Идет загрузка документа (85 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по дальнейшему повышению эффективности использования минеральных удобрений, сокращению их потерь при транспортировке, хранении и внесении в почву и усовершенствовании агрохимического обслуживания колхозов и совхозов

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 16.07.1976 № 329
Утратил силу

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 16 липня 1976 р. N 329

Київ

Про заходи по дальшому підвищенню ефективності використання мінеральних добрив, скороченню їх втрат при транспортуванні, зберіганні і внесенні в грунт та удосконаленню агрохімічного обслуговування колгоспів і радгоспів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Центрального Комітету Компартії України
 і Ради Міністрів Української РСР
 від 14 червня 1989 року N 158

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 листопада 2016 року N 1066)

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР відмічають, що за останні роки здійснено ряд заходів по поліпшенню агрохімічного обслуговування колгоспів і радгоспів та зміцненню матеріально-технічної бази хімізації сільського господарства. Широке застосування в землеробстві мінеральних добрив та інших хімічних засобів підвищення родючості грунтів стало однією з найважливіших умов успішного виконання завдань по збільшенню виробництва і заготівель продуктів рослинництва і тваринництва.

За роки дев'ятої п'ятирічки колгоспам і радгоспам республіки поставлено 64 млн. тонн мінеральних туків, або майже стільки, скільки за три попередні п'ятирічки, разом взяті. В поєднанні з дальшим удосконаленням агротехніки це дозволило господарствам підвищити врожайність і збільшити валові збори основних сільськогосподарських культур.

Створення Державної агрохімічної служби з широкою мережею агрохімічних лабораторій дало можливість проводити регулярне обстеження земельних угідь, забезпечити колгоспи і радгоспи агрохімічними картограмами, науково обгрунтованими рекомендаціями по найбільш повному і раціональному використанню хімічних засобів у сільському господарстві.

Разом з тим не скрізь мінеральні добрива використовуються з високою ефективністю. У багатьох господарствах, районах і деяких областях їх віддача надто низька. Велика кількість туків втрачається і псується внаслідок безгосподарності при транспортуванні і зберіганні. Часто норми, способи і строки внесення добрив не пов'язуються з родючістю грунтів, рекомендаціями науково-дослідних установ і агрохімічних лабораторій.

У колгоспах і радгоспах продовжується практика внесення переважної кількості добрив не під оранку, що забезпечує найвищу віддачу, а під культивацію. Мало застосовується тукозмішування. Внесення кожного виду добрив окремо призводить до розтягування строків проведення цієї роботи і зростання виробничих затрат. Не завжди ефективно використовуються добрива на зрошуваних і осушених землях. Майже на кожен десятий гектар поливної площі торік не внесено жодного центнера добрив.

Укрсільгосптехніка, маючи тільки п'яту частину потреби складів для зберігання туків, у минулій п'ятирічці ввела нових місткостей лише 41 процент до завдання. На багатьох залізничних станціях, де приймаються добрива, немає навіть найпростіших навісів. Не виконали планів будівництва складів також колгоспи і радгоспи. У господарствах і в організаціях Сільгосптехніки будується багато дрібних, немеханізованих складів, без належного обгрунтування їх розміщення, що призводить до нераціональних перевезень і перевалок добрив, до високих затрат праці на вантажно-розвантажувальних роботах.

Деякі керівники і спеціалісти сільського господарства недооцінюють значення місцевих добрив для підвищення родючості грунтів, а також як фактора, що позитивно впливає на віддачу внесених мінеральних добрив. У багатьох колгоспах і радгоспах гнойове господарство занедбане, гній пересихає, вимивається дощовими водами і знецінюється.

Всі ці недоліки є наслідком недостатньої організаторської роботи і слабого контролю з боку міністерств і відомств УРСР, їх органів на місцях за використанням всіх наявних резервів і можливостей підвищення врожайності культур, збільшення виробництва сільськогосподарської продукції.

З метою дальшого підвищення ефективності використання мінеральних добрив, скорочення їх втрат при транспортуванні, зберіганні і внесенні в грунт та удосконалення агрохімічного обслуговування колгоспів і радгоспів, на виконання постанови Центрального Комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР від 4 червня 1976 р. N 429 Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Зобов'язати Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Головплодвинпром УРСР, Укрсільгосптехніку, а також обкоми партії і облвиконкоми та інші місцеві партійні, радянські і сільськогосподарські органи, виходячи з рішень XXV з'їзду КПРС і XXV з'їзду Компартії України, вжити заходів до підвищення ефективності використання мінеральних і місцевих добрив, скорочення їх втрат при транспортуванні, зберіганні і внесенні в грунт та удосконалення агрохімічної служби в сільському господарстві. Всемірно підвищувати відповідальність керівників і спеціалістів колгоспів і радгоспів, працівників транспорту і об'єднань Сільгосптехніки за своєчасну доставку, збереження і забезпечення найбільш раціонального застосування всіх засобів хімізації сільськогосподарського виробництва.

2. Пункт 2 втратив чинність

 (згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 14.06.89 р. N 158)

3. Міністерству сільського господарства УРСР, Укрсільгосптехніці і Південному відділенню ВАСГНІЛ вжити заходів до поліпшення роботи науково-дослідних інститутів, дослідних станцій та інших наукових організацій, які займаються проблемами хімізації землеробства і тваринництва, до зміцнення їх матеріально-технічної бази, забезпечити широке впровадження у виробництво досягнень науки і передового досвіду по транспортуванню, зберіганню і використанню мінеральних добрив.

4. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР і Укрсільгосптехніці з урахуванням намічуваних у десятій п'ятирічці і на перспективу обсягів поставок мінеральних добрив розробити в чотиримісячний строк заходи по дальшому розвитку хімізації сільськогосподарського виробництва, передбачивши в них весь комплекс питань по поліпшенню агрохімічного обслуговування колгоспів і радгоспів, і зокрема єдину схему розміщення великих механізованих складів оптимальної місткості для зберігання мінеральних добрив в організаціях Сільгосптехніки, міжгосподарських організаціях, у колгоспах і радгоспах /де це необхідно/ з метою максимального скорочення нераціональних перевезень і перевалок добрив, а також розміщення злітно-посадочних площадок для сільськогосподарської авіації та інших об'єктів.

5. Прийняти пропозицію Міністерства сільського господарства УРСР, Міністерства радгоспів УРСР, Укрсільгосптехніки, Південного відділення ВАСГНІЛ, Житомирського, Харківського і Хмельницького обкомів партії та облвиконкомів про створення в 1976 році в Бердичівському, Коростишівському, Овруцькому і Черняхівському районах Житомирської, Первомайському - Харківської і Хмельницькому районі Хмельницької областей міжгосподарських виробничих об'єднань по хімізації сільського господарства - районних агрохімцентрів. На основі вивчення досвіду їх роботи протягом 1976 - 1978 років забезпечити підготовку рекомендацій по питаннях:

- організаційних форм агрохімічного обслуговування, оптимальних розмірів матеріально-технічної бази агрохімцентрів і дольової участі в її створенні колгоспів, радгоспів і Сільгосптехніки;

- системи планування робіт, оплати і стимулювання праці в залежності від одержання запланованих урожаїв.

6. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Укрсільгосптехніці, Головплодвинпрому УРСР і облвиконкомам забезпечити в 1976 - 1980 роках:

введення в дію в організаціях системи Укрсільгосптехніки механізованих складів для зберігання мінеральних добрив, отрутохімікатів і вапнякових матеріалів загальною місткістю не менше 600 тис. тонн одночасного зберігання, з розподілом по областях згідно з додатком N 1;

обладнання всіх діючих прирейкових складів організацій Сільгосптехніки машинами і механізмами для приймання незатарених добрив, які надходять в спеціалізованих саморозвантажувальних вагонах.

Держплану УРСР і Укрсільгосптехніці передбачати в річних планах необхідні капітальні вкладення та металопрокат для обладнання прирейкових складів;

введення в дію в радгоспах і міжрадгоспних організаціях механізованих складів для зберігання мінеральних добрив загальною місткістю не менше 406 тис. тонн одночасного зберігання, з розподілом по областях згідно з додатком N 2.

Держплану УРСР передбачати в річних планах виконання Міністерством сільського будівництва УРСР, Міністерством промислового будівництва УРСР, Міністерством будівництва підприємств важкої індустрії УРСР робіт по будівництву в 1976 - 1980 роках механізованих складів для зберігання мінеральних добрив, отрутохімікатів і вапнякових матеріалів в організаціях Сільгосптехніки, в радгоспах і міжрадгоспних організаціях в обсягах, що забезпечують введення в дію цих складів у відповідності з додатками NN 1 і 2 до цієї постанови.

7. Пункт 7 втратив чинність

 (згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 14.06.89 р. N 158)

8. Пункт 8 втратив чинність

 (згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 14.06.89 р. N 158)

9. Дозволити Укрсільгосптехніці, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР організовувати в разі необхідності об'єднані дирекції по будівництву великих механізованих складів для зберігання мінеральних добрив та інших хімічних матеріалів у порядку, встановленому постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 25 березня 1975 р. N 153 /ЗП УРСР, 1975 р., N 4, ст. 17/.

10. Укрсільгосптехніці вжити заходів до недопущення використання складів для зберігання мінеральних добрив не за прямим призначенням. Заборонити організаціям Сільгосптехніки при наявності вільних місткостей на прирейкових складах завезення в осінньо-зимовий період мінеральних добрив у колгоспи і радгоспи, не забезпечені власними складами.

11. З метою підвищення ефективності застосування мінеральних добрив на кислих грунтах Держплану УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР і Укрсільгосптехніці розглянути питання про збільшення виробництва і поставки сільському господарству вапнякового і доломітового борошна для вапнування кислих грунтів і передбачити необхідні заходи в проекті плану на 1976 - 1980 роки.

12. Схвалити подані Міністерством сільського господарства УРСР, Міністерством радгоспів УРСР, Міністерством харчової промисловості УРСР, Головплодвинпромом УРСР та іншими міністерствами і відомствами розроблені в господарствах завдання по виробництву і використанню органічних добрив, а також встановити завдання по будівництву в колгоспах і державних господарствах гноєсховищ по роках і областях згідно з додатками NN 4 і 5.

* * *

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР висловлюють впевненість, що партійні, радянські і сільськогосподарські органи, колгоспи і радгоспи, промислові підприємства і транспортні організації вживуть всіх заходів до підвищення ефективності використання мінеральних і органічних добрив, скорочення їх втрат при транспортуванні, зберіганні і внесенні в грунт, удосконалення агрохімічної служби в сільському господарстві, до поліпшення якості мінеральних добрив і своєчасного введення в дію механізованих складів для їх зберігання.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 22

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію механізованих складів для зберігання мінеральних добрив, отрутохімікатів і вапнякових матеріалів в організаціях Укрсільгосптехніки на 1976 - 1980 роки

/тис. тонн одночасного зберігання/

Області

Разом на 1976 - 1980 рр.

в тому числі по роках:

1976

1977

1978

1979

1980

Вінницька

25

5

-

14

4

2

Волинська

19

-

-

-

8

11

Ворошиловградська

20

-

-

-

10

10

Дніпропетровська

25

-

-

-

10

15

Донецька

20

-

10

-

-

10

Житомирська

26

-

20

6

-

-

Закарпатська

21

-

-

10

2

9

Запорізька

26

-

11

-

5

10

Івано-Франківська

15

-

5

-

10

-

Київська

39

9

8

5

7

10

Кіровоградська

20

-

10

-

5

5

Кримська

25

-

7

-

9

9

Львівська

30

-

-

-

5

25

Миколаївська

26

2

2

2

10

10

Одеська

17

-

-

7

-

10

Полтавська

18

7

2

7

2

-

Ровенська

15

5

-

10

-

-

Сумська

31

6

6

6

6

7

Тернопільська

20

8

-

-

12

-

Харківська

18

-

-

8

-

10

Херсонська

30

5

5

10

10

-

Хмельницька

25

8

-

5

5

7

Черкаська

30

5

10

15

-

-

Чернівецька

19

5

4

-

10

-

Чернігівська

40

5

-

-

20

15

Всього

600

70

100

105

150

175

 

ЗАВДАННЯ
по введенню в дію механізованих складів для зберігання мінеральних добрив у радгоспах і міжрадгоспних організаціях на 1976 - 1980 роки

/тис. тонн одночасного зберігання/

Області

Разом на 1976 - 1980 рр.

в тому числі по роках:

1976

1977

1978

1979

1980

Вінницька

13

4

1

2

1

5

Волинська

4

-

2

-

1

1

Ворошиловградська

27

5

5

4

5

8

Дніпропетровська

24

4

5

5

5

5

Донецька

33

8

7

6

6

6

Житомирська

9

3

2

2

1

1

Закарпатська

-

-

-

-

-

-

Запорізька

13

1

3

3

3

3

Івано-Франківська

5

1

1

1

1

1

Київська

46

5

11

10

10

10

Кіровоградська

13

3

2

3

2

3

Кримська

24

4

7

4

4

5

Львівська

19

1

4

4

5

5

Миколаївська

19

3

4

4

4

4

Одеська

13

5

3

2

1

2

Полтавська

17

3

3

5

4

2

Ровенська

9

4

1

1

1

2

Сумська

17

5

4

3

3

2

Тернопільська

3

-

1

-

1

1

Харківська

36

4

8

9

9

6

Херсонська

28

5

4

6

7

6

Хмельницька

7

-

2

1

1

3

Черкаська

10

2

1

2

2

3

Чернівецька

3

-

-

1

1

1

Чернігівська

14

3

4

2

3

2

По УРСР

406

73

85

80

81

87

 

ЗАВДАННЯ
по будівництву механізованих складів для зберігання мінеральних добрив у колгоспах і міжколгоспних організаціях на 1976 - 1980 роки

Додаток N 3 втратив чинність
 (згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і
 Ради Міністрів Української РСР
 від 14 червня 1989 року N 158)

 

ЗАВДАННЯ
по виробництву органічних добрив у колгоспах і державних господарствах на 1976 - 1980 роки

/тис. тонн/

Області

1976 рік

1977 рік

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Всього

в тому числі:

Всього

в тому числі:

Всього

в тому числі:

Всього

в тому числі:

Всього

в тому числі:

в кол-
госпах

в дер-
жавних госпо-
дарствах

в кол-
госпах

в дер-
жавних госпо-
дарствах

в кол-
госпах

в дер-
жавних госпо-
дарствах

в кол-
госпах

в дер-
жавних госпо-
дарствах

в кол-
госпах

в дер-
жавних госпо-
дарствах

Вінницька

12850

11600

1250

12900

11650

1250

13100

11840

1260

13400

12100

1300

13700

12350

1350

Волинська

8150

7730

420

8200

7770

430

8250

7810

440

8300

7840

460

8300

7840

460

Ворошиловградська

7250

3840

3410

7400

3910

3490

7500

3960

3540

7700

4070

3630

7800

4120

3680

Дніпропетровська

11400

8460

2940

11500

8560

2940

11600

8640

2960

11900

8880

3020

12100

9040

3060

Донецька

8650

5740

2910

8800

5840

2960

9000

6010

2990

9100

6080

3020

9200

6150

3050

Житомирська

10900

10000

900

11400

10460

940

11500

10550

950

11900

10900

1000

12100

11080

1020

Закарпатська

2000

1670

330

2100

1760

340

2150

1800

350

2200

1840

360

2200

1840

360

Запорізька

9300

7050

2250

9800

7420

2380

10100

7640

2460

10500

7940

2560

10800

8160

2640

Івано-Франківська

4150

3800

350

4200

3840

360

4250

3880

370

4300

3920

380

4300

3920

380

Київська

13600

9090

4510

13600

9090

4510

13700

9180

4520

13700

9180

4520

13900

9370

4530

Кіровоградська

9400

8420

980

10200

9140

1060

10300

9230

1070

10700

9590

1110

10900

9770

1130

Кримська

6700

3130

3570

6800

3180

3620

6900

3230

3670

7200

3380

3820

7400

3450

3950

Львівська

9000

7890

1110

9050

7930

1120

9100

7970

1130

9100

7970

1130

9200

8050

1150

Миколаївська

8200

4990

3210

8600

5250

3350

8700

5320

3380

8800

5390

3410

8900

5460

3440

Одеська

12050

9770

2280

12150

9850

2300

12150

9850

2300

12200

9890

2310

12200

9890

2310

Полтавська

12250

10890

1360

12400

11040

1360

12700

11310

1390

13000

11580

1420

13700

12200

1500

Ровенська

7150

6630

520

7200

6680

520

7250

6720

530

7300

6760

540

7400

6850

550

Сумська

11050

9920

1130

11150

10010

1140

11200

10050

1150

11250

10090

1160

11300

10140

1160

Тернопільська

9550

9290

260

9600

9340

260

9650

9380

270

9700

9430

270

9700

9430

270

Харківська

13150

9120

4030

13600

9420

4180

13800

9570

4230

14000

9720

4280

14400

10020

4380

Херсонська

8100

4310

3790

8800

4660

4140

9000

4760

4240

9200

4860

4340

9300

4920

4380

Хмельницька

12300

11820

480

12350

11870

480

12400

11920

480

12450

11960

490

12500

12010

490

Черкаська

10050

9130

920

10200

9260

940

10300

9350

950

10500

9530

970

10800

9800

1000

Чернівецька

3250

2900

350

3250

2900

350

3300

2940

360

3300

2940

360

3400

3030

370

Чернігівська

13850

12750

1100

14000

12880

1120

14100

12970

1130

14300

13150

1150

14500

13300

1200

По УРСР

234300

189940

44360

239250

193710

45540

242000

195880

46120

246000

198990

47010

250000

202190

47810

 

ЗАВДАННЯ
по будівництву гноєсховищ в колгоспах і державних господарствах на 1976 - 1980 роки

/тис. тонн одночасного зберігання/

Області

1976 рік

1977 рік

1978 рік

1979 рік

1980 рік

Разом на 1976 - 1980 рр.

Всього

в тому числі:

Всього

в тому числі:

Всього

в тому числі:

Всього

в тому числі:

Всього

в тому числі:

Всього

в тому числі:

в кол-
госпах

в дер-
жавних госпо-
дарствах

в кол-
госпах

в дер-
жавних госпо-
дарствах

в кол-
госпах

в дер-
жавних госпо-
дарствах

в кол-
госпах

в дер-
жавних госпо-
дарствах

в кол-
госпах

в дер-
жавних госпо-
дарствах

в кол-
госпах

в дер-
жавних госпо-
дарствах

Вінницька

40

26

14

60

50

10

70

59

11

90

68

22

90

76

14

350

279

71

Волинська

10

9

1

20

15

5

30

20

10

30

25

5

30

25

5

120

94

26

Ворошиловградська

30

22

8

40

31

9

50

40

10

60

50

10

70

59

11

250

202

48

Дніпропетровська

40

34

6

60

52

8

70

54

16

90

78

12

90

69

21

350

287

63

Донецька

60

36

24

60

46

14

60

47

13

60

46

14

60

43

17

300

218

82

Житомирська

20

12

8

30

13

17

30

18

12

30

18

12

40

28

12

150

89

61

Закарпатська

5

5

-

7

7

-

5

5

-

5

5

-

8

8

-

30

30

-

Запорізька

80

72

8

80

69

11

80

72

8

90

80

10

90

81

9

420

374

46

Івано-Франківська

10

10

-

10

5

5

10

6

4

20

15

5

20

16

4

70

52

18

Київська

40

33

7

50

21

29

60

16

44

70

53

17

80

54

26

300

177

123

Кіровоградська

80

77

3

80

75

5

80

76

4

80

57

23

80

74

6

400

359

41

Кримська

30

6

24

30

20

10

30

20

10

40

22

18

40

30

10

170

98

72

Львівська

20

19

1

30

17

13

40

21

19

40

19

21

40

23

17

170

99

71

Миколаївська

70

62

8

70

62

8

80

72

8

90

80

10

100

90

10

410

366

44

Одеська

40

36

4

60

54

6

70

62

8

90

76

14

90

81

9

350

309

41

Полтавська

40

40

-

60

49

11

70

63

7

90

70

20

90

81

9

350

303

47

Ровенська

30

27

3

40

35

5

40

30

10

40

36

4

50

46

4

200

174

26

Сумська

40

40

-

60

41

19

70

57

13

90

71

19

90

69

21

350

278

72

Тернопільська

30

27

3

40

38

2

50

47

3

60

57

3

70

68

2

250

237

13

Харківська

40

32

8

60

21

39

70

39

31

90

45

45

90

67

23

350

204

146

Херсонська

30

8

22

40

19

21

50

20

30

60

34

26

70

54

16

250

135

115

Хмельницька

40

39

1

60

60

-

70

67

3

90

84

6

90

90

-

350

340

10

Черкаська

20

20

-

30

27

3

30

26

4

30

14

16

40

22

18

150

109

41

Чернівецька

10

10

-

20

20

-

20

20

-

20

20

-

30

30

-

100

100

-

Чернігівська

90

90

-

90

85

5

100

83

17

110

99

11

130

121

9

520

478

42

По УРСР

945

792

153

1187

932

255

1335

1040

295

1565

1222

343

1678

1405

273

6710

5391

1319

____________

Опрос