Идет загрузка документа (315 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по дальнейшему развитию торговли

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление, План от 09.08.1977 № 417
редакция действует с 21.07.1992

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКІЙ РСР

ПОСТАНОВА

від 9 серпня 1977 р. N 417

Київ

Про заходи по дальшому розвитку торгівлі

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Центрального Комітету Компартії України і
 Ради Міністрів Української РСР
 від 12 січня 1982 року N 15
,
 від 30 грудня 1987 року N 433
,
 від 17 травня 1988 року N 135
,
 від 13 грудня 1988 року N 380
,
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 липня 1992 року N 412

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР в постанові від 5 липня 1977 р. N 611 "Про заходи до дальшому розвитку торгівлі" відзначили, що на основі зростання промислового і сільськогосподарського виробництва та грошових доходів населення безперервно розвивається торгівля в місті і на селі. В дев'ятій п'ятирічці збільшився обсяг роздрібного товарообороту, в містах і сільській місцевості збудовано значну кількість великих магазинів і підприємств громадського харчування, оснащених сучасним обладнанням, в яких застосовуються зручні для покупців форми торговельного обслуговування. Розвитку товарообороту сприяло широко розгорнуте соціалістичне змагання працівників торгівлі.

Разом з тим Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР відмітили, що в роботі організацій і підприємств торгівлі є серйозні недоліки.

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР вважають, що недоліки, на які вказується в постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, мають місце і в Українській РСР.

Якість торговельного обслуговування не відповідає зрослим запитам населення. Покупці все ще витрачаюсь багато часу на купівлю товарів, простоюючи в чергах. Допускаються перебої в торгівлі окремими товарами при наявності їх на складах торговельних організацій, завищення цін, неуважне і грубе ставлення працівників торгівлі до покупців, порушення трудової дисципліни. Мають місце помилки у визначенні потреби на окремі товари, не забезпечується необхідне маневрування товарними ресурсами.

Перебої в торгівлі окремими товарами у значній мірі пов'язані з тим, що багато підприємств промисловості порушують передбачені договорами асортимент і строки поставки товарів, продовжують випускати товари низької якості, а торговельні організації не повністю використовують надане їм право застосування економічних санкцій за порушення постачальниками договірних зобов'язань.

Міністерство торгівлі УРСР і Укоопспілка не приділяють достатньої уваги перспективам розвитку галузі, виявленню і використанню внутрішніх резервів, поширенню досвіду передових організацій і підприємств торгівлі, поліпшенню умов праці.

Продовжують мати місце недоліки в доборі, навчанні і вихованні кадрів торговельних працівників.

Капітальні вкладення, що виділяються на розвиток матеріально-технічної бази державної торгівлі, освоюються не повністю. В той же час у багатьох містах і селищах не вистачає магазинів, їдалень, ресторанів, кафе, а також загальнотоварних складів, холодильників, сховищ для овочів, картоплі і фруктів.

Деякі партійні, радянські і профспілкові органи на місцях ще не здійснюють належного контролю за станом і розвитком торгівлі, її матеріально-технічної бази, рівнем культури обслуговування населення, а також за створенням необхідних соціально-побутових умов для працівників торгівлі.

Надаючи важливого значення розвитку і поліпшенню торгівлі, як невід'ємній умові успішного виконання завдань, поставлених XXV з'їздом КПРС у галузі дальшого піднесення добробуту радянських людей, на виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 5 липня 1977 р. N 611 "Про заходи по дальшому розвитку торгівлі" Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Зобов'язати обкоми, міськкоми і райкоми партії систематично проводити організаторську і політичну роботу по забезпеченню дальшого розвитку торгівлі і громадського харчування, вдосконаленню обслуговування населення, мобілізації всіх працівників торгівлі на підвищення ефективності і якості роботи, успішне виконання завдань десятої п'ятирічки.

Встановити постійній контроль за діяльністю торговельних підприємств і організацій, за виконанням планів товарообороту, виробництва і поставки товарів народного споживання. Поліпшити роботу по добору та розстановці кадрів, підвищити в усіх ланках торгівлі і громадського харчування відповідальність працівників за суворе додержання державної дисципліни.

Підвищити рівень керівництва первинними партійними організаціями торгівлі, добиватися, щоб вони наполегливо проводили роботу по вихованню у працівників високих моральних якостей, почуття високої відповідальності за доручену справу, активно впливали на вдосконалення діяльності трудових колективів.

2. Зобов'язати виконкоми обласних, міських, районних Рад депутатів трудящих, Міністерство торгівлі УРСР, Укоопспілку і місцеві органи торгівлі, керівників міністерств, відомств, підприємств і будов, що мають торговельну мережу:

забезпечити виконання встановлених на 1977 - 1980 роки планів роздрібного товарообороту, поліпшення організації торгівлі і громадського харчування та підвищення культури торговельного обслуговування населення, ліквідувати наявні в цій справі серйозні недоліки, факти неуважного і грубого ставлення до покупців, недопустимої втрати ними часу в чергах;

поліпшити стан діючої мережі магазинів, їдалень і складів, здійснювати їх реконструкцію, своєчасний ремонт, технічне оснащення і створення необхідних санітарних умов;

вжити заходів до виконання планів капітального будівництва і введення в дію в десятій п'ятирічці магазинів, їдалень, складів та інших підприємств торгівлі і громадського харчування. Будівництво жилих будинків у нових кварталах і районах проводити в комплексі з будівництвом підприємств торгівлі і громадського харчування.

3. Укрпрофраді забезпечити активну участь профспілкових організацій у розробці і здійсненні заходів по поліпшенню роботи підприємств торгівлі і громадського харчування, посиленню громадського контролю за їх роботою, в організації соціалістичного змагання, поширенні досвіду передових колективів, удосконаленні системи морального і матеріального заохочення працівників, форм і методів роботи по їх комуністичному вихованню. Підвищити роль профспілкових організацій у поліпшенні житлово-побутових умов працівників торгівлі і громадського харчування.

4. Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, міністерствам і відомствам УРСР, що мають торговельну мережу, забезпечити:

дальше зростання продуктивності праці працівників торгівлі і громадського харчування на основі розвитку прогресивних форм обслуговування населення, всемірного впровадження засобів механізації, застосування передових методів організації праці, економного використання робочого часу, широкого застосування відрядної оплати праці. Підтримувати і поширювати цінний почин окремих колективів працівників торгівлі по виконанню плану роздрібного товарообороту без збільшення чисельності працівників на діючих підприємствах і при забезпеченні високої культури обслуговування;

підвищення рівня використання основних фондів та ефективності капітальних вкладень в торгівлі шляхом будівництва переважно великих підприємств, раціонального планування приміщень магазинів, яке передбачає розширення площі торговельних залів, збільшення пропускної спроможності обідніх залів їдалень за рахунок застосування механізованих ліній по відпуску скомплектованих обідів, шляхом максимального використання корисного обсягу складів на основі оснащення їх міжстелажними кранами-штабелерами, стелажами і піддонами;

підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів у торгівлі, і зокрема скорочення втрат товарів на основі більш раціональної організації їх зберігання і перевезення, застосування багатооборотної спеціальної тари і бережне її використання. Вжити заходів до ліквідації втрат картоплі, овочів і фруктів при заготівлях, транспортуванні, зберіганні і реалізації, до недопущення зайвої перевалки плодоовочевої продукції, організуючи доставку її з поля у сховища переважно в контейнерах;

впровадження системи товаропостачання, яка сприяла б прискоренню обертання товарів і кращій організації всього торгового процесу. Широко розповсюджувати досвід торговельних організацій по перевезенню, зберіганню і продажу товарів у спеціальних контейнерах /тарі-обладнанні/ і використанню пристосованих для цієї мети автомобілів та інших транспортних засобів;

більш повне задоволення попиту населення на товари, значне поліпшення торговельного обслуговування, зосередивши увагу працівників роздрібної торгівлі і громадського харчування на створенні максимальних зручностей для покупців і скороченні затрат їх часу при купівлі товарів.

5. Затвердити:

обсяг державних капітальних вкладень по галузі "Торгівля" на 1976 - 1980 роки в сумі 550,67 млн. карбованців, з розподілом згідно з додатком N 1;

завдання по приросту мережі магазинів і підприємств громадського харчування і по введенню в дію розподільних холодильників і сховищ для картоплі, овочів і фруктів у державній торгівлі на 1976 - 1980 роки згідно з додатками NN 2 - 5.

Держплану УРСР і Міністерству торгівлі УРСР в тримісячний строк погодити з міністерствами СРСР завдання, які встановлюються ними на 1977 - 1980 роки підпорядкованим підприємствам по приросту мережі підприємств громадського харчування, введенню в дію розподільних холодильників, сховищ для картоплі, овочів і фруктів та загальнотоварних складів, узагальнити їх, довести до обл/міськ/виконкомів і повідомити Раду Міністрів УРСР.

6. Прийняти пропозицію Укоопспілки про встановлення на 1976 - 1980 роки для організацій споживчої кооперації завдань по приросту мережі магазинів і підприємств громадського харчування та введенню в дію підприємств громадського харчування, розподільних холодильників, сховищ для картоплі, овочів і фруктів та підприємств хлібопечення згідно з додатками NN 6 - 11.

7. Встановити на 1977 - 1980 роки завдання по приросту мережі підприємств громадського харчування на виробничих підприємствах міністерств і відомств УРСР згідно з додатком N 12.

Держплану УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці разом з Міністерством освіти УРСР, Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти УРСР та іншими відповідальними міністерствами і відомствами в місячний строк розробити завдання по приросту в 1977 - 1980 роках мережі підприємств громадського харчування у загальноосвітніх школах і вищих учбових закладах, керуючись при цьому встановленими нормативами, і подати їх Раді Міністрів УРСР на затвердження.

Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Державному комітету Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті, відповідним міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити виконання завдань, встановлених на 1976 - 1980 роки постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 27 липня 1976 р. N 359 і постановою Ради Міністрів УРСР від 28 вересня 1976 р. N 463 по розвитку мережі громадського харчування у професійно-технічних училищах та середніх спеціальних навчальних закладах.

8. Міністерству торгівлі УРСР разом з облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами в тримісячний строк погодити з відповідними міністерствами СРСР і УРСР, підприємства яких виробляють товари народного споживання, план відкриття в 1977 - 1980 роках зразкових фірмових магазинів і доповісти Раді Міністрів УРСР.

Виконкомам обласних і міських Рад депутатів трудящих при необхідності надавати в установленому порядку міністерствам приміщення для організації фірмових магазинів і активно сприяти в організації фірмової торговельної мережі.

В універмагах і великих промтоварних магазинах створювати спеціалізовані секції і відділи для продажу товарів виробничих об'єднань і промислових підприємств, розташованих на території республіки, області і міста.

9. Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, міністерствам і відомствам УРСР, що мають торговельну мережу, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

встановити на 1977 - 1980 роки підвідомчим торговельним організаціям завдання по дальшому збільшенню продажу товарів за методом самообслуговування, значно поліпшити роботу магазинів самообслуговування, повніше використовувати переваги, закладені в цій формі торгівлі;

розвивати і удосконалювати продаж товарів за попередніми замовленнями та через автомати, а також посилкову і розвізну торгівлю, розширювати практику надання додаткових послуг населенню

здійснити в 1977 - 1980 роках у містах дальшу концентрацію торгівлі одягом, взуттям, тканинами, товарами культурно-побутового і господарського призначення та іншими товарами складного асортименту у великих спеціалізованих магазинах, універмагах, торгових центрах.

10. Пункт 10 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 380)

11. Міністерству торгівлі УРСР і Укоопспілці забезпечити в десятій п'ятирічці виробництво і поставку підприємствам торгівлі і громадського харчування торговельно-технологічного устаткування і запасних частин до нього на суму 162,72 млн. карбованців згідно з додатком N 13.

Держплану УРСР при розробці річних планів вишукувати можливості додаткового виробництва устаткування і запасних частин до нього для підприємств торгівлі і громадського харчування.

12. Міністерству торгівлі УРСР і Укоопспілці розробити і здійснити заходи по впровадженню в торговельних організаціях передової технології і механізації трудомістких процесів згідно з додатками NN 14 і 15.

Міністерству торгівлі УРСР:

розробити і освоїти в 1977 - 1980 роках серійне виробництво нових видів устаткування, механізмів і пристроїв для підприємств торгівлі і громадського харчування згідно з додатком N 16;

впровадити комплексну механізацію транспортування, складування та обробки вантажів на 38 діючих загальнотоварних складах оптових і оптово-роздрібних організацій.

13. Держплану УРСР і Головпостачу УРСР передбачати в річних планах:

абзац другий пункту 13 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 13.12.88 р. N 380)

виділення Міністерству торгівлі УРСР і Укоопспілці фондів на метал, матеріали, запасні частини, прилади і комплектуючі вироби для централізованого ремонту всіх видів торговельного устаткування, а також верстатне і ковальсько-пресове устаткування та спеціалізований автотранспорт для оснащення підприємств по ремонту і обслуговуванню торгової техніки.

14. Держплану УРСР передбачати в річних планах за погодженням з Міністерством торгівлі УРСР і Укоопспілкою завдання міністерствам і відомствам УРСР по виготовленню в 1977 - 1980 роках для торговельних підприємств спеціальних контейнерів /тари-обладнання/, призначених для транспортування та організації продажу продовольчих і деяких промислових товарів повсякденного попиту, а також металевих стелажів для загальнотоварних складів.

Держплану УРСР і Головпостачу УРСР забезпечувати виділення цільовим призначенням матеріалів, необхідних для виготовлення вказаних контейнерів і стелажів.

15. Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, міністерствам і відомствам УРСР здійснити в 1977 - 1980 роках заходи по поліпшенню роботи підприємств громадського харчування, підвищенню якості і поліпшенню асортименту продукції, що випускається ними, маючи на увазі, зокрема:

поліпшити обслуговування працівників підприємств і організацій у вечірні і нічні зміни, розширити додаткові послуги, що надаються населенню /доставка обідів додому, виготовлення і продаж напівфабрикатів і кулінарних виробів та інші/;

завершити до 1980 року впровадження в робітничих і студентських їдальнях продажу комплексних обідів з абонементною системою розрахунків;

забезпечити розширення мережі підприємств дієтичного харчування і поліпшення асортименту дієтичних страв. Протягом 1977 - 1980 років довести кількість дієтичних місць у робітничих їдальнях до 20 процентів від загальної кількості місць, а в їдальнях учбових закладів і в загальнодоступних підприємствах громадського харчування - не менше 10 процентів.

Міністерству охорони здоров'я УРСР посилити медичний контроль на підприємствах дієтичного харчування, забезпечити підготовку лікарів-дієтологів і дієтсестер для цих підприємств, постачати дієтичним їдальням через аптечні управління лікувальні трави та інші препарати, необхідні для дієтичного лікування.

Міністерству торгівлі УРСР забезпечити постачання підприємствам громадського харчування продовольчих товарів у необхідному асортименті, з урахуванням потреб дієтичного харчування в продуктах і мінеральних лікувально-столових водах. Облвиконкомам першочергово виділяти продовольчі товари для потреб громадського харчування.

Міністерствам, відомствам, керівникам підприємств і організацій забезпечити розробку і впровадження в їдальнях засобів механізації та автоматизації трудомістких процесів приготування їжі і подачі страв. При проектуванні та будівництві підприємств громадського харчування передбачати в них обов'язкове встановлення механізованих ліній по відпуску скомплектованих обідів.

Прийняти пропозиції Української республіканської ради професійних спілок і Міністерства торгівлі УРСР про виготовлення та обладнання в 1977 - 1980 роках в робітничих, студентських, шкільних і загальнодоступних підприємствах громадського харчування 1500 механізованих ліній по відпуску скомплектованих обідів, по областях згідно з додатком N 17.

Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам з участю рад і комітетів профспілок довести до виробничих підприємств завдання по виготовленню і впровадженню механізованих ліній по відпуску скомплектованих обідів і встановити постійний контроль за їх виконанням.

16. Вважати одним з важливих напрямів розвитку громадського харчування організацію виробництва страв на промисловій основі і переведення підприємств громадського харчування на комплексне постачання напівфабрикатами.

Встановити на 1977 - 1980 роки завдання по виробництву і використанню м'ясних і рибних напівфабрикатів на підприємствах Міністерства м'ясної і молочної промисловості УРСР, Укррибпромзбуту і на підприємствах державної торгівлі згідно з додатками N 18 - 20.

Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, міністерствам і відомствам, що мають торговельну мережу:

зосередити випуск напівфабрикатів на фабриках-заготовочних і фабриках-кухнях і в найбільш великих базових підприємствах і забезпечити централізовану доставку продукції в інші їдальні, кафе, магазини кулінарії;

передбачати в системі громадського харчування створення спеціалізованих підприємств, і зокрема комбінатів харчування, які забезпечують виробництво напівфабрикатів і кулінарної продукції та комплексне постачання їх доготовочним підприємствам і магазинам кулінарії в містах, де немає необхідної матеріально-технічної бази промисловості по виробництву напівфабрикатів.

Встановити на 1977 - 1980 роки мінімальне завдання по переведенню підприємств громадського харчування державної торгівлі на повне комплексне постачання напівфабрикатами по областях згідно з додатком N 21.

Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, Міністерству сільського господарства УРСР і Міністерству радгоспів УРСР забезпечити розвиток потужностей цехів по очистці і первинній обробці картоплі і овочів з урахуванням більш повного задоволення потреб підприємств громадського харчування.

17. З метою підвищення заінтересованості державних і кооперативних підприємств громадського харчування в поліпшенні результатів їх господарської діяльності визнати за необхідне скасувати обмеження граничного розміру прибутку цих підприємств, передбачене постановою Ради Міністрів УРСР від 10 травня 1965 р. N 461 /ЗП УРСР, 1965 р., N 5, ст. 59/.

У зв'язку з цим виключити з першого абзаца пункту 12 вказаної постанови слова: "маючи при цьому на увазі, що прибуток підприємств громадського харчування /крім ресторанів/ не повинен перевищувати 1,5 процента".

18. З метою поліпшення управління громадським харчуванням вважати за необхідне утворити управління громадського харчування виконкомів обласних і Севастопольської міської Рад депутатів трудящих на базі обласних /міської/ контор і трестів громадського харчування. Внести до Президії Верховної Ради УРСР проект Указу з цього питання.

Створення управлінь громадського харчування здійснити в межах чисельності і витрат на утримання апарату управління контор і трестів громадського харчування, що ліквідуються.

19. Міністерствам і відомствам, у віданні яких є вищі і середні спеціальні учбові заклади, забезпечити оснащення підприємств громадського харчування при вказаних учбових закладах та їх гуртожитках необхідним холодильним і технологічним устаткуванням, меблями, інвентарем і посудом.

Міністерству торгівлі УРСР виділяти для цієї мети фонди на холодильне устаткування, меблі, інвентар, посуд.

Визнати таким, що втратив силу, абзац другий підпункту "в" пункту 7 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 14 грудня 1971 р. N 552.

20. Зобов'язати Міністерство торгівлі УРСР і Укоопспілку забезпечити:

введення в дію загальнотоварних складів згідно з додатками NN 22 і 23, маючи на увазі здійснювати будівництво переважно великих високомеханізованих складів;

поліпшення оптової торгівлі, зміцнення господарських зв'язків між промисловими підприємствами і підприємствами торгівлі, поліпшення вивчення попиту населення на товари, підвищення обгрунтованості замовлень, а також посилення впливу підприємств оптової торгівлі на промислові підприємства з метою збільшення виробництва товарів народного споживання, оновлення і розширення їх асортименту та поліпшення якості;

підвищення відповідальності оптових організацій за безперебійне постачання товарів підприємствам і організаціям роздрібної торгівлі, які ними обслуговуються, і за виконання планів роздрібного товарообороту цими підприємствами і організаціями; удосконалення взаємовідношень між підприємствами і організаціями оптової і роздрібної торгівлі, маючи на увазі, зокрема, встановлення для оптових баз обов'язкового асортиментного переліку товарів, якими вони повинні безперебійно постачати роздрібну торговельну мережу, і переліку товарів сезонного попиту, які підлягають нагромадженню на базах, а також приймання оптовими базами, коли це доцільно, від підприємств роздрібної торгівлі товарів, які виявилися у них в надлишку.

абзац п'ятий пункту 20 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 21.07.92 р. N 412)

21. Міністерству автомобільного транспорту УРСР вжити необхідних заходів до поліпшення роботи автотранспортних організацій по перевезенню товарів для підприємств торгівлі і громадського харчування в містах. З цією метою:

забезпечити створення в автогосподарствах загального користування спеціалізованих підрозділів по обслуговуванню підприємств роздрібної і оптової торгівлі та громадського харчування;

укомплектувати вказані підрозділи автомобілями, пристосованими для перевезення різних товарів, і насамперед для перевезення товарів на піддонах і в спеціальних контейнерах /автомобілями з підйомним бортом, консольним краном, з засобами пересування вантажів всередині кузова, спеціалізованими охолоджуваними та ізотермічними автомобілями для перевезення напівфабрикатів, кулінарних виробів та інших продуктів, що швидко псуються/.

22. Укоопспілці та облвиконкомам підвищити відповідальність організацій споживчої кооперації за забезпечення закупок у населення і колгоспів лишків сільськогосподарських продуктів на умовах, передбачених постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 11 квітня 1961 р. N 518, і поліпшення торгівлі ними в містах і селищах.

23. Затвердити на 1978 - 1980 роки план розвитку торговельної мережі споживчої кооперації по продажу сільськогосподарської продукції, що закуповується по цінах за домовленістю, згідно з додатком N 24.

Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам передбачати виділення організаціям споживчої кооперації відповідних приміщень для спеціалізованих магазинів і здійснення широкого продажу в них різноманітних сільськогосподарських продуктів, а також торговельних приміщень на колгоспних ринках, складських і холодильних місткостей.

24. Укоопспілці забезпечити в десятій п'ятирічці:

збільшення виробництва пива, безалкогольних напоїв і плодово-ягідних соків в 1,4 раза, а також дальший розвиток виробництва ковбасних виробів;

виробництво 75 тис. тонн м'яса за рахунок відгодівлі свиней, вирощування кролів і птиці;

збільшення вироблення і продажу підприємствами громадського харчування напівфабрикатів, кулінарних, кондитерських і здобних булочних виробів в 1,3 раза;

дальший розвиток кооперативної хлібопекарної промисловості, маючи на увазі більш повне задоволення потреби населення в хлібобулочних виробах промислового вироблення.

25. Головному управлінню рибного господарства внутрішніх водойм УРСР за погодженням з Міністерством рибного господарства СРСР забезпечити виділення в 1977 - 1980 роках Центроспілці, з оплатою по діючих цінах, однолітків коропа, рослиноїдних та інших видів ставкових риб щорічно для вирощування товарної риби в ставкових господарствах.

26. З метою дальшого поліпшення обслуговування сільського населення і зміцнення матеріально-технічної бази споживчої кооперації:

а) Укоопспілці:

розвивати мережу сучасних торговельних центрів і універмагів в районних центрах і великих сільських населених пунктах, а також здійснювати дальшу роботу по концентрації торгівлі непродовольчими товарами складного асортименту в універмагах і спеціалізованих магазинах;

поліпшити організацію торгівлі в населених пунктах, які не мають стаціонарних торговельних підприємств, а також у місцях проведення польових робіт, на тваринницьких фермах шляхом розширення розвізної і посилкової торгівлі, продажу товарів за попередніми замовленнями;

своєчасно організовувати торговельне обслуговування працівників новостворюваних агропромислових і тваринницьких комплексів, птахофабрик, підприємств по виробництву кормів та інших сільськогосподарських підприємств;

б) Держбуду УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР і Міністерству радгоспів УРСР при проектуванні тваринницьких комплексів та інших великих сільськогосподарських підприємств передбачати приміщення для організації торговельного обслуговування і харчування працівників цих підприємств;

в) облвиконкомам, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР і Укоопспілці забезпечити розширення мережі підприємств торгівлі і громадського харчування на території радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств з таким розрахунком, щоб до кінця десятої п'ятирічки мати на центральних садибах та у відділеннях радгоспів, де це необхідно, сучасні магазини та їдальні.

Рекомендувати колгоспам подавати допомогу споживчій кооперації в будівництві за рахунок її коштів магазинів, їдалень і пекарень;

г) Держплану УРСР виділяти Укоопспілці автомобільний транспорт з урахуванням обсягів її діяльності по доставці товарів у сільську торговельну мережу і закупці сільськогосподарських продуктів і сировини.

27. Пункт 27 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 17.05.88 р. N 135)

28. Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам вжити заходів до розширення і поліпшення комісійної торгівлі непродовольчими товарами, відкрити додатково в містах, районних і промислових центрах добре обладнані магазини і приймальні пункти, розширити номенклатуру товарів, що приймаються на комісію.

Міністерству торгівлі УРСР і Укоопспілці до 1 січня 1978 р. розробити нормативи забезпеченості комісійними магазинами для міст і районних центрів з різною чисельністю населення і встановити торговельним організаціям на 1978 - 1980 роки завдання по приросту мережі цих магазинів.

29. Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, міністерствам і відомствам, що мають торговельну мережу, на основі узагальнення досвіду роботи передових підприємств і організацій торгівлі розробити і затвердити на 1978 рік і наступні роки заходи по скороченню витрат обертання та виробництва в торгівлі і громадському харчуванні, зміцненню господарського розрахунку і удосконаленню управління торгівлею.

30. У зв'язку з збільшенням з 1 січня 1979 р. торговельних і оптово-збутових знижок на товари народного споживання для підприємств і організацій державної і кооперативної торгівлі Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР разом з Державним комітетом цін Ради Міністрів УРСР і Міністерством фінансів УРСР розглянути внутріреспубліканські розрахункові ціни на сировину для м'ясної і молочної промисловості і при необхідності внести до Ради Міністрів УРСР відповідні пропозиції про зміну цих цін, маючи на увазі забезпечити необхідну рентабельність виробництва.

31. З метою поліпшення структури управління торгівлею Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, міністерствам і відомствам, що мають торговельну мережу, разом з облвиконкомами розробити погоджені пропозиції по управлінню торгівлею, в яких передбачити усунення багатоступінчатості управління, максимальне скорочення числа паралельно діючих торговельних організацій, багатоланковості в товаропросуванні, укрупнення торговельних організацій і створення в необхідних випадках торговельних об'єднань, і до 1 липня 1978 р. подати їх Держплану УРСР.

Держплану УРСР з участю Міністерства торгівлі СРСР, Центроспілки та інших міністерств і відомств СРСР, що мають торговельну мережу, розробити генеральну схему управління торгівлею в республіці і до 1 жовтня 1978 р. подати Раді Міністрів УРСР на затвердження.

32. Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, міністерствам і відомствам УРСР, що мають торговельну мережу, здійснити заходи по дальшому поліпшенню роботи з кадрами, зміцненню торговельних організацій і підприємств висококваліфікованими спеціалістами та висуванню на посади керівників магазинів і підприємств громадського харчування працівників з числа тих, які мають необхідну професійну підготовку та володіють високими діловими якостями. Проявляти постійне піклування про поліпшення побутових умов працівників торгівлі.

33. Дозволити Міністерству торгівлі УРСР проводити атестацію керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств і організацій державної торгівлі в порядку, передбаченому постановою Ради Міністрів СРСР від 26 липня 1973 р. N 531 /ЗП СРСР, 1973 р., N 18, ст. 103/.

34. Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці і Державному комітету Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті:

вжити заходів до дальшого розширення та зміцнення в 1977 - 1980 роках матеріально-технічної бази торговельних учбових закладів і розвитку мережі середніх професійних училищ, які здійснюють підготовку кадрів масових професій для підприємств торгівлі і громадського харчування;

здійснити заходи по значному поліпшенню підготовки продавців, офіціантів, касирів безпосередньо на підприємствах, маючи на увазі виділяти для цього найбільш досвідчених працівників, які досконало володіють своєю справою, є хорошими вихователями і наставниками, та організовувати навчання в кращих магазинах, їдальнях і ресторанах.

Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, Міністерству освіти УРСР і ЦК ЛКСМУ при здійсненні роботи по профорієнтації учнів старших класів загальноосвітніх шкіл посилити пропаганду торговельних професій. Ширше практикувати направлення юнаків і дівчат за комсомольськими путівками для роботи в торгівлі та громадському харчуванні.

Держплану УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці і Державному комітету Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті за погодженням з Держпланом СРСР і Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти СРСР передбачати в планах на 1978 - 1980 роки збільшення прийому студентів до вузів і учнів до технікумів і професійних училищ для навчання торговельним спеціальностям і професіям з урахуванням перспективної потреби державної і кооперативної торгівлі в кадрах.

35. Міністерству торгівлі УРСР і Укоопспілці:

здійснити в 1977 - 1980 роках перепідготовку керівних кадрів, звернувши особливу увагу на підвищення їх кваліфікації в галузі економіки, організації та управління торгівлею;

забезпечити будівництво в 1977 - 1980 роках учбових будинків і гуртожитків для торговельних учбових закладів згідно з додатками NN 25 і 26.

36. Взяти до відома і керівництва, що Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 5 липня 1977 р. N 611 "Про заходи по дальшому розвитку торгівлі":

1) З метою поліпшення вивчення попиту на товари, широкої реклами нових виробів і підвищення рівня торговельного обслуговування населення запропонували промисловим міністерствам, підприємства яких виробляють товари народного сповивання, створити мережу зразкових фірмових магазинів.

Зобов'язали Міністерство авіаційної промисловості, Міністерство автомобільної промисловості, Міністерство машинобудування для легкої і харчової промисловості та побутових приладів, Міністерство оборонної промисловості, Міністерство загального машинобудування, Міністерство приладобудування, засобів автоматизації і систем управління, Міністерство промисловості засобів зв'язку, Міністерство радіопромисловості, Міністерство електронної промисловості, Міністерство хімічної промисловості, Міністерство целюлозно-паперової промисловості, Міністерство електротехнічної промисловості, Міністерство легкої промисловості СРСР, Міністерство лісової і деревообробної промисловості СРСР, Міністерство нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СРСР, Міністерство харчової промисловості СРСР і Міністерство промисловості будівельних матеріалів СРСР відкривати в 1977 - 1980 роках за погодженням з місцевими радянськими органами в столицях союзних республік і великих промислових центрах фірмові магазини. Оснастити ці магазини сучасним обладнанням і технічними засобами, які забезпечують максимум зручностей для покупців і високу культуру торгівлі.

Будівництво та обладнання фірмових магазинів здійснювати за рахунок капітальних вкладень, що встановлюються в річних планах промисловим міністерствам на розвиток відповідних галузей.

Абзац четвертий підпункту 1 пункту 36 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 30.12.87 р. N 433)

Доручили Міністерству торгівлі СРСР в 3-місячний строк розробити з залученням відповідних міністерств і затвердити Типове положення про фірмовий магазин.

2) З метою забезпечення своєчасного введення в дію підприємств роздрібної торгівлі і громадського харчування, будівництво яких здійснюється за рахунок 5-процентних відрахувань від капітальних вкладень, призначених на житлове будівництво:

вважають за доцільне починаючи з 1979 року покласти на виконкоми обласних і міських /міст республіканського і обласного підпорядкування/ Рад депутатів трудящих функції єдиного замовника по будівництву в містах підприємств роздрібної торгівлі і громадського харчування за рахунок вказаних відрахувань, а в містах, в яких переважна частина обсягів житлового будівництва здійснюється за рахунок капітальних вкладень, що виділяються міністерствам СРСР, - на промислові підприємства /об'єднання/ цих міністерств;

зобов'язали підприємства і організації /незалежно від відомчої підпорядкованості, крім підприємств і організацій Міністерства шляхів, Міністерства машинобудування і Міністерства оборони СРСР/, які здійснюють житлове будівництво, після затвердження їм річного плацу передавати відповідні обсяги капітальних вкладень організації - єдиному замовнику по будівництву підприємств роздрібної торгівлі і громадського харчування.

3) Підпункт 3 пункту 36 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 30.12.87 р. N 433)

4) Підпункт 4 пункту 36 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 12.01.82 р. N 15)

5) Доручили Міністерству фінансів СРСР, Державному комітету цін Ради Міністрів СРСР, Міністерству торгівлі СРСР і Центроспілці розробити заходи по забезпеченню рентабельності виробництва м'ясних напівфабрикатів, переробки риби, а також приготування страв з використанням готової консервованої та замороженої продукції на підприємствах громадського харчування.

6) Доручили Міністерству торгівлі СРСР разом з Радами Міністрів союзних республік розглянути діючий порядок планування і стимулювання оптового товарообороту, а також розподілу торговельних знижок між оптовими і роздрібними організаціями залежно від послуг, що надаються, і до 1 грудня 1977 р. уточнити цей порядок, маючи на увазі дальший розвиток складського товарообороту, значне розширення робіт по підготовці товарів на оптових торгових базах для відправлення підприємствам роздрібної торгівлі /комплектування, підсортування, розфасування, надання виробам товарного вигляду/.

7) Підпункт 7 пункту 36 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 30.12.87 р. N 433)

8) Підпункт 8 пункту 36 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 17.05.88 р. N 135)

9) Прийняли пропозицію Держплану СРСР, Міністерства фінансів СРСР, Державного комітету цін Ради Міністрів СРСР, Міністерства торгівлі СРСР і Центроспілки про збільшення з 1 січня 1979 р. торговельних і оптово-збутових знижок на товари народного споживання для підприємств і організацій державної і кооперативної торгівлі на 3300 млн. карбованців, в тому числі для кооперативної торгівлі на 500 млн. карбованців, в розрахунку на рік. Вказане збільшення торговельних і оптово-збутових знижок повинно бути проведене без втрат для державного бюджету.

Доручили Державному комітету цін Ради Міністрів СРСР розробити з участю Міністерства легкої промисловості СРСР, Міністерства харчової промисловості СРСР, Міністерства рибного господарства СРСР і Міністерства м'ясної і молочної промисловості СРСР та за погодженням з Міністерством фінансів СРСР і Міністерством торгівлі СРСР затвердити нові торговельні і оптово-збутові знижки на товари народного споживання, а також середні торговельні знижки на відповідні товари з урахуванням збільшення цих знижок, передбаченого цим пунктом.

* * *

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР висловлюють тверду впевненість в тому, що обкоми, міськкоми і райкоми партії, виконкоми обласних, міських і районних Рад депутатів трудящих, міністерства і відомства УРСР, всі працівники торгівлі і громадського харчування, трудівники промислових підприємств, які виробляють товари народного споживання, а також обладнання і механізми для торговельних підприємств, вживуть всіх необхідних заходів до успішного втілення в життя рішень XXV з'їзду КПРС по підвищенню добробуту радянського народу, поліпшенню торговельного обслуговування населення.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 27

 

ОБСЯГ
державних капітальних вкладень по галузі "Торгівля"

/млн. крб./

 

1976 - 1980 роки - всього

в тому числі

1977 рік

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Обсяг державних капітальних вкладень - всього

550,67

111,96

110,84

111,54

110,55

в тому числі обсяг будівельно-монтажних робіт

284,47

58,08

55,67

55,26

54,61

 

ЗАВДАННЯ
по приросту мережі магазинів у державній торгівлі на 1976 - 1980 роки

/тис. кв. м торговельної площі/

Області

1976 - 1980 роки - всього

в тому числі

1977 рік

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Вінницька

8,1

2,6

1,6

1,4

1,3

Волинська

6,7

1,1

1,2

1,5

1,7

Ворошиловградська

47,1

6,3

9,1

12,4

9,5

Дніпропетровська

50

12

11,9

8,1

5,6

Донецька

83,9

15,5

12,5

23,1

14,1

Житомирська

7,9

1,9

1,6

1,4

1,2

Закарпатська

8,3

1,6

1,6

2

1,7

Запорізька

32,3

6,8

7,4

5,7

4,5

Івано-Франківська

10,7

2,9

2,3

2,3

1,6

Київська

9,5

1,3

2

2,6

1,4

Кіровоградська

8,2

1,6

1,7

1,7

1,7

Кримська

25,5

4,9

6,4

5,2

4,8

Львівська

35,5

3,4

6,8

4,3

17,3

Миколаївська

10,6

2,2

1,6

2,5

2,2

Одеська

15,4

2,9

2,7

3,5

2,9

Полтавська

13,8

3,4

3,1

3

2,2

Ровенська

7

1,3

1,5

1,6

1,2

Сумська

11,1

2,2

1,8

2,4

1,7

Тернопільська

6,5

1,4

1,4

1,3

1,1

Харківська

40,6

6,2

6,6

7,7

11,4

Херсонська

9,9

3,3

1,7

2

1,3

Хмельницька

7,3

1,2

1,4

1,4

1,5

Черкаська

9,9

1,7

1,7

2

2,5

Чернівецька

5,7

1,1

0,9

1,3

0,9

Чернігівська

9

1,5

2,3

2,3

1,4

м. Київ

64,3

9,6

14,1

9,3

23,1

м. Севастополь

5,2

1,1

1,1

1

0,9

Всього

550

101

108

113

120,7

 

ЗАВДАННЯ
по приросту мережі підприємств громадського харчування у державній торгівлі на 1976 - 1980 роки /без врахування їдалень на виробничих підприємствах загальносоюзних і союзно-республіканських міністерств/

/тис. місць/

Області

1976 - 1980 роки - всього

в тому числі

1977 рік

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Вінницька

4,5

0,7

1,1

1,0

1,0

Волинська

4,0

0,6

1,0

0,9

0,7

Ворошиловградська

14,0

3,5

2,5

2,6

2,9

Дніпропетровська

31,3

6,7

6,1

6,4

9,0

Донецька

38,4

8,4

6,5

5,4

9,6

Житомирська

6,0

0,9

1,5

1,0

1,8

Закарпатська

6,5

1,2

1,9

1,3

1,4

Запорізька

13,6

2,4

2,1

2,2

3,9

Івано-Франківська

7,1

1,5

1,3

1,1

1,2

Київська

7,4

1,6

1,2

1,8

1,8

Кіровоградська

4,0

1,1

0,8

0,9

0,8

Кримська

16,0

2,9

2,8

3,7

4,1

Львівська

16,4

3,6

2,7

3,6

3,5

Миколаївська

8,6

1,6

2,2

2,4

1,3

Одеська

17,0

2,8

3,0

3,2

4,5

Полтавська

9,1

1,8

1,9

2,1

2,0

Ровенська

2,7

0,5

0,6

0,6

0,6

Сумська

9,0

1,6

2,3

1,8

2,2

Тернопільська

3,7

0,8

0,8

0,8

0,6

Харківська

21,0

3,8

4,3

4,5

5,4

Херсонська

7,3

1,3

1,2

2,2

2,0

Хмельницька

4,6

0,7

0,6

0,8

1,2

Черкаська

5,0

1,3

1,4

1,2

0,8

Чернівецька

3,2

0,9

0,9

0,6

0,4

Чернігівська

4,5

0,6

1,0

1,3

1,0

м. Київ

32,6

4,7

7,7

10,1

6,6

м. Севастополь

2,5

0,5

0,6

0,5

0,7

Всього

300,0

58,0

60,0

64,0

71,0

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію розподільних холодильників Мінторгу УРСР на 1976 - 1980 роки

/тис. тонн одночасного зберігання/

Всього на 1976 - 1980 роки

66

В тому числі по роках:

 

1977

3,5

1978

12,1

1979

17,5

1980

15,9

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію сховищ для картоплі, овочів і фруктів за рахунок капіталовкладень по галузі "Торгівля"

/тис. тонн одночасного зберігання/

 

1976 - 1980 роки - всього

в тому числі

1977 рік

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Всього по УРСР

215,8

40,1

11,6

11,72

56,34

в тому числі:

 

 

 

 

 

Міністерство торгівлі УРСР

209,8

40,1

5,6

11,72

56,34

Міністерство харчової промисловості УРСР

6

-

6

-

-

 

ЗАВДАННЯ
по приросту мережі магазинів у споживчій кооперації на 1976 - 1980 роки

/тис. кв. м торгової площі/

Області

1976 - 1980 роки - всього

в тому числі

1977 рік

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Вінницька

31,5

3,0

5,8

8,8

7,0

Волинська

13,0

1,0

4,7

3,0

3,3

Ворошиловградська

7,5

1,8

1,5

1,5

1,0

Дніпропетровська

10,5

3,0

3,5

1,0

-

Донецька

9,0

3,5

0,6

0,6

0,7

Житомирська

13,0

2,5

2,8

3,0

1,5

Закарпатська

14,0

0,4

4,7

3,6

4,5

Запорізька

5,3

1,5

0,5

0,6

0,7

Івано-Франківська

23,7

3,4

5,6

5,4

5,4

Київська

36,5

4,5

8,8

10,0

10,9

Кіровоградська

6,8

2,0

2,5

1,0

-

Кримська

14,8

3,2

2,7

3,4

4,0

Львівська

28,0

3,0

7,0

8,0

7,0

Миколаївська

5,6

2,0

1,0

1,0

1,0

Одеська

18,0

1,6

3,6

4,8

6,0

Полтавська

4,0

1,3

0,3

0,3

0,4

Ровенська

11,0

2,3

2,4

2,5

3,0

Сумська

10,0

3,5

1,5

0,5

1,5

Тернопільська

21,0

8,0

4,0

2,5

4,2

Харківська

18,0

2,0

2,4

5,6

5,4

Херсонська

7,0

2,0

1,0

0,9

1,4

Хмельницька

16,0

2,5

3,0

2,5

2,0

Черкаська

8,0

3,0

0,9

0,9

0,2

Чернівецька

12,0

2,3

3,0

2,3

3,7

Чернігівська

5,1

1,7

0,9

1,0

0,1

м. Київ

0,5

-

0,2

0,2

0,1

м. Севастополь

0,2

-

0,1

0,1

-

Всього

350,0

65,0

75,0

75,0

75,0

 

ЗАВДАННЯ
по приросту мережі підприємств громадського харчування у споживчій кооперації на 1976 - 1980 роки

/тис. місць/

Області

1976 - 1980 роки - всього

в тому числі

1977 рік

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Вінницька

9

1,8

2

1,6

1,75

Волинська

4,5

1

0,8

0,8

0,93

Ворошиловградська

3

0,6

0,6

0,6

0,7

Дніпропетровська

4,4

0,8

1

1

0,9

Донецька

4,2

1,1

1

0,9

0,6

Житомирська

9,6

1,8

2

2,2

2,25

Закарпатська

4,8

1

0,9

0,9

0,98

Запорізька

4

0,3

0,7

0,9

1,3

Івано-Франківська

8

1,5

1,8

2,4

0,8

Київська

8

1,9

1,8

1,6

1,8

Кіровоградська

3,5

0,6

0,6

0,7

0,95

Кримська

6

1,4

1,4

1,4

1,2

Львівська

10,2

2,5

1,8

2

1,9

Миколаївська

3,2

0,5

0,8

0,9

0,5

Одеська

7,9

1,6

1,5

1,8

1,95

Полтавська

7,2

1,2

1,6

1,9

1,5

Ровенська

4,2

0,8

0,8

0,8

0,8

Сумська

7,5

1,2

1,7

1,6

1,59

Тернопільська

4,2

0,9

0,9

0,9

0,75

Харківська

5,4

0,8

1,2

1,5

1

Херсонська

5

1

0,7

1,3

1,25

Хмельницька

5,5

1

0,9

1,2

1,45

Черкаська

9,2

1,5

2

2

2,15

Чернівецька

3

0,4

0,5

0,9

0,7

Чернігівська

8,5

1,8

1

2,2

2,3

Всього

150

29

30

34

32

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію підприємств громадського харчування у споживчій кооперації на 1976 - 1980 роки

/тис. місць/

Області

1976 - 1980 роки - всього

в тому числі

1977 рік

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Вінницька

2,2

0,1

0,63

0,62

0,64

Волинська

1,1

0,3

0,11

0,1

0,19

Ворошиловградська

1,1

0,3

0,1

0,3

0,4

Дніпропетровська

1,7

0,15

0,45

0,5

0,5

Донецька

1,47

-

0,67

0,4

0,4

Житомирська

2,2

0,19

0,58

0,72

0,66

Закарпатська

0,62

0,2

0,1

0,1

-

Запорізька

1,7

0,1

0,45

0,5

0,5

Івано-Франківська

1,21

0,22

-

0,2

0,2

Київська

2,8

0,21

0,89

0,7

0,82

Кіровоградська

0,6

-

0,11

0,2

0,2

Кримська

3

-

1,3

0,9

0,8

Львівська

1,8

0,3

0,39

0,4

0,4

Миколаївська

1,1

-

0,4

0,4

0,3

Одеська

4,6

0,1

1,1

1,55

1,7

Полтавська

3

0,08

0,92

0,9

1,0

Ровенська

1,4

0,15

0,27

0,2

0,3

Сумська

2,7

0,3

0,55

0,7

1

Тернопільська

0,8

0,2

0,1

0,2

0,2

Харківська

3,3

0,25

0,72

1,41

0,89

Херсонська

2,3

0,16

0,29

0,9

0,9

Хмельницька

2,4

0,33

0,28

0,7

0,76

Черкаська

2,2

-

0,77

0,5

0,4

Чернівецька

1

0,02

0,16

0,4

0,4

Чернігівська

3,7

0,34

0,26

1,5

1,44

Всього

50

4

11,6

15

15

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію розподільних холодильників у споживчій кооперації на 1976 - 1980 роки

/тис. тонн одночасного зберігання/

Області

1976 - 1980 роки - всього

в тому числі

1977 рік

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Вінницька

0,3

-

-

-

0,3

Волинська

0,62

-

-

-

-

Ворошиловградська

0,62

-

0,62

-

-

Дніпропетровська

0,62

-

-

0,62

-

Донецька

0,6

0,6

-

-

-

Житомирська

0,54

-

-

-

0,24

Закарпатська

0,62

-

0,62

-

-

Івано-Франківська

0,1

-

-

-

0,1

Київська

1,8

-

-

 -

0,68

Кіровоградська

1,22

0,1

0,62

0,5

-

Кримська

0,62

-

-

-

-

Львівська

0,4

0,4

-

-

-

Миколаївська

0,6

0,1

0,5

Одеська

1,0

0,3

0,2

0,5

-

Полтавська

0,2

-

-

0,2

-

Ровенська

0,62

-

-

-

-

Сумська

3,6

-

0,82

0,78

2

Тернопільська

0,1

0,1

-

-

-

Харківська

1,18

0,6

-

-

0,58

Херсонська

0,6

0,6

-

-

-

Хмельницька

0,6

0,1

-

0,5

-

Черкаська

0,62

-

0,62

-

-

Чернігівська

0,82

0,7

-

-

-

Всього

18

3,6

3,5

3,6

3,9

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію сховищ для картоплі, овочів і фруктів у споживчій кооперації на 1976 - 1980 роки

/тис. тонн одночасного зберігання/

Області

Сховища для картоплі і овочів

Сховища для фруктів

1976 - 1980 роки - всього

в тому числі 1977 рік

1976 - 1980 роки - всього

в тому числі 1977 рік

Вінницька

3,5

-

2,6

-

Волинська

7,0

-

0,5

-

Ворошиловградська

4,3

1,0

0,5

-

Дніпропетровська

11,0

3,0

1,57

0,77

Донецька

18,1

5,6

3,11

2,31

Житомирська

3,3

0,3

-

-

Закарпатська

5,5

-

1,5

-

Запорізька

16,6

7,2

0,1

-

Івано-Франківська

1,0

-

1,3

-

Київська

3,5

-

1,8

-

Кіровоградська

-

-

0,5

-

Кримська

1,5

1,5

3,13

0,93

Львівська

1,5

-

1,3

-

Миколаївська

4,8

-

1,3

-

Одеська

15,4

2,5

0,8

-

Полтавська

3,0

1,0

1,6

-

Ровенська

-

-

0,5

-

Сумська

1,5

1,5

1,5

-

Тернопільська

5,0

-

1,3

-

Харківська

12,0

-

1,82

0,52

Херсонська

5,6

1,4

1,8

-

Хмельницька

1,3

-

6,37

1,67

Черкаська

5,3

-

-

-

Чернівецька

1,0

-

0,5

-

Чернігівська

6,3

-

0,8

-

Всього

138,0

25,0

36,2

6,2

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію підприємств хлібопечення у споживчій кооперації на 1976 - 1980 роки

/тонн на добу/

Області

1976 - 1980 роки - всього

в тому числі

1977 рік

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Вінницька

33

-

-

-

-

Волинська

30

-

-

-

-

Ворошиловградська

85

30

-

30

25

Дніпропетровська

52

-

-

-

-

Донецька

99

-

50

17

-

Закарпатська

124

-

-

37

87

Івано-Франківська

20

-

20

-

-

Київська

125

-

19

20

36

Кіровоградська

65

-

-

32

33

Кримська

60

-

-

-

-

Львівська

32

-

32

-

-

Миколаївська

79

-

30

-

-

Одеська

173

60

-

-

64

Полтавська

116

-

64

26

26

Ровенська

60

10

-

10

25

Сумська

120

30

30

-

30

Тернопільська

80

20

60

-

-

Харківська

130

-

-

49

61

Херсонська

99

-

49

-

50

Хмельницька

161

-

16

55

30

Черкаська

49

-

-

49

-

Чернівецька

45

-

-

45

-

Чернігівська

163

39

30

30

25

Всього

2000

189

400

400

492

 

ЗАВДАННЯ
по приросту мережі підприємств громадського харчування на виробничих підприємствах міністерств і відомств УРСР на 1977 - 1980 роки

/тис. місць/

Найменування міністерств і відомств

1977 рік

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Мінавтотранс УРСР

2

1,7

1,3

1,1

Міншляхбуд УРСР

0,8

0,8

0,8

0,5

Мінжитлокомунгосп УРСР

2,6

2,1

1,8

1,3

Мінмісцевпром УРСР

0,9

1

0,9

1

Мінпобут УРСР

1,5

1

0,8

1

Укрміжколгоспбуд

0,8

1,2

1,1

0,6

Мінрадгоспів УРСР

4,5

5

4

3,2

Укрсільгосптехніка

1,9

1,6

1,3

1,3

Всього

15

14,4

12

10

 

ЗАВДАННЯ
Мінторгу УРСР і Укоопспілці по виробництву і поставці підприємствам торгівлі і громадського харчування торговельно-технологічного устаткування і запасних частин до нього на 1976 - 1980 роки

/млн. крб./

 

1976 - 1980 роки - всього

в тому числі

1977 рік

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Всього по УРСР

162,72

33,14

33,57

33,37

34,07

в тому числі:

 

 

 

 

 

Мінторг УРСР

 

 

 

 

 

Технологічне устаткування і запасні частини

36,37

7,8

7,57

7

7

Торговельне устаткування

46,65

9,4

9,5

9,5

9,5

Укоопспілка

 

 

 

 

 

Технологічне устаткування і запасні частини

26

6,24

5,5

4,87

4,57

Торговельне устаткування

53,7

9,7

11

12

13

 

ЗАВДАННЯ
Міністерству торгівлі УРСР по впровадженню передової технології і механізації трудомістких процесів на 1977 - 1980 роки

I. По впровадженню доставки і продажу товарів першої необхідності в спеціальних контейнерах /тарі-обладнанні/

/кількість магазинів/

Області

1977 - 1980 роки - всього

в тому числі

1977 рік

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Вінницька

15

5

-

5

5

Волинська

5

-

-

5

-

Ворошиловградська

180

45

45

40

50

Дніпропетровська

140

35

35

35

35

Донецька

265

65

65

65

70

Житомирська

10

-

5

5

-

Закарпатська

5

-

5

-

-

Запорізька

60

20

15

15

10

Івано-Франківська

10

-

5

5

-

Кіровоградська

15

5

-

5

5

Кримська

80

25

15

20

20

Львівська

30

-

10

10

10

Миколаївська

25

10

10

-

5

Одеська

40

10

10

10

10

Полтавська

10

10

-

-

-

Ровенська

5

-

5

-

-

Сумська

10

-

5

-

5

Тернопільська

5

-

5

-

-

Харківська

95

25

25

20

25

Херсонська

20

5

5

5

5

Хмельницька

5

-

-

5

-

Черкаська

10

-

-

5

5

Чернівецька

5

-

-

5

-

Чернігівська

10

-

-

5

5

м. Київ

125

35

30

30

30

м. Севастополь

20

5

5

5

5

Всього

1200

300

300

300

300

II. По впровадженню комплексної механізації транспортування картоплі і овочів в контейнерах з поля до сховищ і зберігання в них

/тис. тонн/

Області

1977 рік

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Вінницька

5

8

10

12

Волинська

4

6

7

9

Ворошиловградська

52

54

60

85

Дніпропетровська

81

90

98

105

Донецька

118

150

160

190

Житомирська

5

10

12

14

Закарпатська

9

10

11

14

Запорізька

43

50

55

60

Івано-Франківська

8

12

14

15

Київська

5

7

8

9

Кіровоградська

5

8

11

14

Кримська

35

40

50

60

Львівська

17

20

25

32

Миколаївська

16

18

19

22

Одеська

53

60

60

65

Полтавська

13

16

18

22

Ровенська

4

5

7

9

Сумська

9

10

11

14

Тернопільська

3

5

6

7

Харківська

73

85

90

95

Херсонська

12

15

16

18

Хмельницька

4

6

7

8

Черкаська

8

10

11

12

Чернівецька

4

6

8

11

Чернігівська

8

10

12

13

м. Київ

115

125

150

170

м. Севастополь

11

14

14

15

Всього

720

850

950

1100

III. По зберіганню фруктів з застосуванням штучного холоду і в регульованому газовому середовищі

/тис. тонн/

Області

1977 рік

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Вінницька

1,0

1,1

1,1

1,2

Волинська

0,5

0,5

0,5

0,5

Ворошиловградська

9,0

9,0

9,2

9,2

Дніпропетровська

10,5

10,5

10,5

10,6

Донецька

21,0

21,5

21,8

22,0

Житомирська

0,8

0,8

0,8

0,8

Закарпатська

1,2

1,3

1,3

1,3

Запорізька

5,2

5,2

5,2

5,2

Івано-Франківська

0,8

0,8

0,8

0,8

Київська

0,5

0,5

0,5

0,5

Кіровоградська

1,0

1,2

1,2

1,2

Кримська

9,0

9,0

9,0

9,2

Львівська

3,0

3,2

3,2

3,2

Миколаївська

1,6

1,6

1,8

1,8

Одеська

7,5

7,5

7,5

7,5

Полтавська

1,5

1,6

1,6

1,6

Ровенська

0,4

0,4

0,4

0,4

Сумська

1,0

1,2

1,2

1,2

Тернопільська

0,3

0,3

0,3

0,3

Харківська

14,0

14,2

14,2

14,2

Херсонська

1,3

1,3

1,3

1,3

Хмельницька

0,3

0,3

0,3

0,3

Черкаська

1,5

1,5

1,5

1,5

Чернівецька

0,7

0,7

0,7

0,8

Чернігівська

1,1

1,1

1,1

1,1

м. Київ

29,0

29,4

29,7

30,0

м. Севастополь

2,3

2,3

2,3

2,3

Всього

126,0

128,0

129,0

130,0

IV. По механізованій товарній обробці і фасуванню картоплі, овочів і фруктів

/тис. тонн/

Області

1977 рік

1978 рік

1979 рік

1980 рік

всього

в тому числі

всього

в тому числі

всього

в тому числі

всього

в тому числі

картоплі

овочів

фруктів

картоплі

овочів

фруктів

картоплі

овочів

фруктів

картоплі

овочів

фруктів

Вінницька

3,5

2,3

1,0

0,2

4,5

2,9

1,3

0,3

5,5

3,0

2,0

0,5

8,5

4,0

3,9

0,6

Волинська

4,0

2,3

1,2

0,5

5,0

2,9

1,5

0,6

6,0

3,0

2,3

0,7

9,0

4,0

4,0

1,0

Ворошиловградська

32,0

21,0

7,0

4,0

37,0

24,8

7,7

4,5

41,0

25,0

11,0

5,0

48,0

27,5

13,5

7,0

Дніпропетровська

33,0

23,0

6,0

4,0

36,5

24,9

7,2

4,4

42,0

26,0

10,0

6,0

49,0

29,0

12,0

8,0

Донецька

32,0

21,0

7,0

4,0

35,5

23,3

7,7

4,5

41,0

25,0

11,0

5,0

48,0

27,5

13,5

7,0

Житомирська

2,5

1,5

0,7

0,3

3,5

2,1

1,0

0,4

4,0

2,0

1,5

0,5

7,0

3,0

3,5

0,5

Закарпатська

5,5

3,3

1,6

0,6

6,5

4,0

1,8

0,7

7,0

3,5

2,7

0,8

10,0

5,0

4,0

1,0

Запорізька

30,0

17,5

9,0

3,5

36,0

22,5

9,7

3,8

40,0

23,5

11,5

5,0

47,0

25,0

15,5

6,5

Івано-Франківська

6,0

3,5

1,7

0,8

6,6

4,1

1,7

0,8

7,5

4,0

1,5

2,0

11,0

5,0

3,5

2,5

Київська

4,0

2,0

1,8

0,2

5,7

3,2

2,1

0,4

6,0

3,0

2,5

0,5

9,0

4,0

4,0

1,0

Кіровоградська

3,5

2,0

1,3

0,2

4,5

2,6

1,5

0,4

5,0

2,5

2,0

0,5

9,0

4,0

4,0

1,0

Кримська

50,0

31,0

10,0

9,0

54,0

33,1

11,2

9,7

60,0

35,0

14,0

11,0

66,0

37,0

16,0

13,0

Львівська

9,5

6,0

2,7

0,8

11,3

7,5

2,9

0,9

12,0

6,5

4,3

1,2

15,0

8,0

5,5

1,5

Миколаївська

9,5

6,0

2,7

0,8

11,3

7,5

2,9

0,9

12,0

6,5

4,3

1,2

15,0

8,0

5,5

1,5

Одеська

30,0

18,0

8,5

3,5

36,7

22,8

9,6

4,3

40,0

22,0

13,5

4,5

45,0

25,0

13,5

6,5

Полтавська

8,5

5,5

2,3

0,7

9,9

6,2

2,9

0,8

11,5

6,5

4,0

1,0

16,0

7,5

7,0

1,5

Ровенська

3,5

2,0

1,2

0,3

5,0

3,3

1,3

0,4

6,5

3,0

3,0

0,5

10,5

4,0

5,8

0,7

Сумська

6,0

3,5

2,2

0,3

7,5

4,5

2,5

0,5

8,5

4,5

3,4

0,6

13,0

5,0

7,0

1,0

Тернопільська

6,0

3,5

1,5

1,0

7,5

4,5

1,8

1,2

8,5

4,5

2,6

1,4

13,0

4,5

6,8

1,7

Харківська

50,0

34,0

9,0

7,0

53,5

36,5

9,7

7,3

57,0

37,0

11,0

9,0

63,0

40,0

12,0

11,0

Херсонська

7,0

4,3

2,0

0,7

7,5

4,5

2,2

0,8

9,0

5,0

3,0

1,0

12,0

5,0

5,5

1,5

Хмельницька

5,5

3,0

2,1

0,4

6,5

3,5

2,4

0,6

8,0

4,0

3,2

0,8

11,5

4,0

6,5

1,0

Черкаська

5,5

3,0

1,8

0,7

6,5

3,5

2,0

1,0

8,0

4,0

2,8

1,2

11,5

4,0

6,0

1,5

Чернівецька

4,0

2,2

1,2

0,6

5,0

2,6

1,6

0,8

6,0

3,0

2,0

1,0

9,0

3,0

5,0

1,0

Чернігівська

5,0

3,4

1,3

0,3

5,5

3,9

1,3

0,3

6,0

3,0

2,5

0,5

9,0

3,0

4,5

1,5

м. Київ

125,0

73,0

34,0

18,0

136,0

81,2

36,0

18,8

160,0

86,0

53,4

20,6

200,0

90,0

85,0

25,0

м. Севастополь

19,0

12,2

4,2

2,6

20,0

12,6

4,5

2,9

22,0

14,0

5,0

3,0

25,0

14,0

7,0

4,0

Всього

500,0

310,0

125,0

65,0

565,0

355,0

138,0

72,0

640,0

365,0

190,0

85,0

790,0

400,0

280,0

110,0

 

ЗАВДАННЯ
по впровадженню в споживчій кооперації комплексної механізації транспортування картоплі і овочів у контейнерах та зберігання фруктів з застосуванням штучного холоду

I. По впровадженню комплексної механізації транспортування картоплі, овочів у контейнерах з поля до місця призначення

/тис. тонн/

Області

1977 рік

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Вінницька

35,1

36,0

37,5

38,0

Волинська

39,0

43,0

45,0

45,1

Житомирська

54,0

55,0

61,0

61,7

Закарпатська

1,0

8,0

12,0

13,0

Київська

25,0

25,0

25,0

26,0

Кіровоградська

3,0

9,0

12,0

12,0

Львівська

13,0

15,0

18,0

21,0

Полтавська

8,0

8,0

9,0

9,0

Ровенська

32,0

33,0

33,0

33,9

Сумська

51,0

52,0

53,0

53,6

Тернопільська

37,8

40,0

40,0

40,0

Хмельницька

40,0

40,8

42,0

43,0

Черкаська

1,1

2,4

2,5

2,5

Чернігівська

80,6

82,0

83,0

85,0

Всього

420,6

449,2

473,0

483,8

II. По зберіганню фруктів з застосуванням штучного холоду

/тис. тонн/

Області

1977 рік

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Вінницька

0,9

0,9

0,9

0,9

Волинська

0,2

0,2

0,2

0,35

Ворошиловградська

0,3

0,3

0,35

0,5

Дніпропетровська

1,5

1,5

1,5

1,5

Донецька

1,2

1,2

1,2

1,2

Житомирська

0,3

0,3

0,3

0,4

Закарпатська

0,6

0,6

0,7

0,7

Запорізька

1

1

1

1

Івано-Франківська

0,3

0,3

0,3

0,35

Київська

0,4

0,4

0,4

0,5

Кіровоградська

0,6

0,6

0,6

0,6

Кримська

1

1

1,1

1,2

Львівська

0,4

0,4

0,4

0,45

Миколаївська

0,6

0,6

0,6

0,6

Одеська

0,8

0,8

0,8

0,85

Полтавська

0,4

0,4

0,5

0,5

Ровенська

0,5

0,5

0,5

0,5

Сумська

0,2

0,2

0,2

0,3

Тернопільська

0,5

0,5

0,5

0,5

Харківська

0,5

0,5

0,5

0,55

Херсонська

0,4

0,4

0,45

0,45

Хмельницька

0,5

0,5

0,5

0,5

Черкаська

1

1

1

1

Чернівецька

0,5

0,5

0,55

0,55

Чернігівська

0,4

0,4

0,45

0,55

Всього

15

15

15,5

16,5

 

ЗАВДАННЯ
Міністерству торгівлі УРСР по розробці і освоєнню серійного виробництва нових видів устаткування, механізмів і пристроїв для підприємств торгівлі і громадського харчування на 1977 - 1980 роки

 

Строк освоєння серійного виробництва

1977 - 1980 роки - всього

в тому числі

1977 рік

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Розробка технології і освоєння серійного виробництва стелажів збірно-розбірних по ГОСТу 16141-75 для механізації оптових баз /тис. умовних секцій/

22,9

3,5

6,4

6,5

6,5

Розробка і освоєння виробництва комплекта устаткування /візок підйомний і контейнер дротяний/ для механізації транспортування і продажу безалкогольних напоїв /штук/

 

 

 

 

 

контейнерів

5000

-

1400

1800

1800

візків

250

-

50

100

100

Розробка технології і освоєння серійного виробництва розвантажувального пристрою РУ-400 /штук/

1100

200

300

300

300

Розробка технологічної схеми, конструкторської і технічної документації і освоєння серійного виробництва пунктів для механізованого збирання склопосуду /штук/

400

100

100

100

100

 

ЗАВДАННЯ
по виготовленню та обладнанню в підприємствах громадського харчування механізованих ліній по відпуску скомплектованих обідів на 1977 - 1980 роки

Області

1977 - 1980 роки - всього

в тому числі

1977 рік

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Вінницька

40

8

10

10

12

Волинська

15

3

5

4

3

Ворошиловградська

113

14

25

34

40

Дніпропетровська

112

26

22

30

34

Донецька

138

40

27

36

35

Житомирська

38

8

10

10

10

Закарпатська

30

4

8

8

10

Запорізька

61

20

12

14

15

Івано-Франківська

25

3

8

6

8

Київська

25

3

8

6

8

Кіровоградська

17

5

5

2

5

Кримська

19

14

5

-

-

Львівська

73

14

17

20

22

Миколаївська

40

8

10

10

12

Одеська

80

19

16

20

25

Полтавська

70

7

17

22

24

Ровенська

21

3

7

6

5

Сумська

77

8

20

24

25

Тернопільська

18

3

6

4

5

Харківська

125

28

25

34

38

Херсонська

60

8

14

18

20

Хмельницька

48

7

12

14

15

Черкаська

61

9

14

18

20

Чернівецька

25

3

8

6

8

Чернігівська

41

7

12

10

12

м. Київ

121

25

25

34

37

м. Севастополь

7

3

2

-

2

Всього

1500

300

350

400

450

 

ЗАВДАННЯ
по виробництву м'ясних напівфабрикатів на підприємствах Мінм'ясомолпрому УРСР для державної торгівлі і громадського харчування на 1977 - 1980 роки

/тонн/

Області

1977 рік

1978 рік

1979 рік

1980 рік

всього

в т. ч. для громадського харчування

всього

в т. ч. для громадського харчування

всього

в т. ч. для громадського харчування

всього

в т. ч. для громадського харчування

Вінницька

3700

2060

4000

2200

4800

2420

7000

2700

Волинська

1200

300

1500

350

2000

480

2300

600

Ворошиловградська

13600

5500

13900

6000

16000

6600

17700

7300

Дніпропетровська

21800

11520

26400

14100

29400

16150

34600

17830

Донецька

21000

7500

26000

8100

29750

9500

37100

11000

Житомирська

1800

480

3000

530

3500

720

4000

900

Закарпатська

800

460

1600

550

1900

660

2500

800

Запорізька

6400

4500

6800

5000

7000

5600

7800

6600

Івано-Франківська

1550

480

1650

600

2500

750

3200

950

Київська

670

230

680

330

690

450

700

650

Кіровоградська

2000

680

2800

850

3500

980

4100

1150

Кримська

4400

1200

5100

1600

5600

2020

6900

2900

Львівська

6450

2680

7800

3000

9000

3400

10000

3900

Миколаївська

3100

310

3700

450

4700

620

6000

870

Одеська

9000

3250

9500

4000

10000

4540

10900

5600

Полтавська

4050

2400

4500

2600

5000

2830

6000

3100

Ровенська

1200

470

1400

560

1800

680

2500

850

Сумська

3650

2180

4200

2450

5000

2710

6000

3000

Тернопільська

800

310

1000

350

1400

400

2000

500

Харківська

12000

4100

13300

4680

16000

5310

21000

6000

Херсонська

4650

2500

4800

2700

5000

2950

5200

3300

Хмельницька

1850

540

2000

700

3000

850

4000

1050

Черкаська

3900

1430

4100

1700

4200

1970

4400

2300

Чернівецька

1100

450

1150

500

1500

570

2000

700

Чернігівська

2600

1220

2700

1400

4000

1640

4500

1800

м. Київх/

20830

12000

26320

14000

30560

16000

35000

18000

м. Севастополь

1900

1550

2100

1700

2200

1900

2600

2150

Всього

156000

70300

182000

81000

210000

92700

250000

106500

____________
х/ Включаючи виробництво м'ясопереробного заводу в м. Вишневе Київської області.

 

ЗАВДАННЯ
по виробництву рибних напівфабрикатів для громадського харчування державної торгівлі на 1977 - 1980 роки

/тонн/

Області

1977 рік

1978 рік

1979 рік

1980 рік

всього

в тому числі за рахунок виробництва

всього

в тому числі за рахунок виробництва

всього

в тому числі за рахунок виробництва

всього

в тому числі за рахунок виробництва

підприєм-
ствами громадсь-
кого харчування

підприєм-
ствами Укррибпром-
збуту

підприєм-
ствами громадсь-
кого харчування

підприєм-
ствами Укррибпром-
збуту

підприєм-
ствами громадсь-
кого харчування

підприєм-
ствами Укррибпром-
збуту

підприєм-
ствами громадсь-
кого харчування

підприєм-
ствами Укррибпром-
збуту

Вінницька

423

38

385

424

39

385

240

40

200

263

43

220

Волинська

174

125

49

179

130

49

182

133

49

184

135

49

Ворошиловградська

710

710

-

715

715

-

720

720

-

1180

730

450

Дніпропетровська

1320

450

870

1515

615

900

1570

620

950

1595

625

970

Донецька

2740

1800

940

2790

1850

940

2840

1900

940

2890

1950

940

Житомирська

313

28

285

319

29

290

330

30

300

343

33

310

Закарпатська

214

214

-

215

215

-

218

218

-

220

220

-

Запорізька

564

148

416

566

150

416

571

155

416

576

160

416

Івано-Франківська

180

70

110

195

85

110

198

88

110

200

90

110

Київська

52

52

-

55

55

-

58

58

-

460

60

400

Кіровоградська

152

32

120

155

35

120

157

37

120

160

40

120

Кримська

450

120

330

465

125

340

480

130

350

495

135

360

Львівська

535

145

390

547

147

400

560

150

410

575

155

420

Миколаївська

335

40

295

365

45

320

406

46

360

450

50

400

Одеська

165

165

-

168

168

-

170

170

-

625

175

450

Полтавська

360

350

10

415

400

15

470

450

20

495

475

20

Ровенська

255

225

30

262

227

35

272

235

37

280

240

40

Сумська

367

47

320

370

50

320

423

53

370

440

55

385

Тернопільська

81

11

70

88

18

70

90

20

70

94

24

70

Харківська

1230

280

950

1300

300

1000

1400

350

1050

1500

400

1100

Херсонська

120

90

30

125

95

30

128

98

30

130

100

30

Хмельницька

270

160

110

275

165

110

277

167

110

280

170

110

Черкаська

242

112

130

245

115

130

248

118

130

250

120

130

Чернівецька

213

83

130

215

85

130

217

87

130

220

90

130

Чернігівська

255

25

230

257

27

230

260

30

230

265

35

230

м. Київ

1475

35

1440

1480

40

1440

1485

45

1440

2190

50

2140

м. Севастополь

3

3

-

5

5

-

7

7

-

10

10

-

Всього

13198

5558

7640

13710

5930

7780

13977

6155

7822

16370

6370

10000

 

ЗАВДАННЯ
по виробництву м'ясних напівфабрикатів на підприємствах громадського харчування державної торгівлі на 1977 - 1980 роки

/тонн/

Області

1977 рік

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Вінницька

550

580

610

630

Волинська

1550

1660

1700

1770

Ворошиловградська

7400

7930

8300

8600

Дніпропетровська

6120

6420

6700

6950

Донецька

16320

17110

17500

18100

Житомирська

1880

2180

2280

2350

Закарпатська

1600

1660

1700

1770

Запорізька

4730

4950

5190

5430

Івано-Франківська

1100

1170

1200

1240

Київська

600

620

650

670

Кіровоградська

540

550

570

580

Кримська

7260

7590

7800

8050

Львівська

4590

4810

5000

5170

Миколаївська

2130

2230

2340

2420

Одеська

5370

5630

5900

6100

Полтавська

3000

3150

3300

3400

Ровенська

1220

1270

1320

1360

Сумська

500

520

540

560

Тернопільська

1110

1170

1200

1240

Харківська

8350

8760

9100

9400

Херсонська

960

1000

1050

1100

Хмельницька

720

760

800

830

Черкаська

590

610

630

650

Чернівецька

1600

1670

1740

1800

Чернігівська

330

340

360

380

м. Київ

2880

2710

2620

2600

м. Севастополь

1000

1050

1100

1150

Всього

84000

88100

91200

94300

 

ЗАВДАННЯ
по переведенню підприємств громадського харчування державної торгівлі на повне комплексне постачання напівфабрикатами в 1977 - 1980 роках

/кількість підприємств/

Області

1977 рік

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Вінницька

5

6

6

9

Волинська

5

6

8

10

Ворошиловградська

23

30

40

70

Дніпропетровська

10

15

20

25

Донецька

30

50

75

90

Житомирська

10

10

20

25

Закарпатська

10

30

30

40

Запорізька

7

11

10

10

Івано-Франківська

10

20

30

40

Київська

10

10

20

30

Кіровоградська

5

6

7

10

Кримська

10

20

30

30

Львівська

30

45

70

100

Миколаївська

5

6

7

10

Одеська

10

10

20

25

Полтавська

5

10

10

15

Ровенська

4

5

8

10

Сумська

15

20

25

30

Тернопільська

2

5

6

6

Харківська

50

90

120

155

Херсонська

4

5

8

10

Хмельницька

15

20

25

25

Черкаська

10

20

25

35

Чернівецька

5

10

10

20

Чернігівська

10

10

20

20

м. Київ

35

50

80

90

м. Севастополь

5

10

10

20

Всього

340

530

740

960

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію загальнотоварних складів в торговельних організаціях Мінторгу УРСР на 1976 - 1980 роки

Потужність -

тис. кв. м
тис. куб. м

 

Всього на 1976 - 1980 роки

480
2638,3

в тому числі по роках:

 

1977

28,3
121,5

1978

80
440

1979

128,1
704,6

1980

177,4
975

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію загальнотоварних складів у споживчій кооперації на 1976 - 1980 роки

 

/тис. кв. м
тис. куб. м/

 

Області

1976 - 1980 роки - всього

в тому числі

1977 рік

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Вінницька

10
49

3
13

-

7
36

-

Волинська

10
49

-

-

-

-

Ворошиловградська

10
49

10
49

-

-

-

Дніпропетровська

17
82

15
77

-

-

-

Донецька

25
120

-

15
81

-

-

Житомирська

7
33

2
5

-

4,7
27

-

Закарпатська

10
49

10
49

-

-

-

Івано-Франківська

3
14

2
8

-

1
6

-

Київська

30
151

-

-

5
31

10
59

Кіровоградська

20
100

10
50

10
50

-

-

Кримська

10
49

-

-

-

-

Львівська

10
49

-

9
46

-

-

Миколаївська

22,4
112

7,4
47

-

-

-

Одеська

35,9
170

2,9
10

16
68

17
92

-

Полтавська

10
40

-

-

3
19

-

Ровенська

10
49

-

-

-

-

Сумська

37,4
180

2,4
10

-

13,8
58

21,2
112

Тернопільська

10
49

-

5,5
24

-

4,5
25

Харківська

20
90

-

-

3
17

15,8
70

Херсонська

10
47

5
22

-

-

3,5
22

Хмельницька

10
49

1,6
7

-

6,4
35

-

Черкаська

30
147

5
20

2,5
12

7,5
38

10
62

Чернівецька

5
24

-

-

5
24

-

Чернігівська

22
109

10
41

7
38

-

5
30

Господарство Укоопспілки

15,3
70

3,7
12

5
21

1,6
7

5
30

Всього

400
1930

90
420

70
340

75
390

75
410

 

ПЛАН
розвитку торговельної мережі споживчої кооперації по продажу сільськогосподарської продукції, що закуповується по цінах за домовленістю

/кв. м торгової площі/

Області

1978 - 1980 роки - всього

в тому числі

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Вінницька

700

200

200

300

Волинська

300

100

100

100

Ворошиловградська

500

200

200

100

Дніпропетровська

400

200

200

-

Донецька

600

200

200

200

Житомирська

500

200

100

200

Закарпатська

300

100

100

100

Запорізька

500

200

200

100

Івано-Франківська

300

100

100

100

Київська

500

200

200

100

Кіровоградська

400

200

200

-

Кримська

700

300

100

300

Львівська

600

200

200

200

Миколаївська

300

100

100

100

Одеська

700

200

200

300

Полтавська

400

100

100

200

Ровенська

300

100

100

100

Сумська

300

100

100

100

Тернопільська

300

100

100

100

Харківська

600

200

200

200

Херсонська

400

200

100

100

Хмельницька

400

200

100

100

Черкаська

500

200

200

100

Чернівецька

300

100

100

100

Чернігівська

500

200

200

100

м. Київ

500

200

200

100

м. Севастополь

200

100

100

-

Всього

12000

4500

4000

3500

 

ЗАВДАННЯ
по будівництву учбових будинків і гуртожитків для торговельних учбових закладів по Мінторгу УРСР на 1977 - 1980 роки

 

Рік введення в дію

Кількість місць

I. Професійно-технічні училища

 

 

м. Житомир

1977

960

м. Івано-Франківськ

1977

600

м. Ужгород

1977

500

м. Чернігів

1977

600

м. Суми

1980

600

м. Кіровоград

1980

930

II. Учбовий корпус технікуму радянської торгівлі, м. Жданов

1979

960

III. Гуртожитки

 

 

при школі метрдотелів, м. Київ

1980

600

при технікумах:

 

 

громадського харчування, м. Харків

1980

600

радянської торгівлі, м. Ужгород

1979

500

радянської торгівлі, м. Ялта

1980

400

громадського харчування, м. Львів

1980

600

радянської торгівлі, м. Миколаїв

1980

394

 

ЗАВДАННЯ
по будівництву учбових будинків і гуртожитків для торговельних учбових закладів у споживчій кооперації на 1977 - 1980 роки

 

Рік введення в дію

Кількість місць

I. Кооперативні училища

 

 

м. Івано-Франківськ

1978

400

м. Виноградів Закарпатської області

1978

300

м. Херсон /розширення/

1978

250

м. Білгород-Дністровський Одеської області

1980

720

II. Технікуми

 

 

м. Київ

1977

1100

смт Безлюдівка Харківської області

1979

1100

III. Гуртожитки

 

 

кооперативного технікуму смт Безлюдівка Харківської області

1980

450

кооперативного училища в м. Івано-Франківську

1979

430

____________

Опрос