Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об итогах выполнения Государственного плана развития народного хозяйства УССР и Государственного бюджета УССР за 1976 год и мерах по обеспечению выполнения плана, бюджета и социалистических обязательств на 1977 год

Совет Министров УССР
Постановление от 04.02.1977 № 55

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 4 лютого 1977 р. N 55

Київ

Про підсумки виконання Державного плану розвитку народного господарства УРСР і Державного бюджету УРСР за 1976 рік та заходи по забезпеченню виконання плану, бюджету і соціалістичних зобов'язань на 1977 рік

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що в результаті вжитих заходів по втіленню в життя рішень XXV з'їзду КПРС, а також положень і висновків, що містяться в промові Генерального секретаря ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва на жовтневому /1976 р./ Пленумі ЦК КПРС, і широко розгорнутого соціалістичного змагання за дострокове виконання народногосподарського плану в 1976 році досягнуто нових успіхів у господарському, культурному будівництві і в підвищенні добробуту народу.

Державний план розвитку народного господарства УРСР на 1976 рік виконаний з перевищенням по загальному обсягу промислового виробництва, виготовленню і поставках більшості видів промислової продукції, роздрібному товарообороту і по ряду інших показників.

План реалізації промислової продукції виконано на 101,6 процента. Понад план реалізовано продукції на 1,4 млрд. карбованців. Загальний обсяг промислового виробництва зріс порівняно з 1975 роком на 4,1 процента. Підвищилась ефективність виробництва, якість вироблюваної продукції.

У сільському господарстві, незважаючи на несприятливі погодні умови в ряді областей, валовий збір зерна становив 44,6 млн. тонн. Перевиконано плани по заготівлях цукрових буряків, по закупках льоноволокна, картоплі, овочів, фруктів, продуктів тваринництва.

Виконано план державних капітальних вкладень, введено в дію ряд найважливіших виробничих об'єктів і потужностей.

За рахунок усіх джерел фінансування введено в експлуатацію жилі будинки загальною площею 18,8 млн. кв. метрів, школи на 215 тис. учнівських місць, дитячі дошкільні заклади на 95 тис. місць, лікарні на 11,4 тис. ліжок і багато інших об'єктів соціально-культурного і побутового призначення.

Державний бюджет УРСР за 1976 рік виконано по доходах на 102,2 процента і по видатках на 100 процентів. План по доходах бюджету виконаний в усіх областях, містах Києві і Севастополі.

Разом з тим у ході виконання народногосподарського плану за 1976 рік мали місце серйозні недоліки.

В ряді галузей народного господарства ще не повністю використовуються резерви і можливості для збільшення виробництва, підвищення його ефективності і поліпшення якості продукції.

Не виконано план по видобутку нафти, виробництву чавуну, сталі, коксу, мінеральних добрив, цементу, стінових матеріалів, збірних залізобетонних конструкцій і деталей, скла віконного, радіаторів і конвекторів опалювальних, тканин шерстяних.

План реалізації промислової продукції не виконали 224 підприємства, або 3,2 процента загальної кількості, якими недодано продукції на суму 158,6 млн. крб.

Міністерство вугільної промисловості УРСР не забезпечило стабільну роботу підприємств. Середньодобовий видобуток вугілля навіть знизився проти 1975 року. План з додатковим завданням по видобутку вугілля не виконали 44,8 процента шахт.

Міністерство чорної металургії УРСР не забезпечило зміцнення виробничої і технологічної дисципліни на підприємствах, продовжує допускати надпланові простої металургійних агрегатів, значну втрату робочого часу, неекономне витрачання матеріально-технічних ресурсів, внаслідок чого недовиконано план по виробництву основних видів продукції.

Міністерство енергетики і електрифікації УРСР не вживає достатніх заходів до більш повного використання енергетичного устаткування, зниження аварійності та вимушених зупинок, поліпшення організації ремонтних робіт і не забезпечило виконання завдань по надплановому зниженню питомих витрат палива та зниженню втрат електроенергії.

Окремі міністерства, відомства УРСР і облвиконкоми, зокрема Міністерство вугільної промисловості УРСР, Міністерство чорної металургії УРСР, Міністерство промисловості будівельних матеріалів УРСР, Міністерство легкої промисловості УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Головнафтохімпром УРСР, Донецький, Дніпропетровський, Одеський, Харківський облвиконкоми, не виконали завдань по економії паливно-енергетичних ресурсів.

У колгоспах і радгоспах продуктивність корів зменшилась у порівнянні з попереднім роком на 43 кг молока. Найбільше зниження допустили колгоспи і радгоспи Київської, Житомирської та Одеської областей.

Господарства Вінницької, Ворошиловградської, Одеської, Тернопільської і Житомирської областей допустили відставання в ремонті техніки до весняних польових робіт 1977 року.

Встановлені планом завдання по введенню в дію основних фондів по УРСР виконано на 92 проценти. Із 639 найважливіших виробничих об'єктів і комплексів, які передбачалось ввести в дію в 1976 році, введено 449.

Допущено значне недовиконання плану державних капітальних вкладень на будовах Міністерства чорної металургії УРСР, Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР, Головнафтохімпрому УРСР, Міністерства сільського господарства УРСР, Міністерства меліорації і водного господарства УРСР, Міністерства торгівлі УРСР, Міністерства місцевої промисловості УРСР.

Не виконано план будівництва професійно-технічних училищ, лікарень і поліклінік.

План підрядних робіт на 1976 рік виконано на 98 процентів, що є наслідком недоліків в організації будівельного виробництва, незадовільного матеріально-технічного забезпечення будов, недостатнього рівня організаторської роботи по забезпеченню виконання встановлених планів і взятих соціалістичних зобов'язань.

У багатьох будівельних організаціях міністерств-підрядчиків має місце низький рівень інженерної підготовки виробництва, розпорошення матеріально-технічних і трудових ресурсів; недостатньо впроваджуються передові методи праці, незадовільно використовуються будівельні машини і механізми.

Міністерства-замовники, Головпостач УРСР не забезпечили своєчасну комплектацію пускових будов устаткуванням, приладами та кабельно-провідниковою продукцією.

Залізницями не вжито необхідних заходів по підвищенню ефективного використання рухомого складу, внаслідок чого в 1976 році недовантажено до встановлених завдань 8,2 млн. тонн народногосподарських вантажів.

На під'їзних коліях Міністерства чорної металургії УРСР, Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР, Міністерства харчової промисловості УРСР, Міністерства промислового будівництва УРСР, Укрсільгосптехніки та інших перевищуються норми простою вагонів, що призводить до великих втрат вантажних ресурсів.

Державний план розвитку науки і техніки виконано на 97,7 процента. Незадовільно виконано план по Міністерству сільського будівництва УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Головнафтохімпрому УРСР.

Міністерство харчової промисловості УРСР, Міністерство лісової і деревообробної промисловості УРСР, Міністерство промисловості будівельних матеріалів УРСР, Міністерство геології УРСР не забезпечили виконання плану виробництва продукції з державним Знаком якості. На низькому рівні ведеться робота по впровадженню комплексної системи управління якістю продукції на підприємствах Міністерства заготівель УРСР, Міністерства енергетики і електрифікації УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Укрсільгосптехніки.

Окремі міністерства і відомства УРСР не приділяють належної уваги питанням підвищення продуктивності праці і найбільш раціонального використання трудових ресурсів.

Не виконали план по зростанню продуктивності праці значна кількість промислових підприємств Міністерства вугільної промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР, Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерства промислового будівництва УРСР, Міністерства сільського будівництва УРСР.

План прибутку в цілому по УРСР за 1976 рік виконано на 96,7 процента.

Окремі міністерства УРСР не забезпечили виконання своїх зобов'язань перед бюджетом по платежах з прибутку. Найбільше недовиконання плану по цих платежах допустили підприємства і організації Міністерства чорної металургії УРСР, Міністерства легкої промисловості УРСР, Міністерства заготівель УРСР, Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР, Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР.

На виконання рішення Ради Міністрів СРСР від 17 січня 1977 р. Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Зобов'язати міністрів, керівників відомств УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми, керуючись рішеннями XXV з'їзду КПРС і XXV з'їзду Компартії України, жовтневого /1976 р./ Пленуму ЦК КПРС, положеннями і висновками, що містяться в промові Генерального секретаря ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва на цьому Пленумі, і постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ "Про Всесоюзне соціалістичне змагання за підвищення ефективності виробництва і якості роботи, успішне виконання завдань десятої п'ятирічки", ретельно проаналізувати підсумки господарської діяльності підвідомчих підприємств і організацій за 1976 рік, усунути відмічені недоліки у розвитку окремих галузей і вжити необхідних заходів по забезпеченню виконання плану 1977 року і п'ятирічки в цілому та взятих соціалістичних зобов'язань.

Міністрам і керівникам відомств УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити підвищення рівня керівництва і поліпшення якості всієї роботи.

2. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам здійснити на кожному підприємстві конкретні організаційно-технічні заходи по виконанню планових завдань зростання продуктивності праці, більш повному використанню потужностей і основних виробничих фондів, поліпшенню нормування праці, більш економному витрачанню фондів заробітної плати.

3. Міністерствам, відомствам УРСР:

посилити організаторську роботу по дальшому підвищенню ефективності і технічного рівня виробництва за рахунок прискорення впровадження досягнень науки і техніки та передового досвіду у виробництво;

вжити заходів до підвищення рівня механізації і автоматизації виробничих процесів, звернувши особливу увагу на механізацію допоміжних робіт, скорочення ручної праці;

забезпечити значне збільшення випуску виробів з державним Знаком якості, розробку і впровадження комплексних систем управління якістю продукції на підвідомчих підприємствах.

Розробити і подати Держплану УРСР в квітні 1977 р. програми робіт по підвищенню рівня механізації та автоматизації виробництва в десятій п'ятирічці.

4. Міністерствам, відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам поліпшити організаторську роботу і посилити контроль за своєчасним та якісним проведенням атестації керівних, інженерно-технічних працівників і спеціалістів на підприємствах і в організаціях промисловості, будівництва сільського господарства, транспорту і зв'язку.

5. Зобов'язати міністерства, відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми посилити контроль за виконанням вказівок ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР по питаннях видобутку, виробництва і транспортування паливно-енергетичних ресурсів і по економному витрачанню палива, електричної і теплової енергії.

6. З метою забезпечення своєчасної підготовки до весняних польових робіт в 1977 році і успішного проведення зимівлі худоби зобов'язати Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство меліорації і водного господарства УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Головплодвинпром УРСР, Укрсільгосптехніку і облвиконкоми забезпечити чітку роботу по реалізації завдань, викладених в Листі Центрального Комітету КПРС колгоспникам, робітникам радгоспів, механізаторам, ученим, спеціалістам сільського господарства, працівникам промисловості, яка поставляв селу матеріально-технічні засоби, звернувши при цьому особливу увагу:

на здійснення необхідних додаткових заходів по прискоренню ремонту сільськогосподарської техніки, своєчасне завезення в колгоспи і радгоспи нафтопродуктів, мінеральних добрив, отрутохімікатів, запасних частин до тракторів, сільськогосподарських машин і автомобілів;

на забезпечення колгоспів і радгоспів кадрами механізаторів з тим, щоб забезпечити двозмінну роботу тракторів та іншої сільськогосподарської техніки на весняних польових роботах;

на забезпеченість колгоспів і радгоспів доброякісним сортовим насінням сільськогосподарських культур; при необхідності дододатково відібрати на насінні цілі кукурудзу з товарних партій, звернути особливу увагу на зберігання картоплі, кормових коренеплодів та маточників цукрових буряків;

на здійснення заходів по збереженню посівів озимих культур, по своєчасному і ретельному виконанню на озимих посівах всього комплексу агротехнічних робіт, спрямованих на одержання високих врожаїв;

на організоване проведення зимівлі худоби і забезпечення значного збільшення виробництва м'яса, молока та іншої продукції тваринництва, на поліпшення постачання населення цими продуктами;

на створення міцної кормової бази, збільшення виробництва і підвищення якості кормів та зменшення їх втрат при зберіганні.

7. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Галовплодвинпрому УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ та облвиконкомам з метою закріплення робочої сили на селі більше приділяти уваги створенню необхідних соціально-культурних та побутових умов сільським трудівникам, у найближчі роки завершити складання планів соціального розвитку колективів, встановити контроль за їх виконанням.

8. Міністерству сільського господарства УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ вжити заходів до посилення робіт по селекції соняшника, з тим щоб у найближчі роки створити високоврожайні сорти соняшника, стійкі проти грибкових захворювань.

9. Міністерству енергетики і електрифікації УРСР:

підвищити ефективність роботи електростанцій і забезпечити безперебійне електропостачання народного господарства, посилити контроль за додержанням міністерствами, відомствами та облвиконкомами встановлених лімітів споживання електричної і теплової енергії; здійснити заходи по зниженню питомих витрат палива на виробництво електричної і теплової енергії, зменшенню втрат електроенергії в електричних мережах і трансформаторах;

разом з трестом "Південатоменергобуд" вжити необхідних заходів до введення в найкоротші строки енергоблока потужністю 1000 тис. кВт на Чорнобильській атомній електростанції.

10. Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, Головнафтохімпрому УРСР укомплектувати необхідними матеріально-технічними ресурсами, а також робітниками будівництво комплексу по виробництву етилену на Лисичанському нафтопереробному заводі і комплексу комбінованої нафтопереробної установки на Кременчуцькому нафтопереробному заводі та забезпечити введення їх в дію у встановлені строки.

11. Міністерству вугільної промисловості УРСР підвищити рівень планування обсягів підготовчих робіт, з тим щоб у найближчий час ліквідувати дефіцит очисної лінії вибоїв, поліпшити використання наявної гірничої техніки та виробничих потужностей нових і реконструйованих шахт, зосередити зусилля спеціалістів на підвищенні рівня інженерної та організаторської роботи в усіх ланках виробничих процесів.

12. Міністерству чорної металургії УРСР забезпечити зміцнення виробничої і технологічної дисципліни, добитися якнайшвидшої ліквідації відставання в роботі Єнакіївського, Комунарського, Ждановського імені Ілліча і Дніпровського імені Дзержинського металургійних заводів, ждановського металургійного заводу "Азовсталь" і запорізького металургійного заводу "Запоріжсталь" і забезпечення виконання ними виробничої програми 1977 року.

13. Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР:

усунути недоліки в роботі меблевих підприємств і забезпечити виконання встановлених їм планів виробництва меблів;

разом з Головпостачем УРСР уточнити в першому кварталі 1977 р. план кооперованих поставок меблевим підприємствам деревностружкових і деревноволокнистих плит, струганого і лущеного шпону, фанери, чорнових меблевих заготовок і чистових деталей, встановивши сталі зв'язки між підприємствами по цих поставках і сувору відповідальність за своєчасне їх виконання.

14. Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР:

здійснити в першому кварталі ц. р. додаткові заходи по налагодженню технологічних процесів і забезпеченню сталої роботи Лисичанського мехсклозаводу та склозаводу "Пролетарій", Кам'янець-Подільського цементного, Харківського кераміко-трубного заводів, а також Краснолиманського, Матвіївського, Сумського та інших заводів по виробництву силікатних стінових матеріалів, які тривалий час не виконують планових завдань;

створити комплексні бригади по налагодженню роботи устаткування, теплових агрегатів і технологічних процесів з метою прискорення освоєння проектних потужностей на Шидлівському крейдо-вапняковому заводі, Ладижинському і Славутському заводах силікатних стінових матеріалів.

15. Міністерству легкої промисловості УРСР вжити заходів до усунення недоліків в роботі взуттєвої та шкіряної галузей промисловості, а також до поліпшення якості і асортименту продукції. Посилити контроль за виконанням завдань по зменшенню норм витрат основних видів сировини та матеріалів. Зменшити залишки невстановленого устаткування.

16. Міністерству харчової промисловості УРСР докорінно поліпшити роботу соляної галузі промисловості і поставку солі споживачам.

Забезпечити максимальну переробку ресурсів насіння соняшника на спеціалізованих підприємствах і в першу чергу на маслоекстракційних заводах.

17. Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР:

вжити заходів до більш повного використання потужностей всіма підприємствами м'ясної і молочної промисловості, особливо сироробними заводами і заводами сухого знежиреного молока;

збільшити виробництво і реалізацію м'ясних і молочних продуктів у розфасованому вигляді;

забезпечити систематичний контроль за виконанням завдань по економному витрачанню м'яса у виробництві і по випуску маложирної молочної продукції, встановлених на 1977 рік.

18. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам організувати повсякденний контроль за розробкою і виконанням на підприємствах завдань по розвитку в 1977 - 1980 роках виробництва товарів масового попиту і по підвищенню їх якості у відповідності з постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 25 січня 1977 р. N 41 "Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про розвиток у 1976 - 1980 роках виробництва товарів масового попиту і про заходи по підвищенню їх якості".

19. Зобов'язати міністерства, відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми прискорити підготовку в зв'язку з постановою Ради Міністрів УРСР від 12 листопада 1976 р. N 521 пропозицій про збільшення в 1977 році виробництва товарів народного споживання, що користуються попитом у населення, понад обсяги, передбачені в народногосподарському плані, і подати їх Держплану УРСР і Головпостачу УРСР.

Держплану УРСР і Головпостачу УРСР розглянути зазначені матеріали і підготувати пропозиції Раді Міністрів УРСР для подання Держплану СРСР і Держпостачу СРСР.

20. Міністерству сільського будівництва УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Київському міськвиконкому, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Головнафтохімпрому УРСР розглянути стан виконання плану розвитку науки і техніки в 1976 році та вжити заходів по усуненню недоліків і забезпечити в 1977 році виконання всіх завдань у повному обсязі.

21. Зобов'язати міністерства, відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми розглянути стан справ з будівництвом об'єктів у відповідних галузях, розробити заходи по концентрації матеріальних, фінансових і трудових ресурсів на пускових будовах, забезпечити ліквідацію допущеного в 1976 році відставання у виконанні завдань по введенню в дію основних фондів і виробничих потужностей, маючи на увазі довести до кінця 1977 року незавершене будівництво до розмірів, встановлених у народногосподарському плані.

22. Доручити міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам обласних і міських Рад депутатів трудящих з участю керівників будівельних організацій розглянути питання, зв'язані з будівництвом жилих будинків, шкіл, лікарень, поліклінік і дитячих дошкільних закладів, і забезпечити безумовне виконання встановленого на 1977 рік плану введення в експлуатацію цих об'єктів.

23. Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству сільського будівництва УРСР, Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР:

у лютому 1977 р. розробити заходи по виконанню плану нарощування потужностей власної виробничої бази та по наданню допомоги будівельним організаціям в областях, де значно зростають обсяги будівельно-монтажних робіт, і встановити дійовий контроль за їх виконанням;

забезпечити в 1977 році більш широке впровадження у будівництві бригадного господарського розрахунку, передових методів організації та акордної системи оплати праці.

24. Головпостачу УРСР:

разом з міністерствами-замовниками вжити заходів до забезпечення поставки устаткування, приладів і кабельної продукції для пускових об'єктів поточного року в строки, що забезпечують своєчасне введення їх у дію;

терміново закінчити прикріплення споживачів до поставщиків металопрокату, труб та інших матеріалів згідно з виділеними їм фондами;

розглянути питання забезпечення будівельних та інших міністерств республіки лісоматеріалами, в зв'язку з систематичними зривами строків їх поставки, і подати пропозиції Раді Міністрів УРСР по цьому питанню.

25. Управлінням Донецької, Львівської, Одесько-Кишинівської, Південної, Південно-Західної і Придніпровської залізниць, Азовському, Чорноморському морським і Радянському Дунайському пароплавствам, міністерствам і відомствам УРСР розробити і здійснити необхідні заходи по забезпеченню своєчасних перевезень палива, руднометалургійної сировини, лісних і будівельних матеріалів, експортних та імпортних вантажів, а також сільськогосподарської техніки і паливно-мастильних матеріалів для проведення весняних польових робіт; поліпшити використання вантажопідйомності вагонів на підвідомчих підприємствах.

Міністерствам, відомствам УРСР, обл/міськ/виконкомам вжити додаткових заходів до забезпечення своєчасного пред'явлення вантажів до вантаження, до скорочення простоїв вагонів під вантажно-розвантажувальними операціями, забезпечити безперебійне вантаження і розвантаження вагонів, особливо у вихідні і святкові дні.

26. Відмітити, що в експлуатації та ремонті житлового фонду є серйозні недоліки, які призводять до передчасного зношення жилих будинків і викликають справедливі скарги населення.

Зобов'язати міністерства, відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми та керівників підприємств, організацій і установ, які мають у своєму віданні житловий фонд, вжити дійових заходів до усунення наявних недоліків у справі експлуатації та утримання житлового фонду і значно поліпшити організацію і здійснення його ремонтів.

27. Міністерству побутового обслуговування населення УРСР і Міністерству житлово-комунального господарства УРСР і далі поліпшувати роботу сфери побутового обслуговування, особливо в сільській місцевості, забезпечити розробку та здійснення на підприємствах і в організаціях заходів до більш повного використання діючих виробничих потужностей і дальшого поліпшення роботи підприємств.

28. Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

вжити заходів до безумовного виконання встановлених завдань по роздрібному товарообороту в 1977 році всіма торговельними організаціями, зокрема за рахунок повного використання планових товарних ресурсів і вишукання додаткових можливостей залучення в товарооборот ресурсів товарів з місцевих джерел;

забезпечити підвищення культури обслуговування населення в підприємствах торгівлі і громадського харчування, зокрема пасажирів на вокзалах залізничних і автобусних станцій, в аеропортах;

вжити дійових заходів до забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей, недопущення розтрат, крадіжок, наднормативного списання картоплі і плодоовочів на базах і складах; частіше провадити перевірку роботи підприємств торгівлі і громадського харчування, ширше залучаючи до цього громадський контроль;

здійснити заходи по розширенню торгівлі на колгоспних ринках, поліпшенню їх роботи і умов для продажу колгоспами та колгоспниками, робітниками і службовцями сільськогосподарських продуктів з особистих підсобних господарств.

29. Міністерствам і відомствам УРСР забезпечити в 1977 році безумовне виконання встановлених планових завдань по прибутку; встановити систематичний контроль за раціональним витрачанням матеріальних ресурсів, за виконанням всіма підприємствами планів по собівартості продукції та зобов'язань перед бюджетом.

30. Міністерствам, відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам посилити контроль за виконанням об'єднаннями, підприємствами, будовами і організаціями завдань по залученню в господарський оборот матеріальних ресурсів за рахунок прискорення оборотності оборотних коштів та зниження наднормативних запасів матеріалів і невстановленого устаткування та вжити заходів до підвищення відповідальності керівників об'єднань, підприємств, будов і організацій за стан цієї роботи та запобігання утворенню зайвих і невикористовуваних запасів матеріальних ресурсів і устаткування.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 26

Опрос