Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Постоянном представительстве Совета Министров Украинской ССР при Совете Министров СССР

Совет Министров УССР
Положение, Постановление от 29.12.1976 № 588
редакция действует с 28.01.1981

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 29 грудня 1976 р. N 588

Київ

Про затвердження Положення про Постійне представництво Ради Міністрів Української РСР при Раді Міністрів СРСР

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 28 січня 1981 року N 45

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Постійне представництво Ради Міністрів Української РСР при Раді Міністрів СРСР, що додається.

2. Визнати такими, що втратили силу, постанову ВУЦВК і РНК УРСР від 2 грудня 1925 р. "Про Постійне Представництво УСРР при Уряді СРСР" /ЗУ УРСР, 1925 р., N 100, ст. 543/ і постанову РНК УРСР від 11 січня 1926 р. "Наказ Постійному Представництву УСРР при Уряді СРСР" /ЗУ УРСР, 1926 р., N 2, ст. 20/.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Постійне представництво Ради Міністрів УРСР при Раді Міністрів СРСР

1. Для забезпечення повсякденних зв'язків Ради Міністрів УРСР з Радою Міністрів СРСР при Раді Міністрів СРСР перебуває Постійне представництво Ради Міністрів УРСР.

Керівництво діяльністю Постійного представництва здійснюється Радою Міністрів УРСР.

2. На Постійне представництво Ради Міністрів УРСР при Раді Міністрів СРСР покладається:

а) участь в установленому порядку:

у розгляді і вирішенні питань, поставлених Радою Міністрів УРСР та іншими органами республіки, в Раді Міністрів СРСР та інших органах СРСР;

у розробці і розгляді проектів постанов і розпоряджень Ради Міністрів СРСР з питань, що стосуються Української РСР;

у підготовці і розгляді в Держплані СРСР, міністерствах, державних комітетах і відомствах СРСР, а також у комісіях, що утворюються Радою Міністрів СРСР, проектів державних планів економічного і соціального розвитку, державного бюджету та інших питань, що стосуються Української РСР;

б) інформація, за дорученням Уряду республіки, Ради Міністрів СРСР, міністерств, державних комітетів і відомств СРСР про господарські, соціально-культурні, фінансові та інші питання Української РСР;

в) подання по запитах органів СРСР додаткових матеріалів з питань, внесених Радою Міністрів УРСР, а також сприяння міністерствам, державним комітетам і відомствам СРСР в одержанні від міністерств, державних комітетів і відомств УРСР необхідних матеріалів для вирішення питань, що стосуються Української РСР;

г) систематична інформація Ради Міністрів УРСР про проекти рішень Уряду СРСР і намічувані заходи, що стосуються Української РСР, та про проходження питань, внесених Радою Міністрів УРСР до Ради Міністрів СРСР, міністерств, державних комітетів і відомств СРСР, а також про результати розгляду пропозицій і зауважень Уряду республіки по проектах рішень Ради Міністрів СРСР, міністерств, державних комітетів і відомств СРСР;

д) здійснення оперативного зв'язку з міністерствами, державними комітетами і відомствами СРСР щодо виконання ними постанов і розпоряджень Ради Міністрів СРСР з питань, що стосуються Української РСР;

є) підтримання зв'язку з апаратом Ради Міністрів РРФСР, а також з постійними представництвами Рад Міністрів інших союзних республік при Раді Міністрів СРСР щодо проведення заходів, спрямованих на дальше розширення та зміцнення економічних, наукових і культурних зв'язків Української РСР з союзними республіками;

ж) сприяння у встановленні і розширенні зв'язків наукових установ, добровільних товариств, творчих спілок та інших організацій республіки з відповідними установами й організаціями СРСР, участь з організації та проведенні заходів, спрямованих на популяризацію досягнень республіки в галузі господарського і соціально-культурного будівництва /виставок, експозицій, лекцій, виступів творчих колективів/;

з) виконання окремих завдань і доручень Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів УРСР;

і) сприяння працівникам, командированим з Української РСР в м. Москву, у виконанні службових завдань;

к) організація прийому громадян в особистих питаннях.

3. Постійне представництво Ради Міністрів УРСР при Раді Міністрів СРСР у своїй діяльності керується законами СРСР, іншими рішеннями Верховної Ради СРСР і її Президії, законами УРСР, іншими рішеннями Верховної Ради УРСР і її Президії, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів УРСР та іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

4. Для здійснення вказаних у пункті 2 цього Положення завдань Постійне представництво Рада Міністрів УРСР при Раді Міністрів СРСР має право:

а) входити за дорученням Ради Міністрів УРСР з пропозиціями до Ради Міністрів СРСР, міністерств, державних комітетів і відомств СРСР;

б) давати погоджені з Радою Міністрів УРСР або відповідними міністерствами, державними комітетами і відомствами УРСР висновки по проектах рішень Ради Міністрів СРСР, міністерств, державних комітетів і відомств СРСР, що стосуються Української РСР;

в) безпосередньо зноситься з органами СРСР без особливого на те в кожному окремому випадку уповноваження Ради Міністрів УРСР;

г) одержувати:

від Управління Справами Ради Міністрів УРСР постанови і розпорядження Ради Міністрів УРСР, а також копії подань і листів, направлених Радою Міністрів УРСР до Ради Міністрів СРСР, міністерств, державних комітетів і відомств СРСР, з необхідними розрахунками та обгрунтуваннями;

від міністерств, державних комітетів, відомств та інших організацій УРСР необхідні матеріали з питань, що розглядаються в Раді Міністрів СРСР, міністерствах, державних комітетах і відомствах СРСР;

від ЦСУ УРСР, Держплану УРСР, міністерств, державних комітетів і відомств УРСР основні інформаційні, звітно-статистичні та інші матеріали про хід виконання планів економічного і соціального розвитку та бюджету республіки;

д) залучати, при необхідності, за погодженням з відповідними міністерствами, державними комітетами і відомствами УРСР спеціалістів для участі у розгляді в органах СРСР питань, внесених республікою.

5. Постійне представництво Ради Міністрів УРСР при Раді Міністрів СРСР очолює Постійний представник, який призначається Радою Міністрів УРСР.

Постійний представник має заступника, який призначається Радою Міністрів УРСР.

6. Постійний представник Ради Міністрів УРСР при Раді Міністрів СРСР:

а) організує і спрямовує роботу Постійного представництва та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Представництво завдань і обов'язків;

б) бере участь в установленому порядку у засіданнях Ради Міністрів СРСР, її Президії і комісій, засіданнях колегій міністерств, державних комітетів і відомств СРСР, а також про необхідності - в нарадах, що скликаються органами СРСР;

в) є розпорядником кредитів;

г) видає накази в межах компетенції Представництва;

д) у встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Представництва.

7. Постійне представництво Ради Міністрів УРСР при Раді Міністрів СРСР утримується за рахунок коштів Державного бюджету Української РСР.

8. Структура і чисельність працівників Постійного представництва Ради Міністрів УРСР при Раді Міністрів СРСР затверджуються Радою Міністрів УРСР. Штатний розпис Постійного представництва і кошторис видатків на його утримання затверджуються Керуючим Справами Ради Міністрів УРСР.

9. Постійне представництво Ради Міністрів УРСР при Раді Міністрів СРСР має печатку з зображенням Державного герба Української РСР і з своїм найменуванням українською та російською мовами.

10. Місцезнаходження Постійного представництва Ради Міністрів УРСР при Раді Міністрів СРСР - м. Москва.

(Положення у редакції постанови Ради
 Міністрів Української РСР від 28.01.81 р. N 45)

____________

Опрос