Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О дополнительных мерах по дальнейшему улучшению работы с письмами и организации личного приема трудящихся

Совет Министров УССР
Постановление от 12.04.1979 № 182

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 12 квітня 1979 р. N 182

Київ

Про додаткові заходи по дальшому поліпшенню роботи з листами і організації особистого прийому трудящих

На виконання рішень Партії по дальшому поліпшенню розгляду листів і організації особистого прийому трудящих Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерствам, державним комітетам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам вжити додаткових заходів по дальшому поліпшенню роботи з листами і усними зверненнями громадян в апараті, управліннях і відділах, у підпорядкованих організаціях, а також виконання наказів виборців, реалізації пропозицій депутатів у зв'язку з просьбами і скаргами, що надійшли до них від населення.

Широко використовувати досвід роботи з листами, набутий під час всенародного обговорення проектів Конституції СРСР і Конституції УРСР, підготовки до виборів у Верховну Раду СРСР.

2. Схвалити подані Управлінням Справами Ради Міністрів УРСР організаційні заходи по дальшому поліпшенню роботи з листами і організації особистого прийому трудящих /додаються/.

3. Управлінню Справами Ради Міністрів УРСР систематично аналізувати питання, що порушуються в листах громадян, вносити Раді Міністрів УРСР пропозиції по усуненню причин, які викликають скарги.

4. З метою вдосконалення роботи по прийому громадян у Раді Міністрів УРСР встановити, що прийом відвідувачів у прийомній Ради Міністрів УРСР ведеться щоденно одним із заступників Голод Ради Міністрів УРСР.

Суворо додержувати графіка прийому громадян Керуючим Справами, його заступниками, завідуючими відділами, заступниками завідуючих відділами Управління Справами Ради Міністрів УРСР.

5. Заслухати на засіданні Президії Ради Міністрів УРСР звіти окремих міністрів, керівників державних комітетів і відомств УРСР, голів обл/міськ/виконкомів про роботу з листами, організацію особистого прийому трудящих та про заходи, що вживаються по дальшому поліпшенню цієї справи.

6. Управлінню Справами Ради Міністрів УРСР, Комітету народного контролю УРСР посилити контроль за виконанням міністерствами, державними комітетами, відомствами УРСР, обл/міськ/виконкомами рішень Партії і Уряду з питань організації особистого прийому і роботи з листами трудящих.

7. Управлінню Справами Ради Міністрів УРСР доповісти Президії Ради Міністрів УРСР про стан виконання міністерствами, державними комітетами і відомствами УРСР, обл/міськ/виконкомами цієї постанови у жовтні 1979 року.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

 
О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

 
К. БОЙКО

Інд. 41

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
по дальшому поліпшенню роботи з листами і організації особистого прийому трудящих

1. Міністерствам, державним комітетам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам глибоко проаналізувати і до 1 серпня 1979 р. розглянути на засіданнях колегій і виконкомів Рад народних депутатів стан роботи з листами і організацію особистого прийому трудящих в апараті, управліннях і відділах, у підпорядкованих організаціях, дати гостру, принципову оцінку наявним недолікам у цій справі, розробити і затвердити додаткові заходи по поліпшенню цієї роботи, в яких, зокрема, передбачити:

- дальше вдосконалення форм і методів роботи з листами, заявами і скаргами, забезпечення порядку, при якому громадяни мали б можливість бути прийнятими в зручний для них час, більш широку практику прийому трудящих безпосередньо на підприємствах, будовах, в організаціях, колгоспах, радгоспах, за місцем проживання;

- посилення контролю за своєчасним і якісним розглядом та правильним вирішенням заяв і скарг трудящих, пропозицій і критичних виступів у пресі.

Особлива увага при цьому повинна приділятися розгляду листів, у яких повідомляється про серйозні недоліки в діяльності радянських і господарських органів, про зловживання окремих службових осіб;

- підвищення відповідальності працівників усіх рангів за стан роботи з листами, притягнення до суворої відповідальності осіб, винних у неуважному, формальному і бездушному ставленні до листів громадян, проявах бюрократизму і тяганини при їх розгляді, порушеннях законодавства;

- проведення глибокого аналізу і узагальнення питань, поставлених трудящими в письмових і усних зверненнях, використання результатів аналізу для вдосконалення стилю діяльності апарату, поліпшення роботи підвідомчих підприємств, установ і організацій, виконкомів місцевих Рад народних депутатів, усунення причин, що викликають обгрунтовані скарги громадян;

- більш широку організацію робити по перевірці заяв і скарг на місцях працівниками міністерств, державних комітетів, відомств УРСР і обл/міськ/виконкомів, забезпечення ретельної перевірки кожного листа про факти неправильної поведінки і зловживань службових осіб, порушень державної дисципліни і соціалістичної законності;

- поліпшення роботи підприємств і організацій житлово-комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, недоліки в роботі яких викликають найбільше скарг трудящих. Посилення контролю за додержанням встановленого порядку розподілу і надання жилої площі, організації і діяльності житлово-будівельних кооперативів;

- впорядкування та вдосконалення ведення діловодства по листах, заявах і скаргах та особистому прийому громадян, впровадження передового досвіду в практику цієї роботи.

Встановити систематичний контроль за виконанням затверджених заходів.

2. Міністерствам, державним комітетам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам інформувати Раду Міністрів УРСР щороку в січні і липні про кількість і характер листів і заяв, що надійшли на їх адресу від громадян і на особистому прийомі трудящих, та про заходи, що вживались по їх вирішенню.

3. Обговорити в квітні - травні цього року на виробничих на радах у відділах і групах Управління Справами Ради Міністрів УРСР заходи по забезпеченню дальшого поліпшення розгляду листів і організації особистого прийому громадян.

4. Перевіряти стан роботи з листами, заявами і скаргами та організацію особистого прийому трудящих у міністерствах, державних комітетах, відомствах УРСР, облвиконкомах, Київському і Севастопольському міськвиконкомах, у підвідомчих їм організаціях, вживати оперативних заходів до усунення виявлених недоліків.

5. З метою подання допомоги обл/міськ/виконкомам, міністерствам, державним комітетам і відомствам УРСР провести кущові семінари з працівниками облжитлоуправлінь, квартирних відділів міськвиконкомів в питанні про практику застосування Положення про надання жилої площі в УРСР.

6. Для забезпечення поліпшення прийому громадян у Раді Міні стрів УРСР збільшити чисельність групи листів, заяв і скарг трудящих Управління Справами Ради Міністрів УРСР на дві штатні одиниці.

____________

Опрос