Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об изменениях и дополнениях Устава Украинского республиканского добровольного общества автомотолюбителей, утвержденного постановлением Совета Министров УССР от 16 апреля 1974 г. N 193

Совет Министров УССР
Постановление от 15.01.1980 № 35
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 15 січня 1980 р. N 35

Київ

Про зміни і доповнення Статуту Українського республіканського добровільного товариства автомотолюбителів, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 16 квітня 1974 р. N 193

Постанова втратила чинність
(у зв'язку з втратою чинності
постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 16 квітня 1974 року N 193
згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 26 вересня 1990 року N 290)

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити внесені Республіканською радою Українського республіканського добровільного товариства автомотолюбителів зміни і доповнення до Статуту Товариства, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 16 квітня 1974 р. N 193 /ЗП УРСР, 1974 р., N 4, ст. 24; 1976 р., N 9, ст. 43/, що додаються.

2. Дозволити Українському республіканському добровільному товариству автомотолюбителів заснувати нагрудний значок "За безаварійне водіння" для нагородження членів Товариства і за погодженням з Українським республіканським комітетом профспілки робітників автомобільного транспорту і шосейних шляхів затвердити зразок значка і Положення про нього.

3. Погодитись з пропозицією Республіканської ради Українського республіканського добровільного товариства автомотолюбителів про створення в апараті Республіканської ради ревізійного відділу.

4. Встановити чисельність працівників апарату Республіканської ради Українського республіканського добровільного товариства автомотолюбителів - 42 одиниці та платних працівників обласних рад Товариства - 200 одиниць.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 34

 

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до Статуту Українського республіканського добровільного товариства автомотолюбителів, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 16 квітня 1974 р. N 193 /ЗП УРСР, 1974 р., N 4, ст. 24; 1976 р., N 9, ст. 43/

1. Абзаци другий і четвертий пункту 1 об'єднати, вважати цей абзац другим і викласти його в такій редакції:

"Товариство будує свого роботу на основі Конституції СРСР і Конституції УРСР, цього Статуту, при широкій ініціативі членів Товариства і в тісній взаємодії з Міністерством автомобільного транспорту УРСР, Міністерством будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР, Міністерством внутрішніх справ УРСР, ДТСААФ УРСР, з їх місцевими органами, а також з іншими державними і громадськими організаціями".

2. В пункті 2:

абзац сьомий викласти в такій редакції: "початкова підготовка водіїв-автомотолюбителів, систематичне підвищення їх кваліфікації, а також сприяння вступу до автошкіл інших організацій";

абзац десятий викласти в такій редакції: "організація консультацій для власників транспортних засобів з технічних і правових питань, зв'язаних з придбанням, зберіганням, експлуатацією, технічним обслуговуванням і ремонтом транспортних засобів".

3. Підпункти "г", "ж" і "л" пункту 3 викласти в такій редакції:

"г) набуває та виготовляє майно для потреб Товариства і володіє ним, створює в установленому порядку підприємства, організації і установи, діяльність яких відповідає меті і завданням Товариства, здійснює будівництво автошкіл, комплексних учбових пунктів, підприємств по обслуговуванню та ремонту автомобілів і мотоциклів, пунктів технічної допомогу на шляхах, мийок для автомобілів, споруд для проведення автомотозмагань за рахунок коштів Товариства, а також автомобільних стоянок і гаражів за рахунок коштів Товариства або індивідуальних власників транспортних засобів";

"ж) бере участь у проведенні органами Державтоінспекції технічних оглядів автотранспортних засобів індивідуальних власників, а також у роботі комісій по безпеці шляхового руху виконкомів Рад народних депутатів";

"л) вивчає, узагальнює і поширює передовий досвід підприємств і організацій Товариства, проводить конкурси на краще виконання завдань, що стоять перед Товариством, організує соціалістичне змагання серед членів і колективів організацій Товариства, нагороджує переможців конкурсів і змагань".

4. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Обласні, районні, міжрайонні і міські організації добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР", а також первинні організації, що налічують понад 1000 членів Товариства, підприємства, учбові заклади користуються правами юридичної особи, мають печатку та штамп з своїм найменуванням і несуть відповідальність по своїх зобов'язаннях в межах власних засобів і майна, за винятком майна, на яке за законом не може бути звернене стягнення".

5. До пункту 9 внести зміни:

підпункт "д" викласти в такій редакції:

"д) бути прийнятими в першу чергу до автошкіл і на курси Товариства для початкового навчання та підвищення кваліфікації, туристської і спортивної майстерності";

доповнити пункт підпунктом "є" такого змісту:

"є) при безперервному п'ятирічному стажі перебування в Товаристві користуватись пільгами на послуги, що надаються підприємствами і організаціями Товариства. Перелік пільг на послуги визначається Республіканською радою Товариства за погодженням з відповідними органами";

підпункт "є" вважати підпунктом "ж", виклавши його в такій редакції:

"ж) встановлювати на індивідуальних транспортних засобах емблему Товариства, мати талон громадського попередження і носити нагрудний значок Товариства".

6. В останньому абзаці пункту 13 слова "протягом року" замінити словами "в поточному році".

7. До пункту 23 внести зміни:

в підпункті "в" слова "і районних організацій" замінити словами "районних і міжрайонних організацій";

доповнити пункт підпунктом "р" такого змісту:

"р) організує разом з Українським республіканським комітетом профспілки робітників автомобільного транспорту і шосейних шляхів соціалістичне змагання колективів організацій Товариства, затверджує умови змагання, засновує Червоні прапори, вимпели, почесні грамоти для нагородження переможців у соціалістичному змаганні";

підпункт "р" вважати підпунктом "с".

8. В абзаці другому пункту 25 слова "районні організації" замінити словами "районні, а в окремих випадках міжрайонні організації".

9. В пункті 26:

в абзаці першому слова "міська і районна конференції" замінити словами "міська, районна і міжрайонна конференції";

в останньому абзаці слова "районних і міських рад" замінити словами "районних, міжрайонних і міських рад".

10. В пункті 27 слова "міської і районної організації" замінити словами "міської, районної і міжрайонної організації".

11. Пункт 32 доповнити підпунктом "л" такого змісту:

"л) подають районним /міжрайонним/ радам Товариства матеріали щодо нагородження членів первинної організації нагрудними значками "За безаварійне водіння".

12. Пункт 40 викласти в такій редакції:

"40. Члени юнацьких, дитячих груп і секцій при первинних організаціях Товариства звільняються від сплати вступних і членських внесків".

13. В абзаці другому пункту 43 слова "міські і районні ради" замінити словами "міські, районні і міжрайонні ради".

14. Розділ VII Статуту викласти в такій редакції:

"VII. Облік і звітність Товариства

46. Бухгалтерський облік здійснюється відповідно до діючого Положення про бухгалтерські звіти і баланси.

47. Ради Товариства подають бухгалтерські і статистичні звіти відповідним вищестоящим радам Товариства та в організації, передбачені Положенням про бухгалтерські звіти і баланси.

Зведений річний бухгалтерський звіт і баланс добровільного товариства "Автомотолюбитель УРСР" затверджуються Президією Республіканської ради Товариства".

____________

Опрос