Идет загрузка документа (76 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по повышению технического уровня огнеупорного производства

Совет Министров УССР
Постановление, Перечень от 29.05.1980 № 368

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 29 травня 1980 р. N 368

Київ

Про заходи по підвищенню технічного рівня вогнетривкого виробництва

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що Міністерство чорної металургії УРСР, виконуючи завдання п'ятирічки, провело певну роботу по дальшому підвищенню техніко-економічного рівня вогнетривкого виробництва, розширенню асортименту виробів і поліпшенню якості продукції. Протягом 1976 - 1979 років здійснено ряд заходів по створенню і промисловому освоєнню виробництва нових видів вогнетривких виробів і матеріалів, збільшенню обсягів виробництва вогнетривів. Введено в дію потужності по видобутку 7,6 млн. тонн нерудної сировини, проведено реконструкцію і технічне переозброєння ряду вогнетривких підприємств.

Поряд з цим в роботі Міністерства чорної металургії УРСР по розвитку вогнетривкої та нерудної промисловості є істотні недоліки. Технічний рівень вогнетривкого виробництва, якість нових вогнетривів і обсяг їх випуску відстають від темпів і рівня розвитку чорної металургії і не відповідають сучасним вимогам.

На більшості підприємств для підготовки сировини та виробництва вогнетривів застосовуються застарілі технологія і устаткування. Не організовано усереднення вогнетривких глин, каолінів та інших матеріалів, що знижує якість вогнетривких виробів і негативно впливає на стійкість футеровки металургійних агрегатів.

Серйозні недоліки допускаються в організації будівництва, реконструкції і технологічного переозброєння вогнетривких підприємств. Основні обсяги будівельно-монтажних робіт здійснюються господарським способом при відсутності необхідної будівельної техніки та бази для виготовлення металевих і залізобетонних конструкцій. Спорудження об'єктів вогнетривкої промисловості виконується з великим відставанням. За чотири роки десятої п'ятирічки план будівельно-монтажних робіт на цих об'єктах виконано лише на 88,6 процента. Не забезпечується своєчасне введення в дію потужностей по нарощуванню виробництва динасових, графітовмісних, цирконових вогнетривів, виробів для безстопорного розливання сталі, набивних мас і підготовленого вапняку.

Міністерство чорної металургії УРСР і його виробниче об'єднання "Укрвогнетривнеруд" нерідко приймають до виконання проектно-кошторисну документацію із значними недоробками, упущеннями і технічно відсталими рішеннями, що не дозволяє будувати більш досконалі промислові об'єкти, а після введення їх в дію - досягти проектної потужності та забезпечити випуск продукції потрібної якості і асортименту.

Капітальні вкладення, що виділяються Міністерством чорної металургії УРСР, недостатні для ліквідації відставання в розвитку вогнетривкого виробництва. Тільки за останні десять років їх питома вага в загальному обсязі витрат на розвиток чорної металургії зменшилась з 4,9 до 3,6 процента.

Внаслідок цього потреби підприємств чорної металургії в багатьох видах вогнетривів задовольняються лише на 60 - 80 процентів. Продовжує зростати дефіцит на магнезитовий порошок, вогнетривкі вироби для сталеплавильних агрегатів, динасові фасонні вироби для коксових батарей.

Міністерство геології УРСР повільними темпами проводить геологорозвідувальні роботи по виявленню перспективних родовищ високоякісної нерудної сировини, зокрема глин і каолінів. На діючих кар'єрах запаси доломітів становлять близько 50 млн. тонн при видобутку їх за рік понад 3 млн. тонн, а запасів якісних доломітів немає зовсім.

Галузеві науково-дослідні організації і вищі учбові заклади повільно вирішують проблеми по удосконаленню технології виробництва вогнетривів, скороченню ручної праці, підвищенню техніко-економічних показників і ефективності роботи вогнетривких підприємств. Мало приділяється уваги прискоренню впровадження прогресивних технологічних процесів і результатів закінчених науково-дослідних робіт.

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерству чорної металургії УРСР:

вжити невідкладних заходів до ліквідації допущеного відставання у розвитку підприємств вогнетривкої та нерудної промисловості, прискорення впровадження досягнень науки і техніки, підвищення технічного рівня вогнетривкого виробництва, удосконалення техніки і технології, створення прогресивних виробів і матеріалів, поліпшення якості вогнетривів та розширення обсягів їх виробництва;

забезпечити в 1981 - 1985 роках проведення найважливіших науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт згідно з додатком N 1, а також виконання завдань по впровадженню прогресивних технологічних процесів, використанню результатів закінчених науково-дослідних робіт, механізації та автоматизації виробництва і впровадженню обчислювальної техніки на підвідомчих підприємствах згідно з додатками N 2 і 3;

освоїти в 1981 - 1985 роках на підприємствах виробничого об'єднання "Укрвогнетривнеруд" випуск нових видів високоякісних вогнетривких виробів і матеріалів в обсягах згідно з додатком N 4;

виділити в 1981 - 1985 роках виробничому об'єднанню "Укрвогнетривнеруд" необхідну кількість дробильно-помольного, змішувально-пресового, гірничодобувного, вантажопідйомного і транспортного устаткування та металообробних верстатів;

забезпечити своєчасне та якісне проведення планово-запобіжних і капітальних ремонтів теплових агрегатів, устаткування, машин і механізмів на кар'єрах і у вогнетривких цехах виробничого об'єднання "Укрвогнетривнеруд", укомплектувавши промислові підприємства технологічним і ремонтним персоналом відповідно до затверджених планів і нормативів;

зміцнити проектно-конструкторські та технологічні підрозділи Донецького філіалу Науково-дослідного гірничорудного інституту з метою прискорення проведення досліджень та впровадження у виробництво принципово нових наукових розробок по видобутку нерудної сировини для вогнетривкої промисловості;

розробити з залученням Всесоюзного інституту вогнетривів Міністерства чорної металургії СРСР і протягом 1980 - 1983 років здійснити заходи по заміні магнезитового порошку у виробництві вогнетривів для кисневих конвертерів на високоякісний обпалений зернистий доломіт;

забезпечити в 1981 - 1985 роках будівництво і введення в дію професійно-технічних училищ в Донецькій області на базі Часово-Ярського заводу вогнетривких виробів - на 720 місць і Великоанадольського вогнетривкого заводу - на 480 місць;

передбачити виділення протягом 1981 - 1985 років необхідних лімітів та забезпечити будівництво житла для працівників підприємств виробничого об'єднання "Укрвогнетривнеруд" загальною площею 60 - 65 тис. кв. метрів щороку.

2. Держплану УРСР і Міністерству чорної металургії УРСР передбачити в плані економічного і соціального розвитку на 1981 - 1985 роки виділення капітальних вкладень на будівництво і реконструкцію об'єктів нерудної сировинної бази та підприємств по виробництву вогнетривів з метою підвищення технічного рівня виробництва у вогнетривкій промисловості, освоєння і розширення випуску нових прогресивних вогнетривких виробів і матеріалів згідно з додатком N 5.

3. Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству чорної металургії УРСР:

до 10 червня 1980 р. розглянути питання про зміцнення матеріальної бази організацій, що здійснюють будівництво та реконструкцію підприємств виробничого об'єднання "Укрвогнетривнеруд", забезпечити їх необхідною кількістю працюючих, будівельною технікою, машинами і механізмами;

вжити заходів до безумовного виконання планів будівельно-монтажних робіт на об'єктах виробничого об'єднання "Укрвогнетривнеруд" і введення в дію:

потужностей по виробництву карбідкремнієвих нагрівачів на Запорізькому вогнетривкому заводі в обсязі 100 тис. штук на рік - в липні 1980 року;

обертової печі N 4 на Великоанадольському вогнетривкому заводі потужністю 213 тис. тонн кускового шамоту на рік - в III кварталі 1980 року.

4. Держпостачу УРСР і Міністерству чорної металургії УРСР забезпечити поставку устаткування, кабельно-провідникової продукції та інших виробів, необхідних для будівництва і введення в дію в 1980 році пускових об'єктів на підприємствах виробничого об'єднання "Укрвогнетривнеруд" у строки, передбачені графіками виконання будівельно-монтажних робіт.

5. Міністерству геології УРСР:

провести в 1980 - 1985 роках основні пошукові і геологорозвідувальні роботи на флюсові вапняки, доломіти та вогнетривку сировину для підприємств чорної металургії згідно з додатком N 6;

прискорити геологорозвідувальні роботи по виявленню родовищ особливо чистих доломітів, високопластичних вогнетривких глин, кварцитів, високоякісних вторинних каолінів, кварцевих формових пісків та інших видів вогнетривкої сировини.

6. Для забезпечення виконання завдань, зазначених у додатку N 1, збільшити на 1980 рік Міністерству чорної металургії УРСР для Донецького філіалу Науково-дослідного гірничорудного інституту обсяг затрат на науково-дослідні роботи на 60 тис. карбованців, в тому числі по фонду заробітної плати 30 тис. карбованців за рахунок резервів Ради Міністрів УРСР по обсягу затрат і фонду заробітної плати на науково-дослідні роботи.

7. Міністерству чорної металургії УРСР про хід виконання цієї постанови доповісти Раді Міністрів УРСР у квітні в 1981 і 1982 роках.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 25

 

ЗАВДАННЯ
Мінчормету УРСР на проведення в 1981 - 1985 роках найважливіших науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт

Найменування науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт

Строк виконання
/рік/

Виконавці

Розробити і освоїти технологію збагачення вогнетривких каолінів

1983

Виробниче об'єднання "Укрвогнетривнеруд"
Всесоюзний інститут вогнетривів /ВІВ/ Мінчормету СРСР

Розробити і освоїти технології виробництва цирконових вогнетривів, мертелів, порошків і набивних мас для важких умов служби вогнетривів

1984

Виробниче об'єднання "Укрвогнетривнеруд"
Український науково-дослідний інститут вогнетривів /УНДІВ/ Мінчормету СРСР

Розробити технологію виробництва щільних вогнетривких виробів для шахти і горна домених печей, що забезпечує вихід придатного до 80 - 85 процентів

1985

Виробниче об'єднання "Укрвогнотривнеруд"
УНДІВ Мінчормету СРСР

Розробити технологію насичення алюмосилікатних вогнетривів вуглевмісними матеріалами

1983

- " -

Розробити удосконалені технологічні процеси одержання алюмосилікатних виробів з використанням напівкислих глин Часово-Ярського і Новорайського родовищ

1981

Виробниче об'єднання "Укрвогнетривнеруд"
ВІВ Мінчормету СРСР

Розробити технологію виробництва плит для шиберних затворів сталерозливних коштів, що забезпечують розливання сталі з їх використанням не менше як двох плавок

1982

Виробниче об'єднання "Укрвогнетривнеруд"
ВІВ, УНДІВ Мінчормету СРСР

Розробити і впровадити оптимальні режими випалювання динасових виробів різного асортименту в тунельній печі довжиною 243 метри

1981

Виробниче об'єднання "Укрвогнетривнеруд"
УНДІВ, Східний науково-дослідний і проектний інститут вогнетривкої промисловості Мінчормету СРСР

Удосконалити технологію виробництва теплоізоляційних вкладишів для розливання сталі у виливниці з метою підвищення виходу придатного металу і протипригарних властивостей вкладишів

1984

- " -

Розробити конструкцію печі високотемпературного /до 1800° C/ випалу вогнетривів для шиберних затворів сталерозливних ковшів

1982

Виробниче об'єднання "Укрвогнетривнеруд"
ВІВ Мінчормету СРСР

Розробити технологію і устаткування для попередньої підготовки каолінів до випалу в обертових печах з метою зниження пиловинесення в процесі випалювання

1982

- " -

Розробити технологію і устаткування для одержання щільного шамоту з пилу, уловленого пилоулоблюючими установками обертових печей

1982

- " -

Розробити технологію віброударного формування фасонних алюмосилікатних виробів

1982

- " -

Розробити технологію роздільного виймання, переробки і складування некондиційної сировини і порід розкриву на кар'єрах по видобутку вогнетривкої сировини і видати вихідні дані на проектування промислового виробництва керамічних і будівельних матеріалів з цих порід

1981

Донецький філіал Науково-дослідного гірничорудного інституту /ДонНДГРІ/
Виробниче об'єднання "Укрвогнетривнеруд"
Київський інженерно-будівельний інститут
Українське науково-виробниче проектно-технологічне і конструкторське об'єднання "Укрндістромпроект"
Київське відділення Всесоюзного проектного і науково-дослідного інституту промислового транспорту
Держбуду СРСР
Державний союзний інститут по проектуванню підприємств залізорудної, марганцевої, флюсової промисловості, промисловості вогнетривкої сировини і плавікового шпату Мінчормету СРСР

Розробити і освоїти комплекс інженерно-технічних заходів по запобіганню ерозійним процесам на землях, що рекультивуються

1981

ДонНДГРІ
Виробниче об'єднання "Укрвогнетривнеруд"
Український науково-дослідний інститут грунтознавства і агрохімії імені О. Н. Соколовського
Український науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького
Республіканський проектний інститут по землевлаштуванню "Укрземпроект"

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ЗАВДАННЯ
Мінчормету УРСР по впровадженню в 1981 - 1985 роках на підприємствах виробничого об'єднання "Укрвогнетривнеруд" прогресивних технологічних процесів і використанню результатів закінчених науково-дослідних робіт

Найменування завдань і виконавці

Одиниця виміру

Обсяг впровадження

1981 рік

1982 рік

1983 рік

1984 рік

1985 рік

Впровадити оптимальну технологію випалювання динасових виробів різного призначення в тунельних печах нової конструкції - всього

тис. тонн

55

70

110

140

150

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Красноармійський динасовий завод імені Дзержинського

- " -

20

35

60

70

75

Красногорівський вогнетривкий завод імені В. І. Леніна

- " -

35

35

50

70

75

Впровадити на Кондратівському вогнетривкому заводі "Красная Звезда" технологію насичення кам'яновугільним пеком і термічної обробки вогнетривів для шиберних затворів з метою дво-, трикратного їх використання

- " -

-

-

-

1,6

2,5

Впровадити на Часово-Ярському заводі вогнетривких виробів технологію виробництва високощільних алюмосилікатних вогнетривів для футеровки шахти і горна доменних печей, що забезпечує вихід придатного до 80 - 85 процентів

- " -

-

-

-

10

15

Впровадити на Часово-Ярському заводі вогнетривких виробів технологію виробництва мулітокремнеземистих вогнетривів для повітронагрівачів доменних печей

- " -

-

-

-

8

12

Впровадити технологію вібраційного і віброударного формування особливо складних фасонних виробів - всього

установок

-

-

-

2

2

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Пантелеймонівський вогнетривкий завод імені Карла Маркса

- " -

-

-

-

1

-

Красногорівський вогнетривкий завод імені В. І. Леніна

- " -

-

-

-

1

1

Великоанадольський вогнетривкий завод

- " -

-

-

-

-

1

Впровадити технологію формування особливо складних фасонних вогнетривів на пресах з дугостаторним приводом - всього:

пресів

3

3

4

3

4

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Часово-Ярський завод вогнетривких виробів

- " -

1

-

-

-

1

Красноармійський динасовий завод імені Дзержинського

- " -

-

1

1

2

1

Красногорівський вогнетривкий завод імені В. І. Леніна

- " -

1

1

2

-

1

Микитівський доломітний завод

- " -

1

-

-

-

-

Великоанадольський вогнетривкий завод

- " -

-

1

1

1

1

Впровадити технологію формування динасових хромомагнезитових вогнетривів на механічних пресах з поворотним столом зусиллям 630 тс - всього

- " -

-

2

3

4

4

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Красногорівський вогнетривкий завод імені В. І. Леніна

- " -

-

-

1

1

-

Красноармійський динасовий, завод імені Дзержинського

пресів

-

-

1

1

1

Пантелеймонівський вогнетривкий завод імені Карла Маркса

- " -

-

1

-

1

-

Часово-Ярський завод вогнетривких виробів

- " -

-

-

1

-

1

Микитівський доломітний завод

- " -

-

-

-

1

1

Запорізький вогнетривкий завод

- " -

-

1

-

-

1

Впровадити рекультивацію земель, порушених гірничими роботами, за технічними умовами, затвердженими Українським науково-дослідним інститутом ґрунтознавства і агрохімії імені О. Н. Соколовського - всього

гектарів

47

47

47

47

49

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Часово-Ярський завод вогнетривких виробів

- " -

4

4

4

4

4

Великоанадольський вогнетривкий завод

- " -

20

20

20

20

20

Дружківське рудоуправління

- " -

15

15

15

15

15

Приазовське рудоуправління

- " -

8

8

8

8

10

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ЗАВДАННЯ
Мінчормету УРСР по механізації та автоматизації виробництва і впровадженню обчислювальної техніки на підприємствах виробничого об'єднання "Укрвогнетривнеруд" в 1981 - 1985 роках

Найменування завдань

Одиниця виміру

Обсяги впровадження

1981 рік

1982 рік

1983 рік

1984 рік

1985 рік

Впровадити комплексну механізацію:

 

 

 

 

 

 

цехів

цехів

-

1

-

-

1

дільниць

дільниць

2

2

2

3

3

Ввести в дію автоматичні лінії по зніманню напівфабрикатів з пресів і садінню на печні вагонетки

ліній

4

4

4

4

4

Впровадити механізовані лінії по розвантаженню готової продукції з пічних вагонеток і формуванню пакетів

- " -

-

2

1

1

2

Впровадити установки по механізованому обв'язування пакетів готової продукції

установок

1

-

1

1

1

Створити і впровадити автоматизовану систему управління колективного користування для підприємств виробничого об'єднання "Укрвогнетривнеруд" на базі Донецького кущового обчислювального центру

систем

-

-

-

-

1

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ЗАВДАННЯ
Мінчормету УРСР по освоєнню в 1981 - 1985 роках на підприємствах виробничого об'єднання "Укрвогнетривнеруд" нових видів високоякісних вогнетривких виробів і матеріалів

Найменування нових видів виробів, хто виготовляє

Одиниця виміру

Обсяг впровадження

1981 рік

1982 рік

1983 рік

1984 рік

1985 рік

Порошкові матеріали для монолітної футеровки випалювальних машин і днищ сталерозливних ковшів - всього

тис. тонн

1,6

1,8

3

3

3

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Красногорівський вогнетривкий завод імені В. І. Леніна

- " -

1

1

2

2

2

Запорізький вогнетривкий завод

- " -

0,6

0,8

1

1

1

Вогнетриви з плавлених матеріалів для футеровки установок вакуумування сталі

- " -

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Пантелеймонівський вогнетривкий завод імені Карла Маркса

 

 

 

 

 

 

Торкрет-маси основного хімічного складу для футерування сталерозливних ковшів, що застосовуються при позапічній обробці сталі

- " -

-

-

10

30

50

Микитівський доломітний завод

 

 

 

 

 

 

Карбідкремнієві нагрівачі типів КЭН-ВП і КЭНС

тис. штук

100

150

200

250

415

Запорізький вогнетривкий завод

 

 

 

 

 

 

Динасові і алюмосилікатні бетонні блоки для коксових печей

тис. тонн

-

-

-

2

3

Христофорівський завод вогнетривких блоків і бетонів

 

 

 

 

 

 

Вогнетривкі вироби магнезіального, корундового, мулітокорундового, цирконового складів і бікерамічні плити для шиберних затворів сталерозливних ковшів - всього

тис. тонн

2,22

2,52

4,12

5,72

6,72

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

Часово-Ярський завод вогнетривких виробів

- " -

0,8

1

1,2

1,4

1,4

Красногорівський вогнетривкий завод імені В. І. Леніна

- " -

0,3

0,3

0,3

0,4

0,5

Микитівський доломітний завод

- " -

0,7

0,8

1,0

1,2

1,4

Красноармійський динасовий завод імені Дзержинського

- " -

0,3

0,3

0,7

0,8

0,8

Пантелеймонівський вогнетривкий завод імені Карла Маркса

- " -

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

Кіндратівський вогнетривкий завод "Красная Звезда"

- " -

-

-

0,8

1,8

2,5

Кварцитоглинисті набивні маси для монолітної футеровки сталерозливних ковшів

- " -

60

60

80

100

150

Овруцьке рудоуправління

 

 

 

 

 

 

Мулітокорундові стопормоноблоки і заглибні стакани для машин безперервного лиття заготовок

- " -

0,5

0,8

1

1,1

1,2

Костянтинівський вогнетривкий завод "Красный Октябрь"

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ПЕРЕЛІК
об'єктів нерудної сировинної бази та підприємств по виробництву вогнетривів Мінчормету УРСР, що підлягають будівництву або реконструкції в 1981 - 1985 роках

Найменування підприємств і об'єктів

Строк виконання /рік/

Сіверський доломітний завод

 

будівництво і введення в дію другої черги цеху теплоізоляційних вкладишів потужністю 50 тис. тонн

1982

будівництво і введення в дію другої черги цеху вогнетривких волокнистих теплоізоляційних матеріалів потужністю 1,5 тис. тонн

1985

Часово-Ярський завод вогнетривких виробів

 

будівництво кар'єру по видобутку вогнетривкої глини на дільниці "Блок N 9" з введенням в дію потужностей в обсязі:

 

50 тис. тонн

1981

120 - " -

1983

реконструкція цеху N 2 з введенням в дію потужностей по виробництву високощільних доменних і повітронагрівальних виробів в обсязі 53 тис. тонн

1983

Великоанадольський вогнетривкий завод

 

реконструкція рудника по видобутку каоліну з введенням в дію потужностей в обсязі 1200 тис. тонн

1982

будівництво фабрики по збагаченню каолінів з введенням в дію потужностей:

 

по виробництву каолінового концентрату - 126 тис. тонн

1985

по виробництву кварцеглинистих мас - 46,5 тис. тонн

1985

Докучаєвський флюсо-доломітний завод

 

розкриття і підготовка горизонтів кар'єрів з введенням в дію потужностей в обсязі:

 

по видобутку флюсових вапняків

 

500 тис. тонн

1981

1000 - " -

1982

1000 - " -

1983

1500 - " -

1984

1500 - " -

1985

по видобутку доломітизованих вапняків

 

250 тис. тонн

1981

250 - " -

1983

1000 - " -

1984

2250 - " -

1985

по виробництву збагаченого доломітизованого вапняку

 

4000 тис. тонн

1981

реконструкція рудника "Восточный" по видобутку доломітів з введенням в дію потужностей в обсязі 250 тис. тонн

1985

розширення випалювального цеху по виробництву опаленого доломіту з введенням в дію потужностей в обсязі:

 

70 тис. тонн

1983

170 - " -

1985

Новоселицький завод вогнетривких матеріалів

 

реконструкція Мурзинського рудника по видобутку глини з введенням в дію потужностей в обсязі:

 

300 тис. тонн

1982

200 - " -

1983

200 - " -

1984

будівництво установки по збагаченню каолінів з введенням в дію потужностей по виробництву каолінового концентрату в обсязі 77 тис. тонн

1983

Приазовське рудоуправління

 

розкриття та відроблення дільниці N 1 і кар'єру N 2 Полозького родовища з введенням в дію потужностей в обсязі:

 

по видобутку вогнетривких глин

 

100 тис. тонн

1981

100 - " -

1982

100 - " -

1983

100 - " -

1985

по видобутку каолінів

 

50 тис. тонн

1982

200 - " -

1985

Дружківське рудоуправління

 

введення в дію потужностей другої черги Новорайського рудника і кар'єру "Западный" по видобутку вогнетривких глин в обсязі:

 

100 тис. тонн

1982

200 - " -

1985

введення в дію потужностей Бантишівського рудника по видобутку формованих пісків в обсязі 200 тис. тонн

1985

будівництво цеху по виробництву сухої молотої вогнетривкої глини з введенням в дію потужностей в обсязі 100 тис. тонн

1985

Новотроїцьке рудоуправління

 

розкриття і підготовка нових горизонтів рудника по видобутку флюсових вапняків з введенням в дію потужностей в обсязі:

 

250 тис. тонн

1981

250 - " -

1982

500 - " -

1983

1000 - " -

1984

450 - " -

1985

освоєння Західнодоломітного кар'єру по видобутку доломітів з введенням в дію потужностей в обсязі:

 

900 тис. тонн

1983

600 - " -

1985

Комсомольське рудоуправління

 

розкриття і підготовка нових горизонтів Північного і Південного рудників по видобутку флюсових вапняків з введенням в дію потужностей в обсязі:

 

500 тис. тонн

1983

2000 - " -

1984

2050 - " -

1985

будівництво Жоголівського рудника по видобутку флюсових вапняків з введенням в дію потужностей в обсязі 1000 тис. тонн

1985

реконструкція дробильно-збагачувальної фабрики по виробництву конвертерного вапняку з введенням в дію потужностей в обсязі:

 

3300 тис. тонн

1983

5360 - " -

1985

Овруцьке рудоуправління

 

розкриття і підготовка горизонтів рудника по видобутку кварцитів з введенням в дію потужностей в обсязі 420 тис. тонн

1981

будівництво цеху по виробництву кварцеглинистих мас для футеровки сталерозливних ковшів з введеним в дію потужностей в обсязі:

 

100 тис. тонн

1984

200 - " -

1985

Балаклавське рудоуправління імені О. М. Горького

 

поглиблення Псілерахського і розширення Кадиківського рудників по видобутку флюсових вапняків з введенням в дію потужностей в обсязі 4100 тис. тонн

1982

будівництво рудника і дробильно-збагачувальної фабрики на базі родовища гори Гасфорт по видобутку флюсових вапняків з введенням в дію потужностей в обсязі 4400 тис. тонн

1985

Кіндратівський вогнетривкий завод "Красная Звезда"

 

будівництво цеху по виробництву шиберних плит для безстопорного розливання сталі з введенням в дію потужностей в обсязі 2,5 тис. тонн

1982

Красноармійський динасовий завод

 

будівництво цеху цирконових виробів з введенням в дію потужностей в обсязі 4 тис. тонн

1985

реконструкція динасового цеху з введенням в дію механізованих обпалювальних печей:

 

N 2

1981

N 3

1984

N 4

1985

Костянтинівський вогнетривкий завод "Красный Октябрь"

 

будівництво цеху графітовмісних виробів з введенням в дію потужностей в обсязі 5 тис. тонн

1982

реконструкція цеху N 2 з будівництвом двох тунельних печей

1985

Микитівський доломітний завод

 

будівництво цеху і дільниці з введенням в дію потужностей по виробництву:

 

магнезіальних стаканів - в обсязі 6 тис. тонн

1981

магнезіальних токрет-мас - в обсязі 100 тис. тонн

1982

реконструкція цеху по виробництву магнезіальних виробів з введенням в дію потужностей в обсязі 50 тис. тонн

1985

Красногорівський вогнетривкий завод імені В. І. Леніна

 

реконструкція і технічне переозброєння динасового виробництва з введенням в дію тунельних печей:

 

N 2

1982

N 3

1985

Запорізький вогнетривкий завод

 

реконструкція цеху магнезіальних виробів

1985

будівництво цеху по виробництву високоглиноземистих мас з введенням в дію потужностей в обсязі 50 тис. тонн

1985

Понтелеймонівський вогнетривкий завод імені Карла Маркса

 

реконструкція цеху N 1 по виробництву магнезальних вогнетривів з введенням в дію потужностей в обсязі 50 тис. тонн

1985

Христофорівський завод вогнетривких блоків і бетонів

 

розширення заводу з введенням в дію потужностей по виробництву 25 тис. тонн вогнетривів

1985

Часово-Ярський дослідно-експериментальний завод

 

розширення заводу з введенням в дію потужностей по створенню засобів механізації для вогнетривкого виробництва в обсязі:

 

500 тонн

1984

1000 - " -

1985

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ЗАВДАННЯ
Мінгео УРСР на проведення в 1980 - 1985 роках основних пошукових і геологорозвідувальних робіт на флюсові вапняки, доломіти та вогнетривку сировину для підприємств чорної металургії

Найменування робіт

Місце проведення робіт

Строк виконання
/рік/

Родовища, що експлуатуються

 

Докучаєвський флюсодоломітний завод, Донецька область
Олєнівське родовище

 

Провести детальне розвідування запасів вапняку флюсового з оцінкою придатності його для конвертерного виробництва. Затвердити в державній комісії по запасах корисних копалин при Раді Міністрів СРСР приріст запасів в обсязі 60 млн. тонн

Східно-Комсомольська дільниця

1981

Провести розвідувально-оцінні роботи по виявленню запасів доломіту і вапняку флюсового

Південно-Шевченківська площа

1982

Провести попереднє розвідування запасів доломіту і вапняку флюсового і забезпечити приріст їх запасів в обсязі 270 млн. тонн

- " -

1985

 

Комсомольське рудоуправління, Донецька область
Каракубське родовище

 

Провести детальне розвідування запасів вапняку флюсового і затвердити в Державній комісії по запасах корисних копалин при Раді Міністрів СРСР приріст його запасів в обсязі:

 

 

25 млн. тонн

Північна дільниця

1980

150 млн. тонн

Жоголівська дільниця

1981

Провести геологорозвідувальні роботи по виявленню нових дільниць вапняку флюсового

Район діяльності рудоуправління

1985

 

Овруцьке рудоуправління, Житомирська область
Овруцьке родовище

 

Провести дорозвідування глибоких горизонтів родовищ кварцитів для динасового і феросплавного виробництв. Затвердити в Державній комісії по запасах корисних копалин при Раді Міністрів СРСР приріст їх запасів в обсязі 20 млн. тонн

Толкачівська дільниця

1983

Провести геологорозвідувальні роботи по виявленню нових перспективних дільниць кварцитів для динасових вогнетривів

Район діяльності рудоуправління

1983

 

Кіровоградське рудоуправління, Кіровоградська область
Кіровоградське родовище

 

Провести попереднє розвідування родовищ глини вогнетривкої і забезпечити приріст її запасів в обсязі 12 млн. тонн

Обознівська дільниця

1984

Родовища, що не експлуатуються

Провести попереднє розвідування родовищ каолінів вторинних і забезпечити приріст їх запасів в обсязі 45 млн. тонн

Стульнівське родовище, Запорізька область

1985

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Опрос