Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О рекультивации земель, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других работ

Совет Министров УССР
Постановление от 14.07.1976 № 327
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 14 липня 1976 р. N 327

Київ

Про рекультивацію земель, збереження і раціональне використання родючого шару грунту при розробці родовищ корисних копалин і торфу, проведенні геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Ради Міністрів Української РСР
 від 22 грудня 1983 року N 523
,
 від 15 вересня 1988 року N 278
,
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 3 жовтня 1991 року N 238

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 листопада 2016 року N 1066)

Рада Міністрів СРСР у постанові від 2 червня 1976 р. N 407 відмітила, що багато підприємств, організацій та установ при розробці родовищ корисних копалин і торфу, проведенні геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, зв'язаних з порушенням грунтового покриву, не виконують вимог Основ земельного законодавства Союзу РСР і союзних республік по проведенню рекультивації земель, збереженню родючого шару грунту та використанню його для рекультивації земель або нанесення на малопродуктивні угіддя. Родючий шар грунту часто знищується, а значні площі земель, які можуть бути повернуті для використання в сільському, лісовому або рибному господарстві, приводяться у непридатний стан. Такі землі у багатьох випадках є джерелом забруднення навколишнього середовища і погіршують санітарно-гігієнічні умови життя населення.

З метою забезпечення рекультивації земель, а також збереження і раціонального використання родючого шару грунту при розробці родовищ корисних копалин і торфу, проведенні геологорозвідувальних, вишукувальних, будівельних та інших робіт Рада Міністрів СРСР постановою від 2 червня 1976 р. N 407:

1) Встановила, що:

а) підприємства, організації та установи, які розробляють родовища корисних копалин і торфу, проводять геологорозвідувальні, вишукувальні, будівельні та інші роботи на наданих їм у користування сільськогосподарських землях або лісових угіддях, зобов'язані коли мине потреба в цих землях за свій рахунок приводити їх у стан, придатний для використання в сільському, лісовому або рибному господарстві, а при виконанні зазначених робіт на інших землях - у стан, придатний для використання їх за призначенням.

(абзац перший підпункту "а" пункту 1 із змінами, внесеними згідно
 з постановою Ради Міністрів Української РСР від 22.12.83 р. N 523)

Підприємства, організації та установи, що здійснюють промислове або інше будівництво, розробляють родовища корисних копалин, а також проводять інші роботи, зв'язані з порушенням грунтового покриву, зобов'язані знімати, зберігати і наносити родючий шар грунту на землі, що рекультивуються, а при економічній доцільності і на малопродуктивні вгіддя. При цьому затрати, зв'язані з нанесенням родючого шару грунту на один гектар малопродуктивних угідь, не повинні перевищувати встановлених в союзних республіках нормативів вартості освоєння одного гектара нових земель на заміну тих, що вилучаються для несільськогосподарських потреб.

Відновлення родючості земель, що рекультивуються для використання їх у сільському або лісовому господарстві, здійснюється землекористувачами, яким передаються (повертаються) землі, за рахунок коштів підприємств, організацій і установ, що проводили на цих землях роботи, пов'язані з порушенням грунтового покриву;

(абзац третій підпункту "а" пункту 1 у редакції постанови
 Ради Міністрів Української РСР від 22.12.83 р. N 523)

б) рекультивація земельних ділянок, користування якими припинено до 1 липня 1969 р., здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у відповідності з обсягами робіт по рекультивації земель, передбачуваними у народногосподарських планах.

Виконання зазначених робіт здійснюється силами підприємств і організацій системи Міністерства меліорації і водного господарства СРСР та Союзсільгосптехніки.

Міністерству фінансів СРСР доручено передбачати у проектах державного бюджету виділення щорічно, починаючи з 1977 року, Радам Міністрів союзних республік асигнувань на операційні витрати для проведення зазначених робіт;

в) умови приведення земель, грунтовий покрив яких порушено при розробці родовищ корисних копалин і торфу, проведенні геологорозвідувальних, вишукувальних, будівельних або інших робіт, у стан, придатний для використання в сільському, лісовому або рибному господарстві, а також порядок використання родючого шару грунту, що знімається при проведенні зазначених робіт, встановлюються на основі відповідних проектів органами, які надають земельні ділянки в користування;

г) рекультивація земель, грунтовий покрив яких порушено землекористувачами при розробці родовищ загальнопоширених корисних копалин для внутрігосподарських потреб, здійснюється ними за свій рахунок;

д) відведення земельних ділянок, зайнятих сільськогосподарськими угіддями, під розробку родовищ корисних копалин і видобування торфу діючим підприємствам, організаціям і установам здійсняється з урахуванням часу, необхідного для проведення відповідних підготовчих робіт на земельних ділянках, що відводяться, як правило, після здійснення ними рекультивації раніше відведених земельних ділянок, в яких відпала потреба, і передачі цих ділянок відповідним землекористувачам або нанесення родючого шару грунту на малопродуктивні угіддя. Зазначені роботи здійснюються згідно з затвердженими у встановленому порядку проектами і календарними планами проведення цих робіт.

Міністерству сільського господарства СРСР доручено з участю Державного комітету лісового господарства Ради Міністрів СРСР, Рад Міністрів союзних республік і заінтересованих міністерств та відомств СРСР розробити і затвердити положення про порядок передачі рекультивованих земель відповідним землекористувачам.

2) Встановила, що затрати по рекультивації земель, по відновленню родючості земель, що рекультивуються, а також зніманню родючого шару грунту, зберіганню і нанесенню його на землі, які рекультивуються, або малопродуктивні угіддя відносяться:

при розробці родовищ корисних копалин і торфу - на собівартість продукції підприємства;

при будівництві підприємств, будинків і споруд - на вартість цих об'єктів;

при проведенні геологорозвідувальних, геологознімальних, пошукових, геодезичних та інших робіт - на вартість цих робіт.

Міністерству фінансів СРСР, Держплану СРСР і Держбанку СРСР доручено розробити з участю заінтересованих міністерств і відомств СРСР і затвердити інструкцію про порядок фінансування робіт по рекультивації земель, передбачивши в ній утворення коштів на цю мету у розмірах, що забезпечують можливість виконання всіх необхідних заходів, зв'язаних з закінченням зазначених робіт окремими підприємствами і організаціями.

3) Встановила, що:

рекультивація сільськогосподарських земель і лісових угідь, грунтовий покрив яких порушено при розробці родовищ корисних копалин і торфу, проведенні геологорозвідувальних, будівельних або інших робіт, провадиться на підставі проектів, що розробляються проектними організаціями міністерств і відомств, які здійснюють зазначені роботи, з залученням на договірних умовах проектних організацій системи Міністерства сільського господарства СРСР, Державного комітету лісового господарства Ради Міністрів СРСР і Міністерства рибного господарства СРСР, а поліпшення малопродуктивних угідь знятим родючим шаром грунту - по проектах, що розробляються державними проектними інститутами по землеустрою (діпроземами) системи Міністерства сільського господарства СРСР за договорами з відповідними організаціями зазначених міністерств і відомств;

земельні ділянки, користування якими припинено до 1 липня 1969 р., приводяться у стан, придатний для використання в сільському господарстві, по проектах, що розробляються діпроземами, а для використання в лісовому або рибному господарстві чи з іншою метою - по проектах, що розробляються проектними організаціями Державного комітету лісового господарства Ради Міністрів СРСР, Міністерства рибного господарства СРСР або відповідних міністерств і відомств.

4) Пункт 4 вступної частини втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 03.10.91 р. N 238)

5) Пункт 5 вступної частини втратив чинність

 (згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 15.09.88 р. N 278)

6) Міністерству геології СРСР доручено забезпечити при проведенні детальних розвідувальних робіт на родовищах корисних копалин, розробка яких зв'язана з порушенням земної поверхні, дослідження фізико-механічних і хімічних властивостей розкривних і вміщуючих порід та передачу відповідних даних заінтересованим проектним організаціям для складання проектів розробки родовищ з урахуванням вимог рекультивації земель.

7) Поклала додатково на землевпорядну службу системи Міністерства сільського господарства СРСР здійснення державного контролю за раціональним використанням родючого шару грунту підприємствами, організаціями і установами, що проводять роботи, зв'язані з порушенням грунтового покриву.

В зв'язку з цим підпункт "з" пункту 7 Положення про державний контроль за використанням земель, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 14 травня 1970 р. N 325 - ЗП СРСР, 1970 р., N 9, ст. 71 (постанова Ради Міністрів УРСР від 8 червня 1970 р. N 298 - ЗП УРСР, 1970 р., N 7, ст. 63), постановила викласти в такій редакції:

"з) здійснює контроль за зняттям, зберіганням і раціональним використанням родючого шару грунту підприємствами, організаціями і установами, що проводять роботи, зв'язані з порушенням грунтового покриву, а також за своєчасною і повноцінною рекультивацією земель, порушених при розробці родовищ корисних копалин, проведенні геологорозвідувальних, вишукувальних, будівельних та інших робіт".

8) Державному комітету Ради Міністрів СРСР по науці і техніці, Держбуду СРСР, Міністерству сільського господарства СРСР і Державному комітету лісового господарства Ради Міністрів СРСР доручено внести в Основні положення по відновленню земель, порушених при розробці родовищ корисних копалин і торфу, проведенні геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, зміни, що випливають з постанови Ради Міністрів СРСР від 2 червня 1976 р. N 407.

Держбуд СРСР зобов'язано встановити порядок, за яким у проектах на будівництво (реконструкцію, розширення) підприємств, зв'язане з порушенням грунтового покриву, повинні передбачатися необхідні заходи по рекультивації земель і використанню родючого шару грунту.

9) Державний комітет Ради Міністрів СРСР по науці і техніці і Міністерство сільського господарства СРСР зобов'язано з участю відповідних міністерств і відомств СРСР вжити необхідних заходів до поліпшення досліджень по рекультивації земель і прискоренню впровадження у виробництво найбільш досконалих, перевірених на практиці методів відновлення порушених земель.

На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 2 червня 1976 р. N 407 "Про рекультивацію земель, збереження і раціональне використання родючого шару грунту при розробці родовищ корисних копалин і торфу, проведенні геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерству сільського господарства УРСР і облвиконкомам разом з заінтересованими міністерствами і відомствами забезпечити проведення в 1977 - 1978 роках інвентаризації земель, грунтовий покрив яких порушено при розробці родовищ корисних копалин і торфу, виконанні геологорозвідувальних, вишукувальних, будівельних та інших робіт, в тому числі проінвентаризувати ділянки з порушеним грунтовим покривом, користування якими припинено до 1 липня 1969 року.

На підставі даних інвентаризації розробити завдання по рекультивації земель з тим, щоб протягом десятої п'ятирічки рекультивувати всі землі, вивільнені до 1976 року з-під розробок родовищ корисних копалин і торфу, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, а також ті площі, що вивільнятимуться до 1980 року.

2. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, іншим міністерствам і відомствам республіки і облвиконкомам забезпечити силами і коштами землекористувачів рекультивацію земель, грунтовий покрив яких порушений ними при внутрігосподарському будівництві.

3. Міністерству сільського господарства УРСР і облвиконкомам посилити контроль за доброякісним і своєчасним проведенням рекультивації земель, поверненням рекультивованих ділянок відповідним землекористувачам і продуктивним їх використанням.

 

Голова Ради
Міністрів Української РСР
 

 
О. Ляшко
 

Керуючий Справами Ради
Міністрів Української РСР
 

 
К. Бойко
 

Опрос