Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке продажи товаров длительного пользования в кредит

Совет Министров УССР
Постановление, Перечень, Инструкция от 15.11.1979 № 532
редакция действует с 07.04.1992

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 15 листопада 1979 р. N 532 

Київ

Про затвердження Інструкції про порядок продажу товарів тривалого користування в кредит

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Ради Міністрів Української РСР
 від 18 березня 1982 року N 147
,
від 5 березня 1984 року N 123
,
від 30 липня 1985 року N 299
,
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 квітня 1992 року N 181

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок продажу товарів тривалого користування в кредит, що додається, і ввести її в дію з 1 січня 1981 року.

2. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

забезпечити запровадження і виконання підвідомчими підприємствами, установами і організаціями встановленого Інструкцією порядку розрахунків за продані в кредит товари;

встановити суворий контроль за дотриманням порядку видачі довідок для купівлі товарів у кредит і своєчасним перерахуванням підвідомчими підприємствами, установами і організаціями торговельним організаціям чергових платежів, удержаних за товари, куплені в кредит.

3. Внести в рішення Ради Міністрів УРСР зміни, що додаються.

4. Визнати такими, що втрачають чинність з 1 січня 1981 р., постанови Ради Міністрів УРСР згідно з переліком /додається/.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Керуючий Справами
Ради
Міністрів УРСР 

 
К. БОЙКО
 

Інд. 27

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок продажу громадянам товарів тривалого користування в кредит

1. Ця Інструкція регулює порядок продажу товарів тривалого користування в кредит /з розстрочкою платежу/ робітникам, службовцям, колгоспникам, аспірантам і пенсіонерам підприємствами державної і кооперативної торгівлі.

2. Продаж товарів у кредит здійснюється магазинами, що визначаються для цієї мети управліннями /відділами/ торгівлі виконкомів обласних /міських/ Рад народних депутатів та правліннями обласних, районних споживспілок і районних споживчих товариств.

3. Продаж товарів у кредит провадиться робітникам, службовцям /у тому числі офіцерам і військовослужбовцям надстрокової служби/, колгоспникам, аспірантам, пенсіонерам, які проживають у місті або в іншому населеному пункті, де знаходиться магазин.

Неповнолітнім робітникам, службовцям і колгоспникам продаж товарів у кредит провадиться за згодою батьків /усиновителів, опікунів/ відповідно до статті 13 Цивільного кодексу Української РСР.

Товари в кредит продаються громадянам, які мають прописку.

Громадянам, які мають тимчасову прописку, продаж товарів у кредит дозволяється на строк до закінчення тимчасової прописки.

Робітникам і службовцям, які проживають в одному населеному пункті, а працюють в іншому, товари в кредит продаються магазинами в населених пунктах, де води працюють, а також, де вони проживають.

Громадянам, які проживають у сільських населених пунктах, де немає спеціалізованих магазинів по продажу товарів тривалого користування складного і технічно складного асортименту, продаж таких товарів у кредит може провадитись магазинами споживчої кооперації в інших населених пунктах даного району.

4. Перелік товарів тривалого користування, що продаються в кредит, визначається Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України. В перелік можуть включатися товари /крім ювелірних виробів/, що є в достатній кількості в роздрібній торговельній мережі.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.04.92 р. N 181)

5. Продаж товарів у кредит провадиться при пред'явленні покупцем паспорта /для військовослужбовців - посвідчення особи/ і довідки з місця роботи /навчання/ або з органу, що виплачує пенсію, за формою згідно з додатками N 1 і 2.

Довідки видаються підприємствами, установами і організаціями лише тим працівникам, які працюють на постійній роботі не менше 12 місяців.

Довідки не видаються особам, у яких відрахування по виконавчих листах та інших виконавчих документах становлять 50 процентів заробітної плати /стипендії, пенсії/, а також особам, що працюють на тимчасовій, сезонній роботі або із строком випробування, і тим, які звільняються з роботи.

6. Підприємства, установи і організації можуть видавати працівникам /аспірантам/ і пенсіонерам лише одну довідку на придбання товарів тривалого користування в кредит.

Наступного разу довідка може бути видана працівникам /аспірантам/ тільки після повного розрахунку за товари, придбані в кредит по раніше одержаній довідці, а пенсіонерам - після пред'явлення ними зобов'язання з відміткою торговельного підприємства про повний розрахунок за товари, придбані по раніше одержаній довідці.

Керівники і головні /старші/ бухгалтери підприємств, установ і організацій несуть персональну відповідальність за порушення встановленого порядку видачі довідок на придбання товарів тривалого користування в кредит. 

7. При купівлі товарів тривалого користування в кредит покупець дає магазину зобов'язання-доручення за формою, що встановлюється Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України разом з Укоопспілкою.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.04.92 р. N 181)

Зобов'язання-доручення заповнюється в трьох примірниках, один з яких залишається у магазині, другий видається покупцеві, а третій надсилається підприємству, установі, організації, де працює /навчається/ покупець.

Пенсіонер заповнює зобов'язання в двох примірниках, один з яких залишається в магазині, а другий видається покупцеві.

8. Передача покупцям товарів, що придбаваються ними у кредит за ціною до 30 тмс.крб., провадиться при оплаті не менш як 25 процентів, а товарів за ціною понад 30 тис. крб. - не менш як 50 процентів їх вартості. Решта вартості товарів повинна сплачуватися покупцями в строк до 4 pоків, а товарів за ціною понад 30 тис.крб. - у строк до 5 pоків.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.04.92 р. N 181)

9. При продажу товарів у кредит справляється з покупців на користь торговельних організацій (підприємств) 16 процентів від суми наданого кредиту.

З інвалідів Вітчизняної війни та інвалідів, прирівняних до них, справляється 3 проценти від суми наданого кредиту.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.04.92 р. N 181)

10. Розмір щомісячних чергових платежів на погашення кредиту не повинен перевищувати 50 процентів заробітної плати /стипендії, пенсії/ покупця.

У тих випадках, коли з осіб, які купують товари в кредит, відрахування по виконавчих листах та інших виконавчих документах провадиться в розмірі менш як 50 процентів їх заробітної плати /стипендії, пенсії/, торговельні підприємства при продажу товарів у кредит зменшують суму кредиту, що надається цим покупцям, з таким розрахунком, щоб загальна сума відрахувань по виконавчих листах та інших виконавчих документах, а також на погашення кредиту, що надається, не перевищувала 50 процентів заробітної плати /стипендії, пенсії/.

У випадках, коли вартість товару, за винятком первісного внеску, перевищує граничну суму кредиту, різниця між ними повинна бути сплачена покупцем готівкою при одержанні товару.

11. На підставі письмового доручення покупця розрахунки за придбані ним у кредит товари провадяться підприємством, установою, організацією, де працює /навчається/ покупець, шляхом відрахування із заробітної плати /стипендії/ працівника /аспіранта/ суми чергового платежу в строки і в розмірах, передбачених зобов'язанням-дорученням. 

При виплаті за чергову відпустку, допомоги по тимчасовій непрацездатності та в інших подібних випадках розмір чергового платежу може змінюватися пропорційно сумі виплати. Сума недоплати включається у наступний платіж.

Пенсіонери, а також громадяни, які звільнились з роботи і тимчасово не працюють, вносять платежі за придбані в кредит товари безпосередньо торговельним підприємствам готівкою.

За несвоєчасне внесення покупцями чергових платежів за придбані в кредит товари з них на користь торговельної організації /підприємства/ стягується пеня в розмірі 0,1 процента від простроченої суми за кожний день прострочки.

12. Підприємства, установи, організації перераховують торговельним організаціям /підприємствам/ відраховані згідно з зобов'язаннями-дорученнями суми один раз на місяць, не пізніше ніж через 3 дні після виплати заробітної плати /стипендії/ за другу половину місяця.

13. У разі звільнення працівника /аспіранта/, який ще повністю не оплатив вартість товару, придбаного в кредит, адміністрація підприємства, установи, організації зобов'язана в 5-денний строк надіслати торговельній організації /підприємству/, з якою ведуться розрахунки за продані в кредит товари, третій примірник зобов'язання-доручення разом з довідкою про звільнення, а в разі переведення працівника /аспіранта/ на інше підприємство або в іншу установу, організацію - вказати його нове місце роботи /навчання/.

14. У разі неповного відрахування з покупців на підставі їх письмових доручень чергових платежів за товари тривалого користування, придбані в кредит, з вини підприємства, установи та організації або несвоєчасного перерахування торговельним організаціям /підприємствам/ відрахованих сум на погашення кредиту, а також порушення строку повідомлення торговельним організаціям /підприємствам/ про осіб, які звільнилися з роботи і мають заборгованість за куплені в кредит товари, підприємства, установи і організації сплачують відповідним торговельним організаціям /підприємствам/ пеню в розмірі 0,1 процента невідрахованої /неперерахованої/ суми за кожний день затримки.

15. В окремих випадках, якщо покупець не сплатив чергового платежу за придбані в кредит товари в строк, зазначений в зобов'язанні-дорученні, з поважних причин /хвороба або смерть членів сім'ї, перебування на військовій перепідготовці тощо/, керівних торговельної організації /підприємства/ може надати відстрочку платежів, але не більше ніж на 12 місяців, про що надсилається повідомлення на місце роботи /навчання/ покупця.

Якщо покупцем допущена прострочка сплати трьох чергових платежів, вся сума заборгованості і пеня стягуються в примусовому порядку шляхом одержання виконавчого напису нотаріальної контори.

16. У випадках, коли покупець виїхав з постійного місця проживання, не сплативши заборгованості за придбані в кредит товари і не повідомивши адреси свого нового місця проживання, і, незважаючи на вжиті заходи, не було можливості встановити місце проживання боржника, торговельна організація /підприємство/ передає матеріали /заяву, довідку підприємства, установи, організації про звільнення з роботи /навчання/ працівника /аспіранта/, довідку адресного бюро про непроживання в даному місті або іншому населеному пункті, виконавчий напис/ в народний суд для вирішення питання про розшук покупця-боржника. 

17. Продаж товарів провадиться за цінами, що діють на день продажу. Наступна зміна цін на продані в кредит товари не тягне за собою перерахунку.

18. На товари, придбані в кредит, поширюються гарантійні строки користування і порядок обміну, встановлені для товарів, куплених у роздрібній торговельній мережі за готівку.

19. Інструкція про порядок ведення обліку операцій та розрахунків по продажу товарів у кредит затверджується Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України і Укоопспілкою за погодженням з Національним банком України.

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.04.92 р. N 181)

 

Штамп підприємства,
установи, організації 

  

  

Довідка дійсна протягом одного
місяця з дня її видачі 

ДОВІДКА N
на придбання товарів тривалого користування в кредит

Видана __________________________________________________________
                                                                  /прізвище, ім'я та по батькові/
в тому, що він /вона/ дійсно працює /навчається/ _______________________
____________________ і його /її/ середньомісячна заробітна плата /стипендія/
за останні 3 місяці становить ________________________________________
                                                                                                            /сума прописом/
___________________________ крб.

З указаної заробітної плати /стипендії/ провадяться щомісячні відрахування по виконавчих листах та інших виконавчих документах у розмірі ____________ процентів.

Проживає за адресою ______________________________________________
паспорт серії __________ N ____ ____________, виданий ________________
_________________________________________ "___" _____________ 19__ р.

Зобов'язання-доручення гр. __________________________________________
для відрахування із заробітної плати /стипендії/ надіслати за адресою:
__________________________________________________________________
телефон N _____________________.

Керівник 

________________ 

Головний бухгалтер  

________________ 

Печатка підприємства, установи, організації 

  

До відома керівників і головних /старших/ бухгалтерів підприємств, установ, організацій

Підприємства, установи і організації можуть видавати працівникам /аспірантам/ лише одну довідку на придбання товарів у кредит. Повторна довідка може бути видана тільки після повного розрахунку за товари, придбані в кредит по раніше одержаній довідці.

Довідки видаються підприємствами, установами і організаціями лише тим працівникам, які працюють на постійній роботі не менш як 12 місяців.

Довідки не видаються особам, у яких відрахування по виконавчих листах та інших виконавчих документах становлять 50 процентів заробітної плати /стипендії/, а також особам, які працюють на тимчасовій, сезонній роботі або із строком випробування, і тим, які звільняються з роботи.

Керівники і головні /старші/ бухгалтери підприємств, установ і організацій несуть персональну відповідальність за порушення встановленого порядку видачі довідок на придбання товарів тривалого користування в кредит.

  

/З Інструкції про порядок продажу громадянам товарів тривалого користування в кредит/ 

 

Штамп установи 

  

  

Довідка дійсна протягом одного
місяця з дня її видачі 

ДОВІДКА N
на придбання товарів тривалого користування в кредит

Видана пенсіонеру _______________________________________________
                                                                                  /прізвище, ім'я та по батькові/
в тому, що йому /їй/ виплачується пенсія в розмірі _____________________
_____________________________ крб. на місяць.
                     /сума прописом/ 

Пенсія встановлена довічно або на строк до "___" ______________ 19__ р.

З указаної суми пенсії провадяться щомісячні утримання по виконавчих листах та інших виконавчих документах у розмірі _____ процентів.

Пенсійне посвідчення N ______, видане _____________________________
________________________________________________________________
                                     /назва установи, яка видала пенсійне посвідчення/
"___" ____________ 19__ р.

Постійно прописаний/а/ і проживає за адресою: _______________________
________________________________________________________________
паспорт серії __________ N ___________, виданий ____________________
________________________________________ "___" ____________ 19__ р.

Поштова адреса установи, яка видала довідку ________________________
______________________________________ телефон N ________________

Керівник 

________________ 

Головний бухгалтер  

________________ 

Печатка установи 

  

До відома керівників і головних /старших/ бухгалтерів установ

Установи можуть видавати пенсіонерам лише одну довідку на придбання товарів у кредит. Повторна довідка може бути видана тільки після пред'явлення ними зобов'язання з відміткою торговельного підприємства про повний розрахунок за товари, придбані в кредит по раніше одержаній довідці.

Довідки не видаються особам, у яких відрахування по виконавчих листах та інших виконавчих документах становлять 50 процентів пенсії.

Керівники і головні /старші/ бухгалтери установ несуть персональну відповідальність за порушення встановленого порядку видачі довідок на придбання товарів тривалого користування в кредит.

  

/З Інструкції про порядок продажу громадянам товарів тривалого користування в кредит/. 

(Інструкція із змінами, внесеними згідно з постановами
Ради Міністрів Української РСР від 18.03.82 р. N 147,
від 05.03.84 р. N 123,
у редакції постанови Ради Міністрів
 Української РСР від 30.07.85 р. N 299)

 

ЗМІНИ,
що вносяться до рішень Ради Міністрів УРСР у зв'язку з затвердженням Інструкції про порядок продажу товарів тривалого користування в кредит

1. Пункт 1 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 30.07.85 р. N 299)

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 30.07.85 р. N 299)

3. У розпорядженні Ради Міністрів УРСР від 20 грудня 1962 р. N 2133 /ЗП УРСР, 1962 р., N 12, ст. 186/ слова: "Інструкцію про порядок продажу робітникам і службовцям в кредит товарів тривалого користування, затвердженому постановою Ради Міністрів УРСР від 16 травня 1962 р. N 558 /ЗП УРСР, 1962 р., N 5, ст. 75/ зі змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 20 липня 1962 р. N 1159 і постановою Ради Міністрів УРСР від 14 грудня 1962 р. N 1386 /ЗП УРСР, 1962 р., N 12, ст. 176/" замінити словами: "Інструкцію про порядок продажу товарів тривалого користування в кредит, затверджену постановою Ради Міністрів УРСР від 15 листопада 1979 р. N 532".

4. У пункті 4 постанови Ради Міністрів УРСР від 10 квітня 1965 р. N 354 "Про розширення пільг інвалідам Вітчизняної війни і членам сімей військовослужбовців, які загинули у Велику Вітчизняну війнув /ЗП УРСР, 1965 р., N 4, ст. 47/ слова: "постановою Ради Міністрів УРСР від 16 травня 1962 р. N 558 /ЗП УРСР, 1962 р., N 5, ст. 75/" замінити словами: "постановою Ради Міністрів УРСР від 15 листопада 1979 р. N 532".

5. В абзаці першому розпорядження Ради Міністрів УРСР від 9 лютого 1966 р. N 126 /ЗП УРСР, 1966 р., N 2, ст. 24/ слова: "інструкцією "Про порядок продажу робітникам і службовцям в кредит товарів тривалого користування", затвердженою постановою Ради Міністрів УРСР від 16 травня 1962 р. N 558 /ЗП УРСР, 1962 р., N 5, ст. 75; N 12, ст. 176; 1964 р., N 5, ст. 54; 1965 р. N 9, ст. 130/" замінити словами: "Інструкцією про порядок продажу товарів тривалого користування в кредит, затвердженою постановою Ради Міністрів УРСР від 15 листопада 1979 р. N 532".

 

ПЕРЕЛІК
постанов Ради Міністрів УРСР, що втрачають силу у зв'язку з затвердженням Інструкції про порядок продажу товарів тривалого користування в кредит

1. Постанова Ради Міністрів УРСР від 16 травня 1962 р. N 558 "Про затвердження Інструкції про порядок продажу робітникам і службовцям в кредит товарів тривалого користування" /ЗП УРСР, 1962 р., N 5, ст. 75/.

2. Пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 14 грудня 1962 р. N 1386 "Про зміну порядку і розміру справляння з покупців процентів на користь торговельних організацій при продажу товарів в кредит" /ЗП УРСР, 1962 р., N 12, ст. 176/.

3. Пункт 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 4 травня 1964 р. N 429 "Про впорядкування розрахунків за продані в кредит товари" /ЗП УРСР, 1964 р., N 5, ст. 54/.

4. Пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 15 вересня 1965 р. N 897 "Про надання дозволу торговельним організаціям продавати населенню товари тривалого користування в кредит на строк до 24 місяців" /ЗП УРСР, 1965 р., N 9, ст. 130/.

____________

Опрос