Идет загрузка документа (95 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об организации исполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 8 января 1981 г. N 27 "О дополнительных мерах по увеличению производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах граждан"

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 10.03.1981 № 121
Утратил силу

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 10 березня 1981 р. N 121

Київ

Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 8 січня 1981 р. N 27 "Про додаткові заходи по збільшенню виробництва сільськогосподарської продукції в особистих підсобних господарствах громадян"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР
 від 15 лютого 1985 року N 70
,
 від 14 червня 1989 року N 158
,
 постановою Кабінету Міністрів Української РСР
 від 22 серпня 1991 року N 166

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 липня 2015 року N 468)

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Зобов'язати обкоми, міськкоми і райкоми Компартії України, облвиконкоми, міськвиконкоми і райвиконкоми, Держплан УРСР, Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство заготівель УРСР, Міністерство м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Міністерство плодоовочевого господарства УРСР, Міністерство торгівлі УРСР, Міністерство лісового господарства УРСР, Міністерство лісової і деревообробної промисловості УРСР, ЦСУ УРСР, Головплодвинпром УРСР, Держкомсільгосптехніку УРСР, Укоопспілку, Південне відділення ВАСГНІЛ та інші міністерства і відомства УРСР всебічно проаналізувати хід виконання постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 28 жовтня 1977 р. N 543 "Про особисті підсобні господарства колгоспників, робітників, службовців та інших громадян і колективне садівництво і городництво", усунути наявні недоліки в цій справі та в організації закупок сільськогосподарської продукції у населення.

Посилити роботу по поліпшенню умов ведення особистих підсобних господарств колгоспників, робітників, службовців, підвищенню заінтересованості колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств, а також організацій споживчої кооперації у більш повному використанні можливостей господарств громадян по збільшенню виробництва і продажу продуктів землеробства і тваринництва.

2. Схвалити подані Держпланом УРСР, Міністерством сільського господарства УРСР, Міністерством радгоспів УРСР, Міністерством плодоовочевого господарства УРСР, Міністерством харчової промисловості УРСР, Міністерством м'ясної і молочної промисловості УРСР, Головплодвинпромом УРСР, Укоопспілкою і Південним відділенням ВАСГНІЛ заходи по дальшому розвитку особистих підсобних господарств громадян, колективного садівництва і городництва /додаються/.

3. Пункт 3 втратив чинність

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Центрального Комітету
 Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 15.02.85 р. N 70,
 втратив чинність згідно з постановою Центрального Комітету
 Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 14.06.89 р. N 158)

4. Пункт 4 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету Міністрів
 Української РСР від 22.08.91 р. N 166)

5. Державному комітету УРСР по телебаченню і радіомовленню, редакціям республіканських, обласних і районних газет регулярно висвітлювати питання, зв'язані з веденням особистих підсобних господарств колгоспниками, робітниками, службовцями та іншими громадянами, а також колективного садівництва і городництва.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України
 

 
В. ЩЕРБИЦЬКИЙ
 

Голова Ради Міністрів
Української РСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Інд. 22

 

ЗАХОДИ
по дальшому розвитку особистих підсобних господарств громадян, колективного садівництва і городництва

NN
пп 

Зміст заходів 

Виконавці 

Строк виконання 

1. 

Широко проводити необхідну організаторську і роз'яснювальну роботу серед населення і ознайомити колгоспників, робітників, службовців та інших громадян з передбаченими постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 8 січня 1981 р. N 27 додатковими заходами по збільшенню виробництва сільськогосподарської продукції в особистих підсобних господарствах громадян 

Обкоми партії, облвиконкоми, сільськогосподарські міністерства і відомства УРСР, Укрпрофрада і ЦК ЛКСМУ 

Постійно 

2. 

Організувати укладання колгоспами, радгоспами та іншими сільськогосподарськими підприємствами на суворо добровільній основі договорів з колгоспниками, робітниками, службовцями та іншими громадянами, які пооживають на їх території і сумлінно беруть участь у громадському виробництві, а також з пенсіонерами на вирощування і закупку худоби і птиці та на закупку лишків молока 

Облвиконкоми, Мінсільгосп УРСР, Мінрадгоспів УРСР, Мінм'ясомолпром УРСР, Мінхарчопром УРСР, Мінплодоовоч УРСР, Головплодвинпром УРСР, Південне відділення ВАСГНІЛ 

До 1 квітня щорічно 

3. 

Встановити підвідомчим підприємствам завдання по створенню в 1981 - 1983 роках необхідної мережі приймально-заготівельних пунктів, які забезпечили б своєчасне приймання від населення і переробку худоби, птиці, молока, картоплі, овочів, плодів, ягід та інших продуктів, і організувати їх виконання 

Укоопспілка, Мінхарчопром УРСР, Мінм'ясомолпром УРСР, Мінплодоовоч УРСР, Головплодвинпром УРСР, облвиконкоми 

I півріччя 1981 р., 1981 - 1983 рр. 

4. 

Встановлювати організаціям споживчої кооперації завдання на закупку худоби і птиці, кролів, м'яса і м'ясопродуктів в особистих підсобних господарствах колгоспників, робітників, службовців та інших громадян. Забезпечити зміцнення матеріально-технічної бази приймально-заготівельних пунктів споживчої кооперації, будівництво, реконструкцію та розширення підприємств по переробці і зберіганню заготовлюваної сільськогосподарської продукції 

Укоопспілка, облвиконкоми 

Протягом 1981 - 1985 років 

5. 

Розширити комісійну торгівлю м'ясом та іншими сільськогосподарськими продуктами організаціями споживчої кооперації. Надавати їм приміщення для кооперативної торгівлі, при необхідності виділяти транспортні засоби для перевезення сільськогосподарської продукції 

Обкоми партії і облвиконкоми, Київський та Севастопольський міськвиконкоми, Укоопспілка 

Постійно 

6. 

Розширити і зміцнити матеріальну базу колгоспних ринків, ввести в дію криті колгоспні ринки в кількості згідно з додатком N 1 

Облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми, Мінторг УРСР 

Протягом 1981 - 1985 років 

7. 

Забезпечити вирощування колгоспами, радгоспами та іншими сільськогосподарськими підприємствами молодняка худоби і птиці і продаж його населенню в кількості, яка задовольняла б потребу в ньому особистих підсобних господарств громадян /з урахуванням вирощування худоби і птиці за договорами з колгоспами, радгоспами та іншими сільськогосподарськими підприємствами і організаціями споживчої кооперації/, по областях в обсягах згідно з додатками N 2, 3 

Облвиконкоми, Мінсільгосп УРСР, Мінрадгоспів УРСР, Мінплодоовоч УРСР, Мінхарчопром УРСР, Мінм'ясомолпром УРСР, Головплодвинпром УРСР, Південне відділення ВАСГНІЛ 

Протягом 1981 - 1985 років 

8. 

Організувати вирощування в колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах племінних кролів у кількості, необхідній для задоволення потреб у них особистих підсобних господарств громадян 

Облвиконкоми, Мінсільгосп УРСР, Мінрадгоспів УРСР, Мінплодоовоч УРСР, Мінхарчопром УРСР, Головплодвинпром УРСР, Південне відділення ВАСГНІЛ, Українське товариство кролівників і звірівників-любителів 

Постійно 

9. 

Рекомендувати колгоспам, радгоспам та іншим сільськогосподарським підприємствам передбачати в виробничо-фінансових планах відпуск громадянам, які мають худобу, грубих і соковитих кормів по областях в обсягах згідно з додатками N 4, 5 

Обкоми партії, облвиконкоми, Мінсільгосп УРСР, Мінрадгоспів УРСР, Мінплодоовоч УРСР, Мінхарчопром УРСР, Мінм'ясомолпром УРСР, Головплодвинпром УРСР, Південне відділення ВАСГНІЛ 

Протягом 1981 - 1985 років 

10. 

Збільшити виробництво і продаж сільському населенню і садоводам-любителям цегли, лісу, щебеню, гравію, піску та інших місцевих будівельних матеріалів 

Облвиконкоми, Мінбудматеріалів УРСР, Мінмісцевпром УРСР, Укрміжколгоспбуд 

Постійно 

11. 

Забезпечити виробництво садово-городнього інвентаря і малогабаритної техніки згідно з додатком N 6, а також тари, пакувальних та інших матеріалів за номенклатурою і в обсязі, які задовольнили б попит населення на них 

Мінмісцевпром УРСР, Мінчормет УРСР, Мінлісгосп УРСР, Мінліспром УРСР, МВС УРСР, Мінавтотранс УРСР, Держкомсільгосптехніка УРСР 

Постійно 

12. 

Організувати ремонт і технічне обслуговування засобів малої механізації сільськогосподарських робіт, що належать громадянам 

Держкомсільгосптехніка УРСР, Мінсільгосп УРСР, Мінрадгоспів УРСР, Мінплодоовоч УРСР, Мінхарчопром УРСР, Мінм'ясомолпром УРСР, Головплодвинпром УРСР, Південне відділення ВАСГНІЛ 

Постійно 

13. 

Подати Раді Міністрів Української РСР пропозиції про внесення до Типового статуту садівницького /виноградарського/ товариства робітників і службовців Української РСР доповнення, в яких передбачити переважне право вступу в садівницьке товариство /кооператив/ одному з спадкоємців померлого члена цього товариства /кооперативу/ 

Мінсільгосп УРСР, Мінжитлокомунгосп УРСР, Мінюст УРСР, Укрпрофрада 

До 15 березня 1981 р. 

14. 

Внести пропозицію Раді Міністрів Української РСР про покладення на відповідні проектні організації складання /розробки/ проектів організації територій колективних садів за договорами з правліннями садівницьких товариств як за заявками адміністрації і профспілкового комітету підприємств, установ і організацій, яким у встановленому порядку надані земельні ділянки, так і за рішенням рай/міськ/виконкомів 

Держбуд УРСР, Мінсільгосп УРСР 

До 1 червня 1981 р. 

15. 

Забезпечити виробництво збірних садових будиночків для садівницьких товариств в обсягах згідно з додатком N 7 

Мінмісцевпром УРСР Мінпобут УРСР, Мінліспром УРСР, МВС УРСР, Держпостач УРСР, Мінторг УРСР, Мінлісгосп УРСР 

Протягом 1981 - 1985 років 

16. 

Забезпечити проектування і будівництво в сільській місцевості необхідних для ведення особистих підсобних господарств надвірних господарських будівель при жилих будинках державного жилого фонду в радгоспах, інших сільськогосподарських підприємствах за єдиним проектом, з віднесенням затрат на будівництво цих будівель за рахунок капітальних вкладень, що виділяються на житлове будівництво по галузі "Сільське господарство". 

Держплан УРСР, Держбуд УРСР, Мінсільгосп УРСР, Мінрадгоспів УРСР, Мінплодоовоч УРСР та інші міністерства і відомства УРСР 

  

Визначити, виходячи з місцевих умов і можливостей населення по веденню особистого підсобного господарства, граничний ліміт площ і номенклатуру господарських будівель при жилих будинках і подати Раді Міністрів УРСР пропозиції про структуру і вартість житлового будівництва в сільській місцевості, яке здійснюється в радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах за рахунок державних капітальних вкладень 

Держплан УРСР, Держбуд УРСР 

До 25 квітня 1981 р. 

17. 

Внести пропозицію Раді Міністрів Української РСР про створення прокатних пунктів сільськогосподарського інвентаря і необхідної техніки для подання допомоги колгоспникам, робітникам, службовцям та іншим громадянам в обслуговуванні особистих підсобних господарств і колективних садів та городів. 

Мінпобут УРСР, Держкомсільгосптехніка УРСР 

До 1 червня 1981 р. 

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію критих колгоспних ринків в 1981 - 1985 роках

Області, міста 

Кількість ринків 

В них торгових місць 

Рік введення в дію 

Ворошиловградська 

  

  

  

м. Ворошиловград 

400 

1985 

Дніпропетровська 

  

  

  

м. Павлоград 

158 

1982 

Донецька 

  

  

  

м. Жданов 

260 

1981 

м. Краматорськ 

519 

1983 

Житомирська 

  

  

  

м. Житомир 

519 

1981 

Запорізька 

  

  

  

м. Токмак 

75 

1981 

Кримська 

  

  

  

м. Красноперекопськ 

260 

1981 

м. Керч 

260 

1983 

Львівська 

  

  

  

м. Львів 

158 

1983 

м. Трускавець 

112 

1981 

Одеська 

  

  

  

м. Одеса 

250 

1981 

Всього 

11 

2971 

  

 

ЗАВДАННЯ
по продажу молодняка птиці населенню міжколгоспними і колгоспними інкубаторно-птахівничими станціями та державними інкубаторіями в 1981 - 1985 роках

/млн. голів/

Області 

1981 р. 

1982 р. 

1983 р. 

1984 р. 

1985 р. 

Вінницька 

9,2 

9,2 

9,3 

9,3 

9,5 

Волинська 

2,3 

2,4 

2,4 

2,6 

2,7 

Ворошиловградська 

7,4 

7,5 

7,6 

7,8 

8,0 

Дніпропетровська 

10,4 

10,4 

10,6 

10,8 

11,1 

Донецька 

7,6 

7,9 

7,9 

8,0 

8,2 

Житомирська 

4,9 

4,9 

4,9 

5,1 

5,3 

Закарпатська 

1,3 

1,4 

1,4 

1,4 

1,5 

Запорізька 

7,1 

7,4 

7,5 

7,8 

8,1 

Івано-Франківська 

2,1 

2,2 

2,2 

2,2 

2,3 

Київська 

7,5 

7,6 

8,0 

8,3 

8,5 

Кіровоградська 

8,7 

8,7 

8,8 

8,9 

9,1 

Кримська 

5,9 

5,9 

5,9 

6,0 

6,3 

Львівська 

8,2 

8,2 

8,3 

8,5 

8,5 

Миколаївська 

10,3 

10,3 

10,3 

10,4 

10,6 

Одеська 

10,5 

10,7 

11,1 

11,4 

11,6 

Полтавська 

13,4 

13,5 

13,5 

13,6 

13,9 

Ровенська 

2,4 

2,4 

2,5 

2,6 

2,7 

Сумська 

6,3 

6,4 

6,6 

6,7 

7,0 

Тернопільська 

3,2 

3,4 

3,5 

Харківська 

13,5 

13,7 

13,8 

14,1 

14,5 

Херсонська 

10,3 

10,4 

10,5 

10,8 

11,0 

Хмельницька 

5,4 

5,5 

5,8 

6,0 

6,3 

Черкаська 

6,0 

6,3 

6,6 

6,8 

7,0 

Чернівецька 

2,1 

2,1 

2,2 

2,2 

2,3 

Чернігівська 

6,0 

6,0 

6,1 

6,3 

6,5 

Всього 

172,0 

174,0 

177,0 

181,0 

186,0 

в тому числі:

міжколгоспними і колгоспними інкубаторно-птахівничими станціями

/млн. голів/

Області 

1981 р. 

1982 р. 

1983 р. 

1984 р. 

1985 р. 

Вінницька 

8,7 

8,7 

8,8 

8,8 

9,0 

Волинська 

2,2 

2,3 

2,3 

2,4 

2,5 

Ворошиловградська 

6,4 

6,4 

6,5 

6,6 

6,8 

Дніпропетровська 

7,4 

7,4 

7,5 

7,7 

8,0 

Донецька 

5,3 

5,3 

5,3 

5,3 

5,5 

Житомирська 

4,8 

4,8 

4,8 

5,0 

5,2 

Закарпатська 

Запорізька 

6,2 

6,4 

6,5 

6,7 

7,0 

Івано-Франківська 

1,9 

1,9 

1,9 

1,9 

2,0 

Київська 

6,1 

6,1 

6,4 

6,6 

6,8 

Кіровоградська 

8,4 

8,4 

8,5 

8,6 

8,8 

Кримська 

4,3 

4,3 

4,3 

4,4 

4,6 

Львівська 

6,1 

6,1 

6,1 

6,2 

6,2 

Миколаївська 

9,5 

9,5 

9,5 

9,6 

9,8 

Одеська 

9,5 

9,7 

10,1 

10,3 

10,5 

Полтавська 

13,2 

13,2 

13,2 

13,3 

13,5 

Ровенська 

2,4 

2,4 

2,5 

2,6 

2,7 

Сумська 

6,0 

6,0 

6,2 

6,3 

6,5 

Тернопільська 

3,0 

3,0 

3,2 

3,4 

3,5 

Харківська 

11,9 

12,0 

12,0 

12,2 

12,5 

Херсонська 

10,0 

10,0 

10,1 

10,3 

10,5 

Хмельницька 

5,4 

5,5 

5,8 

6,0 

6,3 

Черкаська 

5,8 

6,0 

6,2 

6,3 

6,5 

Чернівецька 

1,8 

1,8 

1,9 

1,9 

2,0 

Чернігівська 

5,9 

5,9 

6,0 

6,1 

6,3 

Всього 

152,2 

153,1 

155,6 

158,5 

163 

державними інкубаторіями

/млн. голів/

Області 

1981 р. 

1982 р. 

1983 р. 

1984 р. 

1985 р. 

Вінницька 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Волинська 

0,1 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 

Ворошиловградська 

1,0 

1,1 

1,1 

1,2 

1,2 

Дніпропетровська 

3,0 

3,0 

3,1 

3,1 

3,1 

Донецька 

2,5 

2,6 

2,6 

2,7 

2,7 

Житомирська 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

Закарпатська 

1,3 

1,4 

1,4 

1,4 

1,5 

Запорізька 

0,9 

1,0 

1,0 

1,1 

1,1 

Івано-Франківська 

0,2 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Київська 

1,4 

1,5 

1,6 

1,7 

1,7 

Кіровоградська 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Кримська 

1,6 

1,6 

1,6 

1,6 

1,7 

Львівська 

2,1 

2,1 

2,2 

2,3 

2,3 

Миколаївська 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

Одеська 

1,0 

1,0 

1,0 

1,1 

1,1 

Полтавська 

0,2 

0,3 

0,3 

0,3 

0,4 

Ровенська 

Сумська 

0,3 

0,4 

0,4 

0,4 

0,5 

Тернопільська 

Харківська 

1,6 

1,7 

1,8 

1,9 

2,0 

Херсонська 

0,3 

0,4 

0,4 

0,5 

0,5 

Хмельницька 

Черкаська 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,5 

Чернівецька 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Чернігівська 

0,1 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 

Всього 

19,8 

20,9  

21,4 

22,5 

23,0 

 

ЗАВДАННЯ
по продажу поросят населенню колгоспами, радгоспами та іншими державними господарствами в 1981 - 1985 роках

/тис. голів/

Області 

1981 р. 

1982 р. 

1983 р. 

1984 р. 

1985 р. 

Вінницька 

248 

260 

270 

280 

290 

Волинська 

61 

65 

70 

73 

75 

Ворошиловградська 

139 

145 

160 

175 

190 

Дніпропетровська 

256 

259 

263 

271 

280 

Донецька 

248 

256 

265 

272 

274 

Житомирська 

127 

135 

145 

155 

165 

Закарпатська 

25 

26 

27 

28 

29 

Запорізька 

220 

224 

233 

242 

247 

Івано-Франківська 

33 

34 

35 

38 

40 

Київська 

180 

182 

188 

195 

200 

Кіровоградська 

217 

218 

220 

221 

222 

Кримська 

130 

131 

132 

133 

134 

Львівська 

92 

93 

94 

99 

100 

Миколаївська 

228 

237 

245 

253 

260 

Одеська 

210 

227 

244 

262 

280 

Полтавська 

418 

420 

422 

424 

426 

Ровенська 

78 

80 

82 

86 

88 

Сумська 

220 

222 

224 

227 

230 

Тернопільська 

135 

139 

143 

149 

151 

Харківська 

250 

266 

276 

284 

290 

Херсонська 

205 

209 

218 

227 

254 

Хмельницька 

143 

160 

167 

174 

180 

Черкаська 

248 

250 

252 

254 

255 

Чернівецька 

76 

77 

78 

79 

80 

Чернігівська 

253 

255 

257 

259 

260 

Всього 

4440 

4570 

4710 

4860 

5000 

 

КІЛЬКІСТЬ
грубих кормів, що виділяються колгоспами, радгоспами та іншими державними господарствами для подання допомоги громадянам, які мають худобу в особистій власності

/тис. тонн/

Області 

1981 р. 

1982 р. 

1983 р. 

1984 р. 

1985 р. 

Вінницька 

433 

440 

450 

460 

470 

Волинська 

131 

135 

140 

145 

150 

Ворошиловградська 

75 

80 

85 

90 

95 

Дніпропетровська 

243 

245 

265 

265 

270 

Донецька 

122 

125 

130 

135 

140 

Житомирська 

462 

465 

470 

475 

480 

Закарпатська 

74 

76 

78 

80 

82 

Запорізька 

191 

195 

200 

205 

210 

Івано-Франківська 

62 

65 

67 

70 

75 

Київська 

126 

130 

140 

150 

160 

Кіровоградська 

152 

160 

165 

170 

175 

Кримська 

55 

60 

65 

70 

75 

Львівська 

134 

135 

140 

145 

150 

Миколаївська 

230 

240 

245 

250 

255 

Одеська 

295 

300 

305 

310 

315 

Полтавська 

267 

270 

278 

290 

300 

Ровенська 

98 

102 

105 

110 

120 

Сумська 

210 

215 

220 

230 

240 

Тернопільська 

194 

202 

205 

210 

215 

Харківська 

295 

200 

205 

210 

215 

Херсонська 

184 

190 

195 

200 

205 

Хмельницька 

163 

165 

170 

175 

180 

Черкаська 

185 

190 

195 

200 

205 

Чернівецька 

123 

125 

127 

130 

135 

Чернігівська 

176 

180 

185 

190 

203 

Всього 

4680 

4690 

4820 

4965 

5720 

 

КІЛЬКІСТЬ
соковитих кормів, що виділяються колгоспами, радгоспами та іншими державними господарствами для подання допомоги громадянам, які мають худобу в особистій власності

/тис. тонн/

Області 

1981 р. 

1982 р. 

1983 р. 

1984 р. 

1985 р. 

Вінницька 

633 

640 

645 

650 

655 

Волинська 

10 

11 

Ворошиловградська 

43 

45 

47 

49 

52 

Дніпропетровська 

38 

40 

42 

44 

46 

Донецька 

88 

90 

93 

96 

100 

Житомирська 

96 

100 

105 

110 

115 

Закарпатська 

40 

42 

45 

48 

50 

Запорізька 

52 

55 

60 

65 

70 

Івано-Франківська 

81 

85 

90 

95 

100 

Київська 

133 

135 

140 

145 

150 

Кіровоградська 

90 

93 

95 

98 

100 

Кримська 

46 

50 

55 

60 

65 

Львівська 

33 

35 

40 

45 

50 

Миколаївська 

113 

117 

124 

130 

136 

Одеська 

100 

105 

110 

115 

120 

Полтавська 

295 

300 

310 

320 

330 

Ровенська 

99 

105 

110 

115 

120 

Сумська 

117 

120 

125 

130 

135 

Тернопільська 

343 

350 

360 

370 

380 

Харківська 

27 

30 

35 

40 

45 

Херсонська 

143 

145 

150 

155 

160 

Хмельницька 

102 

105 

110 

115 

120 

Черкаська 

95 

100 

105 

110 

115 

Чернівецька 

189 

190 

200 

210 

220 

Чернігівська 

112 

115 

120 

125 

130 

Всього 

3115 

3200 

3325 

3450 

3575 

 

ЗАВДАННЯ
по виробництву садово-городнього інвентаря і малогабаритної техніки в 1981 - 1985 роках

/тис. штук/

Виконавці та види інвентаря і малогабаритної техніки 

1981 р. 

1982 р. 

1983 р. 

1984 р. 

1985 р. 

Мінмісцевпром УРСР 

  

  

  

  

  

Граблі металеві 

1476 

1485 

1490 

1495 

1500 

Коса-серп 

160 

170 

180 

190 

200 

Драбини садові 

4,5 

4,7 

Мотики 

300 

300 

300 

300 

300 

Ножівки садові 

150 

150 

150 

150 

150 

Сапки 

1481 

1485 

1485 

1485 

1485 

Соломорізки ручні 

10 

10,1 

10,3 

10,7 

11 

Совки посадкові 

28 

30 

32 

35 

40 

Секатори 

30 

30 

30 

30 

30 

Тачки садові 

41 

41 

41 

41 

41 

Вилки посадкові 

28 

30 

32 

35 

40 

Держаки різні 

270 

288 

289 

291 

294 

Обприскувачі 

45 

53 

53 

53 

53 

Розпушувачі 

10 

15 

20 

Розпушувачі комбіновані 

10 

15 

20 

Грабельки-лопатки 

10 

15 

20 

Мотижки 

10 

15 

20 

Мінмісцевпром УРСР 

  

  

  

  

  

Плодознімач 

20 

20 

20 

20 

20 

Мотижка комбінована 

10 

15 

20 

Набір садово-городній 

Мінчормет УРСР 

  

  

  

  

  

Граблі металеві 

180 

180 

180 

180 

180 

Драбини садові 

8,4 

9,1 

9,7 

10,4 

11,1 

Обприскувачі 

25 

25 

25 

25 

25 

Парники 

Лопати 

4100 

4100 

4100 

5400 

5400 

МВС УРСР 

  

  

  

  

  

Граблі металеві 

40 

40 

40 

40 

40 

Держаки різні 

75 

75 

75 

100 

100 

Мінлісгосп УРСР 

  

  

  

  

  

Держаки різні 

4130 

4235 

4295 

4410 

4520 

Граблі дерев'яні 

45 

46 

51 

53 

56 

Мінліспром УРСР 

  

  

  

  

  

Держаки різні 

470 

470 

470 

475 

480 

Топорища 

136 

137 

138 

139 

140 

Лопати дерев'яні 

5,3 

5,6 

5,8 

Бондарні вироби 

14 

15 

16 

18 

20 

Мінавтотранс УРСР 

  

  

  

  

  

Мотики 

Грабельки-лопатки 

10 

15 

19 

22 

25 

Совки садово-городні 

Насоси ручні для колодязів 

0,33 

0,33 

0,33 

0,33 

0,33 

Лопати 

23,3 

23,3 

23,3 

23,3 

23,3 

Шланги поливні, тонн 

90 

92 

94 

96 

98 

Держкомсільгосптехніка УРСР 

  

  

  

  

  

Безбаштові водокачки 

0,2 

1,2 

1,3 

1,45 

1,6 

Тачки садові 

1,1 

1,5 

1,6 

1,65 

1,7 

Насоси ручні для колодязів 

0,2 

0,3 

0,35 

0,4 

0,45 

 

ЗАВДАННЯ
по виробництву збірних садових будиночків в 1981 - 1985 роках

/штук/

Міністерства і відомства 

1981 р. 

1982 р. 

1983 р. 

1984 р. 

1985 р. 

Всього 

2450 

2580 

2710 

2820 

3000 

в тому числі: 

  

  

  

  

  

Мінпобут УРСР 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

Мінліспром УРСР 

500 

500 

500 

500 

500 

МВС УРСР 

300 

400 

500 

600 

700 

Мінторг УРСР 

250 

250 

250 

250 

250 

Держпостач УРСР 

250 

250 

250 

250 

250 

Мінмісцевпром УРСР 

100 

130 

160 

200 

250 

Мінлісгосп УРСР 

50 

50 

50 

50 

50 

____________

Опрос