Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по предупреждению загрязнения реки Северский Донец, подземных вод и воздушного бассейна в районе городов Лисичанска, Северодонецка, Рубежного Ворошиловградской области и города Славянска Донецкой области

Совет Министров УССР
Постановление от 13.05.1976 № 248
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 13 травня 1976 р. N 248

Київ

Про заходи по запобіганню забрудненню ріки Сіверський Донець, підземних вод і повітряного басейну в районі міст Лисичанська, Сєверодонецька, Рубіжного Ворошиловградської області і міста Слов'янська Донецької області

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 12 січня 1996 року N 56)

З метою запобігання забрудненню ріки Сіверський Донець, підземних вод та повітряного басейну в районі міст Лисичанська, Сєверодонецька і Рубіжного Ворошиловградської області і міста Слов'янська Донецької області неочищеними стічними водами і промисловими викидами та на виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 1 квітня 1976 р. N 217 Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерству енергетики і електрифікації УРСР, Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, підприємствам хімічної, машинобудівної, електротехнічної промисловості, залізничного транспорту та підприємству поштова скринька А-1416 здійснити в 1976 - 1980 роках заходи по запобіганню забрудненню ріки Сіверський Донець і підземних вод неочищеними стічними водами і повітряного басейну промисловими викидами підприємств міст Лисичанська, Сєверодонецька і Рубіжного Ворошиловградської області і міста Слов'янська Донецької області згідно з додатком*.

____________
* Не наводиться.

2. Держплану УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству комунального господарства УРСР, Міністерству чорної металургії УРСР, Міністерству геології УРСР, Міністерству охорони здоров'я УРСР і Державному комітету Ради Міністрів УРСР по охороні природи розглянути розроблені інститутом "Укргідропроект" заходи по захисту від забруднення і виснаження підземних вод басейну ріки Сіверський Донець та розроблену Харківським інститутом "Водоканалпроект" схему перспективного розвитку водопровідних і каналізаційних споруд міст Донецької і Ворошиловградської областей і до 15 червня 1976 р. подати їх Раді Міністрів УРСР на затвердження.

Будівництво водоохоронних споруд у відповідності з вказаними заходами і схемою повинно провадитись з залученням в порядку дольової участі коштів відповідних міністерств і відомств пропорціонально обсягу води, що споживається підприємствами і організаціями цих міністерств і відомств, а також обсягу і концентрації забрудненості стічних вод, які скидаються підприємствами і організаціями в каналізаційні мережі і водойми.

Держплану УРСР разом з Міністерством меліорації і водного господарства УРСР, Міністерством комунального господарства УРСР, Міністерством чорної металургії УРСР, Донецьким і Ворошиловградським облвиконкомами підготувати погоджені з відповідними міністерствами і відомствами СРСР пропозиції про розмір капітальних вкладень, що передаватимуться ними в порядку дольової участі на будівництво вказаних споруд у 1976 - 1980 роках, і до 25 червня 1976 р. подати їх Раді Міністрів УРСР для подання в Держплан СРСР.

3. Міністерству енергетики і електрифікації УРСР і рубіжанському науково-виробничому об'єднанню "Краситель" в 1976 - 1978 роки розробити і здійснити заходи по очистці від сірчистого ангідриду димових газів Лисичанської, Сєверодонецької і Рубіжанської теплоелектроцентралей.

4. Держплану УРСР разом з Держбудом УРСР, Академією наук УРСР, Міністерством охорони здоров'я УРСР, Міністерством меліорації і водного господарства УРСР, Міністерством енергетики і електрифікації УРСР, Міністерством вугільної промисловості УРСР, Державним комітетом Ради Міністрів УРСР по охороні природи та іншими міністерствами і відомствами УРСР, підприємства яких розташовані в басейні ріки Сіверський Донець на території Ворошиловградської і Донецької областей, розробити і в травні 1976 року подати Раді Міністрів УРСР проект координаційного плану науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт на 1976 - 1980 роки по охороні оточуючого середовища і раціональному використанню природних ресурсів на вказаній території.

5. Держплану УРСР і Українській республіканській раді професійних спілок разом з Міністерством охорони здоров'я УРСР, Міністерством харчової промисловості УРСР, Міністерством комунального господарства УРСР, Міністерством меліорації і водного господарства УРСР і Донецьким облвиконкомом та іншими заінтересованими міністерствами і відомствами розробити в 1976 році заходи по ліквідації підтоплення території міста Слов'янська підземними водами та по відновленню і збереженню лікувальних властивостей озер Слов'янського курорту. Міністерству геології УРСР забезпечити видачу гідрологічного і інженерно-геологічного обгрунтувань для розробки зазначених заходів.

Донецькому облвиконкому, Міністерству харчової промисловості УРСР і слов'янському виробничому об'єднанню "Хімпром" з залученням організацій Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР і Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР забезпечити в 1976 - 1980 роках виконання першочергових робіт по ліквідації підтоплення території міста Слов'янська.

Донецькому облвиконкому забезпечити в 1977 - 1978 роках з залученням в порядку дольової участі коштів Міністерства хімічної промисловості і Міністерства харчової промисловості СРСР переселення громадян з жилих будинків, розташованих у зоні інтенсивного осідання земної поверхні в місті Слов'янську.

6. Міністерству меліорації і водного господарства УРСР забезпечити:

розробку за замовленням Міністерства хімічної промисловості в 1976 - 1978 роках проектно-кошторисної документації на виконання комплексу робіт по поліпшенню гідрологічного режиму і санітарного стану рік Сіверського Донця, Єрика, Борової, Біленької та подати цю проектно-кошторисну документацію Раді Міністрів УРСР на затвердження;

виконання в 1978 - 1980 роках відповідних робіт з залученням в порядку дольової участі коштів міністерств і відомств СРСР, підприємства яких скидають стічні води в ці ріки.

Взяти до відома, що розмір дольової участі міністерств і відомств СРСР у виконанні вказаних робіт визначається Держпланом СРСР при розробці проектів річних планів.

7. Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Державному комітету Ради Міністрів УРСР по охороні природи, Міністерству охорони здоров'я УРСР, Ворошиловградському і Донецькому облвиконкомам посилити контроль за експлуатацією і будівництвом очисних споруд та виконанням інших заходів по охороні природного середовища в містах Лисичанську, Сєверодонецьку, Рубіжному, Слов'янську і прилеглих до них місцевостях.

Управлінню гідрометеорологічної служби УРСР організувати систематичне спостереження за рівнем забруднення зовнішнього середовища і забезпечення заінтересованих організацій екстреною інформацією про різкі збільшення рівня забруднення атмосфери і водних джерел у зазначених містах.

8. Державному комітету Ради Міністрів УРСР по охороні природи встановити постійний контроль за виконанням цієї постанови і доповідати Раді Міністрів УРСР щороку до 1 березня.

9. Довести до відома міністерств і відомств УРСР, Ворошиловградського і Донецького облвиконкомів, що Рада Міністрів СРСР постановою від 1 квітня 1976 р. N 217:

а) для запобігання забрудненню підземних вод неочищеними стічними водами, що скидаються підприємствами, розташованими в містах Лисичанську, Рубіжному і Слов'янську, зобов'язала:

Міністерство хімічної промисловості припинити в 1977 році експлуатацію всіх фільтруючих нагромаджувачів стічних вод слов'янського виробничого об'єднання "Хімпром";

Міністерство енергетики і електрифікації СРСР, Держбуд СРСР і Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР з участю Академії наук СРСР і Міністерства геології СРСР розробити в 1976 - 1978 роках силами підвідомчих організацій за замовленням Міністерства хімічної промисловості технічний проект заходів, які підлягають виконанню в 1978 - 1980 роках, по запобіганню забрудненню підземних вод і басейну ріки Сіверський Донець неочищеними стічними водами, що скидаються підприємствами, розташованими в містах Лисичанську і Рубіжному, розглянувши різні варіанти розв'язання цієї проблеми, в тому числі з використанням протифільтраційних завіс навколо нагромаджувачів.

Міністерству хімічної промисловості затвердити в установленому порядку технічний проект вказаних заходів і в 1978 - 1980 роках забезпечити виконання робіт у відповідності з цим проектом;

б) зобов'язала Міністерство хімічної промисловості:

для забезпечення утилізації дистилерної рідини збільшити потужності на Лисичанському содовому заводі по виробництву хлористого амонію до 150 тис. тонн у 1977 році, хлористого кальцію до 380 тис. тонн у 1978 році і до 510 тис. тонн у 1979 році та в слов'янському виробничому об'єднанні "Хімпром" по виробництву хлористого кальцію до 510 тис. тонн у 1980 році;

розробити в 1976 році і здійснити в 1977 році в слов'янському виробничому об'єднанні "Хімпром" заходи по використанню для одержання кормових фосфатів відходів крейди, що скидаються в шламонагромаджувач при виробництві каустичної соди;

здійснити до 1980 року рекультивацію відповідних земель в зв'язку з припиненням експлуатації слов'янським виробничим об'єднанням "Хімпром" і Лисичанським содовим заводом нагромаджувачів шламу, промислова переробка якого для потреб сільського господарства, виробництва будівельних матеріалів і для іншої мети технічно неможлива або економічно недоцільна;

розробити і здійснити в 1977 - 1980 роках необхідні заходи по захисту повітряного басейну міст Лисичанська, Слов'янська, Сєверодонецька і Рубіжного від забруднення промисловими викидами підприємств;

забезпечити в 1976 році розробку проектно-кошторисної документації на проведення робіт, зв'язаних з припиненням самовиливів вод з свердловин на території міста Слов'янська, і в 1977 - 1978 роках виконати вказані роботи;

в) доручила Міністерству хімічної промисловості, організації поштова скринька А-1485, Держбуду СРСР і Академії наук СРСР разом з заінтересованими міністерствами і відомствами СРСР до 1 липня 1976 р. розробити і подати на затвердження в Державний комітет Ради Міністрів СРСР по науці і техніці план заходів по розробці і освоєнню в 1976 - 1979 роках методів очистки стічних вод рубіжанського науково-виробничого об'єднання "Краситель", сєверодонецького виробничого об'єднання "Азот" і підприємства поштова скринька А-1416, що забезпечують впровадження систем зворотного водопостачання на вказаних підприємствах і використання відходів для виробництва добрив, будівельних матеріалів та іншої промислової продукції;

г) встановила, що будівництво і розширення промислових підприємств і нагромаджувачів виробничих відходів у містах Лисичанську, Сєверодонецьку і Рубіжному Ворошиловградської області і в місті Слов'янську Донецької області, а також в межах встановленої Радою Міністрів УРСР в цьому районі водоохоронної зони допускаються, як виняток, за погодженням з Радою Міністрів УРСР тільки з метою забезпечення комплексної переробки сировинних ресурсів та утилізації промислових відходів діючих підприємств, оздоровлення повітряного і водного басейнів, а також для заміни застарілого устаткування на більш досконале;

д) зобов'язала Міністерство хімічного і нафтового машинобудування посилити контроль за експлуатацією газоочисного і пилеуловлюючого устаткування та оснащенням цим устаткуванням підприємств, розташованих у містах Лисичанську, Сєверодонецьку, Рубіжному і Слов'янську.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 32, 35

Опрос