Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О дополнительных мерах по снижению шума на промышленных предприятиях, в городах и других населенных пунктах

Совет Министров УССР
Постановление, Перечень от 12.01.1979 № 17
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 12 січня 1979 р. N 17

Київ

Про додаткові заходи по зниженню шуму на промислових підприємствах, в містах і інших населених пунктах

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 березня 1995 року N 214)

Міністерства, державні комітети і відомства УРСР, виконкоми Рад народних депутатів, виконуючи постанову Ради Міністрів УРСР від 3 грудня 1973 р. N 568 "Про заходи по зниженню шуму на промислових підприємствах, в містах і інших населених пунктах", посилили увагу до питань захисту людей від шкідливого впливу шуму. На промислових підприємствах і в містах здійснюються інженерно-технічні та організаційні заходи, спрямовані на зниження рівня шуму до санітарних норм. Розроблені карти шуму 19 великих міст республіки. Вдосконалюються гігієнічні нормативи шуму і вібрації. Активізували свою діяльність ряд обласних і міських міжвідомчих комісій та комісій міністерств по боротьбі з шумом.

Разом з тим в організації і проведенні роботи по зниженню рівня шуму і вібрації мають місце істотні недоліки. На багатьох промислових підприємствах рівень шуму перевищує санітарні норми, будівництво промислових підприємств, об'єктів торгівлі і громадського харчування та спорудження жилих будинків в ряді міст ведеться без урахування необхідного захисту населення від шуму. Держбуд УРСР недостатньо забезпечує контроль за здійсненням протишумових заходів при проектуванні і забудов і міст.

Міністерства, державні комітети і відомства УРСР не приділяють належної уваги питанням розробки нових Методів боротьби з виробничими і транспортними шумами, розвитку наукових досліджень по запобіганню і ліквідації шуму, а також застосуванню індивідуальних засобів захисту працюючих і запровадженою раціональних режимів праці. Міністерство внутрішніх справ УРСР і Міністерство охорони здоров'я УРСР та їх органи на місцях недостатньо забезпечують контроль за додержанням належного звукового режиму, особливо на транспорті і в жилих будинках. Виконком Київської міської Ради народних депутатів повільно здійснює проектування і будівництво експериментальних шумозахисних жилих будинків.

Питання боротьби з шумом рідко висвітлюються в пресі, мало. випускається і демонструється короткометражних кінофільмів, а також телефільмів, недостатньо видається науково-популярної літератури, плакатів і листівок з питань боротьби з шумом і вібрацією. Деякі виконкоми Рад народних депутатів, міністерства, державні комітети і відомства УРСР та постійна Республіканська міжвідомча комісія по боротьбі з шумом не добились ефективності роботи комісій по боротьбі з шумом.

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерствам, державним комітетам ї відомствам УРСР, виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів:

розробити і затвердити в II кварталі 1979 р. перспективні плани заходів по посиленню боротьби з виробничими, транспортними, і побутовими шумами на 1980 - 1985 роки. Щорічно до 1 березня подавати постійній Республіканській міжвідомчій комісії по боротьбі з шумом звіт про хід виконання цих заходів;

здійснити додаткові заходи по зниженню рівня шуму на промислових підприємствах, в містах та інших населених пунктах згідно з додатком N 1;

розширити дослідження по створенню нових методів і засобів боротьби з шумом і вібрацією, забезпечити прискорення впровадженні в практику результатів відповідних розробок і проведення найважливіших науково-дослідних робіт по боротьбі з шумом і вібрацією згідно з додатком N 2;

розглянути питання про введення до учбових програм курсів удосконалення і підвищення кваліфікації робітників та інженерно-технічних працівників читання лекцій в питаннях боротьби з шумом і вібрацією;

посилити контроль за роботою комісій по боротьбі з шумом, побиватись, щоб вони постійно координували питання боротьби з шумом і здійснювали контроль за вирішенням цієї важливої проблеми.

Постійній Республіканській міжвідомчій комісії по боротьбі з шумом розробити типове положення про обласну міжвідомчу комісію?а комісію міністерства, державного комітету і відомства УРСР по боротьби з шумом

2. Держбуду УРСР:

розробити протягом 1980 - 1983 років за рахунок облвиконкомів проектно-кошторисну документацію для будівництва експериментальних шумозахисних жилих будинків у містах Донецьку, Дніпропетровську, Львові, Одесі і Харкові; розглянути питання про широке впровадження кращих таких проектів при будівництві в містах та інших населених пунктах;

розробити протягом 1979 - 1980 років в одній з діючих серій типових проектів варіант великопанельного жилого будинку з застосуванням шумозахисних вікон;

включити в проекти будівництва ї реконструкції міст, промислових підприємств, жилих будинків і цивільних споруд розділи акустичних розрахунків для розробки заходів по зменшенню рівнів шуму;

Розглянути питання про створення в 1979 році центрального конструкторського бюро для розробки будівельних та інженерних рішень по зниженню рівня шуму і вібрації, а також акустичних груп при всіх підпорядкованих йому проектних інститутах;

разом з Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти УРСР створити в 1979 році при Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті галузеву лабораторію по дослідженню містобудівних засобів боротьби з шумом у містах.

Про наслідки доповісти Раді Міністрів УРСР у IV кварталі 1980 року.

3. Міністерству охорони здоров'я УРСР:

поліпшити роботу Центральної республіканської гігієнічної і технічної лабораторії по боротьбі з виробничим шумом, посилити її роль у координації і науково-методичному керівництві дослідженнями в галузі боротьбі з шумом і вібрацією;

збільшити в 1979 році чисельність персоналу лабораторії по гігієнічному вивченню механічних факторів навколишнього середовища Київського науково-дослідного інституту загальної і комунальної гігієни імені О. М. Марзєєва і в установленому порядку створити на її базі республіканську лабораторію по захисту населення від шуму і вібрації;

визначити Київський науково-дослідний інститут загальної і комунальної гігієни імені О. М. Марзєєва головкою організацією по розробці карт шуму, поклавши на нього координацію науково-дослідних робіт по створенню указаних карт;

організувати в 1979 - 1980 роках в обласних санепідстанціях акустичні лабораторії для проведення постійного санітарного нагляду за розробкою і здійсненням заходів по боротьбі з шумом і вібрацією на підприємствах і в жилих районах.

4. Держбуду УРСР і Міністерству охорони здоров'я УРСР на замовлення заінтересованих міністерств, державних комітетів, відомств і облвиконкомів забезпечити розробку карт шуму міст республіки, курортів Криму, а також відомчих карт шуму об'єктів цивільної авіації і залізниць.

Обл/міськ/виконкомам, Українському управлінню цивільної авіації, управлінням Донецької, Львівської, Одесько-Кишинівської Південної, Південно-Західної і Придніпровської залізниць вирішувати питання розміщення і розвитку транспорту,промислового, цивільного і житлового будівництва з урахуванням розроблених карт

5. Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР починаючи з 1979 року забезпечити щорічне виробництво звукоізолюючих акустичних матеріалів і виробів, в тому числі: плит гіпсових перфорованих - 695 тис. кв. метрів, базальтового супертонкого волокна і виробів на його основі - 1050 тонн, плит мінераловатних звукопоглинаючих типу "Акмініт" і "Акейгран" - 260 тис. кв. метрів, склопакетів - 50 тис. кв. метрів, поропласту пінополістирольного - 55 тис. куб. метрів. Вжити заходів до значного збільшення виробництва вказаних матеріалів і виробів в одинадцятій п'ятирічці.

6. Міністерству внутрішніх справ УРСР разом з обл/міськ/виконкомами розробити і здійснити заходи по посиленню контролю за додержанням належного звукового режиму на транспортних магістралях та впровадженню раціональних схем руху транспорту в містах і населених пунктах.

7. Міністерству житлово-комунального господарства УРСР передбачати заміну трамвайних вагонів застарілих типів на нові малошумні в кількості 160 - 200 одиниць щорічно, забезпечивши до 1985 року переведення всього трамвайного парку на вагони з підгумованою ходовою частиною.

8. Міністерству торгівлі УРСР передбачати в перспективному плані розвитку торговельної мережі виведення та зміну спеціалізації об'єктів торгівлі і громадського харчування, які створюють шум у жилих будинках.

9. Міністерствам, державним комітетам і відомствам УРСР визначити до 1990 року потребу в спеціалістах по електроакустиці і ультразвуковій техніці для роботи в санепідстанціях, гігієнічних, проектних і технічних організаціях, що розробляють питання боротьби з шумом і вібрацією, та в II кварталі 1979 року подати пропозиції Держплану УРСР.

10. Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР:

разом з Держпланом УРСР починаючи з 1980 року передбачати в проектах плану розширення підготовки у вищих учбових закладах республіки спеціалістів по електроакустиці і ультразвуковій техніці відповідно до потреби галузей народного господарства;

забезпечити з 1979/80 навчального року введення в технічних вузах до програм з охорони праці і техніки безпеки питань вимірювання, оцінки шуму і вібрації та розробки технічних профілактичні заходів;

організувати по заявках заінтересованих міністерств,- державних комітетів, відомств УРСР та облвиконкомів починаючи з 1979/80 навчального року при Київському і Дніпропетровському інженерно-будівельних інститутах постійно діючі курси по підвищенню кваліфікації спеціалістів з питань боротьби з шумом і вібрацією.

Про проведену роботу доповісти Раді Міністрів УРСР в IV кварталі 1979 року.

11. Українському республіканському управлінню Держстандарту забезпечити в 1979 - 1980 роках збільшення кількості установ, що проводять державні випробування і перевірку шумо-віброметричної апаратури, в тому числі імпортної, зокрема в містах Донецьку, Дніпропетровську, Львові, Одесі і Харкові.

12. Київському міськвиконкому створити в 1979 році міську акустичну лабораторію по боротьбі з шумом.

13. Держпостачу УРСР разом з Міністерством охорони здоров'я УРСР вжити заходів щодо оснащення портативною шумо-віброметричною апаратурою відповідних лабораторій санепідстанцій і пунктів прокату цієї апаратури.

14. Держплану УРСР разом з Держпостачем УРСР розглянути питання про можливість створення спеціалізованого підприємства по виробництву шумо-віброметричної апаратури і в II кварталі 1979 р. подати пропозиції Раді Міністрів УРСР.

15. Державному комітету УРСР по телебаченню і радіомовленню і Державному комітету УРСР по кінематографії з залученням заінтересованих міністерств, державних комітетів і відомств УРСР систематично випускати короткометражні кінофільми і телефільми, а також організовувати теле- і радіопередачі, спрямовані на боротьбу а шумом і вібрацією, широко висвітлювати по радіо ї телебаченню передовий досвід роботи з цих питань підприємств і організацій.

16. Державному комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі передбачати у тематичних планах видавництв "Будівельник", "Вища школа", "Здоров'я" і "Техніка" видання з питань боротьби з шумом і вібрацією.

17. Міністерству охорони здоров'я УРСР починаючи з 1960 року організувати в журналі "Врачебное дело" розділ "Боротьба з шумом і вібрацією".

18. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністерство охорони здоров'я УРСР і постійну Республіканську міжвідомчу комісію по боротьбі з шумом.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 25

 

ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ
по зниженню рівня шуму і вібрації на підприємствах, в містах та інших населених пунктах

Найменування заходів

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

Передбачати в комплексних планах економічного і соціального розвитку підприємств модернізацію устаткування, впровадження малошумних вузлів, механізмів, засобів автоматичного та дистанційного керування, використання шумозахисних екранів, кожухів, звукоізолюючих кабін, винесення найбільш шумного устаткування та допоміжних механізмів з основних цехів в ізольовані приміщення з підвищеною звукоізоляцією

постійно

Міністерства, державні комітети, відомства УРСР

Проводити роботу по заміні технологічного устаткування, машин і механізмів, що не відповідають вимогам державного стандарту 12.1.003-76 "Шум. Загальні вимоги безпеки", в першу чергу на підприємствах, де мають місце професійні захворювання від дії шуму та вібрації

постійно

- " -

Організувати на підприємствах у виробничих цехах з підвищеним рівнем шуму малошумні кімнати, "оазиси тиші" для короткочасного відпочинку працюючих і впровадити раціональні режими праці в умовах дії інтенсивного шуму

1980 рів

- " -

Забезпечити всіх працюючих на дільницях з підвищеними рівнями шуму та вібрації ефективними засобами індивідуального захисту та організувати контроль за правильним їх застосуванням

1979 - 1980 рр.

- " -

Практикувати проведення оглядів і конкурсів на кращі раціоналізаторські пропозиції і винаходи по зниженню шуму і вібрації і забезпечувати якнайшвидше впровадження їх у виробництво

постійно

Міністерства, державні комітети, відомства УРСР

Організувати на підприємствах в кабінетах і куточках техніки безпеки експозиції про сучасні засоби боротьби з виробничим шумом і виставки літератури з цих питань

1979 рік

- " -

Розробити карти шуму цехів та на їх основі планувати оздоровчі заходи

1980 - 1988 рр.

- " -

Розробити карти шуму міст Вінниці, Житомира, Кіровограда, Сімферополя і Чернівців

1979 - 1983 рр.

Держбуд УРСР
Міністерство охорони здоров'я УРСР
Вінницький, Житомирський, Кіровоградський, Кримський, Чернівецький облвиконкоми

Розробити методичні вказівки по складанню акустичних розділів проектів промислового та цивільного будівництва на основі будівельних норм і правил в частині захисту від шуму

1979 рік

- " -

При проектуванні жилих будинків передбачати застосування засобів звукоізоляції, у тому числі деталей будинків з поліпшеною звукоізоляцією та шумопоглинанням

постійно

- " -

Видати методичні рекомендації по складанню карт постійного і непостійного шуму у виробничих приміщеннях промислових підприємств

1979 рік

Міністерство охорони здоров'я УРСР

Здійснити клініко-епідеміологічні дослідження по виявленню шумової патології у працюючих в умовах дії шуму

1981 рік

- " -

Підвищувати якість профілактичних медичних оглядів працюючих в умовах шуму і вібрації шляхом широкого використання методів функціональної діагностики

постійно

- " -

Провести акустичну оцінку вбудованих в жилі будинки підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення та здійснити заходи по зменшенню рівня шуму в жилих приміщеннях і на території житлової забудови до допустимих величин

1980 рік

Міністерство охорони здоров'я УРСР
Мінторг УРСР
Мінпобут УРСР

Вдосконалювати роботу семінарів інженерно-технічних працівників та працівників санепідстанцій з питань вимірювання, гігієнічної оцінки шуму і вібрації та розробити заходи по боротьбі з ними на виробництві

постійно

Міністерство охорони здоров'я УРСР
Міністерства, державні комітети, відомства УРСР

Організувати на Виставці досягнень народного господарства Української РСР постійно діючу експозицію досягнень в боротьбі з шумом і вібрацією

1979 рік

Держбуд УРСР міністерства, відомства УРСР ВДНГ УРСР

Узагальнити досвід експлуатації шумозахисних жилих будинків в м. Києві і розробити відповідні рекомендації

1980 рік

Держбуд УРСР
Міністерство охорони здоров'я УРСР

Розробити методику вимірювання і визначення норм шуму для автотранспорту

1979 рік

Мінавтотранс УРСР

Вивести з підвальних приміщень жилих і громадських будинків вбудовані котельні та засоби підкачки води

1985 рік

Мінжитлокомунгосп УРСР

Забезпечити збільшення обсягу робіт по впровадженню електронно-обчислювальної техніки та інших автоматизованих і телемеханічних систем управління шляховим рухом на головних магістралях великих міст республіки

постійно

Міністерство внутрішніх справ УРСР
Облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми

Включити до програм навчання водіїв автомобільного та іншого громадського транспорту питання впливу шуму на здоров'я і працездатність людей

1979 рік

Мінавтотранс УРСР
Центральний комітет ДТСААФ Української РСР
Міністерство внутрішні справ УРСР

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ПЕРЕЛІК
найважливіших науково-дослідних робіт по боротьбі з шумом і вібрацією

Найменування робіт

Строк виконання /рік/

Виконавці

1

2

3

Розробити гігієнічні рекомендації по зниженню захворюваності населення, яке зазнає впливу шумового навантаження

1982

Київський науково-дослідний інститут загальної і комунальної гігієни імені О. М. Марзєєва Міністерства охорони здоров'я УРСР

Вивчити механізм виникнення і розповсюдження вібрації в жилих будинках, і знаходяться поблизу ліній метрополітену мілкого закладання, і розробити гігієнічні рекомендації по раціональному розташуванню будинків

1980

Київський науково-дослідний інститут загальної і комунальної гігієни імені О. М. Марзєєва Міністерства охорони здоров'я УРСР

Розробити містобудівні методи боротьби з міським шумом, що дозволять досягти гігієнічних нормативних рівнів щ в житловій забудові

1960

Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут Мінвузу УРСР

Розробити рекомендації по зниженню комбінованого впливу шуму і вібрації на операторські функції механізаторів сільського господарства

1980

Київський науково-дослідний інститут гігієни праці та профзахворювань Міністерства охорони здоров'я УРСР

Розробити нормативи виробничого шуму для робіт різного ступеня трудності і напруженості

1980

Київський, Донецький, Криворізький науково-дослідні інститути гігієни праці та профзахворювань Міністерства охорони здоров'я УРСР

Розробити профілактичні заходи протишкідливої поєднаної дії виробничого шуму вібрації на організм людини

1982

Дніпропетровський медичний інститут Міністерства охорони здоров'я УРСР

Розробити гігієнічну оцінку ручних віброінструментів нових конструкцій і визначити допустимі рівні імпульсної локальної вібрації

1980

Харківський науково, дослідний інститут гігієни пралі та профзахворювань Міністерства охорони здоров'я УРСР

Розробити, виготовити експериментальні зразки і провести дослідно-промислове випробування ефективних засобів захисту від шуму самохідних пневматичних бурових кареток

1980

Всесоюзний науково-дослідний інститут безпеки праці в гірничорудній промисловості Мінчормету СРСР

Розробити заходи по зниженню рівня шуму на пароплавах і промислових підприємствах, Головрічфлоту УРСР

1980

Проектно-конструкторське бюро Головрічфлоту УРСР

Розробити методи зниження до санітарних норм шуму і вібрації у шліфувально-полірувальних цехах підприємств місцевої промисловості

1980

Український проектний конструкторсько-технологічний інститут місцевої промисловості Мінмісцевпрому УРСР

Визначити шляхи передачі структурного шуму і вібрації виробничого обладнання прилеглим конструкціям, розробити заходи по їх зменшенню методом динамічного поглинання

1980

Львівський політехнік ний інститут Мінвузі УРСР

Розробити заходи по зниженню шуму енергетичного обладнання електричних станцій

1980

Український заочний, політехнічний інститут Мінвузу УРСР

Провести дослідження шумо-вібраційних характеристик рейкового транспорту в м. Харкові і розробити рекомендації по зниженню їх шкідливого впливу

1980

Харківський інститут інженерів комунального будівництва Мінвузу УРСР

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Опрос