Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по усилению борьбы с курением

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 23.09.1980 № 537

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 23 вересня 1980 р. N 537

Київ

Про заходи по посиленню боротьби з курінням

ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 12 червня 1980 р. N 706 відмітили, що в останні роки в країні проводиться певна робота по роз'ясненню шкідливого впливу куріння на організм людини. Певний досвід боротьби з цією звичкою набуто в Краснодарському краї, зокрема в м. Сочі.

Разом з тим на багатьох підприємствах, в організаціях, установах і навчальних закладах пропаганда санітарно-гігієнічних знань про шкідливість куріння, в першу чергу серед молоді, здійснюється ще недостатньо, а в ряді випадків формально. Нерідко відмічаються факти продажу тютюнових виробів неповнолітнім, для яких куріння особливо шкідливе.

З метою охорони здоров'я населення від шкідливого впливу куріння, на виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 червня 1980 р. N 706 "Про заходи по посиленню боротьби з курінням" Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Обкомам, міськкомам і райкомам партії, виконкомам обласних, міських і районних Рад народних депутатів, міністерствам, відомствам УРСР забезпечити проведення разом з профспілковими, комсомольськими та іншими громадськими організаціями систематичної роботи по роз'ясненню широким масам населення шкідливого впливу куріння на здоров'я людини з метою поступового викоренення цієї звички, маючи на увазі, зокрема:

здійснити на підприємствах, в установах і організаціях заходи по обмеженню, а надалі й забороні куріння в службових і робочих приміщеннях, передбачаючи виділення для куріння спеціальних місць.

Підвищити вимогливість до господарських та інших керівників за виконання цих заходів;

посилити в трудових колективах, учбових закладах і за місцем проживання роботу по створенню громадської думки проти куріння, широко використовуючи з цією метою засоби масової інформації та наочної агітації.

2. Міністерству охорони здоров'я УРСР:

вжити заходів до розширення та підвищення ефективності пропаганди серед населення санітарно-гігієнічних знань про шкідливість куріння;

розширяти наукові дослідження по вишуканню більш ефективних засобів та методів боротьби з курінням, у тому числі по розробці оптимізованих систем антинікотинової пропаганди серед різних контингентів населення, передусім підростаючого покоління, а також поліпшити подання в амбулаторно-поліклінічних закладах медичної допомоги особам, які виявляють бажання кинути куріння.

3. Міністерству освіти УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Державному комітету УРСР по професійно-технічній освіті посилити у навчальних закладах санітарно-освітню та організаційну роботу по запобіганню курінню серед учнів і студентів. Визнати за необхідне заборонити куріння в загальноосвітніх школах.

У проведенні цієї роботи з підлітками і молоддю забезпечити тісну взаємодію навчальних закладів, сім'ї та громадськості.

4. Міністерству культури УРСР, Державному комітету УРСР по кінематографії, Державному комітету УРСР по телебаченню і радіомовленню, Державному комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі передбачати відповідно у програмах видовищних закладів і в тематичних планах кіностудій і видавництв створення творів та організацію теле- і радіопередач, кінопоказів та інших культурно-освітніх заходів, спрямованих на боротьбу з курінням; збільшити тираж і поліпшити якість літератури та засобів наочної агітації на цю тему.

5. Виконкомам обласних Рад народних депутатів, Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, Міністерству і відомствам УРСР, які мають торговельну мережу:

не допускати розміщення кіосків і магазинів по продажу тютюнових виробів поблизу загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних, вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, а також вжити заходів до поступового обмеження, а надалі й припинення продажу вказаних виробів у діючих в цих місцях торговельних підприємствах;

забезпечити суворе дотримання правил торгівлі, які забороняють продаж тютюнових виробів особам до 16-річного віку.

6. Міністерству харчової промисловості УРСР:

розглянути питання про скорочення вироблення безфільтрових сигарет і перехід на вироблення сигарет переважно з фільтром; вжити заходів для друкування починаючи з 1981 року на упаковці тютюнових виробів погодженого з Міністерством охорони здоров'я УРСР напису, який попереджує про шкідливість куріння для здоров'я; вилучити з упаковки тютюнових виробів усі елементи реклами.

7. Держплану УРСР і Міністерству харчової промисловості УРСР розглянути з участю Міністерства охорони здоров'я УРСР і Міністерства торгівлі УРСР питання про збільшення виробництва та розширення асортименту жувальної гумки.

8. Міністерству сільського господарства УРСР прискорити проведення передбачених постановою Ради Міністрів УРСР від 23 вересня 1976 р. N 457 "Про збільшення виробництва і закупок тютюну та підвищення його якості" робіт по створенню нових високопродуктивних сортів тютюну з пониженим вмістом нікотину, необхідних для виробництва тютюнових виробів поліпшеного асортименту, маючи на увазі здійснити в 1983 - 1985 роках впровадження таких сортів у виробництво.

9. Визнати за доцільне організувати при Міністерстві охорони здоров'я УРСР Міжвідомчу раду по пропаганді знань про шкідливість куріння, поклавши на неї розробку і здійснення відповідних заходів, координацію діяльності міністерств і відомств УРСР у цій галузі, а також узагальнення і поширення досвіду по боротьбі з курінням.

Міністерству охорони здоров'я УРСР затвердити склад вказаної ради і Положення про неї.

10. Міністерству охорони здоров'я УРСР разом з Укрпрофрадою і ЦК ЛКСМ України розробити з участю заінтересованих міністерств і відомств та затвердити план основних заходів по-пропаганді санітарно-гігієнічних знань про шкідливість куріння.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 28

Опрос