Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О личных подсобных хозяйствах колхозников, рабочих, служащих и других граждан и коллективном садоводстве и огородничестве

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 28.10.1977 № 543
Утратил силу

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 28 жовтня 1977 р. N 543

Київ

Про особисті підсобні господарства колгоспників, робітників, службовців та інших громадян і колективне садівництво і городництво

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР
 від 18 грудня 1979 року N 574
,
від 22 березня 1983 року N 126
,
 від 15 лютого 1985 року N 70
,
розпорядженням Ради Міністрів Української РСР
 від 30 травня 1986 року N 291-р
,
постановою Центрального Комітету Компартії України і
 Ради Міністрів Української РСР
 від 12 січня 1988 року N 3
,
 
постановами Кабінету Міністрів Української РСР
 від 22 серпня 1991 року N 163
,
 від 22 серпня 1991 року N 166

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 листопада 2016 року N 1066)

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР у постанові від 14 вересня 1977 р. N 843 відмітили, що основним джерелом задоволення постійно зростаючих потреб країни у продовольстві і сільськогосподарській сировині в сільськогосподарське виробництво колгоспів, радгоспів та інших державних і кооперативних підприємств і організацій.

Разом з тим важливе значення має і повне використання можливостей особистих підсобних господарств колгоспників, робітників, службовців та інших громадян для виробництва м'яса, молока, яєць, картоплі, овочів, фруктів та іншої сільськогосподарської продукції. Проте окремі виконкоми місцевих Рад народних депутатів, керівники колгоспів, радгоспів та інших державних і кооперативних підприємств і організацій недооцінюють ці можливості. В ряді районів завчасно скорочується виробництво сільськогосподарської продукції в особистих підсобних господарствах громадян.

Допускаються факти необгрунтованої заборони утримання худоби і птиці в особистій власності громадян, що проживають у невеликих містах і селищах міського типу. Громадянам, які мають худобу в особистій власності, не виділяються ділянки для випасання худоби і сінокосіння, багато колгоспів скоротили видачу /продаж/ колгоспникам зерна. У деяких господарствах не повністю використовуються присадибні землі.

В ряді областей і районів не надається необхідного сприяння розвиткові колективного садівництва і городництва, які могли б стати додатковим джерелом одержання фруктів, овочів і картоплі, а також сприяли б поліпшенню проведення дозвілля, зміцненню здоров'я міського населення і залученню до праці підлітків.

Організації споживчої кооперації не забезпечують в повній мірі закупівлю у населення лишків сільськогосподарської продукції.

З метою збільшення виробництва сільськогосподарської продукції в особистих підсобних господарствах колгоспників, робітників, службовців та інших громадян, поліпшення умов реалізації цієї продукції, а також дальшого розвитку колективного садівництва і городництва, на виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 14 вересня 1977 р. N 843 "Про особисті підсобні господарства колгоспників, робітників, службовців та інших громадян і колективне садівництво і городництво" Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Зобов'язати обкоми, міськкоми і райкоми Компартії України, облвиконкоми, міськвиконкоми і райвиконкоми, Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Міністерство м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерство заготівель УРСР, Міністерство лісового господарства УРСР, Міністерство лісової і деревообробної промисловості УРСР, Головплодвинпром УРСР, Укрсільгосптехніку, Укоопспілку, Південне відділення ВАСГНІЛ та інші заінтересовані міністерства і відомства УРСР розробити і здійснити заходи, спрямовані на збільшення виробництва сільськогосподарської продукції в особистих підсобних господарствах колгоспників, робітників, службовців та інших громадян, дальший розвиток колективного садівництва і городництва, а також на поліпшення організації закупок сільськогосподарської продукції у населення.

2. Облвиконкомам, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР і Головплодвинпрому УРСР:

а) забезпечити збільшення виробництва поросят у колгоспах, радгоспах та інших господарствах, в яких є умови для вирощування свиней, і молодняка птиці на інкубаторно-птахівничих станціях, птахофабриках і в спеціалізованих господарствах для продажу населенню поросят і молодняка птиці в кількості, що повністю задовольняє потребу в них, а також сприяти населенню у придбанні бджолосімей;

б) вжити заходів до розширення обслуговування худоби, що належить громадянам, пунктами і станціями штучного осіменіння та поліпшення її ветеринарного обслуговування.

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів Української РСР від 22.08.91 р. N 166)

4. З метою подання допомоги населенню в організації випасання худоби дозволити радгоспам і рекомендувати колгоспам утримувати пастухів для випасання худоби, що належить колгоспникам, робітникам, службовцям та іншим громадянам, які проживають на території господарств, з відшкодуванням зв'язаних з цим затрат за рахунок коштів громадян, в особистій власності яких знаходиться ця худоба.

5. Радгоспам та іншим державним сільськогосподарським підприємствам і організаціям передбачати у виробничо-фінансових планах заходи по забезпеченню робітників і службовців цих господарств і пенсіонерів, які раніше працювали в них, а також учителів, лікарів та інших спеціалістів, які працюють і проживають на території зазначених господарств, грубими і соковитими кормами для худоби і птиці, оранку присадибних ділянок та інші заходи по поданню їм у встановленому порядку допомоги у веденні особистого підсобного господарства. Рекомендувати колгоспам передбачати відповідні заходи у своїх виробничо-фінансових планах.

6. Облвиконкомам і рай/міськ/виконкомам забезпечити ефективне використання всіх присадибних земель, і зокрема дрібних земельних ділянок, що утворились внаслідок впорядкування землекористування, присадибних земельних ділянок, вивільнених у зв'язку з переходом права власності на жилу будову до осіб, які не проживають постійно в сільській місцевості, та інших вільних присадибних земель для збільшення виробництва сільськогосподарської продукції в особистих підсобних господарствах.

7. Облвиконкомам, рай/міськ/виконкомам:

а) сприяти організації і поліпшенню діяльності садівницьких товариств робітників і службовців та розвиткові колективного городництва;

(абзац перший підпункту "а" пункту 7 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 15.02.85 р. N 70)

 абзац другий підпункту "а" пункту 7 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 15.02.85 р. N 70)

 Абзац третій підпункту "а" пункту 7 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 15.02.85 р. N 70)

 абзац четвертий підпункту "а" пункту 7 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 15.02.85 р. N 70)

б) сприяти організації у встановленому порядку добровільних товариств садоводів, маючи на увазі подання організаційної та агротехнічної допомоги садівницьким товариствам /кооперативам/ і населенню;

в) забезпечити здійснення постійного контролю за додержанням садівницькими товариствами їх статутів, а також забудови на садових ділянках з тим, щоб не допускати спорудження будівель, що не відповідають встановленим вимогам.

8. Міністерству сільського господарства УРСР разом з Міністерством житлово-комунального господарства УРСР і Міністерством юстиції УРСР, за погодженням з Українською республіканською радою професійних спілок, у тримісячний строк подати Раді Міністрів УРСР пропозиції про внесення змін до Типового статуту садівницького /виноградарського/ товариства робітників і службовців Української РСР з метою більш повного відображення в ньому правового стану товариств і їх членів, порядку забудови садових ділянок, маючи на увазі, зокрема, дозволити членам цих товариств будувати на виділених садових ділянках садові літні будиночки /з опаленням твердим паливом/ за затвердженими типовими проектами, а також утримувати на садових ділянках птицю, кролів і бджіл у кількості і на умовах, що визначаються статутами садівницьких товариств.

9. Держбуду УРСР за погодженням з Українською республіканською радою професійних спілок і Міністерством житлово-комунального господарства УРСР стосовно до місцевих умов визначити перелік будівель і споруд, які дозволяється будувати на садових ділянках і в 1978 році розробити їх типові проекти.

Держплану УРСР передбачати виділення Держбуду УРСР для цієї мети лімітів на проектно-розвідувальні роботи.

10. Держплану УРСР, Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР, Міністерству лісового господарства УРСР, Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР і облвиконкомам передбачати в планах починаючи з 1978 року збільшення виробництва і продажу будівельних матеріалів та збірних садових будиночків робітникам і службовцям - членам садівницьких товариств.

11. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Укрсортнасіннєовоч, Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці вжити заходів до розширення виробництва і продажу садивного матеріалу плодових і ягідних культур, винограду, насіння і розсади овочевих культур і садово-городнього інвентаря, маючи на увазі повністю задовольнити потребу в них населення.

12. Міністерству місцевої промисловості УРСР, Міністерству чорної металургії УРСР, Міністерству лісового господарства УРСР довести виробництво садово-городнього інвентаря по роках п'ятирічки до кількості згідно з додатком N 1.

13. Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, облвиконкомам Київському і Севастопольському міськвиконкомам 1978 - 1980 років відкрити в усіх обласних і районних центрах та інших містах спеціалізовані магазини, в магазинах по торгівлі господарчими товарами - відділи або секції по продажу садивного матеріалу плодових і ягідних культур, винограду, садово-городнього інвентаря, добрив і отрутохімікатів для більш повного задоволення попиту населення.

14. Укоопспілці, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

а) вжити додаткових заходів до поліпшення організації закупок повсюдно в установленому порядку у колгоспників, робітників, службовців та інших громадян лишків сільськогосподарської продукції;

б) передбачати переважний продаж дефіцитних промислових товарів /будівельних матеріалів, мотоциклів та інших/ колгоспникам, робітникам і службовцям, а також пенсіонерам, які продають сільськогосподарську продукцію організаціям споживчої кооперації у відповідності з укладеними договорами.

15. Рекомендувати Укоопспілці розширити практику укладання з громадянами довгострокових договорів на закупку сільськогосподарської продукції.

Дозволити організаціям споживчої кооперації видавати при необхідності громадянам, з якими укладено договори на закупку сільськогосподарської продукції, грошовий аванс при закупках продукції тваринництва в розмірі до 50 процентів і продукції рослинництва - до 30 процентів суми договору.

Держбанку СРСР доручено видавати організаціям споживчої кооперації для цієї мети кредит з справлянням за користування ним одного проценту річних.

Центроспілці доручено визначити за погодженням з Держбанком СРСР зміст і порядок укладення договорів на закупку сільськогосподарської продукції у населення.

16. Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР приймати від організацій споживчої кооперації худобу, кролів, птицю на давальницьких умовах для виготовлення ковбасних виробів, копченостей та іншої продукції в кількості і строки, передбачені договорами з об'єднаннями м'ясної промисловості.

17. Радгоспам та іншим державним господарствам, підприємствам і організаціям виділяти транспорт для доставки продукції, виробленої в особистих підсобних господарствах робітників і службовців, для реалізації її заготівельним пунктам, міськкоопторгам і на ринках. Рекомендувати колгоспам виділяти колгоспникам транспортні засоби для цієї мети.

18. Виконкомам Рад народних депутатів і сільськогосподарським органам встановити систематичний суворий контроль за додержанням діючого земельного законодавства і за правильним використанням громадянами виділених їм земельних ділянок, маючи на увазі, що зазначені землі повинні бути використані ними для виробництва сільськогосподарської продукції і поліпшення умов відпочинку, а не для особистого збагачення і користолюбства.

19. Держбуду УРСР разом з Міністерством сільського господарства УРСР, Міністерством житлово-комунального господарства УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами до 1 грудня 1978 року підготувати і подати Раді Міністрів перелік господарських і побутових будівель, і споруд, які в установленому порядку можуть будуватись громадянами на наданих їм у користування присадибних земельних ділянках і ділянках для індивідуального житлового будівництва, та граничні розміри цих будівель і споруд.

20. Міністерству житлово-комунального господарства УРСР разом з облвиконкомами у тримісячний строк розробити норми відпуску електроенергії, газу і води на ведення громадянами особистого підсобного господарства та за погодженням з Державним комітетом цін Ради Міністрів УРСР підвищені ставки їх оплати в разі перевищення зазначених норм.

21. Держплану УРСР передбачати виділення за рахунок фондів республіки комбікормів для продажу населенню для худоби, що знаходиться в особистій власності громадян, в кількості: на 1978 рік - 530 тис. тонн, 1979 рік - 550 тис. тонн, на 1980 рік - 580 тис. тонн.

Встановити починаючи з 1 січня 1978 р. норми зустрічного продажу комбікормів населенню при продажу державі продуктів тваринництва в розмірах згідно з додатком N 2.

Міністерству торгівлі УРСР забезпечити зустрічний продаж комбікормів населенню за продані державі продукти тваринництва.

Облвиконкомам забезпечити використання комбікормів, що виділяються для продажу населенню, суворо за призначенням.

22. Зобов'язати облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми, міністерства і відомства УРСР подавати робітникам і службовцям радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств допомогу в будівництві приміщень для худоби і птиці, що знаходяться в їх особистій власності.

23. Довести до відома обкомів партії, облвиконкомів, міністерств і відомств УРСР, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 14 вересня 1977 р. N 843:

1) Абзац перший підпункту 1 пункту 23 втратив чинність з 01.07.86 р.

(згідно з розпорядженням Ради Міністрів
 Української РСР від 30.05.86 р. N 291-р)

Абзац другий підпункту 1 пункту 23 втратив чинність з 01.07.86 р.

(згідно з розпорядженням Ради Міністрів
 Української РСР від 30.05.86 р. N 291-р)

Колгоспи, що мають рентабельність господарства понад 15 процентів, відраховують у централізований союзний фонд соціального забезпечення колгоспників щорічно 6 процентів, а решта колгоспів - 5 процентів суми валового доходу за попередній рік.

Цей пункт вводиться в дію з 1 січня 1978 року.

2) На часткову зміну постанови Ради Міністрів СРСР від 18 грудня 1964 р. N 1007 /ЗП СРСР, 1965 р. N 1, ст. 6/ постановили надавати колгоспникам, робітникам і службовцям кредит на придбання корів в розмірі до 500 карбованців і на придбання телиць в розмірі до 250 карбованців, з погашенням цього кредиту на умовах, передбачених зазначеною постановою.

3) Доручили Держбанку СРСР надавати починаючи з 1978 року робітникам і службовцям - членам садівницьких товариств /кооперативів/ на придбання або будівництво садових будиночків і на благоустрій садових ділянок кредит у розмірі до 1 тис. карбованців, з погашенням протягом 5 років. Видачу цього кредиту провадити за рахунок коштів, передбачуваних в плані Держбанку СРСР по довгостроковому кредитуванню.

 Абзац другий підпункту 3 пункту 23 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 15.02.85 р. N 70)

4) Дозволили керівникам підприємств, організацій та установ за погодженням з профспілковими організаціями використовувати частину фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва на влаштування шляхів і водопроводу, на електрифікацію та інші роботи по благоустрою колективних садів у межах до 25 процентів кошторисних витрат на здійснення цих робіт.

5) Зобов'язали:

а) Центроспілку, Міністерство торгівлі СРСР, Міністерство сільського господарства СРСР і Союзсільгосптехніку визначити в 1977 році з участю Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування та інших заінтересованих міністерств перелік садово-городнього інвентаря і засобів малої механізації сільськогосподарських робіт, що піддягають розробці, виробництву і продажу населенню в 1978 і наступних роках.

Держплану СРСР, Радам Міністрів союзних республік, Міністерству тракторного і сільськогосподарського машинобудування, Міністерству машинобудування для тваринництва і кормовиробництва, Міністерству автомобільної промисловості, Міністерству машинобудування для легкої і харчової промисловості та побутових приладів, Міністерству будівельного, шляхового і комунального машинобудування і Міністерству машинобудування запропоновано передбачати в планах розробку і виробництво вказаного інвентаря і засобів малої механізації в кількостях, що визначаються з урахуванням пропозицій Центроспілки, Міністерства торгівлі СРСР, Міністерства сільського господарства СРСР і Союзсільгосптехніки;

б) Міністерство хімічної промисловості організувати за заявками Центроспілки і Міністерства торгівлі СРСР виробництво мінеральних добрив і отрутохімікатів у розфасованому вигляді, а також поліетиленової плівки в кількості, що забезпечує задоволення потреб особистих підсобних господарств громадян і членів садівницьких товариств;

в) Держбуд СРСР і Міністерство сільського господарства СРСР забезпечувати застосування підвідомчими їм організаціями, що розробляють проекти планіровки і забудови сільських населених пунктів і селищ міського типу, проектних рішень, що передбачають поряд з будівництвом жилих будинків, виробничих і культурно-побутових об'єктів раціональне розміщення і будівництво приміщень для утримання худоби і птиці, що знаходяться в особистій власності колгоспників, робітників і службовців, а також розміщення присадибних ділянок.

(абзац перший підпункту "в" підпункту 5 пункту 23 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 22.08.91 р. N 163)

Держбуду СРСР доручено внести зміни і доповнення в діючі будівельні норми і правила в частині проектування господарських будівель, необхідних громадянам для ведення особистого підсобного господарства.

* * *

ЦК Компартії України і Рада Міністрів Української РСР звертають увагу міністерств і відомств УРСР, обкомів, міськкомів і райкомів партії, облвиконкомів, міськвиконкомів і райвиконкомів, керівників колгоспів і радгоспів, підприємств, організацій і установ на необхідність більш повного використання можливостей особистих підсобних господарств громадян, а також колективного садівництва і городництва для задоволення потреб у сільськогосподарській продукції і поліпшення умов відпочинку населення.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 22

 

ЗАВДАННЯ
по виготовленню садово-городнього інвентаря на 1978 - 1980 роки

/тис. штук/

Виконавці та види інвентаря

1978 р.

1979 р.

1980 р.

Мінмісцевпром УРСР

 

 

 

Граблі металеві

1030

1040

1050

Держаки різні

203

210

230

Тачки і візки садові

10

12

15

Секатори

20

25

30

Сапки

960

980

1000

Ножівки садові

100

120

150

Мінчормет УРСР

 

 

 

Лопати металеві

3820

3870

3920

Граблі металеві

95

95

100

Гідропульти

19

21,8

25

Драбини садові

5,8

5,8

5,8

Мінлісгосп УРСР

 

 

 

Держаки різні

3000

3000

3000

з них держаки для комплектування лопат металевих на Кременчуцькому автомобільному заводі

300

450

600

Граблі дерев'яні

45

45

45

 

НОРМИ
зустрічного продажу комбікормів населенню при закупках продуктів тваринництва

/кілограмів/

Види продукції

Кількість комбікормів за 1 кілограм продукції

М'ясо /жива вага/

0,5

Молоко

0,2

Кролі /жива вага/

1,5

Кролячі шкурки /на кожен карбованець вартості/

0,5

(додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР
від 22.03.83 р. N 126)

____________

Опрос