Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О схеме управления жилищным хозяйством Украинской ССР

Совет Министров УССР
Постановление от 16.03.1981 № 132
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 16 березня 1981 р. N 132

Київ

Про схему управління житловим господарством Української РСР

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 25 липня 1988 року N 199)

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити розроблену Міністерством житлово-комунального господарства УРСР відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 24 жовтня 1978 р. N 515 "Про заходи по дальшому поліпшенню експлуатації і ремонту житлового фонду" схему управління житловим господарством Української РСР, яка передбачає:

по системі управління галуззю:

здійснення управління житловим господарством по таких системах:

по триланковій системі: Міністерство житлово-комунального господарства УРСР - управління житлового господарства виконкому обласної, Севастопольської міської Ради народних депутатів - міське житлово-експлуатаційне об'єднання /в містах без районного поділу/, житлово-експлуатаційна контора /дільниця/, підприємство, організація; у місті Києві: Міністерство житлово-комунального господарства УРСР - управління житлового господарства виконкому Київської міської Ради народних депутатів - управління житлового господарства /на правах житлово-експлуатаційного об'єднання/ виконкому районної Ради народних депутатів, підприємство, організація.

У необхідних випадках за рішенням Міністерства житлово-комунального господарства УРСР, погодженим з Держпланом УРСР і Міністерством фінансів УРСР, міському житлово-експлуатаційному об'єднанню, управлінню житлового господарства /на правах житлово-експлуатаційного об'єднання/ можуть бути підпорядковані окремі самостійні підприємства й організації, що користуються правами, передбаченими Положенням про соціалістичне державне виробниче підприємство. Об'єднання, управління, якому підпорядковані підприємства й організації, виступає по відношенню до них як вищестоящий орган;

по чотириланковій системі: Міністерство житлово-комунального господарства УРСР - управління житлового господарства виконкому обласної Ради народних депутатів - управління житлового господарства міської Ради народних депутатів /у містах з районним поділом з кількістю районів більше двох/, відділ житлового господарства міської Ради народних депутатів /у містах з двома районами/ - районне житлово-експлуатаційне об'єднання, підприємство, організація;

по основній /первинній/ ланці:

укрупнення житлово-експлуатаційних організацій, спеціалізація їх на капітальному і поточному ремонті та обслуговуванні інженерних мереж;

створення житлово-експлуатаційних об'єднань, управлінь житлового господарства /на правах житлово-експлуатаційного об'єднання/;

скорочення понад 700 самостійних житлово-експлуатаційних контор і будинкоуправлінь з включенням їх як дільниць до складу житлово-експлуатаційних об'єднань, управлінь;

по середній ланці:

реорганізацію обласних управлінь житлово-комунального господарства в Кіровоградській і Чернігівській областях в управління комунального господарства і управління житлового господарства виконкому обласної Ради народних депутатів вказаних областей;

створення управлінь житлового господарства виконкомів міських Рад народних депутатів /а там, де існують, - збереження/ у містах з районним поділом з кількістю районів більше двох і житлово-експлуатаційних відділів виконкомів у містах з двома районами;

ліквідацію відповідно міських або районних управлінь житлового господарства /в містах без районного поділу і з наявністю двох районів у містах з районним поділом/ при створенні житлово-експлуатаційних об'єднань, управлінь/ на правах житлово-експлуатаційного об'єднання/;

по центральному апарату:

удосконалення структури центрального апарату Міністерства житлово-комунального господарства УРСР, зміцнення функціональних управлінь і відділів;

зосередження уваги центрального апарату Міністерства на вирішенні питань перспективного розвитку житлово-комунального господарства, удосконаленні системи управління, планування й економічного стимулювання, прискоренні науково-технічного прогресу з метою більш повного задоволення потреб у житлово-комунальному обслуговуванні народного господарства і населення.

2. Затвердити структуру центрального апарату Міністерства житлово-комунального господарства УРСР згідно з додатком.

Встановити штатну чисельність центрального апарату Міністерства в кількості 367 одиниць /без персоналу по охороні й обслуговуванню приміщень/, у тому числі на бюджеті - 155 одиниць.

3. Міністерству житлово-комунального господарства УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам розробити і здійснити конкретні заходи по прискоренню будівництва та оснащенню виробничих і експлуатаційних баз житлових організацій, створенню умов для поліпшення обслуговування населення за рахунок поліпшення утримання і ремонту державного житлового фонду, підвищення ефективності використання всіх ресурсів, швидшого впровадження в житлове господарство досягнень науки і техніки, передового досвіду, підвищення механізації праці та кваліфікації кадрів.

Забезпечити ширше залучення населення до участі в управлінні житловим господарством. Активізувати роботу громадських селищних, вуличних, квартальних, дільничних, домових комітетів у поліпшенні збереження жилих будинків і утримання прилеглих до них територій.

4. Взяти до відома повідомлення Міністерства житлово-комунального господарства УРСР про те, що здійснення заходів по вдосконаленню управління житловим господарством республіки буде проведено в межах чисельності апарату управління та граничних асигнувань на його утримання, встановлених Міністерству, і дасть змогу скоротити чисельність апарату управління на 358 одиниць та одержати економічний ефект понад 300 тис. карбованців.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 35, 26

 

СТРУКТУРА
центрального апарату Міністерства житлово-комунального господарства УРСР

Технічне управління

Планово-фінансове управління

Управління капітального будівництва

Управління організації праці і заробітної плати

Управління головного механіка та енергетика

Контрольно-ревізійне управління

Управління кадрів і учбових закладів

Управління бухгалтерського обліку та звітності

Адміністративно-господарське управління

Відділ цін

Перший відділ

Другий відділ

Юридичний відділ з арбітражем

Відділ експертизи проектів

Відділ рятувальної та водолазної служби

Підрозділи на госпрозрахунку

Управління по експлуатації і ремонту житлового фонду*/

Управління водопровідно-каналізаційного господарства*/

Управління теплового господарства*/

Управління міського електротранспорту*/

Управління по експлуатації та розвитку підприємств комунального обслуговування населення*/

Управління матеріально-технічного постачання*/

Головне управління ремонтно-будівельних робіт

____________
*/ Із збереженням в управлінні умов оплати праці і матеріально-побутового забезпечення та медичного обслуговування, передбачених для працівників колишніх головних і бюджетних управлінь Міністерства.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Опрос