Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О переходе на новые сметные нормы и цены в строительстве

Совет Министров УССР
Постановление от 04.03.1981 № 111
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 4 березня 1981 р. N 111

Київ

Про перехід на нові кошторисні норми і ціни в будівництві

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 15 червня 1990 року N 133

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 листопада 2016 року N 1066)

З метою забезпечення своєчасного переходу на нові кошторисні норми і ціни у плануванні капітального будівництва та визначенні кошторисної вартості будов Рада Міністрів СРСР постановою від 4 січня 1981 р. N 5 "Про перехід на нові кошторисні норми і ціни в будівництві" встановила, що починаючи з 1 січня 1984 р. кошторисна вартість капітального будівництва повинна визначатися на основі:

нових кошторисних норм на будівельні і монтажні роботи, що вводяться в дію з 1 січня 1984 р., які відображають сучасний рівень техніки, технології та організації будівельного виробництва, забезпечують відшкодування суспільно необхідних затрат у будівництві і спрямовані на зниження кошторисної вартості будівництва;

нових оптових цін на промислову продукцію і тарифів на електричну і теплову енергію, які вводяться в дію з 1 січня 1982 р., а також тарифів на вантажні перевезення за станом на 1 січня 1982 р.;

норм і тарифних ставок по оплаті праці робітників у будівництві за станом на 1 січня 1980 р.;

нових розмірів націнок постачально-збутових організацій, які вводяться в дію з 1 січня 1982 р.;

норм амортизаційних відрахувань, затверджених постановою Ради Міністрів СРСР від 14 березня 1974 р. N 183;

нових норм накладних видатків і планових нагромаджень у будівництві, які враховують удосконалення управління будівництвом, а також тарифи внесків на державне соціальне страхування, передбачені постановою Ради Міністрів СРСР від 30 грудня 1989 р. N 1181 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 24 січня 1990 р. N 41).

(абзац сьомий вступної частини із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 15.06.90 р. N 133)

Перехід на нові кошторисні норми, ціни і тарифи у будівництві повинен бути здійснений без втрат для державного бюджету.

На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 4 січня 1981 р. N 5 Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Держбуду УРСР, Держплану УРСР, республіканським міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському міськвиконкому на підставі вказівок Держбуду СРСР забезпечити розробку та подання до 1 серпня 1982 р. Раді Міністрів УРСР проектів відповідних індексів зміни кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт та інших робіт і затрат.

2. Республіканським міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам на підставі вказівок Держбуду СРСР забезпечити до 1 січня 1983 р. перерахунок залишків кошторисної вартості машин та устаткування по перехідних на 1984 рік будовах і кошторисної вартості машин та устаткування по будовах, що заново розпочинаються в 1984 році, і подати до 1 лютого 1983 р. Держбуду УРСР, Держплану УРСР, Державному комітету УРСР по цінах, Міністерству фінансів УРСР, ЦСУ УРСР і Українській республіканській конторі Будбанку СРСР проекти індексів зміни кошторисної вартості машин і устаткування, які входять до кошторисів будов, та індексів зміни вартості машин і устаткування, які не входять до кошторисів будов, по галузях народного господарства і галузях промисловості разом з даними про результати перерахунку кошторисної вартості машин та устаткування.

Держбуду УРСР, Держплану УРСР, Державному комітету УРСР по цінах, Міністерству фінансів УРСР з участю ЦСУ УРСР і Української республіканської контори Будбанку СРСР розглянути вказані проекти індексів і подати їх до 1 березня 1983 р. Раді Міністрів УРСР.

3. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам на підставі відповідних вказівок та індексів, розроблених і затверджених у встановленому порядку, забезпечити до 1 липня 1983 р. перерахунок залишків кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт та інших робіт і затрат по перехідних на 1984 рік будовах і кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт та інших робіт і затрат по будовах, що заново розпочинаються в 1984 році.

4. Покласти на міністерства, відомства УРСР, виконкоми місцевих Рад народних депутатів та установи Українських республіканських контор Будбанку СРСР і Держбанку СРСР контроль за правильністю перерахунку кошторисної вартості будівництва.

5. Республіканським міністерствам і відомствам УРСР повідомити до 1 грудня 1982 р. Держплану УРСР, Держбуду УРСР, Міністерству фінансів УРСР, Державному комітету УРСР по цінах і ЦСУ УРСР попередні дані про зміну рівня кошторисної вартості будівництва у зв'язку з введенням нових кошторисних норм і цін по структурі лімітів капітальних вкладень, які встановлюються на 1984 і 1985 роки в Державному плані економічного і соціального розвитку УРСР на 1981 - 1985 роки.

Держбуду УРСР і Держплану УРСР з участю Міністерства фінансів УРСР, Державного комітету УРСР по цінах і ЦСУ УРСР розглянути та узагальнити вказані дані і подати до 1 січня 1983 р. Раді Міністрів УРСР відповідні попередні дані про зміну рівня кошторисної вартості будівництва та про плановий рівень рентабельності будівельно-монтажних організацій при застосуванні нових кошторисних норм і цін.

6. Держбуду УРСР забезпечити організаційне і методичне керівництво всіма роботами, зв'язаними з переходом на нові кошторисні норми та ціни в будівництві.

7. Облвиконкомам, Київському міськвиконкому, Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР і Міністерству сільського будівництва УРСР з участю установ Будбанку СРСР або Держбанку СРСР і міністерств-замовників забезпечити розробку та затвердження до 1 жовтня 1981 р. даних про умови та відстані перевезення місцевих будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що підлягають урахуванню в кошторисних цінах франко-приоб'єктний склад будівельної площадки на ці матеріали, вироби і конструкції.

8. Зобов'язати облвиконкоми і Київський міськвиконком за погодженням з провідними підрядними організаціями:

а) розробити і затвердити до 1 липня 1982 р. збірники кошторисних цін на місцеві будівельні матеріали, вироби і конструкції з урахуванням нових оптових цін на промислову продукцію, а також тарифів на вантажні перевезення;

б) забезпечити до 1 листопада 1982 р. прив'язку до місцевих умов будівництва і затвердження єдиних районних одиничних розцінок на будівельні роботи, що виконуються із застосуванням місцевих будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

Держбуду УРСР силами підвідомчих і залучуваних проектних організацій виконати за замовленнями облвиконкомів і Київського міськвиконкому роботи, вказані в підпунктах "а", "б" цього пункту, і провести їх експертизу.

9. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам і Київському міськвиконкому забезпечити перерахунок та затвердження:

а) калькуляцій кошторисних цін на утримання залізничних віток незагального призначення - до 1 липня 1981 року;

б) додаткових одиничних розцінок, калькуляцій кошторисних цін на електроенергію, пару, воду і стиснене повітря - до 1 січня 1982 року.

10. Міністерствам, відомствам УРСР, облвиконкомам і Київському міськвиконкому до 1 березня 1983 р. здійснити перерахунок за новими кошторисними нормами і цінами прейскурантів на будівництво будинків і споруд та подати їх Держбуду УРСР. Держбуду УРСР перезатвердити перераховані прейскуранти до 1 квітня 1983 року.

11. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

забезпечити до 1 липня 1983 р. перерахунок об'єктних кошторисів по перехідних на 1984 рік і тих, що заново розпочинаються у 1984 році будівництвом, об'єктах за новими одиничними розцінками на будівельні роботи, кошторисними нормами /розцінками/ на монтаж устаткування, укрупненими кошторисними нормами, прейскурантами, нормами накладних видатків і планових нагромаджень, а також перезатвердження цих кошторисів за погодженням з підрядними організаціями;

узагальнити за погодженою Держбудом УРСР з Держпланом СРСР і Держбудом СРСР програмою дані перерахунку кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт по об'єктних кошторисах по забудовниках і підрядних організаціях і подати до 1 серпня 1983 р. Держбуду УРСР, Держплану УРСР, Міністерству фінансів УРСР і Українській республіканській конторі Будбанку СРСР.

Держбуду УРСР, Держплану УРСР, Міністерству фінансів УРСР і Українській республіканській конторі Будбанку СРСР подати до 10 серпня 1983 р. Раді Міністрів УРСР зведені дані про зміну рівня кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт по галузях народного господарства і галузях промисловості та обсягів підрядних робіт у зв'язку з переходом на нові кошторисні норми і ціни в будівництві.

12. ЦСУ УРСР з участю міністерств і відомств УРСР у 6-місячний строк після затвердження індексів, передбачених у пунктах 1 і 2 цієї постанови, провести перерахунок за цими індексами фактичних обсягів капітальних вкладень, будівельно-монтажних робіт, бурових робіт, затрат на устаткування та інших затрат по галузях народного господарства і галузях промисловості, міністерствах і відомствах УРСР, а також обсягів підрядних робіт і звітних даних про продуктивність праці, собівартість і прибуток у будівництві по міністерствах і відомствах УРСР за 1976 - 1980 роки /крім собівартості і прибутку/ та за 1981 - 1982 роки і підсумки цього перерахунку подати ЦСУ СРСР і Раді Міністрів УРСР.

Дані вказаного перерахунку за 1983 рік подати ЦСУ СРСР і Раді Міністрів УРСР до 15 червня 1984 року.

13. Держбуду УРСР з участю Держплану УРСР, Міністерства фінансів УРСР, Державного комітету УРСР по цінах, ЦСУ УРСР, Українських республіканських контор Будбанку СРСР і Держбанку СРСР, республіканських міністерств і відомств розробити і подати до 1 серпня 1982 р. Раді Міністрів УРСР проекти нових норм накладних видатків та нових норм планових нагромаджень у будівництві.

14. Держбуду УРСР з участю заінтересованих міністерств і відомств УРСР розглянути питання про застосування єдиних цін франко-будівельна площадка при розрахунках за поставки місцевих будівельних матеріалів, виробів та конструкцій і подати до 1 липня 1981 р. Раді Міністрів УРСР пропозиції щодо введення цих цін в областях республіки, де є відповідні виробничо-економічні умови, маючи на увазі встановити для цих районів кошторисні ціни єдиного рівня при переході на нові кошторисні норми і ціни в будівництві.

15. Дозволити Держбуду УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам виконувати з 1981 - 1983 роках роботи, зв'язані з установленням даних про умови і відстані перевезення привізних і місцевих будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, розробкою збірників кошторисних цін на місцеві будівельні матеріали, вироби та конструкції, прив'язкою єдиних районних одиничних розцінок до місцевих умов будівництва, перерахунком прейскурантів і кошторисної документації, а також з розробкою окремих норм та одиничних розцінок, не передбачених у збірниках загальносоюзних норм і розцінок, - за рахунок загальних асигнувань на капітальні вкладення і в межах установлених їм загальних обсягів проектно-розвідувальних робіт. Витрати на вказані цілі /за винятком робіт по перерахунку кошторисної документації/, що фінансуються за рахунок капітальних вкладень, слід відносити до затрат, які не збільшують вартості основних фондів.

Дозволити Держбуду УРСР організувати в підпорядкованих йому головних проектних інститутах "Діпроміст" і "Діпроцивільпромбуд" групи для методичного керівництва роботами, переліченими в цьому пункті, а також перевірки правильності їх виконання, складання по них висновків та подання республіканській міжвідомчій комісії проектів цінників кошторисних цін на місцеві будівельні матеріали, каталогів єдиних районних одиничних розцінок, прив'язаних до місцевих умов будівництва, і додаткових одиничних розцінок, а також матеріалів, що їх обґрунтовують.

16. Дозволити міністерствам, відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам та підвідомчим їм організаціям залучати до виконання передбачених цією постановою робіт та експертизи матеріалів, що розробляються у зв'язку з переходом на нові кошторисні норми і ціни, пенсіонерів, із збереженням за ними одержуваної пенсії, в порядку, передбаченому постановою Ради Міністрів СРСР від 11 вересня 1979 р. N 862 для працівників, зайнятих експертизою проектів і кошторисів на будівництво /реконструкцію/ підприємств, будинків і споруд.

17. Для виконання робіт, передбачених цією постановою, збільшити на строк до 1 липня 1984 р. чисельність працівників центрального апарату Держбуду УРСР на 4 одиниці в межах граничних асигнувань на утримання апарату управління Комітету.

18. Для своєчасного розгляду питань про джерела одержання місцевих будівельних матеріалів, розгляду балансів виробництва і використання цих матеріалів, зонування території області за рівнем кошторисних цін і прив'язки одиничних розцінок на будівельні роботи до місцевих умов створити при облвиконкомах і Київському міськвиконкомі обласні /міську/ міжвідомчі комісії у складі, передбаченому вказівками Держбуду СРСР.

Для керівництва обласними і Київською міською комісіями та вирішення питань, зв'язаних з переходом на нові кошторисні норми і ціни в будівництві, створити при Держбуді УРСР республіканську міжвідомчу комісію згідно з додатком.

19. Довести до відома міністерств, відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, що Рада Міністрів СРСР постановою від 4 січня 1981 р. N 5:

1) Доручила Держбуду СРСР:

а) розробити з участю Держплану СРСР, Міністерства фінансів СРСР, Будбанку СРСР і ЦСУ СРСР та затвердити до 1 березня 1981 р. вказівки про спрощений порядок перерахунку залишків кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт та інших робіт і затрат /у тому числі затрат на глибоке розвідувальне та експлуатаційне буріння на нафту, газ і термальні води/ по галузях народного господарства, галузях промисловості і напрямах у складі галузей по перехідних на 1984 рік будовах і кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт та інших робіт і затрат по будовах, що заново розпочинаються в 1984 році;

б) встановити до 1 серпня 1981 р. міністерствам і відомствам завдання по розробці індексів зміни кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт та інших робіт і затрат для однакових видів будівництва по галузях народного господарства, галузях промисловості і напрямах у складі галузей, а також забезпечити контроль за своєчасною розробкою цих індексів.

Доручила міністерствам і відомствам СРСР і Радам Міністрів союзних республік забезпечити розробку та подання до 1 вересня 1982 р. Держбуду СРСР проектів відповідних індексів зміни кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт та інших робіт і затрат.

Держбуду СРСР запропоновано розглянути вказані проекти індексів і затвердити їх до 1 березня 1983 р.

2) Зобов'язала Держбуд СРСР, Держплан СРСР, Міністерство фінансів СРСР, Державний комітет СРСР по цінах, ЦСУ СРСР, Будбанк СРСР і Держбанк СРСР розробити і затвердити до 1 березня 1981 р. вказівки про порядок:

перерахунку за новими цінами залишків кошторисної вартості машин і устаткування по перехідних на 1984 рік будовах і кошторисної вартості машин і устаткування по будовах, що заново розпочинаються у 1984 році, по яких вказана вартість затверджена в кошторисних цінах 1976 року. Передбачити у цих вказівках, що перерахунок повинен провадитися, як правило, шляхом прямого перерахунку за оптовими цінами, що вводяться в дію з 1 січня 1982 р.;

визначення індексів зміни кошторисної вартості машин і устаткування, що входять до кошторисів будов, та індексів зміни вартості машин і устаткування, що не входять до кошторисів будов, необхідних для перерахунку лімітів капітальних вкладень, які виділяються на придбання машин та устаткування.

Доручила міністерствам і відомствам СРСР і Радам Міністрів союзних республік забезпечити до 1 лютого 1983 р. перерахунок залишків кошторисної вартості машин та устаткування по перехідних на 1984 рік будовах і кошторисної вартості машин та устаткування по будовах, що заново розпочинаються у 1984 році, і подати до 1 березня 1983 р. Держбуду СРСР, Держплану СРСР, Державному комітету СРСР по цінах, Міністерству фінансів СРСР, ЦСУ СРСР і Будбанку СРСР проекти індексів зміни кошторисної вартості машин та устаткування, що входять до кошторисів будов, та індексів зміни вартості машин і устаткування, що не входять до кошторисів будов, по галузях народного господарства і галузях промисловості разом з даними про результати перерахунку кошторисної вартості машин та устаткування.

Держбуду СРСР, Держплану СРСР, Державному комітету СРСР по цінах, Міністерству фінансів СРСР, ЦСУ СРСР і Будбанку СРСР запропоновано розглянути вказані проекти індексів і затвердити їх до 1 квітня 1983 р.

3) Встановила, що залишки кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт та інших робіт і затрат, залишки кошторисної вартості машин та устаткування по перехідних на 1984 рік будовах визначаються на основі фактичного виконання робіт на 1 січня 1983 р. і плану робіт на 1983 рік.

Заборонила при перерахунку кошторисної вартості будов внесення до проектно-кошторисної документації будь-яких змін, не зв'язаних із застосуванням нових кошторисних норм і цін у будівництві.

Зобов'язала керівників об'єднань, підприємств і організацій замовників перезатвердити перераховану на основі відповідних вказівок та індексів кошторисну вартість будівництва підприємств, будинків, споруд і поклала на них відповідальність за правильність перерахунку.

Поклала на міністерства, відомства, виконкоми місцевих Рад народних депутатів, Будбанк СРСР і Держбанк СРСР контроль за правильністю перерахунку кошторисної вартості будівництва.

4) Запропонувала Держбуду СРСР подати у 1 кварталі 1982 р. Раді Міністрів СРСР попередні дані про намічуваний розмір зміни кошторисної вартості будівельних робіт у зв'язку з введенням нових кошторисних норм порівняно з діючими кошторисними нормами у зіставлюваних цінах на порівнянні роботи.

5) Зобов'язала Держплан СРСР розробити і затвердити до 1 березня 1983 р. вказівки про порядок перерахунку показників планів капітального будівництва на 1984 - 1985 роки за розробленими відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 4 січня 1981 р. N 5 індексами зміни кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт та інших робіт і затрат, а також машин і устаткування.

6) Запропонувала Держбуду СРСР з участю міністерств і відомств СРСР завершити у I кварталі 1982 р. розробку та затвердження нових кошторисних норм на будівельні роботи.

7) У зв'язку з введенням у дію з 1 січня 1982 р. нових оптових цін і тарифів у промисловості доручила Міністерству фінансів СРСР, Держплану СРСР, Будбанку СРСР і Держбанку СРСР з участю Державного комітету СРСР по цінах:

а) встановити порядок і джерела фінансування в 1982 - 1983 роках додаткових затрат у будівництві;

б) розробити і подати до 1 жовтня 1981 р. Раді Міністрів СРСР пропозиції про порядок відшкодування додаткових затрат по будівництву будинків, здійснюваному житлово-будівельними кооперативами.

8) Доручила Держбуду СРСР з участю будівельних міністерств СРСР, Будбанку СРСР, Держбанку СРСР і Державного комітету СРСР по цінах у 2-місячний строк розробити та затвердити:

вказівки про порядок визначення вихідних даних про умови і відстані перевезення місцевих та привізних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

вказівки про порядок розробки нових кошторисних цін на будівельні матеріали, вироби і конструкції.

9) Зобов'язала міністерства і відомства СРСР встановити з участю Будбанку СРСР, Держбанку СРСР і Державного комітету СРСР по цінах і подати до 1 червня 1981 р. Держбуду СРСР необхідні для розробки збірника середніх районних кошторисних цін дані про умови і відстані перевезення основних привізних будівельних матеріалів, виробів та конструкцій по областях, краях, автономних республіках і союзних республіках, які не мають обласного поділу, та по спеціалізованих будовах /у тому числі лінійних/. Номенклатура основних привізних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій із зазначенням міністерств і відомств СРСР, на які покладається подання вказаних даних, встановлюється Держбудом СРСР, а переліки спеціалізованих будов /у тому числі лінійних/ - відповідними міністерствами і відомствами СРСР за погодженням з Держбудом СРСР.

10) Запропонувала, зокрема, міністерствам і відомствам СРСР замовникам з участю в необхідних випадках будівельних міністерств для спеціалізованих будов /у тому числі лінійних/ забезпечити:

а) підготовку до 1 жовтня 1981 р. з участю установ Будбанку СРСР або Держбанку СРСР даних про умови і відстані перевезення місцевих будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що підлягають урахуванню в кошторисних цінах франко-приоб'єктний склад будівельної площадки на ці матеріали, вироби і конструкції;

б) розробку та затвердження до 1 липня 1982 р. збірників кошторисних цін на місцеві будівельні матеріали, вироби і конструкції з урахуванням нових оптових цін на промислову продукцію, а також тарифів на вантажні перевезення.

Зазначені збірники кошторисних цін затверджуються для спеціалізованих будов /у тому числі лінійних/ міністерствами і відомствами СРСР - замовниками за погодженням з відповідними підрядними організаціями;

в) прив'язку до місцевих умов будівництва єдиних районних одиничних розцінок на будівельні роботи, що виконуються із застосуванням місцевих будівельних матеріалів, виробів і конструкцій; затвердити до 1 листопада 1982 р. ці розцінки за погодженням з відповідними будівельними міністерствами;

г) перерахунок і затвердження:

калькуляцій кошторисних цін на утримання залізничних віток незагального призначення - до 1 квітня 1982 р.;

додаткових одиничних розцінок, калькуляцій кошторисних цін на електроенергію, пару, воду і стиснене повітря - до 1 листопада 1982 р.

11) Доручила Держбуду СРСР з участю міністерств і відомств СРСР і Рад Міністрів союзних республік розробити на основі нових кошторисних норм, оптових цін і тарифів та затвердити:

збірник середніх районних кошторисних цін на привізні будівельні матеріали, вироби і конструкції та цінник машино-години будівельних машин - до 1 березня 1982 р.;

збірник кошторисних цін на перевезення вантажів для будівництва - до 1 липня 1981 р.;

збірники єдиних районних одиничних розцінок на будівельні роботи і збірники кошторисних норм /розцінок/ на монтаж устаткування - до 1 липня 1982 р.

12) Доручила Держбуду СРСР розробити і затвердити:

вказівки про порядок перерахунку за новими кошторисними нормами і цінами: прейскурантів на будівництво будинків і споруд; збірників укрупнених кошторисних норм на будинки і споруди, а також на конструкції і види робіт; збірників кошторисних норм затрат на інструмент та інвентар виробничих будинків по галузях промисловості і на устаткування та інвентар громадських і адміністративних будинків; збірників укрупнених показників вартості будівництва - до 1 жовтня 1981 р.;

вказівки про порядок перерахунку за новими одиничними розцінками на будівельні роботи, кошторисними нормами /розцінками/ на монтаж устаткування, прейскурантами та укрупненими кошторисними нормами об'єктних кошторисів, на основі яких провадяться розрахунки за виконані будівельно-монтажні роботи, - до 1 липня 1982 р.

13) Зобов'язала, зокрема, міністерства і відомства СРСР забезпечити перерахунок за новими кошторисними нормами і цінами та перезатвердити:

прейскуранти на будівництво будинків і споруд - до 1 квітня 1983 р.;

збірники укрупнених кошторисних норм на будинки і споруди, а також на конструкції і види робіт; збірники кошторисних норм затрат на інструмент та інвентар виробничих будинків по галузях промисловості і на устаткування та інвентар громадських і адміністративних будинків - до 1 січня 1983 р.

14) Доручила Держбуду СРСР, Держплану СРСР, Міністерству фінансів СРСР і Будбанку СРСР розглянути зведені дані про зміну рівня кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт по галузях народного господарства і галузях промисловості та обсягів підрядних робіт у зв'язку з переходом на нові кошторисні норми і ціни в будівництві, зіставити їх із затвердженими індексами зміни кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт і про результати доповісти Раді Міністрів СРСР у IV кварталі 1983 р.

15) Зобов'язала міністерства і відомства СРСР перерахувати за новими кошторисними нормами і цінами збірники укрупнених показників вартості будівництва і перезатвердити їх до 1 березня 1983 р.

16) Доручила Держбуду СРСР з участю Держплану СРСР, Міністерства фінансів СРСР, Державного комітету СРСР по цінах, ЦСУ СРСР, Будбанку СРСР, Держбанку СРСР, Рад Міністрів союзних республік, міністерств і відомств СРСР розробити і подати до 1 жовтня 1982 р., Раді Міністрів СРСР проекти нових норм накладних видатків і нових норм планових нагромаджень у будівництві.

17) Держбуду СРСР з участю будівельних міністерств СРСР, Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР, Держпостачу СРСР, Будбанку СРСР і Держбанку СРСР доручила розглянути:

пропозиції Рад Міністрів союзних республік і за погодженням з ними встановити до 1 жовтня 1981 р. перелік районів, у яких вводитимуться ціни франко-будівельна площадка;

питання про доцільність введення у тих районах, де відсутні необхідні виробничо-економічні умови для переходу на розрахунки за єдиними цінами франко-будівельна площадка обласних базисних кошторисних цін на місцеві будівельні матеріали, вироби і конструкції замість зональних кошторисних цін.

18) Дозволила Держбуду СРСР, Радам Міністрів союзних республік, міністерствам і відомствам СРСР виконувати в 1981 - 1983 роках роботи по перегляду та розробці загальносоюзних кошторисних норм і розцінок за рахунок асигнувань по державному бюджету, що виділяються на фінансування проектних робіт по планах, затверджуваних Держбудом СРСР, а роботи, зв'язані з встановленням даних про умови і відстані перевезення привізних та місцевих будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, розробкою збірників кошторисних цін на місцеві будівельні матеріали, вироби і конструкції, прив'язкою єдиних районних одиничних розцінок до місцевих умов будівництва, перерахунком укрупнених кошторисних норм, укрупнених показників вартості будівництва, прейскурантів і кошторисної документації, а також з розробкою окремих норм і одиничних розцінок, не передбачених у збірниках загальносоюзних норм і розцінок, - за рахунок загальних асигнувань на капітальні вкладення і в межах встановлених їм загальних обсягів проектно-розвідувальних робіт. Витрати на вказані цілі /за винятком робіт по перерахунку кошторисної документації/, що фінансуються за рахунок капітальних вкладень, слід відносити до затрат, які не збільшують вартості основних фондів.

19) Поширила на працівників проектних організацій, які виконують роботи, передбачені зазначеною вище постановою, порядок преміювання за розробку типових проектів, установлений для працівників цих організацій.

20) Доручила Державному комітету СРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі забезпечити до 1 липня 1983 р. коректуру, редагування та видання збірників і цінників, що розробляються відповідно до вказаної постанови /в обсязі до 1350 друкованих аркушів/. Строки і тираж видання окремих збірників і цінників установлюються Держбудом СРСР за погодженням з Державним комітетом СРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі.

Держплану СРСР запропоновано передбачати в проектах планів економічного і соціального розвитку СРСР виділення Державному комітету СРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі друкарського паперу в кількості, необхідній для видання вказаних збірників і цінників.

20. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Держбуд УРСР.

* * *

Рада Міністрів Української РСР звертає особливу увагу міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів на велике загальнодержавне значення переходу на нові кошторисні норми і ціни. Для успішного і своєчасного проведення його необхідно належним чином організувати роботу центрального апарату, науково-дослідних, проектних і будівельних організацій, залучити найбільш кваліфікованих спеціалістів.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 24

 

СКЛАД
республіканської міжвідомчої комісії при Держбуді УРСР по підготовці до переходу на нові кошторисні норми і ціни в будівництві

тт. Сапунов Б. П. 

- заступник Голови Держбуду УРСР /голова комісії/ 

Колюбакін О. В. 

- начальник Управління організації, економіки і кошторисних норм в будівництві Держбуду УРСР /заступник голови комісії/ 

Купенко І. П. 

- головний економіст Управління організації, економіки і кошторисних норм в будівництві Держбуду УРСР /відповідальний секретар комісії/ 

Члени комісії 

Гудзь В. К. 

- начальник Головного управління проектних організацій Держбуду УРСР 

Кур'ято В. А. 

- начальник управління держекспертизи проектів Держбуду УРСР 

Дем'янов Д. Я. 

- заступник начальника управління організації, економіки і кошторисних норм в будівництві Держбуду УРСР 

Пильник Є. О. 

- директор Діпромісту Держбуду УРСР 

Лузін Ю. М. 

- директор Діпроцивільпромбуду Держбуду УРСР 

Заблоцький Е. Й. 

- заступник директора Науково-дослідного інституту будівельного виробництва Держбуду УРСР 

Борт Г. І. 

- начальник відділу Держплану УРСР 

Узлюк А. К. 

- начальник відділу Держкомцін УРСР 

Короткевич А. А. 

- заступник Міністра будівництва підприємств важкої індустрії УРСР 

Яковлєв А. К. 

- начальник кошторисно-договірного відділу Мінважбуду УРСР 

Борисовський В. З. 

- заступник Міністра промислового будівництва УРСР 

тт. Колодін В. І. 

- начальник кошторисно-договірного управління Мінпромбуду УРСР 

Гудзь Ю. П. 

- заступник Міністра сільського будівництва УРСР 

Високович В. Є. 

- начальник кошторисно-договірного відділу Мінсільбуду УРСР 

Амелічкін М. П. 

- заступник Міністра монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР 

Бабич П. Х. 

- начальник кошторисно-договірного відділу Мінмонтажспецбуду УРСР 

Омельченко О. О. 

- заступник начальника Головкиївміськбуду 

Овруцька М. М. 

- начальник кошторисно-договірного відділу Головкиївміськбуду 

Федоренко К. Г. 

- заступник керуючого Укрконторою Будбанку СРСР 

Яндовський Г. В. 

- начальник управління Укрконтори Будбанку СРСР 

Пилипас В. В. 

- заступник керуючого Укрконторою Держбанку СРСР 

Марков Д. М. 

- начальник відділу Укрконтори Держбанку СРСР 

Тіменко І. І. 

- заступник Міністра промисловості будівельних матеріалів УРСР 

Сальник Г. С. 

- начальник планово-економічного управління Мінбудматеріалів УРСР 

Ярчук В. М. 

- заступник начальника Південно-Західної ордена Леніна залізниці 

Мінченко А. К. 

- заступник Голови Держпостачу УРСР 

Герасименко О. І. 

- головний редактор Головної редакційної колегії науково-технічної та учбової літератури Держкомвидаву УРСР 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Опрос