Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по укреплению материально-технической базы учреждений Академии наук УССР и дальнейшему повышению эффективности научных исследований

Совет Министров УССР
Постановление от 10.12.1976 № 551

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 10 грудня 1976 р. N 551

Київ

Про заходи по зміцненню матеріально-технічної бази установ Академії наук УРСР та дальшому підвищенню ефективності наукових досліджень

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що за роки дев'ятої п'ятирічки значно зміцніла матеріально-технічна база Академії наук УРСР, в 2,3 раза збільшилася чисельність працівників госпрозрахункових підприємств. Для розширення діючих і створення нових науково-дослідних інститутів і дослідно-експериментальних виробництв за 1971 - 1975 роки Академією наук УРСР освоєно понад 140 млн. карбованців капітальних вкладень. На придбання наукової апаратури, приладів і матеріалів за цей час виділено 157 млн. карбованців.

Проте ряд наукових установ Академії наук УРСР ще не має відповідної дослідно-експериментальної бази. Вимагає докорінного поліпшення матеріально-технічне постачання інститутів. В недостатніх обсягах ведеться будівництво лабораторних корпусів і жилих будинків Академії наук УРСР.

З метою дальшого зміцнення дослідної і дослідно-виробничої бази Академії наук УРСР відповідно до рішення ЦК Компартії України Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Держплану УРСР, Головпостачу УРСР, Академії наук УРСР вжити додаткових заходів до розвитку матеріально-технічної бази, прискорення будівництва і поліпшення постачання установ Академії наук УРСР.

2. Вважати за доцільне в установленому порядку створити в Академії наук УРСР науково-технічні об'єднання на базі Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона, Інституту кібернетики, Фізико-технічного інституту низьких температур, Інституту проблем матеріалознавства та Інституту надтвердих матеріалів.

Академії наук УРСР за погодженням з Держпланом УРСР, Міністерством фінансів УРСР і Міністерством юстиції УРСР у двомісячний строк підготувати і внести Раді Міністрів УРСР відповідні пропозиції.

3. Схвалити практику дольової участі міністерств і відомств УРСР у зміцненні матеріально-технічної бази інститутів і дослідно-виробничих установ Академії наук УРСР.

Міністерству автомобільного транспорту УРСР, Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерству вугільної промисловості УРСР, Міністерству геології УРСР, Міністерству енергетики і електрифікації УРСР, Міністерству легкої промисловості УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству чорної металургії УРСР, Укрсільгосптехніці розглянути питання про дольову участь у будівництві об'єктів Академії наук УРСР і подати відповідні пропозиції Раді Міністрів УРСР і Держплану УРСР.

4. Дозволити Академії наук УРСР використовувати щорічно частину прибутку, що залишається в розпорядженні госпрозрахункових підприємств і організацій, в розмірі до 1 млн. карбованців на утримання піонерських таборів та спортивно-оздоровчих установ.

5. Встановити на 1977 рік норму власних оборотних коштів для дослідно-виробничих підприємств і організацій Академії наук УРСР на рівні норми, прийнятої на 1976 рік.

Дозволити Академії наук УРСР спрямувати на збільшення власних оборотних коштів на 1977 рік частину прибутку, що залишається в розпорядженні госпрозрахункових підприємств і організацій.

6. Держплану УРСР:

при складанні проектів планів розвитку народного господарства на 1978 - 1980 роки передбачати виділення Академії наук УРСР капіталовкладень на будівництво об'єктів освіти;

забезпечити виділення Академії наук УРСР в 1977 році державних капітальних вкладень на житлове будівництво в обсязі 5,29 млн. карбованців, в тому числі 0,9 млн. карбованців за рахунок відповідного зменшення капітальних вкладень, передбачених на будівництво науково-дослідних і виробничих об'єктів Академії наук УРСР;

протягом 1977 - 1980 років виділити Академії наук УРСР 15 автомашин медичної допомоги для лікарні вчених, а також подавати допомогу Академії наук УРСР у забезпеченні установ легковим і спеціалізованим автотранспортом.

7. Міністерствам і відомствам УРСР разом з Академією наук УРСР протягом 1977 року визначити підприємства, на яких буде проводитися дослідно-промислова перевірка наукових розробок, виконаних інститутами Академії наук УРСР.

8. Для ознайомлення представників наукової громадськості, відповідальних працівників міністерств і відомств та керівників промислових підприємств і організацій з результатами науково-дослідних робіт інститутів і досвідом роботи Академії наук УРСР по удосконаленню організації, підвищенню ефективності наукових досліджень і прискоренню використання їх результатів у народному господарстві Академії наук УРСР до 1 квітня 1977 р. провести в головних науково-дослідних інститутах Академії "Дні відкритих дверей" і 20-годинний семінар для керівників науково-дослідних установ республіки.

9. Міністерству охорони здоров'я УРСР забезпечувати працівників Академії наук УРСР путівками в протитуберкульозні санаторії за реальною потребою.

Взяти до відома, що Укрпрофрада щорічно протягом 1977 - 1980 років виділятиме до 300 путівок в санаторії загальнооздоровчого профілю для оздоровлення працівників Академії наук УРСР.

10. Держплану УРСР, міністерствам і відомствам УРСР вивчити досвід спільної роботи Академії наук УРСР з Міністерством хімічної промисловості, Міністерством чорної металургії УРСР, Міністерством енергетики і електрифікації УРСР, Міністерством геології УРСР, Міністерством охорони здоров'я УРСР, машинобудівними об'єднаннями і підприємствами і розглянути питання про організацію співробітництва підвідомчих організацій і підприємств з науковими установами Академії наук УРСР на основі комплексних планів і програм.

11. Держплану УРСР, міністерствам і відомствам УРСР при складанні річних планів розвитку народного господарства передбачати збільшення обсягів впровадження розробок, закінчених науковими установами Академії наук УРСР.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 25

Опрос