Идет загрузка документа (61 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном плане экономического и социального развития Украинской ССР на 1978 год

Совет Министров УССР
Постановление от 15.12.1977 № 610

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 15 грудня 1977 р. N 610

Київ

Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1978 рік

На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 9 грудня 1977 р. N 1050 "Про Державний план економічного і соціального розвитку СРСР на 1978 рік" Рада Міністрів Української РСР постановляє:

1. Прийняти підготовлений Держпланом УРСР на основі Державного п'ятирічного плану розвитку народного господарства УРСР на 1976 - 1980 роки і проектів планів, поданих міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами, Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1978 рік згідно з додатками N 1 - 135.

Встановити такі основні завдання по економічному і соціальному розвитку Української РСР на 1978 рік:

 

Одиниця виміру

1978 рік

Продукція промисловості*

в процентах до 1977 року

104,7

Електроенергія*

млн. кВт. · г

224270

____________
* В цілому по території республіки.

Вугілля (включаючи додаткове завдання)

тис. тонн

221600

Чавун

тис. тонн

50740

Сталть

тис. тонн

54470,4

Прокат чорних металів (готовий)

тис. тонн

38482

Труби стальні

тис. тонн

6279,1

Машини сільськогосподарські

млн. карбованців

69,34

Машини для тваринництва і кормовиробництва

млн. карбованців

96,52

Деревина ділова

тис. куб. метрів

5261

Цемент

тис. тонн

22,27

Тканини бавовняні

млн. кв. метрів

455,7

Тканини шерстяні

млн. кв. метрів

77,55

Тканини шовкові

млн. кв. метрів

216,56

Взуття шкіряне (у роздрібних цінах)

млн. карбованців

1723,99

Трикотаж білизняний і верхній (у роздрібних цінах)

млн. карбованців

1188,7

Цукор-пісок (з цукрових буряків)

тис. тонн

6106

Олія з сировини державних ресурсів

тис. тонн

871,8

М'ясо з сировини державних ресурсів

тис. тонн

2146

Масло тваринне з сировини державних ресурсів

тис. тонн

365,4

Продукція з незбираного молока (в перерахунку на молоко) з сировини державних ресурсів

тис. тонн

4612

Товарна харчова рибна продукція (включаючи консерви рибні)

млн. карбованців

65,27

Борошно із зерна державних ресурсів

тис. тонн

6549

Комбікорми, що виробляються на державних промислових підприємствах

тис. тонн

6820

Комбікорми, що виробляються в колгоспах, радгоспах, інших державних сільськогосподарських підприємствах і міжгосподарських підприємствах на основі білково-вітамінних добавок промислового виготовлення

тис. тонн

6450

Товари культурно-побутового призначення і господарського вжитку - всього

млн. карбованців

2200,95

в тому числі:

 

 

меблі

млн. карбованців

931

піаніно і роялі

тис. штук

28,5

посуд фарфоро-фаянсовий і майоліковий

млн. карбованців

109,1

посуд сортовий

млн. карбованців

58,06

Обсяги закупок сільськогосподарських продуктів і сировини (з урахуванням надпланових і додаткових закупок):

 

 

зернові культури

тис. тонн

17200

цукрові буряки

тис. тонн

49000

картопля

тис. тонн

3020

насіння соняшника

тис. тонн

2440

овочі

тис. тони

4900

плоди і ягоди

тис. тонн

1600

виноград

тис. тонн

900

худоба і птиця, включаючи залік племінної худоби (у живій вазі)

тис. тонн

4000

молоко

тис. тонн

14500

яйця

млн. штук

7500

вовна (у заліковій вазі)

тис. тонн

29

Обсяг державних капітальних вкладень - всього

млн. карбованців

8745,72

в тому числі обсяг будівельно-монтажних робіт

млн. карбованців

5028,26

Із обсягу державних капітальних вкладень - капітальні вкладення на технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств

млн. карбованців

1580,76

Роздрібний товарооборот державної і кооперативної торгівлі, включаючи оборот підприємств громадського харчування

млн. карбованців

40850*

____________
* Крім того, додаткове завдання - 180 млн. карбованців.

Обсяг реалізації побутових послуг населенню

млн. карбованців

1338

Продуктивність праці в цілому по УРСР:

 

 

у промисловості

в процентах до 1977 року

104,2

у будівництві

в процентах до 1977 року

104,6

Прибуток від промислової діяльності республіканських і непромислових союзно-республіканських міністерств і відомств УРСР (у діючих цінах і умовах)

млн. карбованців

637,7

2. Внести Державний план економічного і соціального розвитку УРСР на 1978 рік на затвердження Верховної Ради Української РСР.

3. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам в ході здійснення Державного плану економічного і соціального розвитку УРСР на 1978 рік:

забезпечити поліпшення використання наявних потужностей шляхом інтенсифікації виробничих процесів, підвищення коефіцієнта змінності роботи машин і устаткування та ліквідації їх простоїв, а також прискорення освоєння потужностей, що вводяться в дію, і якнайшвидше досягнення проектних техніко-економічних показників на нововведених у дію підприємствах;

посилити увагу до питань прискорення зростання продуктивності праці за рахунок комплексної механізації і автоматизації виробництва, впровадження передових форм організації праці, удосконалення системи підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, зміцнення трудової і виробничої дисципліни, з тим щоб весь приріст обсягів промислового виробництва, будівельно-монтажних робіт і перевезень на діючих підприємствах і в організаціях забезпечувати без збільшення або при зниженні чисельності працівників;

добиватися всемірного зниження матеріаломісткості і собівартості продукції шляхом більш широкого застосування прогресивних конструкторських рішень, удосконалення технології, зменшення питомих витрат сировини і матеріалів, більш глибокої та комплексної їх переробки, розширення використання вторинних ресурсів;

прискорити темпи науково-технічного прогресу, забезпечити підвищення результативності наукових досліджень, створення нових машин, устаткування і приладів, які перевершують за своїми техніко-економічними показниками кращі вітчизняні і світові досягнення, широке впровадження наукових розробок у народне господарство; підвищити ефективність науково-технічної співдружності з зарубіжними країнами;

забезпечити високу якість усіх видів продукції, збільшення випуску виробів вищої категорії якості, а також всемірне зростання виробництва, розширення і обновлення асортименту товарів народного споживання, збільшення випуску нових виробів, які відповідають сучасним вимогам, виробництво і поставку продукції за номенклатурою і в асортименті відповідно до замовлень і договорів;

здійснити дальший розвиток і поліпшення комунально-побутового обслуговування, розширення видів послуг, підвищення якості і культури обслуговування населення;

вжити необхідних заходів до удосконалення структури капітальних вкладень за рахунок підвищення питомої ваги затрат на реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, до забезпечення своєчасного введення в дію виробничих потужностей і об'єктів, скорочення строків будівництва, зниження наднормативних обсягів незавершеного будівництва і вартості будівництва;

здійснити заходи, спрямовані на зміцнення державної планової дисципліни, посилення режиму економії, контролю за витрачанням фонду заробітної плати, на виконання всіма підвідомчими об'єднаннями, підприємствами і організаціями завдань по зниженню собівартості продукції, а також планів з прибутку;

забезпечити дальше удосконалення управління галузями народного господарства, розвиток виробничих, науково-виробничих, агропромислових та інших міжгосподарських об'єднань, скорочення ланковості систем управління.

4. Вважати першочерговим завданням промислових міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів у 1978 році подолання допущеного відставання у виконанні встановлених п'ятирічним планом завдань по випуску найважливіших видів продукції, особливо товарів народного споживання, зростанню продуктивності праці та інших показників підвищення ефективності виробництва, усунення наявних внутрігалузевих і міжгалузевих диспропорцій і "вузьких місць" з метою забезпечення в роки п'ятирічки, що залишилися, найбільш повної збалансованості розвитку народного господарства.

Відповідним міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам звернути особливу увагу на розробку і здійснення ефективних заходів:

в паливно-енергетичних галузях - по прискоренню введення в дію виробничих потужностей, будівництва газонафтопроводів, компресорних і насосних станцій, забезпеченню виконання встановлених планів і додаткових завдань по видобутку вугілля, нафти і газу для значного поліпшення постачання народного господарства і населення паливом, тепловою і електричною енергією;

в чорній і кольоровій металургії - по прискоренню розвитку сировинної бази, забезпеченню виконання і перевиконання планів виробництва чавуну, сталі, прокату чорних і кольорових металів, особливо найбільш економічних і прогресивних профілів, алюмінію, цинку та інших кольорових металів, по поліпшенню використання наявних сировинних ресурсів, максимальному добуванню металів з руд і концентратів;

у хімічній і нафтохімічній промисловості - по збільшенню випуску мінеральних добрив, засобів захисту рослин, автомобільних шин, інших найважливіших видів продукції за рахунок прискорення введення в дію і освоєння виробничих потужностей, ліквідації внутрігалузевих диспропорцій у розвитку окремих хімічних виробництв;

у машинобудуванні - по підвищенню технічного рівня і якості машин і устаткування, що випускаються, поліпшенню використання металопродукції, збільшенню змінності роботи устаткування, а також по мобілізації всіх наявних резервів для максимально можливого збільшення випуску товарів культурно-побутового призначення і господарського вжитку.

5. У зв'язку з систематичним невиконанням завдань по видобутку і перевезенню паливного торфу зобов'язати Міністерство місцевої промисловості УРСР вжити заходів до забезпечення в 1978 році видобутку паливного торфу в кількості, встановленій планом, - 3214 тис. тонн. Про хід виконання цього завдання доповідати щокварталу Раді Міністрів УРСР.

Управлінням Львівської, Одесько-Кишинівської і Південно-Західної залізниць і Міністерству місцевої промисловості УРСР забезпечити вантаження і перевезення торфопродукції і, зокрема, паливного торфу з підприємств Міністерства.

6. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерству заготівель УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Укоопспілці, Головплодвинпрому УРСР, Укрсільгосптехніці та облвиконкомам розробити і здійснити в 1978 році відповідно заходи:

по дальшому збільшенню виробництва зерна, цукрових буряків, соняшника, картоплі, овочів, баштанних культур, м'яса, молока, яєць, вовни, інших продуктів землеробства і тваринництва, а також по виконанню встановлених завдань по закупках цих продуктів, звернувши особливу увагу на всемірне підвищення якості сільськогосподарських продуктів і сировини, що заготовляються;

по значному розширенню посівів зернових та інших сільськогосподарських культур високоврожайних сортів, розширенню посівів зернових культур у районах достатнього зволоження, збільшенню виробництва зерна кукурудзи на зрошуваних землях;

по збільшенню посівів сої, ячменю пивоварних кондицій, хмелю. тютюну, концентрації виробництва цих культур у найбільш сприятливих зонах, підвищенню їх урожайності і скороченню втрат при збиранні та зберіганні;

по підвищенню ефективності використання мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин, скороченню втрат цих добрив при транспортуванні, зберіганні і внесенні їх у грунт, забезпеченню повного використання в господарствах гною та інших органічних добрив;

по посиленню економії пального і мастильних матеріалів у сільському господарстві, з тим щоб у максимальній мірі скоротити втрати нафтопродуктів, усунути факти безгосподарного витрачання їх і використання не за прямим призначенням.

7. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Укрсільгосптехніці та облвиконкомам:

забезпечити в 1978 році поліпшення структури посівів сільськогосподарських культур, поглиблення спеціалізації господарств на виробництві продукції з урахуванням більш раціонального використання природних умов кожного району республіки;

посилити контроль за повним і раціональним використанням земель та їх рекультивацією, проведенням меліоративних, протиерозійних та інших заходів по підвищенню родючості грунтів, додержанням найсуворішої економії при відведенні продуктивних угідь для несільськогосподарських потреб, особливо оберігаючи ріллю, багаторічні насадження, зрошувані і осушені землі.

8. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Головплодвинпрому УРСР та облвиконкомам значно поліпшити в 1978 році використання зрошуваних і осушених земель, збільшити виробництво сільськогосподарської продукції на цих землях; підвищити відповідальність сільськогосподарських і водогосподарських органів на місцях, керівників колгоспів, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств за стан меліорованих земель, більш повне та високоефективне їх використання; вжити заходів до поліпшення використання дощувальної техніки, прискорення монтажу і здачі в експлуатацію високопродуктивних широкозахватних установок типу "Фрегат" і "Волжанка".

9. Відмітити, що Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство заготівель УРСР і облвиконкоми не вживають належних заходів до збільшення виробництва насіння багаторічних трав, особливо люцерни та клеверу, і не забезпечують виконання встановлених постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 28 грудня 1976 р. N 587 завдань по поставці цього насіння у загальносоюзний фонд.

Зобов'язати Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство заготівель УРСР і облвиконкоми розглянути це питання і здійснити необхідні заходи по поліпшенню насінництва багаторічних трав і по забезпеченню поставки зазначеного насіння у загальносоюзний фонд відповідно до встановлених завдань.

10. З метою збільшення виробництва і виконання встановлених планів закупок винограду Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР і Головплодвинпрому УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ вжити заходів до відновлення в можливо короткі строки загиблих насаджень винограду, до розширення площ і підвищення врожайності цієї культури, а також до посилення захисту виноградників від шкідників і хвороб.

11. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР та облвиконкомам забезпечити організоване проведення зимівлі худоби в 1977/78 році, раціональне використання наявних запасів кормів, недопущення втрат кормів при їх зберіганні і підготовці до згодовування, а також вжити заходів до збільшення маточного поголів'я корів, свиней, овець і кіз, поліпшення організації відтворення стада, підвищення продуктивності худоби і птиці та організації інтенсивної відгодівлі і нагулу тварин.

12. Відмітити, що встановлені постановою Ради Міністрів УРСР від 10 травня 1977 р. N 275 завдання по державних закупках кролів і шкурок кролів виконуються незадовільно.

Укоопспілці, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерству заготівель УРСР розглянути це питання і вжити необхідних заходів, маючи на увазі забезпечити максимальне збільшення виробництва і продажу державі продукції кролівництва.

13. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Укрсільгосптехніці і облвиконкомам:

вжити додаткових заходів до прискорення впровадження в сільське господарство нової, більш досконалої сільськогосподарської техніки, яка забезпечує комплексну механізацію робіт у землеробстві і тваринництві;

розробити і здійснити в 1978 році заходи по поліпшенню використання тракторів, автомобілів, сільськогосподарських машин і встановити систематичний контроль за проведенням цієї роботи в колгоспах і радгоспах.

14. З метою забезпечення своєчасної підготовки машинно-тракторного парку до польових робіт і збирання врожаю 1978 року:

а) зобов'язати Головпостач УРСР і Укрсільгосптехніку забезпечити відповідно поставку сільському господарству:

грунтообробних і посівних машин та іншої техніки (за номенклатурою, погодженою з Союзсільгосптехнікою), необхідної для проведення весняних польових робіт, до 25 червня 1978 р. в кількості не менше 50 процентів річних фондів;

машин (за номенклатурою, погодженою з Союзсільгосптехнікою), необхідних для проведення збирання врожаю і заготівель сільськогосподарських продуктів, до 25 вересня 1978 р. в кількості не менше 75 процентів річних фондів;

запасних частин до тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин, автотракторного електрообладнання, підшипників кочення, втулково-роликових ланцюгів і гумотехнічних виробів (за номенклатурою, погодженою з Союзсільгосптехнікою) до 15 жовтня 1978 р. в кількості не менше 80 процентів річних фондів;

шин для вантажних автомобілів до 10 вересня в кількості не менше 75 процентів річних фондів і до 15 листопада 1978 р. повністю по річних фондах;

прокату чорних металів, метизів і сінопресувального дроту до 15 вересня в кількості не менше 75 процентів річних фондів і до 15 грудня 1978 р. повністю по річних фондах;

б) Міністерству внутрішніх справ УРСР забезпечити виготовлення і поставку сільському господарству:

техніки, необхідної для проведення весняних польових робіт (за номенклатурою, погодженою з Союзсільгосптехнікою), до 25 червня 1978 р. в кількості не менше 50 процентів річних фондів;

машин і обладнання (за номенклатурою, погодженою з Союзсільгосптехнікою), необхідних для проведення збирання врожаю і заготівель сільськогосподарських продуктів, до 25 вересня 1978 р. в кількості не менше 75 процентів річних фондів;

запасних частин до тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин (за номенклатурою, погодженою з Союзсільгосптехнікою) до 15 жовтня 1978 р. в кількості не менше 80 процентів річних фондів.

15. Міністерствам і відомствам УРСР - вантажовідправникам і вантажоодержувачам, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам розробити і здійснити в 1978 році заходи по забезпеченню більш рівномірного вантаження і вивантаження вантажів протягом доби і тижня, не допускаючи зменшення вантаження і вивантаження у вихідні і святкові дні.

16. Відмітити, що міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми не вжили в 1977 році необхідних заходів до зміцнення планової і фінансової дисципліни в будівництві, в результаті чого нерідко допускаються розпорошення капітальних вкладень, будівництво без належної необхідності адміністративних будинків та інших невиробничих об'єктів, виконання будівельно-монтажних робіт, не передбачених титульними списками і планами підрядних робіт, а також придбання устаткування для будов і об'єктів з порушенням встановленого порядку.

Зобов'язати міністрів і керівників відомств УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми:

вжити заходів до усунення подібних фактів порушення державної дисципліни;

забезпечити концентрацію капітальних вкладень на найважливіших будовах і об'єктах, що мають вирішальне значення для виконання завдань п'ятирічного плану, не допускаючи розпорошення капітальних вкладень.

Українським республіканським конторам Будбанку СРСР і Держбанку СРСР забезпечити більш суворий контроль за додержанням міністерствами і відомствами УРСР, обл(міськ)виконкомами, об'єднаннями, підприємствами і організаціями планової і фінансової дисципліни в будівництві, за здійсненням ними концентрації капітальних вкладень у відповідності з вимогами, передбаченими постановами Ради Міністрів УРСР.

17. Надаючи важливого значення технічному переозброєнню і реконструкції діючих підприємств, зобов'язати міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми:

розробити і здійснити в 1978 році заходи по прискоренню технічного переозброєння і реконструкції діючих підприємств, з тим щоб за рахунок цього забезпечити приріст виробничих потужностей і виробництва продукції в значно більших розмірах, ніж це передбачено в плані, а також по підвищенню ефективності капітальних вкладень, які виділяються на технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств, маючи на увазі, зокрема, знизити долю будівельно-монтажних робіт у загальному обсязі капітальних вкладень, які спрямовуються на цю мету;

передбачити в планах на 1978 рік першочергове виділення устаткування та інших матеріальних ресурсів на здійснення робіт по технічному переозброєнню і реконструкції діючих підприємств.

18. Міністерствам, відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам за погодженням з підрядними будівельними організаціями до 20 січня 1978 р. подати Держплану УРСР титульні списки будов і об'єктів, що підлягали введенню, але не були введені в дію в 1977 році, з пропозиціями про відповідне збільшення встановлених на 1978 рік завдань по введенню в дію виробничих потужностей, об'єктів і основних фондів та про забезпечення цих будов і об'єктів додатковими капітальними вкладеннями в межах капітальних вкладень, встановлених на 1978 рік по відповідних галузях народного господарства.

В такому ж порядку подати пропозиції про забезпечення необхідними капітальними вкладеннями пускових об'єктів 1978 року у зв'язку з уточненням по них обсягів робіт, виконаних в 1977 році.

Держплану УРСР до 15 лютого 1978 р. узагальнити зазначені матеріали і подати Раді Міністрів УРСР пропозиції про внесення відповідних змін до плану капітального будівництва на 1978 рік.

19. Встановити, що кошти фонду розвитку виробництва, фонду підприємства і кошти інших фондів економічного стимулювання, призначені на фінансування будівництва об'єктів виробничого призначення, амортизаційні відрахування, призначені на повне відновлення основних фондів, а по підприємствах побутового обслуговування - і прибуток спрямовуються в 1978 році в першу чергу на фінансування передбачених планами капітальних вкладень затрат на технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств. При нестачі цих коштів фінансування затрат на технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств здійснюється за рахунок кредитів банків.

Фінансування затрат на технічне переозброєння і реконструкцію планово-збиткових і в окремих випадках низькорентабельних підприємств може здійснюватися в 1978 році також за рахунок прибутку і асигнувань з державного бюджету.

Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам спрямувати в 1978 році на фінансування державних капітальних вкладень, передбачених планом, крім того, кошти інших нецентралізованих джерел, призначених для фінансування будівництва об'єктів виробничого і невиробничого призначення.

20. Дозволити міністерствам, відомствам УРСР, облвиконкомам і Київському міськвиконкому в 1978 році:

централізувати вільні кошти фондів розвитку виробництва підвідомчих об'єднань, підприємств і організацій, а також кошти інших нецентралізованих джерел в частині, призначеній для фінансування капітальних вкладень (крім коштів фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва), і спрямовувати їх на фінансування затрат на технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств і на інші роботи і затрати, що провадяться за планом капітальних вкладень;

збільшувати при затвердженні річних планів і доведенні їх до підвідомчих об'єднань, підприємств і організацій обсяги капітальних вкладень на технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств по міністерству, відомству УРСР і обл(міськ)виконкому в межах встановлених їм у Державному плані економічного і соціального розвитку УРСР на 1978 рік загальних обсягів державних капітальних вкладень на будівництво об'єктів виробничого призначення;

залишати резерви по загальних обсягах капітальних вкладень і по обсягах будівельно-монтажних і підрядних робіт в розмірі до 3 процентів обсягів, встановлених на будівництво об'єктів виробничого призначення, і використовувати для будівництва цих об'єктів зазначені резерви по обсягах будівельно-монтажних і підрядних робіт до 15 лютого і в решті капітальних вкладень до 1 липня 1978 року.

21. Дозволити Міністерству будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР та облвиконкомам спрямовувати в 1978 році наявні в їх розпорядженні кошти з нецентралізованих джерел, призначених для фінансування будівництва, ремонту і утримання автомобільних шляхів місцевого значення, в сумах, що перевищують планові затрати на цю мету, на ремонт і утримання автомобільних шляхів республіканського значення та на інші планові затрати шляхових будівельних і ремонтних організацій, зберігши порядок використання зазначених коштів, передбачений підпунктом "б" пункту 16 постанови Ради Міністрів УРСР від 12 листопада 1976 р. N 520.

22. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам передбачити в планах на 1978 рік в межах обсягів державних капітальних вкладень, встановлених їм на будівництво об'єктів невиробничого призначення, здійснення підвідомчими виробничими об'єднаннями, підприємствами і організаціями будівництва жилих будинків, дитячих дошкільних закладів, їдалень і буфетів, піонерських таборів та інших об'єктів культурно-освітнього, культурно-побутового і медичного призначення і спортивних споруд, необхідних для задоволення першочергових соціально-культурних і житлово-побутових потреб колективів виробничих об'єднань, підприємств, організацій, що провадиться за рахунок коштів фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва.

23. Відмітити, що в ряді міст і селищ здійснюється будівництво жилих будинків підвищеної етажності без достатніх техніко-економічних обгрунтувань, внаслідок чого дорожчає вартість житлового будівництва.

Зобов'язати міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми не допускати необгрунтоване будівництво жилих будинків підвищеної етажності, а також вжити заходів до того, щоб намічувані обсяги висотного житлового будівництва пов'язувались з виділеними фондами на пасажирські ліфти.

24. Дозволити виробничим об'єднанням, підприємствам і організаціям набувати в 1978 - 1980 роках понад обсяги державних капітальних вкладень, передбачені в річних планах, устаткування та інвентар для діючих об'єктів культурно-побутового і медичного призначення і спортивних споруд, а також для їдалень та буфетів за рахунок і в межах вільних коштів фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва.

25. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам в місячний строк розглянути разом з будівельними міністерствами стан справ на будівництві очисних споруд, що стримують введення в дію нових виробничих потужностей і об'єктів, а також споруд водогосподарських комплексів, передбачених постановами ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 9 квітня 1976 р. N 166 і Ради Міністрів УРСР від 20 січня 1977 р. N 34, і вжити необхідних заходів до посилення робіт по будівництву цих споруд.

Державному комітету Ради Міністрів УРСР по охороні природи, Комітету народного контролю УРСР, відповідним міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам посилити контроль за ходом будівництва очисних споруд та здійсненням інших заходів по запобіганню забрудненню навколишнього середовища і раціональному використанню природних ресурсів.

26. Дозволити міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам з урахуванням підсумків виконання плану 1977 року внести до 15 лютого 1978 р. необхідні зміни в установлені на 1978 рік показники титульних списків будов, затверджених ними в 1975 - 1977 роках.

Держплану УРСР внести в той же строк відповідні зміни в показники титульних списків будов, затверджених Радою Міністрів УРСР в 1975 - 1977 роках.

Зміни обсягів підрядних робіт провадяться за погодженням з міністерствами і відомствами УРСР, які здійснюють ці роботи.

27. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити затвердження не пізніше ніж у 2-місячний строк будівельними організаціями разом з замовниками комплексних графіків виконання в 1978 році будівельно-монтажних робіт по пускових будовах і за погодженням з відповідними союзголовкомплектами, укрголовкомплектами і територіальними управліннями Головпостачу УРСР графіків поставки для цих будов технологічного і комплектуючого устаткування, будівельних конструкцій, деталей і матеріалів у повній відповідності з установленими строками введення в дію виробничих потужностей та об'єктів.

28. Встановити, що будівництво виробничих приміщень, жилих будинків і об'єктів культурно-побутового призначення постійного типу, що здійснюється геологорозвідувальними і топографо-геодезичними організаціями в містах і селищах міського типу, які знаходяться в районах проведення геологорозвідувальних і топографо-геодезичних робіт, а також придбання устаткування для геологорозвідувальних і топографо-геодезичних організацій провадяться починаючи з 1978 року повністю за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у річних планах.

29. Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, міністерствам і відомствам УРСР, які мають підприємства торгівлі і громадського харчування, вжити необхідних заходів до виконання встановлених на 1978 рік завдань по товарообороту. З цією метою:

підвищити вимогливість до підприємств промисловості за забезпечення поставки товарів для продажу населенню в установленому обсязі, асортименті і належної якості; повною мірою використовувати для цього надані торговельним організаціям права по економічному впливу на підприємства-постачальники;

посилити роботу по залученню в товарооборот додаткових товарних ресурсів за рахунок більш широкого залучення підприємств союзного підпорядкування, місцевої і кооперативної промисловості і промислів колгоспів до виробництва потрібних населенню товарів;

розробити і здійснити заходи по забезпеченню планомірного розподілу товарних ресурсів по торговельних системах, організаціях і підприємствах торгівлі і громадського харчування з урахуванням найбільш повного задоволення попиту населення;

вжити заходів до забезпечення повної реалізації фондів на рибні товари для продажу населенню; ширше використовувати рибу на підприємствах громадського харчування.

30. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам вишукувати в ході виконання плану можливості збільшення виробництва товарів народного споживання, що користуються попитом у населення, понад обсяги, передбачені в Державному плані економічного і соціального розвитку УРСР на 1978 рік, маючи на увазі забезпечити додатково в 1978 році

в цілому по УРСР виробництво цих товарів на суму 500 млн. крб. (у роздрібних цінах), використовуючи для цієї мети внутрішні резерви підприємств, зекономлені матеріали і місцеві джерела сировини. Пропозиції про збільшення виробництва зазначених товарів щокварталу подавати Держплану УРСР і Головпостачу УРСР.

Держплану УРСР і Головпостачу УРСР вносити до Ради Міністрів УРСР пропозиції в цьому питанні в міру їх підготовки.

31. Держплану УРСР, Головпостачу УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, міністерствам і відомствам УРСР вжити заходів до обмеження використання для позаринкових потреб товарів народного споживання, що виробляються на підприємствах республіканського і місцевого підпорядкування, а також товарів, які надходять у розпорядження республіки за рахунок перевиконання плану виробництва, маючи на увазі, що всі ці товарні ресурси повинні в першу чергу спрямовуватися в торговельну мережу для реалізації населенню.

32. Міністерствам, відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

затвердити і довести до підвідомчих об'єднань, підприємств і організацій диференційовані завдання по економії сировини, матеріалів, палива, електричної і теплової енергії і ввести в дію з 1 січня 1978 р. норми витрати їх, які забезпечать виконання завдань по економії матеріальних ресурсів у виробництві і норм витрати паливно-енергетичних ресурсів, встановлених у плані на 1978 рік в цілому по міністерству, відомству УРСР і обл(міськ)виконкому;

забезпечити в 1978 році додаткове зниження витрати котельно-пічного палива в розмірі не менше 3 - 5 процентів, автомобільного бензину і дизельного палива - не менше ніж по 2 - 3 проценти, електричної і теплової енергії - не менше 3 процентів і прокату чорних металів - не менше 1 - 2 процентів проти встановлених норм витрати і завдань по їх економії, а також скорочення витрати пального і мастил на легкових автомобілях службового користування;

здійснити в 1978 році заходи по економії у будівництві прокату чорних металів, цементу і лісоматеріалів, врахованій у прийнятих у плані на 1978 рік середніх нормах витрати їх на 1 млн. карбованців кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт;

забезпечити розробку і здійснення в 1978 році підвідомчими об'єднаннями, підприємствами і організаціями заходів по раціональному використанню матеріальних ресурсів на основі удосконалення техніки і технології виробництва, найсуворішого режиму економії і ліквідації різного роду втрат; встановити суворий контроль за раціональним використанням матеріальних ресурсів, рішуче присікати факти використання їх не за прямим призначенням.

Комітету народного контролю УРСР і Головпостачу УРСР систематично здійснювати контроль за додержанням норм витрати і раціональним використанням матеріальних та особливо паливно-енергетичних ресурсів у народному господарстві.

33. Зобов'язати міністерства і відомства УРСР організувати роботу по перегляду діючих у підвідомчих об'єднаннях, на підприємствах і в організаціях норм природних втрат продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання при зберіганні і перевезеннях і подати Держплану УРСР і Головпостачу УРСР в установленому порядку пропозиції про затвердження прогресивних норм природних втрат відповідних видів продукції і товарів.

34. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

розробити і здійснити конкретні заходи по зниженню на підприємствах та будовах наднормативних і зайвих запасів товарно-матеріальних цінностей і невстановленого устаткування та залученню їх у господарський оборот і по ліквідації відставання у виконанні відповідних завдань, встановлених постановою Ради Міністрів УРСР від 23 вересня 1976 р. N 456, забезпечивши при цьому повне пов'язання завдань по використанню складських залишків устаткування і планів надходження його з обсягами капітальних вкладень і розмірами асигнувань на оплату устаткування, передбаченими по цих підприємствах та будовах на 1978 рік. Доповіді про проведені заходи подати Держплану УРСР, Головпостачу УРСР і Міністерству фінансів УРСР до 15 лютого 1978 року.

Держплану УРСР, Головпостачу УРСР і Міністерству фінансів УРСР узагальнити матеріали і подати їх Держплану СРСР, Держпостачу СРСР і Міністерству фінансів СРСР до 1 березня 1978 року;

уточнити разом з Головпостачем УРСР кількість всього одержуваного в 1978 році устаткування (по типах і марках), а також його вартість, обчислену в діючих цінах, і уточнені дані подати Держплану УРСР до 1 березня 1978 року.

Держплану УРСР разом з Головпостачем УРСР узагальнити матеріали і подати Держплану СРСР до 15 березня 1978 року.

35. Схвалити подані Держпланом УРСР розрахунки балансів грошових доходів і витрат населення в цілому по республіці, по областях і містах республіканського підпорядкування на 1978 рік.

Доручити Держплану УРСР повідомити облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам вказані розрахунки по відповідних областях і містах.

Держплану УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити необхідну відповідність між доходами і витратами населення, планами товарообороту і товарними фондами.

36. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР і облвиконкомам забезпечити:

доведення в місячний строк до районів, колгоспів, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств планів закупок сільськогосподарських продуктів на 1978 рік, а також затвердження загальних обсягів закупок цих продуктів (включаючи надпланові і додаткові закупки) по організаціях і підприємствах, які здійснюють закупки їх, виходячи з основних завдань, передбачених у додатку N 4;

складання в колгоспах, радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах виробничо-фінансових планів на 1978 рік, передбачивши в них необхідні заходи по забезпеченню виробництва сільськогосподарської продукції в кількостях, що дозволять здійснити закупки сільськогосподарських продуктів і сировини (включаючи надпланові і додаткові закупки) в обсягах, встановлених цією постановою, створення необхідних насінних, фуражних та інших внутрігосподарських фондів.

Зведені плани розвитку сільського господарства на 1978 рік подати Держплану УРСР в такі строки: облвиконкомам - до 1 лютого 1978 р., міністерствам і Головплодвинпрому УРСР - до 15 лютого 1978 року.

Держплану УРСР узагальнити ці матеріали і до 15 березня 1978 р. подати Держплану СРСР зведений план розвитку сільського господарства на 1978 рік.

Облвиконкомам разом з Міністерством заготівель УРСР та іншими міністерствами і відомствами УРСР, які здійснюють закупки сільськогосподарської продукції, вжити заходів до поліпшення роботи заготівельних організацій по виконанню планів закупок і забезпеченню збереження цієї продукції.

37. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР і облвиконкомам на основі показників Державного плану економічного і соціального розвитку Української РСР на 1978 рік забезпечити в 2-місячний строк розробку комплексних планів кормовиробництва на 1978 рік по областях, районах, колгоспах, радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах, передбачивши в них виділення матеріальних ресурсів для кормовиробництва і кормоприготування, удосконалення організації кормовиробництва і забезпечення потреби в кормах громадського тваринництва і худоби, що є в особистій власності колгоспників, робітників і службовців, а також створення страхових фондів кормів.

38. Міністерству заготівель УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Міністерству легкої промисловості УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці і облвиконкомам забезпечити в 2-місячний строк укладення договорів контрактації з колгоспами, радгоспами та іншими господарствами на 1978 рік у відповідності з обсягами закупок сільськогосподарської продукції і сировини (включаючи надпланові і додаткові закупки), передбаченими цією постановою.

Доручити облвиконкомам розподілити передбачені планом економічного і соціального розвитку обсяги надпланових і додаткових закупок продуктів тваринництва між заготівельними організаціями.

39. Встановити, що доведення до міністерств і відомств УРСР, обл(міськ)виконкомів, об'єднань, підприємств, будов і організацій показників Державного плану економічного і соціального розвитку Української РСР на 1978 рік, а також встановлення показників окремих розділів цього плану здійснюються у відповідності з вказівками, затвердженими пунктом 39 постанови Ради Міністрів УРСР від 18 грудня 1974 р. N 560. При цьому планові розміри фондів розвитку виробництва по республіканських і непромислових союзно-республіканських міністерствах і відомствах УРСР, що затверджуються на 1978 рік відповідно до пункту 2 цих вказівок, збільшуються в міру зростання державних капітальних вкладень, що спрямовуються на технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств, у порівнянні з планом на 1977 рік.

40. Держплану УРСР у 10-денний строк після одержання від Держплану СРСР затверджених показників плану затвердити на 1978 рік і довести до міністерств і відомств УРСР:

фонд заробітної плати працівників, зайнятих у торгівлі і громадському харчуванні, в процентах до роздрібного товарообороту;

фонд заробітної плати працівників ремонтно-будівельних організацій Міністерства житлово-комунального господарства УРСР понад встановлений загальний фонд заробітної плати по народному господарству;

завдання по підвищенню продуктивності праці по кварталах республіканським міністерствам і відомствам УРСР та Київському міськвиконкому;

завдання по собівартості товарної продукції республіканським і непромисловим союзно-республіканським міністерствам і відомствам УРСР.

41. Держбуду УРСР у двотижневий строк після одержання від Держбуду СРСР затвердити і довести до міністерств і відомств УРСР план комплексної механізації і автоматизації будівельних і монтажних робіт на 1978 рік.

42. Республіканським і непромисловим союзно-республіканським міністерствам і відомствам УРСР для уточнення обсягів продукції, що реалізується, і прибутку, у зв'язку з введенням з 1 січня 1978 р. нових оптових цін і тарифів і виходячи із затвердженого плану виробництва продукції на 1978 рік, подати до 1 березня 1978 р. Держплану УРСР погоджені з міністерствами-споживачами уточнені суми зміни вартості продукції.

Головпостачу УРСР, Укрсільгосптехніці, міністерствам і відомствам УРСР, які розподіляють фонди на продукцію по споживачах республіки, в п'ятиденний строк розглядати розрахунки міністерств і відомств УРСР про зміни вартості продукції у зв'язку з зміною оптових цін з 1 січня 1978 р. і в цей же строк повідомляти Держплану УРСР розподіл по споживачах продукції, на яку змінено оптові ціни.

Держплану УРСР до 1 квітня 1978 р. подати Держплану СРСР і Міністерству фінансів СРСР погоджені з міністерствами і відомствами СРСР і союзними республіками - споживачами продукції уточнені суми зміни вартості продукції.

43. Встановити на 1979 рік завдання по введенню в дію виробничих потужностей за рахунок розширення діючих і будівництва нових підприємств і по приросту виробничих потужностей за рахунок реконструкції діючих підприємств, а також завдання по виробництву і поставці устаткування з тривалим циклом виготовлення, необхідного для укомплектування будов, що підлягають введенню в дію в 1979 році, згідно з додатком N 6.

44. Продовжити на 1978 рік строк чинності пункту 48 постанови Ради Міністрів УРСР від 28 листопада 1973 р. N 550, поширивши чинність цього пункту на роботи, що виконуються в 1978 році по технічному удосконаленню застарілих меліоративних систем, дамб обвалування та інших споруд по захисту земель від затоплення.

45. Взяти до відома і керівництва, що Рада Міністрів СРСР постановою від 9 грудня 1977 р. N 1050:

1) Доручила Держплану СРСР і Міністерству чорної металургії СРСР вишукати за підсумками виконання плану за 1 квартал 1978 р. можливість виділення капітальних вкладень (на будівельно-монтажні роботи) для прискорення будівництва електросталеплавильного цеху на Донецькому металургійному заводі. Пропозиції по цьому питанню подати Раді Міністрів СРСР до 20 квітня 1978 року.

2) Зобов'язала Будбанк СРСР забезпечити фінансування в першому півріччі 1978 р. будівництва атомних електростанцій, найважливіших підприємств вугільної промисловості і чорної металургії в межах річних асигнувань по відповідних будовах, незалежно від розподілу їх по кварталах.

Держплану СРСР доручено по підсумках виконання плану за перше півріччя 1978 р. і в міру вишукання додаткових матеріальних і фінансових ресурсів підготувати і подати пропозиції про додаткове виділення капітальних вкладень (на будівельно-монтажні роботи) для зазначених об'єктів.

3) Зобов'язала Держплан СРСР, Держбуд СРСР, Держпостач СРСР і Міністерство промисловості будівельних матеріалів СРСР з участю Рад Міністрів союзних республік, міністерств і відомств СРСР розробити і здійснити необхідні заходи по поліпшенню забезпечення будівельних організацій щебенем.

4) Продовжила на 1978 рік строк чинності:

пункту 3 постанови Ради Міністрів СРСР від 31 грудня 1964 р. N 1067;

пункту 2 постанови Ради Міністрів СРСР від 4 листопада 1965 р. N 869 (постанова Ради Міністрів УРСР від 30 листопада 1965 р. N 1118);

пунктів 10 і 26 постанови Ради Міністрів СРСР від 1 грудня 1969 р. N 920 (підпункти 1 "б" і 4 "г" пункту 42 постанови Ради Міністрів УРСР від 11 грудня 1969 р. N 660);

пункту 42 постанови Ради Міністрів СРСР від 19 листопада 1970 р. N 950 (підпункт 7 "б" пункту 36 постанови Ради Міністрів УРСР від 30 листопада 1970 р. N 605);

розпорядження Ради Міністрів СРСР від 2 лютого 1971 р. N 137 (першого і другого абзаців);

пунктів 5 і 6 постанови Ради Міністрів СРСР від 5 липня 1973 р. N 477;

розпорядження Ради Міністрів СРСР від 25 лютого 1974 р. N 420;

пункту 50 постанови Ради Міністрів СРСР від 17 листопада 1975 р. N 940;

пункту 20 постанови Ради Міністрів СРСР від 21 жовтня 1976 р N 871 (підпункт 2 пункту 34 постанови Ради Міністрів УРСР від 12 листопада 1976 р. N 521).

46. Держплану УРСР перевірити своєчасність доведення міністерствами, відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами завдань Державного плану економічного і соціального розвитку УРСР на 1978 рік до об'єднань, підприємств, організацій та будов і відповідність показників, доведених до об'єднань, підприємств, організацій та будов, вказаним завданням. Про наслідки перевірки доповісти Раді Міністрів УРСР в січні 1978 року.

47. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, виходячи з рішень XXV з'їзду КПРС і наступних пленумів ЦК КПРС, вимог Конституції СРСР і вказівок Генерального секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Верховної Ради СРСР товариша Л. І. Брежнєва по питаннях керівництва економікою, а також рішень XXV з'їзду Компартії України, розробити і здійснити заходи по підвищенню ефективності суспільного виробництва і всемірному поліпшенню якості роботи в усіх ланках народного господарства, по забезпеченню на основі дальшого розгортання соціалістичного змагання виконання і перевиконання завдань, встановлених Державним планом економічного і соціального розвитку УРСР на 1978 рік, і зустрічних планів, прийнятих колективами виробничих об'єднань, підприємств і організацій.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Опрос