Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке подведения итогов Всесоюзного социалистического соревнования за повышение эффективности производства и качества работы, успешное выполнение заданий десятой пятилетки

Совет Министров УССР, Украинский республиканский совет профессиональных союзов
Постановление, Перечень от 29.07.1977 № 403

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
І УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

ПОСТАНОВА

від 29 липня 1977 р. N 403

Київ

Про порядок підведення підсумків Всесоюзного соціалістичного змагання за підвищення ефективності виробництва і якості роботи, успішне виконання завдань десятої п'ятирічки

У відповідності з постановою Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 5 липня 1977 р. N 604 "Про порядок підведення підсумків Всесоюзного соціалістичного змагання за підвищення ефективності виробництва і якості роботи, успішне виконання завдань десятої п'ятирічки" Рада Міністрів Української РСР і Українська республіканська рада професійних спілок ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Встановити, що матеріали для підведення підсумків Всесоюзного соціалістичного змагання у десятій п'ятирічці і пропозиції про нагородження його переможців перехідними Червоними прапорами ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ подаються Раді Міністрів УРСР і Українській республіканській раді професійних спілок до 20 січня наступного за звітним року:

по промислових, виробничих та інших об'єднаннях, їх виробничих одиницях, підприємствах, будовах, науково-дослідних, проектних, конструкторських організаціях, центрах по науковій організації праці та інших організаціях і установах республіканського підпорядкування - Міністерством автомобільного транспорту УРСР, Міністерством будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР, Міністерством місцевої промисловості УРСР, Міністерством побутового обслуговування населення УРСР, Міністерством житлово-комунального господарства УРСР, Головрічфлотом УРСР, Головкиївміськбудом і республіканськими комітетами профспілок за погодженням з обласними і Київським міським комітетами Компартії України та облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами;

по областях, містах, міських районах - облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами та обласними і Київською міською радами профспілок за погодженням з обласними і Київським міським комітетами Компартії України;

по сільських районах - Міністерством сільського господарства УРСР разом з Міністерством радгоспів УРСР, Міністерством заготівель УРСР, Міністерством харчової промисловості УРСР, Головплодвинпромом УРСР, ЦСУ УРСР і відповідними республіканськими комітетами профспілок. Матеріали Міністерству сільського господарства УРСР подають облвиконкоми і облпрофради за погодженням з обкомами Компартії України до 10 січня наступного за звітним року.

2. Розгляд матеріалів для підведення підсумків Всесоюзного соціалістичного змагання у десятій п'ятирічці і підготовку пропозицій про нагородження його переможців доручити Українській республіканській раді професійних спілок /скликання/, Управлінню Справами Ради Міністрів УРСР, Державному комітету Ради Міністрів УРСР по праці, Держплану УРСР, Держбуду УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству фінансів УРСР і ЦСУ УРСР.

3. Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, міністерствам і відомствам УРСР, обласним і Київській міській радам та республіканським комітетам профспілок забезпечи глибокий аналіз і своєчасне підведення підсумків соціалістичного змагання міст, міських і сільських районів, колективів промислових, виробничих та інших об'єднань, їх виробничих одиниць, підприємств, будов, колгоспів, радгоспів, організацій і установ, бригад, дільниць, відділків, ферм і ланок, працівників промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства та інших галузей народного господарства за підвищення ефективності виробництва і якості роботи, успішне виконання завдань десятої п'ятирічки.

4. Взяти до відома і керівництва, що Рада Міністрів СРСР і Всесоюзна Центральна Рада Професійних Спілок постановою від 5 липня 1977 р. N 604:

1) Встановили, що підсумки Всесоюзного соціалістичного змагання за підвищення ефективності виробництва і якості роботи, успішне виконання завдань десятої п'ятирічки союзних республік, областей, міст, міських і сільських районів, колективів промислових, виробничих, науково-виробничих, міжгосподарських, агропромислових та інших об'єднань, їх виробничих одиниць, підприємств, будов, колгоспів, радгоспів, науково-дослідних, проектних, конструкторських та інших організацій і установ, вищих учбових закладів підводяться по кожному року десятої п'ятирічки і п'ятирічці в цілому по результатах виконання ними народногосподарських планів і завдань п'ятирічки з урахуванням зустрічних планів і соціалістичних зобов'язань, з врученням переможцям перехідних Червоних прапорів ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ.

При підведенні підсумків Всесоюзного соціалістичного змагання за 1977 рік враховуються також результати, досягнуті у змаганні за гідну зустріч 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції.

2) Встановили, що матеріали для підведення підсумків Всесоюзного соціалістичного змагання і пропозиції про нагородження його переможців перехідними Червоними прапорами ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ подаються Раді Міністрів СРСР і ВЦРПС до 25 січня наступного за звітним року:

по промислових, виробничих, науково-виробничих, міжгосподарських, агропромислових та інших об'єднаннях, їх виробничих одиницях, підприємствах, будовах, радгоспах, науково-дослідних, проектних, конструкторських організаціях, центрах по науковій організації праці та інших організаціях і установах, вищих учбових закладах союзного і союзно-республіканського підпорядкування - міністерствами /відомствами/ СРСР і ЦК профспілок, а республіканського підпорядкування - Радами Міністрів союзних республік і республіканськими радами профспілок;

по колгоспах - Міністерством сільського господарства СРСР і ЦК профспілки працівників сільського господарства;

по науково-дослідних, проектних і конструкторських організаціях, об'єднаннях і підприємствах, центрах по науковій організації праці, що змагаються за успішне виконання комплексних програм по розв'язанню найважливіших науково-технічних проблем, - Державним комітетом Ради Міністрів СРСР по науці і техніці та Всесоюзною радою науково-технічних товариств;

по областях, містах, міських і сільських районах - Радами Міністрів союзних республік і республіканськими радами профспілок.

Подання матеріалів провадиться за погодженням з відповідними партійними і радянськими органами.

3) Встановили, що виплата грошових премій по підсумках Всесоюзного соціалістичного змагання провадиться:

виробничим об'єднанням, підприємствам, будовам, організаціям, установам, що знаходяться на господарському розрахунку, а також виробничим одиницям об'єднань і виробництвам, екіпажам суден - за рахунок надпланового прибутку, а при недостачі його - за рахунок вільного залишку прибутку або надпланової економії від зниження собівартості, одержаної виробничим об'єднанням, підприємством, будовою, організацією, установою з початку календарного року. При відсутності вказаних джерел премія виробничим одиницям об'єднань і виробництвам, екіпажам суден виплачується за рахунок централізованого /резервного/ фонду матеріального заохочення міністерства /відомства/ або за рахунок коштів, вказаних у пункті 5 постанови Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 5 липня 1977 р. N 604 /підпункт 4 пункту 4 цієї постанови/;

науково-виробничим об'єднанням - за рахунок надпланового прибутку або надпланової економії, одержаної ними з початку календарного року, а при недостачі надпланового прибутку або економії - за рахунок коштів централізованого фонду преміювання за створення і впровадження нової техніки міністерства /відомства/;

науково-дослідним, проектно-технологічним і конструкторським організаціям, центрам по науковій організації праці, що знаходяться на господарському розрахунку, - за рахунок прибутку, що залишається згідно з діючим законодавством у розпорядженні цих організацій, а що знаходяться на державному бюджеті - за рахунок економії коштів по кошторису на дослідно-конструкторські і науково-дослідні роботи. В разі недостачі вказаних коштів виплата грошових премій може провадитися за рахунок централізованого фонду преміювання за створення і впровадження нової техніки міністерства /відомства/;

проектним і розвідувальним організаціям, що виконують роботи для капітального будівництва, - за рахунок надпланового прибутку, одержаного ними з початку календарного року, а при недостачі його в організаціях, переведених на нову систему планування і економічного стимулювання, - за рахунок вільного залишку прибутку організації;

організаціям і установам, що знаходяться на бюджеті /крім науково-дослідних, проектних і конструкторських організацій/, - за рахунок економії по їх кошторисах витрат, а при недостачі цих коштів - за рахунок загальної економії по кошторисах витрат установ і організацій /за винятком економії по капітальних вкладеннях/ в межах відповідного бюджету /районного, міського, обласного та іншого бюджету/, за рахунок коштів якого здійснюється фінансування витрат цих організацій і установ;

радгоспам, агропромисловим об'єднанням та іншим державним сільськогосподарським підприємствам і організаціям - за рахунок прибутку або надпланової економії;

колективам бригад, дільниць, відділків, ферм і ланок, передовикам виробництва у сільському господарстві - за рахунок коштів союзного бюджету, а працівникам провідних професій, колективам бригад, дільниць в інших галузях народного господарства - за рахунок коштів, вказаних у пункті 5 постанови Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 5 липня 1977 р. N 604;

промисловим об'єднанням /апарату управління/ - за рахунок централізовуваної міністерством /відомством/, Радою Міністрів союзної республіки частини коштів фондів матеріального заохочення цих об'єднань, призначених для преміювання працівників апарату управління об'єднань;

сільським районам, колгоспам, міжгосподарським сільськогосподарським підприємствам, а також науково-дослідним установам і вищим учбовим закладам Міністерства сільського господарства СРСР - за рахунок коштів союзного бюджету;

містам і міським районам - за рахунок коштів бюджетів союзних республік.

4) Збільшили на десяту п'ятирічку виробничим міністерствам і відомствам згідно з додатком до цієї постанови розміри коштів, передбачених постановами Ради Міністрів СРСР від 11 квітня 1953 р. N 1002 і від 4 травня 1955 р. N 861 для виплати премій і придбання пам'ятних подарунків для працівників підприємств і організацій - переможців у соціалістичному змаганні, з 0,05 до 0,1 процента загального фонду заробітної плати.

Дозволили решті міністерств і відомств, а також виконкомам обласних Рад депутатів трудящих використовувати на цю мету частину економії фонду заробітної плати підвідомчих підприємств і організацій у межах до 0,05 процента планового фонду заробітної плати. Надали право Радам Міністрів союзних республік дозволяти облвиконкомам передавати в разі необхідності частину цих коштів союзно-республіканським і республіканським міністерствам союзних республік. По підприємствах, організаціях і установах невиробничих галузей використовувати на вказану мету економію по кошторису.

Встановили, що для виплати премій і придбання пам'ятних подарунків можуть бути також використані кошти централізованих фондів матеріального заохочення міністерств /відомств/ і фондів матеріального заохочення підприємств і організацій. По підприємствах і організаціях, які не переведені на нову систему планування і економічного стимулювання і не мають фондів матеріального заохочення, дозволили використовувати на вказану мету кошти інших заохочувальних фондів у частині, призначеній для преміювання працівників.

5) Встановили грошові премії для переможців у Всесоюзному соціалістичному змаганні: міст і міських районів - у розмірі 10 - 40 тис. карбованців і сільських районів - у розмірі 5 - 15 тис. карбованців.

З грошових премій, що присуджуються містам, міським і сільським районам, не менше 85 процентів повинно спрямовуватися на преміювання передовиків виробництва.

На індивідуальне преміювання робітників, інженерно-технічних працівників і службовців, що відзначилися у змаганні, може бути використано в об'єднаннях, на підприємствах, в організаціях і установах, де нарахована премія становить менше 2 тис. карбованців, до 100 процентів виділеної суми, а при нарахуванні премій понад 2 тис. карбованців - до 70 процентів виділеної суми. Решта премії використовується на будівництво і ремонт жилих будинків, їдалень і гуртожитків, Палаців і Будинків культури, санаторіїв, профілакторіїв, пансіонатів, будинків і баз відпочинку, дитячих садків і ясел, піонерських таборів, спортивних споруд та інших об'єктів культурно-побутового призначення і охорони здоров'я, на придбання для них обладнання та інвентаря, літератури для заводських бібліотек, на проведення культурно-освітніх, оздоровчих і фізкультурних заходів.

Кошти, спрямовані на індивідуальне преміювання робітників, інженерно-технічних працівників і службовців, розподіляються пропорційно виплатам з фонду їх заробітної плати і фонду матеріального заохочення.

При присудженні об'єднанню, підприємству, організації, установі перехідного Червоного прапора ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ та грошової премії генеральні директори /директори/, їх заступники, головні інженери і головні бухгалтери можуть бути премійовані вищестоящою організацією у розмірі до 50 процентів, а при присудженні перехідного Червоного прапора міністерства /відомства/ і ЦК профспілки та першої грошової премії - до 25 процентів, другої і третьої грошових премій - до 20 процентів місячного посадового окладу.

Витрачання коштів на преміювання по підсумках соціалістичного змагання провадиться керівниками об'єднань, підприємств, організацій і установ за погодженням з відповідними комітетами профспілок.

Визнали за необхідне підвищити значимість премій, що виплачуються по підсумках соціалістичного змагання, повніше враховувати при преміюванні особистий внесок працівника в досягнення високих показників трудового колективу, не допускати зрівняльного підходу у виплаті премій. Встановили, що мінімальна сума премії одного працівника повинна бути не менше 10 процентів його місячної тарифної ставки /посадового окладу/.

6) Доручили Державному комітету Ради Міністрів СРСР по праці і соціальних питаннях разом з ВЦРПС затвердити до 1 грудня 1977 р. розміри грошових премій для колективів - переможців у Всесоюзному соціалістичному змаганні з урахуванням проведеної роботи по удосконаленню управління народним господарством, підвищенню концентрації виробництва і необхідності дальшого поліпшення матеріального стимулювання учасників змагання.

 

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Голова Української республіканської
ради професійних спілок

В. СОЛОГУБ

Інд. 26

 

ПЕРЕЛІК
виробничих міністерств і відомств, яким постановою Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 5 липня 1977 р. N 604 збільшуються розміри коштів для виплати премій працівникам підприємств, об'єднань, будов, організацій з 0,05 до 0,1 процента загального фонду заробітної плати

Мінавіапром

Мінавтопром

Мінгазпром

МЦА

Мінмаш

Мінтваринмаш

Мінлегхарчомаш

Мінмедпром

Мінморфлот

Міннафтопром

Міноборонпром

Мінзагмаш

Мінприлад

Мінпромзв'язку

Міншляхів

Мінрадіопром

Мінсередмаш

Мінверстатопром

Мінбудшляхмаш

Міннафтогазбуд

Мінсуднопром

Мінсільгоспмаш

Мінтрансбуд

Мінважмаш

Міненергомаш

Мінхіммаш

Мінхімпром

Мінпапірпром

Мінелектронпром

Мінелектротехпром

Мінгео СРСР

Мінзаг СРСР

Мінлегпром СРСР

Мінліспром СРСР

Мінводгосп СРСР

Мінмонтажспецбуд СРСР

Мінм'ясомолпром СРСР

Міннафтохімпром СРСР

Мінхарчопром СРСР

Мінпромбуд СРСР

Мінбудматеріалів СРСР

Мінрибгосп СРСР

Мінзв'язку СРСР

Мінсільбуд СРСР

Мінсільгосп СРСР

Мінбуд СРСР

Мінважбуд СРСР

Мінвуглепром СРСР

Мінкольормет СРСР

Мінчормет СРСР

Міненерго СРСР

Держлісгосп СРСР /по промисловій діяльності/

Держкомвидав СРСР /підприємства і організації поліграфічної промисловості/

Союзсільгосптехніка /крім організацій матеріально-технічного постачання/

Головмікробіопром

ГУГК

Держзнак Мінфіну СРСР

Союзлічтехніка ЦСУ СРСР

Примітка.

До цього переліку відносяться також по союзних республіках:

одноіменні міністерства /відомства/; міністерства /відомства/ радгоспів, річкового флоту, будівництва і експлуатації автомобільних шляхів, автомобільного транспорту, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, житлово-комунального господарства /по підприємствах і організаціях виробничих галузей народного господарства/, по заготівлі, переробці і реалізації овочів і фруктів, виноградарству і виноробству; Головне управління по будівництву міста Києва.

____________

Опрос