Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по дальнейшему развитию производства товаров народного потребления из местного сырья и отходов на предприятиях республиканских министерств и ведомствам УССР и потребительской кооперации

Совет Министров УССР
Постановление от 17.02.1981 № 96
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 17 лютого 1981 р. N 96

Київ

Про заходи по дальшому розвитку виробництва товарів народного споживання з місцевої сировини і відходів на підприємствах республіканських міністерств і відомств УРСР та споживчої кооперації

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Ради Міністрів Української РСР
 від 16 грудня 1987 року N 414
,
 від 13 жовтня 1988 року N 324
,
 від 31 жовтня 1988 року N 335
,
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 липня 1992 року N 412

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 листопада 2016 року N 1066)

З метою збільшення виробництва товарів народного споживання за рахунок більш повного використання місцевої сировини і відходів промислового та сільськогосподарського виробництва на підприємствах республіканських міністерств і відомств УРСР та споживчої кооперації, на виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 15 січня 1981 р. N 61 Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Республіканським міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам обласних, міських і районних Рад народних депутатів та Укоопспілці розробити і здійснити в 1981 - 1985 роках заходи по значному збільшенню виробництва товарів народного споживання з місцевої сировини і відходів промислового та сільськогосподарського виробництва на підвідомчих підприємствах, передбачивши в цих заходах:

максимальне використання місцевої сировини і відходів промислового та сільськогосподарського виробництва;

розробку покладів місцевої мінеральної сировини /виробного каміння, барвників, глини, трепелу, діатомітів, перліту та іншої сировини/, вирощування лози, широке використання сорго, очерету та інших видів рослин, а також сортування і оброблення промислових відходів, необхідних для виробництва товарів народного споживання;

проведення меліоративних робіт на земельних ділянках, що виділяються під посадку культурних сортів рослин, використовуваних для одержання рослинної сировини;

реконструкцію і технічне переозброєння підприємств, що виготовляють товари народного споживання з місцевої сировини і відходів, будівництво нових підприємств, організацію випуску спеціального нестандартизованого обладнання, пристроїв, інструменту й оснастки для цих підприємств;

підвищення ефективності роботи підвідомчих науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій по вивченню проблем раціонального використання місцевої сировини та відходів, розробці і впровадженню у виробництво прогресивних технологічних процесів, по створенню нових зразків товарів народного споживання з місцевої сировини і відходів, поліпшенню їх якості й асортименту;

значне розширення застосування праці надомників при виробництві товарів народного споживання з місцевої сировини і відходів, а також виробів художніх промислів;

розвиток виробничої кооперації промислових підприємств і об'єднань з колгоспами, радгоспами, міжгосподарськими підприємствами /організаціями/ у сільському господарстві за рахунок використання на договірних засадах праці сільського населення в міжсезонні періоди.

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 31.10.88 р. N 335)

3. Держплану УРСР, Держпостачу УРСР, республіканським міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам та Укоопспілці поліпшити забезпечення підприємств, які виготовляють товари народного споживання з місцевої сировини і відходів, обладнанням, інструментом, повноцінною і некондиційною сировиною, допоміжними матеріалами, а підприємств, що застосовують працю надомників, - також малотоннажним автомобільним транспортом для технологічних потреб.

4. Державному комітету УРСР по цінах в 2-місячний строк розглянути питання про порядок затвердження роздрібних цін на товари, які виготовляються з місцевої сировини і відходів, маючи на увазі максимально скоротити строки затвердження цих цін, і за погодженням з Державним комітетом СРСР по цінах подати пропозиції з цього питання Раді Міністрів УРСР.

5. Надати право республіканським міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам відносити з 1 січня 1981 р. підприємства, на яких випуск продукції з місцевої сировини і відходів становить не менше 50 процентів загального обсягу їх виробництва, по оплаті праці керівних та інженерно-технічних працівників на одну групу вище порівняно з тією, до якої вони можуть бути віднесені у відповідності з затвердженими показниками.

6. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від 15 січня 1981 р. N 61:

1) Установила на доповнення до пункту 4 постанови Ради Міністрів СРСР від 18 липня 1964 р. N 600 /пункт 3 вступної частини постанови Ради Міністрів УРСР від 25 серпня 1964 р. N 896/, що підприємства республіканських міністерств і відомств та споживчої кооперації, які випускають товари народного споживання і вироби виробничого призначення з відходів, спрямовують прибуток у фонд ширвжитку в тих випадках, коли на виготовлення цих товарів і виробів використовуються повноцінні, браковані та некондиційні сировина і матеріали в розмірі 25 - 50 процентів вартості всієї сировини і матеріалів, витрачених на їх виготовлення, без урахування допоміжних матеріалів.

Відрахування від прибутку у фонд ширвжитку провадяться диференційовано залежно від вартості відходів у загальній вартості сировини та матеріалів, витрачених на виробництво товарів і виробів.

Установила, що якщо вартість повноцінних, бракованих та некондиційних сировини і матеріалів перевищує 50 процентів вартості всієї сировини і матеріалів /за винятком допоміжних матеріалів/, витрачених на виробництво товарів і виробів з відходів, прибуток від їх реалізації розподіляється в установленому порядку.

2) Доручила Міністерству фінансів СРСР у 3-місячний строк розробити і за погодженням з Держпланом СРСР затвердити диференційовані розміри відрахувань від прибутку у фонд ширвжитку залежно від питомої ваги відходів у загальних затратах сировини і матеріалів.

3) Установила, що починаючи з 1982 року у фонд ширвжитку підприємств республіканських міністерств і відомств та споживчої кооперації спрямовується 15 процентів прибутку, одержаного від реалізації непродовольчих товарів народного споживання, виготовлених з місцевої сировини, що не розподіляється в централізованому порядку Держпланом СРСР, Держпостачем СРСР і міністерствами та відомствами СРСР, якщо рентабельність виробництва цих товарів становить не більше 25 процентів.

Решта прибутку, одержана від реалізації зазначених товарів, розподіляється в порядку, встановленому для розподілу прибутку основного виробництва.

4) Надала республіканським міністерствам і відомствам, а також Центроспілці і підвідомчим їм організаціям, у безпосередньому підпорядкуванні яких перебувають підприємства, що виготовляють товари народного споживання з місцевої сировини і відходів та з їх застосуванням, право централізувати в своєму розпорядженні починаючи з 1982 року частину коштів фонду ширвжитку зазначених підприємств, передбачену підпунктом "а" пункту 8 постанови Ради Міністрів СРСР від 18 липня 1964 р. N 600 /підпункт "а" пункту 7 вступної частини постанови Ради Міністрів УРСР від 25 серпня 1964 р. N 896/, для використання цих коштів на фінансування заходів по розширенню виробництва і поліпшенню якості товарів народного споживання, виготовлення оснастки для їх випуску і на розробку нових зразків товарів народного споживання.

Держплану УРСР і Міністерству фінансів УРСР за погодженням з республіканськими міністерствами і відомствами УРСР в 3-місячний строк визначити розмір коштів, що централізуються, та порядок їх використання.

5) Підпункт 5 пункту 6 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 31.10.88 р. N 335)

6) Надала директорам підприємств республіканських міністерств і відомств та споживчої кооперації право затверджувати технічну документацію на товари народного споживання, які виготовляються з місцевої сировини і відходів, у разі, якщо на ці товари нема стандартів або технічних умов, затверджених в установленому порядку.

7) Підпункт 7 пункту 6 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 13.10.88 р. N 324)

8) Доручила Державному комітету СРСР по праці і соціальних питаннях за участю ВЦРПС, заінтересованих міністерств і відомств СРСР і Рад Міністрів союзних республік у 6-місячний строк розробити та затвердити положення про умови праці надомників.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 23

Опрос