Идет загрузка документа (295 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О дальнейшем развитии и улучшении деятельности потребительской кооперации

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 18.12.1979 № 574
редакция действует с 21.07.1992

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 18 грудня 1979 р. N 574

Київ

Про дальший розвиток і поліпшення діяльності споживчої кооперації

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР
 від 12 січня 1982 року N 10
,
 постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 29 квітня 1983 року N 200
,
 
постановами Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР
 від 25 жовтня 1983 року N 442
,
 від 1 березня 1988 року N 57
,
 від 13 грудня 1988 року N 380
,
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 липня 1992 року N 412

З метою дальшого розвитку і вдосконалення господарської і громадсько-масової діяльності споживчої кооперації республіки, підвищення її ролі та ініціативи у здійсненні накресленої партією програми економічного і соціального розвитку країни, на виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 11 листопада 1979 р. N 1003 "Про дальший розвиток і поліпшення діяльності споживчої кооперації" Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української" РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Вважати найважливішими завданнями Укоопспілки і обласних споживспілок дальше підвищення ефективності і якості роботи всіх ланок споживчої кооперації, значне поліпшення організації торгівлі і громадського харчування на селі, більш повне використання можливостей для збільшення обсягів роздрібного товарообороту, закупок сільськогосподарських продуктів і сировини та розширення випуску товарів народного споживання на кооперативних підприємствах. З цією метою необхідно всемірно зміцнювати матеріально-технічну базу, розвивати господарську ініціативу і громадську активність споживчих кооперативів, підвищувати їх роль у виконанні планових завдань, у боротьбі за збереження і примноження кооперативної соціалістичної власності, забезпечувати широку участь членів кооперативів і працівників кооперації в управлінні державними і громадськими справами відповідно до статутних завдань.

Обкомам, міськкомам і райкомам партії, виконавчим комітетам обласних, міських і районних Рад народних депутатів, керуючись рішеннями XXV з'їзду КПРС, XXV з'їзду Компартії України, наступних Пленумів ЦК КПРС і ЦК Компартії України, подавати дійову допомогу кооперативним організаціям у виконанні поставлених перед ними завдань, всемірно сприяти дальшому поліпшенню господарювання і розширенню ініціативи споживчої кооперації в справі розвитку і вдосконалення торговельної, заготівельної і виробничої діяльності, широкому залученню трудових колективів до соціалістичного змагання за високі показники в роботі, підвищення культури обслуговування, більш повне задоволення запитів трудівників села. Приділяти неослабну увагу зміцненню кооперативних органів підготовленими працівниками, які добре знають справу, постійно дбати про розвиток внутрікооперативної демократії.

2. Прийняти пропозицію правління Укоопспілки про встановлення на 1981 - 1985 роки завдань, які передбачають:

а) дальше зміцнення матеріально-технічної бази торгівлі, заготівель сільськогосподарської продукції і виробництва товарів народного споживання, а також здійснення житлового і культурно-побутового будівництва; спрямування на цю мету в 1981 - 1985 роках капітальних вкладень в обсязі 870 млн. крб., в тому числі 399 млн. крб. на будівельно-монтажні роботи, з розподілом згідно з додатком N 1, і забезпечення за рахунок цього введення в дію магазинів торговою площею 550 тис. кв. метрів, підприємств громадського харчування на 38 тис. місць, загальнотоварних складів площею 400 тис. кв. метрів, розподільних холодильників місткістю 20 тис. тонн, сховищ для картоплі і овочів місткістю 45 тис. тонн, сховищ для фруктів місткістю 2 тис. тонн одночасного зберігання, підприємств хлібопечення потужністю 1000 тонн виробів на добу та універсальних приймально-заготівельних пунктів у кількості 3250 одиниць, з розподілом згідно з додатками N 2 - 9;

б) значне поліпшення організації і збільшення закупок сільськогосподарських продуктів у населення і колгоспів за цінами згідно з домовленістю, з тим щоб закупити за п'ятирічку понад державний план 1620 тис. тонн м'яса і птиці, 1550 млн. штук яєць, 1980 тис. тонн картоплі, 240 тис. тонн овочів, 890 тис. тонн фруктів, 270 тис. тонн олії, 195 тис. тонн цукру і 36 тис. тонн меду, з розподілом згідно з додатками N 10 - 17, а також забезпечити закупку 220 тис. тонн дикорослих плодів і ягід та 18 тис. тонн грибів, з розподілом згідно з додатками N 18 - 19;

в) збільшення виробництва продовольчих товарів і забезпечення на підприємствах споживчої кооперації випуску 3424 млн. умовних банок консервів, 366 тис. тонн ковбасних виробів, 137 тис. тонн кондитерських виробів, 144 млн. декалітрів безалкогольних напоїв, 9 млн. декалітрів пива, з розподілом згідно з додатками N 20 - 24; значне розширення випуску свіжозамороженої плодоовочевої продукції і консервів з дикорослих плодів, ягід і грибів;

г) розвиток на кооперативних підприємствах за рахунок більш раціонального використання місцевих матеріалів і сировини виробництва непродовольчих товарів народного споживання, в тому числі предметів побутового і господарського призначення, гончарних виробів, іграшок, сувенірів, виробів з дерева та інших товарів, які користуються попитом у населення, та випуск таких товарів на суму 345 млн. крб. /в оптових цінах/, з розподілом згідно з додатком N 25, а також значне поліпшення якості продовольчих і непродовольчих товарів, що випускаються;

д) організацію підготовки 55 тис. спеціалістів середньої кваліфікації і 193 тис. працівників масових професій, з розподілом згідно з додатками N 26 - 27.

3. Укоопспілці забезпечити в одинадцятій п'ятирічці:

а) значне поліпшення торговельного обслуговування населення, удосконалення організації торгівлі одягом, взуттям, предметами культурно-побутового і господарського призначення, а також товарами для дітей, зосередження продажу товарів складного асортименту і тривалого користування в універмагах і спеціалізованих магазинах; здійснення конкретних заходів до поліпшення торгівлі у невеликих і віддалених населених пунктах, особливо товарами повсякденного попиту, а також обслуговування сільських трудівників, зайнятих на польових роботах, тваринницьких фермах; розширення торгівлі книгами в сільській місцевості;

б) здійснення на основі досвіду, нагромадженого в кооперативних організаціях, заходів по широкому впровадженню прогресивної технології торгових процесів шляхом реконструкції і більш ефективного використання наявних торгових, складських і виробничих площ, механізації трудомістких робіт, впровадження наукової організації праці, прогресивних, зручних для населення форм обслуговування;

в) дальше зростання вироблення продукції на хлібопекарних підприємствах споживчої кооперації, з тим щоб вирішити в найближчі роки завдання повного задоволення потреб сільського населення в хлібобулочних виробах промислової випічки;

г) збільшення у 1985 році порівняно з плановим завданням, встановленим на 1980 рік, вироблення і продажу підприємствами громадського харчування напівфабрикатів, кулінарних, кондитерських і здобних булочних виробів, безалкогольних напоїв власного виробництва в 1,3 - 1,5 раза;

д) більш широкий розвиток і поліпшення торгівлі у містах і робітничих селищах сільськогосподарськими продуктами, що закуповуються споживчою кооперацією за цінами згідно з домовленістю;

є) більш повне використання можливостей організацій і підприємств споживчої кооперації для збільшення виробництва м'яса за рахунок відгодівлі тварин на харчових відходах, розведення кролів і птиці;

ж) розширення мережі і поліпшення роботи навчальних закладів споживчої кооперації, вдосконалення навчального процесу і підвищення якості навчання студентів і учнів.

4. Облвиконкомам, Укоопспілці, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству заготівель УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР і Головплодвинпрому УРСР вжити заходів до розширення мережі підприємств торгівлі і громадського харчування в радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах з тим, щоб до 1985 року на кожній центральній садибі радгоспів були магазини та їдальні, які відповідають сучасним вимогам.

Рекомендувати колгоспам подавати організаціям споживчої кооперації за рахунок їх коштів допомогу у виконанні робіт по будівництву магазинів і їдалень.

5. Держплану УРСР і міністерствам УРСР, що здійснюють будівництво об'єктів споживчої кооперації, передбачати в проектах річних планів виконання для споживчої кооперації необхідних обсягів підрядних робіт по будівництву оптових баз, торговельних центрів, універмагів, сховищ для картоплі, овочів і фруктів, хлібозаводів та інших великих підприємств.

6. Держплану УРСР, Держпостачу УРСР передбачати в проектах річних планів відповідно до номенклатури продукції, що розподіляється ними, виділення Укоопспілці:

матеріалів, устаткування, будівельних, шляхових машин і механізмів в обсягах, які забезпечують виконання встановлених планів будівельно-монтажних робіт, що централізовано передаються республіці Центроспілкою і здійснюються силами будівельних організацій споживчої кооперації, і планів виробництва на підприємствах Укоопспілки металевих стелажів, контейнерів /тари-обладнання/ і меблів для оснащення торговельних підприємств;

необхідної кількості підйомно-транспортного і хімічного обладнання, газодувок, парових котлів, металорізальних і деревообробних верстатів, ковальсько-пресових машин, гідравлічних бортопідйомників, автоперекидачів і транспортерів-завантажувачів.

Держплану УРСР забезпечити максимальне задоволення потреби організацій споживчої кооперації в контейнерах для затарювання картоплі, овочів і плодів, що закладаються на тривале зберігання. Держплану СРСР доручено передбачати в проектах річних планів виділення Радам Міністрів союзних республік для цієї мети необхідної кількості металу і пиломатеріалів.

7. Держплану УРСР, Держпостачу УРСР і Міністерству харчової промисловості УРСР передбачати в проектах річних планів відповідно до номенклатури продукції, що розподіляється ними, виділення організаціям споживчої кооперації сировини, допоміжних і пакувальних матеріалів і тари в кількостях, необхідних для виконання встановлених організаціям споживчої кооперації завдань по виробництву товарів народного споживання.

8. Міністерству торгівлі УРСР при розподілі ринкових фондів на лісові, будівельні і покрівельні матеріали, санітарно-технічне устаткування і лакофарбові вироби, а також на садово-городній інвентар та інші вироби господарського призначення враховувати необхідність більш повного задоволення потреби в них сільського населення.

9. Держплану УРСР виділяти Укоопспілці вантажні, спеціалізовані і легкові автомобілі, автобуси, автопричепи, трактори і тракторні причепи для забезпечення перевезень вантажів відповідно до встановлюваних для організацій і підприємств споживчої кооперації обсягів товарообороту і заготівель сільськогосподарських продуктів і сировини.

10. Пункт 10 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
України і Ради Міністрів Української РСР від 01.03.88 р. N 57)

11. ЦСУ УРСР розширити виконання робіт по комплексній механізації обліку в споживчих товариствах і госпрозрахункових підприємствах торгівлі і громадського харчування споживчої кооперації, що знаходяться в зоні обслуговування обчислювальних підприємств ЦСУ УРСР.

12. Українській республіканській конторі Держбанку СРСР і Міністерству зв'язку УРСР разом з Укоопспілкою розробити в 1980 - 1981 роках і здійснити додаткові заходи по розширенню інкасації і поліпшенню організації приймання торгової виручки від підприємств споживчої кооперації.

13. Пункт 13 втратив чинність

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центрального Комітету Компартії України і
 Ради Міністрів Української РСР від 12.01.82 р. N 10
,
 втратив чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.07.92 р. N 412)

14. Держплану УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР і Укоопспілці при розробці проектів річних і перспективних планів передбачати підготовку спеціалістів з вищою і середньою спеціальною освітою для споживчої кооперації відповідно до потреби в них.

15. Прийняти пропозицію ЦК ЛКСМУ про направлення в 1981 - 1985 роках на роботу на підприємства споживчої кооперації за комсомольськими путівками 35 тис. комсомольців і молоді. Укоопспілці і органам споживчої кооперації на місцях створити необхідні умови для плодотворної праці і навчання молодих працівників, проявляти постійну турботу про поліпшення їх побуту і відпочинку.

16. Пункт 16 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 21.07.92 р. N 412)

17. Укоопспілці і Республіканському комітету профспілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації більше проявляти ініціативи у розширенні соціалістичного змагання в трудових колективах кооперативних організацій і підприємств, спрямовувати їх зусилля на виконання і перевиконання встановлених планових завдань, на поліпшення обслуговування населення, вишукування і залучення до товарообороту додаткових товарних ресурсів, в тому числі продукції сільського господарства, дальший розвиток виробництва товарів народного споживання.

Рекомендувати Укоопспілці:

продовжити роботу по дальшому вдосконаленню організаційної побудови споживчої кооперації, особливо її низової ланки - споживчих товариств, а також механізму управління кооперативним господарством, більше уваги приділяти додержанню статутів споживчих товариств і спілок та принципів кооперативної демократії. Підвищити роль органів контролю споживчої кооперації, всемірно розвивати критику і самокритику в усіх її ланках, удосконалювати стиль, форми та методи роботи апарату споживчих товариств і спілок;

здійснити необхідні заходи по підвищенню рівня культурно-масової роботи серед членів кооперативів і працівників споживчої кооперації, ширше практикувати проведення оглядів художньої самодіяльності, спартакіад, урізноманітнювати форми роботи кооперативних клубів, бібліотек, червоних кутків.

18. Взяти до відома, що Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 11 листопада 1979 р. N 1003:

1) Дозволили Правлінню Центроспілки:

організувати додатково в 1980 - 1982 роках на базі діючих будівельно-монтажних організацій 25 пересувних механізованих колон на умовах, передбачених постановою Ради Міністрів СРСР від 6 червня 1963 р. N 629 /постанова Ради Міністрів УРСР від 24 жовтня 1963 р. N 1185/.

абзац третій підпункту 1 пункту 18 втратив чинність з 1 січня 1984 року

(згідно з постановою Ради
 Міністрів Української РСР від 29.04.83 р. N 200)

Абзац четвертий підпункту 1 пункту 18 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 380)

2) Доручили Міністерству фінансів СРСР звільнити організації споживчої кооперації від внесків до бюджету сум економії від скорочення витрат на утримання апарату управління.

3) Погодились з пропозицією Центроспілки про надання Правлінню Центроспілки права:

а) дозволяти в разі вичерпання кошторисного ліміту фінансування будівництва підприємств /споруд/ у межах ліміту капітальних вкладень, затвердженого на відповідний рік по споживчій кооперації, на строк до уточнення і перезатвердження у встановленому порядку зведеного кошторису /зведеного кошторисно-фінансового розрахунку/ на будівництво даного підприємства /споруди/, але не більше трьох місяців;

б) дозволяти провадити витрати на утримання дирекцій підприємств, що будуються, в разі вичерпання встановлених на поточний рік асигнувань на цю мету в межах затвердженого зведеного кошторису /зведеного кошторисно-фінансового розрахунку/ на будівництво даного підприємства;

в) підпункт 3 "в" пункту 18 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 21.07.92 р. N 412)

г) зберігати в окремих випадках за кваліфікованими робітниками та інженерно-технічними працівниками при переведенні їх на підприємства або окремі об'єкти підприємств, що заново вводяться в дію, розширюються чи реконструюються, з інших підприємств та з організацій системи споживчої кооперації середню заробітну плату на період нормативного строку освоєння виробництва, але не більше ніж на один рік;

д) зберігати за робітниками підприємств і організацій споживчої кооперації, які направляються на курси підготовки і підвищення кваліфікації з відривом від виробництва, середню заробітну плату за основним місцем роботи на строк до трьох місяців в межах затвердженого фонду заробітної плати;

є) затверджувати і вносити зміни в структуру центрального апарату Центроспілки і апарату споживспілок союзних республік в межах встановленої чисельності працівників і фонду заробітної плати.

4) Підпункт 4 пункту 18 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 25.10.83 р. N 442)

5) Прийняли пропозицію Центроспілки про перетворення Центральної науково-дослідної лабораторії по вивченню попиту у Всесоюзний науково-дослідний інститут економіки кооперативної торгівлі /з філіалами у союзних республіках/ з покладенням на нього проведення наукових досліджень з економічних проблем, що стосуються діяльності споживчої кооперації, включаючи вивчення попиту населення на товари народного споживання.

* * *

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР висловлюють впевненість у тому, що працівники споживчої кооперації доб'ються нових великих успіхів у розвитку і поліпшенні своєї діяльності, у виконанні планів і соціалістичних зобов'язань, зроблять усе від них залежне, щоб повніше і краще задовольнялись потреби радянських людей у товарах і послугах.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 27

 

РОЗПОДІЛ
капітальних вкладень, що спрямовуються на дальше зміцнення матеріально-технічної бази торгівлі, заготівель сільськогосподарської продукції і виробництва товарів народного споживання, а також здійснення житлового і культурно-побутового будівництва по споживчій кооперації УРСР на 1981 - 1985 роки

/млн. крб./

Області

Всього

в тому числі на будівельно-монтажні роботи

1981 - 1985 роки, всього

з них по роках

1981 - 1985 роки, всього

з них по роках

1981

1982

1983

1984

1985

1981

1982

1983

1984

1985

Вінницька

50,8

10,0

10,1

10,2

10,2

10,3

24,3

4,8

4,9

4,9

4,8

4,9

Волинська

24,1

4,8

4,8

4,8

4,8

4,9

11,3

2,2

2,3

2,2

2,3

2,3

Ворошиловградська

25,0

4,9

5,0

5,0

5,0

5,1

11,5

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

Дніпропетровська

36,5

7,2

7,3

7,3

7,3

7,4

16,0

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

Донецька

32,1

6,4

6,4

6,4

6,4

6,5

13,7

2,7

2,7

2,7

2,8

2,8

Житомирська

31,5

6,2

6,3

6,3

6,3

6,4

14,8

2,9

3,0

2,9

3,0

3,0

Закарпатська

26,5

5,2

5,3

5,3

5,3

5,4

12,2

2,4

2,4

2,4

2,5

2,5

Запорізька

34,2

6,8

6,8

6,8

6,9

6,9

14,7

2,9

2,9

2,9

3,0

3,0

Івано-Франківська

24,6

4,9

4,9

4,9

4,9

5,0

12,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Київська

44,2

8,8

8,8

8,8

8,9

8,9

20,3

4,0

4,1

4,0

4,1

4,1

Кіровоградська

28,0

5,5

5,6

5,5

5,7

5,7

12,8

2,5

2,6

2,5

2,6

2,6

Кримська

38,4

7,6

7,6

7,7

7,8

7,7

16,1

3,2

3,2

3,3

3,2

3,2

Львівська

37,6

7,4

7,4

7,6

7,6

7,6

16,2

3,2

3,3

3,3

3,2

3,2

Миколаївська

27,0

5,3

5,4

5,4

5,4

5,5

12,4

2,4

2,5

2,5

2,5

2,5

Одеська

40,0

7,9

7,9

8,0

8,1

8,1

17,3

3,4

3,5

3,5

3,5

3,4

Полтавська

40,3

8,0

8,0

8,1

8,1

8,1

19,5

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

Ровенська

25,0

4,9

5,0

5,0

5,0

5,1

12,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Сумська

35,7

7,0

7,1

7,2

7,2

7,2

17,4

3,5

3,5

3,5

3,5

3,4

Тернопільська

31,3

6,2

6,2

6,3

6,3

6,3

14,4

2,9

2,9

2,9

2,8

2,9

Харківська

33,0

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

16,0

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

Херсонська

32,1

6,4

6,4

6,4

6,4

6,5

14,7

2,9

3,0

3,0

2,9

2,9

Хмельницька

39,5

7,8

7,8

7,9

8,0

8,0

17,1

3,4

3,4

3,5

3,4

3,4

Черкаська

40,4

8,0

8,0

8,0

8,2

8,2

18,5

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

Чернівецька

21,5

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

10,3

2,0

2,0

2,1

2,1

2,1

Чернігівська

35,7

7,0

7,1

7,2

7,2

7,2

16,4

3,3

3,3

3,3

3,2

3,3

Господарство Укоопспілки

35,0

6,9

6,9

7,0

7,1

7,1

16,1

3,1

3,2

3,3

3,3

3,2

Всього

870

172

173

174

175

176

399,0

79,0

80,0

80,0

80,0

80,0

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію магазинів у споживчій кооперації УРСР на 1981 - 1985 роки

/тис. кв. м торгової площі/

Області

1981 - 1985 роки, всього

в тому числі по роках

1981

1982

1983

1984

1985

Вінницька

33,6

6,7

6,7

6,7

6,8

6,7

Волинська

18,8

3,8

3,7

3,8

3,8

3,7

Ворошиловградська

17,6

3,5

3,5

3,5

3,6

3,5

Дніпропетровська

25,4

5,1

5,1

5,0

5,1

5,1

Донецька

12,1

2,4

2,4

2,4

2,4

2,5

Житомирська

22,0

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

Закарпатська

18,0

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

Запорізька

15,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Івано-Франківська

19,2

3,8

3,8

3,9

3,9

3,8

Київська

32,4

6,5

6,5

6,5

6,4

6,5

Кіровоградська

13,0

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

Кримська

21,7

4,3

4,3

4,4

4,3

4,4

Львівська

31,0

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

Миколаївська

20,8

4,2

4,1

4,2

4,1

4,2

Одеська

32,0

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

Полтавська

21,2

4,2

4,3

4,2

4,2

4,3

Ровенська

18,8

3,8

3,8

3,8

3,7

3,7

Сумська

20,8

4,2

4,1

4,1

4,2

4,2

Тернопільська

25,8

5,1

5,2

5,2

5,2

5,1

Харківська

27,0

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

Херсонська

18,8

3,8

3,8

3,7

3,7

3,8

Хмельницька

26,0

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

Черкаська

21,8

4,3

4,4

4,3

4,4

4,4

Чернівецька

12,4

2,5

2,5

2,5

2,5

2,4

Чернігівська

24,8

5,0

5,0

5,0

4,9

4,9

Всього

550

110

110

110

110

110

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію підприємств громадського харчування у споживчій кооперації УРСР на 1981 - 1985 роки

/тис. місць/

Області

1981 - 1985 роки, всього

в тому числі по роках

1981

1982

1983

1984

1985

Вінницька

2,2

0,42

0,41

0,45

0,46

0,46

Волинська

0,8

0,13

0,13

0,15

0,25

0,14

Ворошиловградська

1,0

0,18

0,18

0,22

0,21

0,21

Дніпропетровська

1,0

0,18

0,18

0,22

0,22

0,20

Донецька

0,9

0,16

0,17

0,19

0,19

0,19

Житомирська

2,0

0,36

0,36

0,43

0,42

0,43

Закарпатська

0,7

0,16

0,17

0,19

0,09

0,09

Запорізька

1,3

0,25

0,25

0,26

0,27

0,27

Івано-Франківська

1,9

0,34

0,34

0,41

0,41

0,40

Київська

2,2

0,41

0,41

0,46

0,46

0,46

Кіровоградська

1,3

0,25

0,24

0,27

0,27

0,27

Кримська

1,1

0,20

0,20

0,23

0,24

0,23

Львівська

2,2

0,40

0,40

0,47

0,46

0,47

Миколаївська

1,5

0,28

0,28

0,31

0,31

0,32

Одеська

1,9

0,34

0,34

0,41

0,41

0,40

Полтавська

2,0

0,36

0,36

0,42

0,43

0,43

Ровенська

1,5

0,28

0,28

0,31

0,31

0,32

Сумська

1,8

0,33

0,33

0,38

0,38

0,38

Тернопільська

1,2

0,22

0,22

0,25

0,25

0,26

Харківська

1,8

0,33

0,33

0,38

0,38

0,38

Херсонська

1,5

0,28

0,28

0,31

0,31

0,32

Хмельницька

2,5

0,47

0,47

0,52

0,52

0,52

Черкаська

1,2

0,18

0,18

0,22

0,31

0,31

Чернівецька

0,8

0,16

0,17

0,19

0,09

0,19

Чернігівська

1,7

0,33

0,32

0,35

0,35

0,35

Всього

38,0

7,0

7,0

8,0

8,0

8,0

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію загальнотоварних складів у споживчій кооперації УРСР на 1981 - 1985 роки

/тис. кв. м/

Області

1981 - 1985 роки, всього

в тому числі по роках

1981

1982

1983

1984

1985

Вінницька

34

-

-

-

34

-

Волинська

6

-

-

6

-

-

Дніпропетровська

2,4

2,4

-

-

-

-

Донецька

1,2

1,2

-

-

-

-

Житомирська

1,2

1,2

-

-

-

-

Закарпатська

2,2

2,2

-

-

-

-

Запорізька

15

-

15

-

-

-

Івано-Франківська

20

-

-

-

-

20

Київська

20

-

-

-

-

20

Львівська

27

10

-

-

-

17

Миколаївська

15

-

-

15

-

-

Одеська

37

17

20

-

-

-

Полтавська

15

-

-

15

-

-

Сумська

39

-

19

-

20

-

Тернопільська

25

3

-

22

-

-

Харківська

30

-

-

-

-

30

Херсонська

27

-

-

-

7

20

Хмельницька

10

10

-

-

-

-

Черкаська

12

-

-

-

-

12

Чернівецька

10

-

-

-

10

-

Чернігівська

31

-

13

-

18

-

Господарство Укоопспілки

20

-

-

20

-

-

Всього

400

47

67

78

89

119

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію розподільних холодильників у споживчій кооперації УРСР на 1981 - 1985 роки

/тис. тонн/

Області

1981 - 1985 роки, всього

в тому числі по роках

1981

1982

1983

1984

1985

Вінницька

1,1

-

0,4

0,2

0,2

0,3

Волинська

0,8

-

0,1

-

0,7

-

Ворошиловградська

0,3

6,3

-

-

-

-

Дніпропетровська

0,32

0,16

-

0,16

-

-

Донецька

0,5

0,5

-

-

-

-

Житомирська

0,7

-

0,3

-

-

0,4

Закарпатська

0,7

0,4

-

-

-

0,3

Запорізька

0,62

-

0,62

-

-

-

Івано-Франківська

0,43

-

-

-

-

0,43

Київська

1,35

-

0,7

-

0,15

0,5

Кіровоградська

0,4

-

-

-

0,4

-

Кримська

0,59

-

-

-

0,35

0,24

Львівська

1,2

0,5

0,52

-

-

0,18

Миколаївська

0,78

0,16

-

0,62

-

-

Одеська

0,98

0,4

-

0,58

-

-

Полтавська

0,85

-

-

0,85

-

-

Ровенська

0,8

-

-

-

0,4

0,4

Сумська

2,7

0,4

0,6

0,57

0,5

0,63

Тернопільська

0,3

0,16

-

-

-

0,14

Харківська

0,5

-

-

0,25

-

0,25

Херсонська

0,9

0,16

-

0,2

-

0,54

Хмельницька

0,66

0,66

-

-

-

-

Черкаська

0,75

-

0,2

0,27

0,28

-

Чернівецька

0,5

-

-

-

0,5

-

Чернігівська

1,27

-

0,46

0,3

0,22

0,29

Всього

20,0

3,8

3,9

4,0

3,7

4,6

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію сховищ для картоплі і овочів у споживчій кооперації УРСР на 1981 - 1985 роки

/тис. тонн/

Області

1981 - 1985 роки, всього

в тому числі по роках

1981

1982

1983

1984

1985

Волинська

1,5

-

1,5

-

-

-

Ворошиловградська

4,5

-

2,0

-

1,5

1,0

Дніпропетровська

1,5

-

1,5

-

-

-

Житомирська

3,0

-

-

1,5

0,6

0,9

Запорізька

4,3

4,3

-

-

-

-

Івано-Франківська

2,5

-

-

1,5

-

1,0

Київська

2,0

-

1,0

-

1,0

-

Кримська

2,0

-

1,0

-

0,5

0,5

Миколаївська

2,7

-

0,7

0,9

-

1,1

Одеська

4,0

1,5

-

2,0

0,5

-

Полтавська

5,0

-

1,0

1,0

1,0

2,0

Ровенська

1,5

-

-

0,3

1,2

 

Харківська

1,5

-

-

-

-

1,5

Херсонська

4,8

1,2

0,3

1,8

1,5

-

Хмельницька

2,2

-

-

-

1,2

1,0

Чернівецька

2,0

2,0

-

-

-

-

Всього

45,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію сховищ для фруктів у споживчій кооперації УРСР на 1981 - 1985 роки

/тис. тонн одночасного зберігання/

Області

1981 - 1985 роки, всього

в тому числі по роках

1982

1984

Кримська

1,0

1,0

-

Хмельницька

1,0

-

1,0

Всього

2,0

1,0

1,0

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію підприємств хлібопечення у споживчій кооперації УРСР на 1981 - 1985 роки

/тонн на добу/

Області

1981 - 1985 роки, всього

в тому числі по роках

1981

1982

1983

1984

1985

Вінницька

91,7

52,2

39,5

-

-

-

Ворошиловградська

50,3

11,0

39,3

-

-

-

Дніпропетровська

45,1

32,0

-

-

13,1

-

Донецька

52,4

13,1

-

39,3

-

-

Житомирська

52,4

-

-

29,7

-

22,7

Закарпатська

39,3

-

-

-

13,1

26,2

Івано-Франківська

39,3

-

-

-

13,1

26,2

Київська

39,3

-

39,3

-

-

-

Кіровоградська

52,4

-

-

-

29,7

22,7

Кримська

39,3

-

-

39,3

-

-

Львівська

39,3

-

-

13,1

26,2

-

Миколаївська

26,2

-

-

26,2

-

 

Одеська

65,5

-

-

-

39,3

26,2

Полтавська

39,3

-

-

-

39,3

-

Ровенська

40,0

-

16,4

-

-

23,6

Сумська

52,4

26,2

-

26,2

-

-

Харківська

65,5

-

13,1

26,2

-

26,2

Херсонська

65,5

26,2

39,3

-

-

-

Черкаська

39,3

39,3

-

-

-

-

Чернівецька

26,2

-

-

-

-

26,2

Чернігівська

39,3

-

13,1

-

26,2

-

Всього

1000,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію універсальних приймально-заготівельних пунктів у споживчій кооперації УРСР на 1981 - 1985 роки

/одиниць/

Області

1981 - 1985 роки, всього

в тому числі по роках

1981

1982

1983

1984

1985

Вінницька

220

44

44

44

44

44

Волинська

115

23

23

23

23

23

Ворошиловградська

65

13

13

13

13

13

Дніпропетровська

85

17

17

17

17

17

Донецька

75

15

15

15

15

15

Житомирська

205

41

41

41

41

41

Закарпатська

100

20

20

20

20

20

Запорізька

90

18

18

18

18

18

Івано-Франківська

135

27

27

27

27

27

Київська

210

42

42

42

42

42

Кіровоградська

115

23

23

23

23

23

Кримська

85

17

17

17

17

17

Львівська

160

32

32

32

32

32

Миколаївська

80

16

16

16

16

16

Одеська

130

26

26

26

26

26

Полтавська

180

36

36

36

36

36

Ровенська

125

25

25

25

25

25

Сумська

130

26

26

26

26

26

Тернопільська

150

30

30

30

30

30

Харківська

125

25

25

25

25

25

Херсонська

80

16

16

16

16

16

Хмельницька

180

36

36

36

36

36

Черкаська

160

32

32

32

32

32

Чернівецька

80

16

16

16

16

16

Чернігівська

170

34

34

34

34

34

Всього

3250

650

650

650

650

650

 

ЗАВДАННЯ
по закупівлі споживчою кооперацією УРСР у населення і колгоспів понад державний план м'яса і птиці на 1981 - 1985 роки

/тис. тонн/

Області

1981 - 1985 роки, всього

в тому числі по роках

1981

1982

1983

1984

1985

Вінницька

102,1

18,9

19,8

20,4

21,2

21,8

Волинська

71,6

13,2

13,8

14,4

14,8

15,4

Ворошиловградська

30,2

5,6

5,8

6,0

6,3

6,5

Дніпропетровська

79,8

14,9

15,5

16,0

16,5

16,9

Донецька

63,4

11,7

12,2

12,7

13,2

13,6

Житомирська

70,1

12,9

13,6

14,1

14,5

15,0

Закарпатська

35,7

6,6

6,9

7,2

7,4

7,6

Запорізька

63,6

11,8

12,4

12,7

13,2

13,5

Івано-Франківська

57,8

10,7

11,2

11,6

11,9

12,4

Київська

72,3

13,4

14,2

14,5

14,8

15,4

Кіровоградська

57,0

10,6

11,1

11,5

11,8

12,0

Кримська

41,8

7,7

8,1

8,5

8,7

8,8

Львівська

119,8

22,6

23,2

23,9

24,6

25,5

Миколаївська

65,8

12,1

12,7

13,2

13,7

14,1

Одеська

52,2

9,7

10,1

10,5

10,8

11,1

Полтавська

77,5

14,5

15,0

15,5

16,0

16,5

Ровенська

68,9

12,7

13,3

13,8

14,3

14,8

Сумська

53,1

9,8

10,2

10,8

11,0

11,3

Тернопільська

68,6

12,7

13,5

13,8

14,1

14,5

Харківська

59,3

11,0

11,6

11,9

12,2

12,6

Херсонська

44,6

8,0

8,9

9,1

9,3

9,3

Хмельницька

88,0

16,2

17,3

17,6

18,2

18,7

Черкаська

85,2

15,8

16,7

17,0

17,5

18,2

Чернівецька

41,6

7,6

8,1

8,3

8,7

8,9

Чернігівська

50,0

9,3

9,8

10,0

10,3

10,6

Всього

1620,0

300,0

315,0

325,0

335,0

345,0

 

ЗАВДАННЯ
по закупівлі споживчою кооперацією УРСР у населення і колгоспів понад державний план яєць на 1981 - 1985 роки

/млн. штук/

Області

1981 - 1985 роки, всього

в тому числі по роках

1981

1982

1983

1984

1985

Вінницька

123,5

18,0

22,0

26,0

28,5

29,0

Волинська

29,0

4,0

5,0

6,0

7,0

7,0

Ворошиловградська

113,0

16,0

20,0

24,0

26,0

27,0

Дніпропетровська

62,0

9,0

11,0

12,5

14,5

15,0

Донецька

68,5

10,0

12,0

14,0

16,0

16,5

Житомирська

87,5

12,5

15,5

18,0

20,5

21,0

Закарпатська

14,5

2,0

2,5

3,0

3,5

3,5

Запорізька

106,5

15,5

19,0

22,5

24,5

25,0

Івано-Франківська

14,5

2,0

2,5

3,0

3,5

3,5

Київська

155,5

22,5

27,5

32,5

36,0

37,5

Кіровоградська

39,0

5,5

7,0

8,0

9,0

9,5

Кримська

34,0

5,0

6,0

7,0

8,0

8,0

Львівська

62,0

9,0

11,0

12,5

14,5

15,0

Миколаївська

22,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,0

Одеська

62,0

9,0

11,0

12,5

14,5

15,0

Полтавська

62,0

9,0

11,0

12,5

14,5

15,0

Ровенська

39,5

6,0

7,0

8,0

9,0

9,5

Сумська

49,0

7,0

8,5

10,0

11,5

12,0

Тернопільська

39,0

5,5

7,0

8,0

9,0

9,5

Харківська

44,0

6,5

8,0

9,0

10,0

10,5

Херсонська

76,5

11,0

13,5

15,5

18,0

18,5

Хмельницька

68,5

10,0

12,0

14,0

16,0

16,5

Черкаська

109,0

16,0

19,5

23,0

25,0

25,5

Чернівецька

39,0

6,0

7,0

8,0

9,0

9,0

Чернігівська

30,0

4,5

5,5

6,0

7,0

7,0

Всього

1550

225

275

320

360

370

 

ЗАВДАННЯ
по закупівлі споживчою кооперацією УРСР у населення і колгоспів понад державний план картоплі на 1981 - 1985 роки

/тис. тонн/

Області

1981 - 1985 роки, всього

в тому числі по роках

1981

1982

1983

1984

1985

Вінницька

128,5

23,0

24,5

26,0

27,0

28,0

Волинська

219,3

40,0

42,2

44,5

45,5

47,1

Ворошиловградська

3,3

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

Дніпропетровська

6,3

1,1

1,2

1,3

1,3

1,4

Донецька

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Житомирська

252,5

46,0

48,5

51,0

53,0

54,0

Закарпатська

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Запорізька

5,8

1,0

1,1

1,2

1,2

1,3

Івано-Франківська

20,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Київська

83,5

15,0

16,0

17,0

17,5

18,0

Кіровоградська

5,8

1,0

1,1

1,2

1,2

1,3

Кримська

9,7

1,7

2,0

2,0

2,0

2,0

Львівська

83,5

15,0

16,0

17,0

17,5

18,0

Миколаївська

3,9

0,7

0,7

0,8

0,8

0,9

Одеська

9,8

1,7

2,0

2,0

2,0

2,1

Полтавська

5,8

1,0

1,1

1,2

1,2

1,3

Ровенська

156,3

28,7

30,0

31,5

32,5

33,6

Сумська

218,6

40,0

42,0

44,0

46,0

46,6

Тернопільська

182,5

33,0

35,0

37,0

38,0

39,5

Харківська

2,0

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Херсонська

3,4

0,6

0,6

0,7

0,7

0,8

Хмельницька

209,0

38,0

40,0

42,0

44,5

44,5

Черкаська

60,0

11,0

11,5

12,0

12,5

13,0

Чернівецька

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Чернігівська

303,0

55,0

58,0

61,0

64,0

65,0

Всього

1980

360

380

400

415

425

 

ЗАВДАННЯ
по закупівлі споживчою кооперацією УРСР у населення і колгоспів понад державний план овочів на 1981 - 1985 роки

/тис. тонн/

Області

1981 - 1985 роки, всього

в тому числі по роках

1981

1982

1983

1984

1985

Вінницька

34,9

6,2

6,8

6,9

7,2

7,8

Волинська

6,9

1,3

1,3

1,4

1,4

1,5

Ворошиловградська

3,8

0,6

0,7

0,8

0,8

0,9

Дніпропетровська

14,7

2,7

2,9

2,9

3,0

3,2

Донецька

12,2

2,2

2,4

2,4

2,5

2,7

Житомирська

2,9

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

Закарпатська

16,0

2,8

3,1

3,2

3,3

3,6

Запорізька

16,0

2,8

3,1

3,2

3,3

3,6

Івано-Франківська

4,3

0,7

0,8

0,9

0,9

1,0

Київська

11,5

2,0

2,2

2,3

2,4

2,6

Кіровоградська

70

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

Кримська

18,0

3,2

3,5

3,6

3,7

4,0

Львівська

6,0

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

Миколаївська

12,2

2,2

2,4

2,4

2,5

2,7

Одеська

12,2

2,2

2,4

2,4

2,5

2,7

Полтавська

5,5

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

Ровенська

6,5

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

Сумська

6,0

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

Тернопільська

10,4

1,8

1,9

2,1

2,2

2,4

Харківська

5,5

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

Херсонська

7,5

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

Хмельницька

10,0

1,7

1,9

2,0

2,1

2,3

Черкаська

4,8

0,8

0,9

1,0

1,0

1,1

Чернівецька

3,7

0,6

0,7

0,8

0,8

0,8

Чернігівська

1,5

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Всього

240

42

46

48

50

54

 

ЗАВДАННЯ
по закупівлі споживчою кооперацією УРСР у населення і колгоспів понад державний план фруктів на 1981 - 1985 роки

/тис. тонн/

Області

1981 - 1985 роки, всього

в тому числі по роках

1981

1982

1983

1984

1985

Вінницька

171,5

30,5

31,5

34,5

36,2

38,8

Волинська

13,1

2,2

2,3

2,6

2,9

3,1

Ворошиловградська

3,8

0,7

0,7

0,7

0,8

0,9

Дніпропетровська

33,9

6,0

6,2

6,6

7,3

7,8

Донецька

19,6

3,5

3,6

3,8

4,2

4,5

Житомирська

35,5

6,3

6,5

6,9

7,6

8,2

Закарпатська

92,7

16,5

17,0

18,2

20,0

21,0

Запорізька

23,9

4,0

4,2

4,6

5,3

5,8

Івано-Франківська

37,0

6,5

6,7

7,2

8,0

8,6

Київська

46,5

8,2

8,5

9,1

10,0

10,7

Кіровоградська

25,9

4,6

4,7

5,0

5,5

6,1

Кримська

35,1

6,0

6,2

6,8

7,7

8,4

Львівська

16,9

3,0

3,1

3,3

3,6

3,9

Миколаївська

16,9

3,0

3,1

3,3

3,6

3,9

Одеська

22,5

4,0

4,1

4,4

4,8

5,2

Полтавська

22,5

4,0

4,1

4,4

4,8

5,2

Ровенська

9,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,2

Сумська

7,8

1,4

1,4

1,5

1,7

1,8

Тернопільська

23,7

4,2

4,3

4,6

5,1

5,5

Харківська

10,8

1,9

2,0

2,1

2,3

2,5

Херсонська

6,2

1,1

1,1

1,2

1,3

1,5

Хмельницька

76,6

14,0

14,4

15,2

16,0

17,0

Черкаська

76,7

13,8

14,2

15,0

16,3

17,4

Чернівецька

47,4

8,5

8,8

9,4

10,0

10,7

Чернігівська

13,9

2,4

2,5

2,7

3,0

3,3

Всього

890

158

163

175

190

204

 

ЗАВДАННЯ
по закупівлі споживчою кооперацією УРСР у населення і колгоспів понад державний план олії на 1981 - 1985 роки

/тис. тонн/

Області

1981 - 1985 роки, всього

в тому числі по роках

1981

1982

1983

1984

1985

Вінницька

5,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,1

Ворошиловградська

17,6

3,0

3,4

3,7

3,7

3,8

Дніпропетровська

34,7

6,0

6,7

7,3

7,3

7,4

Донецька

40,4

7,0

7,8

8,5

8,5

8,6

Закарпатська

0,7

0,1

0,1

0,15

0,15

0,2

Запорізька

31,5

5,3

6,1

6,7

6,7

6,7

Київська

1,2

0,2

0,2

0,25

0,25

0,3

Кіровоградська

28,5

4,7

5,5

6,1

6,1

6,1

Кримська

14,7

2,5

2,8

3,1

3,1

3,2

Миколаївська

23,5

4,0

4,5

5,0

5,0

5,0

Одеська

17,6

3,0

3,4

3,7

3,7

3,8

Полтавська

9,4

1,6

1,8

2,0

2,0

2,0

Сумська

2,7

0,5

0,5

0,55

0,55

0,6

Харківська

14,6

2,5

2,8

3,1

3,1

3,1

Херсонська

23,3

4,0

4,5

4,9

4,9

5,0

Черкаська

3,0

0,5

0,6

0,6

0,6

0,7

Чернігівська

1,5

0,1

0,3

0,35

0,35

0,4

Всього

270,0

46,0

52,0

57,0

57,0

58,0

 

ЗАВДАННЯ
по закупівлі споживчою кооперацією УРСР у населення і колгоспів понад державний план цукру на 1981 - 1985 роки

/тис. тонн/

Області

1981 - 1985 роки, всього

в тому числі по роках

1981

1982

1983

1984

1985

Вінницька

26,4

4,5

4,6

5,7

5,8

5,8

Волинська

1,45

0,25

0,25

0,35

0,3

0,3

Дніпропетровська

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Житомирська

2,4

0,4

0,4

0,5

0,55

0,55

Івано-Франківська

2,6

0,45

0,45

0,5

0,6

0,6

Київська

12,1

1,8

2,2

2,5

2,8

2,8

Кіровоградська

15,3

2,4

2,8

3,1

3,5

3,5

Львівська

2,0

0,35

0,35

0,4

0,45

0,45

Миколаївська

1,0

0,15

0,15

0,2

0,25

0,25

Одеська

4,7

0,8

0,9

1,0

1,0

1,0

Полтавська

31,3

5,4

5,7

6,4

6,9

6,9

Ровенська

2,75

0,5

0,5

0,55

0,6

0,6

Сумська

12,1

1,8

2,2

2,5

2,8

2,8

Тернопільська

19,7

3,4

3,5

4,0

4,4

4,4

Харківська

10,55

1,6

1,85

2,1

2,8

2,5

Хмельницька

24,0

3,7

4,4

4,9

5,5

5,5

Черкаська

22,2

3,7

3,9

4,4

5,1

5,1

Чернівецька

2,15

0,4

0,4

0,45

0,45

0,45

Чернігівська

1,8

0,3

0,35

0,35

0,4

0,4

Всього

195,0

32,0

35,0

40,0

44,0

44,0

 

ЗАВДАННЯ
по закупівлі споживчою кооперацією УРСР у населення і колгоспів понад державний план меду на 1981 - 1985 роки

/тонн/

Області

1981 - 1985 роки, всього

в тому числі по роках

1981

1982

1983

1984

1985

Вінницька

3050

540

560

600

620

730

Волинська

190

30

30

40

40

50

Ворошиловградська

2690

500

500

550

570

570

Дніпропетровська

1740

300

300

350

390

400

Донецька

1420

260

260

300

300

300

Житомирська

130

20

20

30

30

30

Закарпатська

2110

380

400

430

450

450

Запорізька

2650

450

460

520

570

650

Івано-Франківська

130

20

20

30

30

30

Київська

270

50

50

50

60

60

Кіровоградська

2580

460

480

500

570

570

Кримська

380

60

60

70

90

100

Львівська

470

80

90

100

100

100

Миколаївська

2750

470

480

550

600

650

Одеська

7900

1400

1450

1600

1700

1750

Полтавська

360

60

60

70

80

90

Ровенська

230

40

40

50

50

50

Сумська

590

100

100

120

120

150

Тернопільська

460

70

80

90

100

120

Харківська

510

80

80

90

110

150

Херсонська

3860

700

710

750

800

900

Хмельницька

230

30

40

50

50

60

Черкаська

420

70

80

90

90

90

Чернівецька

520

80

90

100

100

150

Чернігівська

360

50

60

70

80

100

Всього

36000

6300

6500

7200

7700

8300

 

ЗАВДАННЯ
по закупівлі дикорослих плодів і ягід споживчою кооперацією УРСР на 1981 - 1985 роки

/тис. тонн/

Області

1981 - 1985 роки, всього

в тому числі по роках

1981

1982

1983

1984

1985

Вінницька

12,9

2,0

2,4

2,5

3,0

3,0

Волинська

8,5

1,0

1,6

1,9

2,0

2,0

Ворошиловградська

1,3

0,1

0,2

0,3

0,35

0,35

Дніпропетровська

3,7

0,5

0,7

0,8

0,85

0,85

Донецька

2,2

0,2

0,4

0,5

0,55

0,55

Житомирська

13,0

2,0

2,5

2,7

2,9

2,9

Закарпатська

35,2

6,5

6,5

7,0

7,6

7,6

Запорізька

2,65

0,3

0,45

0,6

0,65

0,65

Івано-Франківська

35,7

6,4

6,7

7,0

7,8

7,8

Київська

2,65

0,3

0,45

0,6

0,65

0,65

Кіровоградська

2,65

0,3

0,45

0,6

0,65

0,65

Кримська

9,9

1,5

1,8

2,0

2,3

2,3

Львівська

13,5

2,0

2,3

3,0

3,1

3,1

Миколаївська

1,8

0,2

0,3

0,4

0,45

0,45

Одеська

1,8

0,2

0,3

0,4

0,45

0,45

Полтавська

2,3

0,3

0,4

0,5

0,55

0,55

Ровенська

7,45

1,2

1,35

1,5

1,7

1,7

Сумська

3,15

0,4

0,55

0,7

0,75

0,75

Тернопільська

2,75

0,4

0,45

0,6

0,65

0,65

Харківська

1,7

0,15

0,25

0,4

0,45

0,45

Херсонська

1,7

0,15

0,25

0,4

0,45

0,45

Хмельницька

8,2

1,2

1,4

1,6

2,0

2,0

Черкаська

11,0

1,5

2,0

2,3

2,6

2,6

Чернівецька

31,0

5,7

5,7

6,0

6,8

6,8

Чернігівська

3,3

0,5

0,6

0,7

0,75

0,75

Всього

220,0

35,0

40,0

45,0

50,0

50,0

 

ЗАВДАННЯ
по закупівлі грибів споживчою кооперацією УРСР на 1981 - 1985 роки

/тонн/

Області

1981 - 1985 роки, всього

в тому числі по роках

1981

1982

1983

1984

1985

Вінницька

75

5

10

20

20

20

Волинська

2490

380

460

550

550

550

Житомирська

2920

440

560

640

640

640

Донецька

45

5

10

10

10

10

Ворошиловградська

45

5

10

10

10

10

Закарпатська

580

60

100

140

140

140

Івано-Франківська

630

70

110

150

150

150

Київська

985

140

185

220

220

220

Кримська

40

5

5

10

10

10

Кіровоградська

45

5

10

10

10

10

Львівська

920

135

155

210

210

210

Полтавська

45

5

10

10

10

10

Ровенська

2460

350

460

550

550

550

Сумська

855

105

150

200

200

200

Тернопільська

230

20

30

60

60

60

Харківська

40

5

5

10

10

10

Хмельницька

605

85

100

140

140

140

Черкаська

45

5

10

10

10

10

Чернівецька

1195

175

210

270

270

270

Чернігівська

3750

700

710

780

780

780

Всього

18000

2700

3300

4000

4000

4000

 

ЗАВДАННЯ
по виробництву консервів споживчою кооперацією УРСР на 1981 - 1985 роки

/млн. умовних банок/

Області

1981 - 1985 роки, всього

в тому числі по роках

1981

1982

1983

1984

1985

Вінницька

137,0

26,0

27,0

28,0

28,0

28,0

Волинська

116,0

23,0

23,0

23,0

23,5

23,5

Ворошиловградська

50,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

Дніпропетровська

71,7

14,0

14,1

14,2

14,4

15,0

Донецька

96,5

18,9

19,0

19,2

19,4

20,0

Житомирська

131,7

24,7

26,0

26,5

27,0

27,5

Закарпатська

130,0

23,0

24,0

26,0

28,0

29,0

Запорізька

93,4

16,4

17,5

18,5

20,0

21,0

Івано-Франківська

26,6

5,0

5,1

5,3

5,6

5,6

Київська

210,5

40,0

42,0

42,5

43,0

43,0

Кіровоградська

118,3

21,3

23,0

23,5

24,5

26,0

Кримська

97,0

16,0

19,0

20,0

21,0

21,0

Львівська

55,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Миколаївська

46,5

8,0

9,0

9,5

10,0

10,0

Одеська

95,0

16,5

17,3

19,3

20,0

21,9

Полтавська

300,0

54,0

56,0

60,0

65,0

65,0

Ровенська

102,3

19,8

20,0

20,5

21,0

21,0

Сумська

123,5

23,0

24,0

25,0

25,5

26,0

Тернопільська

163,5

31,5

32,0

33,0

33,5

33,5

Харківська

105,8

19,8

20,0

21,0

22,0

23,0

Херсонська

84,0

14,0

15,0

17,0

18,0

20,0

Хмельницька

258,0

48,0

50,0

52,0

54,0

54,0

Черкаська

517,2

93,1

100,0

102,5

110,1

111,5

Чернівецька

189,5

35,0

36,5

37,5

39,0

41,5

Чернігівська

105,0

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

Всього

3424,0

630,0

660,0

686,0

716,0

732,0

 

ЗАВДАННЯ
по виробництву ковбасних виробів споживчою кооперацією УРСР на 1981 - 1985 роки

/тис. тонн/

Області

1981 - 1985 роки, всього

в тому числі по роках

1981

1982

1983

1984

1985

Вінницька

26,5

5,0

5,2

5,3

5,4

5,6

Волинська

12,7

2,35

2,5

2,55

2,6

2,7

Ворошиловградська

6,4

0,75

1,1

1,3

1,5

1,75

Дніпропетровська

15,05

2,5

2,85

3,0

3,2

3,5

Донецька

10,2

1,3

1,7

2,0

2,5

2,7

Житомирська

19,55

3,7

3,85

3,9

4,0

4,1

Закарпатська

9,9

1,5

1,7

1,9

2,3

2,5

Запорізька

10,1

1,5

1,8

2,0

2,2

2,6

Івано-Франківська

14,93

2,63

2,8

3,0

3,2

3,3

Київська

16,4

2,65

2,9

3,15

3,6

4,1

Кіровоградська

13,1

2,2

2,5

2,6

2,8

3,0

Кримська

5,6

0,6

0,8

1,1

1,4

1,7

Львівська

26,35

4,95

5,2

5,3

5,4

5,5

Миколаївська

9,12

1,47

1,7

1,85

2,0

2,1

Одеська

10,25

1,1

1,65

2,0

2,5

3,0

Полтавська

19,65

3,75

3,85

3,95

4,0

4,1

Ровенська

15,75

2,9

3,1

3,2

3,25

3,3

Сумська

10,05

1,45

1,8

2,0

2,3

2,5

Тернопільська

20,4

3,9

4,05

4,1

4,15

4,2

Харківська

12,8

1,95

2,15

2,5

3,0

3,2

Херсонська

11,3

2,05

2,25

2,3

2,3

2,4

Хмельницька

21,2

4,0

4,2

4,25

4,3

4,45

Черкаська

23,0

4,35

4,55

4,55

4,65

4,9

Чернівецька

12,0

2,3

2,35

2,4

2,45

2,5

Чернігівська

13,7

2,15

2,45

2,8

3,0

3,3

Всього

366,0

63,0

69,0

73,0

78,0

83,0

 

ЗАВДАННЯ
по виробництву кондитерських виробів споживчою кооперацією УРСР на 1981 - 1985 роки

/тис. тонн/

Області

1981 - 1985 роки, всього

в тому числі по роках

1981

1982

1983

1984

1985

Вінницька

12,53

2,3

2,6

2,55

2,58

2,6

Волинська

2,91

0,3

0,5

0,55

0,76

0,8

Ворошиловградська

2,31

0,3

0,4

0,45

0,56

0,6

Дніпропетровська

11,71

2,1

2,3

2,35

2,46

2,5

Донецька

4,61

0,8

0,9

0,93

0,98

1,0

Житомирська

5,72

1,0

1,15

1,18

1,19

1,2

Закарпатська

0,8

0,13

0,14

0,15

0,18

0,2

Запорізька

5,12

0,9

1,0

1,04

1,08

1,1

Івано-Франківська

3,33

0,45

0,6

0,65

0,78

0,85

Київська

13,08

2,2

2,6

2,7

2,78

2,8

Кіровоградська

4,61

0,8

0,9

0,93

0,98

1,0

Кримська

4,06

0,65

0,8

0,83

0,88

0,9

Львівська

7,51

0,8

1,21

1,5

1,9

2,1

Миколаївська

4,19

0,73

0,83

0,85

0,88

0,9

Одеська

5,75

0,8

1,0

1,2

1,35

1,4

Полтавська

7,45

1,2

1,4

1,5

1,65

1,7

Ровенська

4,2

0,65

0,75

0,85

0,95

1,0

Сумська

5,74

1,05

1,15

1,16

1,18

1,2

Тернопільська

4,1

0,7

0,8

0,83

0,87

0,9

Харківська

4,91

0,6

0,8

0,95

1,21

1,35

Херсонська

3,26

0,55

0,65

0,67

0,69

0,7

Хмельницька

6,23

0,98

1,2

1,28

1,37

1,4

Черкаська

4,55

0,75

0,9

0,92

0,98

1,0

Чернівецька

3,9

0,76

0,77

0,78

0,79

0,8

Чернігівська

4,42

0,7

0,85

0,9

0,97

1,0

Всього

137,0

22,2

26,1

27,7

30,0

31,0

 

ЗАВДАННЯ
по виробництву безалкогольних напоїв споживчою кооперацією УРСР на 1981 - 1985 роки

/млн. декалітрів/

Області

1981 - 1985 роки, всього

в тому числі по роках

1981

1982

1983

1984

1985

Вінницька

9,7

1,75

1,8

2,05

2,05

2,05

Волинська

3,4

0,45

0,55

0,8

0,8

0,8

Ворошиловградська

4,02

0,7

0,77

0,85

0,85

0,85

Дніпропетровська

7,0

1,3

1,35

1,45

1,45

1,45

Донецька

4,7

0,75

0,8

1,05

1,05

1,05

Житомирська

7,28

1,37

1,41

1,5

1,5

1,5

Закарпатська

5,21

0,91

1,0

1,1

1,1

1,1

Запорізька

3,3

0,4

0,65

0,75

0,75

0,75

Івано-Франківська

4,65

0,75

0,9

1,0

1,0

1,0

Київська

9,55

1,7

1,85

2,0

2,0

2,0

Кіровоградська

6,0

1,05

1,2

1,25

1,25

1,25

Кримська

3,0

0,2

0,4

0,8

0,8

0,8

Львівська

8,3

1,35

1,55

1,8

1,8

1,8

Миколаївська

4,7

0,8

0,9

1,0,

1,0

1,0

Одеська

6,3

0,88

1,07

1,45

1,45

1,45

Полтавська

6,15

1,08

1,17

1,3

1,3

1,3

Ровенська

4,65

0,77

0,88

1,0

1,0

1,0

Сумська

4,8

0,75

0,9

1,05

1,05

1,05

Тернопільська

8,1

1,55

1,6

1,65

1,65

1,65

Харківська

5,8

0,85

1,05

1,3

1,3

1,3

Херсонська

4,38

0,71

0,82

0,95

0,95

0,95

Хмельницька

7,35

1,3

1,4

1,55

1,55

1,55

Черкаська

7,51

1,38

1,48

1,55

1,55

1,55

Чернівецька

3,05

0,5

0,6

0,65

0,65

0,65

Чернігівська

5,1

0,75

0,9

1,15

1,15

1,15

Всього

144,0

24,0

27,0

31,0

31,0

31,0

 

ЗАВДАННЯ
по виробництву пива споживчою кооперацією УРСР на 1981 - 1985 роки

/млн. декалітрів/

Області

1981 - 1985 роки, всього

в тому числі по роках

1981

1982

1983

1984

1985

Черкаська

9,0

 

1,7

1,8

1,9

2,0

Всього

9,0

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

 

ЗАВДАННЯ
по виробництву непродовольчих товарів народного споживання споживчою кооперацією УРСР на 1981 - 1985 роки

/млн. крб./

Області

1981 - 1985 роки, всього

в тому числі по роках

1981

1982

1983

1984

1985

Вінницька

19,0

3,4

3,5

3,7

4,1

4,3

Волинська

4,3

0,6

0,7

0,8

1,0

1,2

Ворошиловградська

3,3

0,35

0,45

0,6

0,8

1,1

Дніпропетровська

4,8

0,6

0,7

0,9

1,1

1,5

Донецька

11,15

1,95

2,1

2,2

2,3

2,6

Житомирська

11,95

2,05

2,2

2,3

2,6

2,8

Закарпатська

64,3

12,5

12,7

12,8

13,1

13,2

Запорізька

5,6

0,85

0,95

1,1

1,2

1,5

Івано-Франківська

4,1

0,55

0,65

0,8

0,9

1,2

Київська

20,15

3,85

3,9

4,0

4,1

4,3

Кіровоградська

12,55

2,25

2,4

2,5

2,6

2,6

Кримська

3,8

0,4

0,5

0,7

0,9

1,3

Львівська

5,2

0,6

0,8

1,0

1,2

1,6

Миколаївська

4,8

0,6

0,7

0,9

1,1

1,5

Одеська

26,05

4,75

5,0

5,2

5,5

5,6

Полтавська

6,75

0,95

1,1

1,3

1,5

1,9

Ровенська

4,55

0,65

0,8

0,9

1,0

1,2

Сумська

3,6

0,3

0,5

0,7

0,9

1,2

Тернопільська

11,1

2,0

2,1

2,2

2,3

2,5

Харківська

22,0

4,1

4,3

4,4

4,5

4,7

Херсонська

3,6

0,3

0,5

0,7

0,9

1,2

Хмельницька

6,4

0,9

1,1

1,2

1,4

1,8

Черкаська

30,1

5,7

5,8

6,0

6,2

6,4

Чернівецька

4,95

0,7

0,85

1,0

1,1

1,3

Чернігівська

5,0

0,7

0,9

1,0

1,1

1,3

Трест промислових підприємств

36,4

6,8

7,0

7,2

7,6

7,8

Укоопторгреклама

9,5

1,6

1,8

1,9

2,0

2,2

Всього

345,0

60,0

64,0

68,0

73,0

80,0

 

ЗАВДАННЯ
по підготовці спеціалістів середньої кваліфікації споживчою кооперацією УРСР на 1981 - 1985 роки

/чоловік/

Області

1981 - 1985 роки, всього

в тому числі по роках

1981

1982

1983

1984

1985

Вінницька

3104

620

624

620

620

620

Волинська

970

190

195

195

195

195

Ворошиловградська

2072

386

426

420

420

420

Дніпропетровська

2075

410

415

415

415

420

Донецька

2355

470

475

470

470

470

Житомирська

2025

405

405

405

405

405

Закарпатська

1940

385

385

390

390

390

Запорізька

2487

426

516

515

515

515

Івано-Франківська

1990

395

395

400

400

400

Київська

2003

393

390

400

410

410

Кіровоградська

2270

445

475

470

440

440

Кримська

1995

405

390

390

405

405

Львівська

2310

465

465

460

460

460

Миколаївська

2315

465

465

465

460

460

Одеська

2610

525

525

520

520

520

Полтавська

3025

600

615

600

605

605

Ровенська

2045

405

415

405

410

410

Сумська

2056

410

416

410

410

410

Тернопільська

2375

475

485

475

470

470

Харківська

2417

485

484

485

480

483

Херсонська

2018

400

410

400

403

405

Хмельницька

2386

470

480

470

483

483

Черкаська

1913

300

370

375

439

429

Чернівецька

2170

450

355

435

465

465

Чернігівська

2074

420

424

410

410

410

Всього

55000

10800

11000

11000

11100

11100

 

ЗАВДАННЯ
по підготовці працівників масових професій споживчою кооперацією УРСР на 1981 - 1985 роки

/чоловік/

Області

1981 - 1985 роки, всього

в тому числі по роках

1981

1982

1983

1984

1985

Вінницька

10095

1980

2000

2025

2030

2060

Волинська

7535

1470

1485

1500

1520

1560

Ворошиловградська

7165

1400

1420

1435

1450

1460

Дніпропетровська

8455

1650

1680

1695

1710

1730

Донецька

5710

1100

1125

1140

1155

1190

Житомирська

7440

1450

1465

1485

1500

1540

Закарпатська

6205

1200

1220

1245

1260

1280

Запорізька

10045

1970

1985

2000

2020

2070

Івано-Франківська

5775

1100

1130

1165

1180

1200

Київська

9420

1840

1860

1890

1900

1930

Кіровоградська

7725

1460

1485

1500

1620

1660

Кримська

7605

1480

1495

1510

1530

1590

Львівська

7725

1500

1520

1545

1560

1600

Миколаївська

7725

1500

1525

1540

1560

1600

Одеська

8225

1600

1625

1640

1660

1700

Полтавська

8965

1750

1770

1795

1800

1850

Ровенська

7695

1500

1520

1535

1550

1590

Сумська

6725

1300

1320

1345

1360

1400

Тернопільська

7265

1400

1420

1455

1470

1520

Харківська

7945

1550

1565

1580

1600

1650

Херсонська

7665

1480

1500

1535

1550

1600

Хмельницька

7695

1500

1515

1530

1550

1600

Черкаська

7295

1420

1435

1450

1470

1520

Чернівецька

5720

1110

1125

1135

1150

1200

Чернігівська

9170

1790

1810

1825

1845

1900

Всього

193000

37500

38000

38500

39000

40000

____________

Опрос