Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Украинской ССР в связи со введением в действие Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных республик

Совет Министров УССР
Постановление от 19.01.1979 № 28

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 19 січня 1979 р. N 28

Київ

Про визнання такими, що втратили силу, деяких постанов Уряду Української РСР у зв'язку з введенням в дію Основ лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік

У зв'язку з введенням в дію з 1 січня 1978 р. Основ лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік та у відповідності з постановою Ради Міністрів СРСР від 17 листопада 1978 р. N 932 Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Визнати такими, що втратили силу, постанови Уряду Української РСР згідно з переліком, що додається.

2. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від 17 листопада 1978 р. N 932 затвердила зміни рішень Уряду СРСР, що додаються.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

 
О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

 
К. БОЙКО

Інд. 22

 

ПЕРЕЛІК
постанов Уряду Української РСР, що втратили силу у зв'язку з введенням в дію з 1 січня 1978 р. Основ лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік

1. Декрет Раднаркому УРСР від 3 квітня 1920 р. /ЗЗ УРСР, 1920 р., N 6, ст. 105/, крім розділу 1.

2. Постанова Раднаркому УРСР від 22 січня 1946 р. N 70 "Про організацію управління лісовим господарством Закарпатської області УРСР" /ЗП УРСР, 1946 р., N 1 - 2, ст. 11/.

3. Пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 4 червня 1949 р. N 1429 "Про заходи до охорони полезахисних лісонасаджень від потрав, поломок, самовільних порубок і пожеж, а також від пошкоджень шкідниками і хворобами у степових і лісостепових районах УРСР" /ЗП УРСР, 1949 р., N 11, ст. 39/.

4. Пункт 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 23 липня 1949 р. N 2045 "Про обмін ділової деревини на дрова між лісозаготівельниками".

5. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 липня 1951 р. N 1776 "Про роботу лісозахисних станцій Міністерства лісового господарства УРСР".

6. Підпункт "б" пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 30 жовтня 1954 р. N 1720 "Про поліпшення використання лісосічного фонду".

7. Постанова Ради Міністрів УРСР від 27 жовтня 1955 р. N 1321 "Про заходи поліпшення ведення лісового господарства, відновлення лісонасаджень і правильної експлуатації лісових масивів УРСР".

8. Пункт 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 20 грудня 1957 р. N 1434 "Про заходи по поліпшенню використання лісових ресурсів і відновленню лісів в Українській РСР" /ЗП УРСР, 1957 р., N 16, ст. 229/.

9. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 червня 1958 р. N 799 "Про створення лісосировинної бази з насаджень швидкоростучих порід в Українській РСР".

10. Постанова Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 1959 р. N 627 "Про поліпшення ведення господарства в колгоспних лісах Української РСР" /ЗП УРСР, 1959 р., N 4, ст. 43/.

11. Постанова Ради Міністрів УРСР від 3 квітня 1961 р. N 432 "Про передачу частини колгоспних лісів у держлісфонд".

12. Підпункт "в" пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 22 червня 1961 р. N 874 "Про деякі питання ведення лісового господарства в Українській РСР" в частині дозволу перерубів у лісах першої групи.

13. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15 березня 1962 р. N 263 "Про систему ведення рубок в гірських лісах Карпат".

 

ЗМІНИ,
що вносяться в рішення Уряду СРСР у зв'язку з введенням в дію з 1 січня 1978 р. Основ лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік

1. У постанові Ради Міністрів СРСР від 15 вересня 1958 р. N 1045 "Про відтворення та про охорону рибних запасів у внутрішніх водоймах СРСР" - ЗП СРСР, 1958 р., N 16, ст. 127; 1965 р., N 24, ст. 205 /постанова Ради Міністрів УРСР від 10 жовтня 1958 р. N 1442 - ЗП УРСР, 1958 р., N 10, ст. 190; 1965 р., N 12, ст. 170/:

а) підпункт "є" пункту 11 Положення про охорону рибних запасів і про регулювання рибальства у водоймах СРСР, затвердженого цією постановою, викласти в такій редакції:

"є) провадити заготівлю деревини /крім заготівель в порядку рубок догляду за лісом, санітарних рубок і тих, що допускаються в порядку, який визначається Радою Міністрів СРСР, лісовідновних вибіркових рубок/ у заборонених смугах лісів, які захищають нерестовища цінних промислових риб, а також у лісах, що знаходяться на відстані менше трьох кілометрів від берега водойми в районах розташування заводів і господарств по розведенню осетрових і лососевих риб";

б) указання на Ради депутатів трудящих, Державний комітет Ради Міністрів СРСР у питаннях праці і заробітної плати, що є в тексті постанови і затвердженого нею Положення, замінити відповідно указаннями на Ради народних депутатів, Державний комітет СРСР по праці і соціальних питаннях.

2. У постанові Ради Міністрів СРСР від 4 березня 1968 р. N 144 "Про затвердження Положення про колгоспні ліси" - ЗП СРСР, 1968 р., N 5, ст. 24 /постанова Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1968 р. N 190 - ЗП УРСР, 1968 р., N 4, ст. 55/:

а) абзац другий пункту 1 Положення про колгоспні ліси замінити текстом такого змісту:

"Колгоспними лісами визнаються ліси, що знаходяться на землях, наданих колгоспам у безстрокове користування, і зареєстровані в установленому порядку в земельно-облікових документах.

Колгоспні ліси знаходяться в безстроковому користуванні колгоспів";

б) абзац другий пункту 4 Положення викласти в такій редакції:

"До лісів першої групи належать заборонені смуги лісів по берегах річок, озер, водоймищ та інших водних об'єктів, включаючи заборонені смуги лісів, які захищають нерестовища цінних промислових риб; протиерозійні ліси, в тому числі ділянки лісу на крутих гірських схилах, стрічкові бори, степові переліски та. байрачні ліси, захисні смуги лісів вздовж залізниць, автомобільних шляхів загальнодержавного, республіканського і обласного значення, особливо цінні лісові масиви; ліси зелених зон навколо міст, інших населених пунктів і промислових підприємств, ліси першого і другого поясів зон санітарної охорони джерел водопостачання, а також ліси третього поясу цих зон, якщо вони відповідають ознакам лісів першої групи, вказаним в статті 15 Основ лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік, ліси округів санітарної охорони курортів; ліси національних і природних парків, заповідні лісові ділянки, ліси, які мають наукове або історичне значення, природні пам'ятки, лісопарки, ліси горіхопромислових зон, лісоплодові насадження, притундрові і субальпійські ліси";

в) пункт 7 Положення викласти в такій редакції:

"7. Ведення господарства в колгоспних лісах здійснюється колгоспами безпосередньо або через міжгосподарські підприємства /організації/ по веденню лісового господарства.

Для ведення лісового господарства і охорони лісів колгоспи мають спеціалістів-лісоводів і лісників, а на пожежонебезпечний період виділяють тимчасових пожежних сторожів.

Для ведення лісового господарства в колгоспних лісах, раціонального використання лісових ресурсів і розвитку лісових промислів колгоспи можуть утворювати разом з іншими колгоспами, радгоспами та іншими підприємствами, установами і організаціями міжгосподарські підприємства /організації/ по веденню лісового господарства.

Рішення про вступ колгоспу до міжгосподарського підприємства /організації/ по веденню лісового господарства приймається загальними зборами членів колгоспу /зборами уповноважених/.

Міжгосподарське підприємство /організація/ по веденню лісового господарства здійснює свою діяльність у відповідності з положенням про міжгосподарське підприємство /організацію/ по веденню лісового господарства, яке затверджується Радою Міністрів союзної республіки за погодженням з Міністерством сільського господарства СРСР, і статутом даного підприємства /організації/.

Статут міжгосподарського підприємства /організації/ по веденню лісового господарства затверджується зборами уповноважених представників господарств-учасників і підлягає реєстрації у виконавчому комітеті відповідної Ради народних депутатів.

В разі необхідності можуть утворюватись обласні, крайові, республіканські об'єднання міжгосподарських підприємств /організацій/ по веденню лісового господарства в порядку, який визначається Радами Міністрів союзних республік за погодженням з Міністерством сільського господарства СРСР";

г) пункт 8 Положення після абзацу другого доповнити абзацами такого змісту:

"Типовий договір на проведення робіт по лісовпорядкуванню колгоспних лісів затверджується Державним комітетом СРСР по лісовому господарству і Міністерством сільського господарства СРСР.

Ради Міністрів союзних і автономних республік крайвиконкоми і облвиконкоми зобов'язані подавати допомогу лісовпорядним підприємствам і організаціям у проведенні лісовпорядкування колгоспних лісів";

д) пункт 12 Положення викласти в такій редакції:

"12. Державний контроль за станом, використанням, відтворенням, охороною і захистом колгоспних лісів здійснюється Радами народних депутатів, їх виконавчими і розпорядчими органами, а також Державним комітетом СРСР по лісовому господарству та іншими державними органами лісового господарства системи цього Комітету";

є) пункт 14 Положення викласти в такій редакції:

"14. В колгоспних лісах проводяться такі рубки лісу:

а) в лісах першої групи - рубки догляду за лісом, санітарні рубки і рубки, зв'язані з реконструкцією малоцінних лісових насаджень, а також в порядку, який визначається Радою Міністрів СРСР, лісовідновні рубки.

У лісах національних і природних парків, заповідних лісових ділянках, лісах, які мають наукове або історичне значення, природних пам'ятках, лісопарках, лісах горіхопромислових зон, лісоплодових насадженнях, лісопаркових частинах зелених зон, у лісах першого і другого поясів зон санітарної охорони джерел водопостачання та лісах першої і другої зон округів санітарної охорони курортів, протиерозійних лісах і в особливо цінних лісових масивах Допускаються тільки рубки догляду за лісом і санітарні рубки.

У заборонених смугах лісів, які захищають нерестовища цінних промислових риб, проводяться рубки догляду за лісом та санітарні рубки і допускаються в порядку, який визначається Радою Міністрів СРСР, лісовідновні вибіркові рубки;

б) в лісах другої групи - рубки головного користування, рубки догляду за лісом, санітарні рубки і рубки, зв'язані з реконструкцією малоцінних лісових насаджень.

У колгоспних лісах першої і другої груп можуть проводитись також інші рубки /розчистка лісових площ у зв'язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів, а також при прокладанні просік, створенні протипожежних розривів і т. ін./.

Порядок проведення рубок у колгоспних лісах встановлюється Правилами ведення господарства в колгоспних лісах";

ж) указання на Ради депутатів трудящих, Державний комітет лісового господарства Ради Міністрів СРСР, міжколгоспні лісгоспи і лісництва, Статут сільськогосподарської артілі, що є в тексті постанови і затвердженого нею Положення, замінити відповідно указаннями на Ради народних депутатів, Державний комітет СРСР по лісовому господарству, міжгосподарські підприємства /організації/ по веденню лісового господарства, Статут колгоспу.

____________

Опрос