Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О дополнительных мерах по улучшению селекционной и семеноводческой работы в свекловодстве

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 10.01.1978 № 16
Утратил силу

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 10 січня 1978 р. N 16

Київ

Про додаткові заходи по поліпшенню селекційної і насінницької роботи в буряківництві

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Центрального Комітету Компартії України і
Ради Міністрів Української РСР
 від 26 квітня 1988 року N 109
,
 від 14 червня 1989 року N 158

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 1994 року N 522)

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР відмічають, що за останні роки в буряківництві досягнуто певних позитивних наслідків - зросли площі під більш урожайними сортами і гібридами цукрових буряків, поліпшилось насінництво. Проте науково-дослідні установи повільно ведуть роботу по створенню високопродуктивних сортів і гібридів цукрових буряків з підвищеними цукристістю і технологічними якостями, придатних для механізованого вирощування. Районовані сорти і гібриди, особливо поліплоїдні, мають низьку схожість, яка в процесі розмноження і підготовки насіння до посіву на насінних заводах підвищується недостатньо. Це стримує впровадження у виробництво механізованого вирощування цукрових буряків з мінімальними затратами ручної праці.

Надаючи важливого значення дальшому удосконаленню роботи по селекції і насінництву цукрових буряків і забезпеченню колгоспів і радгоспів високоякісним насінням цієї культури, на виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 1 грудня 1977 р. N 1044 Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Держплану УРСР, Всесоюзному науково-дослідному інституту цукрових буряків, обкомам партії, облвиконкомам бурякосіючих областей вжити заходів до прискореного створення і впровадження у виробництво високопродуктивних сортів і гібридів цукрових буряків з підвищеними цукристістю і технологічними якостями, придатних для механізованого вирощування, та забезпечити повне задоволення щорічної потреби колгоспів і радгоспів у високоякісному насінні цукрових буряків районованих сортів, а також створення до 1980 року перехідного запасу цього насіння першої репродукції в розмірі не менше річної потреби в ньому.

2. Затвердити розроблені Міністерством харчової промисловості УРСР, Міністерством сільського господарства УРСР і Всесоюзним науково-дослідним інститутом цукрових буряків заходи по дальшому поліпшенню селекційної і насінницької роботи в буряківництві згідно з додатком N 1.

3. Держплану УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР і облвиконкомам забезпечити суворе додержання встановленого постановою Ради Міністрів СРСР від 2 серпня 1973 р. N 547 /постанова Ради Міністрів УРСР від 7 вересня 1973 р. N 425/ порядку затвердження обсягів державних закупок сільськогосподарської продукції елітно-насінницьким і насінницьким буряковим радгоспам та іншим державним сільськогосподарським підприємствам, які займаються вирощуванням насіння цукрових буряків, маючи на увазі, що інші галузі виробництва в насінницьких бурякових господарствах не повинні негативно впливати на виробництво високоякісного насіння цукрових буряків і виконання планів продажу його державі.

4. Міністерству сільського будівництва УРСР і Міністерству промислового будівництва УРСР забезпечити будівництво теплиць для селекційних цілей і сховищ для кореневого садивного матеріалу в науково-дослідних установах по цукрових буряках згідно з додатками N 2 і 3.

5. Довести до відома Держплану УРСР, міністерств і відомств УРСР, обкомів і Київського міськкому партії, виконкомів обласних і Київської міської Рад народних депутатів, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 1 грудня 1977 р. N 1044 "Про додаткові заходи по поліпшенню селекційної і насінницької роботи в буряківництві":

1) Встановили починаючи з урожаю 1977 року закупочні ціни на насіння цукрових буряків, що продається державі радгоспами та іншими державними сільськогосподарськими підприємствами, зокрема по Українській РСР згідно з додатком N 4.

Насіння цукрових буряків, що продається державі і має відхилення від встановлених стандартами і технічними умовами норм, оплачується по закупочних цінах з застосуванням відповідно надбавок і знижок /за центнер насіння/.

Надбавки до закупочної ціни виплачуються:

в розмірі 6 карбованців - за кожний процент /понад 5 процентів/ перевищення схожості, передбаченої відповідними стандартами;

в розмірі 65 копійок - за кожний процент зниження встановленої мінімальної норми засміченості /при умові, що насіння відповідає вимогам по схожості/.

Знижки з закупочної ціни провадяться:

в розмірі 3 карбованців - за кожний процент зниження схожості в порівнянні з встановленою нормою;

в розмірі 65 копійок - за кожний процент засміченості понад встановлену норму.

2) Прийняли пропозицію Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування, Міністерства сільського господарства СРСР і Ради Міністрів Української РСР про організацію на базі Київського експериментального заводу сільськогосподарських машин головного спеціалізованого конструкторського бюро по машинах для вирощування і підготовки насіння цукрових буряків до посіву.

Дозволили Міністерству тракторного і сільськогосподарського машинобудування здійснити будівництво в м. Києві для вказаного конструкторського бюро в 1981 - 1983 роках інженерно-лабораторного корпусу площею 5 тис. квадратних метрів, експериментально-виробничого корпусу площею 10 тис. кв. метрів з побутовими приміщеннями і в 1984 - 1985 роках випробувальної станції.

3) На часткову зміну пункту 24 постанови Ради Міністрів СРСР від 29 серпня 1957 р. N 1041 /пункт 5 розділу II постанови Ради Міністрів УРСР від 30 грудня 1957 р. N 1483/ встановили, що сортове районування цукрових буряків затверджується Радами Міністрів союзних республік за погодженням з Міністерством сільського господарства СРСР і Міністерством харчової промисловості СРСР.

4) Зобов'язали:

а) Міністерство сільського господарства СРСР, Раду Міністр рів РРФСР, Раду Міністрів Казахської РСР і Раду Міністрів Киргизької РСР забезпечити до 1 вересня 1978 р. розробку проектної документації на будівництво об'єктів, зокрема передбачених додатками N 2 і 3;

б) Союзсільгосптехніку забезпечити своєчасне виготовлення і поставку конструкцій теплиць, а також комплектацію їх устаткуванням, машинами і приладами у відповідності з заявками Міністерства сільського господарства СРСР, Міністерства сільського будівництва СРСР і Міністерства промислового будівництва СРСР.

5) Підпункт 5 пункту 5 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
України і Ради Міністрів Української РСР від 26.04.88 р. N 109)

6) Підпункт 6 пункту 5 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
України і Ради Міністрів Української РСР від 26.04.88 р. N 109)

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 22

 

ЗАХОДИ
по дальшому поліпшенню селекційної і насінницької роботи в буряківництві

NN
пп

Зміст заходів

Строк виконання

Виконавці

1.

Створити і впровадити у виробництво 2 - 3 однонасінні сорти і гібриди цукрових буряків з цукристістю не менше 18,2 процента, одноростковістю - 95, схожістю - 90 процентів, урожайністю - 500 центнерів з гектара. Прискорити роботу по створенню гібридів на стерильній основі

1980 р.

Всесоюзний науково-дослідний інститут цукрових буряків /ВНІЦ/
Мінхарчопром УРСР
Мінсільгосп УРСР
Академія наук УРСР

2.

Забезпечити підвищення врожайності, значне поліпшення якості елітного і фабричного насіння цукрових буряків та щорічне виробництво в насінницьких бурякових радгоспах 700 тис. ц насіння першої репродукції для посіву буряків на промислові цілі

1978 - 1980 рр.

Мінхарчопром УРСР
ВНІЦ
насінні заводи,
облвиконкоми

3.

Прискорити розмноження і впровадження у виробництво нових перспективних високопродуктивних сортів цукрових буряків та виробництво насіння в такій кількості:

1978 - 1979 рр.

ВНІЦ
Мінхарчопром УРСР
Мінсільгосп УРСР

 

/тис. ц/

 

 

 

 

1978 р.

1979 р.

 

 

Уладівський однонасінний 20

30

38

 

 

Білоцерківський полігібрид 30

11

15

 

 

Ялтушківський однонасінний 30

1

25

 

 

Білоцерківський однонасінний 34

-

12

 

 

Веселоподолянський однонасінний 29

-

13

 

4.

Здійснити концентрацію виробництва насіння цукрових буряків у 110 - 115 насінницьких бурякових радгоспах в найбільш сприятливих для цього районах

1978 - 1980 рр.

Мінхарчопром УРСР
ВНІЦ
Держплан УРСР
облвиконкоми

 

Вирішити питання про спеціалізацію і підпорядкування 20 - 25 радгоспів, які не будуть займатись виробництвом насіння цукрових буряків

1978 - 1980 рр.

Мінхарчопром УРСР
ВНІЦ
Держплан УРСР
облвиконкоми

5.

Забезпечити оснащення в найближчі 2 - 3 роки насінницьких бурякових радгоспів сушарками, механізованими лініями та іншими машинами для очищення і післязбиральної обробки насіння цукрових буряків, а також будівництво в цих господарствах необхідної кількості складів для зберігання насіння і критих токів з твердим покриттям

1978 - 1980 рр.

Мінхарчопром УРСР
Держплан УРСР
Укрсільгосптехніка

6.

Виділяти спеціалізованим насінницьким буряковим радгоспам для внесення під насінницькі посіви цукрових буряків мінеральні добрива, гербіциди і отрутохімікати з кількості, яка б забезпечувала повну потребу в них, а також виділяти цим господарствам необхідну кількість тракторів, вантажних автомобілів, зернозбиральних комбайнів і сільськогосподарських машин для своєчасного проведення робіт по вирощуванню і збиранню маточних буряків і насіння цукрових буряків

Щороку

- " -

7.

Пункт втратив чинність

 

 

8.

Пункт втратив чинність

 

 

9.

Пункт втратив чинність

 

 

10.

Виділяти капітальні вкладення на комплексне будівництво в насінницьких бурякових радгоспах виробничих приміщень, жилих будинків та об'єктів культурно-побутового призначення

Починаючи з 1978 р.

Мінхарчопром УРСР
Держплан УРСР

11.

Подавати Раді Міністрів УРСР пропозиції про впорядкування землекористування насінницьких бурякових радгоспів у Вінницькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Сумській, Тернопільській, Черкаській та Чернігівській областях

1978 - 1979 рр.

Мінхарчопром УРСР
Мінсільгосп УРСР
облвиконкоми

12.

Доопрацювати і видати рекомендації по технології вирощування насіння цукрових буряків при комплексній механізації з урахуванням особливостей біологічних форм буряків

III кв. 1978 р.

ВНІЦ
Мінхарчопром УРСР

13.

Підготувати і затвердити в установленому порядку інструкції по підготовці каліброваного і дражованого насіння цукрових буряків на вітчизняному і імпортному обладнанні насінних заводів та забезпечити ведення технологічного процесу у відповідності з цими інструкціями

III кв. 1978 р.

ВНІЦ
Мінхарчопром УРСР
Мінсільгосп УРСР

14.

Розробити і впровадити на насінних заводах більш досконалу систему технологічного контролю при підготовці насіння цукрових буряків до посіву

III кв. 1978 р.

ВНІЦ
Мінхарчопром УРСР

15.

Розробити технологію транспортування і зберігання насіння цукрових буряків в контейнерах

1978 - 1980 рр.

- " -

16.

Провести виробничі досліди по доопрацюванню технології вирощування насіння цукрових буряків безвисадковим способом в Кримській, Одеській та Чернівецькій областях на площі 50 га в кожній області

1978 - 1980 рр.

Мінхарчопром УРСР
Мінрадгоспів УРСР
Мінсільгосп УРСР
ВНІЦ
облвиконкоми

 

Про результати проведених дослідів доповісти Раді Міністрів УРСР до 15 листопада 1980 р.

 

 

17.

Вирішити питання про створення в Ровенській та Кримській областях опорних пунктів Інституту молекулярної біології і генетики та ВНІЦу для одержання і розмноження самозапилених ліній цукрових буряків

III кв. 1978 р.

Академія наук УРСР
Держплан УРСР
Мінсільгосп УРСР
ВНІЦ
Кримський та Ровенський облвиконкоми

18.

З метою створення умов для селекційної роботи по цукрових буряках збудувати в Інституті молекулярної біології і генетики селекційний комплекс з теплицями площею 1,5 тис. кв. м

До 1982 р.

Академія наук УРСР

19.

3 метою поліпшення керівництва насінництвом цукрових буряків створити в Укрцукорпромі відділ насінництва в складі 5 одиниць в межах граничних асигнувань на утримання апарату управління, встановлених Мінхарчопрому УРСР

I кв. 1978 р.

Мінхарчопром УРСР
Мінфін УРСР

(додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Центрального
Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 14.06.89 р. N 158)

 

ЗАВДАННЯ
Мінсільбуду УРСР і Мінпромбуду УРСР по будівництву теплиць для селекційних цілей в науково-дослідних установах по цукрових буряках на 1979 - 1980 роки

 

Площа теплиць /квадратних метрів/

Строк завершення будівництва

Міністерство, яке здійснює будівництво

Уманський селекційний пункт, Черкаська область

1200

1980 рік

Мінпромбуд УРСР

Верхняцька дослідно-селекційна станція, Черкаська область

1200

1980 рік

Мінсільбуд УРСР

Веселоподолянська дослідно-селекційна станція, Полтавська область

1200

1980 рік

- " -

Ялтушківський селекційний пункт, Вінницька область

1200

1979 рік

- " -

 

ЗАВДАННЯ
Мінсільбуду УРСР по будівництву сховищ для кореневого садивного матеріалу в науково-дослідних установах по цукрових буряках на 1979 - 1980 роки

 

Строк завершення будівництва

Білоцерківська дослідно-селекційна станція, Київська область

1980 рік

Верхняцька дослідно-селекційна станція, Черкаська область

1980 рік

Веселоподолянська дослідно-селекційна станція, Полтавська область

1980 рік

Іванівська дослідно-селекційна станція, Сумська область

1980 рік

Уладово-Люлинецька дослідно-селекційна станція, Вінницька область

1980 рік

Ялтушківський селекційний пункт, Вінницька область

1979 рік

 

ЗАКУПОЧНІ ЦІНИ
на насіння цукрових буряків, яке продається державі радгоспами та іншими державними сільськогосподарськими підприємствами

/карбованців за центнер/

 

Насіння диплоїдних багатонасінних цукрових буряків

Насіння диплоїдних однонасінних, поліплоїдних однонасінних і багатонасінних цукрових буряків

Українська РСР

100

120

Примітка.

Елітне насіння цукрових буряків, яке продається державі радгоспами та іншими державними сільськогосподарськими підприємствами, оплачується по закупочних цінах з надбавкою в розмірі 100 процентів.

____________

Опрос