Идет загрузка документа (151 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О дополнительных мерах по обеспечению своевременного сбора, перевозки и переработки сахарной свеклы урожая 1980 года

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление, Условия от 20.08.1980 № 488
редакция действует с 13.08.1985

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 20 серпня 1980 р. N 488

Київ

Про додаткові заходи по забезпеченню своєчасного збирання, перевезення і переробки цукрових буряків урожаю 1980 року

(Умови, затверджені цією постановою, збережені на 1981 рік згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 11 серпня 1981 року N 416)

(Умови, затверджені цією постановою, збережені на 1982 рік згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 20 серпня 1982 року N 427)

(Умови, затверджені цією постановою, збережені на 1983 рік згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 13 серпня 1983 року N 344)

(Умови, затверджені цією постановою, збережені на 1984 рік згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 21 серпня 1984 року N 341)

(Умови, затверджені цією постановою, збережені на 1985 рік згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 13 серпня 1985 року N 314)

З метою своєчасного і високоякісного проведення збирання, перевезення і переробки цукрових буряків урожаю 1980 року та максимального вироблення з них цукру, на виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 31 липня 1980 р. N 651 Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Зобов'язати Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Міністерство заготівель УРСР, Міністерство автомобільного транспорту УРСР, Головплодвинпром УРСР, Держкомсільгосптехніку УРСР, обкоми і райкоми партії, облвиконкоми і райвиконкоми вжити додаткових заходів до організованого і високоякісного проведення в кращі строки збирання і перевезення цукрових буряків, недопущення їх втрат і збільшення виходу цукру при переробці буряків на цукрових заводах, для чого забезпечити:

завершення до початку збирання цукрових буряків у всіх бурякосіючих колгоспах і радгоспах підготовки тракторів, бурякозбиральних машин, навантажувачів, автомобілів, тракторних причепів та іншої техніки, бурякоприймальних пунктів і цукрових заводів, шляхів, мостів і під'їзних колій, укомплектування збиральних агрегатів, бурякоприймальних пунктів і цукрових заводів кваліфікованими механізаторами та іншими кадрами;

чітку організацію роботи інженерно-технічних служб на підприємствах і в організаціях Держкомсільгосптехніки УРСР, в колгоспах, радгоспах і на цукрових заводах по своєчасному технічному обслуговуванню і ремонту збиральних машин, транспортних засобів, вантажно-розвантажувальної техніки, а також створення для цих цілей необхідного обмінного фонду запасних частій, вузлів і агрегатів;

здійснення конкретних заходів по максимальному використанню технічних можливостей всіх збиральних машин, вантажних і транспортних засобів, проведенню збирання буряків потоковим і потоком перевалочним способами без ручної доочистки коренів, а також по прийманню буряків, зібраних цими способами, всіма бурякоприймальними пунктами цукрових заводів. Особливу увагу звернути на забезпечення організованої роботи всіх ланок збирального конвейєра - від поля до цукрового заводу, поліпшення якості буряків, що здаються, і недопущення втрат їх при збиранні, транспортуванні, зберіганні і переробці на цукрових заводах, широко використовуючи досвід роботи за єдиними комплексними планами буряководів колгоспів і працівників цукрового заводу Ямпільського району Вінницької області та передових господарств і заводів інших районів країна;

суворий контроль за додержанням у колгоспах, радгоспах, на бурякоприймальних пунктах і цукрових заводах технології збирання, зберігання і переробки цукрових буряків. Організувати в кожному господарстві приймання зібраних площ і провадити оранку їх тільки після повного підбирання буряків;

здачу бурякосіючими господарствами на цукрові заводи всіх буряків, вирощених на промислових посівах, не допускаючи використання їх на кормові та інші цілі.

2. Прийняти пропозиції Міністерства сільського господарства УРСР, Міністерства радгоспів УРСР, Міністерства харчової промисловості УРСР, Міністерства заготівель УРСР, Міністерства автомобільного транспорту УРСР, Головплодвинпрому УРСР і Держкомсільгосптехніки УРСР:

про встановлення середніх строків пуску цукрових заводів у 1980 році по областях згідно з додатком N 1;

про тижневі завдання по збиранню та сезонні і тижневі завдання по вивезенню цукрових буряків з полів колгоспів, радгоспів та інших державних господарств на бурякоприймальні пункти, виділення для цього вантажних автомобілів, а також про продаж буряків до 15 вересня 1980 р. по областях згідно з додатками N 2 - 8.

3. З метою більш повного використання можливостей для одержання максимального врожаю цукрових буряків і вироблення більшої кількості цукру обкомам партії і облвиконкомам бурякосіючих областей визначити по районах строки початку їх збирання і пуску цукрових заводів, виходячи із стану і умов, що створюються для росту коренеплодів те нагромадження в них цукру.

Обкомам і райкомам партії, облвиконкомам і райвиконкомам розробити і затвердити графіки збирання і завдання по вивезенню цукрових буряків і забезпечити їх виконання. Збирання цукрових буряків до 20 вересня повинно провадитись в обсягах, необхідних для безперебійного забезпечення цукрових заводів буряками і створення в цей період не більше 3-добового запасу їх на бурякоприймальних пунктах і цукрових заводах, не допускаючи нагромадження викопаних буряків на полях.

4. Міністерству заготівель УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР і облвиконкомам, виходячи з встановленого завдання по продану буряків до 15 вересня 1980 р., забезпечити до початку збирання врожаю внесення змін у договори контрактації цукрових буряків, укладені між цукровими заводами і бурякосіючими господарствами.

5. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству заготівель УРСР, Міністерству автомобільного транспорту УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Держкомсільгосптехніці УРСР, облвиконкомам і райвиконкомам бурякосіючих областей забезпечити цілодобову високопродуктивну роботу автомобілів на перевезенні цукрових буряків, безперебійне приймання їх і механізоване вивантаження з усіх видів транспортних засобів, не допускаючи їх простою.

Широко впроваджувати передові форми і методи організації праці водіїв, включаючи бригадний підряд, збирально-транспортні комплекси, а також здійснювати оперативне маневрування транспортними засобами на основі чітко налагодженої диспетчерської служби.

6. Вінницькому, Київському, Львівському і Черкаському обкомам партії і облвиконкомам та райкомам партії і райвиконкомам Ямпільського, Могилів-Подільського, Миронівського, Буського і Жашківського районів, де цукрові буряки вирощуються за прогресивною технологією, організувати збирання врожаю переважно потоковим способом, для чого забезпечити вказані райони і їх господарства необхідною кількістю транспортних засобів.

7. Держкомсільгосптехніці УРСР забезпечити своєчасну поставку шин для вантажних автомобілів, виділених республіці для забезпечення збирання врожаю цукрових буряків, згідно з додатком N 9.

8. Міністерству заготівель УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР і Українському республіканському управлінню Держстандарту посилити контроль за виконанням договорів контрактації і додержанням вимог ГОСТу на цукрові буряки для промислової переробки при здаванні їх господарствами і прийманні цукровими заводами, а також за додержанням встановленого порядку приймання буряків з урахуванням цукристості та систематично доповідати про це ЦК Компартії України і Раді Міністрів УРСР.

Міністерству сільського господарства УРСР разом з Міністерством харчової промисловості УРСР і Всесоюзним науково-дослідним інститутом цукрових буряків вивчити причини низької цукристості буряків в окремих областях і про результати вивчення та заходи по усуненню причин, що призвели до зниження цукристості, доповісти Раді Міністрів УРСР у грудні 1980 року.

9. Обкомам, райкомам і міськкомам партії, облвиконкомам і райвиконкомам бурякосіючих областей, партійним, профспілковим і комсомольським організаціям, керівникам колгоспів і радгоспів, цукрових заводів, транспортних підприємств широко розгорнути соціалістичне змагання за виконання і перевиконання кожним господарством завдань по збиранню, вивезенню, зберіганню і деревці цукрових буряків.

Затвердити умови республіканського соціалістичного змагання колективів агрегатів на збиранні цукрових буряків, трактористів-машиністів буряконавантажувачів, водіїв вантажних автомобілів на вивезенні буряків з полів бурякосіючих господарств, операторів і трактористів буртоукладальних машин бурякоприймальних пунктів у 1980 році /додаються/. Умови соціалістичного змагання опублікувати в пресі.

Виділити на витрати по преміюванню переможців у змаганні 273 тис. карбованці в з резервного фонду Ради Міністрів УРСР.

10. Міністерству харчової промисловості УРСР, обкомам і райкомам партії, облвиконкомам і райвиконкомам забезпечити збирання насіння цукрових буряків в оптимальні строки і без втрат, своєчасну очистку насіння і відвантаження його насінним заводам, а також проведення збирання маточних цукрових буряків у кращі строки і закладку на зимове зберігання всіх придатних до садіння коренів, не допускаючи використання їх на інші цілі. Подавати насінницьким буряковим радгоспам допомогу робочою силою, транспортними засобами і комбайнами.

11. Зобов'язати Міністерство харчової промисловості УРСР забезпечити розробку і здійснення заходів по підвищенню ефективності роботи підприємств цукрової промисловості, максимальному використанню виробничих потужностей цукрових заводів і скороченню тривалості сезону цукроваріння, по зниженню втрат цукрових буряків у період зберігання і збільшенню виходу цукру при їх переробці, підвищивши відповідальність директорів і спеціалістів підприємств цукрової промисловості за чітку і безперебійну роботу бурякоприймальних пунктів і цукрових заводів. На бурякоприймальних пунктах 39 цукрових заводів забезпечити приймання і зберігання буряків по прогресивній технології. В кінці сезону узагальнити досвід роботи цих заводів і подати пропозиції Раді Міністрів УРСР по дальшому поліпшенню і впровадженню вказаної прогресивної технології.

12. Облвиконкомам подати допомогу цукровим заводам шляхом наділення місцевих будівельних матеріалів для завершення будівництва бетонованих площадок і механізованих складів з активний вентилюванням та передбачити виділення цукровим заводам автомобілів-самоскидів для перевезення буряків з кагатів на переробку згідно з додатком N 10.

13. Управлінням залізниць і Міністерству харчової промисловості УРСР здійснювати перевезення цукрових буряків в основному замкнутими маршрутами з напіввагонів з нарощеними бортами /вертушками/, прикріпленими до пунктів вантаження і вивантаження буряків, а також маршрутами в попутному слідуванні порожніх напіввагонів відповідно до плану перевезень. Замкнуті маршрути повинні формуватись за вагою і довжиною залежно від установлених вагових норі на дільниці їх слідування.

14. Управлінням залізниць забезпечити подачу вагонів для перевезення цукрових буряків з прирейкових бурякоприймальних пунктів на цукрові заводи за планом, погодженим з Міністерством харчової промисловості УРСР, маючи на увазі завершити їх перевезення до 15 грудня 1980 року. У вересні 1980 р. подавати вагони для перевезення цукрових буряків і цукру по пред'явленню вантажу, незалежно від планів перевезень.

15. Міністерству чорної металургії УРСР забезпечити поставку в 1980 році цукровим заводам Міністерства харчової промисловості УРСР 1500 тис. тонн вапнякового каменю, в тому числі 1125 тис. тонн до 1 жовтня 1980 року.

16. Всесоюзному промисловому об'єднанню "Укргазпром" і Міністерству житлово-комунального господарства УРСР забезпечити подалі цукровим заводам природного газу по фондах на 1980 рік і I кварті 1981 р. в строки і в обсягах, необхідних для безперебійної переробки цукрових буряків урожаю 1980 року.

17. Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР і Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР вжити додатково заходів до виконання встановлених на 1980 рік завдань по будівництву, розширенню,реконструкції і технічному переозброєнню цукрових заводів та введенню в дію на цих заводах виробничих потужностей.

18. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Держкомсільгосптехніці УРСР, обкомам і райкомам партії, облвиконкомам і райвиконкомам здійснити необхідні заходи, спрямовані на одержання високого врожаю цукрових буряків у 1981 році, і зокрема забезпечити своєчасне і високоякісне проведення зяблевої оранки з внесенням органічних і мінеральних добрив відповідно до науково обгрунтованих норм.

Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР і Головплодвинпрому УРСР внести в другому півріччі 1980 року при потребі зміни в плани поквартальної поставки мінеральних добрив по областях, без зміни фондів на мінеральні добрива на 1980 рік, з тим щоб бурякосіючі господарства мали необхідну кількість мінеральних добрив для внесення під зяблеву оранку на всій площі посіву фабричних і маточних цукрових буряків і бурякових висадків у 1981 році.

Вважати за недопустиме проведення зяблевої оранки під цукрові буряки без внесення мінеральних добрив. Підвищити вимогливість до керівників і спеціалістів місцевих сільськогосподарських органів, колгоспів і радгоспів за внесення мінеральних добрив в повних дозах і в правильному співвідношенні поживних речовин.

19. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Укоопспілці, обкомам партії і облвиконкомам забезпечити створення необхідних культурно-побутових умов для всіх працюючих на збиранні, вивезенні і переробці цукрових буряків, організувати гаряче харчування в полі, безперебійну роботу їдалень та буфетів на бурякоприймальних пунктах.

20. Взята до відома, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 31 липня 1980 р. N 651 "Про додаткові заходи по забезпеченню своєчасного збирання, перевезення і переробки цукрових буряків урожаю 1980 року":

1) Зобов'язали Міністерство тракторного і сільськогосподарського машинобудування забезпечити:

відновлення до 1 вересня 1980 р. несправних 6- і 4-рядних бурякозбиральних машин, що знаходяться на гарантії заводів Міністерства;

поставку до 15 вересня 1980 р. організаціям системи Держкомсільгосптехніки СРСР для потреб сільського господарства запасних частин до комплексів 6-рядних бурякозбиральних машин по фондах, виділених на I - III квартали;

виготовлення і поставку додатково в III кварталі 1980 р. сільського господарству запасних частин до бурякозбиральних машин за номенклатурою, погодженою з Держкомсільгосптехнікою СРСР.

2) Дозволили Міністерству харчової промисловості СРСР і Міністерству шляхів здійснювати в 1980 році за погодженням з Радами Міністрів бурякосіючих союзних республік міжреспубліканські і міжобласні перевезення цукрових буряків з метою рівномірного завантаження цукрових заводів, скорочення тривалості переробки буряків, зниження втрат і збільшення виходу цукру, не допускаючи зустрічних та інших нераціональних перевезень.

3) Зобов'язали Міністерство шляхів здійснити перевезення вапнякового каменю для цукрових заводів в повному обсязі, відповідно до плану, забезпечивши надолуження в серпні - вересні 1980 р. недоподачі вагонів, допущеної у січні - червні 1980 р.

4) Доручили Держплану СРСР і Держпостачу СРСР розглянути і вирішити питання про поставку в IV кварталі 1980 р. і I кварталі 1981 р. Міністерству харчової промисловості СРСР топкового мазуту та інших видів палива в кількості, необхідній для забезпечення безперебійної роботи цукрових заводів.

5) Зобов'язали Міністерство машинобудування для легкої і харчової промисловості та побутових приладів завершити до 20 серпня 1980 р. поставку цукровим заводам технологічного устаткування, буртоукладальних машин, тракторних навантажувачів, запасних частин до устаткування і машин та бурякорізальних ножів по фондах, виділених на III квартал.

6) З метою прискорення переробки цукрових буряків урожаю 1980 року, зниження їх втрат і збільшення вироблення цукру продовжили на сезон виробництва 1980/81 року строк чинності розпорядження Ради Міністрів СРСР від 15 жовтня 1976 р. N 2282.

7) Встановили, що в 1980 році оплата цукрових буряків, що продаються державі колгоспами, радгоспами та іншими сільськогосподарськими підприємствами з кормових посівів, провадиться за встановленими закупочними цінами з надбавкою 50 процентів цих цін. Видавати господарствам за кожний центнер цукрових буряків урожаю 1980 року, проданих державі з кормових посівів, по 75 кілограмі жому /в розрахунку на сирий жом/, по 1,5 кілограма патоки /меляси/, а також відпускати комбікорми і цукор за нормами і цінами, встановленими для бурякоздавальників. Цукровим заводам провадити за продаж цукрових буряків з кормових посівів грошові виплати радгоспам та іншим державним сільськогосподарським підприємствам, передбачені пунктом 16 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 11 лютого 1975 р. N 121 /підпункт 2 пункту 14 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 27 лютого 1975 р. N 114/.

Цукрові буряки, продані державі колгоспами, радгоспами та іншими сільськогосподарськими підприємствами з кормових посівів, зараховуються у виконання планів продажу і договорів контрактації.

Перелік господарств з зазначенням кількості цукрових буряків, що продаються ними державі з кормових посівів, встановлюється зокрема облвиконкомами.

21. Комітету народного контролю УРСР здійснювати систематичний контроль за виконанням цієї постанови і про наслідки доповідати ЦК Компартії України і Раді Міністрів УРСР.

22. Державному комітету УРСР по телебаченню і радіомовленню, редакціям газет широко висвітлювати досвід роботи передовиків і хід соціалістичного змагання на збиранні, вивезенні і переробці цукрових буряків.

* * *

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР висловлюють тверду впевненість в тому, що партійні, радянські, сільськогосподарські і заготівельні органи, профспілкові і комсомольські організації, колгоспи, радгоспи, підприємства цукрової промисловості, автомобільного і залізничного транспорту, змагаючись за гідну зустріч XXVI з'їзду КПРС, вживуть усіх заходів до того, щоб повністю і без втрат зібрати вирощений урожай цукрових буряків, забезпечити своєчасне перевезення, повне збереження і переробку їх у стислі строки, забезпечити максимальний вихід цукру з кожного гектара посіву цукрових буряків.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 22

 

ЗАВДАННЯ
по встановленню середніх строків пуску цукрових заводів у 1980 році

Області

Дата середнього строку пуску цукрових заводів у вересні

Вінницька

12

Волинська

8

Дніпропетровська

10

Житомирська

11

Івано-Франківська

17

Київська

12

Кіровоградська

10

Львівська

20

Миколаївська

12

Одеська

6

Полтавська

4

Ровенська

15

Сумська

9

Тернопільська

17

Харківська

6

Хмельницька

12

Черкаська

12

Чернівецька

13

Чернігівська

13

 

ЗАВДАННЯ
по продажу цукрових буряків колгоспами, радгоспами та іншими державними господарствами до 15 вересня 1980 року

Області

Тис. тонн

в тому числі для цукрових заводів інших областей

Вінницька

435

8

Волинська

146

-

Дніпропетровська

30

8

Житомирська

55

14

Івано-Франківська

5

-

Київська

225

4

Кіровоградська

257

27

Львівська

-

-

Миколаївська

67

7

Одеська

105

8

Полтавська

540

43

Ровенська

40

-

Сумська

250

13

Тернопільська

62

13

Харківська

322

7

Хмельницька

260

6

Черкаська

325

7

Чернівецька

50

-

Чернігівська

46

-

Всього

3220

165

 

ТИЖНЕВІ ЗАВДАННЯ
по збиранню цукрових буряків у колгоспах, радгоспах та інших державних господарствах у 1980 році

/тис. гектарів/

Області

Викопати наростаючим підсумком

у вересні на

у жовтні на

15

22

29

6

13

20

25

Вінницька

26

50

96

142

184

225

237,0

Волинська

9

15

21

26

32

37

40,0

Дніпропетровська

2

3

9

15

20

24

25,0

Житомирська

4

9

20

31

42

50

52,0

Івано-Франківська

-

3

8

14

19

23

24,1

Київська

11

21

47

72

93

114

120,0

Кіровоградська

16

27

54

82

109

132

138,8

Львівська

-

5

12

24

38

48

49,5

Миколаївська

5

9

17

27

37

45

47,6

Одеська

7

11

22

36

48

56

59,0

Полтавська

26

37

68

99

129

158

166,3

Ровенська

2

8

19

31

42

52

55,0

Сумська

16

26

53

80

105

124

130,0

Тернопільська

3

17

42

67

92

116

122,0

Харківська

19

28

50

72

92

108

114,0

Хмельницька

16

31

63

97

127

152

160,0

Черкаська

19

32

62

92

120

145

152,8

Чернівецька

3

6

12

20

27

34

36,0

Чернігівська

3

7

17

28

38

43

45,0

Всього

187

345

692

1055

1394

1686

1774,1

В процентах

11

19

39

59

79

95

100

 

ЗАВДАННЯ
по вивезенню цукрових буряків з полів колгоспів, радгоспів та інших державних господарств на бурякоприймальні пункти

/тис. тонн/

Області

Обсяг перевезень - всього

в тому числі автомобілями

Мінавтотрансу УРСР

Держкомсільгосптехніки УРСР

колгоспів і радгоспів

спеціального призначення

залученими з народного господарства

Вінницька

7389

4600

950

1039

675

125

Волинська

960

450

400

60

50

-

Дніпропетровська

675

150

250

225

-

50

Житомирська

1088

600

300

138

-

50

Івано-Франківська

708

300

150

208

-

50

Київська

4140

2050

1000

753

-

337

Кіровоградська

3650

1250

1050

788

450

112

Львівська

1215

300

550

290

-

75

Миколаївська

1119

400

550

169

-

-

Одеська

1563

500

570

93

350

50

Полтавська

4823

1000

2150

948

675

50

Ровенська

1650

650

480

445

-

75

Сумська

3360

800

1670

290

525

75

Тернопільська

3508

1650

630

703

450

75

Харківська

2850

1300

700

575

150

125

Хмельницька

4383

700

2000

1120

450

113

Черкаська

4654

1350

1650

1129

375

150

Чернівецька

1280

500

350

305

75

50

Чернігівська

1000

250

300

212

200

38

Всього

50015

18800

15700

9490

4426

1600

 

ЗАВДАННЯ
по залученню вантажних автомобілів для вивезення цукрових буряків з полів колгоспів, радгоспів та інших державних господарств на бурякоприймальні пункти

/штук в тритонному обчисленні/

Області

Залучається автомобілів, всього

в тому числі автомобілі

Мінавтотрансу УРСР

Держкомсіль-
госптехніки УРСР

колгоспів і радгоспів

народного господарства

спеціального призначення, всього

з них прибудуть після закінчення робіт в Казахській РСР

всього

з них з інших областей

всього

з них з інших областей

Вінницька

16600

6900

4400

1800

 

4400

500

3000

1500

Волинська

3250

1200

 

1000

 

550

-

500

500

Дніпропетровська

2300

500

 

450

 

1150

200

-

-

Житомирська

3150

1500.

 

800

 

650

200

-

-

Івано-Франківська

2050

500

 

450

 

900

200

-

-

Київська

8850

3400

1000

1600

 

2500

1350

-

-

Кіровоградська

9250

2100

800

1800

 

2900

450

2000

1000

Львівська

4600

900

 

1400

 

2000

300

-

-

Миколаївська

3400

1200

 

1300

 

900

-

-

-

Одеська

5200

1400

 

1300

 

800

200

1500

500

Полтавська

11500

1700

 

3600

1700

3000

200

3000

1500

Ровенська

4100

1300

 

1100

 

1400

300

-

-

Сумська

9650

1600

 

3350

1600

1900

300

2500

1500

Тернопільська

9400

2700

1600

1400

 

3000

300

2000

1000

Харківська

7500

2600

 

1500

 

2400

500

500

-

Хмельницька

11000

1300

 

3650

1700

3600

450

2000

1000

Черкаська

10600

2200

800

2700

900

3600

600

1500

500

Чернівецька

3700

1100

 

800

 

1100

200

500

500

Чернігівська

3900

900

 

1000

 

850

150

1000

500

Всього

130000

35000

8600

31000

5900

37600

3400

20000

10000

 

ТИЖНЕВІ ЗАВДАННЯ
по вивезенню цукрових буряків з полів колгоспів, радгоспів та інших державних господарств на бурякоприймальні пункти

/наростаючим підсумком в тис. тонн/

Області

У вересні до

У жовтні до

15

22

29

6

13

20

27

31

Вінницька

470

1070

2210

3480

4800

6120

7240

7389

Волинська

150

270

410

550

690

840

940

960

Дніпропетровська

32

50

170

320

470

620

660

675

Житомирська

60

160

360

600

820

1000

1060

1088

Івано-Франківська

6

60

180

330

480

650

690

708

Київська

240

530

1290

2100

2910

3720

4040

4140

Кіровоградська

270

530

1160

1880

2660

3380

3580

3650

Львівська

-

100

260

530

870

1130

1190

1215

Миколаївська

70

160

340

580

850

1040

1100

1119

Одеська

110

190

420

740

1070

1370

1530

1563

Полтавська

580

900

1730

2610

3610

4410

4720

4823

Ровенська

43

180

480

800

1130

1440

1620

1650

Сумська

270

500

1120

1800

2520

3120

3300

3360

Тернопільська

65

380

960

1630

2400

3140

3430

3508

Харківська

340

550

1100

1700

2230

2640

2800

2850

Хмельницька

275

620

1370

2250

3150

3950

4290

4383

Черкаська

345

710

1410

2240

3110

4050

45?0

4654

Чернівецька

54

150

350

620

900

1170

1260

1280

Чернігівська

50

120

300

530

760

900

980

1000

Всього

3430

7230

15620

25290

35430

44690

49000

50015

В тому числі автомобілями Мінавтотрансу УРСР

/наростаючим підсумком в тис. тонн/

Області

У вересні до

У жовтні до

15

22

29

6

13

20

27

31

Вінницька

300

670

1390

2170

3000

3800

4500

4600

Волинська

70

125

200

270

330

400

445

450

Дніпропетровська

15

20

50

85

110

135

146

150

Житомирська

30

80

210

330

460

560

590

600

Івано-Франківська

6

30

80

135

190

270

295

300

Київська

130

280

660

1050

1450

1850

2020

2050

Кіровоградська

100

200

410

670

930

1170

1240

1250

Львівська

-

25

65

135

220

280

295

300

Миколаївська

30

60

120

200

290

360

395

400

Одеська

35

60

140

230

350

440

490

500

Полтавська

130

200

345

570

760

870

960

1000

Ровенська

20

80

200

320

440

570

635

650

Сумська

60

120

270

420

590

730

790

800

Тернопільська

20

180

450

760

1130

1470

1630

1650

Харківська

180

280

540

820

1080

1240

1280

1300

Хмельницька

50

100

230

360

500

630

680

700

Черкаська

100

230

410

660

920

1180

1320

1350

Чернівецька

25

60

150

260

360

460

495

500

Чернігівська

15

30

80

150

220

235

245

250

Всього

1316

2830

6000

9595

13330

16650

18451

18800

В тому числі автомобілями Держкомсільгосптехніки УРСР

/наростаючим підсумком в тис. тонн/

Області

У вересні до

У жовтні до

15

22

29

6

13

20

27

31

Вінницька

60

150

290

450

610

800

940

950

Волинська

70

130

185

245

305

360

395

400

Дніпропетровська

17

20

70

120

180

240

246

250

Житомирська

30

55

100

180

230

280

290

300

Івано-Франківська

-

15

50

90

125

140

145

150

Київська

60

140

320

510

700

910

980

1000

Кіровоградська

90

150

330

530

750

970

1020

1050

Львівська

-

50

120

240

390

515

540

550

Миколаївська

30

80

180

290

430

520

540

550

Одеська

45

70

150

280

390

510

560

570

Полтавська

300

435

840

1220

1700

2020

2120

2150

Ровенська

15

50

140

230

330

420

475

480

Сумська

135

200

490

870

1240

1585

1640

1670

Тернопільська

25

70

180

290

440

580

610

630

Харківська

90

140

280

420

510

630

690

700

Хмельницька

135

300

630

1030

1440

1800

1960

2000

Черкаська

135

240

520

810

1110

1450

1620

1650

Чернівецька

20

55

110

200

270

340

346

350

Чернігівська

15

30

100

180

240

280

295

300

Всього

1272

2380

5085

8185

11390

14350

15412

15700

В тому числі автомобілями колгоспів і радгоспів

/наростаючим підсумком в тис. тонн/

Області

У вересні до

У жовтні до

15

22

29

6

13

20

27

31

Вінницька

50

140

310

490

670

860

1015

1039

Волинська

10

15

25

30

40

50

55

60

Дніпропетровська

-

5

40

100

155

210

222

225

Житомирська

-

20

40

75

105

125

135

138

Івано-Франківська

-

10

40

90

140

200

205

208

Київська

30

70

200

370

520

660

720

753

Кіровоградська

40

100

250

400

570

730

770

788

Львівська

-

20

60

130

210

270

285

290

Миколаївська

10

20

40

90

130

160

165

169

Одеська

10

15

20

45

65

85

90

93

Полтавська

110

170

335

465

665

885

935

948

Ровенська

5

40

120

215

300

385

440

445

Сумська

20

40

90

150

210

250

280

290

Тернопільська

10

70

190

320

430

625

680

703

Харківська

60

100

210

340

450

530

565

575

Хмельницька

60

140

340

570

800

1010

1100

1120

Черкаська

80

170

320

530

730

980

1115

1129

Чернівецька

9

30

80

135

215

280

302

305

Чернігівська

10

25

60

115

170

190

210

212

Всього

514

1200

2770

4660

6625

8495

9289

9490

В тому числі автомобілями, залученими з народного господарства

/наростаючим підсумком в тис. тонн/

Області

У вересні до

У жовтні до

15

22

29

6

13

20

27

31

Вінницька

-

10

20

60

90

110

120

125

Дніпропетровське

-

5

10

15

25

35

46

50

Житомирська

 

5

10

15

25

35

45

50

Івано-Франківська

-

5

10

15

25

40

45

50

Київська

20

40

110

170

240

300

320

337

Кіровоградська

10

20

25

50

80

100

105

112

Львівська

-

5

15

25

50

65

70

75

Одеська

-

5

10

15

25

35

45

50

Полтавська

-

5

10

15

25

35

45

50

Ровенська

3

10

20

35

60

65

70

75

Сумська

5

10

30

40

50

65

70

76

Тернопільська

5

10

30

40

50

65

70

75

Харківська

5

15

30

60

90

110

120

125

Хмельницька

5

20

40

70

90

100

105

113

Черкаська

10

20

40

60

100

130

145

150

Чернівецька

-

5

10

15

25

40

46

50

Чернігівська

-

5

10

15

20

25

35

38

Всього

63

195

430

715

070

1355

1502

1600

В тому числі автомобілями спеціального призначення

/наростаючим підсумком в тис. тонн/

Області

У вересні до

У жовтні до

15

22

29

6

13

20

27

11

Вінницька

60

100

200

310

430

550

665

675

Волинська

-

-

-

5

15

30

45

50

Кіровоградська

30

60

145

230

330

410

445

450

Одеська

20

40

100

170

240

300

345

350

Полтавська

40

90

200

340

460

600

660

675

Сумська

50

130

240

320

430

480

520

525

Тернопільська

5

50

110

220

300

400

440

450

Харківська

5

15

40

60

100

130

145

150

Хмельницька

25

60

130

220

320

410

445

450

Черкаська

20

50

120

180

250

310

370

375

Чернівецька

-

-

-

10

30

50

71

75

Чернігівська

10

30

50

70

110

170

195

200

Всього

255

625

1335

2135

3015

3840

4346

4425

 

ЗАВДАННЯ
по виділенню автомобілів Мінавтотрансу УРСР для вивезення цукрових буряків в інших областях

Області, яким встановлюється завдання

Обсяг перевезень /тис. тонн/

Виділяється автомобілів /штук в тритонному обчисленні/

Області, в яких будуть працювати автомобілі

Строк прибуття автомобілів в місце роботи до

Ворошиловградська

735

1100

Вінницька

22 вересня

Донецька

1325

2000

 

22 вересня

Запорізька

460

700

 

15 вересня

Херсонська

400

600

 

15 вересня

Разом

2920

4400

 

 

м. Київ

680

1000

Київська

22 вересня

Разом

680

1000

 

 

Дніпропетровська

500

800

Кіровоградська

15 вересня

Разом

500

800

 

 

Закарпатська

380

650

Тернопільська

22 вересня

Івано-Франківська

205

350

 

22 вересня

Львівська

355

600

 

22 вересня

Разом

940

1600

 

 

Кримська

450

800

Черкаська

15 вересня

Разом

450

800

 

 

Всього

5490

8600

 

 

 

ЗАВДАННЯ
по виділенню автомобілів Держкомсільгосптехніки УРСР для вивезення цукрових буряків в інших областях

Області, яким встановлюється завдання

Обсяг перевезень /тис. тонн/

Виділяється автомобілів /штук в тритонному обчисленні/

Області, в яких будуть працювати автомобілі

Строк прибуття автомобілів на місце роботи до

Дніпропетровська

470

800

Полтавська

10 вересня

Запорізька

520

900

 

10 вересня

Разом

990

1700

 

 

Ворошиловградська

290

600

Сумська

22 вересня

Донецька

480

1000

 

22 вересня

Разом

770

1600

 

 

Закарпатська

180

350

Хмельницька.

22 вересня

Івано-Франківська

230

450

 

22 вересня

римська

460

900

 

18 вересня

Разом

870

1700

 

 

Херсонська

500

900

Черкаська

15 вересня

Іван

500

900

 

 

Всього

3130

5900

 

 

 

РОЗПОДІЛ
шин для вантажних автомобілів, виділених республіці для забезпечення збирання врожаю цукрових буряків

Області

Кількість шин /штук/

Вінницька

4000

Волинська

1200

Ворошиловградська

800

Дніпропетровська

1700

Донецька

1300

Житомирська

1500

Закарпатська

500

Запорізька

700

Івано-Франківська

1300

Київська

4000

Кіровоградська

2900

Кримська

800

Львівська

2300

Миколаївська

1500

Одеська

1600

Полтавська

3000

Ровенська

1800

Сумська

2500

Тернопільська

2600

Харківська

3100

Херсонська

700

Хмельницька

3200

Черкаська

3300

Чернівецька

1400

Чернігівська

2300

Всього

50000

 

УМОВИ
республіканського соціалістичного змагання колективів агрегатів на збиранні цукрових буряків, трактористів-машиністів буряконавантажувачів, водіїв вантажних автомобілів на вивезенні буряків з полів бурякосіючих господарств, операторів і трактористів буртоукладальних машин бурякоприймальних пунктів у 1980 році

З метою дальшого піднесення трудової активності і творчої ініціативи працівників сільського господарства, автотранспортних підприємств і цукрових заводів оголошуються Умови республіканського соціалістичного змагання колективів агрегатів на збиранні цукрових буряків, трактористів-машиністів буряконавантажувачів, водіїв вантажних автомобілів на вивезенні буряків з полів бурякосіючих господарств, операторів і трактористів буртоукладальних машин бурякоприймальних пунктів.

Переможцями в республіканському соціалістичному змаганні вважатимуться працівники агрегатів на збиранні буряків, механізатори буряконавантажувачів, водії вантажних автомобілів на вивезенні буряків та оператори і трактористи буртоукладальних машин, які досягнуть у своїй роботі найкращих показників, але не нижче таких:

I. На збиранні цукрових буряків

Зібрати буряків за 20 робочих днів після 20 вересня не менше:

/тонн/

 

шестирядним комплексом

трирядним бурякозбиральним комбайном

перша премія

друга премія

перша премія

друга премія

Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Чернігівська області

3600

3200

1800

1600

Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Ровенська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька області

4200

3600

2100

1800

При збиранні цукрових буряків потоковим способом показники для всіх збиральних машин зменшуються на 10 процентів.

Крім зазначених показників необхідно:

не допускати загальну забрудненість і засміченість буряків більше 8 процентів, в тому числі зеленою масою - 2,5 процента. Фактична загальна забрудненість і засміченість коренів встановлюється лабораторіям бурякоприймальних пунктів;

забезпечити повноту збирання коренів бурякозбиральними машинами не менше 95 процентів і гички 90 процентів.

Склад колективів збиральних агрегатів

До складу колективів входять при збиранні врожаю:

шестирядним комплексом - механізатор-оператор, тракторист трактора, який працює в агрегаті з гичкозбиральною машиною, трактористи або водії автомобілів /чотири/, які працюють на відвезенні від, коренезбиральної і гичкозбиральної машин коренів на край поля, а також гички;

трирядним бурякозбиральним комбайном - комбайнер, тракторист трактора, який працює в агрегаті з комбайном, трактористи або водії автомобілів /два/ на відвезенні від комбайна коренів на край полк,а також гички, та допоміжні працівники /два/ на укладанні! гички в тракторний причіп.

II. На вантаженні цукрових буряків

Переможцями у змаганні серед трактористів-машиністів буряконавантажувачів колгоспів і радгоспів вважатимуться ті, які навантажили найбільшу кількість буряків, але не менше: навантажувачем СНТ-2, ІБ - 5000 тонн і СПС-4,2 - 20000 тонн.

III. На вивезенні цукрових буряків

Переможцями у змаганні вважатимуться водії, які від початку збирання до ЗІ жовтня перевезли найбільшу кількість цукрових буряків, але не менше:

/в розрахунку на тритонний автомобіль - тонн/

Відстань перевезень /км/

Перша премія

Друга премія

Третя премія

10

1720

1610

1500

15

1380

1290

1200

20

1150

1080

1000

25

980

910

830

30

930

830

750

35

880

780

680

40

830

720

620

50

780

660

570

Примітки:

а) на автомобілях-самоскидах показники збільшуються на 5 процентів;

б) при перевезенні буряків автопричепами норми збільшуються на 40 процентів на кожний автопричіп.

Крім зазначених показників необхідно не допускати втрат при перевезенні цукрових буряків.

IV. На розвантаженні та кагатуванні цукрових буряків на бурякоприймальних пунктах

Розвантажити й укласти цукрові буряки в кагати до 31 жовтня 1980 року найбільшу кількість їх, але не менше:

/тис. тонн/

На буртоукладальних машинах

Перша премія

Друга премія

Третя премія

БУМ-УЧМП

30

28

26

БУМ-УЧМ2

32

30

28

БУМ-УЧМ3

40

38

36

БУМ-У25

90

80

70

Комплекс-65М

38

36

34

Комплекс-65М3

45

40

36

Комплекс-65М2Б

45

40

36

КФ-68ЭЗБЗ

90

80

70

Крім цих показників необхідно:

не допускати наднормативних простоїв транспортних засобів і втрат цукрових буряків при розвантаженні та укладанні їх у кагати;

забезпечити суворе додержання правил укладання буряків у кагати та формування кагатів для високоякісного зберігання сировини.

Обов'язковими вимогами для колективів агрегатів на збиранні цукрових буряків, трактористів-машиністів буряконавантажувачів, водіїв вантажних автомобілів та операторів і трактористів буртоукладальних машин є:

дбайливий догляд за технікою, економне витрачання нафтопродуктів, інших матеріальних засобів і коштів на ремонт і технічне обслуговування машин;

суворе додержання вимог охорони праці і техніки безпеки; відсутність порушень трудової дисципліни.

Для відзначення переможців у республіканському соціалістичному змаганні, які досягли найбільш високих показників, встановлюються такі премії:

Колективам шестирядних комплексів на збиранні цукрових буряків

перших премій - 10, з видачею:

механізатору-оператору коренезбирадьної машини - мотоцикла МГ-10-36 "Днепр" вартістю 1800 крб.;

трактористу трактора, який працює в агрегаті з гачкозбиральною машиною, - телевізора УЛПТ-61-11-22 вартістю 290 крб.;

трактористам /водіям/ на відвезенні коренів від коренезбиральної машини та гички від гичкозбиральної машини - радіоприймачів "Меридіан-210" - 4 шт. вартістю по 140 крб.;

других премій - 65, з видачею:

механізатору-оператору коренезбиральної машини - телевізора УЛПТ-61-11-22 вартістю 290 крб.;

трактористу трактора, який працює в агрегаті з гичкозбиральною машиною, - радіоприймача "Меридіан-210" вартістю 140 крб.;

трактористам /водіям/ на відвезенні коренів від коренезбиральної машини та гички від гичкозбиральної машини - наручних позолочених годинників "Луч" - 4 шт. вартістю по 41 крб.

Колективам трирядних агрегатів на збиранні цукрових буряків

перших премій - 10, з видачею:

комбайнеру - мотоцикла МТ-10-36 "Днепр" вартістю 1800 крб.;

трактористу трактора, який працює в агрегаті з комбайном, - телевізора УЛПТ-61-11-22 вартістю 290 крб.;

трактористам /водіям/ на відвезенні коренів і гички від комбайна - радіоприймачів "Меридіан-2101" - 2 шт. вартістю по 140 крб.;

допоміжним працівникам на укладанні гички в тракторний причіп-наручних позолочених годинників "Луч" - 2 шт. вартістю по 41 крб.;

других премій - 65, з видачею:

комбайнеру - телевізора УЛПТ-61-11-22 вартістю 290 крб.;

трактористу трактора, який працює в агрегаті з комбайном, - радіоприймача "Меридіан-210" вартістю 140 крб.;

трактористам /водіям/ на відвезенні коренів і гички від комбайна - наручних позолочених годинників "Луч" - 2 шт. вартістю по 41 крб.;

допоміжним працівникам на укладанні гачки в тракторний причіп - наручних позолочених годинників "Восток" - 2 шт. вартістю по 37 крб.

Для заохочення трактористів-машиністів навантажувачів цукрових буряків встановлюється 150 премій з врученням транзисторних радіоприймачів - "Меридіан-210" - 150 штук вартістю по 140 крб.

Одночасно з видачею премій колективам агрегатів на збиранні цукрових буряків і трактористам-машиністам навантажувачів кожен з них преміюється річною передплатою на один журнал "Сахарная свекла" вартістю 2 крб. 40 коп.

Водіям вантажних автомобілів на вивезенні цукрових буряків

перших премій - 20, з видачею мотоциклів "ИЖ-Юпитер ЗК" вартістю по 1040 крб.;

других премій - 75, з видачею телевізорів УЛПТ-61-11-22 вартістю по 290 крб.;

третіх премій - 350, з видачею транзисторних радіоприймачів "Меридіан-210" вартістю по 140 крб.

Операторам і трактористам буртоукладальних машин бурякоприймальних пунктів

перших премій - 8, з видачею кожному оператору і трактористу телевізорів УЛПТ-61-11-22 /2 шт./ вартістю по 290 крб.;

других премій - 30, з видачею кожному оператору і трактористу транзисторних радіоприймачів "Меридіан-210" /2 шт./ вартістю по 140 крб.;

третіх премій - 60, з видачею кожному оператору і трактористу транзисторних радіоприймачів "ВЭФ-202" /2 шт./ вартістю по 98 крб.

Підведення підсумків, визначення переможців у республіканському соціалістичному,змаганні та присудження їм премій провадиться облвиконкомами і облпрофрадами в межах виділених області премій: по збиранню цукрових буряків за станом на 25 жовтня і по вантаженню, вивезенню буряків та укладанню їх у кагати - на 31 жовтня.

Переможці, які особливо відзначилися в республіканському соціалістичному змаганні, представляються у встановленому порядку до нагородження Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, Грамотою Президії Верховної Ради УРСР та присвоєння почесних звань - "Заслужений працівник сільського господарства УРСР", "Заслужений працівник транспорту УРСР", "Заслужений працівник промисловості УРСР".

 

ЗАВДАННЯ
по виділенню цукровим заводам вантажних автомобілів-самоскидів для перевезення буряків з кагатів на переробку

/штук в тритонному обчисленні/

Області

Кількість

Вінницька

500

Волинська

50

Дніпропетровська

10

Житомирська

80

Івано-Франківська

60

Київська

280

Кіровоградська

70

Львівська

100

Миколаївська

10

Одеська

30

Полтавська

250

Ровенська

60

Сумська

300

Тернопільська

210

Харківська

90

Хмельницька

170

Черкаська

320

Чернівецька

20

Чернігівська

90

Всього

2700

____________

Опрос