Идет загрузка документа (72 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по обеспечению строительства и введения в действие в 1977 - 1978 годах предприятий и объектов легкой промышленности

Совет Министров УССР
Постановление от 24.01.1977 № 39

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 24 січня 1977 р. N 39

Київ

Про заходи по забезпеченню будівництва і введення в дію в 1977 - 1978 роках підприємств і об'єктів легкої промисловості

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що Міністерство легкої промисловості УРСР, Міністерство промислового будівництва УРСР, Міністерство сільського будівництва УРСР, Головкиївміськбуд, Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР не вжили необхідних заходів до виконання встановлених на 1976 рік завдань по будівництву підприємств легкої промисловості і введенню в дію виробничих потужностей, жилих будинків, професійно-технічних училищ, інших об'єктів невиробничого призначення для підприємств легкої промисловості.

В цілому план будівельно-монтажних робіт по легкій промисловості за 1976 рік виконано на 89 процентів. Зокрема, Міністерством сільського будівництва УРСР і Міністерством легкої промисловості УРСР не введені в дію потужності на Шполянській та Єнакіївській швейних фабриках.

Незадовільно здійснювалось будівництво професійно-технічних училищ. Міністерством промислового будівництва УРСР не введено в дію училища на 600 учнівських місць в м. Одесі і Головкиївміськбудом - на 480 місць в м. Києві.

Будівельні міністерства УРСР, Міністерство легкої промисловості УРСР, незважаючи на значне зростання в 1976 році планів будівельно-монтажних робіт, своєчасно не вжили дійових заходів до забезпечення зазначених будов робітниками, будівельними матеріалами та устаткуванням.

На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 7 грудня 1976 р. N 998 "Про заходи по забезпеченню будівництва і введення в дію в 1977 - 1978 роках підприємств і об'єктів легкої промисловості" Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству сільського будівництва УРСР, Головкиївміськбуду і Міністерству легкої промисловості УРСР виконати в 1977 - 1978 роках на об'єктах легкої промисловості підрядні будівельно-монтажні роботи в обсязі згідно з додатком N 1.

2. Міністерству легкої промисловості УРСР, Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству сільського будівництва УРСР, Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР і Головкиївміськбуду забезпечити в 1977 - 1978 роках введення в дію виробничих потужностей за рахунок розширення, реконструкції і технічного переозброєння діючих та будівництва нових підприємств і об'єктів легкої промисловості згідно з додатком N 2.

3. Головпостачу УРСР і Міністерству легкої промисловості УРСР поставити в 1977 - 1978 роках на будови легкої промисловості устаткування, кабельно-провідникову продукцію і контрольно-вимірювальні прилади в строки і в кількостях, які забезпечували б виконання завдань по введенню в дію потужностей, передбачених цією постановою.

4. Міністерству легкої промисловості УРСР забезпечити по підприємствах, вказаних в додатку N 2 до цієї постанови:

затвердження в установленому порядку пускових комплексів по об'єктах, які підлягають введенню в дію в 1977 році, в січні 1977 р. і по об'єктах, які підлягають введенню в 1978 році, до 15 березня 1977 р.;

разом з відповідними будівельними міністерствами затвердження внутрішньобудівельних титульних списків і укладення підрядних договорів на 1977 рік в січні цього року;

розробку і передачу в установлені строки Укрголовлегхарчокомплекту технічної документації і заявочних специфікацій по об'єктах, які піддягають введенню в дію в 1978 році.

5. Міністерству легкої промисловості УРСР, Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству сільського будівництва УРСР, Головкиївміськбуду, облвиконкомам і Київському міськвиконкому виконати в 1977 році роботи по будівництву і введенню в експлуатацію жилих будинків, дитячих дошкільних закладів, професійно-технічних училищ для підприємств легкої промисловості згідно з додатком N 3.

6. Міністерству житлово-комунального господарства УРСР, облвиконкомам і Київському міськвиконкому забезпечити в 1977 році введення в експлуатацію загальноміських каналізаційних та водопровідних мереж і споруд з урахуванням встановлених строків введення в дію потужностей на підприємствах легкої промисловості.

7. Держплану УРСР, облвиконкомам і Київському міськвиконкому забезпечити безперебійне постачання будовам легкої промисловості місцевих будівельних матеріалів, перевезення вантажів на ці будови автомобільним транспортом, посилити контроль за ходом будівництва підприємств легкої промисловості та об'єктів невиробничого призначення для цих підприємств.

8. Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству сільського будівництва УРСР і Головкиївміськбуду виділяти в першочерговому порядку в 1977 - 1980 роках для будівництва об'єктів легкої промисловості за рахунок загальних ресурсів необхідні будівельні конструкції і матеріали, транспортні засоби, механізми та інші матеріально-технічні ресурси у відповідності з сітьовими графіками.

9. Облвиконкомам і Київському міськвиконкому подавати в 1977 - 1978 роках допомогу будівельним організаціям Міністерства промислового будівництва УРСР, Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерства сільського будівництва УРСР і Головкиївміськбуду в укомплектуванні будов легкої промисловості робітничими кадрами згідно з додатком N 4.

10. Міністерству легкої промисловості УРСР, Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству сільського будівництва УРСР, Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР і Головкиївміськбуду в першому кварталі 1977 р. розглянути на засіданнях колегій підсумки будівництва об'єктів легкої промисловості за 1976 рік, не пізніше лютого ц. р. розробити і протягом року здійснити заходи по поліпшенню організації будівельно-монтажних робіт, ефективному використанню будівельних машин, механізмів, транспортних засобів та більш широкому застосуванню на цих будовах методу бригадного підряду та інших прогресивних форм оплати праці робітників, що забезпечили б виконання завдань, встановлених цією постановою.

11. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від 7 грудня 1976 р. N 998:

1) Зобов'язала Міністерство легкої промисловості СРСР розробити і здійснити в 1977 році заходи по підвищенню відповідальності керівників проектних організацій і підприємств за своєчасну розробку проектно-кошторисної документації високої якості і по зниженню кошторисної вартості будівництва.

2) Зобов'язала Держпостач СРСР, Міністерство машинобудування для легкої і харчової промисловості та побутових приладів, Міністерство приладобудування, засобів автоматизації і систем управління, Міністерство важкого і транспортного машинобудування, Міністерство електротехнічної промисловості, Міністерство хімічного і нафтового машинобудування і Міністерство енергетики і електрифікації СРСР поставити в 1977 - 1978 роках на будови легкої промисловості устаткування, прилади, матеріали і вироби в строки і в кількості, що забезпечують виконання завдань по будівництву підприємств та об'єктів і введенню в дію потужностей у легкій промисловості, передбачених вказаною постановою.

3) Дозволила, як виняток, Міністерству легкої промисловості СРСР розробляти в 1977 - 1978 роках робочі креслення на технічне переозброєння, реконструкцію і розширення діючих та будівництво нових підприємств легкої промисловості до затвердження технічних проектів при наявності затверджених у встановленому порядку техніко-економічних обгрунтувань і генеральних планів будов.

4) Встановила, що фінансування будівництва об'єктів, вказаних у додатку N 2 до цієї постанови, провадиться в порядку, передбаченому пунктом 19 постанови Ради Міністрів СРСР від 30 листопада 1966 р. N 1000 /підпункт 3 пункту 51 постанови Ради Міністрів УРСР від 6 грудня 1966 р. N 880/.

5) Зобов'язала Державний комітет Ради Міністрів СРСР по професійно-технічній освіті направити в 1977 році в розпорядження будівельних міністерств для роботи на будовах легкої промисловості 10 тис. молодих робітників з числа осіб, які закінчили професійно-технічні училища.

6) Запропонувала Міністерству оборони СРСР надати можливість Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії СРСР, Міністерству промислового будівництва СРСР, Міністерству будівництва СРСР, Міністерству сільського будівництва СРСР і Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР проводити в 1976 - 1978 роках організований набір робітників з числа військовослужбовців, які звільняються в запас, для направлення на будови легкої промисловості.

7) Зобов'язала Держбуд СРСР і Міністерство легкої промисловості СРСР:

- організувати розробку в 1976 - 1977 роках з участю відповідних міністерств і відомств серії нових уніфікованих планіровочних, конструктивних і технологічних рішень підприємств легкої промисловості різної потужності з урахуванням найновіших досягнень вітчизняної і зарубіжної практики будівництва і виробництва, а також з урахуванням максимального застосування легких конструкцій і ефективних матеріалів;

- розробити на основі вказаних рішень типові проекти підприємств легкої промисловості, обов'язкові для застосування в будівництві, і затвердити їх у встановленому порядку;

- розширити практику повторного застосування економічних індивідуальних проектів для будівництва підприємств легкої промисловості.

8) Доручила Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР організувати починаючи з 1979 року комплектну поставку легких металевих конструкцій і деталей для промислових будинків різного призначення легкої промисловості і здійснювати їх монтаж.

12. Комітету народного контролю УРСР посилити контроль за ходом будівництва підприємств та об'єктів легкої промисловості.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 24

 

ОБСЯГИ
підрядних будівельно-монтажних робіт, що підлягають виконанню в 1977 - 1978 роках на об'єктах легкої промисловості

/в млн. крб./

 

1977 рік

1978 рік

Мінважбуд УРСР

26,11

41,49

Мінпромбуд УРСР

65,22

96,41

Мінсільбуд УРСР

9,51

10,82

Мінлегпром УРСР

5,15

5,65

Головкиївміськбуд

1,78

8,17

Примітка. Обсяг підрядних будівельно-монтажних робіт на 1978 рік підлягає уточненню в річному плані.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ЗАВДАННЯ
по будівництву нових, розширенню, реконструкції і технічному переозброєнню діючих підприємств і об'єктів легкої промисловості і введенню в дію виробничих потужностей на 1977 - 1978 роки

Найменування об'єктів і потужностей

1977 рік

1978 рік

обсяг капітальних вкладень /млн. крб./ - всього

в тому числі обсяг будівельно-
монтажних робіт

потужність і строк введення її в дію /квартал/

обсяг капітальних вкладень /млн. крб./ - всього

в тому числі обсяг будівельно-
монтажних робіт

потужність, яка вводиться в дію

Мінважбуд УРСР

Бавовнопрядильна фабрика, м. Макіївка Донецької області

20

12

-

25

14

прядильні веретена, тис. штук

-

-

25-IV

-

-

77,4

прядильно-крутильні веретена, тис. штук

-

-

15-IV

-

-

10,3

Професійно-технічне училище швейно-трикотажної фабрики, м. Шахтарськ Донецької області

1

0,6

-

-

-

-

учнівські місця

-

-

480-III

-

-

-

Ниткова фабрика, м. Нікополь Дніпропетровської області

15

8

-

6,6

3

-

нитки, млн. умовних котушок

-

-

150-IV

-

-

290

Професійно-технічне училище взуттєвої фабрики, м. Запоріжжя

1,1

1

-

1,4

0,9

-

учнівські місця

-

-

-

-

-

480

Мінпромбуд УРСР

Меланжева прядильно-ткацька і обробна фабрика шовкових тканин з штапельного волокна, м. Луцьк Волинської області

37

17,2

-

28

10,5

-

прядильні веретена, тис. штук

-

-

60-IIх/
98,3-III

-

-

-

ткацькі верстати, штук

-

-

600-IV

-

-

540

готові тканини, млн. кв. м

-

-

-

-

-

60

Фарфоровий завод імені Комінтерна /розширення/, смт Городниця Житомирської області

3,4

2

-

-

-

-

фарфорові вироби, млн. штук

-

-

21-IV

-

-

-

Прядильно-ткацька фабрика /реконструкція/, м. Коростень Житомирської області

1,8

1

-

-

-

-

вірьовка, тис. тонн

-

-

4-IV

-

-

-

____________
х/ Замість введення в дію в 1976 році, як це передбачено постановою Ради Міністрів СРСР від 17 листопада 1975 р. N 940.

Фетро-фільцева фабрика /реконструкція/, м. Хуст Закарпатської області

3,7

2,5

-

5,2

3,2

-

головні убори, млн. штук

-

-

-

3

Калуський льонозавод, с. Боднарів Івано-Франківської області

1,2

1

-

1,5

0,8

-

льоноволокно, тис. тонн

-

-

-

-

-

4,49

Бавовнопрядильна фабрика, м. Долина Івано-Франківської області

6

5

-

21

10

-

прядильні веретена, тис. штук

-

-

-

-

-

30

прядильно-крутильні веретена, тис. штук

-

-

-

-

-

10

Швейна фабрика "Спортодяг" /реконструкція/, м. Київ

1,1

0,7

-

-

-

-

продукція, млн. крб.

-

-

1,7-IV

-

-

-

Льонозавод, смт Іванків Київської області

1,4

1,2

-

2,7

2

-

льоноволокно, тис. тонн

-

-

-

-

-

2,1

Фетрова фабрика виробничого об'єднання "Фетр", м. Київ

1,5

1,3

-

3

1,8

-

Фабрика нетканих матеріалів, м. Борислав Львівської області

2,5

2

-

9,3

4,2

-

неткані матеріали, млн. кв. м

-

-

-

-

-

30

Прядильно-ткацька фабрика шовкових тканин з штапельного волокна, м. Самбір Львівської області

6

5,2

-

15

7,7

-

прядильні веретена, тис. штук

-

-

-

-

-

45

прядильно-крутильні веретена, тис. штук

-

-

-

-

-

15

Шкіряний завод, м. Вознесенськ Миколаївської області

16,2

6,2

-

-

-

-

шкіряна сировина, тис. умовних одиниць

-

-

1200-II

-

-

-

шкіри м'які, млн. кв. дм

-

-

386,5-II
96,6-IV

-

-

-

Трикотажна фабрика імені Н. К. Крупської /реконструкція/, м. Одеса

1

0,9

-

1,2

1

-

трикотаж верхній, млн. штук

-

-

-

-

-

0,97

трикотаж білизняний, млн. штук

-

-

-

-

-

3,52

Трикотажна фабрика /розширення/, м. Полтава

1,2

1,1

-

1,8

1,2

-

трикотаж верхній, млн. штук

-

-

-

-

-

0,98

Фабрика ватину, м. Кременець Тернопільської області

2

1,3

-

2,4

1

-

ватин, млн. кв. м

-

-

-

-

-

30

Швейна фабрика "Більшовичка" /реконструкція/, м. Херсон

0,6

0,5

-

-

-

-

продукція, млн. крб.

-

-

1,44-III

-

-

-

Професійно-технічне училище бавовняного комбінату, м. Херсон

1,1

0,7

-

-

-

-

учнівські місця

-

-

480-III

-

-

-

Професійно-технічне училище текстильного виробничого об'єднання "Восход", м. Чернівці

0,7

0,6

-

1,2

0,8

-

учнівські місця

-

-

-

-

-

480

Виробниче швейне об'єднання "Трембіта" /реконструкція/, м. Чернівці

1

0,5

-

-

-

-

продукція, млн. крб.

-

-

2,13-III

-

-

-

Льонозавод, с. Киселівка Чернігівської області

2,2

1,3

-

-

-

-

льоноволокно, тис. тонн

-

-

4,49-IV

-

-

-

Мінсільбуд УРСР

Льонозавод, с. Сядрине Чернігівської області

1,5

1,3

-

2,7

2

-

Льонозавод, м. Старий Самбір Львівської області

1,9

1,7

-

3,5

2,2

-

льоноволокно, тис. тонн

-

-

-

-

-

4,72

Льонозавод, м. Овруч Житомирської області

1,4

1,2

-

3

2

-

Радомишльський льонозавод, с. Мала Рача Житомирської області

2,2

1,4

-

-

-

-

льоноволокно, тис. тонн

-

-

4,49-IV

-

-

-

Старовижівський льонозавод, с. Мокре Волинської області

2,3

1,6

-

1

0,6

-

льоноволокно, тис. тонн

-

-

-

-

-

4,26

Головкиївміськбуд

Експериментально-фурнітурний завод /розширення/, м. Київ

2,8

1,2

-

-

-

-

взуттєві метизи, тис. тонн

-

-

2,4-IV

-

-

-

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ЗАВДАННЯ
по будівництву і введенню в експлуатацію жилих будинків, дитячих дошкільних закладів, професійно-технічних училищ для підприємств легкої промисловості на 1977 рік

 

Одиниця виміру

План на 1977 рік

1

2

3

Житлове будівництво - всього

тис. кв. м загальної площі

311

в тому числі:

 

 

по Мінлегпрому УРСР - всього

- " -

295,75

з них:

 

 

I. За замовленням Мінлегпрому УРСР - всього

- " -

56,33

в тому числі виконується:

 

 

Мінпромбудом УРСР

- " -

41,78

Мінсільбудом УРСР

- " -

8,63

Міноборони СРСР

- " -

3,55

Мінлегпромом УРСР

- " -

2,37

II. За рахунок капітальних вкладень, переданих облвиконкомам і Київському міськвиконкому в порядку дольової участі - всього

- " -

239,42

з них виконується:

 

 

I. Мінпромбудом УРСР - всього

- " -

129,72

в тому числі по облвиконкомах:

 

 

Вінницькому

- " -

0,35

Волинському

- " -

18,28

Житомирському

- " -

6,78

Закарпатському

- " -

0,39

Івано-Франківському

тис. кв. м загальної площі

0,55

Київському

- " -

10,97

Кримському

- " -

10,4

Львівському

- " -

17,49

Миколаївському

- " -

2,08

Одеському

- " -

7,47

Полтавському

- " -

4,36

Ровенському

- " -

6,15

Сумському

- " -

2,11

Тернопільському

- " -

6,88

Харківському

- " -

4,92

Херсонському

- " -

7,8

Хмельницькому

- " -

1,01

Черкаському

- " -

5,19

Чернігівському

- " -

6,24

Чернівецькому

- " -

10,30

2. Мінважбудом УРСР - всього

- " -

76,32

в тому числі по облвиконкомах:

 

 

Ворошиловградському

- " -

6,31

Дніпропетровському

- " -

50,27

Донецькому

- " -

18,33

Кіровоградському

- " -

1,41

3. Головкиївміськбудом по м. Києву

- " -

32,33

4. Мінсільбудом УРСР - всього

- " -

1,05

в тому числі по облвиконкомах:

 

 

Вінницькому

- " -

0,21

Житомирському

- " -

0,20

Київському

- " -

0,38

Сумському

- " -

0,06

Хмельницькому

- " -

0,07

Чернігівському

- " -

0,13

По Мінлегпрому СРСР - всього

тис. кв. м загальної площі

15,25

в тому числі за рахунок капітальних вкладень, переданих облвиконкомам і Київському міськвиконкому в порядку дольової участі - всього

- " -

14,1

з них:

 

 

Волинському

- " -

2,66

Дніпропетровському

- " -

0,13

Донецькому

- " -

2,94

Житомирському

- " -

0,12

Запорізькому

- " -

0,64

Львівському

- " -

1,24

Одеському

- " -

0,46

Ровенському

- " -

0,2

Харківському

- " -

2,52

Черкаському

- " -

0,52

Чернігівському

- " -

0,2

Київському міськвиконкому

- " -

2,47

Дитячі дошкільні заклади - всього

тис. місць

3,31

в тому числі:

 

 

по Мінлегпрому УРСР - всього

- " -

2,89

I. За замовленням Мінлегпрому УРСР - всього

- " -

0,84

в тому числі виконується:

- " -

 

Мінпромбудом УРСР

- " -

0,56

Мінлегпромом УРСР

- " -

0,28

II. За рахунок капітальних вкладень, переданих облвиконкомам в порядку дольової
участі - всього

- " -

2,05

з них виконується:

 

 

1. Мінпромбудом УРСР - всього

- " -

1,12

в тому числі по облвиконкомах:

 

 

Львівському

- " -

0,28

Тернопільському

- " -

0,28

Херсонському

- " -

0,28

Чернігівському

- " -

0,28

2. Мінважбудом УРСР - всього

тис. місць

0,63

в тому числі по облвиконкомах:

 

 

Дніпропетровському

- " -

0,28

Донецькому

- " -

0,35

3. Головкиївміськбудом по м. Києву

- " -

0,28

4. Мінсільбудом УРСР

 

 

по Запорізькому облвиконкому

- " -

0,02

По Мінлегпрому СРСР - всього

- " -

0,42

в тому числі за рахунок капітальних вкладень, переданих Волинському облвиконкому в порядку дольової участі

- " -

0,28

Професійно-технічні училища /по Мінлегпрому УРСР/ - всього

тис. учнівських місць

0,96

в тому числі виконується:

 

 

Мінпромбудом УРСР

- " -

0,48

Мінважбудом УРСР

- " -

0,48

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ЗАВДАННЯ
по направленню облвиконкомами і Київським міськвиконкомом робітників для подання допомоги будівельним організаціям на будівництво об'єктів легкої промисловості в 1977 - 1978 роках

Найменування об'єктів

Кількість робітників, які направляються

Облвиконкоми, які направляють робітників

1977 рік

1978 рік

 

Меланжева прядильно-ткацька і обробна фабрика шовкових тканин з штапельного волокна, м. Луцьк Волинської області

200

200

Волинський

Старовижівський льонозавод, с. Мокре Волинської області

200

-

- " -

Бавовнопрядильна фабрика, м. Макіївка Донецької області

350

350

Донецький

Професійно-технічне училище швейно-трикотажної фабрики, м. Шахтарськ Донецької області

50

-

- " -

Ниткова фабрика, м. Нікополь Дніпропетровської області

300

100

Дніпропетровський

Професійно-технічне училище взуттєвої фабрики, м. Запоріжжя

70

70

Запорізький

Фетро-фільцева фабрика /реконструкція/, м. Хуст Закарпатської області

50

50

Закарпатський

Фарфоровий завод імені Комінтерна /розширення/, смт Городниця Житомирської області

50

-

Житомирський

Прядильно-ткацька фабрика /реконструкція/, м. Коростень Житомирської області

50

-

- " -

Льонозавод, м. Овруч Житомирської області

100

150

- " -

Радомишльський льонозавод, с. Мала Рача Житомирської області

100

-

- " -

Калуський льонозавод, с. Боднарів Івано-Франківської області

50

50

Івано-Франківський

Бавовнопрядильна фабрика, м. Долина Івано-Франківської області

50

50

- " -

Експериментально-фурнітурний завод /розширення/, м. Київ

50

-

Київський міськвиконком

Швейна фабрика "Спортодяг" /реконструкція/, м. Київ

50

-

- " -

Фетрова фабрика виробничого об'єднання "Фетр", м. Київ

50

50

- " -

Льонозавод, смт Іванків Київської області

50

50

Київський облвиконком

Льонозавод, м. Старий Самбір Львівської області

150

150

Львівський

Фабрика нетканих матеріалів, м. Борислав Львівської області

50

50

- " -

Прядильно-ткацька фабрика шовкових тканин з штапельного волокна, м. Самбір Львівської області

50

50

- " -

Шкіряний завод, м. Вознесенськ Миколаївської області

200

-

Миколаївський

Трикотажна фабрика імені Н. К. Крупської /реконструкція/, м. Одеса

50

50

Одеський

Трикотажна фабрика /розширення/, м. Полтава

50

50

Полтавський

Фабрика ватину, м. Кременець Тернопільської області

50

50

Тернопільський

Швейна фабрика "Більшовичка" /реконструкція/, м. Херсон

50

-

Херсонський

Професійно-технічне училище бавовняного комбінату, м. Херсон

50

-

- " -

Професійно-технічне училище текстильного виробничого об'єднання "Восход", м. Чернівці

20

20

Чернівецький

Виробниче швейне об'єднання "Трембіта" /реконструкція/, м. Чернівці

50

-

- " -

Льонозавод, с. Кисилівка Чернігівської області

50

-

Чернігівський

Льонозавод, с. Сядрине Чернігівської області

150

200

- " -

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Опрос