Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению республики

Совет Министров УССР
Постановление от 20.12.1976 № 567
редакция действует с 27.10.1981

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 20 грудня 1976 р. N 567

Київ

Про заходи по дальшому поліпшенню стоматологічної допомоги населенню республіки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 27 жовтня 1981 року N 530

На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 5 листопада 1976 р. N 916 "Про заходи по дальшому поліпшенню стоматологічної допомоги населенню" Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Облвиконкомам, Київському та Севастопольському міськвиконкомам і Міністерству охорони здоров'я УРСР:

а) забезпечити в 1976 - 1980 роках створення стоматологічних поліклінік, відділень і кабінетів у кількості згідно з додатком;

б) використати в 1977 - 1980 роках на будівництво стоматологічних поліклінік частину 5-процентних відрахувань від капітальних вкладень, передбачених пунктом 11 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 вересня 1960 р. N 1563;

в) ширше залучати кошти підприємств і організацій для створення стоматологічних поліклінік, відділень і кабінетів та оснащення їх устаткуванням і інвентарем з метою поліпшення стоматологічної допомоги працівникам цих підприємств і організацій;

г) забезпечити використання кредитів, що будуть виділятися Будбанком СРСР в 1977 - 1980 роках на будівництво госпрозрахункових стоматологічних поліклінік, з погашенням їх протягом 12 років за рахунок прибутку вказаних поліклінік /починаючи з третього року після завершення будівництва/ і за рахунок амортизаційних відрахувань, призначених на повне відновлення основних фондів /починаючи з наступного місяця після введення в дію поліклінік/.

2. Держплану УРСР і Міністерству охорони здоров'я УРСР передбачати збільшення в 1977 - 1980 роках прийому учнів у вищі учбові заклади за спеціальністю "Стоматологія" /денне навчання/ з доведенням його в 1980 році до 1500 чоловік.

3. Міністерству охорони здоров'я УРСР разом з Укрпрофрадою і заінтересованими міністерствами і відомствами розробити і здійснити в 1976 - 1980 роках заходи по поліпшенню профілактики стоматологічних захворювань серед населення, і в першу чергу серед працівників промислових підприємств і будов, учнів вищих і середніх спеціальних учбових закладів, професійно-технічних училищ і загальноосвітніх шкіл, в дитячих дошкільних закладах, в санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і санаторіях-профілакторіях.

4. Міністерству охорони здоров'я УРСР вжити заходів до значного підвищення ефективності наукових досліджень в галузі стоматології, звернувши особливу увагу на удосконалення організаційних форм подання стоматологічної допомоги населенню, на розробку проблем профілактики і лікування карієса зубів і пародонтозу, методів зубного протезування і технології виготовлення зубних протезів, а також проблем обезболювання.

5. Довести до відома Держплану УРСР, Міністерства фінансів УРСР, Міністерства охорони здоров'я УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, що Рада Міністрів СРСР постановою від 5 листопада 1976 р. N 916:

а) доручила Міністерству охорони здоров'я СРСР затвердити за погодженням з Міністерством фінансів СРСР нову підвищену норму витрат на придбання матеріалів, інструментів разового користування і медикаментів, які використовуються при поданні амбулаторної стоматологічної допомоги;

б) доручила Міністерству медичної промисловості:

збільшити в 1977 - 1980 роках виробництво стоматологічних інструментів, устаткування і запасних частин до нього, забезпечивши випуск цих виробів за номенклатурою і в кількості за погодженням з Міністерством охорони здоров'я СРСР;

забезпечити в 1976 - 1980 роках розробку і освоєння серійного виробництва нових видів стоматологічного устаткування і інструментів;

розробити і здійснити в 1976 - 1980 роках заходи по значному поліпшенню якості і підвищенню надійності стоматологічного устаткування, що випускається, інструментів і матеріалів;

в) доручила Міністерству автомобільної промисловості, Міністерству авіаційної промисловості, Міністерству машинобудування, Міністерству середнього машинобудування, Міністерству машинобудування для легкої і харчової промисловості та побутових приладів, Міністерству оборонної промисловості, Міністерству загального машинобудування, Міністерству приладобудування, засобів автоматизації і систем управління, Міністерству промисловості засобів зв'язку, Міністерству радіопромисловості, Міністерству верстатобудівної та інструментальної промисловості, Міністерству суднобудівної промисловості, Міністерству хімічної промисловості, Міністерству електронної промисловості, Міністерству електротехнічної промисловості і Міністерству промисловості будівельних матеріалів СРСР в 6-місячний строк розробити і затвердити на основі погодженої з Міністерством охорони здоров'я СРСР і Міністерством медичної промисловості специфікації заходи по організації і розширенню в 1977 - 1980 роках на підвідомчих підприємствах виробництва устаткування, інструментів і матеріалів, необхідних для подання стоматологічної допомоги;

г) доручила Міністерству загального машинобудування забезпечити розробку і виробництво в 1977 - 1980 роках безголкових ін'єкторів для стоматологічних цілей в кількості 1,5 тис. штук на рік;

д) поклала на Міністерство охорони здоров'я СРСР розподіл між споживачами високочастотних установок для лиття зубних протезів;

є) доручила Міністерству охорони здоров'я СРСР і Міністерству медичної промисловості разом з заінтересованими міністерствами і відомствами СРСР розробити і подати в 3-місячний строк на затвердження в Державний комітет Ради Міністрів СРСР по науці і техніці комплексну програму створення в 1977 - 1980 роках сучасних видів устаткування, інструментів і матеріалів, необхідних для подання стоматологічної допомоги.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 28

 

ЗАВДАННЯ
по створенню стоматологічних поліклінік, відділень і кабінетів на 1976 - 1980 роки

/одиниць/

Найменування областей

Стоматологічні поліклініки

Стоматологічні відділення

Стоматологічні кабінети

Зубопротезні відділення і кабінети

всього

в тому числі

всього

в тому числі в сільській місцевості

всього

в тому числі в сільській місцевості

всього

в тому числі в сільській місцевості

дитячі

госпроз-
рахун-
кові

Вінницька

2

1

-

-

-

24

20

1

1

Волинська

1

-

-

7

-

28

26

3

2

Ворошиловградська

6

3

2

18

4

118

70

9

3

Дніпропетровська

7

3

2

10

2

91

67

3

2

Донецька

4

2

1

3

2

30

15

7

2

Житомирська

3

1

1

2

-

27

20

4

2

Закарпатська

-

-

-

3

2

28

16

2

1

Запорізька

4

-

1

-

-

36

30

2

2

Івано-Франківська

2

1

1

4

2

36

20

2

1

Київська

1

1

-

5

3

31

30

5

2

Кіровоградська

2

-

-

3

1

18

26

4

2

Кримська

4

1

2

1

1

27

17

4

1

Львівська

2

-

-

3

2

41

30

4

2

Миколаївська

1

-

1

2

1

5

5

3

2

Одеська

2

-

1

-

-

30

28

4

3

Полтавська

3

1

1

4

3

21

20

4

3

Ровенська

1

1

-

-

-

19

14

1

2

Сумська

3

-

-

3

1

21

17

4

4

Тернопільська

1

1

-

4

2

20

12

1

1

Харківська

7

-

2

2

2

41

36

4

2

Херсонська

1

1

-

-

-

6

6

1

-

Хмельницька

-

-

-

-

-

23

22

2

2

Черкаська

2

1

-

3

2

38

30

3

2

Чернівецька

1

1

-

-

-

22

20

2

2

Чернігівська

1

1

-

7

3

25

20

6

4

м. Київ

8

1

-

-

-

60

-

-

-

м. Севастополь

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Всього по УРСР

70

22

15

84

33

866

617

85

50

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Опрос