Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О дополнительных мерах по усилению борьбы с пьянством и алкоголизмом

Совет Министров УССР
Постановление от 19.05.1978 № 293
редакция действует с 28.05.1985

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 19 травня 1978 р. N 293

Київ

Про додаткові заходи по посиленню боротьби з пияцтвом і алкоголізмом

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 28 травня 1985 року N 218

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що в окремих областях республіки, на ряді підприємств і будов ослаблено роботу по усуненню причин і умов, що сприяють поширенню пияцтва, нерідко допускається поблажливе ставлення до п'яниць і потурання їм. Не всюди ведеться протиалкогольна пропаганда, багато хворих на алкоголізм не лікуються. Не виконуються заходи по впорядкуванню торгівлі спиртними напоями та по зниженню рівня споживання їх, не задовольняється попит населення на пиво-безалкогольні напої. Органи внутрішніх справ і громадські організації не завжди гостро реагують на антигромадські прояви пияцтва.

З метою посилення боротьби з пияцтвом і алкоголізмом, на виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 6 квітня 1978 р. N 272 "Про додаткові заходи по посиленню боротьби з пияцтвом і алкоголізмом" Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Зобов'язати виконкоми обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів, міністерства і відомства УРСР:

організувати перевірку виконання раніше прийнятих постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань посилення боротьби з пияцтвом і алкоголізмом, розробити і здійснити заходи по усуненню наявних недоліків у виконанні зазначених рішень;

активізувати діяльність адміністративних органів і громадських організацій по боротьбі з пияцтвом і алкоголізмом на підприємствах і за місцем проживання громадян, і в першу чергу міліції, товариських судів, добровільних народних дружин по охороні громадського порядку, а також комісій по боротьбі з пияцтвом, утворених при виконкомах місцевих Рад народних депутатів;

підвищити вимогливість до господарських та інших керівників за використання наданих їм прав і виконання покладених на них обов'язків по боротьбі з пияцтвом, добиваючись створення в усіх колективах обстановки нетерпимості до фактів зловживання спиртними напоями і поблажливого ставлення до п'яниць. Притягати до суворої відповідальності бригадирів, майстрів, начальників дільниць, цехів, змін та інших господарських керівників, які допускають розпивання підлеглими їм працівниками спиртних напоїв на виробництві;

забезпечити ефективне застосування заходів, передбачених діючим законодавством, до осіб, які внаслідок пияцтва порушують трудову і виробничу дисципліну, громадський порядок і правила соціалістичного співжиття. Застосовувати до вказаних осіб у встановленому порядку такі заходи, як позбавлення премій, пільгових путівок до будинків відпочинку і санаторіїв, перенесення черговості на одержання житлової площі. Суворо дотримувати встановлених постановою Ради Міністрів УРСР від 20 червня 1972 р. N 288 вимог про виписку з лікувально-оздоровчих установ осіб, які порушують розпорядження лікарів про заборону вживання алкогольних напоїв;

посилити боротьбу з порушенням правил торгівлі спиртними напоями.

Про наслідки проведеної роботи доповісти Раді Міністрів УРСР до 1 лютого 1979 року.

2. Міністерству охорони здоров'я УРСР розширити наукові дослідження по проблемі алкоголізму, звернувши особливу увагу на вишукування і розробку нових засобів і методів профілактики захворювання і лікування хворих на алкоголізм.

3. Міністерству внутрішніх справ УРСР:

забезпечити неухильне застосування встановлених заходів впливу до осіб, які з'являються на вулицях і в інших громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську моральність, а також своєчасно інформувати трудові колективи про випадки затримання цих осіб;

забезпечити разом з установами охорони здоров'я своєчасне виявлення осіб, які зловживають спиртними напоями, і посилити профілактичну роботу з ними;

розширити разом з Міністерством охорони здоров'я УРСР і Академією наук УРСР науково-дослідні роботи по вивченню причин і умов, що породжують пияцтво та сприяють його поширенню, і розробити рекомендації по усуненню цих причин і умов;

вжити дійових заходів до припинення самогоноваріння.

4. Держплану УРСР і Міністерству внутрішніх справ УРСР підготувати разом з облвиконкомами і до 1 серпня 1978 р. подати Раді Міністрів Української РСР пропозиції про будівництво і розширення у 1978 - 1980 роках на 2500 місць лікувально-трудових профілакторіїв для більш повного охоплення лікуванням осіб, хворих на алкоголізм, забезпечення їх трудового перевиховання і повернення до нормального трудового і громадського життя. При визначенні джерел фінансування заходів по будівництву і розширенню лікувально-трудових профілакторіїв керуватись постановою Ради Міністрів УРСР від 26 лютого 1970 р. N 118-3.

5. Виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів надавати приміщення для розташування профілактичних кабінетів при медичних витверезниках, а також для розгортання сітки наркологічних кабінетів, диспансерів і госпрозрахункових наркологічних установ, що входять до системи Міністерства охорони здоров'я УРСР, зокрема в 1978 - 1980 роках в кількості згідно з додатком N 1.

6. Міністерствам, відомствам УРСР, виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів з участю органів охорони здоров'я і профспілкових органів здійснити додаткові заходи по створення на промислових підприємствах і будовах /там, де це необхідно/ наркологічних відділень або кабінетів для лікування осіб, хворих на алкоголізм.

7. Держплану УРСР передбачити починаючи з 1978 року виділення Міністерству внутрішніх справ УРСР автомобілів-фургонів УАЗ і ЄрАЗ для медичних витверезників за рахунок фондів, що виділяються республіці.

8. Пункт 8 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 28.05.85 р. N 218)

9. Затвердити заходи по більш повному задоволенню попиту населення на пиво-безалкогольні напої у 1978 - 1980 роках згідно з додатком N 2.

Про хід виконання заходів доповісти Раді Міністрів УРСР у січні 1980 року.

10. Визнати таким, що втратив силу, пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 20 червня 1972 р. N 288 /ЗП УРСР, 1972 р., N 6, ст. 50/ в частині розфасування горілки і міцних горілчаних виробів.

11. Міністерству охорони здоров'я УРСР:

вжити необхідних заходів до посилення серед населення пропаганди санітарно-гігієнічних знань про шкідливий вплив алкоголю на здоров'я людини, враховуючи, що найважливіша роль у цій справі повинна належати дільничним терапевтам та іншим лікарям лікувально-профілактичних установ;

широко залучати до ведення антиалкогольної пропаганди видатних вчених, організаторів охорони здоров'я і лікарів-спеціалістів-наркологів, психіатрів та інших. Забезпечити вказаних медичних працівників необхідною літературою, систематично проводити для них семінари і консультації про форми і методи антиалкогольної пропаганди.

12. Міністерству культури УРСР, Державному комітету Ради Міністрів УРСР по кінематографії, Державному комітету Ради Міністрів УРСР по телебаченню і радіомовленню та Державному комітету Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі передбачати в тематичних планах театрів та інших видовищних підприємств, кіностудій, видавництв, організацій радіомовлення і телебачення створення творів і організацію теле- і радіопередач, спрямованих на боротьбу з пияцтвом як соціальним злом, що завдає шкоди здоров'ю людини, сім'ї і суспільству, а також збільшення тиражу і поліпшення якості літератури, що видається, та засобів наочної агітації з цієї тематики.

13. Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Міністерству освіти УРСР, Державному комітету Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті, іншим міністерствам і відомствам УРСР, які мають в своєму віданні вищі і середні спеціальні учбові заклади, забезпечити в усіх учбових закладах здійснення системи заходів по антиалкогольному вихованню молоді, яка вчиться.

14. Міністерству культури УРСР разом з Укрпрофрадою з участю органів охорони здоров'я і товариства "Знання" Української РСР значно розширити діяльність клубних установ і лекторіїв по пропаганді здорового побуту, роз'ясненню негативних наслідків пияцтва, проводячи цю роботу не лише в клубах, Будинках культури, а й на підприємствах, у радгоспах і колгоспах, а також за місцем проживання громадян. Вжити заходів до залучення широких верств населення в різноманітну творчу роботу в клубах, Будинках культури та інших культурно-освітніх установах.

15. Довести до відома Держплану УРСР, Держбуду УРСР, міністерств і відомств УРСР, виконкомів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів, що Рада Міністрів СРСР постановою від 6 квітня 1978 р. N 272:

а) зобов'язала Міністерство медичної промисловості вжити заходів до збільшення виробництва необхідних лікарських препаратів для лікування хворих на хронічний алкоголізм;

б) прийняла пропозицію Міністерства внутрішніх справ СРСР про організацію при медичних витверезниках профілактичних кабінетів для проведення роботи по боротьбі з пияцтвом і алкоголізмом. Організацію профілактичних кабінетів при медичних витверезниках здійснити в межах чисельності працівників, встановленої типовими штатами для цих витверезників.

Ввела виплату щомісячної надбавки до посадових окладів осіб рядового і начальницького складу міліції та інших працівників медичних витверезників /за винятком медичних працівників, яким підвищення окладів проведено раніше/ в розмірі 15 карбованців і шоферів автомобілів, закріплених за цими витверезниками, - 20 карбованців.

Міністерству внутрішніх справ СРСР доручено затвердити за погодженням з Державним комітетом Ради Міністрів СРСР по праці і соціальних питаннях і Міністерством фінансів СРСР перелік посад, робота на яких дає право на одержання вказаної надбавки, стосовно до переліку посад працівників психіатричних /психоневрологічних/ установ, затвердженого Міністерством охорони здоров'я СРСР у відповідності з постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 15 липня 1964 р. N 620 /пункт 7 додатка N 3/;

в) підпункт "в" пункту 15 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 28.05.85 р. N 218)

г) поклала на Міністерство харчової промисловості СРСР відповідальність за якість алкогольних напоїв, що випускаються в країні, і здійснення у зв'язку з цим контролю за виробництвом виноробної продукції на всіх підприємствах, незалежно від їх відомчої підпорядкованості;

д) визнала за доцільне утворити при Міністерстві охорони здоров'я СРСР Всесоюзну міжвідомчу раду по антиалкогольній пропаганді, поклавши на неї розробку і здійснення відповідних заходів, а також координацію діяльності міністерств і відомств в цій галузі. Доручила Міністерству охорони здоров'я СРСР затвердити склад Ради і Положення про цю Раду.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 38

 

ЗАВДАННЯ
по наданню приміщень для розгортання сітки наркологічних диспансерів, кабінетів і госпрозрахункових наркологічних установ системи Міністерства охорони здоров'я УРСР
на 1978 - 1980 роки

 

Наркологічні диспансери

Наркологічні кабінети в центральних районних лікарнях

Госпрозрахункові наркологічні кабінети

Вінницька

1

8

 

Волинська

 

9

 

Ворошиловградська

 

7

1

Дніпропетровська

 

12

1

Донецька

 

10

1

Житомирська

 

12

 

Закарпатська

 

7

 

Запорізька

1

15

1

Івано-Франківська

 

2

 

Київська

 

8

 

Кіровоградська

 

17

 

Кримська

 

6

 

Львівська

 

10

 

Миколаївська

1

10

 

Одеська

1

15

1

Полтавська

 

16

 

Ровенська

 

9

 

Сумська

 

4

 

Тернопільська

 

8

 

Харківська

 

14

 

Херсонська

 

13

 

Хмельницька

 

10

 

Черкаська

1

11

 

Чернівецька

 

7

 

Чернігівська

 

13

1

м. Київ

1

 

 

м. Севастополь

1

 

1

Всього

7

253

7

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ЗАХОДИ
по більш повному задоволенню попиту населення на пиво-безалкогольні напої у 1978 - 1980 роках

 

Зміст

Строк виконання

Виконавці

1

2

3

4

1.

Забезпечити більш рівномірне і повне завантаження виробничих потужностей підприємств по виробництву пива, безалкогольних напоїв і мінеральної води за рахунок залучення невикористаного резерву їх в осінньо-зимовий період, а також дотримання нормативів освоєння нововведених потужностей цих виробництв

Постійно

Мінхарчопром УРСР
Мінторг УРСР
Укоопспілка
Обл/міськ/виконкоми

2.

Розробити і здійснити заходи по:

 

 

- надолуженню допущеного в I кварталі 1978 р. відставання у виконанні планів виробництва на Чернігівському і Шосткинському пивзаводах

II і III квартали 1978 р.

Мінхарчопром УРСР

- своєчасному введенню в експлуатацію Київського пивзаводу N 3, Сімферопольського пивзаводу, Херсонського заводу безалкогольних напоїв і цеху безалкогольних напоїв на Євпаторійському пивзаводі

1978 - 1980 рр.

Мінхарчопром УРСР
Мінпромбуд УРСР
Київський міськвиконком,
Кримський облвиконком
Херсонський облвиконком

3.

Забезпечити:

 

 

- щорічне зростання обсягів виробництва сортового пива особливо за рахунок загальних обсягів його випуску в осінньо-зимовий період

1978
1980 рр.

Мінхарчопром УРСР
Держплан УРСР

- виробництво пастеризованого пива в 1978 - 1979 рр. по 0,6 млн. дал і в 1980 р. - 0,8 млн. дал.
При розробці плану виробництва пива на 1981 - 1985 рр. передбачити дальше збільшення виробництва пастеризованого пива за рахунок оснащення крупних пивоварних заводів пастеризаторами та іншим необхідним для цього устаткуванням

- " -

- " -

4.

Спільно розглядати і вирішувати питання про надплановий розлив і поставку підприємствам торгівлі і громадського харчування мінеральної води

Щокварталу 1978 - 1980 рр.

Мінхарчопром УРСР
Мінторг УРСР
Укоопспілка

5.

Щорічно за станом на 1 червня забезпечувати на торговельних базах областей та міст Києва і Севастополя місячні запаси мінеральної води

I і IV квартали 1978 - 1980 рр.

Мінторг УРСР
Укоопспілка
Обл/міськ/виконкоми
Мінхарчопром УРСР

6.

Повністю задовольняти щоденний попит на безалкогольні напої /в тому числі квас в літній період/, забезпечивши в торговельній мережі постійну наявність напоїв 3-х - 4-х найменувань

1978 - 1980 рр.

Мінторг УРСР
Укоопспілка
Мінхарчопром УРСР
Обл/міськ/виконкоми

7.

Закріпити зони реалізації безалкогольних напоїв за кожним виробничим об'єднанням системи Мінхарчопрому УРСР і підприємством Укоопспілки, що виробляють напої, врахувавши позитивний досвід Івано-Франківського та Сумського облвиконкомів з цього питання

II квартал 1978 р.

Облвиконкоми

8.

Довести виробництво безалкогольних напоїв в пляшках місткістю 0,33 л в:
1978 р. - до 1,45 млн. дал
1979 р. - до 2,3 млн. дал
1980 р. - до 2,5 млн. дал

 

Мінхарчопром УРСР
Обл/міськ/виконкоми

Вжити заходів по дальшому збільшенню в наступні роки розливу напоїв в пляшки 0,33 л

1979 - 1980 рр.

Мінхарчопром УРСР
Укоопспілка
Обл/міськ/виконкоми

9.

Виходячи з річних планів і з урахуванням пори року, встановлювати погоджені квартальні обсяги виробництва і продажу пива та безалкогольних напоїв, своєчасно доводити їх до пиво-безалкогольних підприємств, управлінь торгівлі та громадського харчування областей, міст Києва і Севастополя

Постійно

Мінхарчопром УРСР
Мінторг УРСР
Укоопспілка

10.

Забезпечити повне задоволення попиту на пиво і столову мінеральну воду у вихідні та святкові дні

Постійно

Мінторг УРСР
Укоопспілка
Мінхарчопром УРСР
Обл/міськ/виконкоми

11.

Посилити контроль за додержанням технологічних режимів, стандартів, технічних умов і рецептур при виробництві пиво-безалкогольної продукції, вжити рішучих заходів до усунення причин, що викликають неякісний випуск її.
Забезпечити поліпшення санітарного стану на підприємствах по виробництву та торгівлі зазначеною продукцією, а також належні умови зберігання та транспортування її відповідно до кліматичних умов

Постійно

Мінхарчопром УРСР
Мінторг УРСР
Укоопспілка
Мінавтотранс УРСР
Міністерство охорони здоров'я УРСР
Українське республіканське управління Держстандарту СРСР
Обл/міськ/виконкоми
Міністерства і відомства, що мають підприємства по виробництву і торгівлі цією продукцією

12.

З метою значного збільшення можливостей торговельної мережі по продажу пиво-безалкогольної продукції та підвищення рівня культури обслуговування населення:

 

 

- посилити роботу по створенню в діючих великих продовольчих магазинах спеціальних відділів по продажу вказаної продукції і передбачати їх наявність в новобудовах

1978 р. і по мірі введення нових магазинів

Мінторг УРСР
Укоопспілка
Обл/міськ/виконкоми

- додатково розглянути і вирішити питання про розширення мережі пивних барів в обласних, районних і промислових центрах та курортних зонах у 1979 - 1980 рр. з врахуванням позитивного досвіду цієї роботи в Кримській, Чернігівській та деяких інших областях

1978 р.

Мінторг УРСР
Укоопспілка за погодженням з обл/міськ/виконкомами

- розглянути і вирішити питання про будівництво в 1979 - 1980 рр. фірмових барів великих пивзаводів

1978 р.

Мінхарчопром УРСР за погодженням з Мінторгом УРСР та обл/міськ/виконкомами

13.

Організувати виробництво і здійснювати поставку організаціям торгівлі і громадського харчування харчових виробів, які за смаком і характером відповідають вживанню пива

З II-го півріччя 1978 року

Мінхарчопром УРСР
Укоопспілка
Мінторг УРСР
Обл/міськ/виконкоми

14.

Вивчити потребу в пиві в пляшках /в процентах до загального обсягу реалізації/ з врахуванням розвитку спеціалізованої мережі по продажу пива на розлив, збільшення безтарних перевезень його та відповідного досвіду інших союзних республік з цього питання. Наслідки врахувати при плануванні виробництва пива в пляшках на 1979 - 1980 і наступні роки

1978 р.

Мінторг УРСР
Укоопспілка
Мінхарчопром УРСР з залученням відповідних наукових організацій

15.

Відповідно до встановлених планів реалізації та погоджених графіків забезпечити своєчасне і повне завезення пиво-безалкогольної продукції у міську торговельну мережу та на бази споживчої кооперації, які розміщені у сільській місцевості. В містах, де є заводи по виробництву пиво-безалкогольних напоїв, забезпечити кільцеве завезення продукції підприємствам торгівлі і громадського харчування та повернення склотари зазначеним заводам за погодженими графіками

Постійно

Мінхарчопром УРСР
Мінавтотранс УРСР
Укоопспілка
Мінторг УРСР

16.

Розглянути і вирішити питання про постійне закріплення автомобільного транспорту, в тому числі спеціалізованого, за великими пивоварними і пиво-безалкогольними заводами з наступним збільшенням такого транспорту для кожного нововведеного пивоварного заводу і заводу безалкогольних напоїв /в межах планів перевезень/

По діючих заводах у 1978 р.
По заводах, що вводяться, за 6 місяців до встановленого строку введення

Мінавтотранс УРСР разом з Мінхарчопромом УРСР

17.

Для забезпечення своєчасного перевезення пиво-безалкогольних напоїв залізничним транспортом при виділенні вагонів враховувати особливість цих напоїв /швидко псуються/ та зростаючу потребу перевезень їх у весняно-літній період. Більше виділяти для цього спеціалізованих вагонів

Постійно

Управління залізниць:
Донецької
Львівської
Одесько-Кишинівської
Південної
Південно-Західної
Придніпровської
Мінхарчопром УРСР

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Опрос