Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по исполнению решений XXV съезда КПСС и XXV съезда Компартии Украины по увеличению производства и заготовок зерна в 1977 - 1980 годах

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 11.01.1977 № 11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 11 січня 1977 р. N 11

Київ

Про заходи по виконанню рішень XXV з'їзду КПРС і XXV з'їзду Компартії України по збільшенню виробництва і заготівель зерна в 1977 - 1980 роках

ЦК Компартії України і Рада Міністрів Української РСР відмічають, що в результаті послідовного здійснення курсу партії на інтенсифікацію сільського господарства, неухильне зміцнення матеріально-технічної бази колгоспів і радгоспів середньорічне виробництво зерна в республіці зросло з 29,3 млн. тонн в 1961 - 1965 роках до 40 млн. тонн у дев'ятій п'ятирічці.

Завдяки виконанню заходів по дальшому піднесенню культури землеробства торік, незважаючи на складні погодні умови і значний пересів озимини, зібрано 44,6 млн. тонн зерна, або по 27,9 ц з гектара, а в Чернівецькій області - по 37,9 ц, Тернопільській - 35,7, Черкаській - 35,2, Харківській - 33,7, Хмельницькій - 33. По 40 і більше центнерів зерна з гектара одержали 16 районів і сотні господарств, що свідчить про великі резерви в зерновому господарстві. Виконали і перевиконали соціалістичні зобов'язання по продажу хліба державі 18 областей. В цілому по республіці заготовлено 14,9 млн. тонн,або 911 мільйонів пудів, що на 950 тис. тонн більше, ніж у середньому за роки дев'ятої п'ятирічки.

Проте зобов'язання по виробництву зерна /46,5 млн. тонн/ і народногосподарський план по продажу державі одного мільярда пудів хліба не виконано. Особливо велике недовиконання зобов'язань по виробництву зерна в Одеській області - 960 тис. тонн, Херсонській - 916, Кіровоградській - 608, Запорізькій - 528, Кримській - 484, Миколаївській - 343 тис. тонн.

В багатьох господарствах ще недостатньо використовуються можливості для збільшення валового збору зерна, порушується агротехніка і строки проведення польових робіт, не виконуються намічені завдання по нагромадженню і правильному використанню органічних та мінеральних добрив, повільно впроваджуються високопродуктивні сорти і гібриди, допускається зменшення збиральних площ, не ведеться належної боротьби з втратами врожаю. В деяких південних областях допущено необгрунтоване скорочення площ чистих парів, що призводить до погіршення попередників озимої пшениці і значного зниження врожайності.

У Листі колгоспникам, робітникам радгоспів, механізаторам, ученим, спеціалістам сільського господарства, працівникам промисловості, яка поставляє селу матеріально-технічні засоби, всім трудящим Радянського Союзу Центральний Комітет КПРС підкреслює, що боротьба за краще використання резервів у зерновому господарстві, підвищення урожайності, зростання валового збору і поліпшення якості зерна, збільшення продажу його державі повинна постійно бути в центрі уваги кожної партійної організації, кожного колгоспу,радгоспу, кожного хлібороба.

На виконання рішень XXV з'їзду КПРС і XXV з'їзду Компартії України, травневого і жовтневого /1976 р./ Пленумів Центрального Комітету Компартії України і надаючи першочергового значення дальшому збільшенню виробництва зерна як основи розвитку всього сільського господарства, Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Вважати одним з найголовніших завдань партійних, профспілкових і комсомольських організацій, радянських, сільськогосподарських і заготівельних органів, керівників і спеціалістів колгоспів, державних господарств, об'єднань "Сільгосптехніка", науково-дослідних установ, усіх трудівників сільського господарства, працівників промисловості, яка поставляє селу матеріально-технічні засоби, - виконання передбаченого зростання виробництва зерна в десятій п'ятирічці по областях згідно з додатком N 1* і щорічного продажу його державі не менше 1 - 1,1 мільярда пудів.

Керуючись вказівками Центрального Комітету партії, Генерального секретаря ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва про те, що збільшення виробництва зерна є ударною роботою, справою всієї партії і народу, необхідно зосередити увагу і максимум матеріальних ресурсів на всебічний розвиток зернового господарства, забезпечення його сталості і ефективності. Збільшення виробництва зерна повинно вирішуватись як за рахунок значного підвищення урожайності, так і шляхом розширення площ. Визнати неправильним, коли керівники ряду обласних, районних організацій і господарств допускають скорочення зернових посівів, до призводить до зменшення виробництва зерна, зокрема фуражних культур.

2. Схвалити подані Держпланом УРСР, Міністерством сільського господарства УРСР, Міністерством радгоспів УРСР, Міністерством харчової промисловості УРСР, Головплодвинпромом УРСР, Міністерством заготівель УРСР, обкомами партії і облвиконкомами обсяги виробництва і продажу зерна державі в 1977 - 1980 роках по областях згідно з додатками NN 2, 3* та збільшення виробництва і продажу державі сильних і цінних пшениць, а також гречки, високоякісного проса, пивоварного ячменю, по областях згідно з додатками NN 4, 5*.

Обкомам партії та облвиконкомам областей, господарства яких у 1976 році не виконали завдань по виробництву і продажу державі зерна, розробити і здійснити додаткові заходи по кожному району і господарству з тим, щоб у наступні роки компенсувати його недобір і забезпечити безумовне виконання встановленого середньорічного обсягу в цілому за п'ятирічку.

3. Прийняти пропозиції Держплану УРСР, Міністерства сільського господарства УРСР, Міністерства радгоспів УРСР, Міністерства харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, обкомів партії та облвиконкомів, які розроблені в колгоспах та радгоспах, про збиральні площі зернових культур по областях згідно з додатками NN 6, 7*. Рекомендувати колгоспам і радгоспам на частині посівів кукурудзи, призначеної на силос, застосувати таку агротехніку вирощування, щоб при необхідності можна було залишити її для збирання на зерно на площах по областях згідно з додатком N 8*, а також проведення повторних посівів проса на зерно ранньостиглими сортами згідно з додатком N 9*.

Партійним організаціям, радянським і сільськогосподарським органам посилити увагу до виробництва найважливішої продовольчої культури - озимої пшениці, а також жита, здійснити заходи по докорінному поліпшенню підготовки попередників під ці культури та агротехніки їх вирощування, збільшенню внесення добрив, впровадженню кращих сортів і на цій основі за прикладом хліборобів Христинівського, Чемеровецького, Нововодолазького, Гусятинського, Карлівського та ряду інших районів широко розгорнути в колгоспах та радгоспах боротьбу за одержання урожаїв озимої пшениці по 40 - 50 центнерів /250 - 300 пудів/.

Піднести відповідальність керівників і спеціалістів сільськогосподарських органів, колгоспів та радгоспів за додержання правильних сівозмін, широке застосування науково обгрунтованих систем обробітку грунту і удобрення полів. Погодитись з пропозицією облвиконкомів про мінімальні площі чистих парів, до їх передбачено господарствами в п'ятирічному плані на 1977 рік, і схвалити розроблені Міністерством сільського господарства УРСР і Південним відділенням ВАСГНІЛ рекомендації колгоспам і радгоспам про оптимальні розміри чистих і зайнятих парів на наступні роки по областях згідно з додатком N 10*.

4. Зобов'язати Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР та облвиконкоми значно поліпшити виробництво кукурудзи на зерно, навести належний агрономічний порядок у сортовому складі посівів і веденні насінництва стосовно до зональних особливостей. Максимально використати високопродуктивні ранньостиглі гібриди. Запровадити в усіх господарствах передову технологію механізованого вирощування і збирання. Забезпечити своєчасну післязбиральну обробку і сушіння зерна, для чого завчасно готувати наявні кукурудзосушарки, передбачити використання агрегатів для приготування трав'яного борошна, а також теплогенераторів і повітропідігрівачів, здійснити будівництво необхідної кількості кукурудзосушарок і сховищ для зберігання кукурудзи.

5. Зобов'язати Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство меліорації і водного господарства УРСР, обкоми партії і облвиконкоми вжити заходів до розширення у 1977 - 1980 роках посівів зернових культур на зрошуваних землях згідно з додатком N 11* та збільшення виробництва зерна на меліорованих площах згідно з додатками NN 12, 13*.

6. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству заготівель УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ і облвиконкомам забезпечити в кожному колгоспі і радгоспі дальше піднесення культури землеробства, як головної умови зростання ефективності виробництва. З урахуванням даних науково-дослідних установ і сортодільниць провести добір районованих і перспективних сортів зернових культур з використанням насіння високих репродукцій, а також дотримання науково обгрунтованих норм висіву і оптимальної густоти рослин на кожному гектарі посівів.

7. Встановити мінімальні завдання по внесенню мінеральних і органічних добрив під зернові культури в колгоспах та державних господарствах на 1977 - 1980 роки і завдання по підживленню озимих зернових культур під урожай 1977 року згідно з додатками NN 14, 15* та проведенню вапнування кислих грунтів, гіпсування солонцевих земель і протиерозійному обробітку грунту в районах, які піддаються дії вітрової та водної ерозії, на площах згідно з додатками NN 16 - 18*.

Затвердити завдання по виробництву органічних та розподіл мінеральних добрив згідно з додатками NN 19, 20*.

8. Зобов'язати Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Головплодвинпром УРСР, Укрсільгосптехніку, обкоми партії і облвиконкоми щорічно забезпечувати своєчасну підготовку техніки, зокрема грунтообробних і посівних машин - до 15 лютого, тракторів - до 15 березня, зернозбиральних комбайнів - до 1 червня, кукурудзозбиральних комбайнів - до 1 липня поточного року. Особливу увагу звернути на забезпечення високої якості ремонту, проведення технологічного налагодження машин з наступним прийманням їх спеціальними комісіями. Організувати надійне технічне обслуговування машин і механізмів, високоефективне їх використання.

Організувати підготовку механізаторських кадрів у кількості, яка забезпечила б роботу грунтообробних, посівних і збиральних агрегатів у дві зміни, а також вивчення всіма трактористами-машиністами передового досвіду по високопродуктивному використанню техніки на вирощуванні і збиранні врожаю з тим, щоб забезпечити проведення сільськогосподарських робіт в оптимальні строки. Запровадити в 1977 - 1980 роках у колгоспах і державних господарствах потокове збирання та післязбиральну обробку зерна в обсягах згідно з додатками NN 21, 22*.

9. Зобов'язати Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Головплодвинпром УРСР і облвиконкоми забезпечити за роки десятої п'ятирічки будівництво зерносховищ і зерноочисно-сушильних комплексів у колгоспах і державних господарствах згідно з додатками NN 23, 24*.

____________
* Не наводяться.

10. ЦК Компартії України і Рада Міністрів УРСР вважають, що в успішному вирішенні завдань 1977 року особливе місце належить своєчасній підготовці до весняної сівби. Партійним, профспілковим і комсомольським організаціям, радянським і сільськогосподарським органам слід приділити особливу увагу завершенню підготовки насіння, нагромадженню вологи, проявити виключну турботу за збереження озимих посівів і своєчасне проведення догляду за ними, завезення мінеральних і заготівлю органічних добрив, забезпечення повної готовності техніки, навчання кадрів та здійснення всіх інших заходів, спрямованих на вирощування високого врожаю.

У відповідь на постанову ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ "Про Всесоюзне соціалістичне змагання за підвищення ефективності виробництва і якості роботи, успішне виконання завдань десятої п'ятирічки" ще ширше розгорнути серед працівників сільського господарства соціалістичне змагання за підвищення врожайності, всемірне збільшення виробництва зерна, безумовне виконання кожним колгоспом, радгоспом, районом і областю зобов'язань по продажу хліба державі, гідно зустріти 60-річчя Великого Жовтня.

Зберегти на 1977 рік Умови республіканського соціалістичного змагання колективів агрегатів на збиранні ранніх зернових і зернобобових культур, схвалені постановою Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок від 21 червня 1973 р. N 284, а також Умови соціалістичного змагання колективів агрегатів на збиранні кукурудзи, затверджені постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 14 травня 1974 р. N 265.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради
Міністрів Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 22

Опрос