Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по дальнейшему улучшению селекции и семеноводства зерновых, масличных культур и трав

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 28.12.1976 № 587
Утратил силу

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 1976 р. N 587

Київ

Про заходи по дальшому поліпшенню селекції і насінництва зернових, олійних культур і трав

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР
 від 11 вересня 1984 року N 368
,
 від 26 квітня 1988 року N 109
,
 від 21 червня 1988 року N 164
,
 від 14 червня 1989 року N 158
,
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 липня 1992 року N 412

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 1994 року N 522)

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР відмічають, що за останні роки досягнуто певних результатів у селекції і насінництві зернових культур. Створені і набули великого поширення високоврожайні сорти озимої пшениці інтенсивного типу, що сприяло підвищенню врожайності цієї культури і збільшенню валових зборів зерна в республіці. Впроваджуються у виробництво високоврожайні сорти ячменю і гібриди кукурудзи.

Підвищився рівень насінницької роботи, розширились площі посіву найбільш урожайних сортів зернових і олійних культур у колгоспах і радгоспах, понад 90 процентів площ зернових культур щороку засіваються насінням першого класу.

Проте в селекції і насінництві сільськогосподарських культур мають місце істотні недоліки. Рівень і результативність селекційної роботи ще не відповідають зрослим вимогам інтенсивного землеробства. Навіть кращі сорти озимої пшениці ще недостатньо зимостійкі і посухостійкі, не стійкі до вилягання, уражаються хворобами. Сорти озимого жита, вівса та інших культур недостатньо продуктивні, не стійкі до вилягання. Відстає селекційна робота по зернобобових, кормових культурах, сорго і багаторічних травах, а також по поліпшенню якості зерна.

Незадовільно здійснюється будівництво селекційних центрів і оснащення їх необхідним обладнанням та засобами механізації селекційно-насінницьких робіт.

Багато господарств не виконують планів виробництва і продажу державі високоякісного сортового і гібридного насіння зернових і олійних культур, у недостатніх розмірах створюють страхові фонди сортового насіння, повільно впроваджують у виробництво нові високопродуктивні сорти, порушують строки сортопоновлення. Ще незадовільно організовано виробництво насіння багаторічних трав, і в першу чергу люцерни, план поставок якого в загальносоюзний фонд щороку не виконується. Знизився рівень роботи по насінництву кукурудзи, внаслідок чого для посіву використовується значна кількість насіння менш урожайних гібридів другого покоління.

У насінництві повільно здійснюються заходи по спеціалізації і концентрації виробництва і міжгосподарській кооперації. Наявна матеріально-технічна база насінництва не дозволяє здійснювати своєчасну обробку насіння, його правильне зберігання, що стримує переведення насінництва на промислову основу.

Все це знижує ефективність землеробства і стримує зростання врожайності сільськогосподарських культур.

Недоліки в розвитку селекції і насінництва пояснюються недостатнім керівництвом цією важливою ділянкою роботи з боку Міністерства сільського господарства УРСР, Міністерства радгоспів УРСР і Південного відділення ВАСГНІЛ, радянських і сільськогосподарських органів ряду областей.

Міністерство заготівель УРСР не приділяє належної уваги розвитку матеріально-технічної бази хлібоприймальних підприємств, що спеціалізовані на прийманні, обробці, зберіганні і реалізації сортового насіння, внаслідок чого затягуються строки підготовки насіння, значна кількість його не доводиться до показників першого класу посівного стандарту. Ряд підприємств, що здійснюють заготівлю, післязбиральну обробку, зберігання і відпуск сортового і гібридного насіння зернових і олійних культур, не укомплектовані агрономами-насіннєводами. Плани заготівель сортового насіння у державні ресурси в ряді областей не виконуються.

З метою дальшого поліпшення селекції і насінництва зернових, олійних культур і трав, на виконання постанови Центрального Комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР від 4 листопада 1976 р. N 915 Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ, обкомам і райкомам партії, облвиконкомам і райвиконкомам:

- розробити і здійснити заходи по докорінному поліпшенню організації селекційно-насінницької роботи по зернових, олійних культурах і травах, прискореному створенню і впровадженню у виробництво нових високопродуктивних сортів цих культур, що відповідають вимогам інтенсивного землеробства, а також по організації виробництва на промисловій основі високоякісного сортового насіння у спеціалізованих насінницьких господарствах і міжгосподарських об'єднаннях та зміцненню матеріально-технічної бази селекції і насінництва;

- забезпечити в міру зміцнення матеріально-технічної бази насінництва перехід на такий порядок виробництва сортового насіння і постачання його колгоспам і радгоспам:

по зернових /крім кукурудзи і сорго/, олійних культурах і травах

науково-дослідні установи - оригінатори нових сортів забезпечують вихідним насінним матеріалом районованих і перспективних сортів дослідні і елітно-насінницькі господарства науково-дослідних установ і учбово-дослідні господарства сільськогосподарських вузів і технікумів у розмірах, що визначаються Міністерством сільського господарства УРСР;

дослідні і елітно-насінницькі господарства науково-дослідних установ і учбово-дослідні господарства сільськогосподарських вузів і технікумів вирощують насіння еліти і першої репродукції районованих і перспективних сортів у розмірах, що забезпечують задоволення потреби в ньому спеціалізованих насінницьких господарств першої групи;

спеціалізовані насінницькі колгоспи і радгоспи першої групи /одне господарство на район/ розмножують одержане насіння з розрахунку забезпечення потреби в ньому спеціалізованих насінницьких колгоспів і радгоспів другої групи;

спеціалізовані насінницькі колгоспи і радгоспи другої групи вирощують насіння у розмірах, що повністю забезпечують потребу в ньому всіх колгоспів, радгоспів та інших державних господарств на виробничі посіви.

Вирощене насіння спеціалізованими насінницькими господарствами /в неочищеному вигляді/ здається на комплексні пункти по обробці і зберіганню насіння /насіннєобробні заводи/, що будуть збудовані у насінницьких господарствах першої групи.

Насіннєобробні заводи приймають насіння від спеціалізованих насінницьких господарств першої групи і після обробки і зберігання відпускають його насінницьким господарствам другої групи, а прийняте від насінницьких господарств другої групи насіння після його підготовки відпускається колгоспам і радгоспам та іншим державним господарствам для проведення посіву на всій товарній площі.

Абзац десятий пункту 1 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 21.07.92 р. N 412)

Абзац одинадцятий пункту 1 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 21.07.92 р. N 412)

по кукурудзі і сорго

дослідні і елітно-насінницькі господарства науково-дослідних установ і учбово-дослідні господарства сільськогосподарських вузів і технікумів вирощують насіння супереліти, еліти і першої репродукції всіх самозапилених ліній і сортів, простих гібридів - батьківських форм районованих гібридів, насіння еліти районованих сортів кукурудзи і сорго для продажу спеціалізованим насінницьким господарствам;

спеціалізовані насінницькі господарства вирощують насіння районованих простих, подвійних та інших гібридів і сортів кукурудзи, а також насіння гібридів і сортів сорго для виконання плану заготівлі його в державні ресурси.

2. Встановити, що посів зернових культур у колгоспах, радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах провадиться, як правило, насінням не нижче четвертої репродукції, соняшника - першої репродукції, а кукурудзи і сорго - насінням гібридів першого покоління і сортів не нижче третьої репродукції.

3. Зобов'язати Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Південне відділення ВАСГНІЛ і облвиконкоми:

здійснити заходи по концентрації виробництва високоякісного сортового насіння зернових, олійних культур і трав у спеціалізованих насінницьких господарствах для повного забезпечення потреби в цьому насінні, по створенню необхідної матеріально-технічної бази виробництва, післязбиральної обробки і зберігання насіння, широко використовуючи при цьому міжгосподарську кооперацію і агропромислову інтеграцію;

розвивати дальшу спеціалізацію селекційних центрів та інших селекційно-дослідних установ, що займаються виведенням нових сортів і гібридів зернових, олійних культур і трав, добиваючись підвищення рівня і ефективності селекційних робіт;

забезпечити скорочення строків виведення нових сортів і сортозаміни зернових, олійних культур і трав;

розробити і в найближчі 2 - 3 роки здійснити заходи до дальшому поліпшенню організації державного сортовипробування зернових, олійних культур і трав, маючи на увазі значне підвищення вимог до нових сортів і гібридів, що передаються на державне випробування, прискорення їх оцінки, а також по удосконаленню роботи по сортовому районуванню зернових, олійних культур і трав;

розширити науково-дослідні роботи по насіннєзнавству і насінництву, з тим щоб у 1977 - 1978 роках розробити наукові основи для спеціалізованого промислового виробництва насіння зернових, олійних культур і трав.

4. Звернути особливу увагу Міністерства сільського господарства УРСР, Міністерства радгоспів УРСР, партійних, радянських і сільськогосподарських органів, колгоспів і радгоспів на необхідність поліпшення насінництва зернобобових, круп'яних культур і сої та вжити ряд невідкладних заходів до збільшення виробництва насіння цих культур для забезпечення потреби в ньому для посіву на зерно і кормові цілі, а також для заготівель у державні ресурси.

Міністерству сільського господарства УРСР і Південному відділенню ВАСГНІЛ, селекційним центрам посилити роботу по виведенню нових високоврожайних сортів зернобобових, круп'яних культур і сої з високими поживними і технологічними якостями, комплексною стійкістю до хвороб і шкідників, придатних для механізованого вирощування і збирання.

5. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству заготівель УРСР і облвиконкомам, виходячи з потреби в насінні районованих сортів і гібридів зернових, олійних культур і трав, створення страхових фондів і виконання плану заготівель сортового насіння цих культур у державні ресурси, подати в 4-місячний строк Раді Міністрів УРСР на затвердження:

за погодженням з Міністерством сільського господарства СРСР сітку дослідних і елітно-насінницьких господарств науково-дослідних установ і учбово-дослідних господарств сільськогосподарських вузів і технікумів для виробництва насіння еліти і першої репродукції зернових, олійних культур і трав, насіння батьківських форм гібридів кукурудзи і сорго;

за погодженням з Міністерством сільського господарства СРСР і Міністерством заготівель СРСР сітку спеціалізованих насінницьких господарств першої і другої груп по виробництву сортового і гібридного насіння зернових, олійних культур і трав для забезпечення потреби господарств, які не вирощують це насіння, а також сітку насінницьких господарств для виробництва і заготівель насіння в державні ресурси, маючи на увазі, що всі посіви зернових культур у насінницьких господарствах першої групи повинні призначатись лише на насінні цілі.

6. Встановити завдання на 1977 - 1980 роки по реалізації дослідними і елітно-насінницькими господарствами науково-дослідних установ і учбово-дослідними господарствами сільськогосподарських вузів і технікумів насіння еліти і першої репродукції зернових, олійних культур і трав згідно з додатком N 1*.

____________
* Не наводиться.

Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ і облвиконкомам:

довести до дослідних і елітно-насінницьких господарств науково-дослідних установ і учбово-дослідних господарств сільськогосподарських вузів і технікумів обсяги реалізації насіння еліти і першої репродукції зернових, олійних культур і трав.

Облвиконкомам забезпечити розміщення встановлених обсягів виробництва і реалізації вихідних форм гібридів кукурудзи в дослідних і елітно-насінницьких господарствах науково-дослідних установ та учбово-дослідних господарствах сільськогосподарських вузів і технікумів;

встановлювати щороку спеціалізованим насінницьким господарствам плани реалізації сортового насіння зернових, олійних культур і трав в обсягах потреби в ньому колгоспів, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, що не вирощують власного насіння.

Встановити, що при визначенні планів продажу державі зерна і насіння олійних культур спеціалізованим насінницьким господарствам обсяги їх закупок зменшуються на кількість запланованого для реалізації і закладки в страхові фонди насіння цих культур; при цьому плани продажу державі зерна і насіння олійних культур колгоспами, радгоспами та іншими державними сільськогосподарськими підприємствами, що не вирощують власного насіння, відповідно збільшуються.

7. Затвердити на 1977 - 1980 роки план щорічних заготівель сортового і гібридного насіння зернових і олійних культур у державні ресурси /включаючи насіння для закладки в державний страховий і перехідний фонди/ згідно з додатком N 2* і план заготівель насіння багаторічних трав у загальносоюзний фонд згідно з додатком N 3*.

____________
* Не наводяться.

Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству заготівель УРСР і облвиконкомам:

довести вказані обсяги заготівель сортового і гібридного насіння зернових, олійних культур і трав по культурах до спеціалізованих насінницьких господарств і хлібоприймальних підприємств;

щороку за погодженням з Міністерством сільського господарства СРСР і Міністерством заготівель СРСР встановлювати плани заготівель сортового і гібридного насіння зернових і олійних культур по сортах і гібридах.

8. Пункт 8 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 21.06.88 р. N 164)

9. Міністерству заготівель УРСР і Міністерству сільського господарства УРСР у 4-місячний строк підготувати і подати Раді Міністрів УРСР пропозиції про сітку спеціалізованих підприємств по заготівлі, обробці, зберіганню і реалізації сортового насіння та укомплектування їх кваліфікованими кадрами агрономів-насіннєводів, інженерів та інших спеціалістів.

10. Міністерству сільського господарства УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ і Міністерству промислового будівництва УРСР забезпечити проектування і будівництво в 1977 - 1981 роках об'єктів матеріально-технічної бази селекційних центрів науково-дослідних установ згідно з додатком N 4*.

____________
* Не наводиться.

Держплану УРСР і Південному відділенню ВАСГНІЛ передбачати в річних планах першочергове виділення необхідних капіталовкладень, матеріально-технічних ресурсів, лімітів на проектування і підрядні будівельно-монтажні роботи для будівництва зазначених селекційних центрів.

Покласти на Головпостач УРСР комплектування селекційних центрів всіма видами обладнання і кабельної продукції. Для цього Держплану УРСР передавати Головпостачу УРСР фонди на обладнання і кабельно-провідникову продукцію по номенклатурі, що ним розподіляється.

11. Зобов'язати Міністерство сільського господарства УРСР, Укрсільгосптехніку і Південне відділення ВАСГНІЛ забезпечити першочергове виділення селекційним центрам та іншим селекційно-дослідним установам і насінницьким господарствам тракторів, сільськогосподарських машин, мінеральних добрив, хімічних засобів у відповідності з планами будівництва і розвитку цих установ і господарств.

12. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству сільського будівництва УРСР і Укрміжколгоспбуду забезпечити будівництво і введення в дію в 1977 - 1982 роках у спеціалізованих насінницьких господарствах першої групи районних міжгосподарських насіннєобробних заводів згідно з додатком 5* у порядку дольової участі колгоспів і радгоспів.

____________
* Не наводиться.

Головпостачу УРСР забезпечити в 1978 - 1982 роках комплектну поставку машин і обладнання /в рахунок загальної кількості, що виділяється сільському господарству республіки/ для оснащення вказаних заводів.

13. Міністерству сільського господарства УРСР і Кримському облвиконкому забезпечити в 1977 - 1978 роках будівництво з використанням імпортного обладнання заводу по обробці і зберіганню насіння сорго.

14. Зобов'язати Міністерство заготівель УРСР здійснити в 1977 - 1980 роках будівництво і реконструкцію насіннєочисних цехів і камерних сушарок з введенням в дію потужностей згідно в додатком N 6*.

____________
* Не наводиться.

Міністерству житлово-комунального господарства УРСР забезпечити виготовлення в 1977 - 1980 роках 201 вентилятора високого тиску ВВД N 5, в тому числі: в 1977 році - 44 штук, 1978 році - 48, 1979 році - 52 і в 1980 році - 57 штук.

15. Пункт 15 втратив чинність

 (згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 14.06.89 р. N 158)

16. Міністерству сільського господарства УРСР в міру створення матеріально-технічної бази насінництва утворити на базі насінницьких господарств першої групи і насіннєобробних заводів районні міжгосподарські насінні станції на госпрозрахунку.

17. З метою збільшення виробництва товарного насіння люцерни і забезпечення ним господарств тих районів, де за кліматичними умовами це насіння не визріває, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР разом з Дніпропетровським, Запорізьким, Кримським, Миколаївським, Одеським і Херсонським облвиконкомами підготувати і в 3-місячний строк подати Раді Міністрів УРСР погоджені з Міністерством сільського господарства СРСР пропозиції про організацію вирощування насіння люцерни в кращих колгоспах і радгоспах за договорами контрактації з Міністерством заготівель УРСР для заготівлі його в загальносоюзний фонд.

Укомплектувати насінницькі господарства по виробництву насіння люцерни кваліфікованими кадрами, оснастити ці господарства необхідними машинами і обладнанням, забезпечивши їх у повній потребі мінеральними добривами та іншими матеріально-технічними засобами. Керівництво насінницькими господарствами по виробництву насіння люцерни покласти на республіканське міжколгоспне об'єднання по насінництву багаторічних трав.

Затвердити план заготівель насіння люцерни в загальносоюзний фонд на 1977 - 1980 роки в таких обсягах: у 1977 році - 300 тонн, 1978 році - 600, 1979 році - 1000 і в 1980 році - 1500 тонн.

18. З метою поліпшення організації робіт по заготівлі сортового і гібридного насіння зернових, олійних культур і трав у державні ресурси, їх обробці, зберіганню і реалізації створити у складі центрального апарату Міністерства заготівель УРСР на базі насіннєвого управління Головне управління по заготівлі, обробці, зберіганню і реалізації сортового і гібридного насіння зернових, олійних культур і трав /Головзаготнасінфонд/, а в обласних управліннях хлібопродуктів - відповідні відділи.

В зв'язку з цим збільшити штатну чисельність працівників центрального апарату Міністерства на 9 одиниць і обласних управлінь хлібопродуктів - на 22 одиниці в межах чисельності працівників апарату управління цього Міністерства і асигнувань на їх утримання.

19. Взяти до відома, що Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 4 листопада 1976 р. N 915:

1) Доручили:

а) підпункт "а" підпункту 1 пункту 19 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 26.04.88 р. N 109)

б) Міністерству сільського господарства СРСР затверджувати:

абзац другий підпункту "б" підпункту 1 пункту 19 втратив чинність

(абзац другий підпункту "б" підпункту 1 пункту 19 із змінами,
 внесеними згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 11.09.84 р. N 368
,
 втратив чинність згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 21.07.92 р. N 412)

за погодженням з Державним комітетом цін Ради Міністрів СРСР розрахункові ціни на насіння зернових, олійних культур і трав, що відпускається установами-оригінаторами з розсадників розмноження;

в) Міністерству сільського господарства СРСР розробити і за погодженням з Держбудом СРСР затвердити в 1977 році типові проекти комплексних пунктів по обробці і зберіганню насіння зернових, олійних культур і трав різної потужності залежно від розмірів насінницьких господарств і зональних особливостей;

г) Підпункт "г" підпункту 1 пункту 19 втратив чинність

 (згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 14.06.89 р. N 158)

д) Державному комітету Ради Міністрів СРСР по науці і техніці разом з Міністерством сільського господарства СРСР і Радою Міністрів РРФСР розглянути питання про організацію на базі одного з інститутів Всесоюзного науково-дослідного інституту насінництва, насіннєзнавства і насінного контролю з підпорядкуванням його Сортнасінпрому СРСР;

є) Міністерству сільського господарства СРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти СРСР і Міністерству освіти СРСР:

розробити і здійснити заходи по систематичному відбору добре підготовлених, що проявляють інтерес до вивчення біологічних дисциплін, випускників середніх загальноосвітніх шкіл і сільськогосподарських технікумів для підготовки з їх числа спеціалістів по селекції зернових та інших культур у сільськогосподарських вузах;

переглянути учбові плани і програми вищих учбових закладів, що готують спеціалістів по селекції зернових та інших сільськогосподарських культур, передбачивши в них освоєння студентами найбільш досконалих методів і прийомів селекційної і насінницької роботи, а також необхідне збільшення обсягу викладання генетики, фізіології, біохімії, цитології та інших спеціальних дисциплін;

ж) Міністерству сільського господарства СРСР і Всесоюзній академії сільськогосподарських наук імені В. І. Леніна організувати при селекційних центрах річне стажування селекціонерів, які мають практичний досвід роботи по селекції не менше 2 років, для освоєння ними сучасних методів селекції сільськогосподарських культур.

Зберігати за селекціонерами, що направляються на стажування, заробітну плату і виплачувати їм стипендію відповідно до пункту 11 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 15 січня 1966 р. N 38 /підпункт 4 пункту 7 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 квітня 1966 р. N 306/.

2) Встановили, що:

а) фінансування селекційних робіт, які виконують селекційні центри, повинно провадитись за рахунок коштів державного бюджету в межах загальних асигнувань на виконання науково-дослідних робіт, що розподіляються Державним комітетом Ради Міністрів СРСР по науці і техніці;

б) відпуск сортового і гібридного насіння зернових культур з державних ресурсів провадиться з дозволу ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР за обгрунтованими клопотаннями Рад Міністрів союзних республік, при наявності висновків Міністерства сільського господарства СРСР і Міністерства заготівель СРСР;

в) страхові фонди насіння зернових, олійних культур і трав створюються в радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах у розмірі до 15 процентів загальної потреби в насінні цих культур.

Страхові фонди насіння зернових, олійних культур і трав для господарств, що не вирощують це насіння, створюються в зазначених розмірах у державних спеціалізованих насінницьких господарствах;

розміри страхових фондів насіння зернових, олійних культур і трав у дослідно-виробничих господарствах науково-дослідних установ, учбово-дослідних господарствах сільськогосподарських вузів і технікумів системи Міністерства сільського господарства СРСР визначаються цим Міністерством;

вказані в цьому пункті фонди насіння створюються в радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах у межах нормативів власних оборотних коштів, що визначаються по союзних республіках;

засипка насіння зернових і олійних культур у страхові насінні фонди в радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах провадиться, як і в основні насінні фонди, в першочерговому порядку.

Абзац шостий підпункту "в" підпункту 2 пункту 19 втратив чинність

 (згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 14.06.89 р. N 158)

3) Поширили дію пункту 10 постанови Ради Міністрів СРСР від 12 вересня 1968 р. N 729 /підпункт "г" пункту 7 постанови Ради Міністрів УРСР від 26 листопада 1968 р. N 598/ на працівників радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, колгоспів, сільськогосподарських науково-дослідних установ, вузів і технікумів, які зайняті безпосередньо на роботах по виробництву і реалізації насіння багаторічних і однорічних трав і відзначилися у справі виконання плану засипки власного високоякісного насіння районованих сортів і плану виробництва та продажу сортового насіння цих трав.

Встановили, що кошти, які виділяються з союзного бюджету Міністерству сільського господарства СРСР у відповідності з пунктом 10 вказаної постанови, можуть витрачатися також на преміювання техніків і лаборантів науково-дослідних установ і учбових закладів, зайнятих на роботі по виробництву елітного насіння зернових, олійних культур і трав.

20. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству заготівель УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ, обкомам партії і облвиконкомам доповідати щороку до 15 січня ЦК Компартії України і Раді Міністрів УРСР про хід виконання цієї постанови.

х х х

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР, надаючи важливого значення селекції і насінництву зернових, олійних культур і трав, висловлюють впевненість у тому, що партійні, радянські, сільськогосподарські і заготівельні органи республіки забезпечать здійснення необхідних заходів по підвищенню ефективності селекційних робіт, прискореному впровадженню у виробництво нових високоурожайних сортів і гібридів, по спеціалізації і концентрації насінництва і переведенню його на промислову основу.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 22

Опрос