Идет загрузка документа (116 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О дополнительных мерах по увеличению производства зерна кукурузы в 1980 году

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление, План от 13.11.1979 № 528

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 13 листопада 1979 р. N 528

Київ

Про додаткові заходи по збільшенню виробництва зерна кукурудзи в 1980 році

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР відмічають, що за останні роки в ряді областей послаблено увагу до вирощування кукурудзи на зерно, посіви її розміщуються по незадовільних попередниках, недостатньо вноситься добрив, не витримується оптимальна густота рослин, несвоєчасно проводяться роботи по догляду за посівами, допускаються втрати при збиранні і зберіганні врожаю. Не скрізь на належному рівні організовано насінництво, внаслідок чого не повністю забезпечуються потреби колгоспів і радгоспів у насінні районованих гібридів. Повільними темпами зміцнюється матеріально-технічна база, зокрема сушильного господарства. В багатьох колгоспах і радгоспах зернова кукурудза на значних площах посіву використовується на силос і зелений корм.

Все це призвело до того, що в поточній п'ятирічці врожайність кукурудзи практично не підвищується, валовий збір її порівняно з попередніми роками зменшився, не виконуються плани заготівель.

Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Годовплодвинпром УРСР, більшість обкомів і райкомів партії, облвиконкомів і райвиконкомів, сільськогосподарських органів на місцях не вживають дійових заходів до подолання відставання з виробництвом кукурудзи, недостатньо впроваджують досвід передових господарств Кримської, Одеської, Черкаської, Чернівецької і Закарпатської областей, які щороку одержують на богарних землях по 60 - 70 і зрошуваних - по 80 - 100 центнерів зерна кукурудзи з гектара.

З метою збільшення виробництва та заготівель зерна і насіння кукурудзи в 1980 році Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Зобов'язати Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Головплодвинпром УРСР, Південне відділення ВАСГНІЛ, обкоми і райкоми партії, облвиконкоми і райвиконкоми глибоко проаналізувати причини відставання з виробництвом зерна кукурудзи, здійснити невідкладні заходи по його подоланню, з тим щоб в 1980 році повсюдно добитися різкого підвищення врожайності, збільшення виробництва і заготівель цієї цінної зернофуражної культури.

2. Схвалити подані Держпланом УРСР, Міністерством сільського господарства УРСР, Міністерством радгоспів УРСР, Міністерством харчової промисловості УРСР, Головплодвинпромом УРСР, обкомами партії і облвиконкомами обсяги виробництва зерна кукурудзи згідно з додатком N 1 та розміри посівних площ зернової кукурудзи на 1980 рік з урахуванням технології її вирощування згідно з додатком N 2.

Обкомам і райкомам партії, облвиконкомам і райвиконкомам встановити контроль за використанням всіх площ зернової кукурудзи за прямим призначенням, притягати до суворої відповідальності осіб, які допускатимуть збирання зернової кукурудзи на зелений корм та силос.

3. Партійним, радянським, сільськогосподарським органам забезпечити розробку і здійснення в кожному колгоспі і радгоспі заходів по виконанню завдань по одержанню високих урожаїв зерна кукурудзи при вирощуванні її за індустріальною та поліпшеною технологіями по областях згідно з додатком N 3.

4. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Держкомсільгосптехніці УРСР, обкомам партії і облвиконкомам забезпечити:

розміщення посівних площ кукурудзи по районах і господарствах, що будуть її вирощувати за різними технологіями, з таким розрахунком, щоб одержати найбільш високу ефективність від їх застосування, маючи на увазі концентрацію посівів і максимальне використання зрошуваних земель під посіви кукурудзи;

виділення мінеральних добрив у відповідних кількостях і співвідношеннях: при вирощуванні за індустріальною та поліпшеною технологіями і на зрошенні - не менше однієї тонни на гектар посіву, на інших площах - 6 - 7 центнерів по областях згідно з додатком N 4;

визначення потреби господарств у техніці для вирощування кукурудзи за поліпшеною технологією. Врахувати її при розподілі фондів, що виділяються областям на 1980 рік;

проведення роботи по добору і визначенню співвідношення гібридів за тривалістю вегетаційного періоду, виходячи з зональних особливостей і технологій вирощування кукурудзи,з тим щоб у кожному господарстві вирощувати два - три гібриди, різних за біологічними особливостями і господарськими ознаками, надійно вистигаючих на зерно;

здійснення додаткових заходів по значному поліпшенню якості насіння кукурудзи, зокрема батьківських форм і гібридів першого покоління, безумовне виконання встановлених планів продажу його державі по областях згідно з додатком N 5;

закріплення площ під посіви зернової кукурудзи та необхідної техніки за бригадами, ланками, укомплектування їх найбільш досвідченими механізаторами, розробку для кожної бригади і ланки технологічних карт з урахуванням досягнень науки, передового досвіду і конкретних умов вирощування;

організоване проведення в кращі агротехнічні строки комплексу робіт по підготовці грунту, сівбі, догляду і збиранню кукурудзи у відповідності з розробленими робочими планами;

вивчення спеціалістами і механізаторами колгоспів і радгоспів досягнень науки і передової технології механізованого вирощування високих урожаїв кукурудзи.

5. Держкомсільгосптехніці УРСР забезпечити виготовлення в своїх майстернях до 15 березня 1960 р. 2000 комплектів волокуш-вирівнювачів грунту згідно з додатком N 6.

Держплану УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР і Головплодвинпрому УРСР передбачити виділення необхідної кількості металопрокату і лісоматеріалів для виготовлення волокуш.

6. Продовжити на 1980 рік строк чинності пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 12 липня 1973 р. N 323.

7. Обкомам партії і облвиконкомам з метою подання колгоспам і радгоспам допомоги і здійснення постійного контролю за вирощуванням кукурудзи, додержанням повсюдно технологічної дисципліни створити групи обласних і районних інспекторів по кукурудзі з числа найбільш досвідчених спеціалістів і працівників науково-дослідних установ.

8. Зобов'язати обкоми партії і облвиконкоми організувати серед кукурудзоводів колгоспів і радгоспів дійове соціалістичне змагання за одержання в 1980 році високого врожаю зерна кукурудзи, широке впровадження у виробництво досягнень сільськогосподарської науки і передового досвіду.

9. Редакціям республіканських і обласних газет, Державному комітету УРСР по телебаченню і радіомовленню забезпечити систематичне висвітлення досвіду передових господарств, ланок, бригад, які щороку одержують високі врожаї зерна кукурудзи, і ходу робіт по її вирощуванню в 1980 році.

***

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР висловлюють впевненість в тому, що партійні, радянські і сільськогосподарські органи, колгоспи і радгоспи, виконуючи рішення липневого /1978 р./ Пленуму ЦК КПРС і липневого /1978 р./ Пленуму ЦК Компартії України, докладуть всіх зусиль до того, щоб забезпечити одержання високих урожаїв зерна кукурудзи, успішно виконати плани виробництва і заготівель її в завершальному році десятої п'ятирічки.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 22

 

ОБСЯГИ
виробництва зерна кукурудзи в колгоспах і державних господарствах в 1980 році

Області

тис. тонн

Вінницька

377

Волинська

-

Ворошиловградська

292

Дніпропетровська

832

Донецька

516

Житомирська

-

Закарпатська

112

Запорізька

480

Івано-Франківська

20

Київська

230

Кіровоградська

636

Кримська

257

Львівська

19

Миколаївська

359

Одеська

878

Полтавська

444

Ровенська

23

Сумська

112

Тернопільська

90

Харківська

426

Херсонська

306

Хмельницька

110

Черкаська

430

Чернівецька

180

Чернігівська

171

Всього

7300

 

ПОСІВНІ ПЛОЩІ
кукурудзи на зерно в колгоспах і державних господарствах в 1980 році

/тис. га/

Області

Всього

в т. ч. на зрошуваних землях

За технологіям вирощування

Крім того насінницькі посіви

індустріальною

поліпшеною

звичайною

Вінницька

100

1

25

15

30

30

Ворошиловградська

100

1

10

20

61

9

Дніпропетровська

220

19

80

30

87

23

Донецька

160

6

20

25

105

10

Закарпатська

16

1

3

7

5

1

Запорізька

150

20

18

22

93

17

Івано-Франківська

5

-

-

4

1

-

Київська

60

3

10

10

30

10

Кіровоградська

170

2

40

25

80

25

Кримська

60

26

10

8

36

6

Львівська

5

-

2

3

-

-

Миколаївська

110

7

20

25

52

13

Одеська

220

16

60

42

80

38

Полтавська

135

2

20

17

73

25

Ровенська

5

-

-

3

2

-

Сумська

35

-

3

7

21

4

Тернопільська

25

-

-

6

18

1

Харківська

135

2

20

17

78

20

Херсонська

70

42

10

13

36

11

Хмельницька

35

-

3

5

17

10

Черкаська

100

1

20

13

46

21

Чернівецька

40

1

3

10

20

7

Чернігівська

44

-

3

7

32

2

Всього

2000

150

380

334

1003

283

 

ЗАВДАННЯ
по одержанню врожайності кукурудзи на площах з індустріальною і поліпшеною технологіями в колгоспах і державних господарствах в 1980 році /не менше/

/центнерів з 1 га/

Області

За індустріальною технологією

За поліпшеною технологією

всього

в т. ч. на зрошуваних землях

всього

в т. ч. на зрошуваних землях

Вінницька

60

-

48

55

Волинська

-

-

-

-

Ворошиловградська

50

-

41

56

Дніпропетровська

54

70

48

60

Донецька

53

65

45

-

Житомирська

-

-

-

-

Закарпатська

90

-

81

90

Запорізька

67

70

46

57

Івано-Франківська

-

-

43

-

Київська

57

-

47

50

Кіровоградська

55

-

51

60

Кримська

80

80

66

66

Львівська

50

-

37

-

Миколаївська

56

70

42

-

Одеська

61

80

50

60

Полтавська

50

-

47

57

Ровенська

-

-

50

-

Сумська

50

-

45

-

Тернопільська

-

-

45

-

Харківська

50

-

44

57

Херсонська

75

75

58

58

Хмельницька

60

-

48

-

Черкаська

65

-

51

60

Чернівецька

70

-

53

55

Чернігівська

50

-

49

-

Всього

58

73

48

59

 

ЗАВДАННЯ
по виділенню мінеральних добрив під кукурудзу на зерно урожаю 1980 року з урахуванням технології її вирощування в колгоспах і державних господарствах Української РСР

Області

На всій площі посіву

в тому числі

за індустріальною та поліпшеною технологіями, на зрошуваних землях і насінницьких посівах /по 10 ц/га/

на звичайних посівах /по 6 ц/га/

площа /тис. га/

тис. тонн умовних туків

площа /тис. га/

тис. тонн /умовних туків/

площа /тис. га/

тис. тонн умовних туків

Вінницька

100

88

70

70

30

18

Ворошиловградська

100

76

39

39

61

37

Дніпропетровська

220

185

133

133

87

52

Донецька

160

118

55

55

105

63

Закарпатська

16

27

11

22

5

5

Запорізька

150

113

57

57

93

56

Івано-Франківська

5

5

4

4

1

1

Київська

60

48

30

30

30

18

Кіровоградська

170

138

90

90

80

48

Кримська

60

48

31

31

29

17

Львівська

5

5

5

5

-

-

Миколаївська

110

89

58

56

52

31

Одеська

220

188

140

140

80

48

Полтавська

135

106

62

62

73

44

Ровенська

5

5

3

3

2

2

Сумська

35

27

14

14

21

13

Тернопільська

25

18

7

7

18

11

Харківська

135.

104

57

57

78

47

Херсонська

70

62

51

51

19

11

Хмельницька

35

28

18

18

17

10

Черкаська

100

82

54

54

46

28

Чернівецька

40

32

20

20

20

12

Чернігівська

44

31

12

12

32

19

Всього

2000

1633

1021

1032

979

591

 

ПЛАН
продажу державі гібридного і сортового насіння кукурудзи з урожаю 1980 року

/тонн залікової ваги/

Області

Всього гібридного і сортового насіння

в тому числі

насіння батьків-
ських форм гібридів

насіння простих подвійних і сорто-
лінійних гібридів 1 покоління

з них

насіння простих гібридів

в тому числі

насіння подвійних і сорто-
лінійних гібридів

в тому числі

Красно-
дар-
ський 303ТВ

Кубанський 275МВ

Піонер 3978

інші

назва гібридів

ВІР 42МВ

Буковин-
ський ЗТВ

Дніпров-
ський 247МВ

Дніпров-
ський 320АМВ

Вінницька

58200

700

43000

-

-

-

-

-

-

43000

-

21100

12500

-

Волинська

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ворошилов-
градська

16100

600

11000

1000

-

-

300

700

Докучаєв-
ський 4МВ

10000

4000

-

-

-

Дніпро-
петровська

44000

1200

31000

6000

3300

-

2000

700

Дніпров-
ський 50ТВ

25000

-

-

-

20000

Донецька

17000

800

13000

1300

1300

-

-

-

-

11700

-

-

-

-

Житомирська

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Закарпатська

3000

400

300

300

-

-

-

200

Дніпров-
ський 201

-

-

-

-

-

100

Дніпров-
ський 430Т

Запорізька

30000

900

21000

2000

2000

-

-

-

-

19000

-

-

-

11500

Івано-
Франківська

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Київська

25000

600

13800

-

-

-

-

-

-

13800

-

11600

-

-

Кіровоград-
ська

50000

800

36300

2000

-

1300

700

-

-

34300

18300

-

-

-

Кримська

13000

250

6700

2500

1500

1000

-

-

 

4200

-

-

-

-

Львівська

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Миколаївська

21000

700

12000

-

-

-

-

-

 

12000

7700

-

-

 

Одеська

58500

1700

56800

13600

11300

-

-

1400

Краснодар-
ський 303ВЛ

43200

 

 

 

 

900

Одеський 137М

Полтавська

50000

1100

30800

-

-

-

-

-

 

30800

-

10000

4600

-

Ровенська

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сумська

19900

300

5400

-

-

-

-

-

-

5400

-

-

3600

-

Тернопільська

2200

-

1600

-

-

-

-

-

 

1600

-

-

-

-

Харківська

41000

1100

25000

1300

-

-

-

1300

Докучаєв-
ський 4МВ

23700

-

15700

7000

-

Херсонська

19000

650

12500

1500

800

-

-

700

Таврія ТВ

11000

 

 

 

 

Хмельницька

18100

300

10000

-

-

-

-

-

 

10000

-

5300

4300

-

Черкаська

55000

900

37100

3000

-

-

-

3000

Орбіта МВ

34100

-

9700

5000

-

Чернівецька

1400

500

10500

-

-

-

-

-

 

10500

-

7000

3000

-

Чернігівська

5000

-

2200

-

-

-

-

-

 

2200

-

-

-

-

Всього

560000

13500

380000

34500

20200

2300

3000

9000

 

345500

30000

80400

40000

31500

Області

в тому числі

з них

насіння сорту Закарпат-
ська жовта зубовидна

насіння гібридів другого покоління

з них

в тому числі

Буко-
вин-
ський 11

Буко-
вин-
ський 3ТВ

Дніпров-
ський 247МВ

Жеребків-
ський 86МВ

ВІР 42МВ

Одеський 50МВ

Красно-
дар-
ський 440МВ

Красно-
дар-
ський 436МВ

Жеребків-
ський 86МВ

Красно-
дар-
ський 440МВ

Дніпров-
ський 438ТВ

Одеський 50МВ

Інші

назва гібридів

Вінницька

9400

-

-

-

-

 

-

14500

-

-

14500

-

-

-

-

-

Волинська

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ворошилов-
градська

-

6000

-

-

-

 

-

4500

-

2900

-

-

1600

-

-

-

Дніпро-
петровська

-

-

2400

-

2600

Краснодар-
ський 436МВ

-

11800

-

-

-

-

-

-

-

11800

Донецька

-

11700

-

-

-

-

-

3200

-

-

-

-

-

-

3200

-

Житомирська

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Закарпатська

-

-

-

-

-

 

2300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Запорізька

2900

-

-

-

4600

Краснодар-
ський 436МВ

-

8100

-

-

-

-

-

-

-

8100

Івано-
Франківська

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Київська

-

-

-

-

2200

Колективний 210

-

10600

-

10600

-

-

-

-

-

-

Кіровоград-
ська

14500

-

1500

-

-

-

-

12900

-

-

-

-

12900

-

-

-

Кримська

-

-

-

1200

900

Краснодар-
ський 229ТВ

-

6050

-

-

-

-

-

6050

-

-

2100

Краснодар-
ський 350ТВ

Львівська

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Миколаївська

-

4300

-

-

-

 

-

8300

-

-

-

4600

3700

-

-

-

Одеська

2700

-

-

1800

38700

Одеський 80МВ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Полтавська

15000

-

-

-

1200

Красноград-
ський 62МВ

-

18100

-

5000

10700

2400

-

-

-

-

Ровенська

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сумська

-

-

-

-

1800

Буковин-
ський 11

-

14200

3200

11000

-

-

-

-

-

-

Тернопільська

-

-

-

-

1600

Київський 8ТВ

-

600

-

600

-

-

-

-

-

-

Харківська

-

-

-

-

1000

Харківський 10ТВ

-

14900

-

14900

-

-

-

-

-

-

Херсонська

-

8000

-

-

3000

Краснодар-
ський 229ТВ

-

5850

-

-

-

-

-

-

5850

-

Хмельницька

-

-

-

-

400

Київський 8ТВ

-

7800

-

-

7800

-

-

-

-

-

Черкаська

-

-

-

-

3000

Колективний 210

 

17000

-

-

17000

-

-

-

-

-

16400

Бекос 251

Чернівецька

-

-

-

-

500

Молдавський 102МВ

-

3000

-

3000

-

-

-

-

-

-

Чернігівська

 

 

 

 

2200

Буковин-
ський 11

-

2800

2800

-

-

-

-

-

-

-

Всього

44500

30000

3900

3000

82200

 

2300

164200

6000

48000

50000

7000

18200

6050

9050

19900

 

ЗАВДАННЯ
по додатковому виготовленню в майстернях Держкомсільгосптехніки УРСР волокуш-вирівнювачів грунту

/комплектів/

Вінницька

95

Ворошиловградська

119

Дніпропетровське

100

Донецька

149

Закарпатська

50

Запорізька

130

Івано-Франківська

30

Київська

65

Кіровоградська

149

Кримська

54

Львівська

25

Миколаївська

149

Одеська

200

Полтавська

111

Ровенська

30

Сумська

55

Тернопільська

50

Харківська

110

Херсонська

77

Хмельницька

35

Черкаська

90

Чернівецька

72

Чернігівська

55

Всього

2000

____________

Опрос