Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Комиссии при Совете Министров УССР по вопросам предупреждения травматизма

Совет Министров УССР
Положение, Постановление от 06.01.1981 № 11
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 6 січня 1981 р. N 11

Київ

Про затвердження Положення про Комісію при Раді Міністрів УРСР з питань запобігання травматизму

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 січня 1994 року N 43)

Рада Міністрів Української РСР постановляє:

Затвердити Положення про Комісію при Раді Міністрів УРСР з питань запобігання травматизму, що додається.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію при Раді Міністрів УРСР з питань запобігання травматизму

1. Комісія при Раді Міністрів УРСР з питань запобігання травматизму утворена відповідно до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 23 вересня 1980 р. N 539 "Про додаткові заходи по запобіганню травматизму та іншим нещасним випадкам" з метою поліпшення координації діяльності державних органів і громадських організацій по боротьбі з травматизмом.

2. Комісія при Раді Міністрів УРСР з питань запобігання травматизму:

а) координує діяльність міністерств, державних комітетів і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, громадських організацій, а також об'єднань, підприємств і організацій союзного підпорядкування, що знаходяться на території республіки, з питань запобігання виробничому, транспортному, побутовому травматизму та іншим нещасним випадкам;

б) здійснює контроль за ходом виконання рішень Партії і Уряду з питань забезпечення охорони життя і здоров'я радянських людей, а також перевіряє виконання прийнятих Комісією рішень;

в) узагальнює і поширює передовий досвід роботи по забезпеченню здорових і безпечних умов праці, запобіганню травматизму на виробництві і в побуті.

3. Комісія при Раді Міністрів УРСР з питань запобігання травматизму має право:

а) перевіряти діяльність міністерств, державних комітетів і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, об'єднань, підприємств і організацій з питань: запобігання виробничому травматизму, впровадження закінчених науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, спрямованих на створення здорових і безпечних умов праці; професійно-технічної підготовки працівників; виконання комплексних планів поліпшення умов, охорони праці і санітарно-оздоровчих заходів, а також заходів по охороні праці, передбачених у колективних договорах; належного утримання житлового фонду, об'єктів соціального і культурно-побутового призначення; проведення виховної роботи серед населення по запобіганню нещасним випадкам у побуті і з інших питань, пов'язаних з забезпеченням здорових і безпечних умов праці і запобіганням травматизму;

б) заслуховувати на своїх засіданнях повідомлення керівників міністерств, державних комітетів і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, об'єднань, підприємств і організацій про стан роботи з питань запобігання травматизму та іншим нещасним випадкам;

в) вносити при необхідності до Ради Міністрів УРСР пропозиції, спрямовані на дальше удосконалення в республіці роботи по запобіганню виробничому, транспортному і побутовому травматизму;

г) залучати працівників міністерств, державних комітетів і відомств УРСР, об'єднань, підприємств і організацій для підготовки матеріалів на розгляд Комісії.

4. Комісія при Раді Міністрів УРСР з питань запобігання травматизму взаємодіє з іншими комісіями при Раді Міністрів УРСР.

5. Рішення Комісії при Раді Міністрів УРСР з питань запобігання травматизму, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для виконання всіма міністерствами, державними комітетами і відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами, об'єднаннями, підприємствами і організаціями.

6. Засідання Комісії при Раді Міністрів УРСР з питань запобігання травматизму проводяться регулярно, як правило, не рідше одного разу на півроку.

На засіданнях Комісії при розгляді питань, що торкаються інтересів окремих міністерств, державних комітетів і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, об'єднань, підприємств і організацій, присутні їх представники.

Рішення Комісії доводяться до відповідних організацій у вигляді виписок з протоколу засідання Комісії.

7. Для розгляду Комісією матеріали з питань запобігання травматизму підготовляються:

по травматизму на виробництві і транспорті - Держгіртехнаглядом УРСР;

по травматизму у побуті та інших нещасних випадках - Держкомпрацею УРСР.

Для підготовки вказаних матеріалів Держгіртехнагляд УРСР і Держкомпраця УРСР можуть створювати робочі групи з числа членів Комісії, представників державних органів, громадських організацій, об'єднань, підприємств і організацій.

8. Робота Комісії при Раді Міністрів УРСР з питань запобігання травматизму проводиться за планами, що затверджуються Комісією.

____________

Опрос