Идет загрузка документа (84 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О развитии и повышении эффективности использования материально-технической базы Укрмежколхозстроя в 1977 - 1980 годах

Совет Министров УССР
Постановление, Перечень от 05.03.1977 № 117

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 5 березня 1977 р. N 117

Київ

Про розвиток та підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази Укрміжколгоспбуду в 1977 - 1980 роках

На виконання постанови Ради Міністрів УРСР від 19 травня 1971 р. N 224 "Про дальший розвиток матеріально-технічної бази міжколгоспних будівельних, шляхових і проектних організацій у 1971 - 1975 роках" Укрміжколгоспбуд у дев'ятій п'ятирічці провів певну роботу по розвитку власної матеріально-технічної бази.

У порівнянні з восьмою п'ятирічкою збільшено потужності по виробництву асфальтобетону в 4,6 раза, щебеню - 2,2, збірного залізобетону - 1,8, столярних виробів - 1,3, стінових матеріалів в 1,1 раза та інших підприємств по виробництву будівельних матеріалів і конструкцій.

Це дало можливість довести обсяги будівельно-монтажних робіт до 1 млрд. 56 млн. крб. у 1975 році, підвищити рівень індустріалізації, скоротити обсяги незавершеного будівництва.

За роки минулої п'ятирічки міжколгоспними будівельними організаціями введено в дію понад 38 тис. об'єктів виробничого і житлово-цивільного призначення. Побудовано більше 16 тис. км шляхів з твердим покриттям та виконано робіт по благоустрою селищ і колгоспних ферм на площі 31,5 млн. кв. метрів.

Проте Укрміжколгоспбуд не повністю виконав завдання, передбачені вказаною постановою, зокрема по створенню потужностей легких заповнювачів і утеплювачів. Повільними темпами створюються підприємства до заготівлі лісу.

Наявна матеріально-технічна база використовується недостатньо ефективно. Потужності по виробництву стінових матеріалів використовуються лише на 79 процентів, збірного залізобетону на 85 - 90, столярних виробів на 72 проценти.

Дуже повільно освоюються виробничі потужності нових підприємств. З 18 заводів по виробництву збірного залізобетону, побудованих у дев'ятій п'ятирічці, тільки 6 досягли проектної потужності.

Мають місце непоодинокі факти, коли будівництво нових підприємств виробничої бази, особливо цегельних заводів, здійснюється без достатнього техніко-економічного обгрунтування їх розміщення та забезпечення сировиною.

Не приділяється належної уваги створенню підприємств по випуску збірних полегшених конструкцій і виробів, укрупненню дрібних низькорентабельних підприємств, зокрема по видобуванню і переробці нерудних матеріалів, внаслідок чого відпускні ціни на продукцію цих підприємств перевищують державні в 1,5 - 2 рази. Продовжується будівництво малопотужних підприємств.

Дуже повільно здійснюється спеціалізація і кооперування підприємств будівельної індустрії, організація комплектної поставки на об'єкти будівельних конструкцій і виробів.

Якість будівництва сільськогосподарських об'єктів в організаціях Укрміжколгоспбуду залишається на низькому рівні.

Правління Укрміжколгоспбуду, сільськогосподарські органи і колгоспи-замовники не пред'являють належної вимогливості до проектних і будівельних організацій в справі значного підвищення якості робіт.

З метою дальшого розвитку матеріально-технічної бази Укрміжколгоспбуду та підвищення ефективності її використання Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Звернути увагу правління Укрміжколгоспбуду і особисто т. Колотія на серйозні недоліки у використанні наявної виробничої бази, низьку якість проектних і будівельно-монтажних робіт, високу вартість продукції і будівництва та зажадати від них докорінно поліпшити організаторську роботу по зміцненню планової і фінансової дисципліни, використанню основних фондів будівельних організацій і промислових підприємств, впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки та передового досвіду, більш широкому застосуванню збірних полегшених конструкцій і виробів та нових ефективних матеріалів, зниженню вартості і поліпшенню якості виконувана робіт.

2. Схвалити завдання Укрміжколгоспбуду на 1977 - 1980 роки по обсягах будівельно-монтажних і проектно-розвідувальних робіт, виробництву товарної продукції та введенню в дію виробничих потужностей по напрямах і роках згідно з додатками N 2 - 3.

3. Українському міжколгоспному об'єднанню по будівництву забезпечити:

розробку в II кварталі цього року додаткових організаційно-технічних заходів на 1977 - 1980 роки по підвищенню ефективності використання наявних виробничих потужностей;

удосконалення організаційної структури міжколгоспних будівельних організацій і промислових підприємств, їх укрупнення та поліпшення системи управління в усіх ланках;

впорядкування за погодженням з Державним комітетом цін Ради Міністрів УРСР, Держбудом УРСР та іншими заінтересованими міністерствами і відомствами відпускних цін на збірні залізобетонні і полегшені конструкції та вироби, пористі заповнювачі і утеплювачі, нерудні матеріали, столярні вироби та інші матеріали, маючи на увазі стимулювання випуску і застосування нових ефективних конструкцій і виробів;

в 1977 - 1980 роках проектування, будівництво і введення в дію найважливіших об'єктів виробничої бази згідно з додатком N 1;

доведення рівня повнозбірного будівництва сільськогосподарських виробничих об'єктів у загальному обсязі будівельно-монтажних робіт до 40 процентів.

4. Республіканській міжколгоспній раді по будівництву розглянути у II кварталі 1977 року питання про серйозні недоліки в організації контролю за якістю будівельно-монтажних робіт і виробництва будівельних матеріалів, конструкцій і виробів.

5. Погодитись з пропозицією Укрміжколгоспбуду про встановлення завдань по основних програмах науково-дослідних робіт на 1977 - 1980 роки згідно з додатком N 4.

6. Міністерству енергетики і електрифікації УРСР та облвиконкомам при вирішенні питань будівництва зовнішніх електромереж високої напруги і понижувальних трансформаторних підстанцій враховувати потребу в енергопостачанні підприємств будівельної індустрії обласних міжколгоспних об'єднань по будівництву.

7. Держплану УРСР щороку передбачити в проектах народногосподарських планів:

починати з 1 січня 1978 року показники виробничо-господарської діяльності Укрміжколгоспбуду по підрядній діяльності, виробництву будівельних матеріалів, конструкцій і виробів та забезпечення їх відповідними матеріалами і обладнанням;

виділення Укрміжколгоспбуду капіталовкладень по галузі "Сільське господарство" в обсязі 0,6 млн. крб. на дольову участь в житловому будівництві, яке здійснюють облвиконкоми.

8. Погодитись з пропозицією Укрміжколгоспбуду про створення в першому півріччі 1977 року республіканського будівельно-монтажного тресту "Укрміжколгосппромбуд", а також тресту "Нерудпром" з передачею йому у підпорядкування підприємств по виробництву нерудних матеріалів згідно з додатком N 5.

9. Держплану УРСР і Головпостачу УРСР до 1 травня цього року розглянути і подати Раді Міністрів УРСР пропозиції про подання допомоги у виділенні на 1977 рік технологічного обладнання, машин, механізмів та матеріалів, необхідних для доукомплектування об'єктів виробничої бази Укрміжколгоспбуду, введення в дію яких передбачено в 1977 році.

10. Міністерству сільського господарства УРСР і Укрміжколгоспбуду протягом 1977 року розробити заходи по удосконаленню системи планування капітального будівництва в колгоспах і міжколгоспних господарствах, забезпечити докорінне поліпшення роботи обласних /районних/ міжколгоспних управлінь /відділів/ капітального будівництва, здійснити починаючи з 1978 року перехід на дворічне планування будівництва.

11. Держбуду УРСР і Міністерству сільського господарства УРСР посилити контроль за якістю будівельних робіт та виготовленням проектно-кошторисної документації.

12. Встановити порядок затвердження і внесення змін в планові показники по виробничо-господарській діяльності підприємств і організацій системи Укрміжколгоспбуду, аналогічний діючому для державних об'єднань, підприємств, будов і організацій.

Укрміжколгоспбуду погоджувати з Республіканською радою колгоспів основні питання розвитку міжколгоспних підприємств і організацій.

13. Виконкомам обласних і районних Рад депутатів трудящих подавати міжколгоспним будівельним, шляхово-будівельним і проектним організаціям всебічну допомогу в розвитку їх власної виробничої бази і виконанні завдань, встановлених цією постановою на 1977 - 1980 роки.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 22

 

ПЕРЕЛІК
найважливіших об'єктів виробничої бази Укрміжколгоспбуду, які включаються до плану будівництва і введення в дію у 1977 - 1980 роках

 

Одиниця виміру

Потужність

Рік введення в дію

Підприємства по виробництву збірного залізобетону

Завод залізобетонних виробів, с. Люблинець, Волинська область

тис. куб. м

50

1977

Завод залізобетонних виробів, м. Докучаєвськ, Донецька область

- " -

50

1982

Завод залізобетонних виробів, с. Коларівка, Запорізька область /розширення/

- " -

30

1979

Завод залізобетонних виробів, м. Токмак, Запорізька область

- " -

50

1982

Завод залізобетонних виробів, м. Галич, Івано-Франківська область /розширення/

- " -

30

1977

Комбінат "Будіндустрія", м. Кіровоград

- " -

45

1977

Завод залізобетонних виробів, с. Викоти, Львівська область

- " -

30

1981

Завод залізобетонних виробів, смт Кодима, Одеська область /розширення/

- " -

15

1980

Завод залізобетонних виробів, м. Сарни, Ровенська область

- " -

50

1977

Завод залізобетонних виробів, с. Алтинівка, Сумська область /розширення/

- " -

10

1977

Завод залізобетонних виробів, смт Ланівці, Тернопільська область /розширення/

- " -

20

1978

Завод залізобетонних виробів, смт Шевченкове, Харківська область

тис. куб. м

70

1977

Завод залізобетонних виробів, м. Каховка, Херсонська область /розширення/

- " -

40

1980

Завод залізобетонних виробів, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область

- " -

20

1978

Завод залізобетонних виробів, смт Макошине, Чернігівська область

- " -

50

1982

Завод залізобетонних виробів, м. Прилуки, Чернігівська область

- " -

19

1977

Підприємства по великопанельному домобудуванню

Завод великопанельного домобудування, ст. Баловка, Дніпропетровська область

тис. кв. м загальної площі

50

1981

смт Рокитне, Київська область

- " -

50

1983

м. Бахчисарай, Кримська область

- " -

50

1982

м. Гадяч, Полтавська область

- " -

80

1984

Підприємства по виготовленню металевих конструкцій і виробів

Завод будівельних металоконструкцій, м. Черкаси

тис. тонн

15

1977

Ливарно-механічний завод, м. Полтава

- " -

8

1978

Цех чавунних труб, м. Полтава

- " -

15

1980

Завод полегшених конструкцій для сільськогосподарських виробничих приміщень, м. Яготин, Київська область

тис. кв. м

180

1978

Підприємства по виготовленню столярних виробів

Деревообробний комбінат, м. Вінниця

тис. кв. м

100

1978

Деревообробний комбінат, смт Рокитне, Київська область

тис. кв. м

100

1978

Деревообробний комбінат, с. Одарівка, Запорізька область

- " -

100

1982

Деревообробний цех комбінату "Будіндустрія", м. Кіровоград

- " -

200

1977

Деревообробний комбінат, ст. Аккаржа, Одеська область

- " -

100

1978

Деревообробний комбінат, смт Микулинці, Тернопільська область

- " -

100

1979

Деревообробний комбінат, м. Чернігів

- " -

100

1983

Підприємства по випуску укрупнених монтажних санітарно-технічних заготовок і електромонтажних виробів

Центральні заготівельні майстерні, м. Хуст, Закарпатська область

млн. крб. продукції

0,6

1978

Центральні заготівельні майстерні, смт Комищуваха, Запорізька область

- " -

0,9

1977

Центральні майстерні електромонтажних виробів, смт Димер, Київська область

- " -

0,6

1980

Центральні заготівельні майстерні, м. Новоселиця, Чернівецька область

- " -

0,6

1977

Центральні заготівельні майстерні, м. Городок, Львівська область

- " -

0,6

1978

Центральні заготівельні майстерні, м. Тернопіль

- " -

0,6

1982

Завод санітарно-технічних і електромонтажних виробів, смт Пісочин, Харківська область

- " -

4,3

1982

Підприємства по виробництву керамзитового гравію

Завод керамзитового гравію, ст. Баловка, Дніпропетровська область

тис. куб. м

100

1977

Завод керамзитового гравію, м. Болехів, Івано-Франківська область

- " -

100

1977

Цех керамзитового гравію на комбінаті будівельних матеріалів, м. Хмельницький

тис. куб. м

80

1977

Завод керамзитового гравію, м. Кіровоград

- " -

100

1980

Підприємства по випуску аглопориту

Завод по випуску аглопориту, м. Токмак, Запорізька область

тис. куб. м

100

1977

Завод по випуску аглопориту, смт Микулинці, Тернопільська обдасть

- " -

100

1977

Цехи по випуску базальтового волокна

смт Тяжилів, Вінницька область

тис. куб. м

25

1977

с. Люблинець, Волинська область

- " -

25

1977

ст. Баловка, Дніпропетровська область

- " -

25

1978

смт Комищуваха, Запорізька область

- " -

25

1977

м. Саки, Кримська область

- " -

25

1980

ст. Аккаржа, Одеська область

 

25

1977

м. Костопіль, Ровенська область

- " -

25

1977

с. Торопилівка, Сумська обдасть

- " -

25

1980

смт Микулинці, Тернопільська область

- " -

25

1978

смт Шевченкове, Харківська область

- " -

25

1977

м. Нова Каховка, Херсонська область

- " -

25

1977

м. Черкаси

- " -

25

1977

м. Чернігів

- " -

25

1977

Підприємства по виготовленню стінових матеріалів

м. Світловодськ, Кіровоградська область

млн. штук умовн. цегли

60

1978

м. Кролевець, Сумська область

 

60

1978

с. Вербівка, Вінницька область

млн. штук умовн. цегли

22

1977

смт Печеніжин, Івано-Франківська область

- " -

12

1977

Заводи по виробництву щебеню і гравію

с. Калинівка, Вінницька область /розширення/

тис. куб. м

200

1979

с. Могилівка, Вінницька область

- " -

600

1982

смт Красний Кут, Ворошиловградська область /розширення/

- " -

200

1977

смт Маломиколаївка, Ворошиловградська область /розширення/

- " -

200

1981

с-ще Девладове, Дніпропетровська область

- " -

400

1980

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

- " -

600

1981

с. Андріївка, Донецька область

- " -

400

1982

с. Гульськ, Житомирська область

- " -

200

1980

с. Бехи, Житомирська область

- " -

400

1981

с. Білокоровичі, Житомирська область /розширення/

- " -

400

1982

смт Лугини, Житомирська область

- " -

400

1982

смт Черняхів, Житомирська область /піонерна лінія/

- " -

200

1978

смт Черняхів, Житомирська область

- " -

800

1982

смт Новгородківка, Кіровоградська область /розширення/

- " -

100

1977

с. Сабове, Кіровоградська область

- " -

200

1980

с. Ташлик, Кіровоградська область /розширення/

тис. куб. м

200

1980

с. Суботці, Кіровоградська область /розширення/

- " -

100

1980

смт Вільшанка, Кіровоградська область

- " -

200

1980

м. Стрий, Львівська область /розширення/

- " -

200

1980

с. Софіївка, Миколаївська область

- " -

200

1978

с. Чаусове, Миколаївська область /розширення/

- " -

200

1978

с. Прибужжя, Миколаївська область /розширення/

- " -

200

1978

с. Актове, Миколаївська область

- " -

600

1982

смт Клесів, Ровенська область

- " -

200

1978

смт Томашгород, Ровенська область

- " -

200

1979

смт Смотрич, Хмельницька область

- " -

200

1977

м. Шепетівка, Хмельницька область

- " -

200

1978

с. Чорна Кам'янка, Черкаська область

- " -

200

1979

м. Новоселиця, Чернівецька область /розширення/

- " -

250

1977

Ремонтно-механічні заводи і майстерні

м. Житомир

тис. умовн. ремонтів

0,3

1977

м. Тернопіль

- " -

0,3

1981

м. Суми

- " -

0,3

1980

м. Хмельницький

- " -

0,3

1980

м. Старобільськ, Ворошиловградська область

- " -

0,3

1981

м. Нова Каховка, Херсонська область

тис. умовн. ремонтів

0,3

1977

м. Новоселиця, Чернівецька область

- " -

0,3

1982

с. Світлогірське, Полтавська область

- " -

0,3

1977

смт Дергачі, Харківська область

- " -

2,4

1988

Автотранспортні підприємства

м. Вінниця

автомашин

250

1977

м. Ковель, Волинська область

- " -

250

1980

м. Запоріжжя

- " -

150

1978

смт Комищуваха, Запорізька область

- " -

100

1978

м. Бахчисарай, Кримська область

- " -

150

1979

м. Городок, Львівська область

- " -

250

1982

м. Миколаїв

- " -

150

1977

м. Лубни, Полтавська область

- " -

150

1982

м. Костопіль, Ровенська область

- " -

150

1979

м. Тернопіль

- " -

150

1981

м. Нова Каховка, Херсонська область

- " -

100

1980

м. Черкаси

- " -

150

1977

м. Чернігів

- " -

250

1982

м. Хмельницький

- " -

250

1981

ст. Баловка, Дніпропетровська область

- " -

250

1980

Професійно-технічні училища

м. Івано-Франківськ

уч. місць

480

1980

смт Рокитне, Київська область

- " -

480

1980

м. Черкаси

- " -

720

1980

м. Заставна, Чернівецька область

- " -

480

1980

Інші підприємства

Завод по виробництву санітарно-фаянсових виробів, Донецька область

тис. штук

300

1983

Завод по виготовленню керамічної плитки, смт Дашава, Львівська область

- " -

500

1982

Цех по виготовленню керамічної плитки, м. Краматорськ, Донецька область

- " -

500

1982

Ліспромгосп, ст. Янталь, Іркутська область

тис. куб. м

170

1979

Ліспромгосп, смт Н. Ігірма, Іркутська область

 

170

1980

Вапняний завод, с. Заруцьке, Сумська область

тис. тонн

70

1979

Вапняний завод, с. Люблинець, Волинська область

- " -

50

1979

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ЗАВДАННЯ
по обсягах будівельно-монтажних і проектно-розвідувальних робіт, виробництву товарної продукції та введенню в дію виробничих потужностей Укрміжколгоспбуду на 1977 - 1980 роки

 

Одиниця виміру

На 1977 - 1980 роки

В тому числі по роках

1977

1978

1979

1980

Обсяг будівельно-монтажних робіт по підрядній діяльності

млн. крб.

4607

1088

1133

1174

1212

в тому числі для колгоспів і міжколгоспних господарств

- " -

3824

884

930

980

1030

Товарна продукція промислових і допоміжних підприємств у цінах підприємств

- " -

2029

481

498

516

534

Продуктивність праці в процентах до 1975 року:

 

 

 

 

 

 

в будівництві

 

 

 

 

 

129

в промисловості

 

 

 

 

 

132

Проектно-розвідувальні роботи

- " -

107,8

26,8

26,9

27,0

27,1

Капіталовкладення на розвиток власної матеріально-технічної бази

- " -

717

179

179

179

180

в тому числі будівельно-монтажні роботи

- " -

410

103

103

102

102

Введення в дію виробничих потужностей підприємств:

 

 

 

 

 

 

збірного залізобетону

тис. куб. м

399

274

40

30

55

легких заповнювачів і утеплювачів

тис. куб. м

905

705

50

-

150

з них:

 

 

 

 

 

 

- керамзитовий гравій

- " -

380

280

-

-

100

- аглопорит

- " -

200

200

-

-

-

- базальтове волокно

- " -

325

225

50

-

50

стінових матеріалів

млн. штук умовн. цегли

154

34

120

-

-

щебеню і гравію

тис. куб. м

4050

750

1200

600

1500

столярних виробів

тис. кв. м

600

200

300

100

-

асфальтобетону

тис. тонн

1345

340

300

290

415

по виготовленню металевих конструкцій і виробів

- " -

15

15

-

-

-

центрально-заготівельних майстерень

млн. крб. продукції

3,3

1,5

1,2

-

0,6

ремонтно-механічних майстерень

умовн. ремонтів

1500

900

-

-

600

автопідприємств

автомобілів

1700

550

250

300

600

професійно-технічних училищ

уч. місць

2160

-

-

-

2160

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ЗАВДАННЯ
по виробництву будівельних матеріалів, конструкцій і виробів Укрміжколгоспбуду на 1977 - 1980 роки

 

Одиниця виміру

Всього на 1977 - 1980 роки

В тому числі по роках

1977

1978

1979

1980

Збірні залізобетонні конструкції і вироби

тис. куб. м

7503

1730

1832

1941

2000

з них:

 

 

 

 

 

 

- огороджуючі та несучі конструкції з легких бетонів

- " -

285

60

70

75

80

- попередньо напружені збірні залізобетонні конструкції

- " -

691

145

162

184

200

Металеві будівельні конструкції

тонн

25100

4100

5900

7300

7800

Азбестоцементні конструкції для сільськогосподарського будівництва

тис. кв. м

1650

270

390

480

510

Легкі заповнювачі та утеплювачі

тис. куб. м

3741

498

774

1119

1350

з них:

 

 

 

 

 

 

- керамзитовий гравій

тис. куб. м

1384

170

278

410

531

- аглопорит

- " -

968

138

204

286

340

- базальтове волокно

- " -

927

78

201

300

348

- базальтовий холст

- " -

4500

-

300

1500

2700

- напівжорсткі плити з базальтового волокна

- " -

26

-

3

10

13

Столярні вироби повної заводської готовності

- " -

6710

1590

1640

1710

1770

Щебінь і гравій

- " -

54593

11894

13036

14270

15753

Асфальтобетон

- " -

15833

3836

3915

3988

4094

Стінові матеріали

млн. штук умовн. цегли

9520

2355

2360

2390

2415

з них:

 

 

 

 

 

 

- облицювальна цегла

- " -

410

95

100

105

110

- пустотілі керамічні блоки

- " -

600

110

140

150

200

Плитка керамічна облицювальна

тис. кв. м

683

169

170

171

173

Цемент

тис. тонн

4152

986

1035

1050

1081

Заготівлі лісу

тис. куб. м

1950

300

400

550

700

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
по науково-дослідних роботах по Укрміжколгоспбуду на 1977 - 1980 роки

 

Відповідальні за виконання програм та основних завдань

Строки виконання

початок /рік/

закінчення /рік/

Розробка уніфікованих будівельних конструкцій із збірного залізобетону одно- і багатопрольотних приміщень сільськогосподарського виробничого призначення

інститут "Укрколгосппроект", трест "Оргтехбуд"

1977

II кв. 1978

Розробка методики розрахунків конструкцій із золошлакобетонів і технічних умов на використання цих конструкцій

інститут "Укрколгосппроект"

1977

1978

Дослідження і розробка технології виготовлення напівжорстких плит з застосуванням базальтового волокна

ЕПКТБ "Будпластик"

 

 

Дослідження і розробка конструктивних пропозицій по виготовленню полегшених конструкцій з базальтоцементу

трест "Оргтехбуд", Київський інженерно-будівельний інститут

1977

1978

Дослідження і розробка конструкцій для сільськогосподарських виробничих приміщень і технології виготовлення цих конструкцій з:

 

 

 

склопластику

ЕПКТБ "Будпластик"

1977

1978

базальтопластику

ЕПКТБ "Будпластик"

1978

1980

Розробка і впровадження автоматизованих систем управління будівельним і промисловим будівництвом

трест "Оргтехбуд"

1977

1980

Дослідження складу сплавів і вдосконалення конструкцій живильників у виробництві базальтового штапельного волокна

інститут проблем ливарного виробництва АН УРСР

1977

1978

Розробка ударно-вібраційної технології виробництва збірного залізобетону для сільськогосподарського будівництва

НДІБВ Держбуду УРСР

1977

1980

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ПЕРЕЛІК
підприємств по виробництву нерудних матеріалів, які піддягають передачі у відання республіканського тресту "Нерудпром" Укрміжколгоспбуду

Назва областей та підприємств

Потужність /тис. куб. м щебеню/

Примітка

Вінницька область

 

 

Калинівське кар'єроуправління

100

 

Погребищенський каменедробильний завод

200

 

Коржівський каменедробильний завод

200

 

Ворошиловградська область

 

 

Краснокутський комбінат будматеріалів

400

 

Маломиколаївський каменещебеневий кар'єр

200

 

Дніпропетровська область

 

 

Саврівський щебзавод

160

 

Девладівський кар'єр

600

проектується

Запорізька область

 

 

Одарівський щебзавод

160

 

Куйбишевський щебзавод

200

 

Чернігівський щебзавод

100

 

Житомирська область

 

 

Коростишівський мехгранкар'єр

160

 

Бехівський щебзавод

100

 

Білокоровицький щебзавод

400

 

Луганський гранкар'єр

200

 

Пашинський щебзавод

130

 

Гульський щебзавод

200

проектується

Івано-Франківська область

 

 

Ланчинський гравійний дробильно-сортувальний завод

100

 

Кіровоградська область

 

 

Знам'янське кар'єроуправління

230

 

Вільшанський щебзавод

100

 

Новопавлівське кар'єроуправління

250

 

Миколаївська область

 

 

Чаусівське кар'єроуправління

300

 

Ташлицький щебзавод

200

 

Первомайське кар'єроуправління

150

 

Полтавська область

 

 

Тахтаївське кар'єроуправління

350

 

Куцеволівський кар'єр

50

 

Комсомольський щебзавод

300

 

Львівська область

 

 

Стрийський гравійний дробильно-сортувальний завод

105

 

Черкаська область

 

 

Корсунь-Шевченківське кар'єроуправління

250

 

Тальнівське кар'єроуправління

100

 

Уманське кар'єроуправління

200

 

Чорнокам'янське кар'єроуправління

200

будується

Чернівецька область

 

 

Новоселицький гравійний дробильно-сортувальний завод

100

 

Хмельницька область

 

 

Шепетівський щебзавод

200

будується

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Опрос