Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О дополнительных мерах по улучшению организации профессионального обучения и трудового устройства инвалидов и пенсионеров по старости

Совет Министров УССР
Постановление от 18.01.1977 № 28
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 18 січня 1977 р. N 28

Київ

Про додаткові заходи по поліпшенню організації професійного навчання і трудового влаштування інвалідів і пенсіонерів по старості

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 10 вересня 1991 року N 194

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 липня 1994 року N 467)

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що на виконання постанови Ради Міністрів УРСР від 3 грудня 1973 р. N 564 "Про заходи по дальшому поліпшенню використання праці пенсіонерів по старості та інвалідів у народному господарстві і зв'язаних з цим додаткових пільгах" в республіці проведено значну роботу по залученню до суспільно корисної праці цієї категорії населення. У порівнянні з 1973 роком кількість працюючих пенсіонерів по старості та інвалідів збільшилась у 1976 році в 1,3 раза.

В більшості областей створено спеціалізовані підприємства, цехи і дільниці для використання праці пенсіонерів по старості та інвалідів. Багато пенсіонерів залучається до роботи на підприємствах і в організаціях, де вони працювали до призначення пенсії.

Разом з тим передбачені вказаною постановою заходи по більш широкому залученню до праці інвалідів та пенсіонерів по старості виконуються не повністю.

Міністерство місцевої промисловості УРСР, Міністерство легкої промисловості УРСР, Міністерство побутового обслуговування населення УРСР, Міністерство житлово-комунального господарства УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Міністерство лісової і деревообробної промисловості УРСР, Укоопспілка та інші мало приділяють уваги організації спеціалізованих підприємств, цехів і дільниць для використання праці пенсіонерів по старості та інвалідів, хоч характер виробництва на багатьох підприємствах вказаних міністерств дозволяє залучати до праці осіб з пониженою працездатністю.

Внаслідок несвоєчасного видання наказів про створення спеціалізованих цехів і дільниць Міністерством побутового обслуговування населення УРСР, Міністерством легкої промисловості УРСР та іншими міністерствами УРСР працюючі пенсіонери по старості та інваліди не могли користуватись встановленими для них пільгами.

В республіці недостатньо проводиться робота по розширенню надомних форм праці. Міністерства і відомства УРСР не передбачають в планах виділення сировини, матеріалів і обладнання для спеціалізованих підприємств, а також малотоннажного транспорту для обслуговування осіб, які працюють на дому. Мало залучаються пенсіонери по старості та інваліди до роботи з неповним робочим днем і неповним робочим тижнем.

З метою дальшого поліпшення організації професійного навчання і трудового влаштування інвалідів і пенсіонерів по старості, а також забезпечення більш повної занятості їх у громадському виробництві, на виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 10 грудня 1976 р. N 1010 Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Зобов'язати міністерства і відомства УРСР та облвиконкоми протягом першого кварталу 1977 р. розглянути стан виконання постанови Ради Міністрів УРСР від 3 грудня 1973 р. N 564 і вжити заходів до поліпшення трудового влаштування інвалідів і пенсіонерів по старості у громадському виробництві, дальшого розширення сітки підприємств, цехів і дільниць, призначених для використання праці осіб з пониженою працездатністю.

2. Затвердити на 1977 - 1980 роки завдання по залученню до праці пенсіонерів по старості і інвалідів для роботи на підприємствах і в організаціях по облвиконкомах, Київському і Севастопольському міськвиконкомах згідно з додатком N 1.

3. Встановити на 1977 - 1980 роки завдання по створенню спеціалізованих підприємств, цехів і дільниць згідно з додатком N 2.

4. Держплану УРСР, Головпостачу УРСР, міністерствам і відомствам УРСР передбачати в планах виділення сировини, матеріалів, обладнання і малотоннажного транспорту для підприємств, цехів і дільниць, які використовують працю пенсіонерів по старості і інвалідів, та для розширення надомних форм праці.

5. Міністерству соціального забезпечення УРСР зміцнити матеріальну базу лікувально-виробничих /трудових/ майстерень /цехів, дільниць/ в будинках-інтернатах і розширити їх кооперацію з виробничими підприємствами.

Держплану УРСР, Головпостачу УРСР передбачати виділення Міністерству соціального забезпечення УРСР сировини, матеріалів та обладнання для трудових майстерень /цехів, дільниць/ в будинках-інтернатах.

6. Міністерству соціального забезпечення УРСР:

до 1 липня 1977 р. уточнити контингенти непрацюючих інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату для подання їм практичної допомоги в раціональному трудовому влаштуванні, а при необхідності - в професійному навчанні;

забезпечити в 1977 - 1979 роках профілювання будинків-інтернатів з урахуванням віку і характеру захворювання громадян, які в них проживають, маючи на увазі створення при необхідності будинків-інтернатів або відділень для інвалідів, що потребують спеціального обслуговування, навчання і залучення до праці.

7. Міністерству охорони здоров'я УРСР в 1977 - 1980 роках створити при існуючих лікарнях в містах Києві, Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Донецьку відділення для медико-соціальної реабілітації хворих з ураженням хребта і спинного мозку.

8. Держплану УРСР разом з Державним комітетом Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті, Міністерством соціального забезпечення УРСР, Міністерством місцевої промисловості УРСР і Міністерством побутового обслуговування населення УРСР розглянути питання про створення в порядку експерименту професійно-технічного училища і учбово-виробничого комбінату з комплексом приміщень учбового, виробничого, житлового і культурно-побутового призначення для інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату. По питаннях, які потребують рішення Уряду, подати пропозиції Раді Міністрів УРСР.

9. Встановити, що трудове влаштування робітників і службовців, які стали інвалідами, здійснює у відповідності з висновками лікарсько-трудових експертних комісій, як правило, адміністрація того підприємства /організації/, в період роботи на якому робітник або службовець частково втратив працездатність. При відсутності умов для продовження трудової діяльності інвалідів на тому ж підприємстві /в організації/ адміністрація зобов'язана подати їм допомогу в трудовому влаштуванні на інших підприємствах /в організаціях/.

10. Абзац перший пункту 10 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 10.09.91 р. N 194)

Встановити, що рекомендації по трудовому влаштуванню інвалідів, які направляються районними і міськими органами по праці і органами соціального забезпечення /у відповідності з встановленою бронею/, є обов'язковими для адміністрації підприємств, організацій, установ.

11. Державному комітету Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті поліпшити організацію професійно-технічного навчання інвалідів III групи, яким відповідно до висновків лікарсько-трудових експертних комісій не протипоказано навчання в учбових закладах системи цього Комітету.

Постановою Ради Міністрів СРСР від 10 грудня 1976 р. N 1010 Державному комітету Ради Міністрів СРСР по професійно-технічній освіті разом з Міністерством охорони здоров'я СРСР, Державним комітетом Ради Міністрів СРСР по праці і соціальних питаннях і за погодженням з ВЦРПС доручено до 1 липня 1977 р. визначити перелік спеціальностей і професій, за якими можливе професійно-технічне навчання інвалідів.

12. Підвищити до 80 процентів розмір знижки з вартості мотоколясок, що видаються інвалідам внаслідок трудового каліцтва або загального захворювання /в тому числі з дитинства/, які не мають підстав на одержання мотоколясок безплатно.

Витрати на цю мету відносити за рахунок асигнувань, що передбачаються за бюджетами областей, мм. Києва і Севастополя на протезування інвалідів.

У зв'язку з цим визнати таким, що втратило силу, розпорядження Ради Міністрів УРСР від 25 лютого 1957 р. N 120 в частині відпуску мотоколясок зі знижкою в 40 процентів.

13. Довести до відома міністерств, відомств УРСР, виконкомів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих, що Рада Міністрів СРСР постановою від 10 грудня 1976 р. N 1010:

1/ Постановила виплачувати інвалідам I групи, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах на денних відділеннях, стипендії /при наявності задовільних оцінок/ в межах встановленого відповідним учбовим закладам стипендіального фонду.

2/ Підпункт 2 пункту 13 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 10.09.91 р. N 194)

3/ Продовжила на 1976 - 1980 роки дію розпорядження Ради Міністрів СРСР від 29 вересня 1970 р. N 2071.

14. Міністерствам і відомствам УРСР до 15 грудня 1977 р. подати Держплану УРСР інформацію про хід виконання цієї постанови.

Держплану УРСР разом з Державним комітетом Ради Міністрів УРСР по праці і Міністерством соціального забезпечення УРСР узагальнити одержані матеріали і доповісти Раді Міністрів УРСР до 30 грудня 1977 року.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 38

 

ЗАВДАННЯ
виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих по залученню до праці пенсіонерів по старості та інвалідів для роботи на підприємствах і в організаціях на 1977 - 1980 роки

/чоловік/

Області

1977 рік

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Всього по УРСР

100170

102400

104775

106645

в тому числі:

 

 

 

 

Вінницька

2600

2760

2850

2950

Волинська

650

740

820

860

Ворошиловградська

8500

8900

8950

9000

Дніпропетровська

9157

9257

9623

10000

Донецька

16452

16700

16780

16850

Житомирська

1885

2020

2110

2140

Закарпатська

600

580

610

640

Запорізька

4350

4400

4400

4400

Івано-Франківська

1311

1675

1734

1877

Київська

3150

3220

3270

3350

Кіровоградська

2200

2350

2390

2410

Кримська

4500

4610

4690

4730

Львівська

3600

3670

3720

3760

Миколаївська

2100

2200

2320

2360

Одеська

6350

5700

5850

5890

Полтавська

3000

3170

3280

3358

Ровенська

800

920

950

990

Сумська

2410

2520

2600

2660

Тернопільська

950

950

980

1010

Харківська

10350

10480

10553

10600

Херсонська

1950

1980

2010

2040

Хмельницька

1400

1430

1660

1730

Черкаська

2250

2200

2290

2370

Чернівецька

1560

1640

1760

1840

Чернігівська

1700

1720

1770

1810

м. Київ

5820

6000

6175

6360

м. Севастополь

575

608

630

660

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ЗАВДАННЯ
по створенню спеціалізованих підприємств, цехів і дільниць по використанню праці пенсіонерів по старості та інвалідів в 1977 - 1980 роках

Області

Мінмісцевпром УРСР

Мінпобут УРСР

Мінліспром УРСР

Мінлегпром УРСР

кількість об'єктів

число робітників

кількість об'єктів

число робітників

кількість об'єктів

число робітників

кількість об'єктів

число робітників

Всього по міністерству

55

3040

128

4671

8

100

15

569

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

2

20

-

-

-

-

-

-

Волинська

-

-

3

16

-

-

-

-

Ворошиловградська

1

25

3

42

1

80

Дніпропетровська

4

170

4

121

-

-

1

92

Донецька

2

115

4

92

-

-

1

20

Житомирська

1

20

2

28

-

-

-

-

Закарпатська

-

-

7

268

2

25

-

-

Запорізька

1

30

6

410

-

-

1

62

Івано-Франківська

1

100

1

20

-

-

-

-

Київська

2

60

2

70

-

-

-

-

Кіровоградська

3

60

1

15

-

-

-

-

Кримська

1

45

8

268

1

10

2

74

Львівська

5

390

26

328

2

30

4

60

Миколаївська

1

100

6

75

-

-

-

-

Одеська

2

170

4

136

-

-

-

-

Полтавська

1

25

3

65

-

-

1

50

Ровенська

-

-

2

90

-

-

-

-

Сумська

1

25

10

120

-

-

1

15

Тернопільська

-

-

-

-

-

-

-

-

Харківська

1

245

9

1020

1

18

-

-

Херсонська

2

140

7

830

-

-

Хмельницька

2

25

7

80

-

-

-

-

Черкаська

1

50

6

124

-

-

-

-

Чернівецька

-

-

-

-

2

17

1

75

Чернігівська

1

30

-

-

-

-

-

-

м. Київ

20

1195

6

405

-

-

2

41

м. Севастополь

-

-

1

48

-

-

-

-

Всього по УРСР

206 спеціалізованих підприємств, цехів і дільниць на 8380 робочих місць.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Опрос