Идет загрузка документа (165 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О дальнейшем совершенствовании организации республиканского и областного социалистического соревнования в отраслях народного хозяйства Украинской ССР

Совет Министров УССР, Украинский республиканский совет профессиональных союзов
Постановление от 17.08.1979 № 408
редакция действует с 15.10.1987

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
І УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

ПОСТАНОВА

від 17 серпня 1979 р. N 408

Київ

Про дальше вдосконалення організації республіканського і обласного соціалістичного змагання в галузях народного господарства Української РСР

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Ради Міністрів Української РСР і
Української республіканської ради професійних спілок
 від 17 липня 1981 року N 377
,
 від 20 серпня 1986 року N 297
,
 від 2 жовтня 1986 року N 354
,
 від 3 лютого 1987 року N 31
,
 від 15 жовтня 1987 року N 339

(На часткову зміну цієї постанови Міністерству сільського господарства УРСР збільшено кількість перехідних Червоних прапорів і грошових премій для заохочення колективів тракторних, тракторно-рільничих, тракторно-комплексних бригад і механізованих загонів підприємств новоутвореного Республіканського виробничо-наукового об'єднання "Укрсільгоспхімія" - переможців у республіканському соціалістичному змаганні згідно з додатком, затвердженим постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 31 липня 1980 року N 456, відповідно зменшено їх кількість Держкомсільгосптехніці УРСР)

(На часткову зміну цієї постанови зменшено кількість перехідних Червоних прапорів і грошових премій по міністерствах УРСР згідно з додатком, затвердженим постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 24 вересня 1981 року N 486)

(Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 16 вересня 1986 року N 335 передбачено зміни до цієї постанови)

(Додатково до встановлених цією постановою Червоних прапорів засновано перехідний Червоний прапор Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР і Українського республіканського комітету профспілки робітників лісової, паперової і деревообробної промисловості з першою грошовою премією для нагородження колективів виробничих, науково-виробничих об'єднань, підприємств і організацій - переможців у республіканському соціалістичному змаганні згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 22 квітня 1987 року N 142)

З метою дальшого вдосконалення організації республіканського і обласного соціалістичного змагання за підвищення ефективності виробництва і якості роботи та у зв'язку із змінами, що сталися в галузях народного господарства республіки внаслідок поліпшення структури управління, підвищення концентрації виробництва, зростання його обсягів, Рада Міністрів Української РСР і Українська республіканська рада професійних спілок ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Пункт 1 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР і Української
 республіканської ради професійних спілок від 15.10.87 р. N 339)

2. Пункт 2 втратив чинність

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою Ради Міністрів
Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок
від 20.08.86 р. N 297
,
 втратив чинність згідно з постановою Ради Міністрів
Української РСР і Української  республіканської ради професійних спілок
від 15.10.87 р. N 339)

3. Затвердити розміри грошових премій для заохочення колективів виробничих, науково-виробничих, міжгосподарських, агропромислових об'єднань, підприємств, організацій, установ, колгоспів, їх підрозділів - переможців у республіканському та обласному соціалістичному змаганні, згідно з додатком N 2, та ввести їх в дію починаючи з підведення підсумків соціалістичного змагання за III квартал 1979 року.

4. Встановити, що виплата грошових премій по підсумках республіканського та обласного соціалістичного змагання провадиться:

виробничим об'єднанням, підприємствам і організаціям /виробничим одиницям об'єднань і організацій/, переведеним на нові умови господарювання, - за рахунок фактичного розрахункового прибутку /прибутку/ до розподілу його за нормативом на відрахування в бюджет і на фінансування власних затрат, а переведеним на господарський розрахунок і самофінансування, у яких весь прибуток /доход/ розподіляється за нормативами, - за рахунок прибутку /доходу/, що залишається у їх розпорядженні до направлення його у фонди економічного стимулювання;

решті виробничих об'єднань, підприємств і організацій /виробничим одиницям об'єднань і організацій/, а також установам та екіпажам суден - за рахунок надпланового прибутку в порядку, передбаченому для його розподілу /при недостачі його - за рахунок вільного залишку прибутку, а у випадку, коли прибуток не планується, - за рахунок надпланової економії від зниження собівартості продукції /робіт/, по планово-збиткових підприємствах і організаціях - за рахунок економії від фактичного зниження збитків/.

При відсутності зазначених джерел премія виробничим одиницям об'єднань і організацій, екіпажам суден виплачується за рахунок резервів /централізованих фондів/ по фонду матеріального заохочення міністерства /відомства/, органів середньої ланки управління або за рахунок коштів, вказаних у пункті 5 цієї постанови;

науково-виробничим об'єднанням - за рахунок надпланового прибутку або надпланової економії, одержаної і з початку календарного року; науково-дослідним, проектно-технологічним і конструкторським організаціям, що перебувають на господарському розрахунку, - за рахунок прибутку, який залишається згідно з чинним законодавством у розпорядженні цих організації, а тим, що перебувають на державному бюджеті, - за рахунок економії коштів по кошторису на дослідно-конструкторські та науково-дослідні роботи.

У разі недостачі вмазаних коштів виплата грошових премій може провадитися за рахунок централізованого фонду преміювання за створення і впровадження нової техніки міністерства, відомства УРСР;

проектним і розвідувальним організаціям, що виконують роботи для капітального будівництва, - за рахунок надпланового прибутку, одержаного ними з початку календарного року, а при недостачі його в організаціях, переведених на нову систему планування й економічного стимулювання, - за рахунок вільного залишку прибутку організації. У тих випадках коли проектним і розвідувальним організаціям в окремих кварталах чи році завдання по здачі замовникам закінчених проектів, іншої проектної продукції і з прибутку не передбачені /або передбачені в незначних розмірах/, премії виплачуються в частині, що не покривається балансовим прибутком, - за рахунок надпланової економії від зниження собівартості незавершених проектно-розвідувальних робіт;

організаціям і установам, що знаходяться на бюджеті /крім науково-дослідних, проектних і конструкторських організацій/, - за рахунок економії по їх кошторисах витрат, а при недостачі цих коштів - за рахунок загальної економії по кошторисах витрат установ і організацій /за винятком економії по капітальних вкладеннях/ в межах відповідного бюджету/ районного, міського, обласного та іншого бюджету/, за рахунок коштів якого здійснюється фінансування витрат цих організацій і установ;

радгоспам, агропромисловим об'єднанням та іншим державним сільськогосподарським підприємствам і організаціям - за рахунок прибутку або надпланової економії. Тракторним, тракторно-рільничим, тракторно-комплексним бригадам і механізованим загонам радгоспів та інших державних підприємств і організацій сільського господарства - за рахунок прибутку або надпланової економії по відповідному підприємству або організації;

колгоспам, міжгосподарським підприємствам і організаціям, їх тракторним, тракторно-рільничим, тракторно-комплексним бригадам і механізованим загонам - за рахунок коштів, які передбачаються по республіканському бюджету;

риболовецьким колгоспам - за рахунок місцевого фонду регулювання риболовецьких колгоспів;

працівникам апарату обласних /міських/ управлінь побутового обслуговування населення, торгівлі, громадського харчування - за рахунок частини коштів матеріального заохочення підпорядкованих підприємств і організацій, що централізуються цими управліннями;

учбовим закладам професійно-технічної освіти - переможцям у змаганні за підвищення якості підготовки робітників високої кваліфікації - відповідно за рахунок доходів від виробничої діяльності, що залишаються у розпорядженні учбових закладів профтехосвіти, та за рахунок частини цих коштів, що централізуються управліннями профтехосвіти;

колективам організацій житлового господарства - за рахунок сум перевищення прибутків над видатками, що утворюються внаслідок перевиконання планів прибутків і економії від зниження витрат;

добровільним спортивним товариствам УРСР - переможцям у змаганні за кращу постановку фізкультурної і спортивної роботи - за рахунок бюджету Укрпрофради і коштів Державного комітету УРСР по фізичній культурі і спорту, передбачених кошторисом на розвиток фізичної культури і спорту;

колективам бригад, дільниць, працівникам провідних професій підприємств і організацій - за рахунок коштів, вказаних у пункті 5 цієї постанови.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської
 ради професійних спілок від 17.07.81 р. N 377
,
 від 15.10.87 р. N 339)

5. Кошти для виплати грошових премій і придбання пам'ятних подарунків для працівників підприємств і організацій - переможців у соціалістичному змаганні визначаються відповідно до пункту 5 постанови Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 24 червня 1981 р. N 580 /підпункт 4 пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 17 липня 1981 р. N 377/.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою 
Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської
 ради професійних спілок від 17.07.81 р. N 377)

6. На індивідуальне преміювання робітників, інженерно-технічних працівників і службовців, які відзначились у змаганні, може бути використано в об'єднаннях, на підприємствах, в організаціях і установах, де нарахована премія становить менше 2 тис. карбованців, а в цехах /виробництвах/, дільницях, бригадах незалежно від розміру премії, до 100 процентів виділеної суми, а при нарахуванні премій понад 2 тис. карбованців - до 70 процентів виділеної суми. Решта премії використовується на будівництво і ремонт жилих будинків, їдалень і гуртожитків, Палаців і Будинків культури, санаторіїв, профілакторіїв, пансіонатів, будинків і баз відпочинку, дитячих садків і ясел, піонерських таборів, спортивних споруд та інших об'єктів культурно-побутового призначення і охорони здоров'я, на придбання для них обладнання та інвентаря, літератури для заводських бібліотек, на проведення культурно-освітніх, оздоровчих і фізкультурних заходів.

Кошти, спрямовані на індивідуальне преміювання робітників, інженерно-технічних працівників і службовців, розподіляються пропорційно виплатам з фонду їх заробітної плати і фонду матеріального заохочення.

При присудженні об'єднанню, підприємству, організації, установі перехідного Червоного прапора Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок, міністерства, державного комітету, відомства УРСР, виконкому обласної, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів і відповідного профспілкового органу та першої грошової премії генеральні директори /директори/, їх заступники, головні інженери і головні бухгалтери можуть бути премійовані вищестоящою організацією у розмірі до 30 процентів, другої грошової премій - до 25 процентів і третьої грошових премій - до 20 процентів місячного посадового окладу/ в межах коштів, спрямованих на індивідуальне преміювання інженерно-технічних працівників і службовців об'єднання, підприємства, організації, установи/.

Витрачання коштів на преміювання по підсумках соціалістичного змагання провадиться керівниками об'єднань, підприємств, організацій і установ за погодженням з відповідними комітетами профспілок.

При преміюванні необхідно повніше враховувати особистий внесок працівника в досягнення високих показників трудового колективу, не допускати зрівняльного підходу до виплати премій. Встановити, що мінімальна сума премії одного працівника повинна бути не менше 10 процентів його місячної тарифної ставки /посадового окладу/.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою 
Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської
 ради професійних спілок від 17.07.81 р. N 377)

7. Міністерствам, державним комітетам, відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, республіканським комітетам, обласним і Київській міській радам профспілок вжити заходів до підвищення дієвості соціалістичного змагання, дальшого вдосконалення морального і матеріального заохочення його учасників залежно від кінцевих результатів, показників ефективності виробництва, високої якості роботи. При підведенні підсумків соціалістичного змагання колективів особливо враховувати наявність і виконання зустрічних планів.

Міністерствам, державним комітетам, відомствам УРСР і республіканським комітетам профспілок у місячний строк внести в діючі умови республіканського та обласного соціалістичного змагання зміни, що випливають з цієї постанови, та затвердити умови заново організованих форм змагання, погодивши їх з Державним комітетом УРСР по праці і Укрпрофрадою.

8. Затвердити описи перехідних Червоних прапорів Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок, міністерств, державних комітетів, відомств УРСР і республіканських комітетів профспілок, виконкомів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів та обласних і Київської міської рад профспілок для нагородження переможців у соціалістичному змаганні згідно з додатками N 3 - 5.

9. Міністерству легкої промисловості УРСР виготовити на замовлення міністерств, державних комітетів, відомств УРСР, виконкомів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів перехідні Червоні прапори згідно з затвердженими описами.

Держплану УРСР забезпечити виділення Міністерству легкої промисловості УРСР матеріалів, необхідних для виготовлення перехідних Червоних прапорів.

10. Державному комітету УРСР по праці і Міністерству юстиції УРСР за погодженням з Укрпрофрадою подати Раді Міністрів УРСР пропозиції про внесення в рішення Уряду УРСР змін, що випливають з цієї постанови.

 

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Голова Української
республіканської ради
професійних спілок

В. СОЛОГУБ

Інд. 26

 

РОЗПОДІЛ
між міністерствами, державними комітетами і відомствами УРСР перехідних Червоних прапорів з першими грошовими преміями, других і третіх грошових премій для нагородження колективів-переможців у республіканському та обласному соціалістичному змаганні

(Додаток N 1 втратив чинність в частині перехідних Червоних прапорів і грошових премій по Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству заготівель УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству сільського будівництва УРСР, Міністерству легкої промисловості УРСР, Державному комітету УРСР по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства, Головному управлінню по садівництву, виноградарству і виноробній промисловості УРСР, Українському міжколгоспному об'єднанню по будівництву "Укрміжколгоспбуд" згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 20 серпня 1986 року N 297)

 

Кількість

 

перехідних Червоних прапорів з першими грошовими преміями

других грошових премій

третіх грошових премій

всього премій

Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради

міністерств, державних комітетів, відомств УРСР і республіканських комітетів профспілок

обл/міськ/-
виконкомів і
обл/міськ/-
профрад

1

2

3

4

5

6

7

Міністерство автомобільного транспорту УРСР

 

 

 

 

 

 

для колективів обласних управлінь, виробничих об'єднань, транспортно-експедиційних підприємств, організацій, підприємств автомобільного транспорту, авторемонтних і шиноремонтних заводів

1

5

-

7

8

21

Міністерство будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР

 

 

 

 

 

 

для колективів обласних виробничих управлінь, управлінь автомобільних шляхів, трестів, виробничих об'єднань /комбінатів/, підприємств, організацій

1

5

-

6

7

19

Міністерство будівництва підприємств важкої індустрії УРСР

 

 

 

 

 

 

для колективів трестів, будівельних, монтажних і спеціалізованих управлінь, виробничих об'єднань, підприємств

6

10

-

10

10

36

Міністерство внутрішніх справ УРСР

 

 

 

 

 

 

для колективів підприємств і організацій з виробничою діяльністю

-

2

-

1

2

5

Міністерство вугільної промисловості УРСР

10

51

-

54

48

163

в тому числі для колективів:

 

 

 

 

 

 

виробничих об'єднань по видобуванню, збагаченню вугілля, вугільних шахт, розрізів, вуглезбагачувальних і брикетних фабрик, групових сортувалень, інших об'єднань, підприємств і організацій

8

17

-

26

25

76

підприємств і організацій Укршахтобуду

2

2

-

3

2

9

дільниць: добувних, підготовчих робіт, внутрішахтного транспорту; добувних і екскаваторних бригад, змін збагачувальних і брикетних фабрик, бурових бригад геологорозвідувальних експедицій

-

15

-

15

12

42

гірничопрохідницьких бригад

-

10

-

5

5

20

будівельних, монтажних і гірничих дільниць на будівництві вугільних шахт

-

4

-

4

3

11

гірничопрохідницьких бригад на будівництві шахт

-

3

-

1

1

5

Міністерство геології УРСР

1

5

-

6

8

20

в тому числі для колективів:

 

 

 

 

 

 

трестів, об'єднань, експедицій, контор випробування свердловий, підприємств, організацій

1

2

-

3

4

10

бурових, вишкомонтажних, гірничопрохідницьких та інших бригад

-

3

-

3

4

10

Міністерство енергетики і електрифікації УРСР

2

8

-

6

5

21

в тому числі для колективів:

 

 

 

 

 

 

виробничих об'єднань, електричних станції, електричних і теплових мереж, підприємств енергоремонту і енергоспецремонту

2

4

-

5

4

15

інших підприємств та організацій

-

4

-

1

1

6

Міністерство заготівель УРСР

 

 

 

 

 

 

для колективів хлібозаготівельних, промислових підприємств, організації

2

9

-

12

11

34

Міністерство зв'язку УРСР

1

4

25

5

6

41

в тому числі для колективів:

 

 

 

 

 

 

обласних, міських виробничо-технічних управлінь, експлуатаційних підприємств та організацій зв'язку

1

4

-

5

6

16

районних, міських вузлів і підприємств зв'язку

-

-

25

-

-

25

Міністерство житлово-комунального господарства УРСР

2

9

54

36

36

136

в тому числі для колективів:

 

 

 

 

 

 

обласних, Севастопольського міського управлінь комунального господарства

-

1

-

1

1

3

обласних, Київського і Севастопольського міських управлінь житлового господарства

-

1

-

1

1

3

виробничих об'єднань і промислових підприємств республіканського підпорядкування, обласних /міських/ виробничих об'єднань /управлінь/, трестів газового, теплового, водопровідного, каналізаційного, зеленого, готельного господарства, міського електротранспорту, матеріально-технічного постачання і збуту, будівельних, ремонтно-будівельних, шляхових ремонтно-будівельних трестів, обласних шляхових ремонтно-будівельних, експлуатаційних лінійних управлінь автомобільних шляхів, спеціалізованого експлуатаційного управління шляхового господарства м. Харкова, управління будівництва і експлуатації автомобільних шляхів м. Києва, науково-дослідних і проектних інститутів, обласних бюро технічної інвентаризації

2

7

-

8

8

25

комбінатів комунальних підприємств і благоустрою, підприємств електромереж, готельного господарства, зеленого господарства і зеленого будівництва, автогосподарств санітарної очистки, ремонтно-будівельних, шляхових будівельних управлінь, дільниць та інших підприємств і організацій

-

-

27

16

18

61

житлово-експлуатаційних контор і управлінь будинками

-

-

27

10

7

44

Міністерство культури УРСР

-

4

-

3

1

8

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

для областей, міст Києва і Севастополя - за кращу постановку роботи культосвітніх закладів

-

1

-

1

1

3

для колективів:

 

 

 

 

 

 

обласних художньо-оформлювальних комбінатів і промислових підприємств - за підвищення ефективності і якості роботи

-

1

-

1

-

2

театрів і концертних організацій - за поліпшення культурного обслуговування населення

-

2

-

1

-

3

Міністерство легкої промисловості УРСР

6

13

-

10

8

37

в тому числі для колективів:

 

 

 

 

 

 

виробничих об'єднань, підприємств, організацій

6

12

-

9

8

35

цехів і дільниць, що виробляють товари народного споживання

-

-

-

-

-

2

Міністерство лісового господарства УРСР

1

4

-

6

7

18

в тому числі для колективів:

 

 

 

 

 

 

лісогосподарських підприємств, заповідних лісомисливських господарств, лісомеліоративних станцій та інших підприємств і організацій

1

2

-

3

4

10

лісництв, лісопунктів, майстерських дільниць, лісохімдільниць, цехів по переробці деревини

-

2

-

3

3

8

Міністерство лісової і деревообробної промисловості УРСР

2

8

-

8

10

28

в тому числі для колективів:

 

 

 

 

 

 

виробничих, науково-виробничих об'єднань, підприємств, організацій

2

4

-

4

6

16

лісництв, лісопунктів, майстерських дільниць

-

3

-

3

4

10

цехів і дільниць, що виробляють товари народного споживання

-

1

-

1

-

2

Міністерство меліорації і водного господарства УРСР

 

 

 

 

 

 

для колективів будівельних, експлуатаційних, геологічних та інших організацій, трестів, підприємств промисловості і автотранспорту, обласних виробничих управлінь, управлінь меліоративних систем і захисних споруд на водоймах

2

5

-

7

6

20

Міністерство місцевої промисловості УРСР

2

3

26

8

4

43

в тому числі для колективів:

 

 

 

 

 

 

обласних, Київського міського управлінь місцевої промисловості, виробничих об'єднань, підприємств республіканського підпорядкування, провідних виробничих одиниць об'єднань по видобуванню і переробці торфу, конструкторсько-технологічних бюро обл/міськ/-місцевпромів

2

3

-

4

3

12

виробничих об'єднань, підприємств, організацій, підпорядкованих обл/міськ/місцевпромам

-

-

26

3

1

30

цехів і дільниць, що виробляють товари народного споживання

-

-

-

1

-

1

Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР

 

 

 

 

 

 

для колективів трестів, будівельних, монтажних, спеціалізованих управлінь

4

5

-

6

7

22

Міністерство м'ясної і молочної промисловості УРСР

6

11

-

16

15

48

в тому числі для колективів:

 

 

 

 

 

 

виробничих об'єднань, підприємств, організацій, радгоспів

5

9

-

13

13

40

цехів і дільниць, що виробляють товари народного споживання

-

1

-

1

1

3

тракторних, тракторно-рільничих, тракторно-комплексних бригад і механізованих загонів

1

1

-

2

1

5

Міністерство охорони здоров'я УРСР

-

4

-

2

-

6

в тому числі для колективів:

 

 

 

 

 

 

промислових підприємств, ремонтно-будівельних управлінь

-

1

-

1

-

2

обласних і Київського міського аптечних управлінь - за підвищення культури роботи аптечних установ і поліпшення медикаментозного забезпечення населення і лікувально-профілактичних закладів; обласних і міжобласних управлінь "Медтехніка" - за досягнення кращих показників і поліпшення якості монтажу, ремонту та матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я виробами медичної техніки

-

2

-

-

-

2

науково-дослідних інститутів - за поліпшення якості наукових досліджень та впровадження їх результатів у практику охорони здоров'я

-

1

-

1

-

2

Міністерство побутового обслуговування населення УРСР

1

2

27

20

6

56

в тому числі для колективів:

 

 

 

 

 

 

обласних, Київського і Севастопольського міських управлінь побутового обслуговування населення

1

-

-

1

1

3

промислових підприємств і будівельних організацій республіканського підпорядкування

-

1

-

1

2

4

районних комбінатів побутового обслуговування населення

-

1

-

1

1

3

підприємств, підпорядкованих обласним /міським/ управлінням побутового обслуговування населення

-

-

27

17

2

46

Міністерство промислового будівництва УРСР

4

15

-

10

9

38

в тому числі для колективів:

 

 

 

 

 

 

комбінатів, трестів, будівельних, монтажних, спеціалізованих управлінь, механізованих колон, виробничих об'єднань, підприємств

4

14

-

9

9

36

будівельних, монтажних, спеціалізованих дільниць на будівництві шахт

-

1

-

1

-

2

Міністерство промисловості будівельних матеріалів УРСР

 

 

 

 

 

 

для колективів виробничих, науково-виробничих об'єднань, підприємств, організацій

5

7

-

7

5

24

Міністерство радгоспів УРСР

7

26

-

33

33

99

в тому числі для колективів

 

 

 

 

 

 

трестів, виробничих об'єднань, радгоспів, підприємств, організацій

4

14

-

18

18

54

тракторних, тракторно-рільничих, тракторно-комплексних бригад і механізованих загонів

3

12

-

15

15

45

Міністерства сільського будівництва УРСР для колективів виробничих управлінь, трестів, механізованих колон, будівельних поїздів, управлінь, дільниць

3

8

-

9

9

29

Міністерство сільського господарства УРСР

25

66

-

128

217

436

в тому числі для колективів:

 

 

 

 

 

 

колгоспів, міжгосподарських підприємств і організацій

10

25

-

50

95

180

радгоспів та інших державних підприємств і організацій

1

6

-

7

5

19

тракторних, тракторно-рільничих, тракторно-комплексних бригад і механізованих загонів

14

35

-

71

117

237

Міністерство соціального забезпечення УРСР

1

2

-

1

-

4

в тому числі для:

 

 

 

 

 

 

областей, міст Києва і Севастополя - за підвищення культури і якості соціального обслуговування населення

1

1

-

1

-

3

колективів виробничих об'єднань, підприємств

-

1

-

-

-

1

Міністерство торгівлі УРСР

7

12

54

43

45

161

в тому числі для:

 

 

 

 

 

 

областей, міст Києва і Севастополя - за підвищення ефективності і якості роботи підприємств торгівлі

1

-

-

1

1

3

областей, міст Києва і Севастополя - за підвищення ефективності і якості роботи підприємств громадського харчування

1

-

-

1

1

3

колективів госпрозрахункових управлінь торгівлі і громадського харчування міськвиконкомів, торгів, об'єднань, трестів, комбінатів торгівлі і громадського харчування, обласних оптових і оптово-роздрібних організацій, універмагів, універсамів, їдалень, ресторанів, колгоспних ринків, промислових підприємств, будівельних організацій, підсобних сільських господарств

4

12

-

-

-

16

відділів робітничого постачання

1

-

-

1

1

3

підприємств і організацій роздрібної і оптової державної торгівлі

-

-

27

22

24

73

підприємств і організацій громадського харчування державної торгівлі

-

-

27

18

18

63

Міністерство харчової промисловості УРСР

8

20

-

23

20

71

в тому числі для колективів:

 

 

 

 

 

 

виробничо-аграрних, виробничих об'єднань, підприємств, організацій, радгоспів, радгоспів-заводів

7

18

-

18

16

59

тракторних, тракторно-рільничих, тракторно-комплексних бригад і механізованих загонів

1

2

-

5

4

12

Міністерство чорної металургії УРСР

6

18

-

16

14

53

в тому числі для колективів:

 

 

 

 

 

 

виробничих об'єднань, комбінатів, металургійних, коксохімічних, вогнетривких, рудоремонтних заводів, рудоуправлінь, районних управлінь водопостачання, інших підприємств, організацій та провідних цехів /виробництв/ металургії, коксохімії, добування і збагачення рудної і нерудної сировини, виробництва вогнетривів

6

10

-

8

7

31

доменних цехів і суміжних підприємств /цехів, виробництв/

-

1

-

1

1

3

доменних і мартенівських печей

-

2

-

2

2

6

добувних і гірничопрохідницьких бригад

-

4

-

4

4

12

цехів і дільниць, що виробляють товари народного споживання

-

1

-

-

-

1

Державний комітет УРСР по матеріально-технічному постачанню

 

 

 

 

 

 

для колективів територіальних і обласних управлінь, госпрозрахункових об'єднань, управлінь, контор, баз і магазинів матеріально-технічного постачання, виробничих об'єднань, трестів, підприємств, контор вторсировини і тари, управлінь по заготівлі і постачанню палива, автотранспортних підприємств, ремонтно-будівельних організацій

-

4

-

3

3

10

Державний комітет УРСР по професійно-технічній освіті

-

26

12 

50 

в тому числі для:

 

 

 

 

 

 

областей, м. Києва - за підвищення якості підготовки робітників високої кваліфікації

-

колективів учбових закладів /обласне змагання/

-

-

26

9

6

41

Державний комітет УРСР по кінематографії

-

7

-

11

9

27

в тому числі для колективів:

 

 

 

 

 

 

обласних, Київського і Севастопольського міських управлінь кінофікації, районних, міських дирекцій кіномережі, кінотеатрів

-

5

-

9

8

22

обласних, міських контор кінопрокату, міжрайонних відділень кінопрокату

-

1

-

1

1

3

підприємств Укркінотехніки

-

1

-

1

-

2

Державний комітет УРСР у оправах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі

3

6

25

7

3

44

в тому числі для колективів:

 

 

 

 

 

 

поліграфічних підприємств республіканського підпорядкування, обласних друкарень, видавництв Держкомвидаву УРСР, ЦК ЛКСМ України, Академії наук УРСР, Спілки письменників України, міських і районних друкарень, організацій книжкової торгівлі

2

6

-

7

3

18

міських і районних друкарень

-

-

25

-

-

25

друкарень партійних видавництв УРСР

1

-

-

-

-

1

Державний комітет УРСР по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства

3

18

-

24

27

72

в тому числі для колективів:

 

 

 

 

 

 

районних і міжрайонних виробничих об'єднань, відділень, баз і контор матеріально-технічного постачання /комплектації/, підприємств, організацій

2

15

-

19

19

55

тракторних, тракторно-рільничих, тракторно-комплексних бригад і механізованих загонів

1

3

-

5

8

17

Головне управління по нафтопереробній і нафтохімічній промисловості Української РСР

 

 

 

 

 

 

для колективів виробничих об'єднань, підприємств, організацій

1

-

-

1

1

3

Головне управління по садівництву, виноградарству і виноробній промисловості Української РСР

3

8

-

14

14

39

в тому числі для колективів:

 

 

 

 

 

 

трестів радгоспів, виробничо-аграрних, науково-виробничих, виробничих об'єднань, підприємств, організацій, радгоспів, радгоспів-заводів

2

6

-

10

10

28

тракторних, тракторно-рільничих, тракторно-комплексних бригад і механізованих загонів

1

2

-

4

4

11

Центральне статистичне управління УРСР

 

 

 

 

 

 

для колективів обчислювальних центрів, обласних, районних, міських машинолічильних та інформаційно-обчислювальних станцій

-

4

-

5

7

16

Комітет по фізичній культурі і спорту при Раді Міністрів УРСР

 

 

 

 

 

 

для областей, міст Києва і Севастополя - за кращу постановку і фізкультурної і спортивної роботи

2

-

-

1

1

4

Комітет по фізичній культурі і спорту при Раді Міністрів УРСР і Укрпрофрада

 

 

 

 

 

 

для добровільних спортивних товариств УРСР - за кращу постановку фізкультурної і спортивної роботи

1

-

-

-

-

1

Головне управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР

1

6

-

6

5

18

в тому числі для колективів:

 

 

 

 

 

 

підприємств і організацій

1

1

-

1

1

4

суден і шлюзів /перехідні вимпели/

-

5

-

5

4

14

Головне управління по транспорту і постачанню нафтопродуктів при Раді Міністрів УРСР

 

 

 

 

 

 

для колективів управлінь, нафтобаз, підприємств, організацій

1

1

-

4

4

10

Головне управління рибного господарства внутрішніх водойм УРСР

1

2

-

2

2

7

в тому числі для колективів:

 

 

 

 

 

 

виробничих рибокомбінатів, підприємств, організацій

1

1

-

1

1

4

риболовецьких колгоспів

-

1

-

1

1

3

Академія наук УРСР

 

 

 

 

 

 

для колективів наукових інститутів і установ, конструкторських бюро, обчислювальних центрів, дослідних, експериментальних та інших госпрозрахункових підприємств і організацій

-

7

-

6

1

14

Південне відділення ВАСГНІЛ

 

 

 

 

 

 

для колективів дослідних і насінницьких господарств

-

1

-

1

1

3

Укоопспілка

4

8

25

48

68

153

в тому числі для колективів:

 

 

 

 

 

 

облспоживспілок, облкоопгоспторгів, облкоопторгів, облзаготуправлінь, обласних контор матеріально-технічного постачання, райспоживспілок /райспоживтовариств/, міськкоопторгів, райзаготконтор, підприємств і організацій, безпосередньо підпорядкованих Укоопспілці

4

8

-

1

-

13

райспоживспілок /райспоживтовариств/, міськкоопторгів, райзаготконтор, підприємств і організацій, підпорядкованих облспоживспілкам

-

-

25

47

68

140

Українське міжколгоспне об'єднання по будівництву "Укрміжколгоспбуд"

 

 

 

 

 

 

для колективів обласних, районних міжколгоспних будівельних, шляхобудівельних, спеціалізованих та інших організацій, підприємств

5

17

-

13

15

50

Українське республіканське добровільне протипожежне товариство

 

 

 

 

 

 

для колективів підприємств і організацій з виробничою діяльністю

-

1

-

1

1

3

Українське театральне товариство

 

 

 

 

 

 

для колективів виробничих комбінатів, підприємств

-

1

-

-

-

1

Українське товариство глухих

 

 

 

 

 

 

для колективів учбово-виробничих підприємств

-

1

-

1

1

3

Українське товариство сліпих

 

 

 

 

 

 

для колективів учбово-виробничих підприємств

-

1

-

1

2

4

Художній фонд УРСР

 

 

 

 

 

 

для колективів виробничих комбінатів, підприємств, організацій

-

1

-

1

1

3

Київський облвиконком

 

 

 

 

 

 

для колективів підприємств - за економію електроенергії

1

-

-

1

-

2

Київський міськвиконком

 

 

 

 

 

 

для колективів підприємств - за економію електроенергії

1

-

-

1

1

3

Головкиївміськбуд

 

 

 

 

 

 

для колективів трестів, будівельних, спеціалізованих управлінь, підприємств, організацій

2

-

-

3

4

9

Трест промисловості будівельних матеріалів Київського міськвиконкому

 

 

 

 

 

 

для колективів комбінатів, підприємств, організацій

-

-

1

1

-

2

Всього

146

433

263

662

734

2238

(додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з постановами Ради Міністрів
Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок
від 02.10.86 р. N 354
,
 від 03.02.87 р. N 31)

 

ПЕРША ШКАЛА ПРЕМІЙ
для колективів виробничих і науково-виробничих об'єднань, їх виробничих одиниць, підприємств і організацій електроенергетики, паливної промисловості, чорної металургії, хімічної та нафтохімічної, хіміко-фармацевтичної, лісозаготівельної, целюлозно-паперової, лісохімічної промисловості, промисловості будівельних матеріалів, скляної і фарфоро-фаянсової промисловості, будівництва, а також для колективів наукових установ академічного профілю і вищих учбових закладів - переможців у республіканському та обласному соціалістичному змаганні

Кількість працюючих, чоловік

Розмір премій в карбованцях за квартал

Збільшення розмірів премій в карбованцях з розрахунку на 100 чоловік понад чисельність працюючих, зазначену в графі 1

перша премія

друга премія

третя премія

перша премія

друга премія

третя премія

1

2

3

4

5

6

7

100

1000

750

500

1000

680

480

250

2500

1770

1220

1000

660

460

500

5000

3420

2370

980

640

440

750

7450

5020

3470

940

620

420

1000

9800

6570

4520

900

610

400

1500

14300

9620

6520

880

600

380

2000

18700

12620

8420

820

540

360

2500

22800

15320

10220

780

540

360

3000

26700

18020

12020

400

270

180

4000

30700

20720

13820

260

170

110

5000

33300

22420

14920

140

100

70

6000

34700

23420

15620

180

120

80

8000

38300

25820

17220

160

110

70

10000

41500

28020

18620

240

160

110

12500

47500

32020

21370

360

240

160

15000

56500

38020

25370

200

160

100

17500

61500

41770

27870

180

100

70

20000

66000

44270

29620

140

100

60

25000

73000

49270

32620

120

80

60

30000

79000

53270

35620

110

70

50

40000

90000

60270

40620

80

60

40

50000

98000

66270

44620

70

50

35

70000

112000

75270

51620

60

40

30

90000

124000

88270

57620

50

40

15

120000

139000

95270

62120

40

25

20

150000

151000

102770

68120

20

10

10

Понад 150000

 

 

 

 

 

 

ДРУГА ШКАЛА ПРЕМІЙ
для колективів виробничих і науково-виробничих об'єднань, їх виробничих одиниць, підприємств і організацій машинобудування і металообробки, поліграфічної промисловості - переможців у республіканському та обласному соціалістичному змаганні

Кількість працюючих, чоловік

Розмір премій в карбованцях за квартал

Збільшення розмірів премій в карбованцях з розрахунку на 100 чоловік понад чисельність працюючих, зазначену в графі 1

перша премія

друга премія

третя премія

перша премія

друга премія

третя премія

1

2

3

4

5

6

7

100

1000

700

450

1000

680

450

250

2500

1720

1125

1000

660

450

500

5000

3370

2250

680

440

300

750

6700

4470

3000

840

580

380

1000

8800

5920

3950

800

540

360

1500

12800

8620

5750

780

520

350

2000

16700

11220

7500

760

520

340

2500

20500

13820

9200

700

460

320

3000

24000

16120

10800

360

240

160

4000

27600

18520

12400

240

170

110

5000

30000

20220

13500

130

100

60

6000

31300

21220

14100

160

100

70

8000

34500

23220

15500

150

100

70

10000

37500

25220

16900

200

130

90

12500

42500

28470

19150

220

140

90

15000

48000

31970

21400

200

130

90

17500

53000

35220

23650

160

100

70

20000

57000

37720

25400

120

90

55

25000

63000

42220

28150

100

70

45

30000

68000

45720

30400

120

90

55

40000

80000

54720

35900

100

65

45

50000

90000

61220

40400

80

55

35

70000

106000

72220

47400

60

45

25

90000

118000

81220

52400

50

35

20

120000

133000

91720

56400

40

25

20

150000

145000

99220

64400

20

10

10

Понад 150000

 

 

 

 

 

 

ТРЕТЯ ШКОЛА ПРЕМІЙ
для колективів виробничих, науково-виробничих, міжгосподарських і агропромислових об'єднань, їх виробничих одиниць, підприємств і організацій деревообробної, легкої, харчової, мукомельно-круп'яної, комбікормової, медичної /крім хіміко-фармацевтичної/ промисловості та інших промислових виробництв, сільського господарства, лісового господарства, річкового і автомобільного транспорту, зв'язку, заготівель та інших видів діяльності сфери матеріального виробництва, геології і розвідки надр, водного господарства, колгоспів, а також для колективів машинолічильних станцій, обчислювальних центрів - переможців у республіканському та обласному соціалістичному змаганні

Кількість працюючих, чоловік

Розмір премій в карбованцях за квартал

Збільшення розмірів премій в карбованцях з розрахунку на 100 чоловік понад чисельність працюючих, зазначену в графі 1

перша премія

друга премія

третя премія

перша премія

друга премія

третя премія

1

2

3

4

5

6

7

100

800

600

400

800

560

380

250

2000

1440

970

800

540

360

500

4000

2790

1870

780

520

340

750

5950

4090

2720

740

500

320

1000

7800

5340

3520

700

460

310

1500

11300

7640

5070

620

410

280

2000

14400

9690

6470

600

400

270

2500

17400

11690

7820

580

400

260

3000

20300

13690

9120

420

290

190

4000

24500

16590

11020

400

270

180

5000

28500

19290

12820

200

130

90

6000

30500

20590

13720

160

110

70

8000

33700

22790

15120

140

100

70

10000

36500

24790

16520

120

80

50

12500

39500

26790

17770

220

140

100

15000

45000

30290

20270

160

110

70

17500

49000

33040

22020

120

80

60

20000

52000

35040

23520

140

100

60

25000

59000

40040

26520

120

80

55

30000

65000

44040

29270

100

70

45

40000

75000

51040

33770

60

40

25

50000

81000

55040

36270

40

25

20

70000

89000

60040

40270

30

20

10

90000

95000

64040

42270

20

10

10

Понад 90000

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЕРТА ШКАЛА ПРЕМІЙ
для колективів підприємств, організацій і установ торгівлі та громадського харчування, матеріально-технічного постачання і збуту, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування населення, охорони здоров'я, культури, мистецтва - переможців у республіканському та обласному соціалістичному змаганні

Кількість працюючих, чоловік

Розмір премій в карбованцях за квартал

Збільшення розмірів премій в карбованцях з розрахунку на 100 чоловік понад чисельність працюючих, зазначену у графі 1

перша премія

друга премія

третя премія

перша премія

друга премія

третя премія

100

800

600

400

800

500

340

250

2000

1350

910

560

380

260

500

3400

2300

1560

440

300

200

750

4500

3050

2060

400

280

180

1000

5500

3750

2460

500

330

230

1500

8000

5400

3610

480

320

210

2000

10400

7000

4660

420

290

190

2500

12500

8450

5610

380

250

180

3000

14400

9700

6510

320

220

140

4000

17600

11900

7910

240

160

110

5000

20000

13500

9010

200

140

90

6000

22000

14900

9910

180

120

80

8000

25600

17300

11510

160

110

70

10000

28800

19500

12910

160

110

70

12500

32800

22250

14660

140

90

60

15000

36300

24500

16160

120

80

60

17500

39300

26500

17660

100

60

50

20000

41800

28000

18910

60

45

25

25000

44800

30250

20160

40

30

20

30000

46800

31750

21660

20

10

10

Понад 30000

 

 

 

 

 

 

П'ЯТА ШКАЛА ПРЕМІЙ
для колективів обласних, Київського і Севастопольського міських управлінь побутового обслуговування населення, комунального, житлового господарства, торгівлі, громадського харчування, облспоживспілок - переможців у республіканському соціалістичному змаганні

Кількість працюючих, чоловік

Розмір премій в карбованцях за квартал

Збільшення розмірів премій в карбованцях з розрахунку на 100 чоловік понад чисельність працюючих,зазначену в графі 1

перша премія

друга премія

третя премія

перша премія

друга премія

третя премія

1000

2500

1900

1250

160

120

80

1500

3300

2500

1650

140

100

70

2000

4000

3000

2000

140

100

70

2500

4700

3500

2350

140

100

70

3000

5400

4000

2700

70

70

35

4000

6100

4700

3050

100

60

50

5000

7100

5300

3550

60

50

30

6000

7700

5800

3850

65

45

30

8000

9000

6700

4450

75

60

40

10000

10500

7900

5250

80

60

40

12500

12500

9400

6250

60

40

30

15000

14000

10400

7000

40

30

20

17500

15000

11150

7500

40

40

20

20000

16000

12150

8000

50

35

25

25000

18500

13900

9250

70

50

35

30000

22000

16400

11000

40

30

20

40000

26000

19400

13000

40

30

20

50000

30000

22400

15000

40

30

20

70000

38000

28000

19000

20

15

10

90000

42000

31000

21000

20

15

10

Понад 90000

 

 

 

 

 

 

ШОСТА ШКАЛА ПРЕМІЙ
для добровільних спортивних товариств УРСР - переможців у республіканському соціалістичному змаганні, колективів професійно-технічних училищ Державного комітету УРСР по професійно-технічній освіті - переможців в обласному соціалістичному змаганні

 

Розмір грошових премій в карбованцях

перша премія

друга премія

третя премія

Для добровільних товариств УРСР - за кращу постановку фізкультурної і спортивної роботи

5000

3000

2000

Для колективів учбових закладів Державного комітету УРСР по професійно-технічній освіті

800

600

400

СЬОМА ШКАЛА ПРЕМІЙ
для колективів дільниць, загонів, бригад, доменних і мартенівських печей, суден, шлюзів, лісництв, лісопунктів, кінотеатрів - переможців у республіканському соціалістичному змаганні

Сьома шкала премій втратила чинність
(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР і
Української  республіканської ради професійних спілок
від 15 жовтня 1987 року N 339)

ПРИМІТКИ ДО ШКАЛ ПРЕМІЙ

1. Групування виробничих, науково-виробничих, міжгосподарських агропромислових об'єднань, їх виробничих одиниць, підприємств, організацій та установ по галузях здійснене у відповідності з Загальносоюзним класифікатором галузей народного господарства 175018.

Якщо в системі міністерства, державного комітету, відомства УРСР в республіканському та обласному соціалістичному змаганні беруть участь підприємства, організації та установи, що здійснюють різні по своєму характеру функції, і якщо вони мають самостійну систему обліку і виділені в окремі облікові одиниці, то вони належать до тих галузей, які відповідають характеру їх діяльності у суспільному поділі праці.

2. Грошові премії колективам установ, які ведуть науково-дослідні роботи /крім наукових установ академічного профілю/, конструкторських і проектних організацій, дослідних заводів, які не випускають промислову продукцію на сторону, а також провідних цехів /виробництв/ та цехів і дільниць, що виробляють товари народного споживання, виплачуються в розмірах, встановлених для колективів відповідних галузей народного господарства залежно від роду їх діяльності.

3. При підведенні підсумків республіканського та обласного соціалістичного змагання серед колективів виробничих, науково-виробничих, агропромислових об'єднань, підприємств, організацій, установ та їх підрозділів щомісяця премії зменшуються в три рази.

Колгоспам /крім риболовецьких/, радгоспам та іншим підприємствам і організаціям сільського господарства, дослідним і насінницьким господарствам Південного відділення ВАСГНІЛ, галузевим науково-дослідним, конструкторським і проектним організаціям розміри грошових премій, зазначених в першій - п'ятій шкалах, встановлені для виплати їх по результатах роботи за півріччя. При підведенні підсумків змагання один раз на рік вказані премії збільшуються на 100 процентів, при цьому у такому ж співвідношенні можуть бути збільшені розміри премій генеральним директорам /директорам/, їх заступникам, головним інженерам і головним бухгалтерам. Для колгоспів розміри грошових премій визначаються виходячи з числа колгоспників, що працюють у громадському господарстві.

Колективам експлуатаційних водогосподарських і геологічних організацій, управлінь меліоративних систем і захисту споруд на водоймах Мінводгоспу УРСР, науково-дослідних інститутів Міністерства охорони здоров'я УРСР, наукових інститутів, підприємств і організацій Академії наук УРСР, а також добровільним спортивним товариствам УРСР - за кращу постановку фізкультурної і спортивної роботи розміри грошових премій, зазначених у першій - шостій шкалах установлені для виплати їх по результатах роботи за рік.

4. При присудженні перехідного Червоного прапора Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради розміри першої грошової премії збільшуються на 25 процентів.

5. Розміри грошових премій для колективів з кількістю працюючих менше ніж 100, а по п'ятій шкалі - 1000 чоловік визначаються пропорційно чисельності працюючих в залежності від розмірів грошових премій, встановлених для колективу з числом працюючих 100 або 1000 чоловік, але не менше 50 процентів суми, вказаної у відповідній шкалі на 100 або 1000 чоловік працюючих, а для колективів підприємств і організацій торгівлі та громадського харчування - не менше 50 карбованців.

6. З грошових премій, присуджених областям, містам Києву і Севастополю, не менше 85 процентів спрямовується на преміювання колективів підприємств і організацій.

7. При присудженні грошових премій по підсумках республіканського соціалістичного змагання одночасно об'єднанню і виробничим одиницям, підприємствам, організаціям, що входять до його складу, розміри премій для колективу об'єднання визначаються без врахування чисельності працюючих цих виробничих одиниць, підприємств та організацій.

8. Розміри грошових премій для колективів виробничих галузей народного господарства визначаються по плановій чисельності працюючих, інших галузей - по фактичній чисельності працюючих, але не вище планової.

(додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з
постановою Ради Міністрів Української РСР і Української
 республіканської ради професійних спілок від 15.10.87 р. N 339)

 

ОПИС
перехідного Червоного прапора Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок для нагородження колективів об'єднань, підприємств, організацій і установ - переможців у республіканському соціалістичному змаганні

Перехідний Червоний прапор являє собою прямокутне полотнище розміром 175 х 135 сантиметрів з червоної матерії /бархату/, обшите з трьох боків золотистою бахромою шириною 9 сантиметрів.

Лицьовий бік полотнища прапора:

Посередині - зображення В. І. Леніна. Над зображенням напис: Пролетарі всіх країн, єднайтеся!. Нижче зображення напис: Під прапором марксизму-ленінізму, під керівництвом Комуністичної партії - вперед, до перемоги комунізму!

Зворотний бік полотнища прапора:

Зверху на все полотнище напис: Рада Міністрів Української РСР і Українська республіканська рада професійних спілок. Нижче напису, посередині - Державний герб Української РСР. Нижче Герба напис: Переможцю в республіканському соціалістичному змаганні.

Написи на прапорі вишиті золотистими нитками або зроблені з золотистої тасьми.

Прапор оздоблений шнуром з золотистої тканини з двома китицями /довжина шнура з китицями 290 сантиметрів/; древко має металевий наконечник.

 

ОПИС
перехідного Червового прапора міністерства /державного комітету, відомства/ УРСР і республіканського комітету профспілки для нагородження колективів об'єднань, підприємств, організацій, установ, цехів, виробництв, дільниць, бригад - переможців у республіканському соціалістичному змаганні

Перехідний Червоний прапор являє собою прямокутне полотнище розміром 175 х 135 сантиметрів з червоної матерії /бархату/, обшите з трьох боків золотистою бахромою шириною 9 сантиметрів.

Лицьовий бік полотнища прапора:

Посередині - зображення В. І. Леніна. Над зображенням напис: Пролетарі всіх країн, єднайтеся!. Нижче зображення напис: Під прапором марксизму-ленінізму, під керівництвом Комуністичної партії - вперед, до перемоги комунізму!

Зворотній бік полотнища прапора:

Зверху на все полотнище напис: Міністерству /назва відповідного міністерства чи державного комітету, відомства/ УРСР і Український республіканський комітет профспілки /назва відповідного комітету/. Нижче напис: Переможцю у республіканському соціалістичному змаганні.

Написи на прапорі вишиті золотистими нитками або зроблені з золотистої тасьми.

Прапор оздоблений шнуром з золотистої тканини з двома китицями /довжина шкура з китицями 290 сантиметрів/; древко металевий наконечник.

 

ОПИС
перехідного Червоного прапора виконкому обласної /Київської, Севастопольської міської/ Ради народних депутатів і обласної /Київської міської/ ради професійних спілок для нагородження колективів об'єднань, підприємств, організацій і установ - переможців в обласному /міському/ соціалістичному змаганні

Перехідний Червоний прапор являє собою прямокутне полотнище розміром 175 х 135 сантиметрів з червоної матерії /бархату/, обшите з трьох боків золотистою бахромою шириною 9 сантиметрів.

Лицьовий бік полотнища прапора:

Посередині - зображення В. І. Леніна. Над зображенням напис: Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Нижче зображення напис: Під прапором марксизму-ленінізму, під керівництвом Комуністичної партії - вперед, до перемоги комунізму!

Зворотний бік полотнища прапора:

Зверху на все полотнище напис: Виконком обласної /міської/ Ради народних депутатів і обласна /міська/ рада професійних спілок /вказується назва відповідного виконкому і ради профспілок/. Нижче напису, посередині - Державний герб Української РСР. Нижче герба напис: Переможцю в обласному /міському/ соціалістичному змаганні.

Написи на прапорі вишиті золотистими нитками або зроблені з золотистої тасьми.

Прапор оздоблений шнуром з золотистої тканини з двома китицями /довжина шнура з китицями - 290 сантиметрів/; древко має металевий наконечник.

____________

Опрос