Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О состоянии выполнения министерствами и ведомствами УССР планов развития науки и техники и эффективности использования средств, выделяемых на проведение научно-исследовательских работ и внедрение новой техники

Совет Министров УССР
Постановление от 20.08.1979 № 415

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 20 серпня 1979 р. N 415

Київ

Про стан виконання міністерствами і відомствами УРСР планів розвитку науки і техніки та ефективність використання коштів, що виділяються на проведення науково-дослідних робіт і впровадження нової техніки

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що в поточній п'ятирічці в народному господарстві здійснено значну кількість заходів по розвитку науки і впровадженню нової техніки. Лише за три роки десятої п'ятирічки здійснено 381 тис. заходів, що на 32 проценти більше, ніж за відповідний період дев'ятої п'ятирічки, в тому числі механізовано і автоматизовано понад 5,4 тис. підприємств; цехів і дільниць, введено в дію понад 7,5 тис. механізованих потокових і автоматичних ліній, освоєно серійне виробництво близько 3,0 тис. найменувань нових видів промислової продукції, введено в дію 192 автоматичні системи управління, створено близько 2,5 тис. зразків нової техніки. Де дало можливість перевести з ручної на механізовану працю 172 тис. чоловік, умовно вивільнити 431 тис. робітників, одержати економічний ефект у сумі 2,3 млрд. карбованців.

Проте в роботі міністерств і відомств УРСР по прискоренню науково-технічного прогресу та підвищенню ефективності науки і нової техніки мають місце серйозні недоліки.

Державний план розвитку науки і техніки на 1976 - 1978 роки і перше півріччя 1979 р. не виконано. Особливо незадовільно працюють Міністерство чорної металургії УРСР, Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство заготівель УРСР, Міністерство будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерство сільського будівництва УРСР, Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Головнафтохімпром УРСР і Головплодвинпром УРСР, які систематично не виконують планів розвитку науки і техніки. Вказані міністерства і відомства УРСР не забезпечують належний контроль за діяльністю підвідомчих підприємств і організацій по виконанню запланованих досліджень і заходів по підвищенню технічного рівня виробництва.

Залишається низькою ефективність впровадження нової техніки у виробництво. Багато нових типів машин, обладнання і апаратів, що випускаються, не відповідають сучасним вимогам, лише незначна частина їх має вишу категорію якості.

Повільно виконуються програми робіт по механізації і автоматизації виробництва. За три роки поточної п'ятирічки з 506 завдань, передбачених програмами, виконано 498, або 98,4 процента. Ряд найважливіших завдань не виконано Головплодвинпромом УРСР, Головнафтохімпромом УРСР, Державним комітетом УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі.

Серйозні недоліки мають місце у використанні коштів, що виділяються на розвиток науки і техніки. Не покінчено з практикою розпорошення коштів на виконання дрібної малоефективної тематики.

Значна частина коштів витрачається на розробки, які не знаходять практичного застосування. Ефективність впровадження нової техніки в промисловості знизилась з 41,2 коп. на один карбованець затрат в 1975 році до 35,4 коп. в 1978 році, або на 14,1 процента, в тому числі по підприємствах Міністерства заготівель УРСР - в 3 рази, Головнафтохімпрому УРСР - в 2,4 раза.

В ряді випадків порушується принцип матеріальної заінтересованості при створенні і впровадженні нової техніки.

Академія наук УРСР, Південне відділення ВАСГНІЛ, Міністерство охорони здоров'я УРСР, Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР слабо контролюють фінансово-господарську діяльність підвідомчих наукових установ, внаслідок чого не освоюються в повному обсязі кошти, що виділяються на виконання науково-дослідних робіт, які мають важливе народногосподарське значення.

В промисловості республіки протягом 1978 року понад 800 підприємств зовсім не планували і не виконували заходів по впровадженню нової техніки. Багато таких підприємств у Міністерстві харчової промисловості УРСР, Міністерстві заготівель УРСР і Міністерстві місцево! промисловості УРСР.

На ряді підприємств Міністерства вугільної промисловості УРСР, Міністерства чорної металургії УРСР, Міністерства промислового будівництва УРСР і Міністерства сільського будівництва УРСР плани по новій техніці мало впливають на зростання продуктивності праці, не забезпечують виконання завдань по умовному вивільненню градівників за рахунок підвищення технічного рівня виробництва.

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Держплану УРСР, Академії наук УРСР, Держбуду УРСР, міністерствам і відомствам УРСР вжити заходів до безумовного виконання планів розвитку науки і техніки, прискорення і підвищення економічної ефективності впровадження наукових розробок в усіх галузях народного господарства, поліпшити використання коштів, що виділяються на проведення науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт.

2. Звернути увагу Міністра чорної металургії УРСР т. Куликова, Міністра сільського господарства УРСР т. Хорунжого, Міністра заготівель УРСР т. Шматольяна, Міністра будівництва підприємств важкої індустрії УРСР т. Дубенця, Міністра сільського будівництва УРСР т. Котова, Міністра монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР т. Вагратуні, Начальника Головнафтохімпрому УРСР т. Лісничого і Начальника Головплодвинпрому УРСР т. Лисенка на систематичне невиконання в десятій п'ятирічці державних планів розвитку науки і техніки та зобов'язати їх вжити заходів до забезпечення виконання завдань по розвитку науки і техніки у встановлених обсягах.

3. Держплану УРСР, Держпостачу УРСР, міністерствам і відомствам УРСР передбачати виділення необхідних матеріально-технічних і фінансових ресурсів для забезпечення виконання планів розвитку науки і нової техніки.

4. Міністерствам і відомствам УРСР, Академії наук УРСР, виходячи з основних напрямів економічного і соціального розвитку, визначити найважливіші галузеві науково-технічні проблеми для розробки в одинадцятій п'ятирічці і до 1 січня 1980 р. подати перелік вказаних проблем Держплану УРСР для узагальнення.

5. Держплану УРСР розробити і до 1 січня 1980 р. довести до міністерств і відомств УРСР контрольні цифри показників по механізації та автоматизації виробничих процесів на 1981 - 1985 роки.

6. Міністерствам і відомствам УРСР:

по кожному з підприємств, які не здійснюють заходів по новій техніці, встановити завдання на 1979 - 1980 роки по підвищенню технічного рівня виробництва, зокрема по впровадженню передової технології, механізації виробничих процесів, модернізації діючого устаткування;

встановити додаткові завдання на 1979 рік по вивільненню працівників і одержанню економії від зниження собівартості товарної продукції.

Про результати доповісти Держплану УРСР у жовтні 1979 року.

7. Встановити починаючи з 1980 року, що:

обсяги затрат на науково-технічні розробки, в тому числі фонд заробітної плати і бюджетні асигнування, що виділяються міністерствам і відомствам УРСР за рахунок резерву Ради Міністрів УРСР, після закінчення встановлених строків виконання робіт залишаються на наступні роки в їх розпорядженні лише при умові якісного виконання досліджень;

по закінчених науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних роботах, результати яких не впроваджені у виробництво або не знайшли іншого практичного застосування, за винятком робіт, що виконуються бюджетними установами за рахунок бюджетних асигнувань, списання затрат провадиться лише за рішенням міністерств і відомств УРСР, яким підпорядковані організації - виконавці робіт.

8. Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, у підпорядкуванні яких є вищі учбові заклади, вжити заходів по докорінному поліпшенню роботи вузів по укладанню договорів з промисловими підприємствами, не допускати завищення кошторисної вартості та надмірної рентабельності госпдоговірних робіт і встановити суворий контроль за додержанням планово-фінансової дисципліни.

9. Схвалити заходи по дальшому посиленню контролю за виконанням планів розвитку науки і техніки та поліпшенню впровадження наукових розробок у виробництво згідно з додатком.

10. Держплану УРСР про виконання цієї постанови доповісти Раді Міністрів УРСР у липні 1981 року.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 25

 

ЗАХОДИ
по дальшому посиленню контролю за виконанням планів розвитку науки і техніки та поліпшенню впровадження наукових розробок у виробництво

1. Розглянути стан робіт по кожному завданню плану розвитку науки і техніки на 1979 рік, виявити завдання, що знаходяться під загрозою зриву, розробити і затвердити графіки по їх виконанню з зазначенням строків і відповідальних за їх реалізацію, маючи на увазі забезпечення виконання плану 1979 року у повному обсязі.

2. Провести згідно з порядком, затвердженим постановою ДКНТ і Держкомвинаходів від 22 серпня 1974 р. N 525/30, оцінку науково-технічної діяльності підвідомчих науково-дослідних, проектно-конструкторських і проектно-технологічних організацій, робота яких протягом останніх трьох років не оцінювалась.

3. Поліпшити патентно-ліцензійну роботу науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій і підприємств, вжити заходів до зміцнення патентних служб, визначити найбільш ефективні винаходи і подати їх в установленому порядку для патентування за кордоном. Скласти плани-графіки впровадження у промисловість винаходів, які патентуються за кордоном, для наступного продажу ліцензій. Організувати своєчасну підготовку рекламних матеріалів на них.

4. Підготувати і подати Держплану УРСР пропозиції щодо поетапного створення раціональної відомчої мережі обчислювальних центрів колективного користування для обробки інформації і автоматизації наукових досліджень.

5. Передбачити в планах на одинадцяту п'ятирічку завдання по створенню раціональної відомчої мережі обчислювальних центрів колективного користування з включенням їх у програму Республіканської автоматизованої системи УРСР. Ввести в дію першу чергу мережі в одинадцятій п'ятирічці і забезпечити обробку інформації в обсязі не менш ніж 30 процентів від усієї потреби Академії наук УРСР в обробці даних.

6. Розробити цільові програми автоматизації наукових досліджень на 1981 - 1985 роки і до 1990 року.

7. Переглянути проекти будівництва нових і реконструкції діючих підприємств, маючи на увазі забезпечити високий рівень механізації і автоматизації основних і допоміжних виробничих процесів, особливо вантажно-розвантажувальних і складських операцій.

8. Створити потужності та організувати на підвідомчих підприємствах виробництво засобів малої механізації і автоматизації виробничих процесів, а також нестандартного устаткування, що дозволить значно скоротити застосування ручної праці при переміщенні вузлів і деталей, пакуванні 1 маркіруванні виробів та на інших допоміжних роботах; забезпечити виділення необхідних матеріально-технічних ресурсів.

9. Розробити і погодити а ЦСУ УРСР уточнені переліки професій, які відносяться до механізованої і ручної праці. Союзно-республіканські міністерства і відомства УРСР погоджують зазначені переліки також з відповідними союзно-республіканськими міністерствами і відомствами СРСР.

10. Розробити програми робіт по підвищенню рівня механізації і автоматизації виробництва, визначити по кожному підвідомчому об'єднанню, підприємству і організації конкретні завдання, які забезпечують досягнення показників, встановлених Держпланом УРСР.

11. Розробити на одинадцяту п'ятирічку регіональні комплексні програми робіт по підвищенню рівня механізації і автоматизації виробництва відповідно до методичних вказівок, форм і показників Держплану УРСР.

12. Вжити додаткових заходів до поліпшення організації досліджень, виконання обов'язкових завершальних етапів створення нових виробів, матеріалів і технологічних процесів і підготовки їх до промислового використання та освоєння у виробництві.

Забезпечити використання за призначенням цільових коштів, а також капітальних вкладень на розвиток науки і техніки. Посилити контроль за достовірністю відображення реальних показників про затрати та їх ефективність у звітності по науці і новій техніці в бухгалтерських звітах. Результати аналізу вказаних показників та їх оцінку відображати в окремому розділі пояснювальних записок до звітів.

Забезпечити ведення оперативного обліку економічної ефективності по закінчених науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних роботах та заходів, які виконуються по впровадженню нової техніки, на період від визначення очікуваних розмірів ефекту до фактичної реалізації його у повному обсязі.

13. Уточнити Положення про порядок приймання, оцінки і впровадження закінчених науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт, передбачивши підвищення вимог до результатів досліджень та економічну відповідальність за несвоєчасне впровадження у виробництво"

14. Розробити перспективний план створення дослідних та експериментальних баз, маючи на увазі проведення випробування дослідних зразків і впровадження їх у промислове виробництво, як правило, протягом одного року.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Опрос