Идет загрузка документа (58 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по ускорению и расширению объемов внедрения достижений науки и техники и дальнейшему повышению технического уровня производства в черной металлургии

Совет Министров УССР
Постановление от 27.09.1979 № 471

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 27 вересня 1979 р. N 471

Київ

Про заходи по прискоренню і розширенню обсягів впровадження досягнень науки і техніки та дальшому підвищенню технічного рівня виробництва в чорній металургії

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що за останній час на підприємствах чорної металургії проведено певну роботу по прискоренню темпів науково-технічного прогресу, дальшому підвищенню техніко-економічного рівня виробництва, розширенню сортаменту та поліпшенню якості металопродукції.

Проте в роботі Міністерства чорної металургії УРСР по організації впровадження досягнень науки і техніки є істотні недоліки, внаслідок чого за 6 місяців 1979 р. порівняно з I півріччям минулого року на всіх металургійних переділах значно погіршились основні показники технічного рівня виробництва. Зокрема, погіршився коефіцієнт використання корисного обсягу доменних печей і зросли надпланові простої доменних і мартенівських печей та прокатних станів, а втрати виробництва сталі і прокату від цього в I півріччі поточного року порівняно з таким же періодом минулого року збільшилися відповідно більш як у 2 і 3 рази. Зменшилось середньодобове виробництво сталі з 1 кв. м площі поду мартенівських печей та збільшився брак по сталі і готовому прокату.

Не забезпечується виконання планових показників по витратах скіпового коксу на I тонну чавуну і зливків на I тонну готового прокату. Внаслідок цього за три з половиною роки десятої п'ятирічки перевитрати коксу у доменному виробництві становили 807 тис. тонн, а металу на прокат - 553 тис. тонн. Недостатньо уваги приділяється питанням підвищення ефективності металургійного виробництва, збільшення випуску продукції, яка дає можливість заощаджувати значну кількість металу в народному господарстві, зокрема термозміцненого прокату, низьколегованого та легованого металу, інших прогресивних видів металопродукції.

Дуже повільними темпами впроваджуються такі ефективні процеси, як факельне торкретування футеровки конвертерів, безстопорне розливання сталі, механізовані способи футерування ковшів та наварювання подів мартенівських печей. На підприємствах мало використовуються вторинні енергоресурси.

Істотні недоліки мають місце в роботі галузевих науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій, інститутів Академії наук УРСР і Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР по вирішенню найбільш важливих проблем розвитку металургійного виробництва. Якість наукових досліджень в окремих випадках залишається низькою, а рівень і обсяги впровадження результатів науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, спрямованих на розробку та створення нових технологічних процесів, устаткування, засобів механізації та автоматизації, не забезпечують необхідних темпів технічного прогресу в галузі.

Повільно створюються дослідні і дослідно-промислові установки, мало приділяється уваги питанням матеріально-технічного забезпечення галузевих наукових закладів і проектно-конструкторських організацій матеріалами, приладами, устаткуванням, необхідними для прискореного вирішення науково-технічних проблем.

Зазначені та інші недоліки в роботі Міністерства чорної металургії УРСР по прискоренню та розширенню обсягів впровадження досягнень науки і техніки значною мірою пояснюються ослабленням уваги з боку окремих керівників підприємств і виробничих об'єднань до питань науково-технічного прогресу, як важливої умови підвищення ефективності виробництва і зростання продуктивності праці, низький рівнем їх організаційно-технічного керівництва по забезпеченню виконання завдань державного та відомчого планів розвитку неуки і техніки.

З метою дальшого забезпечення розвитку і підвищення технічного рівня металургійного виробництва Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерству чорної металургії УРСР:

а) вжити заходів до усунення наявних недоліків в організаційній роботі по прискоренню і розширенню впровадження досягнень науки і техніки, підвищенню технічного рівня металургійного виробництва та зростанню на цій основі продуктивності праці і техніко-економічних показників роботи підприємств;

б) посилити вимогливість до керівників промислових підприємств, виробничих об'єднань, науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій за прискорення темпів науково-технічного прогресу і широке впровадження найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної науки, техніки і передового досвіду;

в) підвищити відповідальність працівників технічного управління Міністерства і технічних служб підприємств за забезпечення виконання планів розвитку науки і техніки, комплексних науково-технічних програм, поліпшення координації наукових досліджень і організації впровадження їх результатів у виробництво;

г) забезпечити виконання завдань по освоєнню виробництва нових видів промислової продукції, впровадженню нової техніки, передової технології і результатів закінчених науково-дослідних робіт, підвищенню основних техніко-економічних показників виробництва і продукції, що випускається, згідно з додатками N 1 - 3. Виконати робота по механізації і автоматизації виробничих процесів та впровадженню обчислювальної техніки, а також по реконструкції і технічному переозброєнню промислових об'єктів підприємств згідно з додатками N 4 і 5;

д) організувати в 1980 роді на самостійному балансі:

спеціалізоване технологічне бюро по виготовленню проектно-кошторисної документації на дослідні прогресивні технології, засоби механізації і автоматизації основних і допоміжних процесів гірничорудного виробництва, що розробляються Науково-дослідним гірничорудним інститутом;

проектно-конструкторське бюро по проектуванню експериментальних, дослідно-промислових і промислових зразків нової техніки і устаткування для металургійного виробництва, що розробляються Донецьким науково-дослідним інститутом чорної металургії. Разом з Донецьким облвиконкомом до кінця 1979 року розглянути питання про виділення виробничих площ для розміщення названого бюро.

Організацію вказаних бюро провести в межах фонду заробітної плати та граничних асигнувань на утримання апарату управління, встановлених Міністерству;

є) створити в 1981 році:

конструкторсько-технологічне бюро при спеціалізованому виробничому комбінаті "Кривбасшахтопроходка" по впровадженню у виробництво прогресивних наукових розробок, що використовуються при спорудженні капітальних гірничих виробок спеціальним і дослідним способами та їх оснащенні;

базову центральну лабораторію механізації і автоматизації коксохімічного виробництва на Донецькому коксохімічному заваді імені Кірова та базову центральну лабораторію механізації і автоматизації металургійного виробництва на Дніпровському металургійному заводі імені Дзержинського;

відділення по централізованому виготовленню повітряних фурм удосконаленої конструкції для доменних печей металургійних заводів республіки на Костянтинівському металургійному заводі імені Фрунзе;

ж) підвищити ефективність і розширити обсяги робіт по впровадженню наукових розробок, що виконуються базовим виробничо-технічним підприємством "Укрметалургізотоп". Разом з Дніпропетровським облвиконкомом в 1979 році вирішити питання про розширення промислових і лабораторних площ вказаного підприємства;

з) з залученням інституту "Укрдіпромез" Міністерства чорної металургії СРСР забезпечити в 1979 - 1980 роках розробку технічного і робочого проектів на будівництво Придніпровського заводу по ремонту металургійного устаткування. За погодженням з Міністерством чорної металургії СРСР вжити заходів до будівництва вказаного заводу в 1981 - 1985 роках;

і) посилити вимогливість до керівників підприємств, науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій за більш повне і ефективне використання вітчизняної і зарубіжної науково-технічної інформації, проведення патентних досліджень на всіх етапах розробки об'єктів нової техніки і технології. Протягом 1979 року здійснити перевірку стану використання винаходів, що патентуються за кордоном, вжити необхідних заходів до їх освоєння у виробництві;

к) поліпшити матеріально-технічне забезпечення галузевих науково-дослідних інститутів сучасним лабораторним, дослідно-експериментальним устаткуванням, засобами обчислювальної техніки і оргтехніки. Разом з Міністерством будівництва підприємств важкої індустрії УРСР розглянути питання про прискорення будівництва лабораторно-виробничого корпусу дослідно-експериментального заводу Донецького науково-дослідного інституту чорної металургії і лабораторно-експериментального корпусу Донецького філіалу Науково-дослідного гірничорудного інституту.

Про вжиті заходи доповісти Раді Міністрів УРСР в I кварталі 1980 року.

2. Міністерству чорної металургії УРСР, Держплану УРСР до 1 квітня 1980 р. розробити і подати Раді Міністрів УРСР проекти рівень Уряду з питань дальшого підвищення технічного рівня коксохімічного та вогнетривкого виробництв республіки, передбачивши в них, зокрема, розширення обсягів впровадження результатів закінчених науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, організації" виготовлення та збільшення виробництва окремих видів устаткування, засобів механізації і автоматизації виробничих процесів, впровадження обчислювальної техніки та поліпшення якості промислової продукції вказаних виробництв.

3. Держплану УРСР, Міністерству чорної металургії УРСР при розробці п'ятирічного плану розвитку чорної металургії на 1961 - 1985 роки та річних планів передбачати виділення необхідних капіталовкладень та матеріально-технічних ресурсів для виконання розробленої Міністерством чорної металургії УРСР цільової програми робіт по зниженню питомих витрат металу на прокат і збільшенню, за рахунок цього, виробництва готового прокату.

Міністерству чорної металургії УРСР про хід виконання цільової програми доповідати Раді Міністрів УРСР в квітні в 1981 і 1982 роках.

4. Держпостачу УРСР і Держплану УРСР за поданням Міністерства чорної металургії УРСР в IV кварталі 1979 р. розглянути і вирішити питання про виділення в 1980 - 1981 роках галузевим науково-дослідним інститутам додаткової кількості механізмів, устаткування, приладів і матеріалів для зміцнення їх матеріально-технічної і експериментальної бази.

5. Міністерству чорної металургії УРСР про хід виконання цієї постанови доповісти Раді Міністрів УРСР у жовтні 1980 року.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 25

 

ЗАВДАННЯ
Мінчормету УРСР по освоєнню виробництва нових видів промислової продукції

Найменування завдань, виконавці

Одиниця виміру

Обсяг виробництва по роках

1979

1980

1981

Нові економічні профілі прокату - всього

профілів

16

15

17

в тому числі:

 

 

 

 

гарячекатані

- " -

11

10

12

холодногнуті

- " -

5

5

5

Канати оцинковані високоміцні для вугільних шахт з границею міцності 160 - 170 кгс/мм2

 

 

 

 

Харцизький сталедротоканатний і Одеський сталепрокатний імені Дзержинського заводи

тис. тонн

0,5

1,3

1,4

Сталь марки 09Г2ФБ для виробництва газопровідних труб високого тиску для роботи в умовах Півночі

 

 

 

 

ждановський металургійний завод "Азовсталь" імені Орджонікідзе

- " -

-

в обсязі замовлень

Труби бурильні високоміцні Діаметром 42, 54, 68 мм по ОН-41-1-68 і типу ССК

 

 

 

 

Нікопольський південно-трубний завод імені Великої Жовтневої соціалістичної революції

тис. м

26,1

27,0

28,0

Труби типу ОТТГ-І та обсадні високоміцні і висоногерметичні

 

 

 

 

 

Нижньодніпровський трубопрокатний завод імені К. Лібкнехта

тис. м

4,0

4,2

4,2

Вироби з плавлених матеріалів для установок вакуумування сталі

 

 

 

 

Пантелеймонівський вогнетривкий завод імені Карла Маркса

тонн

50

70

Кварцитоглинисті маси для монолітної футеровки сталерозливних ковшів

 

 

 

 

Овручське рудоуправління, Красногорівський вогнетривкий завод імені Леніна

тис. тонн

-

12,0

14,0

Плити теплоізоляційні волокнисті вогнетривкі муліто-кремнеземисті

 

 

 

 

Сєверський доломітний завод

- " -

0,8

0,9

1,1

Керамічний флюс АНК-40

 

 

 

 

Дніпропетровський метизний завод

- " -

0,05

0,1

0,1

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ЗАВДАННЯ
по впровадженню на підприємствах Мінчормету УРСР нової техніки, передової технології і результатів закінчених науково-дослідних робіт

Найменування завдання, виконавці

Одиниця виміру

Обсяг впровадження по роках

1979

1980

1981

Забезпечити вміст дрібнику фракції менше 5 мм в агломераті:

 

 

 

 

по металургійних заводах Мінчормету УРСР - всього

не більше процентів

16,8

16,2

15,9

в т. ч. для доменної печі N 9 криворізького металургійного заводу "Криворіжсталь" імені Леніна

- " -

9,0

8,9

8,6

Освоїти технологію конвертерної плавки з інтенсивністю продувки 900 - 1500 куб. м за хвилину

 

 

 

 

ждановський металургійний завод "Азовсталь" імені Орджонікідзе

тис. тонн

1800

3200

3500

Впровадити торкретування футеровки конвертері в

 

 

 

 

металургійні заводи: Єнакіївський, ждановський "Азовсталь" імені Орджонікідзе, криворізький "Криворіжсталь" імені Леніна, Ждановський імені Ілліча

установок

2

1

1

Розширити обсяг впровадження безперервної розливки сталі на вертикальних і криволінійних машинах нового типу

 

 

 

 

металургійні заводи: Донецький імені В. І. Леніна, ждановський "Азовсталь" імені Орджонікідзе

млн. тонн

3,36

3,50

3,70

Освоїти продувку сталі в ковшах нейтральними газами

 

 

 

 

металургійні заводи: ждановський Азовсталь" імені Орджонікідзе, криворізький "Криворіжсталь" імені Леніна, Єнакіївський

млн. тонн

3,2

3,3

3,9

Розширити обсяги розливання сталі з застосуванням ковшових затворів шиберного типу

 

 

 

 

металургійні заводи Мінчормету УРСР

млн. тонн

14,5

15,0

20,0

Впровадити машини вогневої зачистки металу в технологічному потоці обтискних станів

 

 

 

 

криворізький металургійний завод "Криворіжсталь" імені Леніна

машин

1

-

-

Ждановський металургійний завод імені Ілліча

- " -

-

1

-

Ввести в дію відділення і освоїти технологію зачистки заготівок

 

 

 

 

Єнакіївський металургійний завод

тис. тонн

-

50,0

60,0

Впровадити технологію виробництва високоміцної термозміцненої періодичної арматурної сталі класів АТ-V і АТ-IV

 

 

 

 

Макіївський металургійний завод імені Кірова

- " -

-

-

20,0

Освоїти виробництво загрунтованих товстих листів на стані "4500"

 

 

 

 

Ждановський металургійний завод імені Ілліча

- " -

-

20,0

25,0

Ввести в дію відділення по комплексній переробці брухту

 

 

 

 

криворізький металургійний завод "Криворіжсталь" імені Леніна

відділення

1

-

-

Освоїти виробництво доменного коксу в батареях вмістом 41,6 куб. м з застосуванням коксових машин з гідроприводом

 

 

 

 

Запорізький коксохімічний завод

батарей

-

1

-

Авдіївський коксохімічний завод імені 50-річчя СРСР

- " -

-

1

-

Впровадити комплекс машин і механізмів для обслуговування великовагових коксових печей висотою 7 м і вище

 

 

 

 

Авдіївський коксохімічний завод імені 50-річчя СРСР

батарей

-

-

1

Запорізький коксохімічний завод

- " -

-

-

1

Впровадити чотирьохвалкові кліті та освоїти технологію холодної прокатки труб з нержавіючої сталі

 

 

 

 

Нікопольський південнотрубний завод імені Великої Жовтневої соціалістичної революції, Дніпропетровський трубопрокатний завод імені Леніна

тис. тонн

9,0

10,0

11,0

Впровадити зволожуюче обладнання нової конструкції в обгрудковуючих барабанах

 

 

 

 

Південний гірничо-збагачувальний комбінат імені XXV з'їзду КПРС

агломашин

-

10

-

Освоїти виробництво офлюсованих залізорудних обкатишів з застосуванням системи "решітка-трубчаста піч-кільцевий охолоджувач"

 

 

 

 

Дніпровський гірничо-збагачувальний комбінат імені 50-річчя СРСР

млн. тонн

5,0

6,0

6,5

Впровадити технологію виробництва цирконових вогнетривів для безперервного та безстопорного розливання сталі

 

 

 

 

Червоноармійський динасовий завод імені Дзержинського

тис. тонн

1,5

1,5

1,5

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ЗАВДАННЯ
по підвищенню основних техніко-економічних показників виробництва і продукції, що випускається

Показники

Одиниця виміру

Обсяги завдань по роках

1979

1980

1981

Питома вага продукції вищої категорії якості в загальному обсязі виробництва товарної /валової/ продукції

процентів

14,5

16,0

15,5

Питома вага робітників, зайнятих механізованою і автоматизованою працею

 

49,2

49,9

51,1

Відносне вивільнення робітників за рахунок підвищення технічного рівня виробництва

тис. чоловік

10,0

9,35

9,40

Абсолютне скорочення чисельності робітників, зайнятих ручною працею

процентів до кількості робітників, зайнятих ручною працею

3,0

3,2

3,4

Добування руди відкритим способом з застосуванням циклічно-потокової технології

млн. тонн

36,0

42,0

47,5

Виробництво залізорудних концентратів з вмістом заліза 65 процентів і вище

млн, тонн
проценті в до загального виробництва концентрату

51,3
62,2

51,8
57,5

58,1
62,6

Добування магнетитових кварцитів підземним способом

млн. тонн

-

0,75

1,5

Висота шару спікання агломерату

 

 

 

 

на дніпровському металургійному заводі імені Дзержинського /3 стрічки/

не менше

300

300

300

на Макіївському металургійному заводі імені Кірова /1 стрічка/

не менше мм

300

300

300

на криворізькому металургійному заводі "Криворіжсталь" імені Леніна /1 стрічка/

- " -

350

400

400

на запорізькому металургійному заводі "Запоріжсталь" імені Орджонікідзе /1 стрічка/

- " -

450

450

450

Сухе гасіння коксу

млн. тонн

5,05

5,5

6,0

Витрати сухого скіпового коксу на виробництво 1 тонни чавуну

кг

539,9

535,0

532,0

Виплавка чавуну з застосуванням пилевугільного палива

млн. тонн чавуну

-

0,8

1,0

Вміст кисню в доменному дутті

 

 

 

 

по Мінчормету УРСР - всього

процентів

25,3

27,6

27,8

в тому числі:

 

 

 

 

на криворізькому металургійному заводі "Криворіжсталь" імені Леніна:

 

 

 

 

цех N 1

- " -

26,4

27,5

27,5

цех N 2

- " -

29,5

30,0

30,0

на Комунарському металургійному заводі

- " -

27,0

27,0

27,5

на Дніпровському металургійному заводі імені Дзержинського

- " -

23,0

23,3

24,0

Температура доменного дуття по Мінгормету УРСР - всього

° C

1075

1090

1100

в тому числі:

 

 

 

 

на Комунарському металургійному заводі

° C

1035

1080

1090

на Макіївському металургійному заводі імені Кірова

- " -

1040

1110

1110

на Дніпровському металургійному заводі імені Дзержинського

- " -

1070

1090

1095

на Єнакіївському металургійному заводі

° C

1045

1050

1050

Розливання спокійної вуглецевої сталі у виливниці з застосуванням теплоізоляційних вкладишів

тис. тонн

5,6

6,0

6,37

Позапічна обробка сталі:

 

 

 

 

вакуумуванням

млн. тонн

-

-

0,15

синтетичними шлаками

- " -

0,23

0,25

0,3

нейтральними газами

- " -

3,2

3,3

3,9

Розливання сталі з ковшів, обладнаних шиберними затворами

- " -

14,5

15,0

20,0

Виробництво листової сталі в звуженому полі допусків

- " -

6,9

7,2

7,3

Виробництво сортового прокату в звуженому і мінусовому полі допусків

- " -

8,2

8,6

9,0

Виробництво прокату поліпшеної якості та економічних профілів:

 

 

 

 

прокату з низьколегованої сталі

- " -

6,86

7,0

7,3

прокату термічно зміцненого

- " -

2,9

3,0

3,1

Витрати стальних зливків на 1 тонну готового прокату

кг

1260,8

1259,2

1259,0

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ЗАВДАННЯ
Мінчормету УРСР по механізації і автоматизації виробничих процесів та впровадженню обчислювальної техніки на підприємствах чорної металургії

Найменування завдань

Обсяг впровадження по роках

1979

1980

1981

Впровадити комплексну механізацію:

 

 

 

цехів

3

3

3

дільниць

16

17

16

Ввести в дію механізовані поточні лінії

23

24

25

Впровадити автоматичні лінії

16

17

16

Ввести в дію автоматизовані системи управління технологічними процесами /АСУТП/

12

10

4

Ввести в дію автоматизовані системи управління підприємствами /АСУП/

1

2

-

Створити інформаційно-обчислювальні центри підприємств і організацій та розширити діючі обчислювальні центри

8

5

3

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ЗАВДАННЯ
Мінчормету УРСР по реконструкції та технічному переозброєнню промислових об'єктів підприємств

Найменування об'єктів

Строк виконання /рік/

Реконструкція і технічне переозброєння Південного гірничо-збагачувального комбінату імені XXV з"їзду КПРС з введенням в дію потужностей:

 

по видобутку сирої залізної руди в обсязі

 

1000 тис. тонн

1980

1500 тис. тонн

1981

по виробництву залізорудного концентрату в обсязі

 

500 тис. тонн

1980

500 тис.тонн

1981

Будівництво II пускового комплексу фабрики згрудкування N 2 потужністю 3,0 млн. тонн обкатишів на рік Дніпровського гірничо-збагачувального комбінату імені 50-річчя СРСР

1980

Реконструкція дробильно-сортувальної фабрики рудоуправління імені Фрунзе виробничого об'єднання "Кривбасруда"

1981

Реконструкція Богданівської збагачувальної фабрики Орджонікідзевського гірничо-збагачувального комбінату промислового об'єднання "Укрруда"

1980

Будівництво комплексу кисневого блоку КТ-70 N 10 кисневої станції N 3 криворізького металургійного заводу "Криворіжсталь" імені Леніна

1981

Будівництво комплексу осепрокатного стана 220 Дніпровського металургійного заводу імені Дзержинського

1981

Будівництво машини вогневої зачистки на слябінгу 1150 Ждановського металургійного заводу імені Ілліча

1980

Будівництво установки вакуумування сталі в киснево-конвертерному цеху ждановського металургійного заводу "Азовсталь" імені Орджонікідзе

1980

Установка гідравлічних ножиць для різання металолому в копровому цеху Макіївського металургійного заводу імені Кірова

1980

Будівництво 12-ї групи нагрівальних колодязів Єнакіївського металургійного заводу

1980

Будівництво цеху біметалевих прутків Комунарського металургійного заводу

1981

Будівництво цеху по виробництву біметалевих труб Дніпровського трубопрокатного заводу імені Леніна

1981

Реконструкція труболиварного цеху N 3 Макіївського труболиварного заводу імені Куйбишева

1981

Будівництво комплексу по виробництву легованого дроту Дніпропетровського метизного заводу

1980

Будівництво другої черги цеху карбідкремнієвих електронагрівачів Запорізького вогнетривкого заводу

1980

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Опрос