Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о комитете по физической культуре и спорту при исполнительном комитете районного Совета депутатов трудящихся и Положения о комитете по физической культуре и спорту при исполнительном комитете городского, районного в городе Совета депутатов трудящихся

Совет Министров УССР
Положение, Постановление от 21.05.1976 № 259
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 21 травня 1976 р. N 259

Київ

Про затвердження Положення про комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті районної Ради депутатів трудящих та Положення про комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради депутатів трудящих

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів Української РСР 
від 20 липня 1991 року N 102)

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті районної Ради депутатів трудящих та Положення про комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради депутатів трудящих, що додаються.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 28

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті районної Ради депутатів трудящих

1. Комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті районної Ради депутатів трудящих є органом виконавчого комітету районної Ради депутатів трудящих і підпорядковується у своїй діяльності як районній Раді та її виконавчому комітету, так і комітету по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті обласної Ради депутатів трудящих.

Комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті районної Ради депутатів трудящих здійснює керівництво справою фізичної культури і спорту в районі і несе відповідальність за стан і дальший розвиток фізичної культури і спорту як одного з важливих засобів комуністичного виховання і зміцнення здоров'я громадян, підготовки їх до праці і захисту соціалістичної Батьківщини.

2. Основними завданнями комітету по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті районної Ради депутатів трудящих є:

широке залучення громадян до занять фізичною культурою і спортом, організація їх фізичного виховання; контроль за підготовкою до виконання вимог і складання норм комплексу ГПО та підготовка спортсменів високої кваліфікації;

забезпечення розвитку і належного використання матеріально-технічної бази для занять фізичною культурою і спортом; розподіл спортивного інвентаря;

організація проведення загальнорайонних спортивних заходів та здійснення контролю за проведенням спортивних заходів іншими організаціями;

забезпечення добору, розстановки, виховання та підвищення кваліфікації фізкультурних кадрів, здійснення контролю за їх роботою;

здійснення контролю за роботою колективів фізкультури підприємств, організацій, навчальних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, районних рад добровільних спортивних товариств та інших організацій, подання їм допомоги у проведенні роботи по розвитку фізичної культури і спорту;

вжиття заходів до розвитку зон масового відпочинку, оснащення їх спортивним інвентарем, здійснення контролю за використанням цих зон;

участь у розгляді планів розміщення на території району спортивних споруд, незалежно від їх підпорядкованості.

3. Комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті районної Ради депутатів трудящих керується у своїй діяльності законами СРСР і Української РСР, указами Президії Верховної Ради СРСР і Президії Верховної Ради УРСР, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів УРСР, рішеннями і розпорядженнями обласної і районної Рад депутатів трудящих та їх виконавчих комітетів, постановами, наказами, інструкціями та вказівками вищестоящих органів фізкультури і спорту, а також цим Положенням.

4. Практична діяльність комітету по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті районної Ради депутатів трудящих здійснюється в тісному контакті з державними, профспілковими, комсомольськими та іншими громадськими організаціями, добровільними спортивними товариствами, при широкій участі громадського активу, який об'єднується у комісії з різних ділянок роботи, секції /федерації/ з видів спорту, тренерські ради, колегії спортивних суддів та інші організації.

5. Комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті районної Ради депутатів трудящих у відповідності з покладеними на нього завданнями:

а) розробляє і здійснює разом з державними і громадськими організаціями та радами добровільних спортивних товариств перспективні і поточні плани та заходи, спрямовані на розвиток фізичної культури і спорту в районі;

б) керує підвідомчими йому фізкультурними і спортивними установами та організаціями, спрямовує і контролює діяльність підприємств, організацій, навчальних закладів та добровільних спортивних товариств у галузі фізичної культури і спорту, а також перевіряє виконання ними рішень і розпоряджень виконавчого комітету районної Ради депутатів трудящих та вищестоящих органів з питань фізичної культури і спорту, вживає заходів по наслідках перевірок і в необхідних випадках подає виконавчому комітету районної Ради депутатів трудящих відповідні пропозиції;

в) розробляє з участю заінтересованих організацій і затверджує зведений календарний план районних спортивних заходів, організує проведення районних змагань, передбачених цим планом, здійснює контроль за проведенням спортивних заходів іншими організаціями;

г) веде облік всієї роботи з фізичної культури і спорту, складає звіти про цю роботу;

д) розробляє і подає на розгляд виконавчого комітету районної Ради депутатів трудящих і вищестоящих органів по фізичній культурі і спорту пропозиції про зміцнення матеріальної бази для проведення заходів по розвитку масової фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи;

е) контролює добір, розстановку і використання фізкультурних кадрів у районі, веде облік спеціалістів з фізичної культури і спорту та організує роботу по підвищенню їх кваліфікації;

ж) організує підготовку громадських фізкультурних кадрів, веде їх облік та здійснює контроль за їх роботою;

з) подає допомогу установам охорони здоров'я в організації медичного обслуговування осіб, які займаються фізичною культурою і спортом;

і) веде пропаганду фізичної культури і спорту;

к) разом з профспілковими, комсомольськими та іншими громадськими організаціями проводить виховну роботу серед фізкультурників і спортсменів;

л) узагальнює і поширює передовий досвід фізкультурних організацій;

м) організує будівництво підвідомчих комітету спортивних споруд, веде облік, стежить за використанням і експлуатацією спортивних споруд, незалежно від їх підпорядкованості;

н) в установленому порядку присвоює спортивні розряди та звання, нагороджує жетонами, знаками, призами, дипломами і грамотами переможців у змаганнях, фізкультурних активістів, працівників фізичної культури і спорту, колективи фізкультури, добровільні спортивні товариства та інші організації, які досягли кращих показників в роботі по розвитку фізичної культури і спорту;

о) затверджує районні рекорди і досягнення з окремих видів спорту, подає в установленому порядку комітету по фізичній культурі і спорту при облвиконкомі відповідні документи для затвердження обласних та республіканських рекордів з окремих видів спорту, встановлених спортсменами району;

п) організує забезпечення фізкультурних організацій спортивними значками і посвідченнями до них;

р) розглядає листи /заяви і скарги/ громадян з питань, що відносяться до компетенції комітету, та вживає по них необхідні заходи.

6. Комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті районної Ради депутатів трудящих має право:

а) одержувати від державних і громадських організацій встановлену статистичну звітність з питань фізичної культури і спорту, необхідну комітетові для виконання покладених на нього завдань;

б) здійснювати контроль за станом фізкультурної і спортивної роботи в державних і громадських організаціях, а також у спортивних організаціях, незалежно від їх відомчої підпорядкованості;

в) заслуховувати на засіданнях комітету повідомлення керівників та інших працівників підприємств, організацій і навчальних закладів з питань розвитку фізичної культури і спорту;

г) скликати в установленому порядку наради активу з участю громадських організацій для обговорення заходів по виконанню рішень Партії і Уряду з питань розвитку фізичної культури і спорту, а також питань, зв'язаних з поліпшенням діяльності комітету.

7. Комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті районної Ради депутатів трудящих у межах своєї компетенції видає постанови, обов'язкові для виконання державними і громадськими організаціями, які займаються питаннями фізичного виховання населення.

8. Комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті районної Ради депутатів трудящих очолює голова комітету, який затверджується районною Радою депутатів трудящих.

9. Голова комітету по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті районної Ради депутатів трудящих:

а) керує діяльністю комітету і забезпечує виконання покладених на комітет завдань;

б) видає у межах компетенції комітету накази на підставі і на виконання рішень і розпоряджень районної Ради депутатів трудящих, її виконавчого комітету, а також актів вищестоящих органів державної влади і органів державного управління та перевіряє їх виконання.

10. До складу комітету по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті районної Ради депутатів трудящих входить голова районної ради добровільного профспілково-кооперативного спортивного товариства "Колос", який є заступником голови комітету, секретар районного комітету комсомолу, голова районного комітету ДТСААФ, а також представники райвійськкомату, органів народної освіти, охорони здоров'я та інших державних і громадських організацій.

Персональний склад комітету затверджується виконавчим комітетом районної Ради депутатів трудящих.

11. Комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті районної Ради депутатів трудящих на своїх засіданнях розглядає основні питання розвитку фізичної культури і спорту та інші питання діяльності комітету, обговорює питання практичного керівництва колективами фізкультури підприємств, організацій і навчальних закладів, перевірки виконання, добору, розстановки і виховання кадрів, заслуховує звіти рад добровільних спортивних товариств, колективів фізкультури, правлінь спортивних клубів та інших організацій.

12. Комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті районної Ради депутатів трудящих утримується за рахунок коштів районного бюджету. Структура і штати комітету затверджуються в установленому порядку.

13. Комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті районної Ради депутатів трудящих користується правами юридичної особи, має печатку з зображенням Державного герба Української РСР і з своїм найменуванням.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради депутатів трудящих

1. Комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради депутатів трудящих є органом виконавчого комітету міської, районної в місті Ради депутатів трудящих і підпорядковується у своїй діяльності як міській, районній у місті Раді та її виконавчому комітету, так і комітету по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті вищестоящої Ради депутатів трудящих.

Комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради депутатів трудящих здійснює керівництво справою фізичної культури і спорту і несе відповідальність за стан і дальший розвиток фізичної культури і спорту як одного з важливих засобів комуністичного виховання і зміцнення здоров'я громадян, підготовки їх до праці і захисту соціалістичної Батьківщини.

2. Основними завданнями комітету по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради депутатів трудящих є:

широке залучення громадян до занять фізичною культурою і спортом, організація їх фізичного виховання; контроль за підготовкою до виконання вимог і складання норм комплексу ГПО та підготовка спортсменів високої кваліфікації;

забезпечення розвитку і належного використання матеріально-технічної бази для занять фізичною культурою і спортом; розподіл спортивного інвентаря;

організація і проведення загальноміських і районних спортивних заходів та здійснення контролю за проведенням спортивних заходів іншими організаціями;

забезпечення добору, розстановки, виховання та підвищення кваліфікації фізкультурних кадрів, здійснення контролю за їх роботою;

здійснення контролю за роботою колективів фізкультури підприємств, організацій, навчальних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, районних та міських рад добровільних спортивних товариств та інших організацій, подання їм допомоги у проведенні роботи по розвитку фізичної культури і спорту;

вжиття заходів до розвитку заміських зон масового відпочинку, оснащення їх спортивним інвентарем, здійснення контролю за використанням цих зон;

участь у розгляді планів розміщення на території міста, району в місті спортивних споруд, незалежно від їх підпорядкованості.

3. Комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради депутатів трудящих керується у своїй діяльності законами СРСР і Української РСР, указами Президії Верховної Ради СРСР і Президії Верховної Ради УРСР, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів УРСР, рішеннями і розпорядженнями обласної, міської і районної в місті Рад депутатів трудящих та їх виконавчих комітетів, постановами, наказами, інструкціями та вказівками вищестоящих органів фізкультури і спорту, а також цим Положенням.

4. Практична діяльність комітету по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради депутатів трудящих здійснюється в тісному контакті з державними, профспілковими, комсомольськими та іншими громадськими організаціями, добровільними спортивними товариствами, при широкій участі громадського активу, який об'єднується у комісії з різних ділянок роботи, секції /федерації/ з видів спорту, тренерські ради, колегії спортивних суддів та інші організації.

5. Комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради депутатів трудящих у відповідності з покладеними на нього завданнями:

а) розробляє і здійснює разом з Державними та громадськими організаціями і радами добровільних спортивних товариств перспективні і поточні плани та заходи, спрямовані на розвиток фізичної культури і спорту в місті, в районі міста;

б) керує підвідомчими йому фізкультурними і спортивними установами та організаціями, спрямовує і контролює діяльність підприємств, організацій, навчальних закладів та добровільних спортивних товариств у галузі фізичної культури і спорту, а також перевіряє виконання ними рішень і розпоряджень виконавчого комітету міської, районної в місті Ради депутатів трудящих та вищестоящих органів з питань фізичної культури і спорту, вживає заходів по наслідках перевірок і в необхідних випадках подає виконавчому комітету міської, районної в місті Ради депутатів трудящих відповідні пропозиції;

в) розробляє за участю заінтересованих організацій і затверджує зведений календарний план спортивних заходів, організує проведення змагань, передбачених цим планом, здійснює контроль за проведенням спортивних заходів іншими організаціями;

г) веде облік всієї роботи з фізичної культури і спорту, складає звіти про цю роботу;

д) розробляє і подає на розгляд виконавчого комітету міської, районної в місті Ради депутатів трудящих і вищестоящих органів по фізичній культурі і спорту пропозиції про зміцнення матеріальної бази для проведення заходів по розвитку масової фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи;

є) контролює добір, розстановку і використання фізкультурних кадрів, веде облік спеціалістів з фізичної культури і спорту та організує роботу по підвищенню їх кваліфікації;

ж) організує підготовку громадських фізкультурних кадрів, веде їх облік та здійснює контроль за їх роботою;

з) подає допомогу установам охорони здоров'я в організації медичного обслуговування осіб, які займаються фізичною культурою і спортом;

і) веде пропаганду фізичної культури і спорту;

к) разом з профспілковими, комсомольськими та іншими громадськими організаціями проводить виховну роботу серед фізкультурників і спортсменів;

л) узагальнює і поширює передовий досвід фізкультурних організацій;

м) організує будівництво підвідомчих комітету спортивних споруд, веде облік, стежить за використанням і експлуатацією спортивних споруд, незалежно від їх підпорядкованості;

н) в установленому порядку присвоює спортивні розряди та звання, нагороджує жетонами, знаками, призами, дипломами і грамотами переможців у змаганнях, фізкультурних активістів, працівників фізичної культури і спорту, колективи фізкультури, добровільні спортивні товариства та інші організації, які досягли кращих показників в роботі по розвитку фізичної культури і спорту;

о) затверджує міські, районні рекорди і досягнення з окремих видів спорту, подає в установленому порядку комітету по фізичній культурі і спорту при облвиконкомі, міськвиконкомі відповідні документи для затвердження республіканських, обласних та міських рекордів з окремих видів спорту, встановлених спортсменами міста, району;

п) організує забезпечення фізкультурних організацій спортивними значками та посвідченнями до них;

р) розглядає листи /заяви і скарги/ громадян з питань, що відносяться до компетенції комітету, та вживає по них необхідні заходи.

6. Комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради депутатів трудящих має право:

а) одержувати від державних і громадських організацій встановлену статистичну звітність з питань фізичної культури і спорту, необхідну комітетові для виконання покладених на нього завдань;

б) здійснювати контроль за станом фізкультурної і спортивної роботи в державних і громадських організаціях, а також у спортивних організаціях, незалежно від їх відомчої підпорядкованості;

в) заслуховувати на засіданнях комітету повідомлення керівників та інших працівників підприємств, організацій і навчальних закладів з питань розвитку фізичної культури і спорту;

г) скликати в установленому порядку наради активу з участю громадських організацій для обговорення заходів по виконанню рішень Партії і Уряду з питань розвитку фізичної культури і спорту, а також питань, зв'язаних з поліпшенням діяльності комітету.

7. Комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради депутатів трудящих у межах своєї компетенції видає постанови, обов'язкові для виконання державними і громадськими організаціями, які займаються питаннями фізичного виховання населення.

8. Комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради депутатів трудящих очолює голова, який затверджується міською, районною в місті Радою депутатів трудящих.

9. Голова комітету по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради депутатів трудящих:

а) керує діяльністю комітету і забезпечує виконання покладених на комітет завдань;

б) видає у межах компетенції комітету накази на підставі і на виконання рішень і розпоряджень міської, районної в місті Ради депутатів трудящих, її виконавчого комітету, а також актів вищестоящих органів державної влади і органів державного управління та перевіряє їх виконання.

10. До складу комітету по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради депутатів трудящих входить секретар міського, районного комітету комсомолу, голова міського, районного комітету ДТСААФ, а також представники відповідних військкоматів, органів народної освіти, охорони здоров'я та інших державних і громадських організацій.

Персональний склад комітету затверджується виконавчим комітетом міської, районної в місті Ради депутатів трудящих.

11. Комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради депутатів трудящих на своїх засіданнях розглядає основні питання розвитку фізичної культури і спорту та інші питання діяльності комітету, обговорює питання практичного керівництва колективами фізкультури підприємств, організацій і навчальних закладів, перевірки виконання, добору, розстановки і виховання кадрів, заслуховує доповіді голів комітетів по фізкультурі і спорту, звіти рад добровільних спортивних товариств, колективів фізкультури, правлінь спортивних клубів та інших організацій.

12. Комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради депутатів трудящих утримується за рахунок коштів міського, районного в місті бюджету. Структура і штати комітету затверджуються в установленому порядку.

13. Комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради депутатів трудящих користується правами юридичної особи, має печатку з зображенням Державного герба Української РСР і з своїм найменуванням.

____________

Опрос