Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке ведения государственного земельного кадастра

Совет Министров УССР
Положение, Постановление от 29.07.1977 № 400
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 29 липня 1977 р. N 400

Київ

Про порядок ведення державного земельного кадастру

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 12 січня 1993 року N 15)

На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 10 червня 1977 р. N 501 "Про порядок ведення державного земельного кадастру Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. У відповідності з Земельним кодексом Української РСР Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ і облвиконкомам здійснити необхідні заходи по забезпеченню ведення починаючи з 1977 року державного земельного кадастру /який включає дані реєстрації землекористувань, обліку кількості і якості земель, бонітування грунтів і економічної оцінки земель/ з метою організації ефективного використання земель та їх охорони, планування народного господарства, розміщення і спеціалізації сільськогосподарського виробництва, меліорації земель і хімізації сільського господарства, а також здійснення інших народногосподарських заходів, зв'язаних з використанням земель.

Ведення державного земельного кадастру здійснюється відповідно до Положення про порядок ведення державного земельного кадастру, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 10 червня 1977 р. N 501 /додається/.

2. Зобов'язати Міністерство сільського господарства УРСР, Південне відділення ВАСГНІЛ і облвиконкоми забезпечити силами республіканського проектного інституту по землевпорядкуванню "Укрземпроект", Українського науково-дослідного інституту грунтознавства і агрохімії імені О. Н. Соколовського, Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства імені О. Г. Шліхтера, з залученням інших проектних і науково-дослідних організацій, завершення в 1980 році робіт по оцінці земель колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств.

3. Міністерству сільського господарства УРСР організувати проведення аеро- і топозйомочних робіт, грунтових, геоботанічних та інших обслідувань земель в обсягах, які забезпечать систематичне уточнення і оновлення даних, що включаються в державний земельний кадастр.

4. Головпостачу УРСР за замовленням Міністерства сільського господарства УРСР провести на обчислювальних центрах обробку необхідної первинної інформації для визначення показників оцінки земель. Міністерству сільського господарства УРСР передати Головпостачу УРСР для цієї мети ліміти з праці.

5. Держплану УРСР, Укрсільгосптехніці, Головпостачу УРСР, ЦСУ УРСР, Державному комітету Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, Державному комітету Ради Міністрів УРСР по кінематографії виділяти на 1978 - 1980 роки Міністерству сільського господарства УРСР і Південному відділенню ВАСГНІЛ обчислювальну і розмножувальну техніку, геодезичні інструменти, автомобілі, устаткування і матеріали, необхідні для здійснення робіт по державному обліку земель і веденню земельного кадастру, в кількості та обсягах згідно з додатком*.

____________
* Не наводиться.

6. Міністерству сільського господарства УРСР ввести в штати головного управління по землекористуванню, землеустрою, полезахисному лісорозведенню і охороні земель дві посади головних інженерів-інспекторів по державному обліку земель і земельному кадастру та у відділах землекористування і землеустрою обласних управлінь сільського господарства - по одній зазначеній посаді у межах штатної чисельності, фонду заробітної плати і граничних асигнувань, встановлених Міністерству на утримання органів державного управління, що знаходяться на бюджеті.

7. Дозволити Міністерству радгоспів УРСР ввести в штати центрального апарату посаду головного інженера-інспектора по державному обліку земель і земельному кадастру в межах штатної чисельності, фонду заробітної плати і граничних асигнувань, встановлених Міністерству на утримання апарату управління.

8. Міністерству сільського господарства УРСР з участю Держбуду УРСР, Міністерства житлово-комунального господарства УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів до 1 січня 1978 р. підготувати і подати Раді Міністрів УРСР погоджені з Міністерством сільського господарства СРСР пропозиції про порядок здійснення робіт, зв'язаних з веденням кадастрової документації в містах.

9. Довести до відома міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, що Рада Міністрів СРСР постановою від 10 червня 1977 р. N 501:

1) Встановила, що формами кадастрової документації є:

земельнокадастрова книга підприємства, організації і установи, яким земля надана в постійне або довгострокове користування;

державна земельнокадастрова книга району /міста/;

державний земельний кадастр області, краю, автономної і союзної республіки;

державний земельний кадастр СРСР.

2) Встановила, що всі грунтові і геоботанічні обслідування в СРСР провадяться підприємствами, організаціями і установами, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, за програмами, погодженими з відповідними державними землевпорядними органами системи Міністерства сільського господарства СРСР, з урахуванням необхідності використання матеріалів цих обслідувань для ведення державного земельного кадастру.

3) Встановила, що порядок ведення кадастрової документації по землях, відведених для спеціальних об'єктів, визначається Міністерством сільського господарства СРСР за погодженням з відповідними міністерствами і відомствами.

4) Зобов'язала Міністерство фінансів СРСР передбачати починаючи з 1978 року виділення щорічно асигнувань для виконання аеро- і топозйомочних, обслідувальних, обчислювальних, оціночних та інших робіт, зв'язаних з веденням державного обліку земель і земельного кадастру.

5) Запропонувала Міністерству цивільної авіації виконувати за договорами з організаціями Міністерства сільського господарства СРСР аерофотозйомочні роботи, необхідні для ведення державного земельного кадастру.

10. Визнати такими, що втратили силу:

постанову Ради Міністрів УРСР від 17 січня 1955 р. N 63 "Про заходи по виконанню постанови Ради Міністрів Союзу РСР від 31 грудня 1954 року N 2529 "Про єдиний державний облік земельного фонду СРСР";

постанову Ради Міністрів УРСР від 31 серпня 1962 р. N 982 "Про заходи по виконанню постанови Ради Міністрів СРСР від 12 липня 1962 року N 730 "Про поліпшення державного обліку земель і використання їх у сільськогосподарському виробництві";

постанову Ради Міністрів УРСР від 30 грудня 1962 р. N 1453 "Про часткову зміну порядку ведення державного обліку земель і реєстрації землекористувань" /ЗП УРСР, 1962 р., N 12, ст. 183/.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 22

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок ведення державного земельного кадастру

1. У відповідності з статтею 46 Основ земельного законодавства Союзу РСР і союзних республік для забезпечення раціонального використання земельних ресурсів країни ведеться державний земельний кадастр, який містить сукупність вірогідних і необхідних відомостей про природний, господарський і правовий стан земель.

Державний земельний кадастр ведеться за єдиною для Союзу РСР системою і включає дані реєстрації землекористувань, обліку кількості і якості земель, бонітування грунтів і економічної оцінки земель.

2. Ведення державного земельного кадастру здійснюється землевпорядною службою системи Міністерства сільського господарства СРСР.

3. Міністерство сільського господарства СРСР:

здійснює керівництво роботами по реєстрації землекористувань, державному обліку земель та іншими роботами, зв'язаними з веденням державного земельного кадастру;

розробляє і затверджує методичні вказівки і інструкції по державній реєстрації землекористувань, обліку кількості і якості земель та їх оцінці /бонітуванню грунтів і економічній оцінці земель/, по проведенню грунтових і геоботанічних обслідувань, а також по змісту планово-картографічних матеріалів, що використовуються для ведення державного земельного кадастру.

Методичні вказівки і інструкції, що видаються Міністерством сільського господарства СРСР в межах його компетенції з питань, зв'язаних з веденням державного земельного кадастру, є обов'язковими для всіх міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ, а також для громадян;

- забезпечує систематизацію, вивчення і зберігання даних про наявність земель і розподіл їх по категоріях, угіддях і землекористувачах, а також видання матеріалів державного земельного кадастру, що підлягають опублікуванню.

4. З метою забезпечення періодичного уточнення і оновлення кадастрових даних:

а) керівники підприємств, організацій і установ, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, щорічно не пізніше 15 листопада подають до виконкомів відповідних районних /міських/ Рад депутатів трудящих звіти за станом на 1 листопада про зміни, що відбулися в складі земель, які знаходяться в користуванні цих підприємств, організацій і установ, за формою, що затверджується Міністерством сільського господарства СРСР;

б) відповідні державні землевпорядні органи складають звіти про наявність і якісний стан земель по районах, областях, краях, автономних і союзних республіках за станом на 1 листопада з включенням до них:

щорічно - відомостей про наявність сільськогосподарських угідь /в тому числі окремо відомостей про наявність зрошуваних і осушених земель/, розподіл їх по видах і землекористувачах, а також відомостей про землі, відведені в минулому році підприємствам, організаціям і установам для несільськогосподарських потреб;

один раз на п'ять років - відомостей про наявність земель і розподіл їх по категоріях, угіддях і землекористувачах, а також відомостей про якісний стан земель і про оцінку їх.

5. Звіти про наявність, якісний стан і оцінку земель, що складаються у відповідності з пунктом 4 цього Положення, розглядаються і затверджуються виконкомами районних /міських/ Рад депутатів трудящих не пізніше 1 грудня, виконкомами обласних і крайових Рад депутатів трудящих і Радами Міністрів автономних республік не пізніше 20 грудня звітного року, Радами Міністрів союзних республік /крім Ради Міністрів РРФСР/ не пізніше 20 січня і Радою Міністрів РРФСР не пізніше 30 березня наступного за звітним року.

Ради Міністрів союзних республік подають до Міністерства сільського господарства СРСР звіти про наявність, якісний стан і оцінку земель /по автономних республіках, краях, областях і в цілому по союзній республіці/ в тижневий строк після затвердження цих звітів.

Міністерство сільського господарства СРСР не пізніше 30 квітня наступного за звітним року подає зведений звіт про наявність, якісний стан і оцінку земель /по союзних республіках і в цілому по СРСР/ до Ради Міністрів СРСР, Держплану СРСР і ЦСУ СРСР.

6. За правильність відомостей, які містяться в державній земельнокадастровій книзі району /міста/, несуть відповідальність службові особи, на яких покладено ведення земельнокадастрових книг, та голова райвиконкому /міськвиконкому/.

7. Контроль за додержанням встановлених правил по веденню державного земельного кадастру здійснюється у відповідності з Положенням про державний контроль за використанням земель, затвердженим постановою Ради Міністрів СРСР від 14 травня 1970 р. N 325 /ЗП СРСР, 1970 р., N 9, ст. 71/.

____________

Опрос