Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Устава Украинского общества кролиководов и звероводов-любителей

Совет Министров УССР
Постановление, Устав от 05.02.1981 № 80
редакция действует с 10.11.1987

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР 

ПОСТАНОВА

від 5 лютого 1981 р. N 80

Київ

Про затвердження Статуту Українського товариства кролівників і звірівників-любителів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 10 листопада 1987 року N 366

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Статут Українського товариства кролівників і звірівників-любителів, прийнятий установчим з'їздом Товариства /додається/.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 22

 

СТАТУТ
Українського товариства кролівників і звірівників-любителів

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Українське товариство кролівників і звірівників-любителів є громадською організацією, яка об'єднує кролівників та звірівників-любителів з метою розвитку кролівництва і хутрового звірівництва в особистих господарствах колгоспників, робітників, службовців та інших громадян, збільшення виробництва і продажу державі продукції цих галузей.

Товариство будує свою роботу на основі чинного законодавства СРСР і УРСР, цього Статуту, при широкій ініціативі членів Товариства і в тісній взаємодії з державними органами та громадськими організаціями.

2. Основними завданнями Українського товариства кролівників і звірівників-любителів є:

об'єднання кролівників і звірівників-любителів для організованого розведення кролів і хутрових звірів /крім м'ясоїдних/;

організація раціонального використання природних, матеріальних і трудових ресурсів при виробництві продукції кролівництва та хутрового звірівництва;

підвищення якості вироблюваної продукції;

впровадження в любительське кролівництво і звірівництво досягнень науки та передового досвіду в цих галузях;

розповсюдження серед кролівників і звірівників-любителів високопродуктивних та цінних видів і порід кролів та хутрових звірів /крім м'ясоїдних/;

розвиток матеріально-технічної бази кролівництва і звірівництва;

проведення організаційно-масової роботи серед кролівників і звірівників-любителів по збільшенню обсягів виробництва та продажу державі продукції кролівництва і хутрового звірівництва.

3. Українське товариство кролівників і звірівників-любителів відповідно до покладених на нього завдань:

а) проводить серед населення широку пропаганду цілей і завдань Товариства;

б) вивчає й узагальнює передові методи розведення кролів і хутрових звірів та поширює їх серед кролівників і звірівників-любителів, організує соціалістичне змагання серед членів і організацій Товариства за краще виконання завдань, що стоять перед Товариством;

(підпункт "б" пункту 3 у редакції постанови
 Ради Міністрів Української РСР від 10.11.87 р. N 366)

в) організує для членів Товариства лекції та семінари, бесіди і консультації з питань кролівництва і звірівництва;

г) створює кролезвіроферми для вирощування племінних кролів та хутрових звірів /крім м'ясоїдних/, провадить закупку та реалізацію цих тварин з метою відтворення;

(підпункт "г" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 10.11.87 р. N 366)

д) провадить закупку живих кролів в особистих підсобних господарствах громадян на контрагентських засадах за договорами, що укладаються з організаціями споживчої кооперації;

(підпункт "д" пункту 3 у редакції постанови
 Ради Міністрів Української РСР від 10.11.87 р. N 366)

є) скликає в установленому порядку наради і конференції, а також бере участь у нарадах та конференціях, які проводять державні органи і громадські організації з питань розвитку кролівництва і хутрового звірівництва;

ж) набуває необхідне для його діяльності майно і володіє ним, створює в установленому порядку підприємства, діяльність яких відповідає завданням Товариства, а також здійснює будівництво об'єктів виробничого та культурно-побутового призначення для потреб Товариства;

з) організує виставки по роду своєї діяльності;

і) подає допомогу членам Товариства в одержанні в установленому порядку земельних ділянок для сінокосіння, вирощування кормових культур для кролів та хутрових звірів, в організації заготівель грубих, соковитих і концентрованих кормів, у постачанні матеріалами, необхідними для розведення кролів і хутрових звірів, у зоотехнічному та ветеринарному обслуговуванні тварин, у збуті виробленої продукції кролівництва і хутрового звірівництва;

к) організує виробництво необхідних для розведення кролів і хутрових звірів кліток, іншого обладнання та інвентаря, продаж їх, а також концентрованих і соковитих кормів членам Товариства через склади-магазини та ларки, що відкриваються ним у встановленому порядку;

(підпункт "к" пункту 3 у редакції постанови
 Ради Міністрів Української РСР від 10.11.87 р. N 366)

л) видає в установленому порядку бюлетені, збірники, довідники, проспекти, буклети, брошури, плакати, листівки з питань кролівництва і хутрового звірівництва, систематично висвітлює в періодичних виданнях, по радіо і телебаченню діяльність Товариства, замовляє виготовлення спеціальних кінофільмів;

м) сприяє розведенню кролів і хутрових звірів у підсобних сільських господарствах державних і кооперативних підприємств, установ і організацій, у школах, школах-інтернатах та інших учбових закладах, дитячих будинках, садівницьких /виноградарських/ товариствах робітників і службовців.

4. Українське товариство кролівників і звірівників-любителів, його обласні, районні /міжрайонні/ і міські організації, а також підприємства та інші господарські організації Товариства, що перебувають на самостійному балансі, користуються правами юридичної особи, мають розрахункові та інші рахунки в установах Держбанку СРСР, можуть користуватися банківським кредитом, мають печатку і штамп із своїм найменуванням.

5. Українське товариство кролівників і звірівників-любителів має прапор та емблему, а для членів Товариства - членський квиток і нагрудний значок.

Зразки прапора, емблеми, членського квитка і нагрудного значка затверджуються президією Республіканської ради Товариства.

6. Контроль за діяльністю Українського товариства кролівників і звірівників-любителів здійснює Укоопспілка.

II. ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ

7. Членами Українського товариства кролівників і звірівників-любителів можуть бути:

а) громадяни, які досягли 18 років і бажають займатися розведенням кролів та хутрових звірів.

(абзац перший підпункту "а" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 10.11.87 р. N 366)

Особи, які не досягли 18 років, приймаються до юнацьких секцій Товариства;

(абзац другий підпункту "а" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 10.11.87 р. N 366)

б) державні підприємства, установи і організації, кооперативні та інші громадські організації, які розводять кролів і хутрових звірів /колективні члени/.

8. Прийом громадян у члени Товариства провадиться загальними зборами (зборами уповноважених) первинної організації на підставі письмової або усної заяви бажаючого вступити до Товариства.

(абзац перший пункту 8 у редакції постанови
 Ради Міністрів Української РСР від 10.11.87 р. N 366)

Прийом у колективні члени Товариства провадиться президією ради районної /міжрайонної/, міської організації за клопотанням підприємства, організації, установи.

Відмова у прийомі до Товариства може бути оскаржена до президії ради вищестоящої організації Товариства.

9. Члени Товариства мають право:

а) брати участь з правом ухвального голосу в зборах і нарадах первинних організацій, вносити в будь-який орган Товариства пропозиції з питань його роботи;

б) обирати і бути обраними до керівних та контрольних органів Товариства;

в) користуватися виділеними Товариству земельними ділянками для сінокосіння та вирощування кормових культур;

г) користуватися переважним правом у придбанні через систему Товариства і споживчої кооперації кормів, кліток, інвентаря та інших товарів для кролівництва і хутрового звірівництва;

д) брати участь у виставках та інших масових заходах, які проводяться Товариством.

10. Члени Товариства зобов'язані:

а) додержувати вимог Статуту Товариства, виконувати рішення з'їздів, конференцій, зборів та інших керівних органів Товариства;

б) перебувати на обліку в одній з первинних організацій Товариства і брати активну участь в її роботі, виконувати договірні зобов'язання;

в) вести роз'яснювальну роботу серед населення про роль і значення Товариства, залучати до Товариства нових членів;

г) дбайливо ставитися до майна Товариства;

д) виконувати зоотехнічні і ветеринарно-санітарні правила;

є) своєчасно сплачувати членські внески.

11. Колективні члени Товариства здійснюють свої права через довірених представників, кількість яких встановлюється президіями рад районних /міжрайонних/, міських організацій Товариства.

12. За активну участь у роботі Товариства, досягнуті успіхи в розвитку кролівництва і хутрового звірівництва до його членів можуть застосовуватися такі заохочення:

оголошення подяки;

нагородження грамотою, почесною грамотою, дипломом, цінним подарунком, грошовою премією відповідно до положення, яке затверджується президією Республіканської ради Товариства;

(абзац третій пункту 12 у редакції постанови
 Ради Міністрів Української РСР від 10.11.87 р. N 366)

занесення на Дошку пошани або в Книгу пошани.

13. За порушення Статуту до членів Товариства можуть застосовуватися такі заходи громадського впливу:

зауваження;

догана;

сувора догана;

виключення з членів Товариства.

Рішення про виключення з членів Товариства приймається загальними зборами первинної організації з наступним затвердженням його президією ради районної /міжрайонної/, міської організації Товариства.

Рішення про застосування заходів громадського впливу може бути оскаржене у вищестоящі органи Товариства.

III. СТРУКТУРА, ОРГАНИ КЕРІВНИЦТВА І КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

Центральні органи

14. Вищим керівним органом Українського товариства кролівників і звірівників-любителів є з'їзд, який скликається Республіканською радою Товариства один раз на п'ять років.

Позачергові з'їзди можуть скликатися з ініціативи Республіканської ради Товариства або на вимогу не менш як однієї третини його обласних організацій.

Норми представництва, час, місце скликання і порядок денний з'їзду оголошуються Республіканською радою Товариства не пізніше як за два місяці до з'їзду. 

Делегати на з'їзд обираються на конференціях обласних організацій Товариства.

15. З'їзд Українського товариства кролівників і звірівників-любителів:

а) приймає Статут Товариства, вносить до нього зміни і доповнення;

б) обирає строком на 5 років Республіканську раду і республіканську ревізійну комісію Товариства в кількості, що визначається з'їздом;

в) заслуховує і затверджує звіти Республіканської ради і республіканської ревізійної комісії;

г) розглядає інші питання, пов'язані з діяльністю Товариства.

16. У період між з'їздами діяльністю Українського товариства кролівників і звірівників-любителів керує Республіканська рада Товариства.

Республіканська рада Товариства:

а) організує і контролює виконання рішень з'їзду та вимог Статуту Товариства;

б) обирає з числа членів Республіканської ради Товариства президію Республіканської ради в складі голови, заступників голови, секретаря і членів президії;

в) розглядає і затверджує перспективні та поточні плани роботи, кошториси витрат, бухгалтерські звіти Товариства, звіти президії Республіканської ради;

г) скликає з'їзд Товариства і готує до нього звіти та інші матеріали;

д) розглядає інші питання, внесені президією Республіканської ради і ревізійною комісією Товариства.

17. Засідання Республіканської ради Товариства скликаються її президією не менш як один раз на рік.

18. Виконавчим органом Республіканської ради Українського товариства кролівників і звірівників-любителів є її президія. В період між засіданнями Республіканської ради президія є керівним органом Товариства.

Президія Республіканської ради Товариства:

а) розробляє перспективні та поточні плани роботи, складає кошториси витрат і звіти про діяльність Товариства;

б) проводить усю роботу відповідно до плану, затвердженого Республіканською радою Товариства, забезпечує виконання місцевими організаціями і підприємствами Товариства рішень його керівних органів; 

в) затверджує обласним і Київській міській організаціям, а також підвідомчим Республіканській раді підприємствам та іншим господарським організаціям виробничі плани, кошториси, плани з праці, граничні асигнування на утримання апарату управління в межах плану з праці і граничних асигнувань, установлених Товариству;

(підпункт "в" пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 10.11.87 р. N 366)

г) розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, установлених законодавством і цим Статутом, укладає договори, відкриває розрахункові та інші рахунки в установах Держбанку СРСР;

д) представляє інтереси Товариства на всіх підприємствах, в установах та організаціях, видає довіреності;

є) організує контрольно-ревізійну роботу та забезпечує проведення внутрівідомчих ревізій місцевих організацій, підприємств та інших господарських організацій Товариства;

ж) проводить в установленому порядку наради, екскурсії, виставки та інші заходи, пов'язані з діяльністю Товариства;

з) організує разом з Українським республіканським комітетом профспілки працівників агропромислового комплексу соціалістичне змагання організацій і членів Товариства, затверджує умови змагання, засновує перехідні Червоні прапори, дипломи, грамоти і почесні грамоти для нагородження переможців у соціалістичному змаганні;

(підпункт "з" пункту 18 у редакції постанови
 Ради Міністрів Української РСР від 10.11.87 р. N 366)

і) затверджує єдині зразки прапора та емблеми Товариства, членського квитка і нагрудного значка для його членів, а також печатки і штампа для місцевих організацій і підприємств Товариства;

к) вирішує інші питання, що стосуються діяльності Товариства.

Засідання президії Республіканської ради Товариства скликаються не менше як один раз на місяць.

Місцеві організації

19. В областях, районах і містах за рішеннями відповідних конференцій, погодженими з президіями рад вищестоящих організацій Товариства, утворюються обласні, районні /міжрайонні/ і міські організації Товариства.

20. Вищим керівним органом місцевої організації Товариства є відповідна конференція, яка скликається один раз на два з половиною роки.

Норми представництва, час, місце скликання і порядок денний обласної конференції встановлюються радою обласної організації за погодженням з президією Республіканської ради, а районної /міжрайонної/, міської конференції - відповідною радою за погодженням з президією ради обласної організації Товариства. 

(абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 10.11.87 р. N 366)

21. Обласна, районна /міжрайонна/, міська конференція:

а) обирає обласну, районну /міжрайонну/, міську раду і ревізійну комісію.

Обласна конференція обирає делегатів на з'їзд Товариства, а районна /міжрайонна/, міська конференція - делегатів на обласну конференцію;

б) заслуховує і затверджує звіти відповідної ради та ревізійної комісії;

в) визначає чергові завдання та розглядає інші питання роботи організації.

22. Рада місцевої організації Товариства здійснює керівництво її діяльністю в період між конференціями. Засідання ради скликаються не менш як один раз на рік.

23. Для керівництва поточною роботою рада місцевої організації Товариства обирає з числа членів ради президію в складі голови, заступника голови, секретаря і членів президії. Засідання президії ради скликаються не менш як один раз на місяць.

Первинні організації

24. Основною ланкою Українського товариства кролівників і звірівників-любителів є первинні організації.

Первинні організації створюються на території сіл, селищ, будинкоуправлінь, житлово-експлуатаційних контор, мікрорайонів при наявності не менш як 15 членів Товариства.

Абзац третій пункту 24 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 10.11.87 р. N 366)

Первинні організації об'єднуються в районні /міжрайонні/ та міські організації Товариства.

25. Вищим органом первинної організації Товариства є загальні збори (збори уповноважених), які скликаються в міру необхідності, але не менш як два рази на рік.

(абзац перший пункту 25 у редакції постанови
 Ради Міністрів Української РСР від 10.11.87 р. N 366)

Загальні збори (збори уповноважених)

(абзац другий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 10.11.87 р. N 366)

а) обирають строком на один рік правління первинної організації в кількості 3 - 9 членів і ревізійну комісію /ревізора/, а також делегатів на районну /міжрайонну/, міську конференцію;

(підпункт "а" пункту 25 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 10.11.87 р. N 366)

б) затверджують плани роботи організації, заслуховують звіти правління та ревізійної комісії /ревізора/ і приймають рішення з питань їх діяльності;

(підпункт "б" пункту 25 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 10.11.87 р. N 366)

в) провадять прийом громадян у члени Товариства;

г) розглядають інші питання, пов'язані з роботою первинної організації.

26. У період між загальними зборами (зборами уповноважених) діяльністю первинної організації керує правління, засідання якого скликаються не менш як один раз на квартал. Правління обирає із свого складу голову, заступника голови і секретаря.

(абзац перший пункту 26 у редакції постанови
 Ради Міністрів Української РСР від 10.11.87 р. N 366)

Правління первинної організації:

(абзац другий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 10.11.87 р. N 366)

а) керує повсякденною роботою організації, виявляє потребу членів Товариства у племінних тваринах, кормах і матеріалах, необхідних для розведення кролів та хутрових звірів /крім м'ясоїдних/, і подає заявки на них президії ради районної /міжрайонної/, міської організації Товариства; 

б) складає плани роботи і після затвердження загальними зборами (зборами уповноважених) забезпечує їх виконання, подає до президії ради районної /міжрайонної/, міської організації Товариства необхідну інформацію та звіти в строки і за показниками, встановленими президією Республіканської ради Товариства;

(підпункт "б" пункту 26 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 10.11.87 р. N 366)

в) забезпечує облік поголів'я кролів і хутрових звірів, наявних у членів Товариства, виробленої та проданої ними державі продукції кролівництва і хутрового звірівництва;

г) організує укладання з членами Товариства договорів і зобов'язань по продажу державі продукції кролівництва та хутрового звірівництва і забезпечує їх виконання;

д) залучає в Товариство нових членів, веде їх персональний облік, організує своєчасний збір внесків;

є) сприяє і подає необхідну допомогу в роботі юнацьких секцій кролівників і звірівників-любителів.

Контрольні органи

27. Контрольними органами Українського товариства кролівників і звірівників-любителів є республіканська ревізійна комісія, ревізійні комісії місцевих і первинних організацій. У первинній організації, яка налічує менш як 50 членів, обирається ревізор.

Республіканська ревізійна комісія здійснює загальне керівництво ревізійними комісіями місцевих і первинних організацій Товариства.

Члени ревізійних комісій не можуть бути членами рад або штатними працівниками Товариства.

(пункт 27 доповнено абзацом згідно з постановою
 Ради Міністрів Української РСР від 10.11.87 р. N 366)

28. Ревізійні комісії:

а) обирають із свого складу голову, заступника голови і секретаря комісії;

б) проводять ревізії фінансово-господарської діяльності президії Республіканської ради Товариства, місцевих і первинних організацій, перевіряють додержання штатної і кошторисної дисципліни, стан обліку та звітності;

в) перевіряють виконання рішень з'їздів, конференцій, загальних зборів та інших керівних органів Товариства;

г) виносять на обговорення відповідних органів Товариства наслідки ревізій і пропозиції по усуненню виявлених недоліків.

29. З'їзд Товариства, засідання Республіканської ради та її президії, республіканської ревізійної комісії, керівних та контрольних органів місцевих і первинних організацій Товариства вважаються правомочними при наявності більш як половини делегатів або членів цих органів. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

Вибори всіх керівних і контрольних органів Товариства та його організацій проводяться відкритим голосуванням.

IV. КОШТИ ТОВАРИСТВА

30. Кошти Українського товариства кролівників і звірівників-любителів складаються з:

а) вступних і щорічних членських внесків;

б) відрахувань від вартості продукції кролівництва і звірівництва, проданої державі;

в) прибутків від господарської діяльності Товариства;

г) інших надходжень.

31. Вступні внески встановлюються в таких розмірах:

для індивідуальних членів Товариства - 50 копійок;

для колективних членів Товариства - від 1 до 15 карбованців.

Члени юнацьких секцій від сплати вступних внесків звільняються.

32. Щорічні членські внески встановлюються в таких розмірах:

для індивідуальних членів Товариства - 1 карбованець;

для колективних членів Товариства - від 3 до 15 карбованців.

Члени юнацьких секцій від сплати членських внесків звільняються.

(пункт 32 у редакції постанови Ради
 Міністрів Української РСР від 10.11.87 р. N 366)

33. Розмір вступних і щорічних членських внесків для колективних членів Товариства в кожному окремому випадку визначає президія ради районної /міжрайонної/, міської організації Товариства.

34. Члени Товариства, які без поважних причин протягом поточного року не сплатили членські внески, вважаються вибулими і можуть бути знову прийняті в члени Товариства на загальних умовах.

Членам Товариства, які вибули або виключені з нього, вступні і членські внески не повертаються.

35. У розпорядження президії Республіканської ради і президій рад місцевих організацій Товариства надходять кошти відповідно до норм відрахувань, що встановлюються Республіканською радою Товариства.

36. Кошти, які надходять у розпорядження президії Республіканської ради і президій рад місцевих організацій Товариства, використовуються на забезпечення їх діяльності та створення відповідних фондів.

Перелік фондів, порядок їх утворення і використання затверджуються Республіканською радою Товариства.

37. Президія Республіканської ради Товариства має право видавати новоствореним місцевим організаціям Товариства, а також організаціям Товариства, що зазнають фінансових утруднень, як тимчасову фінансову допомогу поворотні короткострокові /в межах до одного року/ і безповоротні позички.

38. Всі вільні грошові кошти Товариства зберігаються у відповідних установах Держбанку СРСР.

V. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

39. Бухгалтерський облік здійснюється відповідно до чинного Положення про бухгалтерські звіти і баланси.

Ради Товариства подають бухгалтерські і статистичні звіти відповідним вищестоящим радам та в організації, передбачені Положенням про бухгалтерські звіти і баланси.

Зведений річний бухгалтерський звіт і баланс Українського товариства кролівників і звірівників-любителів затверджуються Республіканською радою Товариства.

VI. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

40. Українське товариство кролівників і звірівників-любителів припиняє діяльність:

а) за рішенням з'їзду Товариства;

б) за постановою Ради Міністрів УРСР.

Усе майно, яке залишається після ліквідації Товариства, використовується в порядку, встановленому статтею 40 Цивільного кодексу УРСР.

____________

Опрос