Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О расширении использования научных разработок учреждений Академии наук УССР для производства товаров народного потребления

Совет Министров УССР
Постановление от 13.04.1978 № 197

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 13 квітня 1978 р. N 197

Київ

Про розширення використання наукових розробок установ Академії наук УРСР для виробництва товарів народного споживання

В установах Академії наук УРСР за останні роки завершено ряд фундаментальних і прикладних наукових досліджень, результати яких дозволяють створити нові та модернізувати існуючі технологічні процеси, здійснити технічне переозброєння виробництва товарів народного споживання.

Проте використовуються вказані розробки ще недостатньо. Міністерства і відомства УРСР не приділяють належної уваги впровадженню результатів цих робіт.

Недостатньо також проводяться установами Академії наук УРСР наукові дослідження по інтенсифікації виробництва товарів народного споживання і підвищенню їх якості. До виконання цих досліджень слабо залучаються вчені вищих учбових закладів, галузеві наукові і проектно-конструкторські установи.

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Академії наук УРСР, Міністерству легкої промисловості УРСР, Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР, Міністерству житлово-комунального господарства УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Київському міськвиконкому протягом 1978 - 1980 років забезпечити впровадження наукових розробок установ Академії наук УРСР по інтенсифікації виробництва і підвищенню якості товарів народного споживання згідно з додатком N 1.

2. Прийняти внесені Академією наук УРСР пропозиції про проведення в 1978 - 1980 роках науковими установами додаткових науково-дослідних робіт по розробці нових прогресивних технологічних процесів та устаткування для виробництва товарів народного споживання згідно з додатком N 2.

Для забезпечення виконання зазначених науково-дослідних робіт збільшити на 1978 рік Академії наук УРСР обсяг затрат на науково-дослідні роботи на 50 тис. крб., в тому числі по фонду заробітної плати на 25 тис. крб., за рахунок резервів Ради Міністрів УРСР по обсягу затрат і фонду заробітної плати на науково-дослідні роботи згідно з додатком N 3.

Міністерству фінансів УРСР профінансувати затрати з сумі 50 тис. крб. за рахунок резерву Ради Міністрів УРСР по бюджетних асигнуваннях на науково-дослідні роботи на 1978 рік.

3. Академії наук УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР разом з заінтересованими міністерствами і відомствами розширити тематику наукових досліджень з питань створення нових прогресивних технологічних процесів та устаткування, необхідних для виробництва товарів народного споживання, звернувши особливу увагу на створення: нових синтетичних матеріалів і прогресивних технологічних процесів для поліпшення якості і збільшення асортименту виробництва тканин, одягу, взуття; нових конструкційних матеріалів, сплавів, синтетичних матеріалів, пластичних мас та інструменту для виробництва предметів побутової техніки; синтетичних барвників, товарів побутової хімії, плівкових та інших пакувальних матеріалів.

4. Міністерству легкої промисловості УРСР, Академії наук УРСР розробити і в місячний строк у встановленому порядку затвердити програму робіт на 1978 - 1982 роки по вирішенню науково-технічної проблеми удосконалення технології промислового приготування льонотрести та поліпшення якості моченцевого льоноволокна за рахунок інтенсифікації тепломасообмінних процесів.

5. Міністерству легкої промисловості УРСР, Міністерству місцевої промисловості УРСР, Академії наук УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР протягом 1978 року розробити і затвердити у встановленому порядку координаційні плани спільних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, дослідно-промислової перевірки та впровадження на 1979 - 1985 роки нових технологій і устаткування для виробництва товарів народного споживання.

6. Міністерству місцевої промисловості УРСР, Академії наук УРСР в місячний строк визначити підприємства для укладання господарських договорів з Інститутом електрозварювання імені Є. О. Патона та Інститутом проблем лиття на розробку прогресивних технологічних процесів з комплексною механізацією процесів лиття і зварювання металевих виробів народного споживання.

7. Держплану УРСР, Академії наук УРСР, Міністерству місцевої промисловості УРСР разом з заінтересованими міністерствами і відомствами УРСР розробити і за погодженням з Міністерством хімічної промисловості до 1 грудня 1978 р. подати Раді Міністрів УРСР пропозиції по більш широкому використанню для виробництва товарів народного споживання пірофілітових сланців, родовища яких відкриті і використовуються в Житомирській області.

8. Академії наук УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР щороку інформувати Держплан УРСР та відповідні міністерства і відомства про завершені наукові дослідження в галузі виробництва товарів народного споживання.

Держплану УРСР при складанні проектів річних планів економічного і соціального розвитку Української РСР передбачати збільшення обсягів впровадження розроблених академічними установами і вузами республіки технологій і устаткування для інтенсифікації виробництва та поліпшення якості товарів народного споживання.

9. Держплану УРСР, Головпостачу УРСР подавати допомогу промисловим підприємствам і галузевим науково-дослідним інститутам в одержанні устаткування і сировини, необхідних для проведення дослідно-промислової перевірки та впровадження наукових розробок в галузі виробництва товарів народного споживання.

10. Виставці досягнень народного господарства УРСР разом з Держпланом УРСР, Українським республіканським управлінням Держстандарту СРСР в I кварталі 1979 р. провести в м. Києві республіканський семінар по обміну передовим досвідом у галузі створення та використання в народному господарстві нових прогресивних технологій і устаткування, спрямованих на інтенсифікацію виробництва та поліпшення якості товарів народного споживання.

11. Державному комітету Ради Міністрів УРСР по телебаченню і радіомовленню, Державному комітету Ради Міністрів УРСР по кінематографії. Виставці досягнень народного господарства УРСР широко висвітлювати передовий досвід наукових установ і промислових підприємств республіки в галузі виробництва товарів народного споживання.

12. Академії наук УРСР, Держплану УРСР про хід виконання цієї постанови доповісти Раді Міністрів УРСР в квітні 1979 року.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 25

 

ЗАВДАННЯ
по впровадженню у виробництво в 1978 - 1980 роках наукових розробок установ Академії наук УРСР по інтенсифікації виробництва і підвищенню якості товарів народного споживання

Найменування завдань

Місце впровадження

Строк виконання /рік/

Відповідальні за виконання

Впровадити технологію високотемпературного визрівання набивних текстильних матеріалів

Дарницький ордена Леніна шовковий комбінат імені 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції

1978

Мінлегпром УРСР
Академія наук УРСР

Горлівська фабрика трикотажного полотна

1978

Донецький бавовняний комбінат імені XXV з'їзду КПРС

1979

Провести дослідно-промислову перевірку нових випарних елементів для установок вакуумного нанесення покриттів алюмінію на синтетичні плівки і скло для побутових потреб

Клавдіївська фабрика ялинкових іграшок

1979

- " -

Впровадити технологію виготовлення формувальної оснастки підвищеної стійкості з жароміцного скла для виробництва товарів народного споживання

на підприємствах Мінбудматеріалів УРСР

1979

Мінбудматеріалів УРСР
Академія наук УРСР

Впровадити установку автоматичного дозування рідкого металу у відцентрову машину для виробництва товарів народного споживання

Львівський завод комунального устаткування

1979

Мінжитлокомунгосп УРСР
Академія наук УРСР

Провести дослідно-промислову перевірку системи автоматичного пуску печі для термообробки базальтового картону

ірпінський комбінат "Прогрес"

1979

Київський міськвиконком
Академія наук УРСР

Провести дослідно-промислову перевірку нейтралізаторів статичної електрики

Київське виробниче трикотажне об'єднання імені Рози Люксембург

1979

Мінлегпром УРСР
Академія наук УРСР

Удосконалити газогенераторну установку для зберігання овочів і фруктів в регульованому газовому середовищі

Плодоовочева база Московського району м. Києва

1978

Мінторг УРСР
Академія наук УРСР

Провести дослідно-промислову перевірку технології виготовлення методом лиття прес-форм із сплавів металів для виробництва товарів народного споживання

київське виробниче об'єднання "Полімер"

1979

Мінлегпром УРСР
Академія наук УРСР

Впровадити технологію одержання модифікованого каоліну - ефективного наповнювача полімерних матеріалів для виробництва товарів народного споживання

Глуховецький каоліновий комбінат Мінбудматеріалів СРСР

1980

Академія наук УРСР

Провести дослідно-промислову перевірку автоматичної установки "Інгазавтомат"

Київський завод побутової хімії виробничого об'єднання "Укрпобутхім" Мінхімпрому

1978

- " -

Впровадити процес лиття деталей магнітофонів з допомогою магнітодинамічних насосів

київський завод "Маяк" Мінпромзв'язку

1979

- " -

Провести дослідно-промислову перевірку технології виготовлення самозмащувальних підшипників ковзання з пористої бронзи для вузлів тертя стрічкопротяжних механізмів побутових магнітофонів

київський завод "Комуніст" Мінрадіопрому

1979

Академія наук УРСР

Налагодити промислове виробництво ручних бурів з твердих сплавів і алмазного інструменту побутового призначення потужністю 10 тисяч одиниць на рік

Дослідний завод Інституту надтвердих матеріалів Академії наук УРСР

1978

- " -

Налагодити промислове виробництво розпилювачів повітря для побутових потреб потужністю 20 тисяч одиниць на рік

Особливе конструкторсько-технологічне бюро Інституту проблем матеріалознавства Академії наук УРСР

1978

- " -

Організувати промислове виробництво сувенірів на суму 12 тисяч карбованців на рік

Миколаївське проектно-конструкторське бюро електрогідравліки Академії наук УРСР

1978

- " -

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ЗАВДАННЯ
по проведенню в 1978 - 1980 роках установами Академії наук УРСР додаткових науково-дослідних робіт по розробці нових прогресивних технологічних процесів та устаткування для виробництва товарів народного споживання

Найменування завдань

Строк виконання /рік/

Відповідальні за виконання

Розробити нові безконтактні прилади для вимірювання температур в текстильній промисловості

1980

Інститут ядерних досліджень

Розробити способи поліпшення параметрів напівпровідникових виробів шляхом радіаційного опромінювання

1980

- " -

Розробити радіаційну технологію поліпшення механічних параметрів алюмінієвих сплавів та їх зварних сполучень

1980

- " -

Розробити алмазний інструмент і дослідити процеси обробки пресованих матеріалів з деревини для меблевої промисловості

1980

Інститут надтвердих матеріалів

Розробити технологічний процес одержання скраплених вуглеводневих газів для виробництва аерозолів

1980

Інститут газу

Розробити нові технології з використанням електрохімічного полірування для обробки вуглецевих і легованих сталей, міді і бронз, алюмінію і його сплавів

1980

Інститут загальної і неорганічної хімії

Розробити технологію детонаційного покриття зносостійкими матеріалами деталей звукознімальної головки магнітофонів

1979

Інститут проблем матеріалознавства

Дослідити процес радіаційно-хімічного формування покриттів шкірзамінників

1980

Інститут фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського

Розробити заходи по зменшенню витрат дефіцитного етилсилікату, що використовується при литті деталей побутових приладів, і провести пошукові роботи по заміні його на менш дефіцитні матеріали

1980

Інститут проблем лиття

Розробити спосіб заключної обробки бавовняних тканин, що поєднує процеси мерсеризації та незминальної обробки їх, відповідно до асортименту та устаткування підприємств республіки

1979

Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії

Створити і освоїти дослідну установку для одержання білих саж з хімічно модифікованою поверхнею

1980

Інститут фізичної хімії імені Л. В.Писаржевського

Розробити і впровадити в'яжучі речовини для магнітних лаків

1980

Інститут хімії високомолекулярних сполук

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ЗБІЛЬШЕННЯ
обсягу затрат на науково-дослідні роботи по наукових установах Академії наук УРСР на 1978 рік

/тис. карбованців/

 

Обсяг затрат

В тому числі фонд заробітної плати

З загальної суми затрат - витрати за рахунок бюджету

Всього

50

25

50

в тому числі:

 

 

 

II квартал

11

8

11

III квартал

19

8

19

IV квартал

20

10

20

з них:

 

 

 

Інститут загальної та неорганічної хімії - всього

20

10

20

в тому числі:

 

 

 

II квартал

4

3

4

III квартал

8

3

8

IV квартал

8

4

8

Інститут газу - всього

20

10

20

в тому числі:

 

 

 

II квартал

4

3

4

III квартал

8

3

8

IV квартал

8

4

8

Інститут проблем лиття - всього

10

5

10

в тому числі:

 

 

 

II квартал

3

1

3

III квартал

3

2

3

IV квартал

4

2

4

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Опрос