Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Южного отделения Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина

Совет Министров УССР
Постановление от 21.03.1977 № 139
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 21 березня 1977 р. N 139

Київ

Питання Південного відділення Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені В. І. Леніна

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 22 січня 1991 року N 16)

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Передати на вирішення Південного відділення ВАСГНІЛ такі питання:

а) затверджувати структуру і штати апарату управління підвідомчих підприємств, організацій і установ /за винятком підприємств, організацій і установ, яким у відповідності з діючим законодавством надано право затверджувати структуру і штати/ в межах встановлених Відділенню плану з праці і граничних асигнувань на утримання апарату управління;

б) залишати в своєму розпорядженні резерв у розмірі до 5 процентів від суми кредитів, встановленої Відділенню по кредитному плану Української республіканської контори Держбанку СРСР;

в) провадити в межах загального фонду заробітної плати, встановленого для Відділення, виплату премій працівникам підприємств і організацій за виконання важливих завдань, крім діючих положень про оплату праці і преміальні системи, а також подавати з цих коштів одноразову допомогу, витрачаючи на зазначену мету не більше 0,05 % загального фонду заробітної плати;

г) створювати і використовувати відповідно до діючих положень:

резерв для подання тимчасової фінансової допомоги підприємствам і організаціям;

резерв фонду заробітної плати по госпрозрахунковій діяльності в розмірі до 2 процентів;

д) затверджувати титульні списки будов, що заново розпочинаються, і перехідних будов виробничого і невиробничого призначення підвідомчих Відділенню підприємств, організацій і установ /крім титульних списків, право затвердження яких відповідно до Загального положення про науково-дослідні, конструкторські, проектно-конструкторські і технологічні організації і Положення про соціалістичне державне виробниче підприємство надано керівникам науково-дослідних установ і директорам підприємств/ і титульні списки проектно-розвідувальних робіт для будівництва майбутніх років, а також технічні /техно-робочі/ проекти на будівництво підприємств, будинків і споруд в порядку, передбаченому для міністерств, відомств УРСР.

Експертиза проектів і кошторисів на будівництво /реконструкцію/ підприємств, будинків і споруд провадиться Відділенням в порядку, встановленому для міністерств, відомств УРСР;

е) збільшувати в разі необхідності протягом року плани фінансування капітальних вкладень по будовах і об'єктах підприємств, організацій і установ Відділення, що перевиконують плани, за рахунок зменшення планів фінансування по будовах і об'єктах, що не виконують планів, без зменшення річних обсягів капітальних вкладень і завдань по введенню в дію потужностей, об'єктів і основних фондів;

ж) переводити діючі підприємства, організації і установи з однієї групи /категорії/ по оплаті праці керівних, інженерно-технічних працівників і службовців в іншу в зв'язку з зміною обсягу їх виробництва /роботи/ і відносити заново створювані підприємства, організації і установи до відповідної групи /категорії/ по оплаті праці керівних, інженерно-технічних працівників і службовців, керуючись при цьому затвердженими в установленому порядку показниками розподілу цих підприємств, організацій та установ по групах /категоріях/ по оплаті праці, в межах встановленого фонду заробітної плати.

При відсутності затверджених показників діючі підприємства, організації та установи з однієї групи /категорії/ по оплаті праці керівних, інженерно-технічних працівників і службовців в іншу переводяться Радою Міністрів УРСР: підприємства - за погодженням і Державним комітетом Ради Міністрів СРСР по праці і соціальних питаннях, а господарські та бюджетні організації і установи - за погодженням з Міністерством фінансів СРСР;

з) утворювати, реорганізовувати і ліквідовувати підприємства, організації і установи в межах встановлених Відділенню планів з праці і граничних асигнувань на утримання апарату управління і за погодженням з Міністерствам фінансів УРСР /за винятком підприємств, організацій і установ, умови утворення, організації і ліквідації яких визначаються спеціальними рішеннями Уряду СРСР/.

2. Держплану УРСР, Головпостачу УРСР і Укрсільгосптехніці передбачати в річних планах виділення Південному відділенню ВАСГНІЛ за його заявками матеріально-технічних ресурсів у відповідній номенклатурі. Головпостачу УРСР і Укрсільгосптехніці забезпечувати поставку і реалізацію вказаних ресурсів.

Матеріально-технічне забезпечення Відділення в 1977 році провадити у відповідності з розподільчими відомостями, погодженими з Держпланом СРСР, Держпостачем СРСР та Міністерством сільського господарства СРСР.

3. Покласти починаючи з 1978 року комплектацію будівництва /реконструкції/ технологічним, сантехнічним, енергетичним і нестандартизованим устаткуванням, кабельною продукцією та приладами об'єктів науково-дослідних установ Південного відділення ВАСГНІЛ:

на Укрголовтваринкомплект при Головпостачі УРСР - лабораторій штучного клімату /фітотронів/, лабораторних комплексів науково-дослідних інститутів, тваринницьких комплексів і птахофабрик, підприємств по виготовленню білково-вітамінних добавок і замінників незбираного молока, об'єктів по боротьбі з захворюваннями тварин, включаючи житлове, комунальне і комунально-побутове будівництво, зв'язане з спорудженням цих об'єктів;

на Укрсільгоспкомплект Укрсільгосптехніки - всіх інших виробничих будов, а також жилих, комунальних і культурно-побутових об'єктів.

Поширити на Південне відділення ВАСГНІЛ починаючи з 1978 року чинність пункту 2 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 26 лютого 1975 р. N 121.

4. Міністерству торгівлі УРСР та Укоопспілці виділяти починаючи з 1977 року для підприємств торгівлі і громадського харчування науково-дослідних установ, дослідних і насінницьких господарств Південного відділення ВАСГНІЛ холодильне, торговельно-технологічне обладнання за номенклатурою, що ними розподіляється.

5. Дозволити Голові Президії Південного відділення ВАСГНІЛ встановлювати працівникам апарату Президії Відділення, підвідомчих підприємств, організацій і установ у межах виділеного Відділенню фонду персональних надбавок до посадових окладів персональні оклади в розмірі до 350 карбованців на місяць незалежно від розмірів посадових окладів.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Інд. 22

Опрос