Идет загрузка документа (86 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об организации исполнения в республике постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О мерах по увеличению производства товаров для детей, повышению их качества и улучшению торговли этими товарами"

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 25.12.1978 № 584
Утратил силу

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 25 грудня 1978 р. N 584

Київ

Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про заходи по збільшенню виробництва товарів для дітей, підвищенню їх якості і поліпшенню торгівлі цими товарами"

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і
Ради Міністрів Української РСР
від 13 грудня 1988 року N 380)

За останні роки в республіці здійснено ряд заходів, спрямованих на більш повне задоволення потреб населення в різноманітних товарах для дітей. Введено в дію нові потужності, спеціалізовано ряд об'єднань і підприємств на виготовленні дитячих товарів, що дозволило забезпечити зростання випуску виробів для дітей випереджаючими темпами проти загальногалузевих. Розширено асортимент і підвищено якість товарів дитячого асортименту. Дещо поліпшено організацію торгівлі такими товарами.

Однак досягнутий рівень виробництва багатьох виробів дитячого асортименту не відповідає зростаючим потребам населення. У торгівлі недостатньо окремих видів зимового і літнього дитячого одягу, в тому числі комплектів для новонароджених, нарядного взуття, дитячих колясок поліпшених конструкцій, велосипедів для підлітків, меблів, шкільного приладдя, спортивних товарів та деяких інших виробів для дітей. Міністерство легкої промисловості УРСР, Міністерство лісової і деревообробної промисловості УРСР, Міністерство місцевої промисловості УРСР не виконують завдань по виробництву дитячих товарів у запланованому асортименті. Окремі міністерства і відомства УРСР допускають зменшення випуску виробів, що користуються підвищеним попитом. Не в повній мірі використовуються можливості підприємств важкої індустрії, місцевої промисловості та побутового обслуговування населення для розширення виробництва товарів для дітей.

Якість багатьох виробів для дітей залишається все ще низькою, поступається кращим вітчизняним і зарубіжним зразкам, зовнішня обробка і упаковка їх не завжди відповідає сучасним вимогам, у вирішенні питань поліпшення асортименту і якості дитячих товарів, художньо-естетичного їх оформлення ще недостатня роль науково-дослідних, проектно-конструкторських і моделюючих організацій міністерств, підприємства яких випускають товари дитячого асортименту.

Мало виготовляється спеціальних тканин, оздоблювальних матеріалів, фурнітури, необхідних для виготовлення дитячого одягу та взуття. Окремі моделі колясок, велосипедів, меблів по конструкції і естетичному оформленню не задовольняють споживачів. Ігри та іграшки недостатньо сприяють розвитку у дітей пізнавальних інтересів, любові до праці.

Держплан УРСР і Міністерство торгівлі УРСР ще недостатньо впливають на збільшення обсягів виробництва товарів дитячого асортименту, що користуються підвищеним попитом. Істотні недоліки допускаються у забезпеченні підприємств необхідною сировиною і матеріалами.

Міністерство торгівлі УРСР, Укоопспілка і їх органи на місцях не проявляють належної турботи про поліпшення торгівлі товарами для дітей, про розвиток спеціалізованої торговельної мережі, дальше зміцнення ділових контактів з промисловістю, удосконалення прогнозування попиту на ці товари.

Окремі партійні і радянські органи на місцях не пред'являють необхідної вимогливості до керівників промислових підприємств і торговельних організацій по усуненню наявних недоліків у виробництві дитячих товарів і в організації торгівлі ними, не завжди активно підтримують ініціативу передових колективів по збільшенню випуску і підвищенню якості цих виробів.

З метою дальшого поліпшення забезпечення населення товарами дитячого асортименту, на виконання постанови Центрального Комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР від 2 листопада 1978 p. N 891 "Про заходи по збільшенню виробництва товарів для дітей, підвищенню їх якості і поліпшенню торгівлі цими товарами" Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Міністерству легкої промисловості УРСР, Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР, Міністерству місцевої промисловості УРСР, Міністерству чорної металургії УРСР, Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР, Міністерству внутрішніх справ УРСР, Міністерству побутового обслуговування населення УРСР, Державному комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, Головному управлінню по нафтопереробній і нафтохімічній промисловості УРСР, Українському товариству глухих, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

розглянути питання, зв'язані з виробництвом товарів для дітей, здійснити практичні заходи по забезпеченню безумовного виконання встановлених планів і завдань, дальшому збільшенню випуску виробів, попит населення на які задовольняється ще не повністю, повніше використовуючи для цієї мети виробничі можливості і сировинні ресурси підприємств легкої, місцевої, лісової і деревообробної, хімічної промисловості, машинобудування та інших галузей народного господарства;

розробити і здійснити заходи по збільшенню випуску в 1979 - 1985 роках товарів дитячого асортименту за рахунок спеціалізації і технічного переозброєння виробництва, максимального використання діючих і створення нових виробничих потужностей, з тим щоб забезпечити більш повне задоволення потреби радянських людей у дитячому одязі, взутті, предметах культурно-побутового призначення та інших виробах дитячого асортименту. Ці заходи у 2-місячний строк подати Держплану УРСР для врахування їх при розробці проектів плану на 1980 рік і 1981 - 1985 роки.

Держплану УРСР починаючи з 1979 року передбачати в планах виділення відповідним міністерствам і відомствам УРСР для цієї мети необхідних капітальних вкладень, а також встановлювати їм завдання по випуску товарів дитячого асортименту, що користуються підвищеним попитом у населення. Передбачати в планах підрядних робіт будівельним міністерствам і відомствам УРСР завдання по розширенню і реконструкції діючих та будівництву нових об'єктів по виробництву товарів дитячого асортименту відповідно до обсягів капіталовкладень, що виділяються для цього по всіх джерелах фінансування.

2. Міністерству легкої промисловості УРСР, Міністерству місцевої промисловості УРСР, Міністерству чорної металургії УРСР, Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР, Державному комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, Головному управлінню по нафтопереробній і нафтохімічній промисловості УРСР, Українському товариству глухих та підприємствам союзного підпорядкування:

забезпечити в 1979 році виробництво товарів дитячого асортименту масового попиту в обсягах згідно з додатком N 1;

в завданнях по додатковому випуску в 1979 році товарів народного споживання передбачати збільшення випуску товарів для дітей;

в проекті плану економічного і соціального розвитку народного господарства УРСР на 1980 рік передбачити випереджаючі темпи зростання випуску виробів для дітей проти середніх темпів по відповідних галузях промисловості.

3. Погодитись з розробленими Держпланом УРСР разом з відповідними міністерствами і відомствами УРСР заходами по збільшенню виробництва, поліпшенню якості і розширенню асортименту товарів для дітей на 1979 - 1980 роки згідно з додатком N 2.

4. Вважати одним з найважливіших завдань міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів докорінне поліпшення асортименту і якості виробів для дітей, досягнення їх високого технічного і естетичного рівня. Підвищити відповідальність за вирішення цих питань колегій і спеціалістів апарату міністерств і відомств, керівників та інженерно-технічних працівників підприємств, художників, конструкторів, модельєрів, зосередити їх зусилля на створенні умов для випуску поліпшених товарів шляхом застосування прогресивної технології, розробки і освоєння випуску товарів більш досконалих конструкцій, моделей і фасонів.

Підняти рівень роботи науково-дослідних і конструкторських організацій по створенню високоякісних виробів дитячого асортименту, забезпечивши для цього підготовку необхідних кадрів, зміцнити виробничу базу цих організацій. Щорічно проводити огляди-конкурси товарів для дітей з наступним впровадженням кращих зразків у масове виробництво. Активніше використовувати для цієї мети вироби, що представлені у Всесоюзному постійному павільйоні кращих зразків товарів народного споживання Міністерства торгівлі СРСР та його філіалах на місцях.

5. Міністерству легкої промисловості УРСР, Міністерству місцевої промисловості УРСР, Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР, підприємствам союзного підпорядкування забезпечити випуск основних видів товарів дитячого асортименту з державним Знаком якості у 1979 - 1980 роках згідно з додатком N 3.

Продовжити роботу по значному збільшенню випуску вказаних товарів у 1981 - 1985 роках, забезпечивши зростання їх виробництва випереджаючими темпами у порівнянні з середніми по відповідних галузях промисловості.

6. Міністерству легкої промисловості УРСР:

вжити заходів до дальшого оновлення фасонів і моделей, поліпшення зовнішнього вигляду, підвищення зносостійкості і гігієнічності дитячого одягу і взуття, розробити і організувати випуск спеціальних тканин, оздоблювальних матеріалів і фурнітури;

починаючи з 1979 року розробляти і впроваджувати у виробництво по 3 - 5 структур бавовняних і шерстяних тканин вищої категорії якості. Звернути увагу на колористичне оформлення і тематику малюнків тканин, що застосовуються для виготовлення товарів дитячого асортименту;

докорінно поліпшити роботу Будинків моделей в питаннях моделювання та конструювання дитячого одягу і взуття, звернувши увагу на підвищення якості розробки моделей одягу і взуття для дітей старшого шкільного віку та молоді, а також виробів для занять фізкультурою і спортом;

вирішити питання про створення Будинку моделей дитячого взуття та про спеціалізацію одного з Будинків моделей одягу на розробці одягу для підлітків і молоді;

підвищити відповідальність художньо-технічних рад Міністерства за технічний рівень нових зразків одягу, взуття, тканин, розроблених Будинками моделей і підприємствами, щодо їх естетичності і технології обробки відповідно до сучасних вимог та напрямку моди. Практикувати проведення тематичних художньо-технічних рад по перегляду дитячого одягу і взуття в ув'язці з сировиною, оздоблювальними матеріалами і фурнітурою, які використовуються для їх виготовлення, і вживати заходів до усунення виявлених недоліків та вузьких місць;

підвищити якість шкіртоварів, трикотажних полотен, призначених для виготовлення дитячого одягу та взуття. Щороку доводити відповідним виробничим об'єднанням завдання по зростанню випуску цих виробів до повного задоволення потреби в них;

протягом 1979 - 1980 років створити на базі Броварської фабрики верхнього дитячого трикотажу, Ворошиловградської ордена "Знак Пошани" трикотажної фабрики імені XXV з'їзду КПРС, головних підприємств київського виробничого швейного об'єднання "Юність" і харківського виробничого швейного об'єднання "Дитодяг", Луцького філіалу львівського виробничого об'єднання "Прогрес" дослідно-показові підприємства по випуску високоякісних швейних і трикотажних виробів та взуття для дітей;

внести протягом 1979 року Держплану УРСР пропозиції по удосконаленню структури виробничих об'єднань, маючи на увазі дальше поглиблення їх спеціалізації на виробництві товарів для дітей.

7. Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР збільшити виробництво дитячих ліжок, манежів, комбінованих столів і стільців, парт для занять вдома, наборів дитячих меблів, що користуються підвищеним попитом.

8. Міністерству місцевої промисловості УРСР вжити заходів до значного збільшення виробництва швейних виробів для дітей і, в першу чергу, комплектів для новонароджених та білизни для дітей ясельного віку, з тим щоб у 1980 - 1985 роках довести їх випуск по областях до повного задоволення замовлень торговельних організацій.

Міністерству легкої промисловості УРСР забезпечувати за замовленнями Міністерства місцевої промисловості УРСР розробку нових зразків швейних виробів для новонароджених і дітей ясельного віку.

9. Міністерству легкої промисловості УРСР, Міністерству місцевої промисловості УРСР, Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР, Міністерству чорної металургії УРСР, Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР, Державному комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити значне розширення випуску іграшок, предметів технічної творчості, ігор спортивного призначення і колективного користування, вжити заходів до поліпшення асортименту і якості цих виробів, маючи на увазі підвищення їх ролі у всебічному розвитку дитини, її розумових здібностей і фізичних даних, у прилученні до праці. Розширити виробництво невистачаючих у торгівлі окремих видів шкільно-письмового приладдя, спортивних товарів, предметів особистої гігієни і догляду за дитиною.

Міністерству освіти УРСР поліпшити роботу міжвідомчої художньо-технічної комісії по затвердженню нових зразків іграшок щодо відповідності їх вказаним вимогам.

10. Держплану УРСР, Держпостачу УРСР, міністерствам і відомствам УРСР передбачати в планах економічного і соціального розвитку першочергове виділення підприємствам, що виготовляють товари для дітей, устаткування, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, барвників та пакувальних засобів у повній відповідності з планами виробництва цих товарів.

Держплану УРСР, Держпостачу УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, Міністерству освіти УРСР, Міністерству соціального забезпечення УРСР, Міністерству охорони здоров'я УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам розглянути питання поліпшення постачання дошкільним і позашкільним закладам, дитячим будинкам, школам-інтернатам, школам і групам подовженого дня дитячого одягу, взуття, м'якого і жорсткого інвентаря в необхідному асортименті відповідно до затверджених норм.

По питаннях, що потребують рішення Уряду, внести пропозиції Раді Міністрів УРСР до 1 березня 1979 р.

11. Міністерству побутового обслуговування населення УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

організувати у 1979 - 1980 роках спеціалізовані ательє і майстерні для індивідуального виготовлення одягу для дітей та ремонту взуття з розподілом по областях згідно з додатком N 4. Продовжити роботу по розширенню у 1981 - 1985 роках мережі таких ательє та майстерень;

створити відповідно до потреб населення при діючих Будинках побуту майстерні та дільниці по ремонту технічно складних, м'яконабивних та інших іграшок і ігор.

12. Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

розширити протягом 1979 - 1980 років спеціалізовану мережу підприємств по продажу товарів дитячого асортименту за рахунок реконструкції діючої торговельної мережі та будівництва універмагів типу "Дитячий світ" згідно з додатком N 5;

в проекті плану економічного і соціального розвитку народного господарства УРСР на 1981 - 1985 роки передбачити дальшу спеціалізацію торговельної мережі по продажу виробів для дітей;

постійно вдосконалювати організацію торгівлі товарами дитячого асортименту, впроваджувати нову технологію продажу цих товарів, створювати максимальні зручності покупцям, організуючи при великих торгових підприємствах кімнати матері і дитини, довідково-консультаційні пункти, столи розкрою тканин, а також підгонку і дрібну переробку швейних вироків, приймання на зберігання покупок, доставку додому товарів великих габаритів та інші види послуг;

разом з відповідними міністерствами і відомствами УРСР щорічно розробляти заходи по розширенню договорів співдружності підприємств, які виробляють товари для дітей, з торговельними організаціями під девізом "Зроблено відмінно - продано відмінно", проведенню кон'юнктурних нарад і виставок-продажу готових виробів, які сприяли б випуску продукції з високими споживчими якостями;

підвищити відповідальність оптових баз за обгрунтованість замовлень на товари для дітей, за їх реалізацію, а також за оперативний перерозподіл товарів, не реалізованих в одних районах, для продажу в інших;

створювати на оптових базах запаси сезонних товарів у розмірах, що забезпечували б безперебійну торгівлю ними, звернувши особливу увагу на поповнення роздрібної торговельної мережі виробами в період проведення шкільних базарів. Вжити заходів до розширення площ оптових баз, з тим щоб у найближчий час поставляти в роздрібну торговельну мережу дитячі товари в підкомплектованому вигляді.

13. Міністерству торгівлі УРСР разом з Міністерством легкої промисловості УРСР відкрити в 1979 році в м. Києві спеціалізований магазин по продажу одягу для підлітків і молоді і доповнень до нього.

14. Міністерству торгівлі УРСР і Укоопспілці разом з Українським філіалом Всесоюзного науково-дослідного інституту по вивченню попиту населення на товари народного споживання і кон'юнктури торгівлі та Українським філіалом Центральної науково-дослідної лабораторії попиту Центроспілки визначити обгрунтовану потребу республіки в товарах дитячого асортименту на 1981 - 1985 роки і до 1 червня 1979 р. подати замовлення на їх виробництво Держплану УРСР і відповідним міністерствам і відомствам УРСР.

Держплану УРСР встановити контроль за розміщенням замовлень на товари для дітей. Встановити, що скорочення або зняття з виробництва окремих видів виробів дитячого асортименту може бути проведене міністерствами і відомствами УРСР тільки за погодженням з Міністерством торгівлі УРСР і Держпланом УРСР.

15. Взяти до відома, що Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 2 листопада 1978 р. N 891:

1/ Зобов'язали Держплан СРСР починаючи з 1979 року передбачати в планах виділення відповідним міністерствам і відомствам СРСР і Радам Міністрів союзних республік для здійснення заходів по збільшенню виробництва товарів дитячого асортименту необхідних капітальних вкладень, а також встановлювати їм завдання по випуску товарів дитячого асортименту, що користуються підвищеним попитом у населення.

2/ Зобов'язали:

Міністерство автомобільної промисловості прискорити проведення робіт по уніфікації дитячих велосипедів, що випускаються в країні, збільшити виробництво сучасних моделей дитячих і підліткових велосипедів з поліпшеними споживчими властивостями. При їх виготовленні ширше застосовувати емалі різних кольорів, декоративні етикетки, двоколірні велошини;

Міністерство авіаційної промисловості розширити виробництво нових моделей чотири- і двоколісних складаних прогулянкових дитячих колясок полегшених конструкцій. Поліпшити зовнішній вигляд і оформлення таких колясок. Міністерству легкої промисловості СРСР запропоновано освоїти для цієї мети виготовлення високоякісних оббивних матеріалів;

Міністерство освіти СРСР і Міністерство охорони здоров'я СРСР здійснити розробку відповідних педагогічних і медичних вимог до товарів дитячого асортименту.

3/ Зобов'язали Держплан СРСР, Державний комітет СРСР по праці і соціальних питаннях, Державний комітет СРСР по цінах і Міністерство фінансів СРСР разом з заінтересованими міністерствами і відомствами внести необхідні доповнення і зміни в діючий порядок планування і стимулювання виробництва товарів для дітей, які сприяють підвищенню заінтересованості колективів промислових підприємств у розширенні випуску невистачаючих товарів для дітей, швидшому оновленні і поліпшенні їх асортименту і якості, а також посиленню відповідальності виробничих об'єднань, підприємств і торговельних організацій за виконання договірних зобов'язань.

16. Обкомам, міськкомам, райкомам партії, Укрпрофраді, ЦК ЛКСМУ, первинним партійним, профспілковим і комсомольським організаціям посилити рівень організаторської та виховної роботи по мобілізації колективів промислових, торговельних і побутових підприємств на виконання планів і соціалістичних зобов'язань по виробництву товарів для дітей і торгівлі ними.

Спрямовувати зусилля виробничників для вишукування резервів для збільшення випуску, поліпшення якості і асортименту товарів для дітей, активніше підтримувати і поширювати в колективах передовий досвід роботи по виробництву високоякісних товарів та зразковому обслуговуванню покупців.

17. Обкомам, міськкомам, райкомам партії глибше вникати в діяльність підприємств промисловості, торгівлі і побуту, подавати партійним організаціям необхідну допомогу. Посилити вимогливість за правильний добір і розстановку кадрів, що займаються питаннями виготовлення і торгівлі товарами дитячого асортименту, зміцнити ці ділянки роботи висококваліфікованими спеціалістами.

18. Обкомам і Київському міськкому партії, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

розробити і здійснити конкретні заходи по виконанню цієї постанови;

організовувати періодичні виставки дитячих виробів, які виготовляються підприємствами області, критично оцінювати стан справ у цьому питанні та вживати дійових заходів до усунення виявлених недоліків.

19. Редакціям республіканських, обласних і міських газет, Державному комітету УРСР по телебаченню і радіомовленню і Державному комітету УРСР по кінематографії регулярно висвітлювати питання, зв'язані з збільшенням виробництва товарів для дітей, широко популяризувати досвід передових колективів по вишукуванню резервів для збільшення випуску цих товарів, по поліпшенню їх якості і розширенню асортименту.

20. Виставці досягнень народного господарства УРСР щорічно організовувати міжвідомчі конкурси та кращі вироби для дітей.

21. Державному комітету УРСР по кінематографії забезпечувати щорічне видання за замовленнями міністерств і відомств УРСР рекламних фільмів по популяризації нових видів товарів для дітей з характеристикою їх споживчих властивостей, місця виробництва та придбання.

22. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам доповіді про хід виконання цієї постанови подати Держплану УРСР до 15 липня 1979 р. та 15 січня 1980 року.

Держплану УРСР узагальнити вказані матеріали та в місячний строк подати їх ЦК Компартії України і Раді Міністрів УРСР.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 23

 

ЗАВДАННЯ
по виробництву товарів дитячого асортименту масового попиту в 1979 році

 

Одиниця виміру

Обсяги виробництва

Мінлегпром УРСР

 

 

Пальта, напівпальта, плащі - всього

тис. штук

5000

в тому числі з шерстяних тканин

- " -

4200

Костюми - всього

- " -

7750

в тому числі з бавовняних тканин

- " -

2600

Піонерська форма

- " -

220

Плаття - всього

- " -

28240

в тому числі з бавовняних тканин

- " -

20400

Сорочки - всього

- " -

18770

в тому числі з бавовняних тканин

- " -

15900

Сорочки піонерські

- " -

150

Брюки - всього

- " -

10500

в тому числі з бавовняних тканин

- " -

4700

Куртки - всього

- " -

3400

Трикотаж верхній

- " -

43060

Трикотаж білизняний

- " -

83900

Панчішно-шкарпеткові вироби

тис. пар

119750

в тому числі колготки

- " -

41100

Взуття дитяче - всього

тис. пар

60500

в тому числі взуття нарядне і поліпшених конструкцій

- " -

14500

Взуття для підлітків і юнаків

- " -

2000

Комплекти для новонароджених

тис. комплектів

400

Білизна для дітей ясельного віку /у роздрібних цінах/

млн. крб.

15,5

Тканини, призначені для виготовлення дитячого одягу - всього

млн. пог. метрів

79,1

в тому числі: бавовняні

млн. пог. метрів

50,0

шовкові

- " -

7,9

шерстяні

- " -

21,2

іграшки і ялинкові прикраси - всього /у роздрібних цінах/

млн. крб.

96,01

Мінмісцевпром УРСР

 

 

Швейні вироби масового виробництва /у роздрібних цінах/ - всього

тис. крб.

53000

в тому числі:

 

 

білизна для дітей ясельного віку з бавовняних тканин

- " -

14000

комплекти для новонароджених

тис. комплектів

778

фартухи шкільні з бавовняних та шерстяних тканин

тис. штук

2800

піжами шкільні і дошкільні

- " -

856

сорочки нічні

- " -

890

Спорттовари:

 

 

санки дитячі металеві

тис. штук

200

спортролери

- " -

21

ковзани дитячі

тис. пар

25

ключки хокейні

тис. штук

30

Манежі дитячі

- " -

120

Велосипеди

- " -

615

Коляски дитячі

- " -

330

Учбово-наочне приладдя

тис. крб.

4400

Іграшки і ялинкові прикраси /у роздрібних цінах/

млн. крб.

45,5

Мінчормет УРСР

 

 

Іграшки /у роздрібних цінах/

млн. крб.

4,0

Мінбудматеріалів УРСР

 

 

Іграшки і ялинкові прикраси /у роздрібних цінах/

млн. крб.

1,8

Держкомвидав УРСР

 

 

Іграшки /у роздрібних цінах/

млн. крб.

4,1

Головнафтохімпром УРСР

 

 

Калоші гумові

тис. пар

60

Чобітки суцільногумові

- " -

407

Чобітки формові з текстильним верхом

- " -

100

Сандалі для басейну шкільні полегшені з питомою вагою пористої гуми 0,6 г/куб. см

- " -

200

Українське товариство глухих

 

 

Іграшки /у роздрібних цінах/

млн. крб.

1,02

Підприємства союзного підпорядкування, розташовані на території республіки

 

 

Атракціони - запорізьке виробниче об'єднання "Моторобудівник"

штук

30

Коляски дитячі - всього

тис. штук

352,3

в тому числі:

 

 

Запорізьке виробниче об'єднання "Моторобудівник"

тис. штук

35

Донецький завод гумохімічних виробів

- " -

160

Ворошиловградський завод електронного машинобудування

- " -

44,3

Київське авіаційне виробниче об'єднання ім. 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції

- " -

48

Харківський авіаційний завод ім. Ленінського комсомолу

- " -

65

Санки дитячі - всього

тис. штук

174

в тому числі:

 

 

Луцький автомобільний завод

тис. штук

28

Львівський автобусний завод

- " -

26

Харківський авіаційний завод ім. Ленінського комсомолу

- " -

120

Іграшки та ігри

 

 

Донецький завод гумохімічних виробів

млн. крб.

2,0

Херсонський завод напівпровідникових приладів

- " -

1,92

Київське авіаційне виробниче об'єднання ім. 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції

- " -

0,7

Миколаївське виробниче об'єднання "Екватор"

тис. крб.

500

Ворошиловградський автоскладальний завод - іграшки "Набір кухонний"

тис. штук

100

Запорізький автомобільний завод "Комунар":

 

 

іграшки-автомобілі ЗАЗ-968 з електроприводом

тис. штук

24

педальні автомобілі "Крос"

- " -

8,5

Львівський мотозавод:

 

 

дитячі велосипеди

- " -

250

спортролери "Олень-Люкс"

- " -

13,5

Львівський завод автонавантажувачів:

 

 

педальні автомобілі "Львів'янка"

- " -

38,3

Львівський автобусний завод:

 

 

спортролери

- " -

48,5

коляски лялькові

- " -

50,0

Примітка. Обсяги виробництва можуть бути уточнені після одержання наказів союзних та союзно-республіканських міністерств.

 

ЗАХОДИ
по збільшенню виробництва, поліпшенню якості і розширенню асортименту товарів для дітей на 1979 - 1980 роки

 

Строк виконання /роки/

По міністерствах і відомствах УРСР

 

розробити та затвердити в 3-місячний строк по кожному підвідомчому виробничому об'єднанню і підприємству комплексний план по дальшому збільшенню випуску, поліпшенню якості і розширенню асортименту товарів для дітей, передбачених цією постановою

1979 - 1980

з участю торговельних організацій не менше двох разів на рік переглядати асортимент виробів для дітей; забезпечити впровадження у виробництво нових зразків замість застарілих фасонів і моделей

1979 - 1980

По Мінлегпрому УРСР

 

щорічно з участю заінтересованих міністерств і відомств проводити тематично-художні ради по перегляду виробів для дітей

1979 - 1980

забезпечити щорічне оновлення асортименту одягу не менше ніж на 60 проц., трикотажу верхнього - 50 і білизняного - 45, взуття - 60 та іграшок на 17 процентів

1979 - 1980

впровадити комплексну систему управління якістю в усіх підвідомчих Будинках моделей

1979 - 1980

Додатково спеціалізувати:

 

Старокримську фабрику Кримського виробничого швейного об'єднання на виготовленні сорочок дитячих бавовняних

1979

Виноградівську фабрику Закарпатського виробничого швейного об'єднання на випуску костюмів шерстяних для дітей шкільного віку

1979

Стахановську фабрику Ворошиловградського виробничого швейного об'єднання на виробництві пальт для дітей дошкільного і ясельного віку

1979

Головне підприємство Краснолуцького виробничого швейного об'єднання на випуску сорочок дитячих бавовняних

1980

Кременчуцьку фабрику Полтавського виробничого швейного об'єднання на виготовленні дитячого плаття з бавовняних тканин

1980

Кам'янець-Подільську фабрику чернівецького виробничого швейного об'єднання "Трембіта" на виготовленні костюмів шерстяних для дітей шкільного віку

1980

Золотоніську фабрику Черкаського виробничого швейного об'єднання на виробництві костюмів і брюк дитячих з бавовняних тканин

1980

Лисичанську фабрику Краснолуцького виробничого швейного об'єднання на виготовленні дитячого плаття з тканин різних видів

1980

Ободівську фабрику Вінницького виробничого швейного об'єднання на випуску костюмів і брюк дитячих з бавовняних тканин

1980

Спеціалізувати на виробництві взуття для дітей:

 

на Дніпропетровському виробничому взуттєвому об'єднанні два потоки загальною потужністю 1,0 млн. пар взуття на рік

1979 - 1980

на Київській взуттєвій фабриці ім. 50-річчя України та на Сумській взуттєвій фабриці по одному потоку потужністю 500 тис. пар взуття на рік

1979 - 1980

на Гуляйпільській взуттєвій фабриці Запорізького виробничого об'єднання потік потужністю 300 тис. пар взуття на рік

1979 - 1980

Розширити на Ворошиловградській трикотажній фабриці впровадження технології вибивки малюнка способом "сухого друку" на дитячих виробах і довести їх випуск до 400 тис. штук на рік

1979

Освоїти на київській дослідно-експериментальній фабриці "Киянка" технологію виробництва дитячого верхнього трикотажу на модернізованих круглопанчішних автоматах і виготовити 100 тис. штук виробів

1979

Розширити на діючих підприємствах потужності по виготовленню дитячих колготок, довести їх виробничі потужності до 45,7 млн. пар на рік

1979 - 1980

Організувати виготовлення одягу з різними видами оздоблення, вишивками та аплікаціями у кількості:

 

2000 тис. штук

1979

2350 тис. штук

1980

Впровадити у виробничих об'єднаннях і на підприємствах розроблені Центральним науково-дослідним інститутом швейної промисловості та Українським науково-дослідним інститутом швейної промисловості високопродуктивні технологічні потоки для виготовлення дитячого одягу /по 4 щороку/

1979 - 1980

Розширити виробництво взуття для школярів з застосуванням методу рідкого формування поліуретанового низу, довести його випуск до 600 тис. пар на рік

1979 - 1980

Збільшити виробництво дитячого взуття на високопродуктивному багатоопераційному устаткуванні типу АГО на Ворошиловградському виробничому взуттєвому об'єднанні і виготовити такого взуття 1600 тис. пар

1979

Розширити випуск дівочого та шкільного взуття на напівавтоматичних лініях ПЛК-0 з доведенням випуску такого взуття на Ворошиловградській та Вовчанській взуттєвих фабриках до:

 

1400 тис. пар

1979

1500 тис. пар

1980

Прискорити впровадження технології виробництва дитячого взуття з еластичних шкір на взуттєвих фабриках та виготовити його:

 

500 тис. пар

1979

1000 тис. пар

1980

Довести випуск дитячого взуття типу "мокасин" на Закарпатському виробничому взуттєвому об'єднанні до:

 

2000 тис. пар

1979

3000 тис. пар

1980

Впровадити на підприємствах по виготовленню іграшок метод ротаційного лиття полівінілхлоридних пластизолей і довести випуск таких іграшок до:

 

1400 тис. штук

1979

1600 тис. штук

1980

Розробити і впровадити у виробництво 176 нових видів іграшок та забезпечити їх випуск у кількості 1730 тис. штук, у тому числі:

1979

ялинкові прикраси - 1200

 

пластмасові - 230

 

металеві, механічні і електромеханічні - 60

 

гумові і латексні - 60

 

з поліхлорвінілової плівки - 30

 

Розширити асортимент та поліпшити якість сировини і матеріалів, які використовуються при виготовленні виробів для дітей, зокрема:

 

організувати на Херсонському бавовняному комбінаті виробництво платтяно-сорочечної тканини за зразками 1021 та 1022 у кількості 300 тис. метрів

1979

розробити зразки та впровадити у виробництво тканини-компаньйони гладкофарбовані та вибивні сучасного колористичного оформлення для виготовлення виробів для дітей дошкільного та ясельного віку

1979

виготовити на Ворошиловградському тонкосуконному комбінаті та поставити підприємствам швейної галузі 480 тис. метрів пальтових тканин за зразками 132-77 і 134-77 та на сумській суконній фабриці "Червоний текстильник" - 200 тис. метрів за зразками 5-77 і 9-77

1979

Організувати розробку і випуск дослідних партій оздоблювальних тасьм і стрічок на Марганецькій стрічкоткацькій фабриці за зразком 178 та на Чернівецькій текстильно-галантерейній фабриці за зразками 140 і 40/049, розробленими ВНДІТГП, для виробництва одягу та взуття та починаючи з 1980 року забезпечити їх випуск відповідно до потреби швейної та взуттєвої галузей промисловості

1979

Організувати випуск:

 

штучного хутра з використанням вітчизняного волокна нітрон на фабриці штучного хутра у м. Жовті Води в обсязі 150 тис. кв. м

1979

полегшеного хутра на фабриці штучного хутра у м. Ясіня в обсязі відповідно до потреби швейної галузі

1980

Вивчити можливість застосування технології "сухого друку" при виготовленні товарів для дітей. З питань, які потребують рішення в союзних органах, подати пропозиції Держплану УРСР

1979

По Мінліспрому УРСР

 

Забезпечити впровадження комплексної системи управління якістю продукції на 8 підприємствах, спеціалізованих на виготовленні дитячих меблів

1979

Довести потужності по виробництву дитячих ліжок до 100 тис. штук на рік на Міжгірському лісокомбінаті виробничого об'єднання "Закарпатліс" та Золотоніській меблевій фабриці виробничого об'єднання "Черкасимеблі" до 100 тис. штук на рік

1980

Забезпечити виробництво дитячих побутових меблів в комплектах на Мукачівському лісокомбінаті виробничого об'єднання "Закарпатліс" в обсязі не менше 2 млн. крб. на рік

1979

Українському науково-дослідному меблевому об'єднанню Мінліспрому УРСР:

 

підвищити технічний і естетично-художній рівень дитячих меблів та іграшок;

постійно

з метою відбору кращих зразків для впровадження у виробництво організувати виставку-огляд дитячих меблів, що виготовляються підприємствами і об'єднаннями республіки

I квартал 1979 р.

По Мінмісцевпрому УРСР

 

На базі Горлівської та Полтавської фабрик музичних інструментів створити виробниче об'єднання, на якому зосередити випуск дитячих баянів типу "Малыш" та довести їх випуск до 1200 штук на рік

1980

Сконцентрувати на вінницькому швейному об'єднанні "Подолянка" випуск швейних виробів для дітей, що виготовляються в області, з доведенням потужностей по їх випуску до 8300 тис. крб. на рік

1980

Зосередити випуск манежів на Херсонській фабриці культпобуттоварів та збільшити їх випуск до 130 тис. штук на рік

1979 - 1980

Спеціалізувати на випуску дитячих велосипедів поліпшеної якості сумський завод "Металоширвжиток" з доведенням випуску велосипедів до 30 тис. штук на рік

1980

Здійсняти реконструкцію і технічне переоснащення Стахановського механічного заводу, Одеського заводу креслярських приладь і дніпропетровського заводу "Фізприлад"

1979 - 1980

По Головнафтохімпрому УРСР

 

Збільшити на київському виробничому об'єднанні "Червоний гумовик" виробництво сандалей дитячих для басейну до 80 тис. пар на рік та освоїти випуск взуття спортивного шкільного асортименту у кількості 30 тис. пар на рік

1979

По підприємствах союзного підпорядкування

 

Львівському мотозаводу Мінавтопрому забезпечити розробку конструкції і виготовлення дослідного зразка нового дитячого велосипеда "Зайка-3"

1979

Запорізькому виробничому об'єднанню "Моторобудівник" організувати виробництво та забезпечити випуск:

 

колясок відкритих портативних

 

- 60 тис. штук

1979

- 80 тис. штук

1980

стільців-манежів

 

- 30 тис. штук

1979

- 50 тис. штук

1980

Українському науково-дослідному інституту по переробці штучних і синтетичних волокон Мінлегпрому СРСР розробити технологію виготовлення штучного хутра для дитячого одягу з використанням вітчизняного волокна нітрон та полегшеного хутра і передати Міністерству легкої промисловості УРСР для впровадження у виробництво

1979

 

ЗАВДАННЯ
по випуску основних видів виробів дитячого асортименту з державним Знаком якості на підприємствах легкої, лісової та деревообробної і місцевої промисловості УРСР та союзного підпорядкування на 1979 - 1980 роки

 

Одиниця виміру

1979 р.

1980 р.

По Мінлегпрому УРСР

 

 

 

Всього

млн. крб.

172

220

в тому числі:

 

 

 

швейні вироби

млн. крб.

72

90

трикотажні вироби

млн. крб.

47

57

взуття

млн. крб.

33,0

48,0

іграшки

млн. крб.

6,0

7,0

По Мінліспрому УРСР

 

 

 

Дитячі меблі

млн. крб.

6,67

10,2

По Мінмісцевпрому УРСР

 

 

 

Всього

тис. крб.

3416

4650

в тому числі:

 

 

 

комплекти для новонароджених

тис. крб.

360

465

піжами для школярів і дошкільників

- " -

236

295

манежі дитячі

- " -

230

250

паперово-білові вироби

- " -

400

420

велосипеди дитячі

- " -

-

400

коляски дитячі

- " -

200

400

іграшки і ялинкові прикраси

- " -

1500

1800

інші вироби для дітей

- " - 

310

420

По Львівському мотозаводу

 

 

 

Дитячі велосипеди

тис. штук

250

270

Спортролери "Олень-Люкс"

тис. штук

13,5

15,0

По Львівському заводу автонавантажувачів

 

 

 

Педальні автомобілі "Львів'янка"

тис. штук

38,3

40,0

 

ЗАВДАННЯ
по організації спеціалізованих ательє, майстерень і дільниць по індивідуальному виготовленню одягу та ремонту взуття на 1979 - 1980 роки

Області

Ательє по виготовленню швейних виробів для дітей

Ательє по ремонту дитячого взуття

Дільниці по виготовленню дитячих трикотажних виробів

 

1979 р.

1980 р.

1979 р.

1980 р.

1979 р.

1980 р.

Всього по УРСР

10

15

10

10

5

5

в тому числі

 

 

 

 

 

 

Вінницька

1

-

-

1

-

-

Ворошиловградська

1

-

1

1

-

1

Дніпропетровська

1

1

1

-

1

-

Донецька

1

1

1

1

1

-

Житомирська

1

-

1

-

-

-

Закарпатська

1

-

-

-

-

-

Запорізька

-

1

-

1

-

-

Івано-Франківська

-

1

-

-

-

-

Київська

-

-

-

1

-

1

Кіровоградська

-

1

-

-

-

-

Кримська

1

-

1

1

1

-

Львівська

-

1

1

1

1

-

Миколаївська

-

1

-

-

-

-

Одеська

-

-

1

-

1

-

Полтавська

-

1

-

1

-

1

Ровенська

1

-

-

-

-

-

Сумська

-

1

-

-

-

-

Тернопільська

-

1

-

-

-

-

Харківська

1

1

1

1

-

1

Хмельницька

-

1

1

-

-

-

Чернівецька

-

1

-

-

-

-

Чернігівська

-

1

-

-

-

-

м. Київ

1

-

1

1

-

1

м. Севастополь

-

1

-

-

-

-

 

ЗАВДАННЯ
по розширенню спеціалізованої мережі підприємств по продажу товарів дитячого асортименту за рахунок реконструкції та будівництва універмагів типу "Дитячий світ" на 1979 - 1980 роки

Області

Всього підприємств

в тому числі

в системі Мінторгу УРСР

в системі Укоопспілки

Всього по УРСР

275 

222

53

в тому числі:

 

 

 

Вінницька

8

6

2

Волинська

7

5

2

Ворошиловградська

7

6

1

Дніпропетровська

22

18

4

Донецька

42

39

3

Житомирська

8

6

2

Закарпатська

7

6

1

Запорізька

11

9

2

Івано-Франківська

8

7

1

Київська

4

2

2

Кіровоградська

4

3

1

Кримська

11

9

2

Львівська

15

14

1

Миколаївська

6

4

2

Одеська

24

21

3

Полтавська

10

7

3

Ровенська

8

6

2

Сумська

7

6

1

Тернопільська

4

3

1

Харківська

22

19

3

Херсонська

6

2

4

Хмельницька

6

2

4

Черкаська

4

3

1

Чернівецька

3

1

2

Чернігівська

9

6

3

м. Київ

10

10

-

м. Севастополь

2

2

-

____________

Опрос