Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О состоянии и мерах по экономному использованию тары и лесоматериалов на ее изготовление

Совет Министров УССР
Постановление от 05.02.1981 № 79
редакция действует с 14.06.1984

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 5 лютого 1981 р. N 79

Київ

Про стан і заходи по економному використанню тари і лісоматеріалів на її виготовлення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 14 червня 1984 року N 249

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що за роки десятої п'ятирічки в республіці проведено роботу по поліпшенню забезпечення народного господарства тарою та економному її використанню. Збільшилось застосування поворотної і багатооборотної тари, ящиків з гофрованого картону, деревноволокнистих плит і картонно-навивних барабанів, за рахунок чого заощаджено значну кількість лісоматеріалів.

Разом з тим у цій справі є серйозні недоліки. Міністерства і відомства УРСР, виробничі об'єднання і підприємства не приділяють належної уваги більш ефективному використанню дерев'яної і картонної тари, збільшенню виготовлення економічних її видів, впровадженню передових методів вантажоперевезень. Як наслідок, річні витрати тарних матеріалів на пакування продукції все ще значні і становлять понад 11 млн. куб. метрів, а основним видом тари залишається малоефективна і трудомістка дерев'яна тара.

Не повністю виконуються міністерствами і відомствами УРСР плани виробництва, збирання і поставки тари. Виготовлення багатооборотної тари, зокрема Міністерством харчової промисловості УРСР і Міністерством лісової і деревообробної промисловості УРСР, протягом десятої п'ятирічки навіть зменшено.

На багатьох підприємствах і в організаціях, на базах і складах не ведеться належного обліку тари, що звільняється з-під промислової та іншої продукції, значна кількість її зберігається просто неба, розкривається без належного інструменту і виводиться з ладу.

З метою поліпшення забезпечення народного господарства республіки транспортною тарою, економного витрачання матеріалів на пакування продукції, збільшення застосування економічних видів тари Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Взяти до відома, що Комітет народного контролю УРСР суворо вказав заступнику Міністра харчової промисловості УРСР т. Чубенку М. Т. на допущені ним недостатній контроль і низьку вимогливість до апарату Укрконсервпрому за своєчасну підготовку до сезону переробки, зокрема за раціональне використання таропакувальних матеріалів на підприємствах консервної промисловості, та притягнув до суворої дисциплінарної і матеріальної відповідальності начальника вказаного об'єднання т. Панасюка С. О., генерального директора Черкаського виробничо-аграрного об'єднання консервної промисловості т. Залозного М. С. та ряд службових осіб в Одеській і Кримській областях за нерозпорядливість і безгосподарність у зберіганні і використанні тари.

2. Зобов'язати Держпостач УРСР, міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми поліпшити організацію виробництва, збирання, зберігання, обліку, ремонту та повторного використання тари і упаковки. Для цього розробити в I кварталі 1981 р. комплексні заходи, в яких, зокрема, передбачити:

щорічну економію в одинадцятій п'ятирічці лісоматеріалів на пакування продукції в розмірі 3 - 5 процентів до фактичного витрачання їх у попередньому році за рахунок більш раціонального використання тари, розширення перевезень продукції в багатооборотній тарі, контейнерах і спецавтотранспортом;

перегляд і затвердження у встановленому порядку у першому півріччі 1981 р. норм витрати деревини і картону на пакування одиниці продукції та обладнання залізничних вагонів, маючи на увазі значне скорочення витрачання пакувальних матеріалів;

широке використання передусім поворотної тари, повніше застосування для цього діючих матеріальних і моральних стимулів; витрачати лісоматеріали, які виділяються на пакування продукції, в першу чергу на виготовлення багатооборотної тари і тари під продукцію, що поставляється в райони Крайньої Півночі та на експорт, а також залучати в оборот металеву тару, що звільняється з-під продукції, яка надходить по імпорту;

розширення виробництва економічних видів тари з полімерних та інших матеріалів, застосування інвентарної багатооборотної тари для внутріміських і внутріобласних перевезень продукції, а також використання відходів лісопиляння, деревообробки і некондиційних матеріалів на виготовлення тари;

забезпечення підприємств, організацій, баз, складів та магазинів інструментом і пристосуваннями, необхідними для розкривання тари;

посилення контролю за раціональним і економним витрачанням виробничими об'єднаннями, підприємствами та організаціями лісоматеріалів і картону, що виділяється на виготовлення транспортної тари, застосуванням прогресивних норм витрати деревини і картону на пакування продукції, а також використанням тари, яка звільняється з-під продукції.

3. Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР, Міністерству лісового господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, Міністерству торгівлі УРСР і Укоопспілці розробити за погодженням з Держпостачем УРСР і Держпланом УРСР і здійснити заходи по підвищенню технічного рівня виробництва тари і тарних матеріалів, що забезпечують їх виготовлення відповідно до діючих ГОСТів.

4. Міністерствам і відомствам УРСР забезпечити виробництво дерев'яної і картонної тари, збирання, ремонт, переробку і поставку поворотної тари у строки і кількостях згідно з додатками N 1 - 6.

5. Укоопспілці організувати своєчасне збирання і ремонт всієї тари, що звільняється з-під продукції на підприємствах, в організаціях і на будовах у сільській місцевості, де немає тароремонтних підприємств Держпостачу УРСР, та поставляти відремонтовану тару за нарядами тресту "Укрпромтара".

6. Держпостачу УРСР, відповідним міністерствам і відомствам УРСР передбачати в проекті плану на одинадцяту п'ятирічку реконструкцію існуючих і будівництво нових підприємств /цехів, дільниць/ по виготовленню, ремонту і переробці тари.

Облвиконкомам забезпечити відведення Держпостачу УРСР земельних ділянок для будівництва тароремонтних підприємств.

7. Держпостачу УРСР:

а) створити в 1981 - 1985 роках потужності по виробництву 80 млн. кв. метрів ящиків з гофрованого картону та забезпечити введення в дію установки по переробці непридатної до використання дерев'яної тари на технологічну тріску потужністю 20 тис. куб. метрів на рік;

б) розробити за погодженням з відповідними міністерствами і відомствами УРСР і затвердити Інструкцію про порядок списання тари і тарних матеріалів, які не можуть бути використані на пакування продукції та переробку на інші види тари;

в) вжити заходів до забезпечення потреб підприємств республіки матеріалами номенклатури Держпостачу СРСР, необхідними для виготовлення багатооборотної тари.

8. Держпостачу УРСР і Укоопспілці переглянути протягом 1981 року існуючу мережу підвідомчих тарних баз і складів, маючи на увазі усунення паралелізму в їх роботі.

9. Держпостачу УРСР разом з Міністерством торгівлі УРСР, Міністерством плодоовочевого господарства УРСР і Міністерством автомобільного транспорту УРСР протягом одинадцятої п'ятирічки організувати кільцеве вивезення дерев'яної і картонної тари з торговельних організацій і підприємств громадського харчування у всіх обласних і великих промислових центрах республіки.

Міністерству автомобільного транспорту УРСР забезпечувати виділення за замовленнями тароремонтних підприємств тресту "Укрпромтара" автомобілів в обсягах згідно з встановленими Держпостачу УРСР планами на автотранспорт загального користування.

10. Міністерству торгівлі УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, Укоопспілці та міністерствам і відомствам УРСР, які мають управління і відділи робітничого постачання, при проектуванні нових, ремонті і реконструкції діючих торговельних підприємств передбачати на цих підприємствах впровадження нової технології та комплексної механізації з застосуванням тари-устаткування.

11. Держпостачу УРСР і виробничому об'єднанню "Укрпластик" у тримісячний строк розглянути питання про організацію виробництва термоусадочної плівки та відповідні пропозиції подати Раді Міністрів УРСР.

12. Пункт 12 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 14.06.84 р. N 249)

13. Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Міністерству вугільної промисловості УРСР, Міністерству чорної металургії УРСР, Укоопспілці, Головплодвинпрому УРСР і Держпостачу УРСР забезпечити нагромадження в колгоспах, радгоспах, заготівельних і торговельних організаціях плодоовочевої тари, в тому числі контейнерів /піддонів/, в обсягах, необхідних для пакування і перевезення плодів і овочів урожаю 1981 року.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 37

 

ЗАВДАННЯ
по виробництву дерев'яної ящикової і картонної тари на 1981 рік

 

Дерев'яна ящикова тара
/тис. куб. м/ 

в тому числі 

Картонні ящики
/млн. кв. м/ 

для плодів і овочів 

стругана для багатооборотної тари 

стругана для пакування продукції на експорт 

Всього по УРСР 

528,7 

283,3 

50,1 

23 

263,4 

в тому числі: 

 

 

 

 

 

Мінліспром УРСР 

181 

121 

15,3 

12 

17,5 

Мінбудматеріалів УРСР 

40 

 

 

11 

60 

Мінхарчопром УРСР 

28,7 

1,7 

15 

 

76,3 

Мінлісгосп УРСР 

135 

73 

 

 

Мінторг УРСР 

12 

12 

 

 

 

Мінмісцевпром УРСР 

19 

13 

 

 

Укоопспілка 

90 

60 

15 

 

 

Держпостач УРСР 

23 

0,8 

 

 

Виробниче об'єднання "Укрпапірпром" 

 

 

 

 

109,6 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ЗАВДАННЯ
по виробництву дерев'яних ящикових комплектів для багатооборотної тари, в рахунок загального плану їх виробництва, на 1981 - 1985 роки

/тис. куб. м/

 

1981 рік 

1982 рік 

1983 рік 

1984 рік 

1985 рік 

Всього по УРСР 

50,1 

56,5 

61,2 

65,8 

69 

в тому числі: 

 

 

 

 

 

Мінліспром УРСР 

15,3 

16 

16,5 

17 

17,5 

Мінхарчопром УРСР 

15 

17 

17,5 

18 

18 

Мінлісгосп УРСР 

Мінмісцевпром УРСР 

2,5 

3,5 

Укоопспілка 

15 

16 

17 

18 

19 

Держпостач УРСР 

0,8 

1,2 

1,3 

1,5 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ЗАВДАННЯ
по виробництву бочкових комплектів і бочок заливних для харчових продуктів на 1981 рік

/тис. б/п/

 

 

Всього по УРСР 

3945 

в тому числі: 

 

Мінліспром УРСР 

400 

Мінхарчопром УРСР 

945 

Мінлісгосп УРСР 

20 

Мінторг УРСР 

260 

Мінмісцевпром УРСР 

630 

Укоопспілка 

1690 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ЗАВДАННЯ
по виробництву дерев'яних заливних бочок для затарювання жирів, що поставляються на експорт, в рахунок загального плану виробництва бочкових комплектів і бочок заливних для харчових продуктів на 1981 - 1985 роки

/тис. б/п/

 

1981 рік 

1982 рік 

1983 рік 

1984 рік 

1985 рік 

Всього по УРСР 

315 

320 

325 

345 

360 

в тому числі: 

 

 

 

 

 

Мінліспром УРСР 

80 

80 

85 

90 

100 

Мінхарчопром УРСР 

155 

160 

160 

175 

180 

Мінмісцевпром УРСР 

80 

80 

80 

80 

80 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ЗАВДАННЯ
по виготовленню лозових корзин на 1981 - 1985 роки

/тис. штук/

 

1981 рік 

1982 рік 

1983 рік 

1984 рік 

1985 рік 

Всього по УРСР 

1020 

1040 

1080 

1080 

1080 

в тому числі: 

 

 

 

 

 

Мінлісгосп УРСР 

500 

520 

550 

550 

550 

Мінмісцевпром УРСР 

520 

520 

530 

530 

530 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ЗАВДАННЯ
Держпостачу УРСР по збиранню, ремонту, переробці та поставці поворотної тари на 1981 рік

 

Одиниця виміру 

Кількість 

Збирання поворотної дерев'яної тари 

тис. куб. м
круглого лісу 

2306,7 

Збирання поворотної картонної тари 

- " - 

715,2 

Ремонт поворотної дерев'яної тари 

тис. куб. м
комплектів 

310 

Ремонт поворотної картонної тари 

тис. кв. м 

29600 

Виготовлення дерев'яної тари з тароматеріалів 

тис. куб. м
комплектів 

63 

в тому числі: 

 

 

для плодів і овочів 

 

для багатооборотної тари 

 

Поставка поворотної дерев'яної тари 

тис. куб. м
круглого лісу 

2145 

Поставка поворотної картонної тари 

- " - 

680,6 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Опрос