Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О некоторых мерах по обеспечению своевременного введения в действие объектов, сооружаемых на базе импортного оборудования, и об усовершенствовании порядка его кредитования

Совет Министров УССР
Постановление от 29.04.1977 № 251
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 29 квітня 1977 р. N 251

Київ

Про деякі заходи по забезпеченню своєчасного введення в дію об'єктів, що споруджуються на базі імпортного устаткування, і про удосконалення порядку його кредитування

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Ради Міністрів Української РСР
від 1 лютого 1983 року N 55
,
 від 23 серпня 1988 року N 256

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 1992 року N 690)

Рада Міністрів УРСР відмічає, що за останні роки в результаті розвитку економічних і науково-технічних зв'язків з зарубіжними країнами значно збільшились поставки імпортного устаткування на підприємства і будови республіки. У 1976 році тільки на базі комплектного імпортного устаткування збудовано і введено в дію 34 промислові потужності, що мають важливе значення для вирішення народногосподарських завдань та прискорення науково-технічного прогресу в республіці.

Разом з тим у здійсненні закупок і використанні імпортного устаткування мають місце істотні недоліки.

Пропозиції про закупки устаткування за кордоном у ряді випадків вносяться міністерствами і відомствами УРСР без достатнього урахування можливостей своєчасного введення його в дію. Строки будівництва об'єктів на базі цього устаткування не завжди пов'язуються з строками поставки устаткування і потужностями підрядних будівельно-монтажних організацій.

Окремі будови несвоєчасно забезпечуються необхідною проектно-кошторисною документацією, комплектуючим вітчизняним устаткуванням та іншими матеріально-технічними ресурсами, будівельно-монтажні роботи на них ведуться з значним відставанням, не повністю виконуються плани введення в дію об'єктів і потужностей.

У 1976 році план будівельно-монтажних робіт по об'єктах, що споруджуються на комплектному імпортному устаткуванні, виконано на 88 процентів, 15 потужностей не введено в дію. Не виконано план будівельно-монтажних робіт по вказаних об'єктах і за I квартал поточного року /80 проц./, в тому числі Міністерством промислового будівництва УРСР /69 проц./, Міністерством сільського будівництва УРСР /91 проц./, Міністерством будівництва підприємств важкої індустрії УРСР /96 проц./.

Невиконання планів будівництва призводить до недопустимих затримок передачі устаткування в монтаж і його освоєння. В результаті на підприємствах і будовах нагромаджується значна кількість невстановленого імпортного устаткування, в тому числі устаткування на яке закінчилися строки дії гарантій іноземних фірм-поставщиків. За минулий рік запаси невстановленого імпортного устаткування в республіці збільшились на 48,8 млн. крб. і на 1 січня 1977 р. становили 320,3 млн. карбованців. Особливо збільшилися вони на підприємствах Міністерства чорної металургії УРСР /30,4 проц./, Міністерства м'ясної і молочної промисловості УРСР /18,6 проц./, Міністерства харчової промисловості УРСР - в 2,3 раза та Міністерства меліорації і водного господарства УРСР - в 2,2 раза та інших.

Не завжди обгрунтовано визначається міністерствами і відомствами УРСР потреба в кредитах банку для оплати устаткування, яке закуповується за кордоном, що в ряді випадків викликає утруднення в розрахунках. Міністерства і відомства УРСР, капітальні вкладення яким виділяються Радою Міністрів УРСР, подали Українській республіканській конторі Будбанку СРСР заявку на 1977 рік на кредит для оплати імпортного устаткування на 12,5 млн. карбованців менше, ніж передбачено планом поставки цього устаткування, в тому числі по Міністерству зв'язку УРСР - на 3,5 млн. крб., Державному комітету Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі - 3,2 млн. крб., Міністерству торгівлі УРСР - 3,3 млн. крб. і Міністерству побутового обслуговування населення УРСР - 2,0 млн. карбованців.

Всі вказані недоліки свідчать про ослаблення відповідальності керівників міністерств і відомств УРСР за замовлення і використання імпортного устаткування. Між іншим, постановою Ради Міністрів УРСР від 29 вересня 1970 р. N 520 персональну відповідальність за забезпечення своєчасного будівництва і введення в дію об'єктів, що споруджуються на базі імпортного устаткування, покладено на міністрів і керівників відомств УРСР.

З метою забезпечення своєчасного введення в дію імпортного устаткування і підвищення відповідальності міністерств і відомств республіки за ефективне використання цього устаткування, на виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 6 квітня 1977 р. N 271 Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Зобов'язати міністерства і відомства УРСР:

вжити невідкладних заходів до усунення відмічених у цій постанові недоліків у використанні імпортного устаткування, забезпеченні будов, що здійснюються на базі цього устаткування, необхідними капітальними вкладеннями, проектно-кошторисною документацією і матеріально-технічними ресурсами;

разом з міністерствами і відомствами-підрядчиками у травні ц. р. розглянути хід будівництва кожного об'єкта, що споруджується на базі комплектного імпортного устаткування, уточнити розроблювані у відповідності з постановою Ради Міністрів УРСР від 1 жовтня 1966 р. N 746 плани організації будівництва цих об'єктів і комплексні графіки робіт, налагодження устаткування та освоєння виробничих потужностей, а по об'єктах, які не мають таких планів і графіків, затвердити їх у найкоротший строк, розробити заходи по забезпеченню своєчасного виконання на вказаних об'єктах будівельно-монтажних робіт і посилити контроль за їх виконанням, маючи на увазі здійснювати введення в дію та освоєння імпортного устаткування суворо в межах строків дії гарантій іноземних фірм-поставщиків.

Звернути увагу міністерств і відомств УРСР, і особливо Міністерства чорної металургії УРСР, Міністерства м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерства харчової промисловості УРСР та Міністерства меліорації і водного господарства УРСР, на необхідність підвищенням відповідальності за обгрунтованість замовлень на імпортне устаткування, своєчасне введення його в дію і за визначення потреби в кредиті на оплату цього устаткування.

2. Зобов'язати міністерства і відомства УРСР подавати Держплану УРСР і відповідно Українським республіканським конторам Будбанку СРСР і Держбанку СРСР одночасно з проектом плану на відповідний рік розрахунки вартості імпортних машин, устаткування і матеріалів, що підлягають поставці у плановому році для капітального будівництва, в діючих цінах з урахуванням процентів, що сплачуються при поставці їх у кредит.

Українським республіканським конторам Будбанку СРСР і Держбанку СРСР разом з Держпланом УРСР і Міністерством фінансів УРСР на основі вказаних розрахунків визначати по міністерствах і відомствах УРСР в цілому розміри кредиту /з поквартальним розподілом/, необхідного для оплати імпортних машин, устаткування і матеріалів, та передбачати відповідні суми в проектах кредитних планів.

Міністерствам і відомствам УРСР уточнювати кількість всіх одержуваних у поточному році імпортних машин, устаткування і матеріалів, а також вартість їх у діючих цінах з урахуванням процентів, що сплачуються при поставці в кредит, і уточнені дані подавати Держплану УРСР і відповідно Українським республіканським конторам Будбанку СРСР і Держбанку СРСР щороку до 15 лютого. Уточнення кількості імпортних машин і устаткування /по типах і марках/, що розподіляються по міністерствах і відомствах СРСР і союзних республіках Держпостачем СРСР, провадити разом з Головпостачем УРСР.

Держплану УРСР, Українським республіканським конторам Будбанку СРСР і Держбанку СРСР узагальнювати зазначені матеріали і подавати їх до 1 березня Раді Міністрів УРСР для подання в Держплан СРСР і відповідно в Будбанк СРСР і Держбанк СРСР.

3. Зобов'язати міністерства і відомства УРСР в разі порушення планового строку здачі в монтаж імпортних машин і устаткування розробляти заходи по ліквідації причин відставання будівництва об'єктів і забезпеченню введення в дію та освоєння вказаних машин і устаткування у межах строків дії гарантій іноземних фірм-поставщиків та подавати ці заходи відповідно Українським республіканським конторам Будбанку СРСР і Держбанку СРСР.

Рада Міністрів СРСР постановою від 6 квітня 1977 р. N 271 встановила, що коли в результаті вжитих заходів здача в монтаж імпортних машин і устаткування і введення в дію підприємств і об'єктів, споруджуваних на базі цього устаткування, будуть забезпечені до закінчення строків дії гарантій іноземних фірм, процентна ставка за користування кредитом з моменту настання планового строку здачі машин і устаткування в монтаж до фактичної здачі їх у монтаж знижується до 5 процентів.

Про кожний випадок закінчення строків дії гарантії іноземної фірми по невстановленому устаткуванню міністерствам і відомствам УРСР разом з Українськими республіканськими конторами Будбанку СРСР і Держбанку СРСР повідомляти Раді Міністрів УРСР для доповіді Раді Міністрів СРСР.

4. Головпостачу УРСР разом з міністерствами і відомствами-замовниками вживати заходів до поставки на об'єкти, що споруджуються на базі комплектного імпортного устаткування, комплектуючого вітчизняного устаткування, приладів і кабельної продукції в строки, що забезпечують своєчасне введення їх у дію.

5. Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству сільського будівництва УРСР у травні - червні 1977 р. надолужити відставання, допущене в I кварталі цього року на будівництві об'єктів, що споруджуються на базі комплектного імпортного устаткування. Повністю укомплектувати будови необхідною кількістю робітників, забезпечити своєчасну поставку матеріалів, конструкцій і виробів і встановити дійовий контроль за ходом будівництва вказаних об'єктів.

6. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від 6 квітня 1977 р. N 271 "Про деякі заходи по забезпеченню своєчасного введення в дію об'єктів, що споруджуються на базі імпортного устаткування, і про удосконалення порядку його кредитування":

1) Підпункт 1 пункту 6 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 23.08.88 р. N 256)

2) Абзац перший підпункту 2 пункту 6 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 01.02.83 р. N 55)

Після закінчення планових строків здачі в монтаж імпортних машин і устаткування за користування кредитом стягується 10 процентів річних, а передбачені в планах фінансування капітальних вкладень кошти на погашення кредиту, виданого на оплату цих машин і устаткування, бронюються до здачі їх у монтаж на особливих рахунках у Будбанку СРСР і Держбанку СРСР і використовуються як кредитні ресурси.

Витрати, зв'язані з уплатою вказаних процентів, по діючих підприємствах і організаціях відносяться на результати їх основної діяльності, а по новобудованих підприємствах провадяться за рахунок резерву міністерства /відомства/ для подання фінансової допомоги.

7. Держплану УРСР, Головпостачу УРСР і ЦСУ УРСР щокварталу доповідати Раді Міністрів УРСР про стан будівництва об'єктів, що споруджуються на базі комплектного імпортного устаткування, та про стан використання такого устаткування на підприємствах республіки.

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Держплан УРСР і Головпостач УРСР.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 24

Опрос