Идет загрузка документа (58 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном плане экономического и социального развития Украинской ССР на 1981 год

Совет Министров УССР
Постановление, Перечень от 28.10.1980 № 580
редакция действует с 19.10.1991

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 28 жовтня 1980 р. N 580

Київ

Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1981 рік

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Ради Міністрів Української РСР
 від 27 жовтня 1981 року N 530
,
 від 16 грудня 1987 року N 414
,
 від 15 лютого 1988 року N 44
,
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 19 жовтня 1991 року N 280

На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 30 вересня 1980 р. N 850 "Про Державний план економічного і соціального розвитку СРСР на 1981 рік" Рада Міністрів Української РСР постановляє:

1. Прийняти підготовлений Держпланом УРСР на основі проектів планів, поданих міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами, Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1981 рік згідно з додатками N 1 - 136.

Встановити такі основні завдання по економічному і соціальному розвитку господарства, підпорядкованого Раді Міністрів УРСР, на 1981 рік:

 

Одиниця виміру

1981 рік

Продукція промисловості*

в процентах до 1980 року

103,5

Електроенергія*

млн. кВт·г

245500

____________
* В цілому по території республіки.

Вугілля (включаючи додаткове завдання)

тис. тонн

207000

Чавун

тис. тонн

50250

Сталь

тис. тонн

54078,95

Прокат чорних металів (готовий)

тис. тонн

38205

Труби стальні

тис. тонн

6376

Машини сільськогосподарські

млн. карбованців

68,54

Машини для тваринництва і кормовиробництва

млн. карбованців

88,31

Деревина ділова

тис. куб. метрів

6220

Цемент

млн. тонн

21,7

Тканини бавовняні

млн. кв. метрів

508,5

Тканини шерстяні

млн. кв. метрів

80,92

Тканини шовкові

млн. кв. метрів

262,35

Взуття шкіряне (у роздрібних цінах)

млн. карбованців

2021,95

Трикотаж білизняний і верхній (у роздрібних цінах)

млн. карбованців

1382,2

Цукор-пісок (з цукрових буряків)

тис. тонн

5410

Олія з сировини державних ресурсів

тис. тонн

905

М'ясо з сировини державних ресурсів

тис. тонн

2051

Масло тваринне з сировини державних ресурсів

тис. тонн

351

Продукція з незбираного молока (в перерахунку на молоко) з сировини державних ресурсів

тис. тонн

4849

Товарна харчова рибна продукція*

тис. тонн

82,6

____________
* Включаючи міжреспубліканський виробничий оборот.

Борошно із зерна державних ресурсів

тис. тонн

7000

Комбікорми, що виробляються на державних промислових підприємствах

тис. тонн

7630

Комбікорми, що виробляються в колгоспах, радгоспах, на інших державних сільськогосподарських підприємствах і міжгосподарських підприємствах на основі білково-вітамінних добавок промислового виготовлення

тис. тонн

9300

Товари культурно-побутового і господарського призначення - всього (у роздрібних цінах)

млн. карбованців

3292,83

в тому числі:

 

 

меблі (у роздрібних цінах)

млн. карбованців

1160,9

піаніно і роялі

тис. штук

29

посуд фарфоро-фаянсовий і майоліковий (у роздрібних цінах)

млн. карбованців

239,9

посуд сортовий (у роздрібних цінах)

млн. карбованців

153,72

Обсяги закупок сільськогосподарських продуктів і сировини:

 

 

зернові культури

тис. тонн

18500

цукрові буряки

тис. тонн

50500

картопля

тис. тонн

3240

насіння соняшника

тис. тонн

2250

овочі

тис. тонн

5000

плоди і ягоди

тис. тонн

1750

виноград

тис. тонн

750

худоба і птиця, включаючи залік племінної худоби (у живій вазі)

тис. тони

3800

молоко

тис. тонн

14050

яйця

млн. штук

8550

вовна (у заліковій вазі)

тис. тонн

30,8

Державні капітальні вкладення - всього

млн. карбованців

9073,44

в тому числі будівельно-монтажні роботи

млн. карбованців

4958,85

Із державних капітальних вкладень - капітальні вкладення на технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств

млн. карбованців

1616,37

Роздрібний товарооборот державної і кооперативної торгівлі, включаючи оборот підприємств громадського харчування

млн. карбованців

46670

крім того, по додатковому завданню

млн. карбованців

850

Обсяг реалізації побутових послуг населенню

млн. карбованців

1562

Чисельність робітників і службовців республіканських і непромислових союзно-республіканських міністерств і відомств УРСР

тис. чоловік

6371,73

Продуктивність праці в цілому по УРСР:

 

 

у промисловості

в процентах до 1980 року

102,5

у будівництві

в процентах до 1980 року

103

Прибуток від промислової діяльності республіканських і непромислових союзно-республіканських міністерств і відомств УРСР (у діючих цінах і умовах)

млн. карбованців

695,3

2. Внести Державний план економічного і соціального розвитку УРСР на 1981 рік на розгляд Верховної Ради Української РСР.

3. Зобов'язати міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми, керуючись вказівками Генерального секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Верховної Ради СРСР товариша Л. І. Брежнєва з корінних питань економічного і соціального розвитку країни, розробити і здійснити заходи, спрямовані на виконання та перевиконання завдань, встановлених Державним планом економічного і соціального розвитку УРСР на 1981 рік, а також прийнятих колективами об'єднань, підприємств і організацій зустрічних планів та соціалістичних зобов'язань, на дальше підвищення ефективності суспільного виробництва і якості роботи, маючи на увазі забезпечити:

прискорення впровадження у виробництво досягнень науки, техніки і передового досвіду, нових засобів механізації й автоматизації, максимальне скорочення застосування ручної праці, підвищення результативності наукових досліджень та розробок;

значне підвищення продуктивності праці, здійснення заходів по дальшому розширенню впровадження наукової організації праці і підвищенню її ефективності, посилення залежності оплати праці від її кінцевих результатів, одержання максимального приросту продукції за рахунок підвищення продуктивності праці;

дальше зміцнення матеріально-технічної бази сільського господарства і підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва в колгоспах, радгоспах та на інших сільськогосподарських підприємствах;

поліпшення роботи залізничного транспорту з метою забезпечення зростаючих обсягів перевезень народногосподарських вантажів;

першочергове спрямування капітальних вкладень і матеріально-технічних ресурсів на технічне переозброєння та реконструкцію діючих підприємств, концентрацію матеріально-технічних і трудових ресурсів на пускових об'єктах 1981 - 1982 років;

встановлення більш високих завдань по введенню в дію основних фондів порівняно з лімітами капітальних вкладень, з тим щоб на цій основі скоротити обсяг незавершеного будівництва і довести його в найближчі два роки до встановлених нормативів;

істотне зниження запасів невстановленого устаткування на підвідомчих підприємствах, будовах і в організаціях;

прискорення освоєння та поліпшення використання виробничих потужностей, підвищення коефіцієнта змінності роботи підприємств і підвищення фондовіддачі;

вишукання додаткових можливостей збільшення виробництва товарів народного споживання, зокрема за рахунок більш ефективного використання виробничих потужностей, сировини і матеріалів, місцевих сировинних ресурсів, підвищення якості та розширення асортименту товарів, з метою повнішого забезпечення попиту покупців; розширення видів та обсягів послуг, що надаються населенню;

якнайсуворіший режим економії у витрачанні та використанні палива, електричної і теплової енергії, металу та інших видів сировини і матеріалів, збільшення використання місцевих видів палива та вторинних паливно-енергетичних ресурсів;

економне витрачання фонду заробітної плати, зниження собівартості і матеріаломісткості продукції за рахунок зменшення питомих витрат сировини і матеріалів, більш комплексної та глибокої їх переробки, розширення використання вторинних ресурсів, усунення непродуктивних витрат і втрат;

підвищення якості продукції, що виробляється для експорту, і конкурентоспроможності її на зовнішньому ринку;

широке і комплексне здійснення системи заходів, передбачених постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 липня 1979 р. "Про поліпшення планування і посилення впливу господарського механізму на підвищення ефективності виробництва і якості роботи", повніше використання інтенсивних факторів зростання суспільного виробництва і досягнення високих кінцевих народногосподарських результатів.

4. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити в 1981 році:

значне збільшення виробництва продукції рослинництва, особливо зерна, цукрових буряків, соняшнику, картоплі та овочів, на основі підвищення врожайності сільськогосподарських культур, поліпшення використання мінеральних і органічних добрив, широкого впровадження нових індустріальних технологій виробництва, високоврожайних сортів і гібридів, а також скорочення втрат сільськогосподарської продукції при збиранні, транспортуванні і зберіганні;

зростання виробництва м'яса, молока, яєць і вовни за рахунок створення стійкої кормової бази тваринництва у кожному колгоспі і радгоспі. З цією метою здійснити заходи по підвищенню врожайності природних сіножатей і пасовищ, сіяних багаторічних та однорічних трав, силосних культур, по збільшенню виробництва кормових культур з високим вмістом білка, поліпшенню якості кормів і раціональному використанню їх;

дальший розвиток підсобних сільських господарств промислових, транспортних та інших підприємств, організацій і установ та збільшення виробництва в них сільськогосподарської продукції, а також подання необхідної допомоги населенню, з тим щоб збільшити в особистих підсобних господарствах виробництво м'яса, молока, яєць, овочів, картоплі, фруктів та іншої продукції.

5. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ, Головплодвинпрому УРСР і облвиконкомам забезпечити:

доведення в місячний строк до районів, колгоспів, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств планів закупок сільськогосподарських продуктів на 1981 рік, а також затвердження обсягів закупок цих продуктів по організаціях і підприємствах, які здійснюють закупки їх, виходячи з основних завдань, передбачених у додатку N 4;

складання в колгоспах, радгоспах, на інших державних сільськогосподарських підприємствах виробничо-фінансових планів на 1981 рік, передбачивши в них необхідні заходи по забезпеченню виробництва сільськогосподарської продукції в кількостях, що дають можливість здійснити закупки сільськогосподарських продуктів і сировини в обсягах, установлених цією постановою, створення необхідних насінних, фуражних та інших внутрігосподарських фондів.

Зведені плани розвитку сільського господарства на 1981 рік подати Держплану УРСР у такі строки: облвиконкомам - до 1 лютого 1981 р., міністерствам, Південному відділенню ВАСГНІЛ і Головплодвинпрому УРСР - до 15 лютого 1981 року.

Держплану УРСР узагальнити ці матеріали і до 15 березня 1981 р. подати Держплану СРСР зведений план розвитку сільського господарства республіки на 1981 рік.

Облвиконкомам разом з Міністерством заготівель УРСР та іншими міністерствами і відомствами УРСР, які здійснюють закупки сільськогосподарської продукції, вжити заходів до поліпшення роботи заготівельних організацій по виконанню планів закупок та забезпеченню збереження цієї продукції.

6. Держпостачу УРСР, Міністерству внутрішніх справ УРСР, Міністерству місцевої промисловості УРСР, Міністерству чорної металургії УРСР і Держкомсільгосптехніці УРСР забезпечити відповідно поставку в 1981 році сільському господарству:

ґрунтообробних і посівних машин та іншої техніки (за номенклатурою, погодженою з Міністерством сільського господарства СРСР і Держкомсільгосптехнікою СРСР), необхідної для проведення весняних польових робіт, до 25 червня у кількості не менше 50 процентів річних фондів;

машин (за номенклатурою, погодженою з Міністерством сільського господарства СРСР і Держкомсільгосптехнікою СРСР), необхідних для проведення збирання врожаю і заготівель сільськогосподарських продуктів, до 25 вересня у кількості не менше 75 процентів річних фондів, а машин, необхідних для заготівлі кормів, до 1 серпня в кількості не менше 70 процентів річних фондів;

запасних частин до тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин, автотракторного електрообладнання, підшипників кочення, втулково-роликових ланцюгів та гумотехнічних виробів (за номенклатурою, погодженою з Міністерством сільського господарства СРСР і Держкомсільгосптехнікою СРСР) до 15 жовтня у кількості не менше 80 процентів річних фондів;

23,5 тис. вантажних автомобілів (крім автомобілів типів УАЗ, "Москвич" і спеціалізованих) у рахунок річних фондів до 25 вересня, в тому числі 17,1 тис. вантажних автомобілів до 15 липня (включаючи поставку автомобілів для радгоспів Міністерства харчової промисловості УРСР);

шин для вантажних автомобілів до 10 вересня у кількості не менше 75 процентів річних фондів і до 15 листопада повністю по річних фондах;

прокату чорних металів, металевих виробів, сінопресувального дроту і синтетичного шпагату до 15 вересня у кількості не менше 75 процентів річних фондів і до 15 грудня повністю по річних фондах.

7. З метою скорочення втрат побічної сировини і поліпшення ветеринарно-санітарних умов при забої худоби облвиконкомам, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Міністерству внутрішніх справ УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ, Укоопспілці та іншим міністерствам і відомствам, які мають у своєму віданні тваринницькі господарства та підприємства по переробці тварин і сировини тваринного походження, здійснюють будівництво тваринницьких ферм і комплексів, об'єктів державної ветеринарної мережі та беруть участь у ліквідації і недопущенні поширення захворювань тварин, вжити заходів до забезпечення виконання постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 4 серпня 1978 р. N 394 і постанови Ради Міністрів УРСР від 15 червня 1979 р. N 302 в частині будівництва скотобійних пунктів і забійних площадок та розширення практики приймання від колгоспів, радгоспів, інших сільськогосподарських підприємств і організацій та громадян худоби для забою і первинної її обробки на вказаних пунктах і площадках, а також на м'ясокомбінатах.

8. Дозволити Міністерству меліорації і водного господарства УРСР та облвиконкомам використовувати в 1981 році на створення зрошуваних культурних пасовищ, проведення робіт по технічному вдосконаленню меліоративних систем, будівництво дамб обвалування та інших споруд по захисту земель від затоплення, а також на будівництво зрошувальних систем для овочевих культур у колгоспах і радгоспах до 5 процентів загального ліміту капітальних вкладень, який виділяється їм на меліорацію земель по галузі "Сільське господарство", без зміни планів введення в дію виробничих потужностей та основних фондів.

9. Зобов'язати Міністерство вугільної промисловості УРСР розробити і здійснити заходи по забезпеченню виконання в 1981 році підвідомчими підприємствами встановлених їм планів по виробництву донецьких сортових антрацитів та буровугільних брикетів.

Держпостачу УРСР забезпечити в 1981 році першочергове відвантаження і поставку вугілля для продажу населенню та на комунально-побутові потреби відповідно до встановленого плану.

10. Міністерству геології УРСР:

вжити заходів до поліпшення організації і технології глибокого розвідувального буріння на нафту і газ, різкого скорочення непродуктивних затрат часу на геологорозвідувальних роботах;

забезпечити істотне підвищення ефективності робіт по пошуках та розвідці нових родовищ нафти і газу.

11. Міністерству лісового господарства УРСР і Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР забезпечити відведення та передачу лісозаготівельним підприємствам лісосічного фонду на 1981 рік в обсягах затвердженої річної розрахункової лісосіки.

Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити уточнення відповідно до встановлених нормативами меж поясів зон санітарної охорони джерел водопостачання з тим, зокрема, щоб при здійсненні вимог, пов'язаних із забезпеченням санітарного благополуччя цих джерел, не створювались необгрунтовані перепони для проведення в лісах вирубок головного користування і для закріплення запасів деревини на пні за лісозаготівельними підприємствами.

12. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

продовжити роботу по дальшому вишукуванню резервів збільшення виробничих потужностей діючих підприємств, вважаючи установлені в Державному плані економічного і соціального розвитку УРСР на 1981 рік завдання по приросту виробничих потужностей діючих підприємств мінімальними. Доповідь про результати проведеної роботи подати Раді Міністрів УРСР і в копії Держплану УРСР не пізніше 1 квітня 1981 року.

Держплану УРСР узагальнити матеріали і до 20 квітня 1981 р. подати Раді Міністрів УРСР проект доповіді Раді Міністрів СРСР;

забезпечити відповідно до пункту 7 постанови Ради Міністрів УРСР від 7 грудня 1979 р. N 560 завершення в IV кварталі 1980 р. підготовки планів технічного переозброєння і реконструкції діючих підприємств на 1981 - 1985 роки.

13. Зобов'язати міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми максимально обмежити в 1981 році кількість будов виробничого призначення, що заново розпочинаються, кошторисною вартістю нижче 1 млн. карбованців.

Установити, що будови кошторисною вартістю до 1 млн. карбованців можуть розпочинатися в 1981 році лише у виняткових випадках і за умови, коли пускові та перехідні будови такого ж ліміту відповідних галузей повністю забезпечені капітальними вкладеннями.

14. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

а) забезпечити до 1 березня 1981 р. перегляд проектно-кошторисної документації по будовах, що переходять на одинадцяту п'ятирічку, маючи на увазі виключити з проектів і кошторисів надмірності, а також об'єкти, будівництво яких не викликається першочерговою необхідністю або може бути відкладене на пізніші строки, знизити кошторисну вартість робіт, що підлягають виконанню, а також матеріаломісткість і особливо металомісткість;

б) забезпечити не пізніше як у 2-місячний строк затвердження будівельними організаціями разом із замовниками комплексних графіків виконання в 1981 році будівельно-монтажних робіт по пускових будовах та за погодженням із союзголовкомплектами, укрголовкомплектами і територіальними управліннями Держпостачу УРСР графіків поставки для цих будов технологічного та комплектуючого устаткування і матеріалів у повній відповідності з установленими строками введення в дію виробничих потужностей та об'єктів і затвердження заходів по забезпеченню цих будов робочою силою, а також проведення систематичного контролю за ходом виконання вказаних графіків і заходів;

в) розробити і здійснити заходи по зниженню на підприємствах та будовах наднормативних і зайвих запасів товарно-матеріальних цінностей і невстановленого устаткування та по залученню їх у господарський оборот, забезпечивши при цьому повну ув'язку завдань по використанню складських залишків устаткування та планів надходження його з лімітами капітальних вкладень і розмірами асигнувань на оплату устаткування, передбаченими по цих підприємствах та будовах на 1981 рік. Доповіді про проведені заходи подати Держплану УРСР, Держпостачу УРСР і Міністерству фінансів УРСР до 15 лютого 1981 року.

Держплану УРСР, Держпостачу УРСР і Міністерству фінансів УРСР узагальнити матеріали і подати їх Держплану СРСР, Держпостачу СРСР і Міністерству фінансів СРСР до 1 березня 1981 року;

г) уточнити разом з Держпостачем УРСР кількість усього одержуваного підприємствами та будовами в 1981 році устаткування (за типами і марками), а також його вартість, обчислену в діючих цінах, і уточнені дані подати Держплану УРСР до 1 березня 1981 року.

Держплану УРСР разом з Держпостачем УРСР узагальнити матеріали і подати Держплану СРСР до 15 березня 1981 року;

д) ширше застосовувати в будівництві, особливо в сільському, місцеві будівельні матеріали і дерев'яні конструкції, максимально обмежити перевезення залізничним транспортом на далекі відстані залізобетонних конструкцій та деталей для об'єктів виробничого і невиробничого призначення;

є) не допускати при проектуванні та будівництві архітектурних надмірностей, необгрунтованих об'ємно-планувальних рішень, а також застосування конструкцій і опоряджувальних матеріалів, що дорого коштують і використання яких не викликається необхідністю.

15. Дозволити міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам і Київському міськвиконкому в 1981 році:

перерозподіляти, як виняток, вільні кошти нецентралізованих джерел у частині, призначеній для фінансування державних капітальних вкладень (крім коштів фонду розвитку виробництва та фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва), зі спрямуванням їх на фінансування затрат на технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств та на фінансування інших робіт і затрат, що провадяться за планом капітальних вкладень;

збільшувати при затвердженні річних планів і доведенні їх до підвідомчих об'єднань, підприємств та організацій капітальні вкладення на технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств по міністерству і відомству УРСР та обл(міськ) виконкому в межах установлених їм у Державному плані економічного і соціального розвитку УРСР на 1981 рік лімітів державних капітальних вкладень на будівництво об'єктів виробничого призначення.

16. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

довести не пізніше 15 січня 1981 р. до об'єднань, підприємств, організацій і будов титульні списки будов виробничого призначення, затверджені в установленому порядку з урахуванням підсумків виконання плану на 1980 рік;

подати до 25 січня 1981 р. плани капітального будівництва і титульні списки будов в установи банків, які фінансують будівництво;

забезпечити погодження внутрішньобудівельних титульних списків, укладення договорів підряду і подання їх в установи банків не пізніше 10 лютого 1981 року.

Українським республіканським конторам Будбанку СРСР і Держбанку СРСР надалі до подання їм указаних планів і титульних списків будов фінансувати будівництво перехідних на 1981 рік об'єктів, передбачених у внутрішньобудівельних титульних списках на 1980 рік, на основі планів фінансування капітальних вкладень на 1981 рік.

17. Пункт 17 втратив чинність з 1 січня 1988 року

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 15.02.88 р. N 44)

18. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам за погодженням з підрядними будівельними організаціями до 10 січня 1981 р. подати Держплану УРСР титульні списки будов та об'єктів, що підлягають затвердженню Радою Міністрів УРСР і погодженню з Держпланом УРСР, з урахуванням підсумків виконання плану 1980 року, та до 20 січня 1981 р. - пропозиції про забезпечення будов і об'єктів, які підлягали введенню, але не були введені в дію у 1980 році, капітальними вкладеннями в межах капітальних вкладень, установлених на 1981 рік по відповідних галузях народного господарства, і про відповідне збільшення встановлених на 1981 рік завдань по введенню в дію виробничих потужностей, об'єктів та основних фондів.

Держплану УРСР до 15 лютого 1981 р. подати Раді Міністрів УРСР пропозиції про внесення відповідних змін до плану капітального будівництва на 1981 рік.

19. Установити, що будівельно-монтажні роботи (крім робіт, які виконуються за рахунок кредитів банків), здійснювані міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами, об'єднаннями та підприємствами відповідно до наданих їм прав понад обсяги робіт, передбачені в планах, а також роботи по ремонту будинків та споруд підприємств і організацій республіканських та союзно-республіканських міністерств і відомств УРСР та місцевого підпорядкування і по ремонту місцевих автомобільних шляхів, що виконуються підвідомчими ремонтно-будівельними організаціями, провадяться в 1981 році у межах ліміту чисельності робітників і службовців та фонду заробітної плати, затверджених у річному плані відповідному міністерству, відомству УРСР і обл(міськ) виконкому.

20. Зобов'язати міністерства і відомства УРСР, республіканські об'єднання і виконкоми Рад народних депутатів повідомляти відповідно Українській республіканській та обласним конторам Держбанку СРСР дані про фонди заробітної плати (нормативи заробітної плати; на карбованець продукції) одночасно з доведенням їх до підвідомчих виробничих об'єднань, підприємств, організацій і установ.

Українська республіканська та обласні контори Держбанку СРСР направляють підвідомчим їм установам банку лімітні повідомлення про затверджений фонд заробітної плати (норматив заробітної плати на карбованець продукції) по кожному виробничому об'єднанню, підприємству, організації та установі. Видачу коштів на заробітну плату провадити на підставі цих лімітних повідомлень і довідок, що їх подають указані об'єднання, підприємства й організації, про виконання ними виробничої програми.

21. Держплану УРСР надалі до затвердження стабільних нормативів утворення фондів економічного стимулювання на 1981 - 1985 роки, як це передбачено постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 липня 1979 р. N 695, установити в місячний строк за погодженням з Укрпрофрадою на 1981 рік нормативи утворення цих фондів у промисловості і капітальному будівництві та загальні розміри їх по всіх видах діяльності по міністерствах і відомствах УРСР.

Міністерствам і відомствам УРСР за погодженням з республіканськими комітетами профспілок затвердити (в межах указаних нормативів та загальних розмірів фондів) нормативи утворення фондів економічного стимулювання для виробничих об'єднань, підприємств і організацій, маючи на увазі посилити залежність нормативів утворення та розмірів фондів від підвищення ефективності виробництва, і в першу чергу від зростання продуктивності праці та підвищення питомої ваги продукції вищої категорії якості в загальному обсязі виробництва продукції.

22. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

вишукувати в ході виконання плану можливості збільшення виробництва товарів народного споживання, що користуються попитом у населення, понад обсяги, передбачені в Державному плані економічного і соціального розвитку УРСР на 1981 рік, використовуючи для цієї мети внутрішні резерви підприємств, зекономлені матеріали та місцеві джерела сировини, маючи на увазі виробити додатково таких товарів на суму не менше 400 млн. карбованців (у роздрібних цінах);

подавати щокварталу Держплану УРСР і Держпостачу УРСР пропозиції про збільшення виробництва товарів народного споживання. Держплану УРСР і Держпостачу УРСР вносити до Ради Міністрів УРСР пропозиції з цього питання в міру їх підготовки.

23. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

а) затвердити і своєчасно довести до підвідомчих об'єднань, підприємств та організацій:

диференційовані завдання по середньому зниженню норм витрати сировини і матеріалів та ввести в дію з 1 січня 1981 р. норми витрати їх, які забезпечують виконання встановлених у плані на 1981 рік завдань по середньому зниженню норм витрати матеріальних ресурсів у цілому по міністерству і відомству УРСР, обл(міськ) виконкому;

диференційовані норми витрати паливно-енергетичних ресурсів і завдання по середньому зниженню цих норм, виходячи із затверджуваних Держпланом УРСР та прийнятих у розрахунках до плану на 1981 рік відповідних норм і завдань у цілому по міністерству і відомству УРСР, обл(міськ) виконкому;

диференційовані завдання по економії в будівництві прокату чорних металів, цементу і лісоматеріалів;

б) забезпечити в 1981 році додаткове зниження витрати котельно-пічного палива і нафтопродуктів у розмірі до 5 процентів та електричної і теплової енергії в розмірі до 3 процентів (з визначенням конкретних розмірів Держпланом УРСР), прокату чорних і кольорових металів, стальних труб та інших видів металопродукції на 1 - 2 проценти від потреби, визначеної за затвердженими нормами витрати і завданнями по їх середньому зниженню, а також скорочення витрати пального і мастил на легкових автомобілях службового користування не менш як на 25 процентів проти фактичної витрати у 1980 році, встановивши підвідомчим об'єднанням, підприємствам і організаціям відповідні диференційовані завдання.

Держплану СРСР, Держпостачу СРСР і Міністерству фінансів СРСР доручено дати вказівку про порядок зменшення витрат пального і мастильних матеріалів на легкових автомобілях службового користування;

в) здійснити в 1981 році заходи по забезпеченню ефективнішого використання і економного витрачання нафтопродуктів та інших матеріально-технічних ресурсів, що виділяються сільському господарству;

г) забезпечити розробку і здійснення кожним підвідомчим об'єднанням, підприємством та організацією організаційно-технічних заходів по виконанню завдань, передбачених цим пунктом. Доповідь про проведену роботу подати до 5 лютого 1981 р. Раді Міністрів УРСР та в копії Держплану УРСР і Держпостачу УРСР.

Держплану УРСР, Держпостачу УРСР узагальнити матеріали і подати до 20 лютого 1981 р. Раді Міністрів УРСР проект доповіді для подання до 1 березня 1981 р. Раді Міністрів СРСР та в копії Держплану СРСР і Держпостачу СРСР;

д) забезпечити зниження витрати електричної енергії за рахунок скорочення надмірного освітлення вулиць, будівельних майданчиків, заводських територій, а також відключення в нічний час світлових реклам, у тому числі реклам видовищних та інших закладів, і освітлення вітрин.

Держплану УРСР врахувати у планах розподілу продукції на 1981 рік відповідне зменшення міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам фондів на паливо, нафтопродукти, прокат чорних і кольорових металів, стальні труби та інші види металопродукції, а також лімітів відпуску електричної і теплової енергії.

Комітету народного контролю УРСР і Держпостачу УРСР систематично здійснювати контроль за додержанням норм витрати і раціональним використанням сировини, матеріалів та паливно-енергетичних ресурсів у народному господарстві. Про результати перевірок і виявлені порушення доповідати Раді Міністрів УРСР.

24. Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, міністерствам і відомствам УРСР, які мають торговельну мережу:

підвищити відповідальність оптових і роздрібних організацій та підприємств торгівлі за повну і своєчасну вибірку та реалізацію замовлених товарів і за організацію безперебійного продажу населенню предметів першої необхідності та інших товарів масового попиту, вироблюваних у достатній кількості і наявних на оптових базах та складах;

ретельно проаналізувати стан товарних запасів на підприємствах і в організаціях торгівлі у територіальному розрізі та враховувати при розподілі товарів народного споживання по областях і районах наявність в них указаних запасів.

25. Схвалити подані Держпланом УРСР розрахунки балансів грошових доходів та витрат населення в цілому по республіці, по областях і містах республіканського підпорядкування на 1981 рік.

Доручити Держплану УРСР повідомити облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам указані розрахунки по відповідних областях і містах.

Держплану УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити необхідну відповідність між доходами та витратами населення, планами товарообороту і товарними фондами.

Держплану УРСР при затвердженні планів товарообороту Укоопспілці по продажу сільськогосподарських продуктів, закуплених по цінах згідно з домовленістю і прийнятих на комісію, керуватися розрахунками балансів грошових доходів та витрат населення по відповідних областях і містах.

26. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити в 1981 році переселення громадян, які проживають у бараках і підвальних приміщеннях, у впорядковані жилі будинки, повну ліквідацію бараків і жилих приміщень у підвалах. Про виконання цього завдання доповісти Раді Міністрів УРСР і в копії Держплану УРСР не пізніше 1 січня 1982 року.

Держплану УРСР узагальнити матеріали і до 20 січня 1982 р. подати Раді Міністрів УРСР проект доповіді Раді Міністрів СРСР.

Комітету народного контролю УРСР забезпечити суворий контроль за виконанням указаного завдання і про хід виконання його доповідати Раді Міністрів УРСР.

27. Установити, що доведення до міністерств і відомств УРСР, обл(міськ) виконкомів, об'єднань, підприємств, організацій та будов показників Державного плану економічного і соціального розвитку УРСР на 1981 рік, а також установлення показників окремих розділів цього плану здійснюються відповідно до вказівок, затверджених пунктом 39 постанови Ради Міністрів УРСР від 18 грудня 1974 р. N 560, з рахуванням передбаченої в пункті 16 цієї постанови зміни строків доведення титульних списків будов.

28. Надати міністрам і керівникам відомств УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам право передбачати при доведенні плану до підвідомчих об'єднань, підприємств та організацій резерв по чисельності робітників і службовців у разі утворення в установленому порядку резерву по фонду заробітної плати.

29. Республіканським і непромисловим союзно-республіканським міністерствам і відомствам УРСР, Київському міськвиконкому для уточнення обсягів продукції, що реалізується, і прибутку у зв'язку з введенням з 1 січня 1981 р. нових оптових цін та виходячи із затвердженого плану поставок продукції на 1981 рік подати до 1 березня 1981 р. Держплану УРСР погоджені з міністерствами-споживачами уточнені суми зміни вартості продукції.

Держпостачу УРСР, Держкомсільгосптехніці УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, які розподіляють фонди на продукцію по споживачах республіки, в 5-денний строк розглядати розрахунки міністерств і відомств УРСР про зміни вартості продукції у зв'язку зі зміною оптових цін з 1 січня 1981 р. і в цей же строк повідомляти Держплану УРСР розподіл по споживачах продукції, на яку змінено оптові ціни.

Держплану УРСР до 1 квітня 1981 р. подати Держплану СРСР і Міністерству фінансів СРСР погоджені з міністерствами і відомствами СРСР та союзними республіками-споживачами продукції уточнені суми зміни вартості продукції.

30. Держплану УРСР в 10-денний строк після одержання від Держплану СРСР затверджених показників плану затвердити на 1981 рік і довести до міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів:

фонд заробітної плати працівників, зайнятих у торгівлі і громадському харчуванні, в процентах до роздрібного товарообороту;

фонд заробітної плати і ліміт чисельності працівників ремонтно-будівельних організацій Міністерства житлово-комунального господарства УРСР та Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР в межах затверджених показників плану з праці по республіці;

завдання по підвищенню продуктивності праці по кварталах республіканським міністерствам і відомствам УРСР і Київському міськвиконкому;

завдання по собівартості товарної продукції республіканським та непромисловим союзно-республіканським міністерствам і відомствам УРСР;

диференційовані норми витрати паливно-енергетичних ресурсів;

конкретні розміри додаткового зниження витрати котельно-пічного палива, нафтопродуктів, електричної і теплової енергії;

показники по вдосконаленню управління народним господарством;

показник по обсягу товарної будівельної продукції.

31. Держбуду УРСР у двотижневий строк після одержання від Держбуду СРСР затвердити та довести до міністерств і відомств УРСР план впровадження досягнень науки і техніки в галузі будівництва та план комплексної механізації й автоматизації будівельних і монтажних робіт на 1981 рік.

32. Установити на 1982 рік завдання по введенню в дію виробничих потужностей за рахунок розширення діючих та будівництва нових підприємств і по приросту виробничих потужностей за рахунок реконструкції діючих підприємств, а також завдання по виробництву і поставці устаткування з тривалим циклом виготовлення, необхідного для укомплектування будов, що підлягають введенню в дію у 1982 році, згідно з додатком N 6.

33. Продовжити на 1981 рік строк чинності:

пункту 14 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 2 грудня 1971 р. N 526;

пункту 23 постанови Ради Міністрів УРСР від 29 листопада 1975 р. N 530 в частині дозволу міністерствам, відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам провадити в межах установлених їм обсягів капітальних вкладень будівництво будинків, а також реконструкцію і пристосування приміщень для районних (міських) машинолічильних та інформаційно-обчислювальних станцій (центрів) системи ЦСУ УРСР і централізованих бухгалтерій.

34. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від 30 вересня 1980 р. N 850:

1) Підпункт 1 пункту 34 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 19.10.91 р. N 280)

2) Установила, що видача об'єднанням, підприємствам і організаціям коштів на заробітну плату провадиться в 1981 - 1985 роках установами Держбанку СРСР у міру виконання плану по обсягу виробництва продукції (робіт, послуг, доходів), затвердженому міністерствами і відомствами по показниках, прийнятих для видачі коштів на заробітну плату.

3) Затвердила перелік рішень, що додається, строк чинності яких продовжується на 1981 рік.

35. Держплану УРСР перевірити своєчасність доведення міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами завдань Державного плану економічного і соціального розвитку УРСР на 1981 рік до об'єднань, підприємств, організацій та будов, а також відповідність показників, доведених до об'єднань, підприємств, організацій та будов, указаним завданням. Про результати перевірки доповісти Раді Міністрів УРСР у січні 1981 року.

* * *

Рада Міністрів УРСР відмічає, що забезпечення виконання і перевиконання Державного плану економічного і соціального розвитку УРСР на 1981 рік має важливе значення для здійснення завдань одинадцятої п'ятирічки в цілому і дальшого підвищення добробуту радянського народу.

Виходячи з цього, Рада Міністрів УРСР зобов'язує міністерства і відомства УРСР, виконкоми місцевих Рад народних депутатів, усі господарські органи розгорнути відповідно до положень та висновків, що містяться у виступах товариша Л. І. Брежнєва на червневому (1980 р.) Пленумі ЦК КПРС і на торжествах у м. Алма-Аті, присвячених 60-річчю Казахської РСР і Компартії Казахстану, а також постанови ЦК КПРС "Про соціалістичне змагання за гідну зустріч XXVI з'їзду КПРС" активну організаторську роботу по мобілізації трудящих на всемірне підвищення ефективності суспільного виробництва і якості роботи, прискорення зростання продуктивності праці, економне витрачання та раціональне використання палива, металу, сировини і матеріалів, максимальне використання всіх наявних у народному господарстві можливостей та резервів, з тим щоб на основі суворого додержання державної і трудової дисципліни, посилення відповідальності кадрів за доручену справу забезпечити, стійку роботу народного господарства у 1981 році - першому році одинадцятої п'ятирічки, добитися виконання і перевиконання встановлених планових завдань.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ПЕРЕЛІК
рішень, строк чинності яких продовжується на 1981 рік

1. Постанова Ради Міністрів СРСР від 10 травня 1967 р. N 405 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 17 травня 1967 р. N 501) про передачу замовниками підрядним будівельним організаціям 10 процентів жилої площі, що вводиться в експлуатацію.

2. Пункти 10 і 26 постанови Ради Міністрів СРСР від 1 грудня 1969 р. N 920 (підпункти 1 "б" і 4 "г" пункту 42 постанови Ради Міністрів УРСР від 11 грудня 1969 р. N 660).

3. Пункт 42 постанови Ради Міністрів СРСР від 19 листопада 1970 р. N 950 (підпункт 7 "б" пункту 36 постанови Ради Міністрів УРСР від 30 листопада 1970 р. N 605).

4. Пункт 9 постанови Ради Міністрів СРСР від 6 вересня 1971 р. N 640 (пункт 12 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 2 грудня 1971 р. N 528) щодо будівництва апаратно-студійних комплексів на діючих радіотелецентрах.

5. Пункт 23 постанови Ради Міністрів СРСР від 9 квітня 1973 р. N 221 в частині направлення міністерствами і відомствами СРСР і Радами Міністрів союзних республік капітальних вкладень на розвиток виробництва цегли та інших місцевих будівельних матеріалів.

6. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 13 листопада 1975 р. N 2521 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 21 листопада 1975 р. N 892).

7. Пункт 50 постанови Ради Міністрів СРСР від 17 листопада 1975 р. N 940.

8. Пункт 20 постанови Ради Міністрів СРСР від 21 жовтня 1976 р. N 871 (підпункт 2 пункту 34 постанови Ради Міністрів УРСР від 12 листопада 1976 р. N 521).

9. Пункт 10 постанови Ради Міністрів СРСР від 22 грудня 1977 р. N 1104 (підпункт "ж" пункту 9 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 27 грудня 1977 р. N 626).

10. Пункт 75 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 31 травня 1979 р. N 509 (підпункт 5 пункту 22 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 18 червня 1979 р. N 308).

11. Абзац другий пункту 4 постанови Ради Міністрів СРСР від 8 січня 1980 р. N 21.

____________

Опрос