Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по усилению борьбы с приписками при перевозках грузов автомобильным транспортом, с потерями и разворовыванием автомобильного бензина и других горюче-смазочных материалов и по улучшению работы автозаправочных станций

Совет Министров УССР
Постановление от 14.07.1977 № 364
редакция действует с 22.08.1991

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 14 липня 1977 р. N 364

Київ

Про заходи по посиленню боротьби з приписками при перевезеннях вантажів автомобільним транспортом, з втратами і розкраданням автомобільного бензину та інших пально-мастильних матеріалів і по поліпшенню роботи автозаправних станцій

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 31 жовтня 1988 року N 335
,
 постановою Кабінету Міністрів Української РСР
 від 22 серпня 1991 року N 166

На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 9 червня 1977 р. N 491 і з метою посилення боротьби з приписками при перевезеннях вантажів автомобільним транспортом, з втратами й розкраданням автомобільного бензину та інших пально-мастильних матеріалів і поліпшення роботи автозаправних станцій Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському та Севастопольському міськвиконкомам забезпечити:

а) поліпшення використання вантажного автомобільного парку, і в першу чергу автомобільних тягачів, напівпричепів і причепів різного призначення; ліквідацію наднормативних простоїв автомобілів під вантажно-розвантажувальними роботами шляхом більш широкого і ефективного використання засобів механізації при проведенні цих робіт, завчасної підготовки вантажовідправниками вантажів до відправлення і своєчасного оформлення товарно-транспортних документів; завантаження рухомого складу до його повної вантажопідйомності;

б) здійснення на підприємствах і в організаціях, що мають автомобільний транспорт або використовують автомобільний транспорт інших міністерств і відомств, щоденного контролю за правильністю обліку роботи автомобільного транспорту;

в) суворе ведення автотранспортними підприємствами і організаціями, вантажовідправниками та вантажоодержувачами облікових карток виконання плану перевезень вантажів, передбачених Статутом автомобільного транспорту Української РСР;

г) оснащення спідометрами всіх автомобілів, на яких перевозяться вантажі, здійснення щоденного контролю за їх справністю і опломбуванням, введення з 1 січня 1978 р. на всіх підприємствах і в організаціях, незалежно від кількості наявних у них автомобілів, журналу обліку роботи та опломбування спідометрів, з покладанням відповідальності за його ведення на керівників автотранспортних підприємств /цехів/;

д) вжиття суворих заходів до осіб, які винні у приписках при перевезеннях вантажів автомобільним транспортом і порушують порядок обліку роботи автомобільного транспорту, допускають експлуатацію автомобілів з несправними або неопломбованими спідометрами і нераціональне витрачання пально-мастильних матеріалів;

є) проведення не рідше одного разу в квартал підвідомчими підприємствами і організаціями - вантажовідправниками /вантажоодержувачами/ звірки даних, на підставі яких автотранспортні підприємства виписують рахунки на оплату перевезень вантажів, з фактично перевезеною цими підприємствами кількістю вантажу. Результати звірки оформляти відповідним актом;

ж) обмеження до одного кварталу строку дії попередньо оплачених єдиних /поясних/ талонів на одержання пально-мастильних матеріалів, що видаються водіям автотранспортних засобів, які належать підприємствам, організаціям і установам.

2. Головнафтопостачзбуту УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, що мають автозаправні станції, облвиконкомам, Київському та Севастопольському міськвиконкомам:

а) розробити і здійснити заходи до поліпшення роботи автозаправних станцій, забезпечення збереження на них пально-мастильних матеріалів, недопущення фактів їх псування та пересортиці і до посилення боротьби з розкраданням цих матеріалів;

б) підпункт "б" пункту 2 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 31.10.88 р. N 335)

в) створити і постійно підтримувати на автозаправних станціях необхідні запаси пально-мастильних матеріалів у потрібному асортименті, особливо на автозаправних станціях, розташованих на туристських автомобільних маршрутах;

г) ширше використовувати пересувні автозаправні станції для відпуску бензину в місцях масового скупчення автомобільного транспорту та ліквідації простоїв автомототранспортних засобів на найбільш завантажених паливозаправних пунктах;

д) встановити зручний для населення режим роботи автозаправних станцій, організувати широку рекламу і докладну інформацію про розташування і режим роботи автозаправних станцій і пунктів продажу громадянам-володільцям транспортних засобів талонів ринкового фонду на придбання пально-мастильних матеріалів, а також про асортимент нафтопродуктів, що є у продажу на зазначених станціях;

є) забезпечити суворе додержання порядку добору кадрів для автозаправних станцій, особливо осіб, які безпосередньо здійснюють відпуск /продаж/ пально-мастильних матеріалів.

3. Головнафтопостачзбуту УРСР збудувати у 1978 - 1980 роках автозаправні станції згідно з додатком.

4. Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

а) підпункт "а" пункту 4 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету Міністрів
 Української РСР від 22.08.91 р. N 166)

б) забезпечити систематичний контроль за виконанням плану будівництва автозаправних станцій, передбачених у додатку до цієї постанови;

в) заборонити закривати і зносити автозаправні станції загального користування без попереднього будівництва силами і за рахунок коштів заінтересованих організацій нових автозаправних станцій.

5. Міністерству автомобільного транспорту УРСР, Міністерству сільського будівництва УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Укрсільгосптехніці, Укоопспілці у двомісячний строк подати Держплану УРСР пропозиції про будівництво в 1978 - 1980 роках автозаправних станцій.

Держплану УРСР узагальнити вказані матеріали і свої пропозиції в місячний строк подати Раді Міністрів УРСР.

6. Міністерству будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР починаючи з 1978 року передбачати у проектах і кошторисах на будівництво нових і реконструкцію діючих автомобільних шляхів республіканського значення будівництво типових автозаправних станцій загального користування у відповідності з будівельними нормами і правилами. Їх будівництво здійснювати за рахунок капітальних вкладень по галузі "Транспорт нафти і нафтопродуктів і постачання народного господарства нафтопродуктами" силами будівельних міністерств і відомств з наступною передачею для експлуатації на баланс нафтопостачзбутових організацій Головнафтопостачзбуту УРСР.

Головнафтопостачзбуту УРСР своєчасно погоджувати місця розміщення автозаправних станцій, забезпечувати на своїх підприємствах виготовлення нестандартного устаткування для їх будівництва та приймання вказаних станцій дня експлуатації на баланс своїх організацій.

Абзац третій пункту 6 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 31.10.88 р. N 335)

Заборонити введення в дію автомобільних шляхів союзного і республіканського значення без автозаправних станцій.

7. Головнафтопостачзбуту УРСР, Міністерству будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР, Міністерству житлово-комунального господарства УРСР, Міністерству внутрішніх справ УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити впорядкування організації руху, стоянок автотранспортних засобів і розміщення торговельних пунктів на територіях, що прилягають до автозаправних станцій, утримання в належному стані під'їздів до них, нанесення на проїзній частині розміток і встановлення сучасних засобів регулювання руху.

8. Міністерству внутрішніх справ УРСР посилити контроль за виконанням постанови Ради Міністрів УРСР від 1 червня 1959 р. N 803 в частині заборони експлуатації автомобілів з несправними або неопломбованими спідометрами та вжити заходів до посилення боротьби з розкраданням автомобільного бензину та інших пально-мастильних матеріалів, а також з приписками при перевезенні вантажів автомобільним транспортом.

9. Укрсільгосптехніці забезпечити доведення до 1980 року виробництва на Берегівському дослідно-експериментальному заводі паливороздавальних колонок до 6,5 тис. штук на рік і запасних частин до них на суму 30 тис. крб. та на Житомирському ремонтному заводі - маслороздавальних колонок до 1,2 тис. штук на рік.

10. Українському республіканському управлінню Держстандарту СРСР посилити державний нагляд за технічним станом і використанням на автозаправних станціях вимірювальної техніки для обліку відпуску бензину та інших пально-мастильних матеріалів.

11. Довести до відома міністерств, відомств УРСР, облвиконкомів, Київського та Севастопольського міськвиконкомів, що Рада Міністрів СРСР постановою від 9 червня 1977 р. N 491 доручила:

а) Держплану СРСР і Міністерству автомобільної промисловості передбачити при розробці проектів планів розвитку народного господарства на 1978 - 1980 роки значне збільшення виробництва автомобільних тягачів різної вантажопідйомності та напівпричепів до них різного призначення /цистерн, рефрижераторів, панелевозів, блоковозів, фермовозів, бортових напівпричепів з тентом та інш./;

б) підпункт "б" пункту 11 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 31.10.88 р. N 335)

в) ЦСУ СРСР і Міністерству фінансів СРСР розробити і затвердити форму акта звірки даних, на підставі яких автотранспортні підприємства виписують рахунки на оплату перевезень вантажів, з фактично перевезеною цими підприємствами кількістю вантажу;

Абзац другий підпункту "в" пункту 11 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 31.10.88 р. N 335)

г) Міністерству автомобільної промисловості передбачати у планах починаючи з 1978 року виробництво спідометрів і гнучких валів до них /приводів/ у кількостях, що повністю забезпечать ремонтно-експлуатаційні потреби вантажного автомобільного транспорту;

д) Головнафтопостачу РРФСР забезпечити розробку в 1977 - 1978 роках і подання в Держбуд СРСР на затвердження проектів типових автозаправних станцій з збірних конструкцій, маючи на увазі, що вони повинні бути оснащені найновішим обладнанням і приладами, а також типових проектів малогабаритних автозаправних станцій кошторисною вартістю до 50 тис. крб. для відпуску автомобільного бензину громадянам - володільцям транспортних засобів;

є) Міністерству нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СРСР забезпечити:

виробництво починаючи з 1977 року для паливороздавальних і маслороздавальних колонок бензомаслостійких шлангів високої якості у кількостях, що задовольняють потребу автозаправних станцій;

поставку починаючи з 1980 року нафтопостачзбутовим організаціям масел і мастил у необхідному асортименті, у зручній упаковці і дрібній розфасовці /у кількості, що не перевищує річну потребу одного автомобіля/.

12. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському та Севастопольському міськвиконкомам доповісти у січні 1978 року Раді Міністрів УРСР про хід виконання цієї постанови.

 

Заступник Голови
Ради Міністрів УРСР

Г. ВАЩЕНКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 34

 

ЗАВДАННЯ
Головнафтопостачзбуту УРСР по будівництву автозаправних станцій в 1978 - 1980 роках

/одиниць/

Області

Всього

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Вінницька

4

2

1

1

Волинська

2

1

1

-

Ворошиловградська

5

1

2

2

Дніпропетровська

6

1

3

2

Донецька

7

3

2

2

Житомирська

2

-

1

1

Закарпатська

1

-

-

1

Запорізька

5

3

1

1

Івано-Франківська

2

1

-

1

Київська

3

-

1

2

Кіровоградська

2

1

-

1

Кримська

5

2

1

2

Львівська

5

2

2

1

Миколаївська

4

2

1

1

Одеська

4

2

1

1

Полтавська

3

2

-

1

Ровенська

1

-

1

-

Сумська

3

1

-

2

Тернопільська

1

-

-

1

Харківська

4

1

2

1

Херсонська

4

-

2

2

Хмельницька

4

2

1

1

Черкаська

2

-

1

1

Чернігівська

2

1

1

-

Чернівецька

2

-

2

-

м. Київ

6

2

2

2

м. Севастополь

1

-

1

-

Разом по УРСР

90

30

30

30

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Опрос