Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О строительстве водоема на реке Стрый во Львовской области

Совет Министров УССР
Постановление, Перечень от 05.09.1979 № 440

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 5 вересня 1979 р. N 440

Київ

Про будівництво водоймища на річці Стрий у Львівській області

З метою забезпечення будівництва і введення в дію об'єктів першої черги протипаводкових споруд на річці Стрий у Львівській області Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Зобов'язати Міністерство меліорації і водного господарства УРСР забезпечити будівництво і введення в дію в 1984 році першої черги протипаводкових споруд на р. Стрий - водоймища місткістю 175 млн. куб. м.

Покласти на Міністерство функції замовника і генерального підрядчика по будівництву основних споруд водоймища.

2. Покласти виконання робіт на будівництві водоймища на р. Стрий за субпідрядними договорами з Міністерством меліорації і водного господарства УРСР:

по будівництву шляхів і мостів - на Міністерство будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР,

по будівництву об'єктів зв'язку - на Міністерство зв'язку УРСР,

по будівництву протифільтраційної завіси - на Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР,

по зведенню лісів, лісоочистці і лісонасадженнях - на Міністерство лісового господарства УРСР,

по будівництву тунелів глибинного водоскиду - на управління будівництва "Київметробуд",

по будівництву під'їзної залізничної колії - на трест "Південзахідтрансбуд"

в обсягах по роках згідно з додатком N 1.

3. Міністерству меліорації і водного господарства УРСР здійснити в 1979 - 1981 роках будівництво бази з під'їзними шляхами для приймання і зберігання вантажів, що надходять для будівництва водоймища.

4. Держплану УРСР при розробці планів економічного і соціального розвитку на 1980 - 1984 роки передбачити виділення Міністерству меліорації і водного господарства УРСР капітальних вкладень для будівництва водоймища на р. Стрий.

5. Львівському облвиконкому, міністерствам УРСР і організаціям, будівлі і споруди яких знаходяться в зоні водоймища на р. Стрий, до 1 жовтня 1983 р. забезпечити перенесення та знесення цих будівель і споруд та здійснити інші заходи по підготовці зони затоплення за рахунок загального кошторису згідно з додатком N 2.

6. Покласти на Міністерство сільського будівництва УРСР функції генерального підрядчика по будівництву жилих будинків та інших будівель і споруд для громадян, що переселяються, шкіл, лікувальних і дитячих закладів, об'єктів культурно-побутового призначення і комунального господарства, адміністративних будинків місцевих Рад, виробничих приміщень радгоспів, колгоспів і інших кооперативних і громадських організацій.

7. Львівському облвиконкому:

а) забезпечити переселення населення із зони впливу водоймища на р. Стрий, перенесення та знесення жилих будинків і інших будівель і споруд, нове будівництво, а також своєчасне відведення земельних ділянок під будівництво.

Переселення населення, перенесення і знесення жилих та громадських будівель і споруд із зони впливу водоймища на р. Стрий або нове будівництво провадиться відповідно до Положення про порядок проведення заходів по підготовці зон затоплення водоймищ у зв'язку з будівництвом гідроелектростанцій і водоймищ, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 2 лютого 1976 р. N 76 /розпорядження Ради Міністрів УРСР від 23 лютого 1976 р. N 99/;

б) забезпечити створення в 1979 році комісії для оцінки вартості перенесення, знесення і нового будівництва будівель і споруд, визначення вартості плодових насаджень, а також кількості будівельних матеріалів, потрібних для продажу населенню, що переселяється із зони впливу водоймища на р. Стрий;

в) своєчасно повідомляти населення, що переселяється із зони затоплення водоймища, про строки, порядок і умови переселення на нові місця;

г) до 1 січня 1980 р.:

визначити пільгову групу населення, що переселяється із зони затоплення водоймища;

закрити діючі кладовища і припинити поховання в місцях, розташованих в зонах затоплення і берегообвалення на р. Стрий, та відвести для кладовищ відповідні ділянки у нових місцях;

закрити скотомогильники, що знаходяться в зоні затоплення та берегообвалення, і відвести для цього нові місця за погодженням з органами санітарного і ветеринарного нагляду;

д) забезпечити перенесення в 1982 - 1983 роках із зони затоплення і берегообвалення на нові місця кладовищ, братських та одиночних поховань, а також перепоховання із закритих кладовищ;

є) забезпечити складання в 1979 - 1980 роках графіків, уточненої схеми розселення населення і проектів планіровки та забудови сіл, в які переселяється населення із зони водоймища на р. Стрий;

ж) заборонити будь-яке будівництво в зоні затоплення, підтоплення і берегообвалення на р. Стрий;

з) забезпечити проведення в 1979 - 1980 роках технічної інвентаризації жилих будинків, господарських будівель, споруд, що належать громадянам на праві особистої власності, і насаджень, а також складання кошторисів і підготовку матеріалів до актів оціночної комісії на перенесення будівель, споруд і насаджень із зони впливу водоймища на р. Стрий.

Покласти на Львівський облвиконком функції замовника по виконанню цих робіт.

Фінансування вказаних робіт провадити за рахунок і в межах коштів, передбачених у зведеному кошторисі на будівництво першої черги протипаводкових споруд на р. Стрий.

8. Львівському облвиконкому і Укоопспілці забезпечити в 1979 - 1983 роках продаж населенню, що переселяється із зони впливу водоймища, будівельних матеріалів в кількості, необхідній для будівництва жилих будинків і господарських будівель за прийнятими проектами.

9. Львівському облвиконкому, Міністерству автомобільного транспорту УРСР і Держкомсільгосптехніці УРСР забезпечити в 1980 - 1983 роках перевезення будівельних матеріалів та майна, громадян і колгоспів, що переселяються із зони затоплення водоймища на р. Стрий.

10. Держкомсільгосптехніці УРСР забезпечити виділення і рівномірну поставку будівельно-монтажним організаціям, зайнятим на будівництві водоймища на р. Стрий, запасних частин, вузлів і агрегатів для автомобілів, тракторів і механізмів відповідно до виділених республіці ресурсів на наявний парк машин і механізмів.

11. Ввести в штати апарату Дрогобицького райвиконкому з 1 січня 1980 р. на період будівництва Стрийського водоймища посаду заступника голови виконкому по переселенню населення і підготовці зони затоплення в межах фонду заробітної плати і асигнувань, встановлених бюджетом Львівської області на утримання органів державного управління.

12. Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству сільського будівництва УРСР, Міністерству торгівлі УРСР і Львівському облвиконкому забезпечити виділення для будівельників водоймища на р. Стрий промислових і продовольчих товарів та організувати громадське харчування на будівельних майданчиках.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 24

 

ЗАВДАННЯ
по будівництву водоймища на р. Стрий у Львівській області, що підлягають виконанню міністерствами і будівельними організаціями за субпідрядними договорами з Мінводгоспом УРСР

/тис. крб./

Найменування робіт

Обсяг будівельно-монтажних робіт на 1979 - 1984 рр.

в тому числі по роках

Виконавці

1979

1980

1981

1982

1983

1984

Будівництво шляхів і мостів

1240

75

350

815

-

-

-

Міншляхбуд УРСР

Будівництво об'єктів зв'язку

800

-

-

350

450

-

-

Мінзв'язку УРСР

Будівництво протифільтраційної завіси

460

-

-

-

460

-

-

Мінмонтажспецбуд УРСР

Зведення лісів, лісоочистка і лісонасадження

30

-

-

-

-

30

-

Мінлісгосп УРСР

Будівництво тунелів глибинного водоскиду

2400

-

-

1000

1400

-

-

управління будівництва "Київметробуд"

Будівництво під'їзної залізничної колії

450

-

450

-

-

-

-

трест "Південзахідтрансбуд" Мінтрансбуду

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ПЕРЕЛІК
об'єктів, що підлягають перенесенню та знесенню у зв'язку з підготовкою до затоплення зони водоймища на р. Стрий

Найменування об'єктів

Замовник

Виконавці робіт

Строки виконання робіт
/роки/

1

2

3

4

Лінія зв'язку

Мінзв'язку УРСР

Мінзв'язку УРСР

1983

Будинок відділення зв'язку в с. Новий Кропивник

- " -

- " -

1983

Виробничі приміщення радгоспу "Новокропивницький"

Мінрадгоспів УРСР

Мінсільбуд УРСР

1982

Виробничі приміщення Дрогобицького лісгоспзагу

Мінлісгосп УРСР

Мінлісгосп УРСР

1982

Будівлі піонерського табору Дрогобицької швейної фабрики "Зоря" в с. Новий Кропивник

Мінлегпром УРСР

Мінлегпром УРСР

1983

Рибницький лісопильний завод меблевої фірми "Дрогобич"

Мінліспром УРСР

Мінліспром УРСР

1983

Лінії електропередачі 6 і 0,4 кВ

Мінводгосп УРСР

Мінводгосп УРСР

1983

Трансформаторна підстанція 6/0,4 кВ

- " -

- " -

1983

Насосна станція в с. Рибник

- " -

- " -

1982

Будинок сільради в с. Довге

- " -

- " -

1983

Будівлі бази відпочинку управління "Бориславнафтогаз" в с. Новий Кропивник

Виробниче об'єднання "Укрнафта"

Виробниче об'єднання "Укрнафта"

1983

Будинок їдальні в с. Новий Кропивник

Укоопспілка

Укоопспілка

1983

Торговельний кіоск, павільйон та приміщення складу в с. Новий Кропивник

Укоопспілка

Укоопспілка

1983

Церковні будівлі в селах Довге та Новий Кропивник

Львівський облвиконком

Львівський облвиконком

1982

Лінія електропередачі 35 кВ Турка-Східниця

Міненерго УРСР

Міненерго УРСР

1983

Лінія електропередачі 35 кВ Східниця-Рибник

- " -

- " -

1983

Підстанція 35/6 кВ Рибницької насосної станції

- " -

- " -

1983

Будівлі бази відпочинку і піонерського табору Дрогобицького заводу автокранів

Дрогобицький завод автомобільних кранів Мінбудшляхмашу

Дрогобицький завод автомобільних кранів Мінбудшляхмашу

1983

Будівлі бази відпочинку Дрогобицького експериментально-механічного заводу спецобладнання в с. Новий Кропивник

Дрогобицький експериментально-механічний завод спецобладнання Мінгазпрому

Дрогобицький експериментально-механічний завод спецобладнання Мінгазпрому

1983

База відпочинку санаторію "Прикарпаття"

Санаторій "Прикарпаття", м. Трускавець

Санаторій "Прикарпаття", м. Трускавець

1983

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Опрос