Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О совершенствовании планирования подготовки специалистов и улучшении использования выпускников высших и средних специальных учебных заведений в народном хозяйстве

Совет Министров УССР
Постановление от 17.02.1978 № 115
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 17 лютого 1978 р. N 115

Київ

Про вдосконалення планування підготовки спеціалістів і поліпшення використання випускників вищих і середніх спеціальних учбових закладів у народному господарстві

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Ради МіністрівУкраїнської РСР
 від 14 грудня 1987 року N 409

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Ради МіністрівУкраїнської РСР
 від 22 квітня 1989 року N 115)

На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 27 січня 1978 р. N 64 "Про вдосконалення планування підготовки спеціалістів і поліпшення використання випускників вищих і середніх спеціальних учбових закладів у народному господарстві" Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Держплану УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, що мають вищі і середні спеціальні учбові заклади, забезпечити поліпшення планування підготовки спеціалістів у відповідності з розвитком продуктивних сил республіки, перспективами науково-технічного і соціального прогресу. При розробці річних, п'ятирічних і довгострокових державних планів економічного і соціального розвитку УРСР здійснювати комплексне планування підготовки спеціалістів і кваліфікованих робітників з урахуванням балансу трудових ресурсів. Особливу увагу приділяти забезпеченню кадрами найважливіших галузей, районів і промислових центрів, що інтенсивно розвиваються, нових напрямів науки і виробництва.

2. Доручити Держплану УРСР, Академії наук УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Державному комітету Ради Міністрів УРСР по праці разом з заінтересованими міністерствами і відомствами передбачити в проекті Основних напрямів економічного і соціального розвитку УРСР на період до 1990 року розробку комплексного плану підготовки спеціалістів і розміщення вищих і середніх спеціальних учбових закладів у відповідності з потребами розвитку галузей народного господарства і економічних районів, особливо новостворюваних виробничо-територіальних комплексів. Впроваджувати в підготовці спеціалістів кооперування між економічними районами, міністерствами і відомствами. Передбачати концентрацію навчання студентів в учбових закладах, що мають необхідні науково-педагогічні кадри і учбово-матеріальну базу, не допускати відкриття однойменних спеціальностей з нечисленними контингентами студентів у кількох вищих учбових закладах.

3. Міністерствам і відомствам УРСР до 1 січня 1979 р. розробити і за погодженням з Держпланом СРСР, Державним комітетом Ради Міністрів СРСР по праці і соціальних питаннях та Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти СРСР затвердити галузеві методичні вказівки по визначенню потреби в спеціалістах, а також науково обгрунтовані нормативи насиченості галузей народного господарства спеціалістами. Завершити підготовку і за погодженням з Державним комітетом Ради Міністрів СРСР по праці і соціальних питаннях затвердити типові номенклатури посад, що підлягають заміщенню спеціалістами з вищою і середньою спеціальною освітою, звернувши увагу на необхідність більш правильного співвідношення між чисельністю інженерів і техніків з урахуванням специфіки кожної галузі.

4. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам забезпечити раціональне використання спеціалістів, поліпшення складу керівних, інженерно-технічних працівників і службовців за кваліфікацією і рівнем спеціальної підготовки. Посилити контроль за розробкою і впровадженням на підприємствах, в організаціях і установах заходів по вдосконаленню організації праці спеціалістів, вжити додаткових заходів до підвищення ідейно-теоретичного і професійного рівня кадрів, поліпшення стажування випускників вищих і середніх спеціальних учбових закладів, закріплення їх на виробництві у відповідних галузях народного господарства. Встановити систематичний контроль за використанням спеціалістів.

Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, міністерствам і відомствам УРСР широко використовувати практику укладання довгострокових договорів на підготовку спеціалістів з вищою освітою, в яких обумовлювати взаємні зобов'язання по забезпеченню високої якості підготовки спеціалістів, створенню необхідних матеріальних умов та ефективному використанню молодих спеціалістів.

Покласти на Державний комітет Ради Міністрів УРСР по праці державне інспектування використання спеціалістів у галузях народного господарства республіки.

Державному комітету Ради Міністрів УРСР по праці разом з Держпланом УРСР, Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти УРСР і ЦСУ УРСР вивчити і узагальнити роботу міністерств і відомств УРСР по поліпшенню використання спеціалістів і про наслідки доповісти Раді Міністрів УРСР до 1 січня 1979 року.

5. Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, міністерствам і відомствам УРСР здійснити заходи по дальшому вдосконаленню підготовки спеціалістів без відриву від виробництва, звернувши особливу увагу на впорядкування мережі учбово-консультаційних пунктів і філіалів учбових закладів. Міністерствам і відомствам УРСР, керівникам підприємств, організацій і установ посилити допомогу молоді, яка навчається на вечірніх і заочних відділеннях, зміцнювати зв'язок учбово-виховного процесу з практичною роботою молоді на виробництві. Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР про вжиті заходи і наслідки доповісти Раді Міністрів УРСР до 1 січня 1980 року.

6. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від 27 січня 1978 р. N 64:

1) Зобов'язала Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти СРСР разом з заінтересованими міністерствами і відомствами розробити кваліфікаційні характеристики по кожній спеціальності.

Доручила Держплану СРСР, Державному комітету Ради Міністрів СРСР по праці і соціальних питаннях, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти СРСР посилити методичне керівництво роботою міністерств і відомств по визначенню науково обгрунтованої потреби в спеціалістах і по розробці відповідної нормативної бази, забезпечити суворий контроль за проведенням цієї роботи.

2) Доручила Держплану СРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти СРСР і Державному комітету Ради Міністрів СРСР по праці і соціальних питаннях підготувати і за погодженням з Міністерством юстиції СРСР затвердити Положення про міжреспубліканський, міжвідомчий і персональний розподіл молодих спеціалістів, передбачивши в ньому впорядкування системи і практики їх розподілу, посилення відповідальності планових органів, міністерств і відомств, керівників підприємств, організацій, установ і учбових закладів за розробку і реалізацію планів розподілу молодих спеціалістів, створення для них належних виробничих і житлово-побутових умов.

3) Підпункт 3 пункту 6 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
Української РСР від 14.12.87 р. N 409)

4) Доручила Академії наук СРСР і Державному комітету Ради Міністрів СРСР по науці і техніці разом з Держпланом СРСР при розробці комплексної програми науково-технічного прогресу і його соціально-економічних наслідків передбачити розробку проблем, що випливають з вказаної постанови.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 28

Опрос