Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственной инспекции по закупкам и качеству сельскохозяйственных продуктов по области

Совет Министров УССР
Положение, Постановление от 09.09.1976 № 438
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 9 вересня 1976 р. N 438

Київ

Про затвердження Положення про Державну інспекцію по закупках і якості сільськогосподарських продуктів по області

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 листопада 2016 року N 1066)

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про Державну інспекцію по закупках і якості сільськогосподарських продуктів по області, що додається.

 

Заступник Голови
Ради Міністрів УРСР

Г. ВАЩЕНКО

Заст. Керуючого Справами
Ради Міністрів УРСР

Г. ЯРЕМЧУК

Інд. 22

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну інспекцію по закупках і якості сільськогосподарських продуктів по області

1. Державна інспекція по закупках і якості сільськогосподарських продуктів по області /облзаготінспекція/ утворена у відповідності з постановою Ради Міністрів СРСР від 12 вересня 1969 р. N 746.

2. Головними завданнями Державної інспекції по закупках і якості сільськогосподарських продуктів по області є:

організація заготівель сільськогосподарських продуктів і сировини;

забезпечення виконання державних планів закупок, завдань заготівельним організаціям по надпланових закупках і договорів контрактації сільськогосподарської продукції;

виявлення товарних ресурсів сільськогосподарської продукції і організація в установленому порядку збуту її колгоспами, радгоспами та іншими господарствами;

координація заготівельної діяльності всіх організацій і підприємств, що здійснюють заготівлі сільськогосподарських продуктів і сировини в області;

здійснення державного контролю за правильністю приймання і визначення якості сільськогосподарської продукції, що закуповується, і проведення розрахунків за неї.

3. Державну інспекцію по закупках і якості сільськогосподарських продуктів по області очолює головний державний інспектор по закупках і якості сільськогосподарських продуктів, якому підпорядковані державні інспектори по закупках і якості сільськогосподарських продуктів по області та державні інспекції по закупках і якості сільськогосподарських продуктів по районах.

Головний державний інспектор по закупках і якості сільськогосподарських продуктів несе персональну відповідальність за виконання покладених на облзаготінспекцію завдань і обов'язків.

Головний державний інспектор по закупках і якості сільськогосподарських продуктів та його заступник призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром заготівель УРСР.

4. Державна інспекція по закупках і якості сільськогосподарських продуктів по області підпорядкована безпосередньо Міністерству заготівель УРСР.

5. Вказівки головного державного інспектора по закупках і якості сільськогосподарських продуктів по області з питань заготівель, що відносяться до компетенції облзаготінспекції, є обов'язковими для всіх державних і кооперативних організацій і підприємств, які здійснюють заготівлі сільськогосподарських продуктів і сировини в даній області.

6. Державна інспекція по закупках і якості сільськогосподарських продуктів по області у своїй діяльності керується законами СРСР і УРСР, указами Президії Верховної Ради СРСР і Президії Верховної Ради УРСР, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів УРСР, наказами, інструкціями і вказівками Міністерства заготівель СРСР і Міністерства заготівель УРСР, цим Положенням та іншими нормативними актами.

7. Державна інспекція по закупках і якості сільськогосподарських продуктів по області у відповідності з покладеними на неї завданнями:

а) на основі пропозицій райзаготінспекцій, за погодженням з управлінням сільського господарства облвиконкому, трестами радгоспів та заготівельними і торговельними організаціями, проводить в установленому порядку прикріплення колгоспів, радгоспів та інших господарств до заготовлювачів сільськогосподарської продукції для укладання договорів контрактації і здачі-приймання сільськогосподарської продукції і сировини, виходячи з всебічного розвитку і зміцнення прямих зв'язків підприємств промисловості і торгівлі з колгоспами, радгоспами та іншими господарствами;

б) бере участь у визначенні місцевими організаціями, що здійснюють заготівлю сільськогосподарської продукції, територіального розміщення мережі заготівельних підприємств, пунктів і баз для приймання сільськогосподарських продуктів і сировини від колгоспів, радгоспів та інших господарств;

в) організує своєчасне укладання в установленому порядку заготівельними організаціями і підприємствами договорів контрактації сільськогосподарської продукції з колгоспами, радгоспами та іншими організаціями;

г) контролює відповідність укладених договорів контрактації доведеним до колгоспів, радгоспів та інших господарств планам державних закупок, а також виконання заготівельними організаціями обов'язків по укладанню договорів з урахуванням встановлених їм завдань по надпланових закупках сільськогосподарської продукції і можливостей господарств по збільшенню продажу сільськогосподарської продукції, необхідної державі;

д) забезпечує додержання встановленого порядку реєстрації райзаготінспекціями договорів контрактації сільськогосподарської продукції;

є) бере участь в організації перевірок у колгоспах, радгоспах та інших господарствах відповідності рівня виробництва сільськогосподарської продукції, що намічається їх планами, обсягам продажу цієї продукції державі, передбаченим договорами контрактації;

ж) контролює додержання організаціями, що здійснюють державні закупки, а також колгоспами, радгоспами та іншими господарствами умов заготівель сільськогосподарської продукції, встановлених діючим законодавством і договорами контрактації;

з) організує перевірку використання сільськогосподарської продукції і сировини у колгоспах, радгоспах та інших господарствах, а також застосування сторонами санкцій за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань;

і) здійснює контроль за додержанням організаціями споживчої кооперації, а також підприємствами і організаціями, допущеними до закупок сільськогосподарських продуктів і сировини, в порядку децентралізованих заготівель, умов ведення заготівель і приймання на комісію у колгоспів і населення лишків сільськогосподарських продуктів і сировини;

к) бере участь у розробці проектів планів державних закупок сільськогосподарських продуктів і сировини, що доводяться до районів, а також колгоспів, радгоспів та інших господарств області, крім сільськогосподарських підприємств, плани закупок яким встановлюються міністерствами за належністю цих підприємств;

л) з'ясовує разом з управлінням сільського господарства облвиконкому і трестами радгоспів, з урахуванням пропозицій райзаготінспекцій, можливості збільшення обсягів надпланових закупок необхідної державі сільськогосподарської продукції у господарствах області залежно від видів на урожай і продуктивності тваринництва і вносить необхідні пропозиції на розгляд облвиконкому і Міністерства заготівель УРСР;

м) здійснює державний контроль за виконанням планів закупок, завдань по надпланових закупках і договорів контрактації сільськогосподарської продукції;

н) контролює правильність дачі райзаготінспекціями висновків про можливість звільнення в установленому порядку господарств від матеріальної відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань по договору контрактації внаслідок стихійного лиха або з вини заготовлювача;

о) здійснює разом з управлінням сільського господарства облвиконкому, трестами радгоспів і заготівельними організаціями на місцях своєчасне виявлення товарних ресурсів сільськогосподарської продукції і організує збут її колгоспами, радгоспами та іншими господарствами державним і кооперативним заготівельним організаціям; здійснює заходи, спрямовані на поліпшення роботи по проведенню закупок лишків сільськогосподарської продукції, необхідної державі, у господарств колгоспників, робітників, службовців та інших громадян заготівельними організаціями, подає цим господарствам всебічну допомогу в реалізації лишків продукції через державну і кооперативну торговельну мережу, а також в порядку децентралізованих заготівель;

п) координує заготівельну діяльність всіх підприємств, організацій і установ, що ведуть в області заготівлю сільськогосподарських продуктів і сировини в порядку державних закупок, децентралізованих заготівель, приймання сільськогосподарських продуктів на комісію і т. п.;

р) здійснює державний контроль за правильністю приймання і визначення заготівельними організаціями і підприємствами якості сільськогосподарської продукції, що закупається у колгоспах, радгоспах та інших господарствах, правильністю і своєчасністю розрахунків за неї, розглядає скарги на рішення райзаготінспекцій по спорах, які виникають між заготовлювачами, колгоспами, радгоспами та іншими господарствами при оцінці якості і визначенні ваги сільськогосподарської продукції, що закуповується;

с) здійснює державний нагляд за нагромадженням і зберіганням заготовленої сільськогосподарської продукції, а також за своєчасною підготовкою матеріально-технічної бази заготівельних організацій і підприємств, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, до приймання від колгоспів, радгоспів та інших господарств сільськогосподарських продуктів і сировини;

т) бере участь у розробці і здійсненні сільськогосподарськими та іншими органами заходів по підвищенню якості сільськогосподарської продукції і забезпечує разом з цими органами контроль за їх виконанням;

у) здійснює контроль за правильністю висновків райзаготінспекцій з питань висування колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств для участі в обласній, республіканській виставках і у Виставці досягнень народного господарства СРСР, а також з питань преміювання в установленому порядку за рахунок державних коштів колгоспників і працівників радгоспів у зв'язку з збільшенням продажу сільськогосподарської продукції державі;

ф) ставить перед відповідними організаціями питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні державної дисципліни в справі заготівель сільськогосподарської продукції.

8. Державна інспекція по закупках і якості сільськогосподарських продуктів по області інформує місцеві органи про хід виконання планів державних закупок і договорів контрактації, про якість сільськогосподарських продуктів і сировини, що продаються колгоспами, радгоспами та іншими господарствами, розробляє заходи і вносить необхідні пропозиції про забезпечення їх виконання.

9. Державній інспекції по закупках і якості сільськогосподарських продуктів по області надається право:

а) заслуховувати керівників державних і кооперативних організацій області, що здійснюють закупки і приймання сільськогосподарських продуктів і сировини;

б) припиняти ведення децентралізованих заготівель і приймання на комісію сільськогосподарських продуктів і сировини організаціями споживчої кооперації та іншими підприємствами і організаціями, допущеними до цієї діяльності, в разі порушення ними діючих умов заготівель і приймання продукції на комісію, а також ставити питання про обмеження або припинення ними заготівель і приймання на комісію сільськогосподарської продукції;

в) одержувати звітні дані від обласного статистичного управління про виробництво і закупки сільськогосподарських продуктів і сировини, від організацій і підприємств, що здійснюють закупку і приймання сільськогосподарської продукції, про хід укладання договорів контрактації, підготовку матеріально-технічної бази приймальних пунктів і підприємств та інші дані за показниками, затвердженими в установленому порядку;

г) використовувати в необхідних випадках для визначення якості сільськогосподарських продуктів і сировини лабораторії і відділи технохімічного контролю підприємств, організацій і установ, незалежно від їх відомчої належності. Вказані підприємства, організації і установи виділяють облзаготінспекції необхідних спеціалістів і надають технічні засоби для відбору зразків сільськогосподарських продуктів і сировини та визначення якості продукції.

10. Головний державний інспектор по закупках і якості сільськогосподарських продуктів по області призначає і звільняє з посади головних державних інспекторів і державних інспекторів державних інспекцій по закупках і якості сільськогосподарських продуктів по району, державних інспекторів державної інспекції по закупках і якості сільськогосподарських продуктів по області.

11. Державна інспекція по закупках і якості сільськогосподарських продуктів до області є юридичною особою.

12. Державна інспекція по закупках і якості сільськогосподарських продуктів по області має печатку в зображенням Державного герба Української РСР і з своїм найменуванням.

____________

Опрос