Идет загрузка документа (71 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном пятилетнем плане развития народного хозяйства Украинской ССР на 1976 - 1980 годы

Совет Министров УССР
Постановление от 12.11.1976 № 520
редакция действует с 23.08.1988

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 12 листопада 1976 р. N 520

Київ

Про Державний п'ятирічний план розвитку народного господарства Української РСР на 1976 - 1980 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Ради Міністрів Української РСР
 від 31 жовтня 1978 року N 522
,
 від 27 жовтня 1981 року N 530
,
 від 10 лютого 1987 року N 40
,
 від 14 грудня 1987 року N 409
,
 від 31 грудня 1987 року N 436
,
 від 23 серпня 1988 року N 256

На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 21 жовтня 1976 р. N 870 "Про Державний п'ятирічний план розвитку народного господарства СРСР на 1976 - 1980 роки" Рада Міністрів Української РСР постановляє:

1. Прийняти розроблений Держпланом УРСР у відповідності з Основними напрямами розвитку народного господарства СРСР на 1976 - 1980 роки, затвердженими XXV з'їздом КПРС, і з урахуванням проектів планів, поданих міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами, Державний п'ятирічний план розвитку народного господарства Української РСР на 1976 - 1980 роки згідно з додатками NN 1 - 103.

Встановити такі основні завдання по розвитку народного господарства, підпорядкованого Раді Міністрів УРСР, на 1976 - 1980 роки:

 

1976 рік

1977 рік

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Продукція промисловості в порівнянних цінах і тарифах на 1 січня 1975 р., в процентах до 1975 р.*

 

 

 

 

133

Електроенергія, млрд. кВт·г*

203,57

215,1

226,15

239,15

251,65

____________
* В цілому по території республіки.

Вугілля, млн. тонн*

220,15

222,3

225,6

227,9

229

Чавун, млн. тонн

48,29

50,9*

52,82*

53,02

54,28

Сталь, мли. тонн

49,91

53,28*

57,2*

57,99*

58,96*

Прокат чорних металів (готовий), млн. тонн

37,03

38,73*

39,33*

40,6*

40,88*

Труби стальні, тис. тонн

6510,3

6694

7030

7163

7332

Цемент, тис. тонн

22180

22360*

22540

23210

24300

____________
* Включаючи додаткове завдання.

Тканини бавовняні, млн. кв. метрів

423,2

441,2

455,5

473,9

557,5

Тканини шерстяні, млн. кв. метрів

75,01

76,55

77,82

79,42

81,02

Тканини шовкові, млн. кв. метрів

187,61

197,53

222,81

252,03

305,98

Трикотаж білизняний і верхній, млн. штук

264,83

265,24

264,94

279,9

307,59

Взуття шкіряне, млн. пар

166,17

170,87

171,4

172,8

178,5

Цукор-пісок (з цукрових буряків), тис. тонн

5325,5

5850

6082

6160

6314

Олія із сировини державних ресурсів, тис. тонн

859

1043

1081

1110

1130

М'ясо із сировини державних ресурсів, тис. тонн

1547

1972,6

2222,2

2391

2474

Продукція з незбираного молока (в перерахунку на молоко) із сировини державних ресурсів, тис. тонн

4258,6

4760

5160

5560

5945

Масло тваринне із сировини державних ресурсів, тис. тонн

306,9

323,9

342,3

347

345,6

Товарна харчова рибна продукція (включаючи консерви рибні), млн. карбованців

64,5

64,7

67,9

73

78,7

Борошно із зерна державних ресурсів, млн. тонн

6,35

6,42

6,48

6,59

6,76

Комбікорми, що виробляються на державних промислових підприємствах, тис. тонн

6300

6360

6750

7225

8620

Комбікорми, що виробляються в колгоспах, радгоспах, інших державних сільськогосподарських підприємствах і міжгосподарських підприємствах, тис. тонн

4500

5700

6450

7650

9780

Товари культурно-побутового призначення і господарського вжитку - всього, млн. карбованців

1983,9

2098,01

2221,8

2346,48

2570,69

в тому числі:

 

 

 

 

 

меблі, млн. карбованців

832,6

877

930,4

985,5

1044,8

посуд фарфоро-фаянсовий і майоліковий, млн. карбованців

100,86

104,1

108,8

112,7

116,6

Обсяг закупок сільськогосподарських продуктів і сировини (з урахуванням надпланових і додаткових закупок):

 

 

 

 

 

зернові культури, тис. тонн

16400

16800

17200

17600

18000

цукрові буряки, тис. тонн

48550

48700

49000

49500

50000

картопля, тис. тонн

2850

2920

3020

3110

3200

насіння соняшника, тис. тонн

2400

2420

2440

2490

2500

овочі, тис. тонн

4900

4900

4900

4950

5000

плоди і ягоди, тис. тонн

1500

1550

1600

1650

1700

виноград, тис. тонн

930

980

1020

1050

1100

худоба і птиця, включаючи залік племінної худоби (жива вага), тис. тонн

3200

3700

4100

4365

4500

молоко, тис. тонн

12950

13600

14500

15200

15700

яйця, млн. штук

6250

6890

7500

8170

8900

вовна (залікова вага), тис. тонн

27

28,1

29

29,5

30

Загальний обсяг державних капітальних вкладень, млн. карбованців

8434,57

8724,01

8695,92

8793,99

8879,78

в тому числі обсяг будівельно-монтажних робіт, млн. карбованців

4871,14

5027,69

5061,66

5097,64

5067,38

Роздрібний товарооборот державної і кооперативної торгівлі, включаючи оборот підприємств громадського харчування, в порівнянних цінах 1975 року, млн. карбованців

37145*

39150*

41420

43520

45700

____________
* Крім того, додаткове завдання в 1976 році в сумі 352 млн. карбованців і в 1977 році - 350 млн. карбованців.

Обсяг реалізації побутових послуг населенню у відпускних цінах на початок 1976 року, млн. карбованців

1149,4

1241

1342

1452,5

1571

Продуктивність праці, в процентах до 1975 року**:

 

 

 

 

 

в промисловості

 

 

 

 

129

в будівництві

 

 

 

 

132

____________
** В цілому по території республіки.

Прибуток від промислової діяльності республіканських і непромислових союзно-республіканських міністерств і відомств УРСР, в процентах до 1975 року

106

118

132

147

163

Збільшити середньорічний обсяг виробництва продукції сільського господарства у порівнянні з попереднім п'ятиріччям на 13 процентів. Підвищити за п'ятиріччя середньорічний рівень продуктивності праці в колгоспах і радгоспах на 28 процентів.

2. Подати Державний п'ятирічний план розвитку народного господарства УРСР на 1976 - 1980 роки на розгляд Верховної Ради Української РСР.

3. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, керуючись положеннями і завданнями, висунутими у Звітній доповіді Центрального Комітету КПРС XXV з'їзду партії, у промові Генерального секретаря ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва на жовтневому (1976 р.) Пленумі ЦК КПРС, Основними напрямами розвитку народного господарства СРСР на 1976 - 1980 роки, і виходячи із завдань Державного п'ятирічного плану на цей період:

а) забезпечити до 20 грудня 1976 р. завершення складання п'ятирічних планів, розгорнутих по роках п'ятирічки, кожним об'єднанням, підприємством, будовою і організацією. Вказані п'ятирічні плани повинні забезпечувати виконання головного завдання десятої п'ятирічки, що полягає в послідовному здійсненні курсу Комуністичної партії на піднесення матеріального і культурного рівня життя народу на основі динамічного і пропорційного розвитку суспільного виробництва і підвищення його ефективності, прискорення науково-технічного прогресу, зростання продуктивності праці, всемірного поліпшення якості роботи в усіх ланках народного господарства;

б) розробити з участю об'єднань, підприємств, будов і організацій і здійснити у поточній п'ятирічці заходи по виконанню завдань, передбачених в Основних напрямах розвитку народного господарства СРСР на 1976 - 1980 роки, і особливо по:

широкому впровадженню прогресивної техніки і технології, що дозволить підвищити продуктивність праці і якість продукції, збільшити фондовіддачу, знизити матеріаломісткість і собівартість продукції (робіт і послуг) у розрахунку на одиницю корисного ефекту;

всемірному збільшенню виробництва товарів народного споживання, неухильному підвищенню їх якості і розширенню асортименту;

підвищенню ефективності капітальних вкладень і зменшенню питомих капітальних затрат;

забезпеченню дальшого зростання продуктивності праці, заміні в широких масштабах ручної праці машинною, особливо на допоміжних, складських і транспортних операціях, підвищенню кваліфікації і професійної майстерності працівників;

дальшому поліпшенню розміщення продуктивних сил республіки, звернувши особливу увагу на розміщення трудомістких виробництв у районах з сприятливим балансом трудових ресурсів;

охороні навколишнього середовища, раціональному використанню і відтворенню природних ресурсів;

удосконаленню управління, планування і економічного стимулювання виробництва, широкому розвитку ініціативи, підвищенню відповідальності працівників і трудових колективів за результати і якість роботи, зміцненню планової і трудової дисципліни.

4. З метою виконання прийнятої XXV з'їздом КПРС програми соціального розвитку і дальшого підвищення матеріального і культурного рівня життя радянського народу:

а) міністерствам, відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам розробляти за погодженням у необхідних випадках з Державним комітетом Ради Міністрів УРСР по праці і відповідними комітетами і радами профспілок та здійснювати заходи по:

поліпшенню соціально-економічних і виробничих умов праці, посиленню її творчого характеру, всемірному скороченню ручної, малокваліфікованої і важкої фізичної праці на основі широкого використання досягнень науки і техніки, удосконалення технологічних процесів і підвищення технічного рівня виробництва;

посиленню стимулюючої ролі заробітної плати у зростанні продуктивності праці, прискоренні науково-технічного прогресу, підвищенні якості і зниженні собівартості продукції;

дальшому удосконаленню тарифної системи як основи державного регулювання заробітної плати, підвищенню її ролі в стимулюванні зростання кваліфікації працівників та їх трудових досягнень;

більш широкому застосуванню прогресивних форм матеріального заохочення за збільшення випуску продукції з меншою чисельністю працівників, бригадної оплати за кінцеві результати праці у промисловості та інших галузях, акордної оплати праці, особливо в будівництві і в сільському господарстві;

удосконаленню системи преміювання робітників і службовців, посиленню залежності премій від результатів праці, якості продукції, виконання виробничих завдань, технічно обгрунтованих норм виробітку;

розширенню переваг в оплаті праці працівників, зайнятих на роботах з важкими і несприятливими умовами праці;

посиленню ролі оплати праці в зміцненні трудової дисципліни і зниженні плинності кадрів на підприємствах.

Пропозиції по питаннях, що потребують рішення Уряду СРСР, подавати в Державний комітет Ради Міністрів УРСР по праці.

Державному комітету Ради Міністрів УРСР по праці узагальнювати матеріали і пропозиції по зазначених питаннях подавати Раді Міністрів УРСР;

б) Міністерству сільського господарства УРСР і облвиконкомам розробляти і здійснювати необхідні заходи по удосконаленню у відповідності з Основними напрямами розвитку народного господарства СРСР на 1976 - 1980 роки організації оплати праці колгоспників;

в) міністерствам, відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам звернути особливу увагу на здійснення заходів по дальшому поліпшенню охорони здоров'я і побутового обслуговування населення, розвитку системи народної освіти, розширенню мережі закладів культури і на забезпечення виконання відповідних завдань, що передбачаються в річних народногосподарських планах.

5. З метою забезпечення прискорення темпів науково-технічного прогресу і дальшого підвищення ефективності виробництва та якості продукції:

а) Держплану УРСР, Держбуду УРСР, Академії наук УРСР, міністерствам і відомствам УРСР:

передбачати у відповідних розділах п'ятирічних планів і річних планів на 1977 - 1980 роки завдання, що забезпечують комплексне виконання програм робіт по вирішенню найважливіших науково-технічних проблем;

забезпечувати в першочерговому порядку роботи по вирішенню найважливіших науково-технічних проблем, передбачені у вказаних програмах, необхідними грошовими і матеріально-технічними ресурсами;

б) Держплану УРСР, Українському республіканському управлінню Держстандарту СРСР, Держбуду УРСР (в частині державних стандартів на будівельні матеріали, деталі, конструкції, санітарно-технічне устаткування та будівельний інструмент), міністерствам і відомствам УРСР забезпечити перевірку затверджених в 1971 - 1975 роках республіканських стандартів і технічних умов, а також перегляд і оновлення всіх стандартів і технічних умов на продукцію (роботи, послуги), які не відповідають вимогам народного господарства і попиту населення.

6. З метою забезпечення дальшого зростання продуктивності праці міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам за участю відповідних комітетів і рад профспілок:

а) затвердити по підвідомчих об'єднаннях, підприємствах і організаціях найважливіші завдання по впровадженню наукової організації праці;

б) розробити і в 1977 - 1980 роках здійснити заходи по дальшому розширенню сфери нормування праці і підвищенню якості норм виробітку, часу і обслуговування, що застосовуються; затвердити підвідомчим об'єднанням, підприємствам і організаціям завдання по впровадженню технічно обгрунтованих норм виробітку, часу і обслуговування, особливо на допоміжних і почасово оплачуваних роботах; розширити нормування праці інженерно-технічних працівників і службовців; систематично перевіряти якість діючих норм і нормативів з праці, забезпечити належний контроль за своєчасним переглядом у встановленому порядку норм і нормативів трудових затрат;

в) розробити і здійснити в 1976 - 1980 роках заходи по дальшому поліпшенню охорони і умов праці робітників і службовців, передбачивши в них підвищення оснащеності підприємств і будов досконалими засобами техніки безпеки і виробничої санітарії, звернувши особливу увагу на оздоровлення праці жінок і поліпшення їх медичного обслуговування.

7. З метою поліпшення використання основних фондів і підвищення фондовіддачі міністерствам, відомствам УРСР, облвиконкомам і Київському міськвиконкому:

а) розробити з участю підвідомчих об'єднань, підприємств і організацій по формах, показниках і методиці, повідомлених Держпланом УРСР, комплекс заходів, спрямованих на підвищення фондовіддачі в 1977 - 1980 роках, і подати до 1 березня 1977 р. Держплану УРСР відповідні матеріали по цьому питанню для врахування їх при розробці річних народногосподарських планів.

Держплану УРСР подати в I кварталі 1977 р. Держплану СРСР матеріали по цьому питанню;

б) провести на підвідомчих промислових підприємствах, у колгоспах, радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах і міжгосподарських організаціях одноразовий облік виробничих потужностей за станом на 1 січня 1978 р. по програмі ЦСУ СРСР, погодженій з Держпланом СРСР;

в) розробити і до 1 березня 1977 р. подати Держплану УРСР пропозиції про скорочення нормативних строків освоєння проектних потужностей підприємств і об'єктів, що заново вводяться в дію, виходячи з того, що досягнення проектних обсягів випуску продукції і техніко-економічних показників повинно забезпечуватись у найкоротший строк після введення підприємства чи об'єкта в дію.

Держплану УРСР розглянути матеріали міністерств і відомств УРСР і узагальнені пропозиції подати в I кварталі 1977 р. Держплану СРСР.

8. З метою підвищення ефективності використання капітальних вкладень, забезпечення їх концентрації, поліпшення організації будівельного виробництва, скорочення тривалості, підвищення якості і зниження вартості будівництва:

а) міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам і Київському міськвиконкому:

затвердити підвідомчим об'єднанням, підприємствам і організаціям завдання по приросту виробничих потужностей за рахунок технічного переозброєння і реконструкції діючих підприємств та обсяги капітальних вкладень на цю мету;

уточнити в 1976 році плани технічного розвитку галузей на десяту п'ятирічку, розроблені у відповідності з постановою Ради Міністрів УРСР від 29 листопада 1975 р. N 530, затвердити їх в I кварталі 1977 р. і з урахуванням цих планів, а також щорічно підготовлюваних Державним комітетом Ради Міністрів СРСР по науці і техніці пропозицій по впровадженню нових видів машин, устаткування, приладів і технологічних процесів уточняти в річних планах завдання підвідомчим об'єднанням, підприємствам і організаціям по технічному переозброєнню і реконструкції діючих підприємств;

б) Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству сільського будівництва УРСР, Міністерству вугільної промисловості УРСР, Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, іншим міністерствам і відомствам УРСР, що мають в своєму віданні будівельні і монтажні організації, які здійснюють підрядні роботи, та Київському міськвиконкому забезпечити:

дальше поширення нової форми господарського розрахунку в будівництві - бригадного підряду, з тим щоб довести до кінця десятої п'ятирічки обсяг робіт, які виконуються методом бригадного підряду, в загальному обсязі будівельно-монтажних робіт у житловому і комунальному будівництві до 70 - 80 процентів, у сільському виробничому будівництві до 60 - 70 процентів і в промисловому будівництві до 20 - 30 процентів.

Держбуду УРСР забезпечити систематичний аналіз і узагальнення досвіду роботи будівельних організацій за методом бригадного підряду і при необхідності разом з відповідними міністерствами і відомствами УРСР вносити Держбуду СРСР пропозиції про зміни і доповнення діючого Положення про бригадний господарський розрахунок у будівництві;

більш широке впровадження акордної оплати праці робітників у будівництві, маючи на увазі перевести до кінця десятої п'ятирічки на таку оплату праці до 80 процентів робітників-відрядників;

поліпшення забезпечення будов кадрами робітників за рахунок запобігання різкому скороченню на початку планованого року чисельності працівників, зайнятих на будівельно-монтажних роботах, в першу чергу на основі рівномірного розподілу по кварталах року обсягів будівельно-монтажних робіт, а також за рахунок зменшення невиробничих втрат робочого часу, зміцнення трудової дисципліни і створення постійних кадрів робітників у підвідомчих будівельних і монтажних організаціях.

Держплану УРСР в 2-тижневий строк після затвердження плану будівельно-монтажних робіт, що виконуються підрядним і господарським способами, розглядати разом з будівельними міністерствами їх пропозиції по задоволенню додаткової потреби цих міністерств у робочій силі по кварталах чергового планованого року і вживати необхідних заходів;

в) Держбуду УРСР разом з міністерствами, відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами розробити до 1 березня 1977 р. і здійснити в 1977 - 1980 роках комплекс заходів по зниженню кошторисної вартості будівництва на 3 - 5 процентів, передбаченому Основними напрямами розвитку народного господарства СРСР на 1976 - 1980 роки.

Доповідь про проведену роботу по зниженню кошторисної вартості будівництва і про очікуваний економічний ефект від реалізації в 1977 - 1980 роках намічених заходів подати до 1 березня 1977 р. Раді Міністрів УРСР і в копії Держплану УРСР, а надалі подавати доповіді про хід здійснення цих заходів до 1 березня щороку;

г) міністерствам і відомствам УРСР, проектно-конструкторські і будівельні організації яких здійснюють проектування та будівництво об'єктів сільськогосподарського призначення, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР розробити і в 1977 - 1980 роках здійснити заходи по впровадженню в сільське будівництво ефективних облегшених будівельних конструкцій, не допускаючи при цьому необгрунтованого застосування важких залізобетонних конструкцій.

Держбуду УРСР встановити необхідний контроль за розробкою і здійсненням цих заходів.

9. З метою посилення режиму економії в народному господарстві і зниження матеріальних затрат на одиницю продукції:

а) міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам встановити підвідомчим об'єднанням, підприємствам, будовам і організаціям на десяту п'ятирічку завдання по поліпшенню використання та економії сировини, матеріалів, палива, теплової і електричної енергії і нафтопродуктів у виробництві, капітальному будівництві і при перевезеннях, виходячи з необхідності забезпечити безумовне виконання встановлених у Державному п'ятирічному плані розвитку народного господарства СРСР на 1976 - 1980 роки завдань по економії матеріальних ресурсів.

б) Підпункт "б" пункту 9 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
Української РСР від 14.12.87 р. N 409)

в) Підпункт "в" пункту 9 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
Української РСР від 14.12.87 р. N 409)

10. Міністерству геології УРСР розробити до 25 грудня 1976 р. заходи по підвищенню ефективності геологорозвідувальних робіт на нафту і газ, маючи на увазі забезпечити виконання намічених на десяту п'ятирічку планів приросту промислових запасів нафти, конденсату і газу і значне збільшення цих запасів у наступних роках.

11. Головнафтохімпрому УРСР, Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР і Головпостачу УРСР вжити заходів до прискорення темпів і підвищення якості будівництва та своєчасної комплектації необхідним устаткуванням підприємств хімічної, нафтопереробної і нафтохімічної промисловості, в першу чергу підприємств анілінофарбової промисловості та інших об'єктів малотоннажної хімії, а також підприємств шинної промисловості і по виробництву гумотехнічних виробів.

12. Держплану УРСР разом з Міністерством сільського господарства УРСР, Міністерством радгоспів УРСР, Міністерством заготівель УРСР і облвиконкомами при розробці та здійсненні заходів по спеціалізації і концентрації сільськогосподарського виробництва передбачати створення міжгосподарських підприємств по виробництву комбікормів і післяжнивній обробці та зберіганню зерна на основі об'єднання матеріально-технічних, трудових і фінансових ресурсів підприємств зазначених міністерств.

13. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству заготівель УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Укрсільгосптехніці, місцевим радянським органам, керівникам колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств, виходячи з рішень XXV з'їзду партії, а також рішень, прийнятих ЦК КПРС і Радою Міністрів СРСР по питаннях розвитку сільського господарства, розробити в 3-місячний строк і здійснити у поточній п'ятирічці заходи по виконанню завдань, що стоять перед цією галуззю, звернувши при цьому особливу увагу:

а) на всемірне збільшення виробництва зерна, цукрових буряків, соняшника, картоплі, овочів та інших сільськогосподарських культур на основі розширення посівних площ під зерновими культурами, в першу чергу під озимими та іншими високоврожайними культурами, підвищення врожайності всіх культур, ефективного використання мінеральних і органічних добрив, максимального розширення посівів на меліорованих землях; на забезпечення виконання і перевиконання встановлених п'ятирічним планом завдань по державних закупках вказаної продукції;

б) на розробку в кожному колгоспі, радгоспі, районі та області комплексних планів зміцнення і розвитку кормової бази на 1977 - 1980 роки, передбачивши в них заходи по докорінному поліпшенню природних кормових угідь, створенню зрошуваних сіножатей і пасовищ, поліпшенню насінництва кормових культур, і особливо багаторічних трав, по розширенню пожнивних і повторних посівів, а також підвищенню врожайності кормових культур, розширенню застосування прогресивної технології заготівлі, зберігання і приготування кормів, по комплексній механізації кормовиробництва і поступовому переведенню його на промислову основу. За рахунок здійснення цих заходів забезпечити в 1977 - 1980 роках у кожному колгоспі і радгоспі збалансоване зростання кормових ресурсів і поголів'я худоби, виходячи з необхідності повного забезпечення повноцінними кормами громадського тваринництва і господарств колгоспників, робітників і службовців, які мають худобу в особистій власності, а також створення достатніх страхових запасів кормів;

в) на забезпечення дальшого збільшення виробництва м'яса, молока, яєць, вовни та інших видів продукції тваринництва на основі підвищення продуктивності худоби і птиці, зростання їх поголів'я, ефективного використання кормів і поліпшення племінної роботи; на розширення будівництва державних, колгоспних і міжгосподарських тваринницьких комплексів, механізованих ферм і птахофабрик, реконструкцію діючих тваринницьких і птахівницьких ферм з урахуванням застосування нової техніки і технології. Забезпечити в ході розробки проектів річних народногосподарських планів вишукання додаткових резервів збільшення виробництва і закупок продукції тваринництва;

г) на поліпшення використання і збереження тракторів, транспортних засобів, землерийних, меліоративних і сільськогосподарських машин та устаткування, підвищення якості ремонту і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки.

14. Держплану УРСР, Головпостачу УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам в ході виконання десятого п'ятирічного плану вживати необхідних заходів до вишукання додаткових ресурсів для дальшого зміцнення матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва.

15. З метою виконання завдань по вивезенню деревини, підвищення продуктивності лісів і раціонального використання лісових ресурсів:

а) Міністерству лісового господарства УРСР і Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР забезпечити відведення лісосік: у 1977 році - на 1978 - 1980 роки і в 1978 році - на 1981 - 1985 роки в межах розрахункової лісосіки;

б) Міністерству лісового господарства УРСР, Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР і Міністерству радгоспів УРСР розробити і здійснити заходи по дальшому поліпшенню якісного складу лісів і підвищенню їх продуктивності.

16. З метою дальшого підвищення ефективності роботи транспорту та поліпшення шляхового будівництва:

а) міністерствам і відомствам-вантажовідправникам і вантажоодержувачам передбачити в п'ятирічному плані на 1976 - 1980 роки підвідомчим підприємствам завдання по удосконаленню і збільшенню потужності вантажно-розвантажувального, складського і транспортного господарства, виходячи з необхідності різкого скорочення простоїв вагонів і автомобілів під вантаженням і вивантаженням і поліпшення використання їх вантажопідйомності;

б) дозволити Міністерству будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам спрямовувати в 1977 - 1980 роках понад загальні обсяги державних капітальних вкладень, передбачених у народногосподарських планах, на будівництво обласних і місцевих автомобільних шляхів наявні в їх розпорядженні кошти з нецентралізованих джерел фінансування, призначених для цієї мети, в міру вишукування матеріальних ресурсів з місцевих джерел.

Міністерству будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам повідомляти щороку до 5 лютого Держплану УРСР дані про додатково намічувані у зв'язку з цим обсяги введення в дію автомобільних шляхів і основних фондів, а також про розміри коштів, що спрямовуються на будівництво автомобільних шляхів у відповідності з цим підпунктом, не допускаючи при цьому використання на цю мету оборотних коштів підприємств і організацій.

Держплану УРСР узагальнювати вказані матеріали і подавати їх щороку до 15 лютого Держплану СРСР.

17. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам при доведенні завдань на 1976 - 1980 роки по введенню в експлуатацію загальної площі жилих будинків до підприємств, організацій і виконкомів місцевих Рад депутатів трудящих не допускати перевищення середньої кошторисної вартості одного квадратного метра загальної площі жилих будинків, прийнятої в розрахунках Держплану УРСР до п'ятирічного плану.

18. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам не розпочинати в 1977 - 1978 роках будівництво нових адміністративних будинків, а також тимчасово припинити будівництво таких будинків, що мають низьку будівельну готовність, і скоротити будівництво інших невиробничих об'єктів, спорудження яких не викликається першочерговою необхідністю.

Контроль за виконанням цієї вказівки покласти на Українські республіканські контори Будбанку СРСР і Держбанку СРСР.

19. Пункт 19 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 10.02.87 р. N 40)

20. Державному комітету Ради Міністрів УРСР по праці разом з облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами вжити заходів до своєчасного залучення випускників середніх загальноосвітніх шкіл, які не продовжують навчання, на роботу в різні галузі народного господарства, з попередньою підготовкою їх безпосередньо на виробництві, а також на курсах при професійно-технічних учбових закладах на договірних засадах з підприємствами, будівельними організаціями і колгоспами.

21. Державному комітету Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті разом з міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами:

розробити і здійснити заходи по поліпшенню підготовки кваліфікованих робітничих кадрів у системі професійно-технічної освіти і безпосередньо на виробництві;

створити умови для дальшого підвищення рівня професійно-технічного навчання, що дають змогу молоді набути одночасно спеціальність і загальну середню освіту, а також значно розширити мережу технічних училищ.

22. Затвердити розроблені Держпланом УРСР разом з міністерствами і відомствами УРСР та погоджені з Держпланом СРСР і Державним комітетом Ради Міністрів СРСР по професійно-технічній освіті завдання на 1977 - 1980 роки (з розподілом по роках) по підготовці кваліфікованих робітників у професійно-технічних учбових закладах і безпосередньо на виробництві, з урахуванням направлення частини випускників технікумів для роботи по професіях кваліфікованих робітників, які вимагають середньої спеціальної освіти, згідно з додатком N 8.

23. Міністерству побутового обслуговування населення УРСР, Міністерству житлово-комунального господарства УРСР, Міністерству автомобільного транспорту УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам розробити і не пізніше I кварталу 1977 р. затвердити плани розвитку мережі підприємств побутового обслуговування населення в міській і сільській місцевості на 1977 - 1980 роки, маючи на увазі забезпечити більш повне задоволення потреб населення у всіх побутових послугах, поліпшення режиму роботи підприємств і приймальних пунктів служби побуту, оснащення їх сучасним устаткуванням, машинами та інструментом, скорочення строків виконання замовлень, організацію нових форм і видів обслуговування, впровадження надійної системи контролю за якістю послуг.

24. З метою дальшого поліпшення ремонту і технічного обслуговування, зберігання і забезпечення пальним і мастильними матеріалами транспортних засобів, що належать громадянам, Міністерству автомобільного транспорту УРСР, Головному управлінню по постачанню і збуту нафти і нафтопродуктів при Раді Міністрів УРСР, Укрсільгосптехніці, Укоопспілці, Головпостачу УРСР, Українському республіканському добровільному товариству автомотолюбителів, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам розробити і здійснити в 1977 - 1980 роках заходи по розширенню мережі автозаправних станцій, гаражів і платних стоянок для транспортних засобів, що належать громадянам, маючи на увазі створити власникам умови для одержання за відповідну плату всіх необхідних послуг по зберіганню і забезпеченню пальним і мастильними матеріалами цих транспортних засобів, а також окремих технічних послуг.

Дозволити облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам здійснювати в міру вишукування матеріальних ресурсів з місцевих джерел будівництво кооперативних гаражів і відкритих стоянок для легкових автомобілів, що належать громадянам, за рахунок їх коштів, при завчасній оплаті вартості гаражів і стоянок.

25. Дозволити здійснювати в 1977 - 1980 роках понад обсяги державних капітальних вкладень, що передбачаються в річних народногосподарських планах, в міру вишукування матеріальних ресурсів з місцевих джерел:

а) Головпостачу УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

будівництво, реконструкцію і механізацію паливних складів, баз, ларів і палаток по продажу палива за рахунок півторапроцентних відрахувань від складського товарообороту, що провадяться у відповідності з розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 28 серпня 1964 р. N 1801 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 7 вересня 1964 р. N 1323);

розширення діючих і будівництво нових паливних складів, придбання для них устаткування за рахунок прибутку підприємств і організацій, підвідомчих облпаливо, міськпаливо, райпаливо, міжрайпаливо та іншим організаціям по збуту палива, який спрямовується на цю мету у відповідності з розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 19 червня 1968 р. N 1284 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 27 червня 1968 р. N 648);

б) Міністерству торгівлі УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, які мають торговельну мережу, - будівництво в державній торгівлі сховищ для картоплі, овочів і фруктів за рахунок наявних власних коштів з нецентралізованих джерел фінансування;

в) Державному комітету Ради Міністрів УРСР по кінематографії, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам - будівництво кінотеатрів за рахунок кредитів Держбанку СРСР, а також придбання кіноустаткування і кіноапаратури за рахунок амортизаційних відрахувань, призначених на відновлення основних фондів кінотеатрів і кіноустановок;

г) міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам - прибудову класних кімнат та інших необхідних приміщень до існуючих шкільних будинків, розширення і реконструкцію лікарень і поліклінік за рахунок коштів на капітальний ремонт об'єктів освіти і охорони здоров'я;

д) Підпункт "д" пункту 25 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 31.10.78 р. N 522)

є) Міністерству соціального забезпечення УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам - розширення і реконструкцію будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів за рахунок коштів на капітальний ремонт об'єктів соціального забезпечення;

ж) Міністерству торгівлі УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, які мають торговельну мережу, - будівництво і реконструкцію холодильників і загальнотоварних складів за рахунок нецентралізованих джерел фінансування капітальних вкладень;

з) організаціям Міністерства торгівлі УРСР - будівництво, реконструкцію і розширення підприємств, які виробляють продовольчі товари, і впровадження засобів механізації та автоматизації на цих підприємствах за рахунок кредитів Держбанку СРСР і Будбанку СРСР;

і) підприємствам і організаціям Міністерства лісового господарства УРСР - роботи по створенню і розширенню бази по заготівлі і переробці продуктів побічного користування в лісах за рахунок прибутку від реалізації вказаних продуктів, який залишається у цих підприємств і організацій у відповідності з розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 15 серпня 1975 р. N 1863;

к) Міністерству внутрішніх справ УРСР - розвиток виробничої бази виправно-трудових установ і будівництво лікувально-трудових профілакторіїв, а також житлове будівництво для них в міру наявних власних фінансових ресурсів;

л) об'єднанням, підприємствам і організаціям міністерств і відомств - затрати на придбання і модернізацію устаткування за рахунок додаткових коштів, які надходять до фонду розвитку виробництва у зв'язку з перевиконанням завдань по прибутку та інших фондоутворюючих показниках.

26. Доручити Держплану УРСР:

а) в 2-тижневий строк після одержання від Держплану СРСР показників плану на 1976 - 1980 роки затвердити і довести до міністерств і відомств УРСР і Київського міськвиконкому:

плани будівельно-монтажних робіт, що виконуються підрядним і господарським способами, на 1976 - 1980 роки, розгорнуті по роках п'ятирічки;

завдання по зростанню продуктивності праці по будівельних міністерствах, фонд заробітної плати працівників, зайнятих у будівництві і в проектних організаціях, на 1976 - 1980 роки в межах затвердженого загального фонду заробітної плати по народному господарству;

б) з участю Державного комітету Ради Міністрів УРСР по праці і Держбуду УРСР (в частині будівництва) затвердити міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам найважливіші завдання по впровадженню наукової організації праці на десяту п'ятирічку;

в) в 2-тижневий строк після одержання від Держплану СРСР даних затвердити міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам завдання по збиранню та поверненню в десятій п'ятирічці скляної тари підприємствам консервної промисловості.

27. Держплану УРСР з участю Української республіканської ради професійних спілок в 2-тижневий строк затвердити розміри фондів економічного стимулювання на 1977 - 1980 роки по республіканських і непромислових союзно-республіканських міністерствах і відомствах УРСР, де переведення об'єднань, підприємств і організацій на нову систему планування і економічного стимулювання в основному завершено.

Міжвідомчій комісії при Держплані УРСР з питань застосування нових методів планування і економічного стимулювання в 2-місячний строк затвердити стабільні нормативи збільшення (зменшення) фондів матеріального заохочення, соціально-культурних заходів і житлового будівництва по міністерствах і відомствах УРСР.

Міністерствам, відомствам УРСР і Київському міськвиконкому з участю відповідних комітетів і рад професійних спілок затвердити об'єднанням, підприємствам і організаціям розміри фондів економічного стимулювання в межах коштів, визначених Держпланом УРСР, а також стабільні нормативи збільшення (зменшення) цих фондів.

28. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам в місячний строк довести завдання п'ятирічного плану на 1976 - 1980 роки (з розподілом по роках) до об'єднань, підприємств, будов, науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших організацій.

29. Пункт 29 втратив чинність

 (згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 23.08.88 р. N 256)

30. Держплану УРСР перевірити своєчасність і правильність доведення міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами завдань Державного п'ятирічного плану розвитку народного господарства УРСР на 1976 - 1980 роки до об'єднань, підприємств, будов і організацій. Про наслідки перевірки доповісти в січні 1977 р. Раді Міністрів УРСР.

31. Міністерствам і відомствам УРСР в місячний строк:

подати Держплану УРСР основні показники п'ятирічного плану на 1976 - 1980 роки (за переліком показників, встановленим Держпланом УРСР) в розрізі економічних районів, областей, міст Києва і Севастополя;

забезпечити подання підвідомчими об'єднаннями, підприємствами, будовами і організаціями за місцем їх знаходження основних показників планів на 1976 - 1980 роки обласним, Київській і Севастопольській міським плановим комісіям.

32. Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам на основі основних показників планів на 1976 - 1980 роки, одержаних від об'єднань, підприємств, будов і організацій, розташованих на території області (міста), в 2-місячний строк розробити і подати Держплану УРСР основні показники зведеного п'ятирічного плану на 1976 - 1980 роки по всьому господарству на території області (міста), незалежно від підпорядкованості об'єднань, підприємств, будов і організацій.

33. Держплану УРСР на основі повідомлених міністерствами і відомствами СРСР показників затверджених п'ятирічних планів по об'єднаннях, підприємствах, будовах і організаціях союзного підпорядкування і планів по союзно-республіканських і республіканських міністерствах і відомствах УРСР, а також по облвиконкомах, Київському і Севастопольському міськвиконкомах в 3-місячний строк розробити основні показники зведеного п'ятирічного плану по всьому господарству на території республіки, незалежно від підпорядкованості об'єднань, підприємств, будов і організацій, з розподілом завдань по областях, містах Києву і Севастополю і подати на затвердження Раді Міністрів УРСР.

34. Продовжити на 1977 - 1980 роки строк дії пункту 23 постанови Ради Міністрів УРСР від 29 листопада 1975 р. N 530 в частині дозволу міністерствам, відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам провадити в межах встановлених їм обсягів капітальних вкладень будівництво будинків, а також реконструкцію і пристосування приміщень для районних (міських) машинолічильних та інформаційно-обчислювальних станцій (центрів) системи ЦСУ УРСР і централізованих бухгалтерій.

35. Взяти до відома і керівництва, що Рада Міністрів СРСР постановою від 21 жовтня 1976 р. N 870:

1) Дозволила:

а) Державному комітету Ради Міністрів СРСР по науці і техніці вносити необхідні зміни в основні завдання науково-технічних програм, а також затверджувати програми робіт по вирішенню нових найважливіших науково-технічних проблем, необхідність розробки яких може виникнути протягом п'ятирічки.

б) Підпункт "б" підпункту 1 пункту 35 втратив чинність

(згідно з постановами Ради Міністрів
Української РСР від 31.12.87 р. N 436
,
 від 23.08.88 р. N 256)

2) Зобов'язала:

а) Державний комітет Ради Міністрів СРСР по праці і соціальних питаннях, Державний комітет Ради Міністрів СРСР по науці і техніці і Держбуд СРСР розробити з участю Держгіртехнагляду СРСР, Міністерства охорони здоров'я СРСР і ВЦРПС і затвердити в 1977 році міжгалузеві вимоги і нормативні матеріали по науковій організації праці, які повинні враховуватись при проектуванні нових і реконструкції діючих підприємств, розробці технологічних процесів і устаткування. Міністерствам і відомствам запропоновано розробити на основі вказаних вимог і матеріалів і затвердити не пізніше 1978 року за погодженням з відповідними комітетами профспілок галузеві вимоги і нормативні матеріали по науковій організації праці;

б) ЦСУ СРСР здійснити за погодженням з Держпланом СРСР заходи по дальшому удосконаленню звітності про використання основних фондів і про фондовіддачу, ввести починаючи з 1977 року щорічну звітність по цих показниках по заново введених в дію підприємствах і об'єктах, включаючи тваринницькі комплекси, птахофабрики і тепличні комбінати, а також по освоєнню проектних потужностей і досягненню проектних техніко-економічних показників на вказаних підприємствах і об'єктах;

в) ЦСУ СРСР ввести:

абзац другий підпункту "в" підпункту 2 пункту 35 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
Української РСР від 14.12.87 р. N 409)

починаючи з 1977 року піврічну звітність про виконання основних показників, передбачених у планах технічного переозброєння і реконструкції діючих підприємств, за програмою, погодженою з Держпланом СРСР;

г) міністерства і відомства СРСР в місячний строк забезпечити подання підвідомчими об'єднаннями, підприємствами, будовами і організаціями по місцю їх знаходження основних показників планів на 1976 - 1980 роки (за переліком показників, встановленим Держпланом СРСР) обласним плановим комісіям.

3) З метою своєчасного введення в дію об'єктів комунального господарства, що будуються для забезпечення потреб промислових підприємств і населених пунктів, зобов'язала міністерства і відомства СРСР передбачати в річних планах передачу в порядку дольової участі замовникам, які здійснюють будівництво цих об'єктів, капітальних вкладень (в тому числі на будівельно-монтажні роботи), передбачених на цю мету в кошторисах на будівництво промислових підприємств, в обсягах, необхідних для введення в дію об'єктів комунального господарства до закінчення будівництва промислових підприємств.

Держплану СРСР і Держбуду СРСР доручено розробити і затвердити вказівки про порядок визначення річних обсягів капітальних вкладень, в тому числі на будівельно-монтажні роботи, що підлягають передачі в порядку дольової участі в зазначеному будівництві.

4) Встановила, що роботи і затрати, які здійснюються за рахунок нецентралізованих джерел фінансування і кредитів Держбанку СРСР і Будбанку СРСР згідно з постановами Ради Міністрів СРСР від 5 липня 1973 р. N 477 (пункт 15), від 8 квітня 1975 р. N 271 (пункт 1 - підпункт "а" пункту 3 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 квітня 1975 р. N 275), від 8 вересня 1975 р. N 781 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 15 вересня 1975 р. N 715) і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР від 25 червня 1974 р. N 1584 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 9 липня 1974 р. N 525), від 28 серпня 1975 р. N 1982 і 1983 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 12 вересня 1975 р. N 711) і від 9 вересня 1975 р. N 2077, можуть в межах строків, вказаних у цих рішеннях, провадитись Радами Міністрів союзних республік і відповідними міністерствами і відомствами СРСР, об'єднаннями, підприємствами і організаціями понад обсяги державних капітальних вкладень, що передбачаються в річних народногосподарських планах.

Діючі постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, постанови і розпорядження Ради Міністрів СРСР, якими було дозволено Радам Міністрів союзних республік і відповідним міністерствам і відомствам СРСР здійснювати роботи і затрати понад обсяги державних капітальних вкладень без обмеження строку, зберігають свою силу в 1977 - 1980 роках.

5) Продовжила на 1977 - 1980 роки строк дії:

пункту 7 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 20 листопада 1958 р. N 1278 (постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 22 січня 1959 р. N 108) в частині цільових відрахувань на будівництво автомобільних шляхів республіканського і обласного значення в розмірі 2 процентів від доходів по експлуатації автомобільного транспорту автотранспортних державних і кооперативних (крім колгоспних) підприємств і організацій, виділених на самостійний баланс, з включенням вказаних відрахувань до тарифів на перевезення, з урахуванням доповнення, передбаченого підпунктом "б" пункту 4 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 5 серпня 1968 р. N 599 (підпункту "б" пункту 10 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 8 жовтня 1968 р. N 524);

пунктів "а" і "б" розпорядження Ради Міністрів СРСР від 10 лютого 1967 р. N 306 відносно лісозаготівельних підприємств і організацій Міністерства лісової і деревообробної промисловості СРСР і Міністерства внутрішніх справ СРСР;

постанови Ради Міністрів СРСР від 10 травня 1967 р. N 405 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 17 травня 1967 р. N 501) про передачу замовниками підрядним будівельним організаціям 10 процентів жилої площі, що вводиться в експлуатацію;

пунктів 55 і 57 постанови Ради Міністрів СРСР від 21 червня 1971 р. N 408 (підпункт 12 пункту 43 і пункт 44 постанови Ради Міністрів УРСР від 29 липня 1971 р. N 351);

пункту 9 постанови Ради Міністрів СРСР від 6 вересня 1971 р. N 640 (пункт 12 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 2 грудня 1971 р. N 528) відносно будівництва апаратно-студійних комплексів на діючих радіотелецентрах;

пункту 23 постанови Ради Міністрів СРСР від 9 квітня 1973 р. N 221 в частині спрямування міністерствами і відомствами СРСР і Радами Міністрів союзних республік капітальних вкладень на розвиток виробництва цегли та інших місцевих будівельних матеріалів.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Опрос